INTERPRES

Verdensomspændende internet-protest mod USA´s hemmelige overvågning og spionage

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME, MODER JORD ° FN, USA by interpres on tirsdag, februar 11, 2014

11 februar 2014 – 17:48

Idag indledes en global internetprotest mod USA´s hemmelige overvågning af internettet gennem spionorganet N.S.A.

Under parolen
”THE DAY WE FIGHT BACK ”
- gav omkring seks tusind internetportaler over hele kolden idag startskuddet til masseprotester mod USA´s hemmelige efterretningstjenestes NSA´s spionage og overvågning af internettet.

Initiativtagerne har sat sig det ædle mål at overbevise og presse de amerikanske lovgivere til at stoppe overvågningen, skriver blandt andre

The huffington Post

På sajterne som deltager i protesten vises en banderole hvor der står ”Dear internet, we’re sick of complaining about the NSA. We want new laws that curtail online surveillance.”
(Frit oversat: ”Kære internet, vi er trætte af at klage over NSA. Vi vil have ny lovgivning som mindsker overvågningen på netet.”).

Via banderolen kan amerikanske internetbrugere få telefonnummer og mailadresser til politikere i USA´s parlament (Kongressen)

Brugerne opfordres til at kontakte lovgiverne for at påvirke dem til at stemme nej til et lovforslag som skulle styrke “lovligheden af NSA´s overvågning”, samt at støtte et andet lovforslag som skulle “gennindføre en del af de friheder på internet som amerikanerne har mistet i de sidste år”.

”NSA :den største trussel”

Opråbet kommer to år efter en protest hvor flere end otte tusind (8.000) sighter “gik i sort” under tolv timer for at protestere mod de amerikanske lovforslag SOPA og PIPA som, gennem blandt andet censur ville have indskrænket internetfriheden

Protesten resulterede i at endnu flere blev bevidste om den amerikanske regerings kurs mod et “Big Brother”-samfund, hvorved regeringen blev tvunget ud i et “taktisk tilbagetog” pga af den omfattende og stærke kritik mod de antidemokratiske” tendenser i disse lovforslag. Et flertal i Kongressen trak senere lovforslagene tilbage. Uden kritikstormen og den omfattendee bevidstgørelse i brede folkelige kredse anses det for givet at forslagene ville have gået igennem.

Man tror at flere millioner internetbrugere aktivt vil deltage i protesten som har fået navnet ”The Day We Fight Back”, rapporterar Huffington Post. [
Reddit, Tumblr, Wikia och Mozilla er nogle af de store portaler som deltager i dagens manifestation, som samlas under parolen “The Day We Fight Back”

Arrangørerna håber at dagens protest vil blive ligea så fremgangsrig som den for to år siden og at USA “holder op med at være en ”overvågningsstat”. David Segal, en af initiativtagerne til
”The Day We Fight Back”, siger i en pressemeddelande: ”I dag er den største trussel mod et frit internet, og et frit samfund, NSA`s masseovervågning”.

FAKTA om N.S.A.´s Spionage og Overvågning ifølge amerikansk presse : > > > > > > > > > > >
The NSA “has secretly broken into the main communications links that connect Yahoo and Google data centers around the world.”
— THE NEW YORK TIMES
> > >
The NSA “is harvesting hundreds of millions of contact lists from personal e-mail and instant messaging accounts around the world.”
— WASHINGTON POST
> > >
The NSA “is gathering nearly 5 billion records a day on the whereabouts of cellphones around the world.”
— WASHINGTON POST
> > >
The NSA collects the content and metadata of emails, web activity, chats, social networks, and everything else from fiber-optic cables “that carry much of the world’s Internet and phone data.”
— WASHINGTON POST
> > >
NSA “officers on several occasions have channeled their agency’s enormous eavesdropping power to spy on love interests.”
— THE NEW YORK TIMES

> > >
NSA “is secretly piggybacking” on Internet advertisers’ “cookies” and location data “to pinpoint targets for government hacking and to bolster surveillance.”
— WASHINGTON POST

USA: Kinesisk kapital overtager verdens største slagterikoncern

Posted in ARBEJDE og KAPITAL * Politisk Økonomi, Kapitalisme, KINA ° Zhongguo, USA by interpres on lørdag, september 7, 2013

7.september 2013 07:53

Hvis der var nogen der troede at den kinesiske kapitaleksport var aftagende og var begyndt at investere i hjemlandet fik de igår et bevis på det modsatte.
Kinesiske Shuanghui International har fået klartegn fra amerikanske myndigheder at overtage Smithfield Foods, verdens største slagterivirksomhed af svinekød, meddeler de to virksomheder.

Kommittén for udenlandske investeringer i USA (CFIUS) har godkendt de kinesiske storkapitalisters køb af Smithfield for 7,1 milliarder dollar, svarende til 45 milliarder kroner.

EU-Høring om USA´s hemmelige overvågning efter Edward Snowden´s afsløringer: Sverige spiller en nøglerolle i overvågningen

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME, Storbritannien ° Great Britain, Sverige, USA by interpres on lørdag, september 7, 2013

6 SEPTEMBER 2013 –

”Sverige spiller en stor rolle i overvågningen”

En “højt værdsat partner”

 

Den brittiske journalist ,Duncan Campbell gav idag vidnesbyrd i EU-parlamentet om att Sverige er USA´s hemmelige spionpartner.  

”Landene respekterer ikke de menneskelige rettigheder”, siger han til Sveriges største nyhedscenter, Public Servicestationen SVT.

I en utfrågning  om aflytningsskandalen i en komite (Libe-udvalget) i EU- parlamentet gav journalisten Campbell vidnesbyrd om Sveriges og og spionorganet FRA´s vigtiga rolle.

– Svenska FRA er højt værdsat av de samarbetspartnere som findes utanfor de fem engelsksprogede lande,som er gået sammen om at overvåge os alle, siger Duncan Campbell till SVT.

Mistænkt samarbejde

Han menar att en del av samarbetet tidligare været kendt men att det aldrig er bekræftet officiellt, och att den stora roll Sverige spelar aldrig rapporterats.

– Men det går väl ihop med det experter som jag själv misstänkt i och med de lagar som antogs i Sverige för några år sedan.

Han siger at han har information om at det svenske spionorgan FRA opfangar kommunikation fra undervandskablar og satellitaflytning.

Er det ikke hvad man kan forvente sig af efterretningsorganisationer?

“– Organisationer som FRA och brittiske GCHQ ska begrænse sine aktiviteter till det som er nødvendigt for beskyttelse mod alvorlige lovovertr ædelser og terrorhandlinger. Det indbefatter ikke at indgå hemliga avtal med andra länder för att bokstavligen fånga in all kommunikation hela tiden och knäcka alla koder. Problemet skulle inte finnas om länderna respekterade de mänskliga rättigheterna.

Det statskontrollerede ikke-militære Försvarets_Radioanstalt :FRA spiller en nøglerolle i USA´s og Storbritanniens hemmelige internet og telefon-overvågning

6 SEPTEMBER 2013 – 14:03

Sverige spiller en nøglerolle  som USA´s hemmelige spionpartner

Uppgifterna kom frem ved en EU-utfrågning .

DEn svenske statslige Försvarets Radioanstalt (FRA) anklagas för att ha givit USA fri adgang till de baltiska landes undervandskabler.

Svenska Försvarets radioanstalt (FRA) samarbetar med amerikanske NSA och brittiska GCHQ, skriver avisen Metro

I en utfrågning om avlyssningsskandalen i ett utskott i EU-parlamentet sade den grävande journalisten Duncan Campbell att FRA bland annat givit USA tillgång till de baltiska undervattenskablarna. Sverige ska ha haft kodnamn Sardine i det hemliga samarbetet, enligt Campbell.

V kræver kortene på bordet

–Om de här uppgifterna stämmer så är det en stor skandal, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för vänsterpartiet. Vi vet ju hur NSA har gått utanför alla ramar i frågan om övervakning, därför kräver vi att regeringen kommer till riksdagen och lägger korten på bordet.

–Jag utgår ifrån att samarbetet har skett inom ramen för svensk lagstiftning, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf till SVT.

FRA bekræftar vissa uppgifter

FRA bekräftar för SVT att man har ett samarbete med andra länder, men vill inte berätta vilka det rör sig om.

– FRA har samarbete med motsvarande organisationer i andra länder enligt vad som sägs i lagen. Men vilka länder det är och vilka former de samarbetena sker under är inte en öppen uppgift, säger Fredrik Wallin på FRA till SVT.

Er kodenamnet ”Sardine” något du kender till ?

– Jag kan inte kommentera den typen av uppgifter.

– En del av vår internationella samverkan innebär naturligtvis informationsutbyte av olika slag. Men de utbyten vi har sker i enlighet med vår lagstiftning. Vi har en tydlig och väl debatterad lagstiftning i Sverige.

Banktransaktioner

Har FRA också möjlighet att knäcka koder till banktransaktioner, sygejournaler etc?

– Kryptering används på många olika sätt och förmågan att forcera kryptering är viktig då det gäller att få fram underrättelser om de uppgifter FRA har när det gäller andra staters agerande. Där har Sverige en gammal god tradition sedan 40-talet att vara väldigt duktiga.

Innefattar det banköverföringar, sjukjournaler och annan privat information? – FRA:s signalspaning riktar sig inte mot privatpersoner utan mot företeelser.

Vad gäller uppgifterna om att FRA skulle ha givit USA tillgång till baltiska undervattenskablar säger Fredrik Wallin att FRA har möjlighet att inhämta trafik i tråd som korsar rikets gräns, men att eventuella internationella samarbeten som FRA har också omfattas av de lagar som gäller för FRA:s verksamhet.

- Så vi får inte samverka med ett annat land för att kringgå svensk lagstiftning. Inte heller skulle vi samverka med ett annat land för att hjälpa dem att kringgå sin lagstiftning, säger Wallin.

Uppgifterna framkom vid EU-utfrågning

EU-parlamentets komite (udvalg) för medborgerliga fri- och rättigheter, Libe, har fått i uppdrag att samla information om avlyssningsskandalen, och inledde på torsdagen en serie utfrågningar. Huvudsyftet är att utröna hur EU:s medborgare påverkats av den övervakning de utsatts för av bland annat USA och Storbritannien, sade ordföranden Claude Moraes.

En av dem som hördes var Campbell och han anklagade Sverige för att vara den tredje, viktiga partnern i avlyssningssamarbetet. Det framgår av hans twittrande från utfrågningen, skriver Metro

[ http://www.metro.se/nyheter/sverige-pekas-ut-som-nsas-hemliga-nyckelpartner/EVHmie!Y2roR7RjY2g/ ] .

Tidligere er en omfattende hemmelig USA-dirigeret overvågningoperation Echelon blevet afsløret.
Ved udvalgshøringen torsdag var journalisten Duncan Campbell en af mange vidner som gav et billede af den overvågning som sker. Ifølge Campbell skaber flera överlappande system ett globalt overvågningsnet, vilket Edward Snowdens läckta dokument ger nya pusselbitar till.
I et et interview Med Dagens Nyheter udtaler Campbell:

“När man lägger samman alla pusselbitar blir det tydligt att Sverige arbetade ihop med USA och Storbritannien i syfte att skapa nya lagar för massövervakning på nätet. Sveriges nya lagar 2008 sammanfaller med den så kallade Fisa Amendment Act i USA som vi nu vet användes för att öppna hela den amerikanska delen av internet för övervakning. I Storbritannien föreslogs liknande lagar men de stoppades. Övervakning på internet förekom även dessförinnan men i mindre skala och med lägre kapacitet. Den samordnade planen att legalisera underrättelsetjänsternas tillgång till internet genomförs runt 2008 och fler länder följer sedan efter.”


Karikaturtegning over FRA´s overvågningshysteri af Carlos Latuff

Campbell var selv med til afsløre Echelons eksistens for godt ti år siden. Men i dag er satellitovervåkningssystemet Echelon bara en liten del av systemet, enligt Campbell. Betydeligt vigtigere er aflytning af kablar. USA, Storbritannien samt Kanada, Nya Zeeland och Australien samarbetar sedan länge kring overvågning, de så kaldte “Fem øjne”. Men nu er de fem øjne blevet seks, ifølge Duncan Campbell.

“En ny organisation har gått med i “de fem øjne” och anses vara den største samarbetspartnern till GCHQ utanför de engelskspråkiga länderna – och det är Sverige”, säger Campbell i en video fra høringen.

MEN nøglespørgsmålet er naturligvis : Bryder FRA, Cia NSA, PET og andre hemmelige stasilige aflytnings-, overvågnings- og spionorganisationer den statslige lovgivning ? ? .

Flere borgerlige-reformistiske politikere udtaler at det “ er gået for langt” som Kongeriget Sveriges Demokrati-minister
udtrykker det .
Men ifølge en granskning fra 18 september fra SIUN :den statslige “Inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, SIUN, som omfatter netop “samarbejdet med andre lande og internationale organisationer; holder FRA sig til til regelverkets lov og bogstav. Myndigheten SIUN har ved tre tilfælde gransket FRA:s internationale samarbejde. Ingen av granskningarna “gav nogen anledning til kritik eller forslag fra kontrollmyndighetens side.”

REPORTER : Andreas Öbrink och Christoffer Wendick for SVT Nyheter

ANDRE KILDER:Sweden’s NSA spy links ‘deeply troubling’

FAKTA: FRA er en civil myndighet som hører under Kongeriget Sveriges militære “Forsvarsministerium”: hovedopgaven er at bedrive signal-spionage for “Försvarsstaben og Regeringen samt regeringskansliet. Det officielle formål er at “kortlægge militæra trusler og andra udenlandska forhold som kan påvirka Sverige”.
650 anställda och ett statligt anslag på omkring 560 miljoner för 2008

1949: Paven erklærer “hellig krig” mod kommunismen

13. Juli 1949

ROM (Vaticano) DEn 13 Juli markerer sig som endnu en kontrarevolutionær mærkedag med den krigserklæring som den reaktionære leder af Pave-staten Pius XII (Peter den 12.) udsteder.
I en officiel erklæring forbyder den kristen-katolske pavestat al-verdens troende og medlemmer af den kristen-katolske kirke at sympatisere med eller søge medlemskab i den kommunistiske bevægelse. De katolske troende som sympatisere med eller søger medlemskab i den kommunistiske bevægelse vil blive “ekskommunikeret”. Dermed forsøger den reaktionære pave Peter XII at komme den aggressive amerikanske imperialisme til hjælp i den kolde krig mod kommunismen som Churchill havde proklameret i 1946. Ligesom Paven velsignede de fascistiske regimer I Hitler-tidens Tyskland, Mussolinis Italien og Franco´s Spanien.
Efter nederlaget for den paveligt velsignede Antikominternpagt i 1945 er de kommunistiske ideer og partier på vej til at erobre flertallet i “katolske hovedlande” i Europa som Frankrig og Italien hvor KOMINFORM-partierne PCF og PCI har betydelig støtte i proletariatet, de arbejdende mellemlag, bønder og i den progressive intelligensia.
Pavestatens repræsentant Giovanni Pacelli alias Pave Pius XII underskriver Konkordatet (samarbejdsaftalen) med Nazi-tyskland i juli 1933

Libyen år to efter “befrielsen” : Terror mod civile i Benghazi kræver mindst ni menneskeliv

Posted in Danmark, Danmark, KRIG - TERROR og FASCISME, Libya, Libyen, USA by interpres on mandag, maj 13, 2013

13.MAJ 2013 – 17:19

BENGHAZY (AP) År to efter Nato´s “befrielse” af Libyen fra hvad de ledende medier i flere Nato-stater betegnede som “Ghadaffi-regimets terror mod civile i Benghazi” blev mindst ni mennesker her i blandt flere børn ofre for endnu et terror-attentat rettet mod civile.
En bilbombe eksploderede udenfor et hospital i den libyske by Benghazi idag.

Tre af de ni dræbte er børn, oplyser AP. Mindst 17 personer skal være sårede af eksplosionen , som udløstes på en parkeringsplads udenfor “al-Jala” hospitalet. Antallet døde frygtes stige.
Nato´s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen erklærede i 2012 at for at ” stoppe volden mod civile i Libyen,” var det nødvendigt at indlede en militær operation mod Libyens legitime regeringsstyrker. . Nu virker det som om Nato-chefen og Statsminister Thorning har “glemt” de “civile i Libyen”. l

KilDER: Deadly bomb strikes civilian area in east Libya
ESAM MOHAMED og AYA BATRAWY | Associated Press – May 13, 2013

Den “befrielse” som USA og de kapitalistiske Nato-stater med dansk og svensk støtte gennemførte under “FN-flag” (Kina og Rusland “godkendte” Nato´s terrorkrig mod Ghadafi-regimet” i FN+´s Sikkerhedsråd)) takkede de højreradikale “al-Kaida”-terrorister for gennem angrebet på USA´s konsulat i Libyen, hvor blandt andre US-ambassadøren blev dræbt,netop den 11.september 2011.

Tagged with: ,

USA: nye milliard-profitter i finans-kapitalen´s kasser : over 17 milliarder dollar i overskud hos Fannie Mae i 2012

2. april 2013 

NEW YORK (reuters/fannie mae)  Det statstøttede realkreditselskab Fannie Mae som blev oprettet af den amerikanske stat under 1930 ´ernes kapitalistiske krise, udskrev så store opkrævninger af renter og afdrag på boliglån hos de amerikanske privatboligejere i 2012 at de samlede profitter løb op i 17,2 milliarder dollar, svarende til 95 milliarder kroner.

Fannie Mae og Freddie Mac som frem til den kapitalistiske krises udbrud i 2007-08 var USA´s største kapitalistiske realkreditselskaber (Boliglångiver; herunder de “sofistikerede” # subprime-lån) blev sammen med Lehman Brothers symbolet på sammenbruddet på det kapitalistiske finansmarked. Krisen førte til Fannie, Freddie og Lehman´s fuldstændige bankerot og fallit.

 I den “nye krisefrie kapitalismes superkonjunktur” sikrede Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers  og hvilke navne finansfyrsterne ellers gemte sig bag ikke bare amerikanske “investorer”, men også europæiske, kinesiske og arabiske kapitalister, pensionsfonde, banker og investeringsselskaber billion-profitter frem til den kapitalistiske krises udbrud,
Kapitalismen er ikke og vil aldrig blive krisefri og udbruddet af krisen i 2008 er et udtryk for det. Det “frie marked” kørte boligmarkedet ud over afgrunden.  Fannie Mae og Freddie Mac blev reddet af Bush- og Obama-regimet for at sikre finanskapitalen de profitter af realkreditterne som stadigt fandtes i selskabet som nu praler af nye to-ciffrede milliardprofitter. Fallitboet efter Fannie Mae blev overtaget af den amerikanske stat som stadig kontrollere selskabet. 
Det amerikanske boligmarked er i idag de facto statskontrolleret. Fannie Mae og Freddie Mac udsteder realkredit-obligationer på de boliglån som de har overtaget og garanterer boligkreditter på sammenlagt $ 5,2 billioner svarende til over 28 billioner kroner eller mere end en tredje del af USA´s bruttonationalprodukt: Sammen med the Federal Housing Administration (Forbundsstatens Bolig Administration) står de to selskaber bag 9 ud af hver 10 boliglån i USA.
Oveni Fannie Mae´s godt 17 milliard dollar i profit for 2012 skal lægges hvad der kaldes en “skattemæssig engångsgevinst på 59 milliarder dollar” som ikke er bogført i selskabets regnskaber. I første kvartal i år fortsatte selskabet med at presse profitter ud af det kapitalistiske boligmarked. Overskuddet blev 7,6 milliarder dollar , godt 42 milliarder kroner i de tre første måneder.
En af forklaringerne til stigningen i realkredit-profitterne er at “inflationen” på boligmarkedet i USA igen er begyndt at får rigtig fart på.
‘I januar måned krævdes det i gennemsnit godt 8 procent større boliglån for at finansiere købet af en bolig sammenlignet med januar 2012.
Priserne på boligmarkedet i de Forenede Stater lå i Januar i år 8,1 % højere end for et år siden mortgage delinquencies in the fourth quarter fell to their lowest level since 2008. Profitten var den første for Fannie Mae siden 2006. I 2011 viste regnskabet et underskud på 16,9 milliarder dollar.

KILDE: Fannie Mae posts record profit

Fannie Mae posts record $7.6 billion quarterly profit

Irak , År 10 efter “befrielsen”: Mindst 18 døde i flere bombeeksplosioner

Posted in Danmark, Hvad koster kapitalismen ?, IRAK, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on torsdag, marts 14, 2013

14. MARTS 2013 – 16:26

BAGHDAD ( *) Mindst 18 mennesker mistede idag livet da den irakiske hovedstad blev skueplads for hvad der lignede en serie af velkoordinerede eksplosioner , ifølge vidner og kilder i Baghdads myndigheder. Flere af bombedetonationerne, som ifølge politikilder krævede mindst 18 dødsoffrer og skadede yderligere 50 mennesker, blev udløst nærved vigtige myndighedsbygninger, herunder justits- og udenrigsministeriet.
Ingen gruppe har hidtil taget ansvaret for eksplosionerne, men det er et faktum at spændingen og modsætningerne mellem forskellige sociale , økonomiske og etnisk religiøse grupper er eksploderet efter næsten ti års krig, terror og splittelsesvirksomhed fra USA´s og  dets koalition af “medløber”-stater; herunder Nato-landet Danmarks side.

“Economist” skamroser Sveriges kapitalistiske udvikling de sidste tyve år : Norden fremhæves som kapitalismens nye “supermodel”

The Economist: Norden som kapitalismens nye “supermodel”

Det liberale prokapitalistiske erhvervsmagasin The Ecomist skamroser Sverige i det seneste nummer

     Bladet vier hele 14 sider til en spesialrapport om udviklingen i Sverige, som høster adskillig ros. Sveriges statskapitalistiske sektor stod for 67 prosent af landets bruttonasjonalprodukt (summen av varer og tjenester) i 1993, mens andelen nu er nede på 49 prosent fremhæver de liberale redaktører.
Ifølge Sverige´s nationale statistik (SCB), har den fattigste tiendedel af befolkning bare haft en realinkomstudvikling på 1,6 procent siden 1991. Den rigeste tiendedel har samtidigt øget sine realinkomster med 63 procent.
DEN storkapitalistiske lastbilskoncern SCANIA har øget profitterne i en sådan grad at de idag er næsten dobbelt så store for hver ansat som for ti år siden.

DEN KAPITALISTISKE KONTRAREVOLUTIONS hovedPAROLE har siden midten af halvfjerdserne lydt:

NED MED LØNNEN for at maksimere PROFITTERNE

En ny undersøgelse af udviklingen af arbejderklassens produktivitet og løn fra 1950 til 2010 påviser at løn og produktivitet fulgtes ad frem til midten af 1970´erne. Arbejderklassens øgede produktivitet var altså synlige i tegnebøgerne hvis vi ser bortfra inflationen. Men fra midten af 1970´erne begynder løn og produktivitet at gå hver sin vej. Arbejderklassens produktivitet fortsætter efter et kort ophold stejlt opad til gavn for kapitalen og profitterne, mens lønnen stagnere. Arbejderklassens og de øvrige arbejdendes andel af den samlede produktion fortsætter fra 1970´erne og fem til idag med at falde. Hvor profitten i midten af 1970´erne udgjorde en femtedel af BNP udgør de idag en tredjedel. En bemærkelsesværdig forskydning til fordel for kapitalen på arbejderklassens bekostning som ifølge økonomihistoriker 1*) Lennart Schøn er den mest ulige fordeling i hundrede år. Vi skal altså tilbage til tiden inden Første imperialistiske Verdenskrig hvor Sverige var et af Europas fattigste lande for at finde en ligeså ulige fordeling af de samlede menneskeskabte værdier.
Samtidigt er massearbejdsløsheden blevet kronisk især for arbejderklassens unge der .  .   . .   .      mens dagpenge til arbejdsløse og syge har været fastfrossen i over ti år. Officielt er flere end 400 tusind arbejdsduelige mennesker holdt udenfor arbejdslivet. Flere end halvdelen af de hundrede tusinder af arbejdsløse er frataget retten til dagpenge. For den arbejdsløse som stadig har ret til dagpenge er det bare 12 ud af hundrede som får tildelt de 80 procent af lønnen som borgerlige og socialdemokrater har fastfryst dagpengene til. Det gennemsnitlige dagpengeniveau lå i 2010 på knap 60 procent af lønnen. Idag er dagpenge-niveauet på vej ned under halvdelen af lønnen.
Det er den brutale virkelighed under den kapitalistiske kontrarevolution (Pinochet/Thatcher/Reagan/Jeltsin) der med den prokapitalistiske Pinochet-juntas  kup den 11. september i Chile  som startskud nu fortsætter med at slå mod arbejderklassen og dens allierede ( de 99 %) for at presse endnu større merværdier og profitter til den ene procent af jordens befolkning som bliver stadig rigere.
I eksempelvis Trollhättan, hjemby for produktionen af SAAB-biler er ungdomsarbejdsløsheden nu oppe på 30 % . Sidste år besluttede det amerikanske fallitbo General Motors, der som bekendt blev reddet af den amerikanske stat fra konkurs, at likvidere SAAB og sende samtlige tre tusind arbejdere ud i arbejdsløshed.

Udviklingen i Sverige som The Economist skamroser er sket under både socialdemokratiske (Jørgen Persson) og borgerlige regeringer.(Bildt/Reinfeldt)
Det er karakteristisk at i Sverige (og Danmark) tillades skolerne at drives af private kapitalister med statsgaranterede (skattepenge) profittter for øje. Et af foregangslandene i denne “liberale skole-diciplin” er den af den prokapitalistiske Pinochet-junta hærgede Chile som også tillader skoler drevet med profit for øje.

I Sverige ophævede  Palme-regeringen allerede i efteråret 1985  kontrollen over de kapitalistiske valutatransaktioner (valuta-reguleringen)  Det førte senere til en omfattende spekulativ ud og indførsel af kapital hvor den internationale kapital nu helt legalt kunne spekulere i et sammenbrud for de svenske statsfinanser. . . .

Også Danmark, Finland og Norge fremhæves af Economist som kapitalistiske “rollemodeller” for den kriseramte kapitalistiske verdensorden . . . men de liberale NewsWeek-journalister har i et anfald af symptomer på senkapitalistiske senil-demens glemt Republikken Island. Hvorfor er et relevant spørgsmål. På Newsweek kort over de skandinaviske “supermodel”-stater finder også Grønland, ja selv Spetsbergen er med, men ikke *2) íslendinga eyja. Men det er måske som den Islandske Præsident Ólafur Ragnar Grímson udtalte til en fjernsynsjournalist under det kapitalistiske topmøde i Davos i januar :

Vi fulgte ikke den traditionelle ortodokse lære som har domineret den vestlige verden i de sidste tredive år : Vi indførte valuta-restriktioner, vi lod bankerne gå omkuld, vi gav støtte til de fattige, vi har ikke gennemført nedskæringer i samme omfatning som man kan se i Europa . . . “

Kilder: The Economist * * * *

Aftenposten

NOTER:
*1) Professor i økonomisk historie Lennart Schön i Dokumentar-programmet Lönesänkarna
*2) Íslendinga eyja:islændingenes ø

Ny blodig rekord i den amerikanske stat Venezuela: 21 tusind 692 myrdede i år

29.DEcember 2012

CARACAS (OVV * “El Picobolivar”) Ifølge de tal som organisationen Observatorio Venezolano de Violencia (OVV: Venezuelas Volds Observatører) netop har offentliggjort bliver 2012 et år med en ny rekord i mord. 21 tusind og 692 mennesker mistede livet som følge af den udbredte vold i denne amerikanske kapitalistiske stat. Det er en stigning på 12 % fra i fjor (2011) hvor 19 tusind 336 mennesker mistede livet i voldelig sammenstød eller blev myrdet, informerer OVV i deres årlige rapport.

Den venezuelanske mordrate ligger altså på 73 ud af 100 tusind mennesker i landet. Det er flere end i kontinentets kapitalistiske Führerstat: US of America og det er flere dødsfald som følge af vold end i Mexico som gennem flere år hærges af de kapitalistiske narkobaroners kamp om markeder, profitter og in dflydelse. Alligevel er Venezuela ikke det mest morderiske land på det amerikanske kontinent. Det mest bloddryppende land på det amerikanske kontinent er det centralamerikanske land Honduras.
Hver eneste døgn bliver treds (60) mennesker myrdet alene i det kapitalistiske Venezuela. På hele det amerikanske kontinent (inklusive USA) bliver flere end tusind mennesker myrdet hver eneste dag og nat. . . . . . .. . .

I hovedstaden Caracas er risikoen for at blive slået ihjel endnu højere. Her ligger mordraten nu på 200 for hver 100 tusind indbyggere.
Voldsovervågerne i OVV udtaler : “At slå ihjel er blevet den måde man skaffer sig goder, en udvej til at løse personlige konflikter og en måde at opnå privat retfærdighed.”
*

KILDE: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) *
* En Venezuela se registraron más de 21 mil asesinatos en 2012

Krigsretsproces mod Bradley Manning startet : ”Judge, isn’t a soldier required to report a war crime?”

Posted in Danmark, INTERPRES, IRAK, Kapitalisme, Kapitalismens Sorte Bog, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on søndag, december 2, 2012

26.August 2012 18:10

USA: Krigsretsprocessen mod “verdens vigtigste samvittighedsfange”; Bradley Manning igang efter over to års isolationsfængsling

WASHINGTON (-)   I denne uge startede den amerikanske stat: USA´s krigsretsproces mod soldaten Bradley Manning, som afslørede USA-hærens forbrydelser mod menneskeheden i Irak. For den unge heltesoldat som fulgte sin samvittighed og afslørede Irak-krigens folkeretstridige terror mod ubevæbnede civile er krigsretsprocessen både et tegn på styrken i Mannings overbevisning om at han har gjort det eneste rette (efter mere end to års isolationsfængsel og fornedring) og den solidaritet som for hver dag der går styrkes i USA såvel som i udlandet .
I april 2010 offentliggjorde WikiLeaks en intern videofilm optaget af soldater udkommanderet af US-Army. Filmen som også kan ses på Youtube viser amerikanske styrker der fra en militærhelikopter over Baghdad´s gader skyder løs på ubevæbnede civile. 12 civile bliver dræbt og to børn bliver skadet under den amerikanske hærs angreb.
Wikileaks offentliggjorde derefter 260 tusind diplomatiske meddelelser og 90 tusind hemmelige dokumenter om krigen i Irak och Afghanistan og anden information som Wikileaks videregav til udvalgte respekterede borgerlige nyhedsmedier . Især video-filmen som viser soldater fra US-Army der fra en helikopter skyder løs på ubevæbnede mennesker på åben gade i Irak har skabt klarhed over hvad det er for en krig USA og dets allierede i Danmark har ført mod Iraks folk.
Filmen kan ses på Youtube under navnet “Collateral murder”.
De soldater som afsløres i US-Army´s egen videofilm er ikke blevet anklaget for nogen forbrydelse. Heller ikke deres overordnede. Kun menig Bradley Manning sidder fængslet, nu på tredje år. Ifølge både amerikansk og international ret, har en soldat en pligt – ikke et valg – at eksponere krigsforbrydelser.
Den nu 24-årige tidligere efterretnings-analytiker Bradley Manning som nu bliver anklaget for at have viderebragt “USA´s og andre imperialiststaters hemmeligheder om krigen mod Iraks og Afghanistans folk” ; gjorde tjeneste ved den amerikanske besættelsesmagts Hammer-base udenfor Baghdad. Han blev anholdt i maj 2010 efter at være angivet af Adrian Lamo.

I de højreliberale og -radikale medier ses soldaten som frigav information till verdensoffentligheden om USA´s krigforbrydelser, teror og krigsføring i Irak och Afghanistan som djævelen som solgte ud af USA:s krigshemmeligheder till fienden –
Imidlertid vokser solidariteten dag for dag i den amerikanske offentlighed , mens USA´militære og politiske elite gør alt for at få ham dømt.
Nyligt blev Manning kåret som People´s Choice Honoree ved en afstemning på en gala for menneskerettigheder.

”Judge, isn’t a soldier required to report a war crime?”

“Dommer, er det ikke en soldats pligt at anmelde krigsforbrydelser?” Dette enkle spørgsmål udtrykker kernen i USA-elitens krigsretsproces mod menig Bradley . . . . .. Scenen udspiller sig i retssalen under de indledende retforhandlinger til den krigsretsproces som i denne uge indledtes mod Manning. Retsforhandlingen var forbi. Rettens formand sad endnu på dommerstolen og samlede sine papirer sammen. Den tiltalte soldat, menig Bradley Manning stod og ventede på at blive ført til isolationscellen. Det er helt stille i retssalen på Fort Meades-militærbase i Maryland da en af tilskuerne til den skueproces som snart skal indledes mod Manning højlydt spørger retsformanden :

”Judge, isn’t a soldier required to report a war crime?”

Rettens formand rejser sig og går. . . . .

Scenen som skildres af en journalist udspiller sig den 23 februar i år.
To månader tidligere, . . .. .
. . fortsættes . … .. . . .. to be continued

FAKTA : : : Bradley Manning kom til verden i 1983 og voksede op i Crescent, Oklahoma – en by som også var hjemstavn for en anden amerikansk berømthed ;Karen Silkwood, som i 1974 afslørede “hemmeligheden” om de alvorlige misforhold på et kapitalistisk atomkraftsværk i lokalområdet og dermed afvarede offentligheden, det amerikanske folk: Karen Silkwood “forsvandt” og er ikke siden fundet, sandsynligvis blev hun myrdet. Silkwoods skæbne skildres blandt andet i spillefilmen “Silkwood” med Meryl Streep i titel- og hovedrollen.

Den nu verdensberømte amerikanske soldat: Vicekorpral Bradley Manning var bare 22 år da i maj 2010 blev anholdt på en af besættelsesmagten USA´s militærbaser i Irak hvor han gjorde tjenste. Bag arrestationen lå en angivelse. Angiveren havde efter at have kontaktet efterretningstjenesten gået til en journalist og solgt ”scoopet”. Angiveren, Mr. Adrian Lamo, videregav hele den private chat-korrespondense han havde haft med Manning til journalisten. I korespondensen havde Manning åbenhjertigt fortalt både om sit privatliv og om sine kontakter med Wikileaks-stifteren Julian Assange.

USA: myndigheder truer internationale valgobservatører med anholdelser

Posted in USA by interpres on mandag, oktober 29, 2012

28.OKTOBER 2012- 22:48

HOUSTON (-) Hvis nogen, voksne såvel som børn, troede de kunne slippe for at se og høre om Præsidentvalget i de kriseramte Forenede Stater (USA) så har har de forenede borgerlige og socialdemokratiske medier (fra TV2/DR til JP/Polikens Hus) gjort den forhåbning grundigt til skamme.
Ifølge DR-programmet “Mennesker og Medier” har de borgerlige medier i Danmark fyldt aviserne med flere end otte tusind (8.000) artikler om valget i USA. Journalisten Lasse Jensen mente i samme DR-program at man “kan . . . få en fornemmelse af at hele den danske journaliststand er flyttet til USA”.
Redaktørerne på de samme USA-valgintereserede medier, som åbenbart har ubegrænsede resourcer for at dække USA-valget har dog ikke afsat nogle journalistiske kræfter af betydning til at beskæftige sig med de notorisk store problemer som USA har med både stemmeafgivning og stemmeoptælling. Det kommer i hvert fald ikke frem i nogen af de flere tusind artikler som hidtil er blevet trykt.
(RT News)Det er et faktum at internationale valgobservatører der er rejst til USA for at overvåge valget af Præsident og dermed Øverstkommanderende for verdens farligste og mest blodbesudlede krigsmagt siden Anden Verdenskrig: US-ARMY, nu åbent bliver truet af ledende politikere og myndighedspersoner.

Delstaten Texas offentlige anklager (Attorney General) , statsadvokat Abbott, udtrykker det i et brev at . . . . . . .

“The OSCE’s representatives are not authorized by Texas law to enter a polling place,”

og delstatens ledende advoikat advarer ,

“It may be a criminal offense for OSCE’s representatives to maintain a presence within 100 feet of a polling place’s entrance.”

“Failure to comply with these requirements could subject the OSCE’s representatives to criminal prosecution for violating state law,”

tilføjer statsadvokat Abbott .

OSCE – Organisationen for samarbejde og sikkerhed i Europa blev inviteret til Amerika for at overvåge Præsidentvalget i USA i november af flere organisationer blandt andre N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement of Colored People) og (ACLU), (American Civil Liberties Union) for at få hjælp i kampen mod hvad de kalder . . . . : “an unprecedented and sophisticated level of coordination to restrict voting rights in our nation” gennem en række nye love og regler som begrænser hvem og hvordan borgerne kan deltage i valget af USA´s , “den sidste supermagts Præsident”. Amerikanerne skriver videre i brevet til OSCE-ambassadør Daan W Everts om ” overlagte polititiske bestræbelser for at disenfranchise millions of Americans — particularly traditionally disenfranchised groups like minorities, low-income people, women, young people, persons with disabilities, and the elderly.”

Read more: EDITORIAL: Blue helmets at the ballot box – Washington Times http://www.washingtontimes.com/news/2012/oct/24/blue-helmets-at-the-ballot-box/print/#ixzz2BmCQG7U2

“GLADIO”: Nato´s hemmelige paramilitære terrornetværk i Europa og Tyrkiet

“Gladio”- USA´s hemmelige terror-strategi : Gennem Nato skabte USA efter Anden Verdenskrig en række paramilitære terrororganisationer (“Stay Behind”) vendt mod den kommunistiske og revolutionære arbejderbevægelse i Europa og Tyrkiet

 

NATO´s hemmelige hær og dens Rolle i Europa og Tyrkiet – Del II

Hvilken forbindelse er der mellem bombeattentatet underOktober-festen i München den 26. September 1980 hvor 13 mennesker blev dræbt og talrige andre brutale attentater i Italien, Belgien og andre europæiske lande ?
I første del af denne baggrundsserie fortalte vi *2) om hvordan de vestlichen imperialistist-magter efter den Anden Verdenskrig unter dem Kommando der NATO eine geheime antikommunistische Armee („Gladio“) aufbauten, um im Falle einer angenommenen sovjetisk Invasion in Europa Sabotageakte und Konterguerrilla-Aktionen durchzuführen. Wir berichteten außerdem, dass für diese geheimen sogenannten „Stay-Behind“-Netzwerke ehemalige SS-Leute und Neofaschisten rekrutiert wurden und dass sie spätestens seit den 60er Jahren dazu übergingen, unter dem Titel „Spændingens Strategi“ gezielt Terroranschläge gegen Zivilisten zu initiieren, um die politische Stimmung in der Bevölkerung nach rechts zu ziehen. Grausame Höhepunkte dieser Strategie waren der Bombenanschlag auf den Hovedbanegården i Bologna i 1980 (85 Dræbte ) und die „Massaker von Brabant“, bei denen in Belgien zwischen 1982 und 1985 28 Menschen von bis heute unbekannten Mordkommandos in Supermärkten und Restaurants getötet wurden.
In diesem Teil möchten wir auf die geheimen NATO-Strukturen in Griechenland und der Türkei eingehen, wo Gladio an mehreren Militärputschs beteiligt war.
I værket “The Playground” * 3) fortæller den amerikanske elitesoldat og terrorist Thomas Sanders åbenthjertigt om de terroraktioner og mord han udførte i DDR på vegne af USA (Cia) og dets tyske kollaboratører (i BRD): Under to år blev forfatteren og otte andre håndplukkede faldskærmsjægere i Elitkommando Ost specialuddanet til at gennemføre omfattende terroraktioner , bombesprængninger og mord i DDR.

Grækenland

I Grækenland gab es eine Gladio-Struktur namens „Hellenic Raiding Force“, die bereits 1944 auf persönlichen Befehl des britischen Premierministers Winston Churchill aufgebaut wurde – damals mit dem Ziel, die von den græsche Kommunisten angeführte Volksbefreiungsarmee ELAS zu bekämpfen, die sich im Widerstandskrieg gegen die Nazi-Besatzer befand: „Da ELAS sowohl gegen die deutschen Nazi-Besetzer als auch gegen die von den Briten gesponserte Hellenic Raiding Force kämpfte, befürchtete Churchill ein PR-Desaster, sollte die britische Öffentlichkeit erfahren, dass London heimlich die Faschisten gegen die griechischen Kommunisten unterstützte. Im August 1944 wies er deshalb die BBC an, ‚jegliches Verdienst irgendeiner Art’ von ELAS unerwähnt zu lassen, wenn über die Befreiung von Griechenland berichtet wird. Doch nur wenige Wochen später sicherte ELAS den Sieg über die deutschen Besatzer, und Hitler war gezwungen, seine Truppen auch aus Griechenland abzuziehen. Churchill forderte sofort, dass die Widerstandsbewegung die Waffen niederlegen müsse, eine Anweisung, der ELAS bereit war zu folgen, wenn dies auch für den einzigen verbliebenen Gegner auf dem Feld gelte, nämlich für die von den Briten gesponserte Hellenic Raiding Force.“ (Ganser, „NATO-Geheimarmeen in Europa“, S. 331).
Nachdem sich Großbritannien weigerte, die faschistische Untergrundarmee zu entwaffnen, kam es im Dezember 1944 zu einer großen Demonstration in Athen gegen die britische Einmischung. Die Demonstranten wurden auf dem Syntagma-Platz von einem bewaffneten Mordkommando – vermutlich Angehörigen der „Raiding Force“ – angegriffen und insgesamt 25 Menschen, darunter auch Kinder, erschossen.
I efteråret 1946 erhoben sich die antifaschistischen und fortschrittlichen Kräfte Grækenlands zum bewaffneten Kampf gegen die britischen Imperialisten und ihre faschistischen Handlanger. 1947 kam es zur Invasion von US-Truppen, die gemeinsam mit den Faschisten um die Kontrolle über Grækenland kämpften. 1948 wurde der græske Volkswiderstand niedergeschlagen und der US-Imperialismus behielt die Kontrolle über seinen Stützpunkt in Grækenland, die er in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mithilfe der CIA und dem griechischen Geheimdienst sicherte: „So wurde Athen zur Drehscheibe aller Aktivitäten der CIA auf dem Balkan und im Mittleren Osten bis hin zum Iran.“ (ebd., S. 337).
Die „Raiding Force“ blieb weiterhin aktiv und wurde gemeinsam von CIA und griechischer Armee unterstützt: „Die geheime antikommunistische Armee war ein höchst wertvolles Gut zur politischen Beeinflussung der Situation im Land. Die heimliche Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Geheimdienst, dem griechischen Militär und der græske Regering wurde wiederholt durch geheime Dokumente bestätigt, von deren Existenz die græske Öffentlichkeit erst während der Gladio-Entdeckungen von 1990 erfuhr.“ (ebd., S. 334)
Die „Hellenic Raiding Force“ war insbesondere treibende Kraft des Militärputschs von 1967: „Der militärische Staatsstreich kam in der Nacht vom 20. auf den 21. April 1967, einen Monat vor den anberaumten Wahlen, für die Meinungsforscher, auch diejenigen der CIA, einen überwältigenden Sieg des linksgerichteten Zentrums von Georges und Andreas Papandreou vorhergesagt hatten. Die Geheimarmee Hellenic Raiding Force begann den Putsch, der auf der Grundlage des Prometheus-Plans durchgeführt wurde, einem von der NATO entworfenen Komplott, das im Fall eines kommunistischen Aufstands ausgeführt werden sollte. Im Fall einer Gegenwehr war Prometheus eindeutig: ‚Zerschlagen Sie, ohne zu zögern, jeglichen feindlichen Widerstand.’ Gegen Mitternacht übernahm die Hellenic Raiding Force die Kontrolle über das griechische Verteidigungsministerium (…)
Wegen der direkten Beteiligung der Hellenic Raiding Force kann der griechische Militärputsch als ‚Gladio-Putsch’ bezeichnet werden.“ (ebd., S.342 f.)

Türkiet

Türkiet war – insbesondere während des Kalten Krieges – ein strategisch besonders entscheidendes Land für die westlichen Imperialisten unter der Führung der USA, was vor allem auf ihre geographische Lage zwischen der Sowjetunion und den Ländern des Mittleren Ostens zurückzuführen ist. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg massiv militärisch aufgerüstet und unterhielt nach den USA die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO.
Die türkische Gladio-Armee wurde ab 1948 unter der Regie der CIA in Zusammenarbeit mit der faschistischen pantürkischen Bewegung aufgebaut, die auf der Grundlage einer rassistischen Ideologie die Schaffung eines Großtürkischen Reiches anstrebte. Der „Architekt“ der türkischen Gladio-Strukturen war Oberst Alparsan Türkes, der später, in den 60er Jahren, die faschistische Partei Millietci Hareket Partisi (MHP) und deren paramilitärische Organisation „Grå Ulve“ (Bozkurt) aufbaute:
„Da Türkiet am 4. April 1952 der NATO beitrat, hatte Türkes bereits eine türkische Geheimarmee aufgebaut. Deren Hauptquartier nannte sich Tactical Mobilisation Group (Seferberlik Taktik Kurulu, STK) (…). Die Tactical Mobilisation Group wurde 1965 umstrukturiert und in Special Warfare Department (Ozel Harp Dairesi, OHD) umbenannt, der Name, unter dem das Kommandozentrum der türkischen Geheimsoldaten während der Gladio-Enthüllungen von 1990 bekannt wurde. Wegen dieser Enthüllung musste die Abteilung (…) noch einmal den Namen wechseln und wird heute Special Forces Command (Ozel Kuvvetler Komutanligi, OKK) genannt.“ (ebd., S.350)
Auf der Basis eines Berichts der in Paris herausgegebenen Zeitschrift „Intelligence Newsletter“ von 1990 führt Ganser weiter aus, „dass die türkische Geheimarmee als Konter-Guerilla bezeichnet und von der Abteilung für spezielle Kriegsführung betrieben wird sowie aus fünf Teilen besteht: ‚Ausbildungsgruppe, einschließlich Vernehmung und Techniken der psychologischen Kriegsführung; Spezialeinheit, seit 1984 spezialisiert auf antikurdische Operationen; Spezialabteilung und spezielle Operationen auf Zypern; Koordinationsgruppe, auch Drittes Büro genannt; und die Verwaltung.“(ebd., S.350)
I 1975 afslørede den tyrkiske regering eksistensen af et tophemmeligt dokument fra USA´s “forsvarsministerium i Pentagon”
Dokumentet; “FM 30-31″, indeholdt særlige forholdsordrer for den amerikanske efterretningstjeneste i de såkaldte “Host Countries” som i Europa omfatter blandt andre Vest-Tyskland, Spanien og Portugal.
Dokumentets punkt 2 og 3 handler om manipulation af “yderligtgående venstreorienterede grupper”. Det hed, at specialuddannede agenter skulle infiltrere disse “røde grupper” og under særlige omstændigheder provokere dem til voldshandlinger * 4)
I 1969 holdt USA´s hemmelige politi og terror-organisation C.i.a.´s allierede fra Aginter Press og repræsentanter for de italienske fascistiske terrorgrupper et møde i Padua, hvor de fastlagde rammerne for et fremtidigt samarbejde. Et af hovedpunkterne i dette samarbejde gik ud på at . . . .
“infiltrere i venstregrupperne og som “medlemmer” af disse begå attentater, som ville blive tilskrevet venstregrupperne” *5)

„Tiefer Staat“

Aus den obigen Schilderungen wird deutlich, dass „Gladio“ in der Türkei bekanntermaßen bis heute existiert, von einer staatlichen Institution („Abteilung für spezielle Kriegsführung“) betrieben wird und ganz offensichtlich ein Teil dessen ist, was in der Türkei gemeinhin als „tiefer Staat“ bezeichnet wird: Eine Art geheimes Netzwerk zwischen Angehörigen der türkischen Staats- und Armeestrukturen, verbunden mit faschistischen und mafiösen Vereinigungen, vergleichbar vielleicht mit der italienischen P2 (wir berichteten im ersten Teil dieses Artikels) und darauf ausgerichtet, die politische Kontrolle auch jenseits legaler bürgerlicher Mechanismen aufrechtzuerhalten. Die Existenz einer derartigen Vernetzung wurde durch den sog. Susurluk-Skandal 1996 bildgewaltig demonstriert, als der Drogenhändler Abdullah Çatli, führendes Mitglied bei den „Grauen Wölfen“, bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.
Mit ihm im Auto saßen ein Parlamentsabgeordneter der damaligen Regierungspartei, der stellvertretende Polizeichef von Istanbul und eine ehemalige Schönheitskönigin – dazu fanden sich mehrere Schusswaffen. Çatli selbst hatte bei seinem Tod einen vom damaligen türkischen Innenminister persönlich unterzeichneten Reisepass bei sich, der ihn als Staatsbeamten auswies – und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt offiziell wegen Mordes auch international mit Haftbefehl gesucht wurde. Der eilig veröffentlichte Versuch des damaligen Innenministers, das wunderliche Szenario damit zu erklären, dass es sich um die Verhaftungsfahrt Çatlis gehandelt habe, entpuppte sich schnell als Lüge und führte zum Rücktritt des Ministers.
Die Konterguerilla bzw. Gladio war als Teil des „tiefen Staates“ die treibende Kraft bei den drei Militärputschs 1960, 1971 und 1980: „(…) am 27. Mai 1960 erlebte die Türkei einen Militärputsch, als 38 Offiziere, darunter auch der Verbindungsmann zur CIA, Oberst Türkes, die Regierung stürzten und den Premierminister Adnan Menderes verhafteten. (…) hinter geheimen Mauern hatte das türkische Militär wiederholt gegen das gewählte Parlament konspiriert. Bevor sie in die streng geheime Abteilung für spezielle Kriegsführung versetzt wurden, traten die Generäle offiziell in den Ruhestand, um danach fast unsichtbar dieser geheimen Kommandostelle zu dienen. ‚Die wichtigste Funktion der Abteilung für spezielle Kriegsführung waren die drei Staatsstreiche’, folgert Celik [Selahattin Celik, türkischer Journalist, A.d.R.]“ (ebd., S.351 f.)

Spændingens Strategi – den türkiske variant

Die Methoden der Konter-Guerrilla waren insgesamt dieselben, die auch in Italien unter dem Titel „Strategie der Spannung“ angewandt wurden: Terror als Mittel der politischen Manipulation: „Trotz der Namensänderungen während der Zeit des Kalten Krieges blieben die Aufgaben der von der CIA finanzierten Abteilung für spezielle Kriegsführung gleich und bestanden aus gewaltsamer geheimer unorthodoxer Kriegsführung in einer Reihe von Operationen entsprechend der Anordnungen der führenden Militärs. In einer klassischen Operation zur Erzeugung von Spannungen warfen türkische Agenten der Stay-behind, Abteilung für spezielle Kriegsführung, am 6. September 1955 eine Bombe in ein Haus in Thessaloniki in Griechenland, das als Mustafa-Kemal-Museum genutzt wurde und deshalb von allen Türken hoch geschätzt wurde. Die türkischen Stay-behind-Agenten hinterließen kaum eine Spur und beschuldigten die griechische Polizei dieser Tat. Diese Aktion unter falscher Flagge funktionierte, und die türkische Regierung und die türkische Presse schoben die Schuld für diese Tat auf die Griechen. Kurz danach, am 6. und 7. September 1955, demolierten von der Konter-Guerrilla angefeuerte fanatische türkische Gruppen Hunderte von griechischen Häusern und Geschäften in Istanbul und Izmir. Dabei wurden 16 Griechen getötet, 32 verwundet und 200 griechische Frauen vergewaltigt.
Offiziell lautete die Aufgabe der Abteilung für spezielle Kriegsführung und ihrer Konter-Guerilla: ‚Im Fall einer kommunistischen Besetzung oder einer kommunistischen Rebellion Guerrilla-Methoden und alle möglichen Untergrundaktivitäten anzuwenden, um die Besetzung zu beenden.’ Doch als die Funktion der Stay-behind mit inländischen Kontrolloperationen und Aktivitäten unter falscher Flagge vermischt wurde, wurde es immer schwieriger, die Konter-Guerilla von klassischen Terroristen zu unterscheiden. Eine militärische Übereinkunft zwischen der CIA und der türkischen Regierung unter Adnan Menderes von 1959 betonte die inländischen Aufgaben der Geheimarmee und führte aus, dass die Geheimsoldaten ‚auch für den Fall einer internen Rebellion gegen das Regime aktiv werden sollten’.“ (ebd., S.351). Dumm nur für Regierungschef Menderes, dass die geheime Armee kurz darauf eingesetzt wurde, um ihn selbst aus dem Amt zu jagen…

1970´ernes terror som et led i “Spændingens strategi”

Besonders blutig wurde die Tätigkeit der türkischen Gladio-Armee während der 70er Jahre, nachdem einerseits die türkische Linke erstarkt war und andererseits am 12. März 1971 der zweite Militärputsch stattgefunden hatte. Der gemeinsame antikommunistische Terror der Konter-Guerrilla, des türkischen Geheimdienstes MIT und der faschistischen Grauen Wölfe bestand aus Anschlägen und gezielten Morden und forderte Schätzungen zufolge 5000 Tote. Grausamer Höhepunkt dieser Entwicklung war das Massaker auf dem Taksim-Platz in Istanbul am 1. Mai 1977:
„Während der Terrorjahre der 70er Jahre hatten die großen Gewerkschaften der Türkei am traditionellen Tag der Arbeit am 1. Mai einen Protestmarsch zum größten Platz Istanbuls, dem Taksim-Platz, organisiert. (…) im Jahr 1977 waren mindestens 500.000 Menschen auf dem Platz versammelt. Der Schrecken begann gegen Sonnenuntergang, als Scharfschützen auf den Dächern der den Platz umgebenden Häuser auf die Rednertribüne feuerten. (…) 38 Menschen wurden getötet, Hunderte wurden verletzt. Das Schießen dauerte 20 Minuten lang, und dennoch schritten mehrere Tausend anwesende Polizisten nicht dagegen ein. (…)
Das Hotel International, von dem aus die Schüsse abgefeuert wurden, gehörte dem Unternehmen ITT, das bereit 1973 in die Finanzierung des Staatsstreichs gegen den Präsidenten Allende in Chile verwickelt war und mit der CIA auf gutem Fuß stand. Drei Tage vor dem 1. Mai wurde das Hotel von Gästen geleert, und es wurden keine Reservierungen akzeptiert. Am 1. Mai betrat eine Gruppe von Ausländern das Hotel.“ (ebd., S.365)
Das Massaker vom Taksim-Platz wird bis heute vom türkischen Regime als Vorwand herangezogen, die 1.Mai-Demonstration auf diesem Platz zu verbieten. In den 70er Jahren diente das Massaker als Bestandteil einer großangelegten Terrorwelle gemäß der „Strategie der Spannung“ dazu, den faschistischen Putsch von 1980 vorzubereiten, der den General Kenan Evren an die Macht brachte: „Vor Gericht behauptete ein Rechtsextremist später ganz plausibel, dass die Massaker und der Terror der 70er Jahre eine Strategie gewesen seien, um das Land zu destabilisieren und Evren und die militärische Rechte an die Macht zu bringen: ‚Die Massaker waren eine Provokation des MIT. Mit den Provokationen des MIT und der CIA wurde der Boden für den Putsch vom 12. September bereitet.’ Später wurde festgestellt, dass General Evren zur Zeit des Putsches der Abteilung für spezielle Kriegsführung vorstand und die Geheimarmee der Konter-Guerrilla kommandierte.“ (ebd., S.369).

De “Grå Ulve” – fascistisk terororganisator i Tyrkiet

Für die Rekrutierung der Konter-Guerrilla hatte man bereits ab Mitte der sechziger Jahre in großem Umfang auf die von Oberst Türkiet gegründeten Grauen Wölfe zurückgegriffen: „Die Grauen Wölfe waren alles andere als eine Jugendorganisation. Sie waren ein brutales Netzwerk ausgebildeter und bewaffneter Männer, die bereit waren, Gewalt anzuwenden, um die pantürkische Ideologie voranzubringen. (…) Diese nationale faschistische Bewegung wurde von der CIA instrumentalisiert und unterstützt, um in der Türkei ihre eigene Geheimarmee zu verstärken. Nach der Entdeckung der geheimen Stay-behind-Armeen der NATO in ganz Westeuropa wurde 1990 in der Türkei enthüllt, dass der CIA-Verbindungsoffizier Türkes bei den Grauen Wölfen sehr intensiv rekrutiert hatte, um die geheime Stay-behind-Armee (…) mit Personal zu versorgen.“ (ebd., S. 353 f.)
Berüchtigt waren in dieser Zeit die geheimen Folterkammern der Konter-Guerilla, in denen zahlreiche Kommunisten und fortschrittliche Kräfte gefangengehalten und ermordet wurden. Ein Überlebender war der frühere General und Beteiligte am Putsch von 1960, Talat Turhan, der nach dem zweiten Putsch 1971 in Ungnade fiel und gefangengenommen wurde: „Dass die Grauen Wölfe Mitglieder der Konter-Guerilla waren, musste Turhan in den berüchtigten Folterkammern der Villa Ziverbey in Istanbuler Distrikt Erenköy am eigenen Leib feststellen. Schon seit den 50er Jahren wurde die Villa für ‚Verhöre’ von Menschen aus ehemals sozialistischen Ländern, insbesondere aus Jugoslawien und Bulgarien, benutzt. Dabei erhielt die antikommunistische Konter-Guerilla ihre erste Ausbildung in Foltertechniken.“ (ebd., S. 355)
Talat Turhan sagte über die Zusammensetzung der Gladio-Armee das folgende aus: „Die Folterknechte, die sich selbst Konter-Guerrilla nannten, bestanden hauptsächlich aus Männern des türkischen Geheimdienstes MIT und der Grauen Wölfe.“ (ebd., S.356)
Efter militærkuppet i 1980 blev de “Grå Ulve” und ihre „Mutterpartei“ MHP zwar offiziell verboten. Die Konter-Guerrilla blieb aber bestehen und die Faschisten blieben ihr Bestandteil. Kommunistische und andere linke Organisationen waren vom faschistischen Regime bereits in großen Teilen zerschlagen worden. Ein neuer Angriffspunkt der Konterguerilla wurde nun (ab 1984) der kurdische Aufstand unter der Führung der PKK. Hier griff der türkische Staat weiter auf die erfahrenen Nazi-Kader der Bozkurt zurück: „Nach zahlreichen Festnahmen füllten sich die türkischen Gefängnisse mit Terroristen der Grauen Wölfe, worauf Agenten des MIT ihre ehemaligen Waffenbrüder besuchten und ihnen ein attraktives Angebot machten: die Entlassung aus dem Gefängnis und ein gesichertes Einkommen, wenn sie bereit wären, im Südosten der Türkei gegen die kurdische Minderheit zu kämpfen. (…)
Til idag er Nato´s “Stay-behind”-terrornetværkets deltagelse i kampen mod kurderne en af de bedst bevarede hemmeligheder i Türkiet og Washington. Major Cem Ersever, ein ehemaliger Kommandeur der türkischen paramilitärischen Einheiten, die gegen die PKK aktiv waren, beschrieb später in seinem Buch ganz offen, wie die Konter-Guerrilla und andere paramilitärische Einheiten geheime Kriegsführung und Terror gegen die PKK anwendeten. (…) Zu den Operationen, die Ersever enthüllte, zählten Aktionen unter falscher Flagge, bei denen die Konter-Guerilla, verkleidet als Kämpfer der PKK, Dörfer angriff und die Menschen wahllos vergewaltigte und exekutierte. (…) Ersever bestätigte, dass ehemalige Graue Wölfe und andere Rechtsextreme direkt in den Gefängnissen für die Todesschwadrone der Stay-behind rekrutiert wurden.“ (S.371)
Aktioner under “Falsk Flag“ hørte også i Italien til Natos hemmelige “Stay Behind”-hær´s terroristiske program:
Ifølge den efterforskning der lå bag BBC-Dokumentatarfilmen om det hemmelige „Gladio“-netværk fra 1992 havde man åbenbart til tider infiltreret “Brigate Rosso” (“Røde Brigader”) . I Belgien waren die vermeintlich kommunistischen „Cellules Communistes Combattantes“ in den 80er Jahren in Wahrheit von Faschisten aufgebaut worden. Vermutungen über eine derartige Unterwanderung durch Geheimdienste und Rechte gibt es auch in Bezug auf die RAF in Deutschland.

Besonderheit der türkischen „Gladio“-Struktur

I Türkiet gingen die Gladio-Kräfte mit besonderer Brutalität vor, um kommunistische Bewegungen zu bekämpfen. Die Besonderheit der türkischen Gladio-Armee war erstens ihre extrem weit reichende Verankerung im Staats- und Militärapparat: „Angeregt durch die pantürkische Bewegung und die Vorstellung einer rassischen Überlegenheit der Türken dienten viele Angehörige des türkischen militärischen Geheimdienstes MIT (…) in der Konter-Guerilla und konnten von ihren Kollegen von den Grauen Wölfen kaum unterschieden werden. Die Recherchen zur Stay-behind in der Türkei ergaben, dass sowohl der MIT als auch die Einheiten der Konter-Guerrilla institutionell vereint waren, weil beide von der berüchtigten und heimlich durch die CIA gesponserten Abteilung für spezielle Kriegsführung in Ankara kommandiert wurden.“ (ebd., S. 356).
Die zweite Besonderheit war die Tatsache, dass sie mit der faschistischen Bewegung der Grauen Wölfe über eine Art Massenbasis med omkring 200.000 medlemmer i tiden omkring det sidste militörkup verfügte. „Celik, der Experte für geheime Kriegsführung, hob hervor, dass der ‚Geheimdienst die gesamte Gesellschaftsstruktur durchdrungen hatte’ und behauptete, dass ‚das Netz der Geheimdienste die einflussreichste Macht in der Türkei darstellt (…)’“. (ebd., S. 358).
Gladio initiierte i Græchenland und der Türkiet mehrere Staatsstreiche, wobei der Militärkup i Türkiet von 1980 zur Errichtung einer besonders grausamen faschistischen Diktatur führte. Es ist nicht übertrieben, davon zu sprechen, dass 1980 in der Türkei die Konter-Guerrilla bzw. Gladio offen die politische Macht übernahm.

KILDER :*1) “Gladio” eller “Stay Behind” blev opbygget som et antikommunistisk terrornetværk af USA og dets allierede i Europa og Tyrkiet efter Befrielsen i 1945. Allerede i 1944 blev de første fascistiske og nazistiske krigsforbrydere/a> rekrureret af USA som et led i Operation Stay Behind også kendt som operation Gladio, which consisted in contacting and recruiting fascist officers from the infamous republic of Salò as well as nazi officers and intelligence agents who had been left behind as the German troops retreated. The recruitment of fascist officers, including war criminals, was carried out by a special branch of the American OSS, the forerunner of the CIA. The man responsible for this special branch, known as X2, was James Jesus Angleton, who later became head of the CIA. Another international player, the Vatican, which was staunchly anti-Communist, had devised a similar Operation, known as Operation Ratlines. This consisted of protecting fascist and nazi criminals of war, giving them refuge inside the Vatican and helping them to escape to South America disguised as priests. The Croatian Ustashi leader Ante Pavelic, perpetrator of innumerable atrocities, was one of those protected by the Vatican; another was Klaus Barbie.7 The Vatican believed that these people would be useful in the fight against communism; indeed the Vatican had supported fascist and nazi regimes in Europe for precisely that reason. It is now known that the Allies went along with operation Ratlines, despite an official policy of de-nazification.

*2)ROTER MORGEN online 11, 2010
*3) “The Playground” af Thomas Sanders, Grayfar Ltd., and Betablade Ltd. 2003. Forfatteren
lægger vægt på at anmærke at The Playground “ikke et skønlitterært værk , men af sikkerhedshensyn
. . . . er personnavne og visse pladser ændret”
i efterskriftet
*4) “TRIUNFO”; 12 Februar 1977
*5) “Nouvel Observateur”; 23 september 1974

New York Times: CIA´s “nyttige idioter” i Al Kaida aktive i den “blodige opstand” mod det uafhængige Assad-regime

25 Juli 2012 05:45

DAMASKUS AL ARABIYA:Al-Kaida spiller en stadig blodigere role i Syrien : * * * Amid intensifying violence in Syria, concern is mounting that al-Qaeda is trying to change the nature of the conflict against President Bashar al-Assad’ regime and is resorting to suicide bombings to “hijack” the revolution, the New York Times (NYT) reported.

New York Times: Al Qaeda Taking Deadly New Role in Syria’s Conflict

Barack Obama-regimet optrapper tilstedeværelsen af hemmelige agenter (Cia) langs den syrisk-tyrkiske grænse for at “rådgive de oprørsstyrker” som i over et år har forsøgt at trække Syrien ind i altomfattende sekterisk borgerkrig med det mål at styrte det uafhængige Assad-regime.

USA´s “nyttige idioter i den voldelige opstand mod Assad-regimet: blodbesudlede terrorister, bødler og lystmordere organiseret af Al Kaida-netværket bevæbnes og finansieres af CIA og Washingtons nærmeste allierede i den arabiske verden, det reaktionære feudalfascistiske kongedømme i Ryad (Saudi Arabien), det kongelige enevoldsregime i Katar (Qator), og de andre reaktionære regimer omkring den Persiske Golf. Al Kaida elementer og andre sekteriske jihad-elementer har spillet en stadig mere fremtrædende rolle i den amerikansk-støttede forsøg på at vælte regeringen af præsident Bashar al-Assad ved at starte en blodhævnslignende sekterisk borgerkrig.
Der kan næppe være tvivl om, at Al Kaida styrker, som er kommet fra så langt væk som Tjetjenien, er kommet til Syrien med hjælp af USA´s blodbesudlede terrororganisation CIA efter direkte ordre fra Washington (Obama-regeringen). Obama-regimet forsøger – med fuld støtte fra den “republikanske opposition” – at bruge disse “blodbesudlede terroristiske” styrker for at opnå en taktisk fordel, samtidig som de søger at “stable” et marionetregime på benene af andre, mere bøjelige elementer. Denne indsats har været centreret på en kombination af vestligt støttede oppositionen uden folkelig opbakning i Syrien og militære afhoppere fra den syriske hær kommando.

Det mærkelige er at den socialdemokratiske Thorning-regering i Danmark med støtte fra SF, R og hele den borgerlige opposition støtter den blodige (kontra)-”revolution” i Syrien , samtidig som de er hysterisk forargede over at Enhedslisten omtaler “revolutionen” som en realistisk mulighed og vej til sociale og demokratiske fremskridt også i Danmark.

KILDER :Al Arabya /New York Times /

Tagged with:

USA-imperialismens nye strategi for krig mod Rusland 1991-2010 * Analyse

Posted in Kapitalisme, KRIG - TERROR og FASCISME, Rusland ° Rossija, USA by interpres on mandag, januar 2, 2012

Soft Power – USA´s kulturelle Krig mod Rusland, 1991–2010

Die neue Strategie und ihre Zentren


af Peter Bachmaier
I de sidste to årtier er der sket en omorientiering af den amerikanischen strategischen Denkens stattgefunden: Krigen bliver ikke længere defineret som udelukkende et militært anliggende, sondern findet auch mit nicht militärischen, informativen und psychologischen Methoden statt, die man als «psykologisk krigførelse» [psychological warfare] eller «kulturelle krig» bezeichnet. Disse Methoden haben eine lange Vorgeschichte. Der amerikanische Militärstratege Liddell Hart entwickelte bereits vor dem Zweiten Weltkrieg die Strategie der indirekten Einwirkung [the strategy of indirect approach].
1 Während des Zweiten Weltkriegs wandten die amerikanischen und britischen Streitkräfte die «psychologische Kriegführung» gegen Deutschland an, die nachher zur Umerziehung [re-education] des deutschen Volkes eingesetzt wurde. Nach dem Ende des Krieges gründeten die CIA und das Verteidigungsministerium nach dem Vorbild des Tavistock Institute of Human Relations, eines spezialisierten Instituts für den psychologischen Krieg in England, Denkfabriken [tænke-tanke/think tanks] som RAND Corporation, Hudson Institute von Herman Kahn, und andere, die in erster Linie gegen die Sowjetunion gerichtet waren.

Die Methoden in diesen Zentren wurden von einer Reihe von sozialwissenschaftlichen Instituten entwickelt. Die amerikanischen empirischen Sozialwissenschaften, d.h. Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Anthro­pologie, Kommunikationswissenschaft [communication studies/kommunikation- o.e. medievidenskab] u.ä. entstanden in ihrer gegenwärtigen Form igangsat og financieret af de militære og efterretnings-agenturer i 1940´erne og 50´erne.*2)
En weitere Quelle waren die grossen Stiftungen som Carnegie Corporation, Ford Foundation og Rocke­feller Foundation. Es waren berühmte wissenschaftliche Zentren wie die New School for Social Research in New York, das ­Bureau of Applied Social Research in Princeton (von Paul Lazarsfeld geleitet), das Institut für Sozialforschung (geleitet von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, das 1949 nach Frankfurt zurückkehrte), das Center for International Studies (CENIS) am Massachusetts Institute of Technology, aber auch das von Michael Murphy und Gregory Bateson gegründete alternative Esalen Institut in Kalifornien – ein Zentrum der Gegenkultur, das auch an der Organisation des Woodstock-Festivals 1968 beteiligt war –, die diese Aufträge erhielten. Insbesondere die führenden Institute der Kommunikationswissenschaften waren durch die Programme für psychologische Kriegführung geprägt.
Diese Institute gaben Zeitschriften wie das Public Opinion Quaterly (POQ), die American Sociological Review, die American Political Science Review u.ä. heraus. An diesen Instituten arbeiteten Experten, meist Emigranten aus Deutschland und Österreich, die sich später grosse Namen in der Wissenschaft erwarben wie Paul Lazarsfeld, Oskar Morgenstern, Leo Loewenthal, Herbert Marcuse, Walter Lippmann, Harold Lasswell, Gabriel Almond, Daniel Lerner, Daniel Bell, Robert Merton u.v.a. Es waren dieselben Experten und Institute, die auch für die Umerziehung des Volkes in Deutschland verantwortlich waren. Einige dieser Projekte waren auch mit der Vorbereitung der Kulturrevolution der sechziger Jahre mit ihren Begleiterscheinungen Rockmusik, Drogenkultur und Sexuelle Revolution beschäftigt.
In besonderer Weise waren natürlich die «Soviet Studies» von der Regierung abhängig. Das Russian Research Project in Harvard, geleitet von Raymond Bauer und Alex Inkeles, war ein gemeinsames Unternehmen der CIA, der U.S. Airforce und der Carnegie Corporation. Das Institut veröffentlichte 1956 eine Studie mit dem Titel «How the Soviet System Works», die ein Standard-Lesebuch in Soviet Studies wurde. *3)
Til den psychologischen Krigførelsen hørte også Cia´s radiosendinger mod Østeuropa, «et af de billigste, sikreste og mest effektive våben for U.S.A.´s udenrigspolitik”, som Jean Kirkpatrick erklærede senere , nämlich die Voice of America. RIAS Berlin, Radio Free Europe und Radio Liberty, die bis heute auf russisch und in den Sprachen der GUS senden.*4)
Diese Sender unterstanden dem Kongress für kulturelle Freiheit, der 1950 mit 400 Mitarbeitern in Paris von der CIA gegründet worden war. *5)
Der Sieg über die Sowjetunion wurde vor allem mit Hilfe dieser nicht militärischen Methoden erreicht. Denne strategi, der slet ikke havde sameksistens med Sovjetunionen mål, sondern eine «Demontage» des sovjetischen Systems vorsah, wurde von der Reagan-Administration 1982 ausgearbeitet. *6)
Der Plan umfasste sieben strategische Initiativen, darunter als Punkt 4: Psychologischer Krieg, gerichtet auf die Erzeugung von Angst, Unsicherheit, Verlust der Orientierung sowohl bei der Nomenklatura als auch bei der Bevölkerung. *7)
Dieser Krieg wurde nicht nur gegen den Kommunismus, sondern gegen Russland geführt, wie die direkten Aussagen Brzezinskis bezeugen: «Wir haben die UdSSR zerstört, wir werden auch Russland zerstören.» «Russland ist überhaupt ein überflüssiger Staat.» «Die Orthodoxie ist der Hauptfeind Amerikas. Russland ist ein besiegtes Land. Es wird aufgeteilt und unter Vormundschaft gestellt werden.» *8)
. I 1990 prägte Joseph Nye, ein Mitarbeiter des Council on Foreign Relations und Verbündeter von Zbigniew Brzezinski, für diese Methoden den Begriff «Soft Power» oder «Smart Power», der auf dieselbe Wurzel wie das «Social Engineering» zurückgeht. *9)
Er veröffentlichte im Jahre 2005 sein Buch «Soft Power: The Means to Success to World Politics», in dem er den Vorschlag machte, Amerika müsse durch seine Kultur und seine politischen Ideale attraktiv werden. Das Center for Strategic and International Studies in Washington, eine neokonservative Denkfabrik, in dessen Aufsichtsrat Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski sitzen, gründete 2006 eine Commission on Smart Power, von Joseph Nye und Richard Armitage geleitet, die 2009 ein Memorandum «A Smarter, More Secure America» vorlegt e, die das Ziel verfolgte, Amerikas Einfluss in der Welt mit «weichen» Methoden zu verstärken. *10)
Erste erfolgreiche Anwendung der neuen Strategie: die Perestrojka

Zum ersten Mal wurden diese neuen Methoden als Strategie in der Perestrojka eingesetzt, als Michail Gorbatjov an die Macht kam. Die Perestrojka hatte ihre positiven Seiten, sie stellte die Meinungs- und Bewegungsfreiheit wieder her, aber sie war auch eine massive Einflussnahme des Westens.*11)
Innerhalb des Zentralkomitees der KPdSU und der Nomenklatura bildete sich eine Gruppe, die auf die Positionen des Westens überging und das westliche neoliberale System einführen wollte.
Der eigentliche Architekt der Perestrojka war Aleksander Jakovlev, seit 1985 Sekretär des ZK der KPdSU für Ideologie, der in den 50er Jahren in Washington studiert hatte und seit damals ein überzeugter Anhänger des Neoliberalismus war, wie er mir bei einem Gespräch in Wien am 9. November 2004 erklärte. Zu seinem Netzwerk gehörten Leute wie Jegor Gajdar, Grigorij Javlinskij, Boris Nemzov, Viktor Tschernomyrdin, German Gref und Anatolij Tschubajs. Jakovlev schuf mit ihnen in der UdSSR eine fünfte ­Kolonne des Westens, die bis heute im Hintergrund die Fäden zieht. Auch Boris Jelzin war ein Mann der Amerikaner, der im September 1989 auf Einladung des Esalen-Instituts in Kalifornien, das seit 1979 ein amerikanisch-sowjetisches Austauschprogramm unterhielt, bei einem Besuch in Washington direkt im amerikanischen Kongress angeworben wurde und 1991 mit ihrer Hilfe die Macht übernehmen konnte. *12)
Gorbatjov wurde durch Vermittlung von George Soros zum Mitglied der Trilateralen Kommission, die im Jänner 1989 in Moskau eine Konferenz abhielt, an der auch Henry Kissinger und Valéry Giscard d’Estaing teilnahmen.

Westliche Organisationen zur kulturellen Beeinflussung in Russland

In der Zeit der Perestrojka wurden auch die Logen und ihre Vorfeldorganisationen wieder zugelassen. *13)
Auf Ersuchen Kissingers erlaubte Gorbatjov im Mai 1989 die Gründung der B’nai Brith Loge in Moskau. Seit damals wurden in Russland etwa 500 Logen durch die Grosslogen von England, Frankreich, Amerika u.a. gegründet. Gleichzeitig wurden aber für Politiker, Unternehmer und Angehörige der freien Berufe, die keine Beziehung zu den Ritualen hatten, aber die Prinzipien der Logen teilten, offenere Organisationen, Klubs, Komitees und Stiftungen geschaffen. Es gibt einige tausend Logenmitglieder in Russland, die sich an den Ritualen beteiligen, aber darüber hinaus gibt es zehnmal so viele Mitglieder der «maçonnerie blanche», die keine Rituale benützen, aber die Prinzipien akzeptieren und von Logenbrüdern geleitet werden. Solche Organisationen sind der Klub Magisterium, der Rotaryklub, der Lionsklub, die Soros-Stiftung u.v.a. Diese Mitglieder halten sich für eine Elite, die besondere Rechte hat zu regieren. *14)
Um die Literaturszene zu kontrollieren, wurde das russische PEN-Zentrum gegründet, eine weitere Vorfeldorganisation. Zu seinen Mitgliedern gehörten bekannte Schriftsteller und Dichter wie Bella Achmadulina, Anatolij Pristavkin, Jevgenij Jevtuschenko, Vassilij Aksjonov und Viktor Jerofejew.
Die Stiftung «Offene Gesellschaft» von George Soros, bereits 1988 in Moskau gegründet, war in den 90er Jahren der mächtigste Mechanismus der Destabilisierung und Zerstörung in den Händen der Hintergrundmächte. Soros richtete seine Tätigkeit auf die Änderung der Weltanschauung der Menschen im neoliberalen Geist, die Durchsetzung des American way of life und die Ausbildung von jungen Russen in den USA. Mit den Mitteln der Soros-Stiftung wurden die wichtigsten russischen Zeitschriften finanziert und für die Unterstützung der Literatur spezielle Preise vergeben. *15)
Im Rahmen seines Programms gab die Stiftung Lehrbücher heraus, in denen die russische Geschichte im neoliberalen, kosmo­politischen Sinne dargestellt wurde. Im September 1993, während das Parlament beschossen wurde, hatte ich Gelegenheit, an einer Preisverleihung im russischen Bildungsministerium teilzunehmen. George Soros verteilte Preise an die Autoren russischer Lehrbücher für ­Geschichte und Literatur, und der russische Bildungsminister Jevgenij Tkatschenko erklärte, was das Ziel der neuen Schulbücher war: «Es geht darum, die russische Mentalität zu zerstören.»
Die Programme von Soros waren im kulturellen Bereich so vielfältig, dass praktisch der gesamte nichtstaatliche Sektor von der Finanzierung durch die «Offene Gesellschaft» abhing. Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), 1983 in Wien gegründet und ebenfalls von Soros unterstützt, förderte die Reform des Bildungswesens und der Universitäten in Russland und den postsozialistischen Ländern. Allein zwischen 1997 und 2000 vergab die Stiftung 22 000 Stipendien in der Höhe von 125 Millionen Dollar. *16)
Ein weiterer amerikanischer Think tank ist die Nationale Stiftung für Demokratie (NED), 1982 von Reagan gegründet, die ihrerseits wieder die Institute der Demokratischen und der Republikanischen Partei der USA und ihre Büros in Moskau finanziert. Sie unterstützt vor allem private Medien und prowestliche politische Parteien und Bewegungen. Das Budget der NED wird vom Kongress der USA als Unterstützung für das State Department beschlossen. Dem Vorstand gehören prominente Politiker an wie John Negroponte, Otto Reich, Elliot Abrams. Die NED ist die Fortsetzung der Operationen der CIA mit anderen Mitteln. Die NED finanzierte u.a. folgende russische Organisationen (2005): Gesellschaft «Memorial» für historische Bildung und den Schutz der Menschenrechte, Moskauer Helsinkigruppe, das Sacharovmuseum, Mütter Tschetscheniens für den Frieden, die Gesellschaft für russisch-tschetschenische Freundschaft, das Tschetschenische Komitee der nationalen Rettung (in einem Jahr insgesamt 45 Organisationen). *17)
Das Moskauer Carnegie-Zentrum wurde 1993 als Abteilung der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, errichtet 1910 von Andrew Carnegie als unabhängiges Forschungszentrum für internationale Beziehungen, gegründet. Die Spezialisten des Moskauer Zentrums befassen sich mit den wichtigsten Fragen der Innen- und Aussenpolitik Russlands. Es gibt eine Sammlung von Informationen über die problematischen Punkte der Entwicklung des Landes. Das Zentrum publiziert Sammelbände, Monographien, Periodika und Nachschlagewerke sowie eine Vierteljahreszeitschrift «Pro et contra», die Serie «Working Papers» und führt regelmässig Vorträge und Konferenzen durch. Die Stiftung wird von grossen Firmen wie BP, General Motors, Ford, Mott sowie von Soros, Rockefeller, dem Pentagon, dem State Department und dem britischen Aussenministerium finanziert. Die Direktorin war bisher Rose Goettemoeller, frühere Mitarbeiterin der RAND Corporation, die derzeit stellvertretende Aussenministerin der USA ist.
Die Vertreter der russischen Geschäftswelt im Aufsichtsrat sind Pjotr Aven, Sergej Karaganov, Boris Nemzov, Grigorij Javlinskij und Jevgenij Jasin, der Präsident der Moskauer Wirtschaftsuniversität. Führende Mitarbeiter sind Dmitrij Trenin, der auch für Radio Free Europe und Radio Liberty arbeitet, und Lilija Schevzova, die beide regelmässig in den Westen eingeladen werden, um dort zu erklären, dass Russland die demokratischen Freiheiten einschränkt. Die Forschungen des Zentrums werden von der politischen Klasse Russlands und auch des Westens umfangreich benützt. Die Arbeit des Moskauer Zentrums wird von der Zentrale in Washington durch ein «Russland- und Eurasien-Programm» unterstützt. *18)
Die Stiftung Freedom House, 1941 auf Initiative von Eleanor Roosevelt gegründet, entstand aus dem Kampf gegen den Isolationismus in den USA. Offizielles Ziel war der Kampf gegen den Nationalsozialismus und Kommunismus, heute wird sie von Soros und der Regierung der USA finanziert. In den 90er Jahren gründete Freedom House Büros in fast allen GUS-Staaten und das Amerikanische Komitee für Frieden in Tschetschenien (Mitglieder: Brzezinski, Alexander Haig, James Woolsey – früherer CIA-Chef). Das bekannteste Projekt ist heute «Freiheit in der Welt», das seit 1972 jährlich alle Staaten der Welt analysiert, wo sie in «freie», «teilweise freie» und «unfreie» eingeteilt werden. *19)
Im Jahr 1992 wurde die russische Filiale der Rockefeller-Stiftung Planned Parenthood Federation in Moskau und 52 weiteren russischen Städten gegründet. Die Stiftung machte den Versuch, das Fach «Sexualkunde», das in Wirklichkeit die Auflösung der Familie und die Erziehung eines neuen Menschen zum Ziel hat, in allen russischen Schulen einzuführen. Dazu kam es jedoch nicht, da die Beamten des Bildungsministeriums, die Lehrer, die Eltern und die orthodoxe Kirche Widerstand leisteten und das Projekt auf einer Konferenz der Russischen Akademie für Bildungswesen im Jahr 1997 abgelehnt wurde. *20)
Die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gelten im Westen als die Bausteine der Zivilgesellschaft. Im Falle Russlands haben sie nichts mit dem Aufbau einer direkten Demokratie zu tun, sondern sind Agenturen, die vom Westen finanziert und gesteuert werden.

Die westliche Einflussnahme auf das Bildungswesen und die Medien

Ein wichtiges langfristiges Ziel der westlichen Einflussnahme ist das Bildungs- und Hochschulwesen. Zunächst wurden nach der Wende von 1991 mit Hilfe westlicher Berater der Zentralismus und die marxistische Ideologie aufgelöst. Das Bildungsgesetz von 1992 und die Verfassung der Russischen Föderation von 1993 schrieben eine tiefgreifende Umorientierung des Bildungswesens im Zeichen eines neoliberal-demokratischen Paradigmas nach westlichem Vorbild fest. Es umfasste den Einbau marktwirtschaftlicher Elemente im Bildungswesen und den Aufbau einer Zivilgesellschaft. *21)

Die Vergabe von westlichen Krediten
an das Bildungswesen war an die Erfüllung der Vorgaben gebunden. Auf diese Weise wurde das Bildungswesen im Sinn des neoliberalen Systems umgestaltet. Ein nichtstaatlicher Sektor mit teuren Privatschulen etablierte sich. Die privaten höheren und Hochschulen waren gewinnorientiert und verlangten Schul- und Studiengebühren. Durch die PISA-Studien der OECD wurde das Bildungswesen auf die Wirtschaft ausgerichtet. Viele Schulen in ländlichen Gebieten, die nicht mehr «rentabel» waren, wurden geschlossen. Viele Kinder gehen nicht mehr in die Schule oder schliessen sie nicht ab. Im Jahr 2000 gingen nach einem Unesco-Bericht 1,5 Millionen Kinder in Russland nicht in die Schule. Der Drogenkonsum der Schüler, der früher unbekannt war, breitete sich aus. *22)
Am bedeutendsten war die Reform des Hochschulwesens, das gleich nach der Wende von Weltbank und Internationalem Währungsfonds evaluiert wurde, die dann ein Programm für eine Umstrukturierung nach angloamerikanischem Vorbild ausarbeiteten. Im Jahr 2004 wurde die Bologna-Deklaration gesetzlich beschlossen: d.h. der Übergang zum vierjährigen Bakkalaureat und zum anschliessenden zweijährigen Magisterstudium sowie eine Präsidialverfassung mit Hochschulräten, in denen Vertreter der Wirtschaft sitzen. Viele russische Bildungsexperten sehen darin eine Zerstörung der Tradition der russischen Universität, weil der Bildungsprozess auf die Weitergabe von Informationen reduziert wird. Von den etwa 1000 Hochschulen und Universitäten in Russ­land sind heute 40% privat, viele davon vom Westen errichtet, an denen eine neue Elite herangebildet wird. *23)
Ein weiterer Sektor, der vom Westen mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt wird, sind die Medien, die nach 1991 die grösste Wandlung durchgemacht haben. Sie wurden durch die neoliberalen Reformen nach 1991 privatisiert und von Oligarchen oder vom Ausland übernommen. Viele Fernsehstationen, Zeitungen und Zeitschriften erhielten ausländische Eigentümer wie die News Corporation von Rupert Murdoch, die heute die Zeitung «Vedomosti», die führende Finanzzeitung Russ­lands gemeinsam mit der «Financial Times» herausgibt und die News Outdoor Group, die grösste Werbeagentur, die in etwa 100 Städten Russlands aktiv ist, besitzt. Die Bertelsmann AG, die über das grösste europäische Fernsehunternehmen RTL verfügt, betreibt in Russland den landesweiten Sender Ren TV. *24)
Die Bertelsmann-Stiftung, 1977 von Reinhard Mohn gegründet, eine der mächtigsten Denkfabriken der EU, arbeitet mit der Gorbatschov-Stiftung zusammen, die ihren Sitz in Moskau hat, aber auch eine Zweigstelle in Deutschland und in den USA unterhält.
Die Medien waren unter Jelzin fast vollständig in den Händen der neuen Oligarchie, die wiederum mit den westlichen Finanzzentren verbunden ist. Gusinskij besass den gröss­ten Fernsehsender NTW, und Boris Beresowskij kontrollierte die Zeitungen. Als Putin begann, den russischen Staat wieder zu stabilisieren, stellte sich als vordringlichste Aufgabe die Kontrolle der Medien, weil die Regierung sonst gestürzt worden wäre.
Zur Amerikanisierung muss man last not least die Alltagskultur rechnen, die mit Rockkonzerten, Internet, Privatfernsehen, Kino­palästen, Discotheken, Musik-CDs, DVDs, Comics, Werbung und Mode fast dieselbe wie im Westen ist.
Das Ziel der amerikanischen Strategie ist der Transfer des westlichen Wertesystems auf die russische Gesellschaft. Der russische Staat soll entideologisiert werden. In der Verfassung von 1993 wurde die staatliche Ideologie als Kennzeichen des Totalitarismus desavouiert und im Art. 13 verboten. *25)
Die offizielle sovjetische Ideologie beruhte auf einer materialistischen Philosophie, aber hatte Elemente einer nationalen Idee und war die Klammer, die den Staat zusammenhielt. Durch dieses Verbot wurde der Staat der Wertorientierungen der nationalen Idee beraubt. Die geistige Leere wird heute durch die westliche Populärkultur ausgefüllt.
Die kulturelle Offensive der USA hat das Ziel, in Russland eine multikulturelle, d.h. kosmopolitische, pluralistische und säkulare Gesellschaft zu schaffen, in der die einheitliche russische Nationalkultur aufgelöst ist. Das Volk, die Gemeinschaft der Bürger mit einer gemeinsamen Geschichte und Kultur, soll in eine multinationale Bevölkerung umgewandelt werden.

Der Widerstand des russischen Staates und der Intelligenzia

Das unter Staatspräsident Vladimir Vladimirovitsch Putin seit dem Jahr 2000 durchgesetzte Staatskonzept, insbesondere die Forderung nach einem starken Staat, beinhaltete eine teilweise Rezentralisierung, den Übergang von einem multinationalen zu einem nationalrussisch geprägten Staatsverständnis sowie die Tendenz, der russisch-orthodoxen Kirche und Religion eine Sonderstellung im Staat einzuräumen.
Im April 2001 übernahm der staatliche Energiekonzern Gasprom die Kontrolle über den Fernsehsender NTW. Die Tageszeitung «Sewodnja» (Heute) wurde eingestellt, der Chefredakteur des Wochenmagazins gekündigt. Boris Beresovskis Fernsehsender TW-6 wurde im Jänner 2002 geschlossen und Beresowski emigrierte nach England.
Im September 2003 wollte der Oliemagnaten Michail Chodorkovski die liberale Wochenzeitung Moskovskije Nowosti übernehmen, um die liberalen Oppositionsparteien «Union rechter Kräfte» und «Jabloko» im bevorstehenden Wahlkampf zu unterstützen. Dieses politische Engagement war ein wichtiger Grund für die Verhaftung Chodorkowskis im Oktober 2003. Diese Massnahmen waren notwendig, weil es der Oligarchie sonst gelungen wäre, mit Hilfe der Medienmacht die Regierung selbst unter ihre Kontrolle zu bringen. Die drei wichtigsten Fernsehsender – ORT, Rossija und NTW – sowie ein bedeutender Teil der Druckmedien werden heute durch staatliche Konzerne (Gasprom und Wneschtorgbank) oder durch den Staat direkt (RTR) kontrolliert.
Der Oligarch Vladimir Potanin kontrolliert aber weiterhin die Tageszeitungen «Izvestija» og «Komsomolskaja Pravda». Derzeit gelten die «Novaja Gaseta» (unter Kontrolle des Oligarchen Aleksander Lebedev und des ehemaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatjov) und die Tageszeitung «Wedomosti» (ein Projekt des «Wall Street Journal» und der «Financial Times») als von der Regierung unabhängige Medien. *26)

Seit dem Jahr 1993 wurden in Russland gemäss einer Statistik 214 Journalisten ermordet, darunter 201 Journalisten in der Jelzin-Ära und 13 seit dem Amtsantritt Putins, darunter aber die meisten in seiner ersten Amtszeit, während es in der zweiten Amtzeit nur mehr drei waren. *27)
Die nationale Doktrin für Bildung 1999 und die Konzeption 2001 führten im inhaltlich-ideologischen Bereich das nationalpatriotische Gedankengut wieder ein. Eine Hinwendung zu Werten der Zarenzeit traf mit dem Postulat zusammen, die Vorzüge des Bildungssystems der Sowjetunion zu erhalten. Eine Sonderstellung haben die von der russisch-orthodoxen Kirche getragenen Privatschulen und Geistlichen Akademien inne, die seit 2007 staatlich anerkannt sind. In den Lehrprogrammen der Schulen wurden neue Gegenstände wie seit 1999 die obligatorische Vorbereitung auf den Wehrdienst und seit 2007 das Schulfach «Grundlagen der orthodoxen Kultur» eingeführt. *28)
Zum kulturellen Krieg gehört auch die Kampagne der westlichen Medien gegen Russland, die seit zehn Jahren, vor allem aber seit der Verhaftung Chodorkovskijs 2003 geführt wird unter dem Schlagwort «Russland auf dem Weg zurück zum Sovjetsystem!» Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Verfolgung progressiver Künstler, die darin bestehen soll, dass blasphemische und pornographische Werke aus öffentlichen Ausstellungen entfernt wurden. Es handelte sich in der Regel um Provokationen westlich finanzierter NGOs. Das Sacharov-Zentrum, das sich die Durchsetzung der offenen Gesellschaft zum Ziel setzt, organisierte 2003 eine Ausstellung «Vorsicht! Religion», auf der auch blasphemische antichristliche Exponate ausgestellt waren. Daraufhin forderte die Duma die Staatsanwaltschaft auf, gegen die Leitung des Zentrums tätig zu werden. 2005 wurden die Organisatoren zu einer Geldstrafe verurteilt.
Im Jahr 2005 führte die Regierung einen neuen Staatsfeiertag am 4. November ein, in der Nähe des alten Feiertags der Oktober­revolution am 7. November. Diesmal sollte aber der Sieg über die polnischen Invasionstruppen im Jahre 1612 gefeiert werden. Im Jahr 2006 wurde ein neues Gesetz über die Nichtregierungsorganisationen verabschiedet, nach dem sich alle neu registrieren mussten und die ausländische Finanzierung genauer kontrolliert wurde. Anfang 2008 wurden alle regionalen Büros des British Council mit Ausnahme des Moskauer Büros geschlossen, weil man dem Council antirussische Tätigkeit vorwarf. *29)
Im Unterschied zu der Zeit der ­Perestrojka und der Jelzin-Ära ist die russische Intelligenzia seit dem Nato-Angriff auf Jugoslawien 1999 nicht mehr neoliberal, sondern nationalpatriotisch eingestellt. Die Schriftsteller, Künstler, Filmschaffenden und Theaterleute sind heute Patrioten und werden vom Kreml unterstützt. Die Regierung kontrolliert auch die politische Berichterstattung der Medien, vor allem im Fernsehen, etwas weniger in den Zeitungen.
Die Hauptfigur der Traditionalisten war früher Aleksander Solschenizyn, dem aber seine ungenügende Kritik des Westens vorgeworfen wurde. Die führende Gruppe sind heute die «Bodenständigen» [po venniki], sie sind christlich-orthodox, aber sehen die sowjetische Periode in der Tradition der russischen Geschichte. Ihre Ideologen sind Dorfschriftsteller wie Valentin Rasputin, Vassilij Belov und Viktor Astafjew. In den Zeitschriften «Nasz sovremennik», «Moskva» und «Molodaja gvardija» wurde seit den 70er und 80er Jahren die patriotische Ideologie ausgearbeitet.
Die «Stiftung der historischen Perspektive», die von der ehemaligen Duma-Abgeordneten Natalia Narotschnizkaja geleitet wird, vertritt ein patriotisches und christliches Programm, verfügt über die Schriftenreihe «Zvenja», die Internetzeitschrift «Stoletie» und organisiert Vorträge und Tagungen. Die nationalpatriotische Intelligenz diskutiert eine grundsätzliche Änderung des Systems, die einen starken Staat und eine Schliessung der Grenzen vorsieht. Die Verbände der Kulturschaffenden wie der Schriftstellerverband, der Künstlerverband, der Verband der Filmschaffenden verfügen über Kulturhäuser, Galerien, Kinozentren und Zeitschriften und organisieren ein dichtes Programm von Veranstaltungen. Es gibt in Moskau 150 Theater, Opernhäuser und Konzertsäle, die überwiegend klassische Stücke aufführen. Regietheater, abstrakte Kunst und atonale Musik sind ein Minderheitenprogramm. *30)
Österreich und Deutschland werden positiv gesehen, man sieht vor allem die alte deutsche Kultur, man hat ein Bild davon, das aus der Vergangenheit kommt, aber man weiss nicht wirklich, was in Deutschland heute vor sich geht. Aleksander Solschenizyn hat immer gehofft, Deutschland werde eine Art Brücke zwischen Russland und dem Rest der Welt sein, weil sich Deutschland und Russland gegenseitig zueinander hingezogen fühlen. *31)
Die deutschen Medien zeichnen aber ein verzerrtes Bild von Russ­land: dass Russland auf dem Weg zurück zum Sowjetsystem ist und die neoliberalen Intellektuellen einen verzweifelten Abwehrkampf führen. Als Beispiel präsentiert man den Pornoschriftsteller Viktor Jerofejev, der von der Hamburger «Zeit» nach Deutschland eingeladen wurde. *32)
Die entscheidende Frage ist heute in Russland aber nicht, ob es wieder eine kommunistische Diktatur wird, sondern ob es eine «Diktatur des Relativismus» nach westlichem Vorbild oder eine christliche Gesellschaft wird. *33)

Die religiöse Erneuerung

Der entscheidende Widerstand gegen die Verwestlichung kommt heute von der orthodoxen Kirche, die antimodernistisch und traditionalistisch eingestellt ist. Die Orthodoxie tritt für traditionelle Werte wie Ehe, Familie und Mutterschaft ein und lehnt die Homosexualität ab. Die Kirchen sind voll, überwiegend mit jungen und jüngeren Menschen. Die Jugend bekennt sich mehrheitlich zur Orthodoxie, d.h. zum Christentum, und heiratet wieder in der Kirche. Es gibt wieder 100 Millionen Gläubige, 30 000 Priester und 600 Klöster. Die Geistliche Akademie in Sergijev Possad ist voll, es gibt vier Bewerbungen für einen Platz. Es gibt eine orthodoxe Radiostation, einen Verlag, eine Reihe von Zeitschriften, Militärgeistliche in der Armee sowie eine Spitals- und Gefängnisseelsorge, und in den Schulen wurde de facto Religion als Unterrichtsfach zum ersten Mal seit 1917 wieder eingeführt. Nach den Umfragen bezeichnen sich 70% der Russen als religiös. *34)
Im Jahr 2007 beschlossen die russisch-orthodoxe Kirche und der Vatikan, Gespräche aufzunehmen, um ihre langjährigen Differenzen zu beseitigen. Erzbischof Ilarion, Leiter des Aussenamts des Patriarchats, früher russisch-orthodoxer Bischof von Wien, sagte dazu: «Wir sind Bündnispartner und stehen vor der gleichen Herausforderung: einem aggressiven Säkularismus.» *35)
Die Orthodoxie wird in Russland als die «Religion der Mehrheit» bezeichnet. Am 4. November, dem Tag der Nationalen Einheit in Russland, konnte ich eine ungewöhnliche Prozession auf dem Roten Platz beobachten. Der Patriarch ging in der ersten Reihe, die Spitzen des Islams, der jüdischen Gemeinde und der Buddhisten in der zweiten. Das war als sichtbares Symbol gedacht: «Der Patriarch ist das Oberhaupt der vorherrschenden Religion. Er eint die Gläubigen und fördert die Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften. Der Patriarch ist der geistige Führer des ganzen Volkes, nicht nur der orthodoxen Gläubigen.» *36)

Schlussfolgerungen

Russland ist heute in einer Krise, die zunächst im Finanz- und Währungssystem zum Ausdruck kommt, aber genauso den Kulturbereich erfasst, ja sogar dort ihre tiefere Ursache hat, die darin besteht, dass pluralistische säkulare Gesellschaft den Menschen keine wirkliche Gemeinschaft, keine Weltanschauung und keinen Sinn gibt.
Russland braucht nicht die «materialistische und egoistische Kultur» der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft, sondern eine universelle nationale Ideologie, die alle Seiten des Lebens des Volkes erfasst, das Land entwickelt und alles abwehrt, was die Existenz des Volkes bedroht. *37)
Die «Neufassung» [nystart/reset] der russisch-amerikanischen Beziehungen seit zwei Jahren ändert jedoch nichts an der langfristigen antirussischen Ausrichtung der amerikanischen Politik und hindert die CIA nicht daran, wieder aktiver in Russland zu werden. Auch Hillary Clinton betonte nach dem Besuch Obamas in Moskau, dass die USA am Konzept des absoluten Weltführers festhalten. Russland wird daher früher oder später vor der Wahl stehen, entweder einen souveränen Staat aufzubauen, der die Grenzen schliesst und die Unterminierung seiner Kultur abwehrt, oder zu kapitulieren und eine Provinz des Westens zu werden. •

Dr. Peter Bachmaier, geb. 1940 in Wien, Studium in Graz, Belgrad und Moskau, 1972–2005 Mitarbeiter des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, seit 2006 Sekretär des Bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich, 2009 dreimonatiger Forschungsaufenthalt in Moskau. Vortrag, gehalten auf dem Kongress «Mut zur Ethik» in Feldkirch, 3. September 2010.

NOTER/KILDER
1 Basil Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, 1. Aufl. 1929, 2. Aufl. 1954.
2 Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945–1960, New York, Oxford U.P. 1994, p. 4.
3 Simpson, Science of Coercion, p. 87.
4 A. Ross Johnson, R. Eugene Parta, Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe, Woodrow Wilson International Center, Washington 2010.
5 Frances Stonor Saunders, Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War, London 1999, dt. Ausgabe: Wer die Zeche zahlt … Der CIA und die Kultur im Kalten Krieg, Berlin 2001; Simpson, Science of Coercion, p. 68.
6 Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union, New York 1994.
7. S.G. Kara-Murza, A.A. Aleksandrov, M.A. Muraškin, S.A. Telegin, Revolucii na eksport [Revolutionen som Eksport], Moskva, 2006.
8. Zitiert nach: V.I.Jakunin, V.Bagdasarjan, S.S.Sulakšin, Novye technologii bor’by s rossijskoj gosudarstvennost’ju [Ny Technologi i kampen mod den russischen Staat], Moskva, 2009, str. 50.
9 Joseph Nye, Bound to Lead: the Changing Nature of American Power, Basic Books 1990; Joseph Nye, Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy, Foreign Affairs, vol. 85, No. 4, July/August 2006, pp. 139–148.
10. Richard Armitage, Joseph S. Nye, A Smarter, More Secure America, CSIS Commission on Smart Power, 2009.
11. Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administrations’s Secret Strategy That Hastened the Collapse oft he Soviet Union, New York 1994.
12. Das steht in der offiziellen Jelzin-Biographie von Vladimir Solowjow, Elena Klepikova, Der Präsident. Boris Jelzin. Eine politische Biographie, Berlin 1992. Nach der Anhörung Jelzins in einem Ausschuss des Kongresses sagte David Rockefeller: «Das ist unser Mann!»
13. O. A. Platonov, Rossija pod vlast’ju masonov [Russ­land under der Macht der Freimaurer], Moskva 2000, S. 35.
14. Platonov, Rossija, str. 3.
15. Platonov, Rossija, str. 15.
16. Jakunin, Novye techologii, S. 81.
17. Jakunin, Novye technologii, S. 90.
18. Jakunin, Novye technologii, S. 94f.
19. Jakunin, Novye technologii, S. 92.
20. http://www.pravda.ru 03.19.2008.
21. Gerlind Schmidt, Russische Föderation, in: Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp, Lutz R. Reuter (Hrsg.), “Die Bildungssysteme Europas”, Hohengehren 2010 ( = Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 46, 3. Aufl.), S. 619.
22. Schmidt, Russische Föderation, S. 635.
23. Schmidt, Russische Föderation, S. 632.
24. Pierre Hillard, Bertelsmann – un empire des médias et une fondation au service du mondialisme, Paris 2009, p. 27.
25. «In der Russischen Föderation ist die ideologische Vielfalt anerkannt. Keine Ideologie darf als staatliche oder verbindliche festgelegt werden.» Art. 13 der Verfassung der Russischen Föderation, Dezember 1993.
26. A. Cernych, Mir sovremennych media [Die Welt der gegenwärtigen Medien], Moskva 2007.
27. Roland Haug, Die Kreml AG, Hohenheim 2007.
28. Schmidt, Russische Föderation, S. 639.
29. Das Feindbild Westen im heutigen Russland, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 2008.
30. Vladimir Malachov, Sovremennyj russkij nacionalizm [Der gegenwärtige russische Nationalismus], in: Vitalij Kurennoj, Mysljaškaja Rossija: Kartografija sovremennych intellektual’nych napravlenij [Das denkende Russland: Kartographie der gegenwärtigen intellektuellen Richtungen], Moskva 2006, str. 141 ff.
31. interview mit Aleksander Solschenizyn, Der Spiegel Nr. 30, 23.07. 2007; Marc Stegherr, Aleksander Solschenizyn, Kirchliche Umschau, Nr. 10, Oktober 2008.
32. Nikolaj Plotnikov, Russkie intellektualy v Germanii [Russiske Intellektuelle i Deutschland],fra: Kurennoj, Mysljaškaja Rossija, a.a.O., str. 328.
33. Westen ohne Werte? Gespräch mit Natalia Aleksejevna Narotschnizkaja, Direktorin des russischen Instituts für Demokratie und Zusammenarbeit in Paris, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 51, 29.02.2008.
34. Jakunin, Novye technologii, str. 196ff.
35. Interview in: Der Spiegel.
36. Der Spiegel, Nr. 51, 14.12.2009.
37. Pave Benedikt XVI. Enzyklika «Spe salvi», Rom 2007, in der er von einer «Diktatur des Relativismus» spricht; Jakunin, Novye technologii, str. 174f.

«Zukunftwerkstätten» in Russland

I Juli 2010 fand in Jekaterinburg die 21. deutsch-russische Zukunftswerkstatt mit etwa 40 Teilnehmern im Rahmen des Petersburger Dialogs zwischen Deutschland und Russland statt. Diese Seminare, zu denen junge russische Führungskräfte eingeladen werden, wurden im September 2004 von der Deutschen Gesellschaft für Aussenpolitik begründet, die die erste «Zukunftswerkstatt» mit dem Thema «Deutschland und Russland in der globalen Welt» in den Räumen des Bertelsmann-Verlags Gruner und Jahr in Hamburg organisierte. Das Ziel der Seminare, die heute von der Körber-Stiftung unterstützt werden, ist die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit und die Verbreitung der Idee der demokratischen Zivilgesellschaft. Die deutschen Vortragenden erklären den jungen Russen, dass eine strategische Partnerschaft mit Russland nur auf der Basis gemeinsamer westlicher Werte möglich wäre. Sie geben ihnen den Rat, das imperiale Erbe Russlands zu beseitigen und sich den Spielregeln der Globalisierung zu unterwerfen.
Die Deutschen sagen den Russen, dass sie in Deutschland seit den 60er Jahren die Auseinandersetzung mit dem Krieg und dem Nationalsozialismus geführt und die Vergangenheit aufgearbeitet hätten, und werfen den Russen vor, mit der Erinnerung an den Sieg im Zweiten Weltkrieg an die sowjetische Identität anzuknüpfen und nicht bereit zu sein, den Totalitarismus umfassend aufzuarbeiten, womit sie eine weitere Demokratisierung der Gesellschaft verhindern würden. Die russischen Teilnehmer antworten, dass sich 1991 ein Bruch in ihrem historischen Bewusstsein vollzog, der zum Zerfall der fundamentalen Werte in der Gesellschaft führte. Die Russen sind bisher nicht bereit, sich vollständig «von der Vergangenheit zu lösen» und die «universalen Werte» zu akzeptieren.

Kilde: Newsletter, DGAP, 20.7.2010

Tagged with: , , ,

Irak år 9 efter “befrielsen”: 63 dræbte og 194 sårede i serie af bombeattentater i Baghdad

Posted in Danmark, IRAK, Kapitalismens Sorte Bog, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on torsdag, december 22, 2011

22.December 2011 11:48

BAGHDAD (Reuters) Mere end otte år efter at den Øverst Kommanderende for USA´s Væbnede Styrker; USA´s præsident erklærede Irak for “befriet” blev Baghdad ramt af en serie af bombeattentater der kostede 63 mennesker livet. 194 er sårede efter en serie af åbenlyst velplanlagte attentater i den irakiske hovedstad.

Det er situationen i det Irak som USA´s væbnede styrker nu flygter ud af. Et land hvor massearbejdsløsheden , -fattigdommen og kriminaliteten breder sig ud, samtidigt som amerikanske, tyske og kinesiske kapitalister “boltrer” sig med at plyndre Irak´s naturrigdomme og udbytte befolkningen.
DE blodige bombeattentater sker bare nogle dage efter at USA´s præsident Obama havde bescribed Irak som “suverænt, selvstændigt og demokratisk” i forbindelse med USA´s militære udmarch fra Irak samtidig som US-præsidenten proklamerede at USA har fået en ny “arabisk allieret” i Maliki-regimet med ordene: “You have a strong, enduring partner in the US of A.”

The Guardian skriver
Anyone who wants to know what a US withdrawal from Afghanistan looks like would do well to study the carefully choreographed events earlier in the week in Washington and in Fort Bragg, North Carolina, yesterday. The war was over, Barack Obama repeatedly declared. The last Americans troops would leave behind “a solid, stable, representative” Iraq. The greatest fighting force in the world was leaving Iraq with its head held high. And this from the man who once declared the war dumb. A nine-year war that sits comfortably alongside the greatest military blunders in history – the charge of the Light Brigade, the Dieppe Raid, Pearl Harbour, the German invasion of the Soviet Union, Vietnam – was in this president’s view being brought to a successful, honourable conclusion.

Even with an election campaign in full flow, the chasm that opened up between words in Fort Bragg and one day in the life of Iraq was unbridgeable. Wednesday December 14 was relatively quiet: two car bombs in Tal Afar, killing three and wounding 35; bombings and shootings in Kirkuk, Mosul, Baghdad. A war that is over? Or take the decision on Monday of Diyala provincial council to declare itself independent from central government. Or take the answer that the prime minister Nouri al-Maliki gave last week when asked to describe who he thought he was – first a Shia, second an Iraqi, third an arab, and fourth a member of the Dawa party. What chance for a nation state, if its prime minister places his confessional identity above his national one? Can any of the above be deemed solid, stable or representative?

That Mr Obama stole Republican clothes in his address to paratroopers in Fort Bragg, there can be little doubt. National security, with its muscular approach to foreign policy, is their bag. But it has been whisked away from them by the Democratic president who ordered the surge in Afghanistan, who sent the Seals team in to kill Osama bin Laden, who failed to close Guantanamo, who now fulfills a campaign pledge to bring all the troops home from Iraq. The commander in chief of the most powerful army in the world is also a world leader, and it is to the Middle East that a US leader also has to speak. To this audience, and specifically US allies in the region, the day the last combat soldier crosses the desert at the end of the year will indeed be “an extraordinary milestone” but not the one a president facing reelection would be willing to recognise. That day will indeed look like the start of a long march home. The day when America stopped being a policy maker in the Middle East, but became instead a policy taker.

Is the Iraq Mr Obama leaves behind going to be a strategic ally of the US? Hardly. Not only does Iran have significant sway over the Shia political elite which holds the virtual monopoly of power in this country. But of all the rival power centres within Iran, it is the darkest of them that has the strongest stake in its neighbour. Members of Iraq’s cabinet have beaten a well worn path to the door of Kassem Suleimani, the commander of the Quds force, the external operations wing of Iran’s Revolutionary Guards. The British embassy compounds in Tehran know him well. He ordered their sacking. The future partners of an independent Iraq are Iran and Turkey. The US comes a distant third.

Nor have the jihadi forums, which formed the centre of the insurgency, fallen silent. They are buzzing with calls to send fighters into Syria to help the Sunni Muslim uprising against the Shia overlord regime of Bashar al-Assad. The Salafists are up and running again. The Awakening or Sons of Iraq who played a seminal role in turning the tide against Al-Qaida are leaving Iraq, betrayed by a prime minister who has done his best to suppress them. The scars of this grand folly will be born by generations to come. The fight for the destiny of the land of the Arabs is being won, but not by America.

USA´s Præsident Obama om Irak i år 9 efter USA´s “befrielse”

De arabiske folks intifada fortsætter og påviser den revolutionære kamps betydning

Posted in Ægypten, Hvad koster kapitalismen ?, Kapitalisme, Kapitalismens krise, Masse-arbejdsløshed, USA by interpres on søndag, oktober 2, 2011

September 2011
Først blev socialdemokraten Ben Ali (medlem af samme “Socialistiske Internationale” som Helle Thornings danske socialdemokrater) tvungen ud af magtens koridorer af det tunesiske folks opstand – et oprør som blev begyndelsen eller rettere udløste de arabiske folks intifada mod de EU- og USA-støttede regimer.
Den tunesiske folke-opstand blev ikke udløst af statusopdateringer på fakebook som visse borgerlige medier i vest har forsøgt at bilde folk ind, men af den unge arbejdsløse Muhammed Bouazizi som ofrede livet da han satte ild på sig selv i protest mod regimets politichikanerier
og dermed blev martyr for modstanden mod det EU og USA-støttede Ben Ali-regime.
Derefter spredte den revolutionære ild sig til den arabiske verdens folkerigeste land : Ægypten.
Med uimodståelig vilje,mod og frygtløshed, inspireret af det tunesiske folks opstand kastede ægypterne sig ud i kampen for at befri deres land fra det neo-kolonialistiske Murbarak-regime. Også Murbarak´s parti tilhørte Thornings og Lykketofts “internationale” hvis “reformistiske og neokoloniale strategi nu er blevet afsløret for alle med åbne øjne som et marionet-regime for de vestlige kapitalistiske Nato- og EU-stater. Et militærregime hvor de USA-uddannede officerer kontrolerer omkring 70 % af økonomien , hvilket de stadig gør.
Derfor behøver den arabiske intifada fortsættes ind i en folkedemokratisk revolution
LONG LIVE the INTIFADA of THE ARAB PEOPLE</strong>

Cuba: en kvart million flere “selvansatte” i private virksomheder siden oktober

24. MAJ 2011

HABANNA (Granma)Ved udgangen af april måned må Cubas´s Arbejds- og- socialministerium konstatere at næsten en kvart million flere cubanere er blevet hvad den cubanske regering kalder “selvansatte”, altså “selvtændige erhvervsdrivende” som det hedder på dansk. Det fremgår af offentlig statistik fra Arbejds og socialministeriet i Habanna.
Antallet af “selvansatte” er nu oppe på 309 tusind 728 mennesker ifølge den sædvanligvis velorienterede avis Proletaren.

Det er en følge af den privatiserings-proces som Castro-regimet proklamerede i august sidste år. Ifølge Castro-regimets planer, som præsident Raul Castro fremlagde i en tale i august 2010, skal mere end en million arbejdspladser privatiseres i de kommende år
. . .. .. . . .

Kilder: Proletaren nr. 21/ 2011

Assange advarer mod “spion-maskinen facebook”

Posted in Danmark, Hvad koster kapitalismen ?, INTERPRES, Kapitalisme, USA by interpres on mandag, maj 2, 2011

2.Maj 2011 08:50

I et interview med RussiaToday
advarer Wikileaks- stifteren Julian Assange
mod hvad han kalder “spionmaskinen facebook” som giver USA´s statslige spionage- og overvågningstjenester adgang til millioner af menneskers private relationer, deres navne, deres adresser eller hvor de befinder sig, deres pårørende, venner og deres kommunikation med hinanden.
Den information som millioner af mennesker i “god tro” har overladt til den storkapitalistiske Facebook-koncern kontrolleres som bekendt fuldstændigt af medie-koncernen som har hovedsæde i USA, indenfor den “sidste supermagts” grænser og derfor også er udsat for pression fra supermagtens hemmelige politi, herunder de utallige statslige anti-terror organisationer oprettet af skiftende borgerlige-reformistiske regeringer (Bush/Obama). Blandt andet af den anledning spiller Facebook en birolle for indbyggerne i verdens folkerigeste land (Folkerepublikken Kina) eller for russerne (verdens største land). Heller ikke i Kejserriget Japan dominerer Facebook. I både Japan, Rusland og Kina findes individuelle medier ,også betegnet “sociale medier”, men de er udenfor Facebook-fyrstens, Mr. Fuckerberg´s kontrol. 1*)
Det var ikke tilfældigt at Mr.Zuckerberg ,”Facebook-fyrsten” blev udråbt til Person of the Year 2010 af det amerikanskle tidskrift Time, til trods for at facebook-milliardæren langt fra var læsernes favorit.
Men Time-redaktionen valgte at kåre Mr. Zuckerberg; kapitalistisk mediefyrste med de rigtige (borgerligt-liberale) holdninger og USA´s og den borgerlige medieverdens kæledægge til årets “helt” , til trods for at Facebook-fyrsten ikke engang nåede op på fem procent af læser-stemmerne.

JULIAN ASSANGE  fra WIKILEAKS

1*) Læs mere ; The biggest social networks in Japan, China and Russia are not Facebook

25 år efter Statsminister-mordet i Sverige: Politi-professor Leif G.W Persson: ” Palme blev myrdet af politiske årsager- af nogen indenfor politiet eller forsvaret”

28.februar 2011 _ 23:08

STOCKHOLM – (AFTONBLADET) – Meget tyder på at Olof Palmes morder indgik i et højreradikalt netværk bestående af politifolk aktive i i “Stockholms Försvarsskytteförening“. Og at Palmes morder i dag er en højt placeret politiker i Sveriges Rigdag. Det skriver Proletaren-journalisten Olle Minell. Han kræver at alle politiforhør med medlemmerne i den såkaldte “Forsvarsskytteforening” offentliggøres.
“Bagrunden til Leif GW´s politispor”

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Den i Sverige respekterede kriminolog Leif GW Persson siger direkte :

”Det handler om en mindre konspiration med nogle få personer i Palmes nærhed som af politiske årsager ville fjerne Olof Palme.” . . . . . .
I Sveriges Televisions kriminalprogram henvender politiprofessoren sig direkte til morderen :
”Hvem var han så, gerningsmanden på “Svea-vägen”, han som holdt i våbnet ?
For det første tror jeg at du lever og at du gør det med ren samvittighed. Og til og med er tilfreds med dig selv og det du har gjort.”

Leif GW Persson ,som indtil nu, ligesom de socialdemokratiske topledere har afvist politisporet er nu overbevist om at : Olof Palme blev myrdet af politiske årsager- af nogen indenfor politiet eller forsvaret.
Læs kronikken:

For den socialdemokratiske topledelse og Leif GW Persson og andre “menige” socialdemokrater var mordet på partilederen og landets Statsminister et afslørende og pinligt nederlag. For under Olof Palmes ledelse havde partiledelsen opbygget en omfattende paramilitær spionage- og stikker-organisation, kaldet IB som registrerede revolutionære kommunister og andre oppositionelle på arbejdspladserne. Også et par liberale blev registreret hos IB. Den hemmelige socialdemokratiske spionage organisation IB som blev opbygget under Olof Palmes ledelse ,blev afsløret for den brede offentlighed i 1976 af journalisterne Jan Guillou´s og Peter Brat´s artikel i “Folket i Bild/Kultur­front” . Gennem IB med et net af tyve tusind angivere blev revolutionære kommunister og andre modstandere af den kapitalistiske orden som herskede i Sverige efter krigen registreret politisk. IB-afsløringen blev en politisk skandale for Palme -regeringen. Jan Guillou skriver at :

” Da skandalen rullede i gang forsøgte Palme først lyve og håne indeholdet i Folket i Bild/Kultur­fronts afsløringer. Peter Bratt og jeg var ”drenge”, . . . . , som havde ”forlæst sig på indianer­bøger og dårlige agentromaner”. Det var en position som var svær at opretholde da vi blev fængslet. Da skiftede Palme til forklaringen om vor særlige ondskabsfuldhed.
I Riks­dagen udnævnnte han mig til ”voldens og knytnævens fortaler ”, en fjende af demokratiet med hvilken Palmes undertiden hånfulde bortfor­klaringer til tider hadfyldt svingande med kommuniststämpeln blev ødelæggende for hans troværdighed bland landets intellektuelle, hvis støtte han nu tabte for altid”

”Hvornår blev samfundskritik spionage ?”

Afsløringen af den paramilitære spionageorganisation IB i 1976 fik store dele af Sveriges progressive intellektuelle og kunstnere til at protestere i et åbent brev: ”När blev samhällskritik spioneri?” spurgte forfattarforbundet i et opråb underskrevet af flere hundrede  forfattere. Lignende protester kom fra journalistforbundet.  Nobelpristagaren Heinrich Böll og Hans Magnus Enzensberger skrev  direkt til Palme et protestbrev. Lars Gustafsson og PO Enquist talte på protestmøder rundt omkring i landet. Hele den svenske kunstner-elite, med Hasse Alfredson, Tage Danielsson, Gösta Ekman och Lena Nyman i spidsen arrangerede en protestgala i det gamle Riksdagshus. Dér kunne adskillelige sjove og talende citater hentes, eftersom galaen blev filmet.
Ifølge en statslig rapport om den svenske stats politiske overvågning og registrering af borgerne i efterkrigstiden var flere end hver tolvte voksne svensker, over en halv million borgere politisk registreret af det svenske hemmelige politi eller af den socialdemokratiske spionage-organisation IB.
Et parti som det kommunistiske KPML(revolutionärerna) blev ifølge raporten overvåget nidkært gennem tredive (30 ) år , men ikke et eneste partimedlem blev taget i nogen “farlig rød voldsaktivitet”
Den omfattende politiske registrering af borgernes lovlige politiske aktiviter blev ligesom i Danmark forbudt ved lov i 1968, men i Sverige fortsatte IB og det hemmelige politi – SÄPO den omfattende registrering også efter 1968. Det afsløredes i en en offentlig udredning i 2002.
Men nu ved vi at den virkelige fare mod Sverige ikke skulle søges i røde revolutionære og kommunistiske kredse men hos de sorte reaktionære højreradikale kræfter i den svenske kapitalistiske overklasse, i voldsapparatet og i militæret.

Det er derfor vi idag med statsgaranti fra både det hemmelige politi- S.Ä.P.O og det paramilitære IB det socialdemokratiske regeringsparti´s egen spion-organisation, kan sige at Olof Palme blev myrdet af kræfter som den kapitalistiske svenske statsmagt og det socialdemokratiske regeringsparti ikke overvågede , det vil sige af kræfter i det svenske voldsapparat eller kræfter i eller til højre for Palmes eget parti :det svenske Socialdemokrati.
Tidlige chef for Sveriges hemmelige politi SÄPO: Palme blev sandsynligvis myrdet af svenske politiske interesser

BIOGRAFI: “Olof Palmes ungdomsår : bland nazister och spioner” af Jonas Gummesson
Forlag: Ekerlid, Stockholm 2001
“Spioner i Folkhemmet”, film om Palmes karriere i den
militære underverden.

Ole Sohn som Pavlovsk hund i spillet om ministertabureterne

31.OKTOBER 2010

Højreopportunisten Ole Sohn: Et bekvemt og taktemmeligt offer for BT´s “valgkampagne”

 

København – SF`s Folketingsmedlem nr.13: Ole Sohn som tidligere forsøgte at gøre karrierre i det højre-revisionistiske DKP, er kommet i skudlinjen for det højreliberale formiddagsblad BT´s kampagne mod hans kandidatur til en ministertaburet i en kommende socialdemokratisk regering.
BT og de øvrige regeringstro medier kan dårligt angribe SF og Thornings socialdemokrater for at have planer om at ville føre hverken socialistisk eller kommunistisk politik, tværtimod. Både S og SF støtter Nato-militæret og EU´s kapitalistiske krisepolitik for at tvinge arbejderklassen og de fattige til at betale kapitalismens krise.
S og SF støtter den aggressive Nato-krigsalliance som står bag krig og terror mod folkene, ikke bare i Irak og Afghanistan, med millioner af flygtninge, sårede og dræbte til følge; altsammen for at forsvare USA´s interesser.

Idag er Ole Sohn fortaler for den illusion at den Europæiske Union er en demokratisk konstruktion , ja ligefrem et mellemfolkeligt projekt hvor man på “demokratisk vis kan indføre “socialismen”.
Svaret på hvilken slags “socialisme” der kan accepteres af de storkapitalistiske klasssekræfter der står bag hele EU-projektet ses af de markedsdiktatoriske direktiver i EU´s økonomisk-monetære union; Euro-projektet som blev nedfældet i Maastricht-traktaten i 1991.
Hverken den “Europæiske Union”EU, hvis love, efter hemmelige afstemninger, dikteres af den ikke-folkevalgte “EU-Kommission”
eller “Eurolands”-konstruktionen er demokratiske, endsige socialistiske.
For tyve og tredive år siden var Ole Sohn fortaler for illusionen om at “socialismen reelt eksisterede” i Brezhnevs og Gorbatjovs kriseramte Sovjetunion. Det samme var iøvrigt BT, Jyllands_Posten, Politiken, Berlingske, DKP-avisen Land og Folk og resten af den danske presse. En undtagelse var Dagbladet Arbejderen ; som Ole Sohn´s DKP forøvrigt forsøgte at få lukket gennem at opfordre til at blokere Arbejderen´s trykkeri. DKP tålte ikke kritikken af det krisramte socialimperialistiske Sovjet og deres danske venner i i Arbejderens spalter.

BT og de øvrige højreliberale medier videregav på Brezhnev´s og Ole Sohn´s DKP-tid velvilligt det falske billede af den revisionistiske, statskapitalistiske Sovjet-Union som “kommunistisk”.
Idag fortsætter BT og Ole Sohn med at påstå at den politisk og økonomisk kriseramte Sovjetunion var “kommunistisk”.
Fakta er at de storkapitalistiske kræfter der står bag opbygningen af det statskapitalistiske EU-projekt også finansierede Brezhnevs, Honeckers, Giereks og Titos selvforvaltende socialisme efter Hrustrjov-gruppens kontrarevolutionære magtovertagelse i 1950´ernes Sovjet-union. Da revisionisten Honecker kom til magten var DDR´s gæld til udenlandske banker omkring 1 milliard dollar. Efter tyve års “selvforvaltende markedstilpasset folkesocialisme” var gælden oppe i 10 milliarder dollar til de kapitalistiske banker i vest.
Allerede i begyndelsen af 1980´erne var DDR så afhængige af kapitalistiske kreditter at det vesttyske regime kunne påtvinge DDR en opløsning af den østyske stat som en afslutning på den såkaldte “Østpolitik”. Det skete i 1989. 200 året for den revolution der frigjorde de kapitalistiske kræfter i FRankrig.

Det er derfor BT´s kampagne mod Ole Sohn´s støtte til det Statskapialistiske Honecker-regime ser ud som hykleri i “ti milliarder dollars potens”. De kapitalistiske koldkrigere i vest stod bag splittelsen af Tyskland i to stater, allerede fra 1948 gennem indførslen af “west-marken” som valuta i de vestlige zoner og oprettelsen af den USA-kontrollerede “vesttyske stat ” (BRD) samme år.
DE revisionistiske kræfter i det (øst-)tyske parti som allerede på den revolutionære Stalins tid havde planer om at bygge “Berlin-muren” , men havde fået nej til “mur-projektet” af Stalin´s Sovjetunion i begyndelsen af 1950´erne, begyndte efter den kontrarevolutionære Hrustchov-gruppes magtovertagelse i 1956 at påtvinge kapitalistiske markedsprincipper i folkehusholdningen, herunder optagelse af kreditter i kapitalistiske banker; de enkelte virksomheders mål blev i stigende omfang profit gennem autonomt køb og salg på markedet i ind- og udland, i modsætning til de kommunistiske planøkonomiske principper om at målet for økonomien, er at tilfredstille de behov som folkehusholdningen har sat i en gennemarbejdet plan. Efterhånden som den revisionistiske kontrarevolution med markedsprincipper og profitten som mål for de “selvforvaltende virksomheder” slår igennem i Sovjets, Polens og andre landes folkehusholdninger begynder de kapitalistiske krisetegn og modsætninger at udvikle sig. De kommunistiske folkehusholdningsprincipper om at produktionen er styret efter de behov som arbejderklassen og dens stat sætter som mål for samfundets og økonomiens udvikling kan ikke opretholdes i en økonomi der styres af markedet herunder kapitalistiske kreditter og profitten som mål for de enkelte virksomheder.
Stalin havde advaret mod denne revisionistiske “markedstilpasning” , bl.a i værket “Socialismens økonomiske problemer”.
Også Ernest “Che” Guevara så kampen mod den kapitalistiske markedstænkning, som en forudsætning for opbygningen af kommunismen , som jo netop er en verden uden klasser, penge og varer i kapitalistisk betydning.

Den borgerlige dobbeltmoral udstiles

Samtidig som de borgerlige medier står i kø for med mikroskop at understrege omfanget af de udemokratiske tilstande i Sovjetunionen har de samme borgerlige medier og politikere svært ved at få hænderne ned i jubel over udviklingen i den kapitalistiske et-partistat Kina

Det er jo bekvemt at angribe “kommunismen” ved at ligestille den med det revisionistiske social-imperialistiske fallitbo som i 1989-91 brød sammen i Sovjet og dets vasalstater. At Ole Sohn forsvarede dette Sovjet-revisionistiske system som var på vej mod den fuldstændige økonomiske kollaps i 1991 påviser at Ole Sohn overhovedet ikke har nogen kommunistisk troværdighed.

I Borger-presen går man stille med dørene når det handler om krigen mod Afghanistan. DKP-opportunisten Ole Sohn forsvarede sammen med bl.a andre Frank Aaen, idag Enhedslisten; Sovjets invasion og besættelse af Afghanistan. Idag forsvarer Borgerpresen, sammen med Thornings socialdemokrater og ledende SF´ere USA`s krig og terror mod folket i Afghanistan.
 

 

 

 

 

FAKTA om opportunisten Ole Sohn karrierre

Højre-opportunisten Ole Sohn når det foreløbige højdepunkt i hans karrierre da han i 1987 bliver formand for det højre-revisionistiske DKP.
Da den politisk-økonomiske krise i det statskapitalistiske Sovjetunionen skærpes er Ole Sohn hurtig til at komme ud.
Ligeså hurtigt som karrierremageren Ole Sohn var blevet formand for DKP forlod han posten.
I 1990 bliver han folketingskandidat for Enhedslisten. Imidlertid får listen ikke tilstrækkelgt med stemmer til de fire mandater som udgør spærregrænsen. I 1992 er Ole Sohn ude af Enhedslisten for at skaffe sig en partibog i SF. Samme år dropper han EU-modstanden i Folkebevægelsen for at erklære sig som EU-tilhænger i den såkaldte Junibevægelse.
1998 bliver Sohn endelig valgt ind i Folketinget for SF. Her startet han en bevidst plan for at dreje partiet yderligere mod højre med det klare mål at blive “værdige ” til at sidde på det kapitalistiske Kongerige Danmarks ministerposter. Ole Sohn er en typisk socialdemokrat som fedter opad og sparker nedad:
Væk med inddragelse af de arbejdsfri, samfundsskabte værdier, nu forsikrer han og SF boligejerne om, at de ikke skal betale mere i skat (underforstået: end den smule, der er levnet af ejendomsbeskatning efter regeringens drastiske nedsættelser).
Kritiken af Thornings socialdemokrater og SF har været meget spag for ikke at sige ikke-eksisterende på venstrefløjen.
Efter at SF tidligere i år, har sagt god for den kapitalistiske stats finanslov med milliarder af skattekroner til bankerne og Nato-militæret er det kun de mest enøjede Willy-tilhængere der ikke kan se at SF er et nyt “systemtro socialdemokrati” som hylder den gamle konservative parole: For Gud (“statstøttet kirke”), Kapitalismen (milliarder af skattekroner i støtte til bankerne og erhvervslivet) og Fædrelandet (milliarder til den aggresive Nato-militæraliances krigsførelse) er det også gået op for de “systemtro” liberale redaktører på Ekstra Bladet at SF hverken er rødt eller socialistisk.
Ole Sohn, frem til 1990 formand for det kriseramte og revisionistiske DKP, idag formand for det såkaldte “Socialistiske Folkeparti” ´s folketingsgruppe afviser kritikken af partiets højredrejning: Overfor nyhedsbureauet Ritzau udtaler den tidligere sympatisører af Michail Gorbatjovs kriseramte Sovjet: “Vi er lige så venstreorienterede som altid”. SF er ifølge højreopportunisten Ole Sohn et “venstreorienteret indflydelsesparti”.
Selv på Ekstra Bladet har man opdaget at SF hverken er mere “rødt eller socialistisk” end det kongelige danske socialdemokrati. Det kommer til udtryk i kommentaren : “Røde på halv stang”

 

 

 

 

Fra Hiroshima 1945 til Fallujah 2010 :Ondartet cancer mere ubredt i irakiske Fallujah end i Hiroshima

6.AUGUST 2010
Ud over millioner af flygtninge, dræbte og invaliderede irakere er følgerne af USA´s og dets “danske allieredes” krigsforbrydelser nu også at cancerens spreder sig som en pest i irakiske Fallujah, værre end efter USA´s – unødvendige – atomare terrorbombeangreb mod japanske Hiroshima i august 1945

Indbyggerne i irakiske Fallujah lider stadig under følgerne af USA-hærens militære terrorangreb i 2004.
Ifølge forfatterne til e n ny forskningsrapport, “Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009,” har mennesker i Fallujah en betydeligt højere rates of cancer, leukemia, børnedødelighed og kønsmæsige mutationer end hos de overlevende indbyggere i japanske Hiroshima og Nagasaki i årene efter USA´s atombombe- terrorangreb i august 1945.
The epidemiological rapport , kan man læse i International Journal of Environmental Studies and Public Health (IJERPH), also finds the prevalence of these conditions in Fallujah to be many times greater than in nearby nations.

Blodig dag i New Mexico,USA: Seks mennesker dræbte i skuddrama

Posted in Hvad koster kapitalismen ?, Kapitalisme, USA by interpres on torsdag, juli 15, 2010

12 juli 2010 – 22:19

ALBUQUERQUE (CNN)
Politiet Albuquerque i New Mexico i USA oplyste mandag til nyhedsstationen CNNat seks mennesker blev skudt ihjel på deres arbejdsplads.
Ordensmagten fik om formiddagen en opringing om at flere skud kunne høres fra et kontor i byen. PÅ pladsen for det blodige skuddrama fandt politiet ti mennesker som var blevet beskudt. Fire af dem var døde inklusive den mistænkte gerningsmand.
Angiveligt skal den desperate mand have taget sit eget liv under det tragiske skuddrama.

Irak – år 8 efter “befrielsen” : Bølge af bombeangreb rammer Baghdad: 337 dræbte i maj måned

Posted in IRAK, Kapitalisme, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on søndag, juni 6, 2010

6. Juni 2010 04:56 *

BAGHDAD ( ) – Mere end otte år efter at Georg Bush, lederen af USA´s terrorkrigs-alliance mod Iraks folk, erklærede Irak “befriet” fra det småborgerlige, tidligere USA-allierede Saddam Hussien-regimes terror , hærges hovedstaden Baghdad og andre irakiske byer af en bølge af bombeangreb, drab og “almindelig” kriminalitet.
Søndag morgen eksploderede en række bomber i den irakiske hovedstad, i hvad der ligner en velkoordineret bølge af attentater mod det USA-støttede regimes politistyrker.
Der meldes om fem dræbte – herunder fire politimænd – og 24 sårede.
Flest mistede livet, da en bombemand sprængte sin bil i luften uden for en politistation. Det kostede fire politimænd livet og sårede yderligere 12 i den sydlige del af hovedstaden.
Angrebet fandt sted omkring klokken otte (8.00 irakisk tid), fortæller en repræsentant fra det USA-støttede regimes indenrigsministerium.
I den centrale del af Bagdad blev én person dræbt, da en bombe, der var placeret på hans bil, blev udløst. Endelige blev to andre såret af en vejsidebombe i det vestlige Bagdad.
Det USA-støttede regime i Baghdad opgiver, at 337 personer er døde i maj som følge af volden i landet. Det er en stigning i forhold til samme måned sidste år.

Nato “glad for “Armadildo”

20.Maj 2010
KØBENHAVN (* ) ENDNU en dansk provokation bliver nu promoveret i stor skala : Efter JyllandsPostens antimuslimske terrorkarikaturer af den semitiske profet Muhammed i 2005 kommer der endnu en dansk provokation hvor Nato´s danske “lejetropper jublende myrder afghanske modstandskæmpere”.

DANMARKS borgerligt-socialdemokratiske “Sovjet-presse” enige : Armadildo-ryster verden og bør tildeles en Oscar .

Jubelen i de danske medier kender næsten ingen grænser. F.eks proklamerer højreliberale BT at det er en “gribende og vigtig film . . . . der har rystet Cannes”. På EkstraBladets debatportal er man også glade for ‘Armadildo’. “Den viser jo bare, hvad krig er, mener mange på nationen! … …. De projekterer jubelen over på deres fjender, men er de glade fordi de har slået ihjel … ” o.s.v.

More FAKE FROM DENMARK: ARMADILDO

Is “something rotten in the state of Denmark” ? Spørg afghanerne.

Dokumentarkrigsfilmen “Armadillo” skal angiveligt fortælle afghanerne og hele verden “SANDHEDEN” om “hvad der sker med unge mænd der bliver sendt i krig”. Det er et falsk budskab: De danske soldater er ikke “sendt”, altså tvungen ud i en krig som de amerikanske værnepligtige var det under krigen mod Viet Nams folk i 1970´erne. Samtlige danske soldater har meldt sig “frivilligt”, i realiteten er de lejesoldater der for en betydelig overbetaling, mellem 50 og 100 tusind skattekroner pr.måned terroriserer og myrder afghanere på vegne af USA og den aggressive Nato-alliance. Der er derfor ingen grund til at føle nogen form for “solidaritet eller eller medlidenhed med disse besættere, lejemordere og torturbødler, som Danmarks politiske og militære ledere forsøger at opdyrke for disse “frivillige mordere og terrorister”, som i realiteten er ude i samme form for krig som Frikorps Danmark udførte i Sovjetunionen sammen med deres nazistiske venner under Anden Verdenskrig.
Filmen er en ensidig forestilling hvor filmskaberne så at sige er “embeded” , dvs.” i seng med de danske mordere og besættere” i Afhanistan. Den står i skarp modsætning til for eksempel den amerikansk-irakiske krigsfilm “The Battle for Haditha” hvor begge sider af USA`s (og Danmarks) folkeretsstridige krig mod Iraks folk bliver sklidret.

Krigspropagandafilmen Armadillo som af den danske “sovjet-presse” bliver rost til skyerne skildrer enøjet begivenhederne set fra de danske besættelsestropper, mens afghanerne har rollen som “slagtekvæg”, terrorister ja “banditter” for nu at gå over til den virkelige Brezhnev-sovjetiske presses sprogbrug i 1980´erne sovjetisk-besatte Afghanistan.
Filmens budskab til afghanerne er klar og utvetydigt: Holocaust, det vil sige terror,tortur og brutal undertrykkelse venter Jer hvis I fortsætter med at gøre modstand imod de danske og andre Nato-landes besættelsestropper og deres terror.
En “sandhed” som aldrig ville blive promoveret i samme udstrækning i Nato-alliancens Führer-stat; USA som tilfældet er i de Forenede Staters lille nordeuropæiske sattellitstat : Danmark.
Simpelthen fordi de skattefinansierede danske besættelsestropper og lejemordere på “eventyr” i Afghanistan ikke betyder noget for Nato-alliancens besættelsesprojekt. Flere af disse frivillige, skatteyderfinansierede terrorister og mordere har åbent givet udtryk for at krigen og terroren mod Afghanistans folk for dem er et eventyr. Paint-ball i virkeligheden med afghanerne som ufrivillige skydeskiver.
Danmark er ikke i krig med Afghanistan. Den danske regering er medløbere i den aggressionskrig som USA indledte i 2001.
De “soldater” som regeringen har rekruteret med løfter om “direktørgager”, for at hjælpe USA i dets krig mod folket i Afghanistan, er ikke værnepligtige, men professionelle lejesoldater som, hjernevasket af de borgerlige massemediers ensidige chauvinistiske hetz mod Afghanistans folk, deltager i USA´s jagt på modstandere til det USA-støttede regime i Kabul.
Ligesom optil Natos krig mod Jugoslavien i 1999 har Nato rekruteret de mest afstumpede og eventyrslystne unge mænd som med foragt og nærmest racistisk had dræber alt hvad der viser tegn på at kæmpe imod de udenlandske troppers tilstedeværelse i deres land.
En Amerikansk film med samme indhold som Armadildo ville risikere at opildne de afghanske modstandskæmpere og gøre dem endnu mere beslutsomme i deres modstand. På samme måde som JyllandsPostens terrorkarikaturer af Muhammed opildnede den afghanske modstand. Hvis “Armadildo” får følger for den politiske udvikling i Afghanistan på samme måde som terrorkarikaturerne gjorde, kan amerikanerne, officielt, sige til afghanerne at det igen er “tossede danskere” der har misfortstået det hele.

Både i danske og udenlandske Nato-militærkredse har man, uofficielt dog, svært ved at skjule begejstringen for Armadillo.
Åbenbart ser man i Nato´s stadig mere desperate militærledelse The “Armed Dildo” som en opmuntring, et positivt tegn: Der findes åbenbart nogen der jubler over at slå afghanere ihjel i Afghanistan.
Det bekræftes i flere danske medier, for eksempel af Oberst Lars Møller i samtale med Lasse Jensen i DR P1. Han er tilfreds med filmen som “følger lige efter Oberstens bog; “Vi slår ihjel- og lever med det” , hvor Nato-Obersten forsøger at øge forståelsen for de danske styrkers krig og terror mod Afghanistans folk. Filmen vil “øge forståelsen for krigens virkelighed”, mener Nato-obersten. Også DR´s analytiker Tage Baumann vurdere at Nato er tilfreds med “Armadillo”.
Desværre for krigsforbryderne i Nato-ledelsen er Danmark uden afgørende militær betydning for Nato´s krig mod folket i Afghanistan.
Den dag de amerikanske styrker bliver trukket ud af landet vil de “heltemodige danske lejetropper fra Armadildo” stikke halen mellem benene hvis ikke afghanerne når at give dem den velfortjente straf de fortjener.

I Nato-kredse håber man at filmen skal øge forståelsen for Nato-styrkernes blodige teror mod Afghanistans folk og dermed overvinde den betydelige politiske modstand mod krigen i Nato-landene og dermed også overvinde de betydelige rekruteringsproblemer som Nato har i samtlige Nato-lande ,inklusive Danmark.
Nato håber at “Armadildo” vil oplildne til det samme nærmest dyriske had til de afganske modstandskæmpere, og dermed rekrutere flere lejemordere og terrorister ikke mindst i de højreradikale og racistiske kredse hvor hadet til alt ikke -kristent og ikke mindst hvad medierne kalder “den muslimske trussel” er udbredt . På samme måde som hadet til “Viet Cong” , som de krigsophidsende medier i USA betegnede den vietnamesiske befrielsesfront FNL under Vietnam-krigen, blev propaganderet og udbredt i de amerikanske medier under USA´s krig mod Viet Nams folk i 1960´erne.

Læs “Forræderisk USA-propaganda” – en kritisk anmeldelse af “Armadillo”

Anmedelse

FBI-Dokumenter bekræfter: Kong Edward den 8. af Storbritannien var nazi-sympatisør

22.maj 2010 10:56

OSLO (NRK) * Det som progresive journalister, historikere og revolutionære kommunister har fremhævet og pointeret; gang på gang; i årene efter befrielsen i 1945: at store dele af Europas og Amerikas kapitalistiske over og middelklasse var pronazistisk og aktivt støttede og opmuntrede forberedelserne af krigen eller rettere Holocaust-aggressionen mod de “kommunistiske og slaviske undermennesker” i Stalins Sovjetunion bliver nu igen bekræftet af autentiske dokumenter fra FBIs arkiver. De nyligt frigivne dokumenter bekræfter at rygtene om at den britiske Kong Edward den 8. sympatiserte med nazistene under siste verdenskrig. Han satt på tronen et knapt år i 1936, og var hele tiden en kontroversiell person.Kong Edward VIII og hans amerikanske kone Wallis Simpson, begge nazi-sympatisører, ligesom store dele af Tysklands,Italiens, USA´s, Frankrigs, Danmarks og Englands kapitalistiske overklasse.

Her modtages parret under et besøg i Nazi-Tyskland af Hitler.

Flere kilder bekræfter nu nazi-mistankerne om Storbritaniens tidligere kongepars politiske sympatier. For første gang blir hele historien fortalt; – fra innsiden, med dramatiserte illustrasjoner.

I 1941 blev de overvåget av amerikanerne da de besøkte Florida, og Hitler tog varmt imod Edward og Wallis Simpson da de kom til Tyskland. Edward skal ha overlevert hemmelig informasjon fra de allierte til fienden, og forrådte dermed ikke bare Storbritannien, men også Sovjetunionen, modstandsbevægelsen og de antifascistiske allierede.

Den borgerlige britiske presse promoverede parret i en sådan udstrækning at den kommende tronfølger fik ideer om at skulle spille en rolle som britisk “peace-maker” mellem Nazityskland og Kongeriget Storbritannien på samme måde som Neville Chamberlain i 1938 talte om “peace in our time”

(stilfoto fra filmen)
DEn britiske dokumentar-film om Nazikongen Edward VIII sendes på : NRK1 (Norges svar på DR1) :lørdag 22. mai kl 22.10 Nazikongen Edvard 8.
Kontroversiell konge
Regi: Clive Maltby
Originaltittel: Edward VIII – The Nazi King
I rollene: Edward VIII (Tom Carter) og Wallis Simpson (Hannah Young), m.fl.
Produksjon:2008/ Oxford Film and Television production LTD
* * *

KILDE: NRK.no

Danmark: laveste Boligbyggeri siden Anden Verdenskrig

5.April 2010 15:45

Til trods for at Danmarks kapitalistiske centralbank; Nationalbanken nærmest forærer de kapitalistiske banker likvider i “stride strømme” skærpes den kapitalistiske krise i Danmark. En krise som nu betegnes som den værste i 200 år . Kapitalismens krise slår især hårdt mod boligbyggeriet som nu er nede på “Anden Verdenskrigs”-niveau:

- Bunden er nærmest gået ud af markedet, og vi oplever den værste krise i mands minde i branchen, udtaler Lars Storr-Hansen, direktøren for den kapitalistiske arbejdskøberorganisation Dansk Byggeri.

Arbejdskøberne i Dansk Byggeri har fyret 25 % af arbejdsstyrken . Ialt 44.000 arbejdere og andre ansatte er blevet sendt ud i arbejdsløshed siden 2007. De titusinder af arbejdsløse betaler nu den kapitalistiske krise i form en halvering af levevilkårerne, da den af Nyrup, Fogh og Løkke kastrerede A-kasse, kun udgør omkring 50 % af lønnen. Det er en følge af den kapitalistiske kontrarevolutions politik om at presse større profitter ud af arbejderklassen gennem at trykke arbejderklassens løn og -arbejdsvilkår gennem at sænke dagpenge og sociale rettigheder og bruge massearbejdsløsheden til for alvor at kunne tvinge arbejderklassen til at acceptere forringede løn og levevilkår og dermed højere profitter, som oftest omtales med det “hellige mantra”: “erhvervslivet konkurrence-evne”.
Den kapitalistiske kontrarevolution dækker sig ind bag liberale ideologiske fraser om “det frie marked som sikrer velstand, demokrati og beskæftigelse for alle” . Startskuddet for den kapitalistiske kontrarevolution i den vestlige verden blev den prokapitalistiske Pinochet-junta´s statskup i Chile den 11. september 1973, efterfulgt af Thatchers, Reagan´s kapitalistiske kontrarevolution i England og De Forenede Stater i 1980´erne efterfulgt af Europa med Maastricht-traktaten.

Massakre i Virginia/USA :Otte mennesker skudt ihjel

Posted in Kapitalisme, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on mandag, januar 25, 2010

20 Jan. 2010 –

En ny massakre udspilede sig i USA da en enlig 39 årig amerikaner gik amok med sit våben og dræbte otte i USA-staten Virginia .

Efter en omfattende politijagt med deltagelse af helikoptere og en politistyrke på 100 mand, overgav den desperate mand sig

Omfattende menneskejagt i Virgina efter massakre på 8 mennesker

Virginia gunman surrenders after eight killed in shooting
A man suspected of shooting to death eight people in the state of Virginia has been arrested, police said.

Tagged with: , ,

30 året: Afghanistan invaderes af styrker udsendt af Brezhnev-regimet i Sovjet

Posted in Afghanistan, i Euroasien ° Eurasia, KRIG - TERROR og FASCISME, MODER JORD ° FN, Rusland ° Rossija, USA by interpres on søndag, december 27, 2009

27.Dec. 2008

1979- 2009 : Den 27.December 1979 sender Brezhnev-regimet store sovjetiske militær-styrker ind i Afghanistan.

Det afghanske folk lever stadig 30 år efter den sovjetiske invasion i 1979 under udenlandsk militær besættelse , terror og undertrykkelse.
Tidligere forsøgte de engelske imperialister at kontrollere afghanerne og deres land men måtte trække sig ud. For 30 år siden forsøgte Brezhnjev-regimet på Sovjetunionens vegne at erobre landet , samtidigt som USA sendte våben og instruktører ind i landet til “udvalgte oprørsgrupper”. Det skulle vise sig at det social-imperialistiske Brezhnjev-regime med invasionen af Afghanistan havde begået ikke bare forbrydelser mod Folkeretten og FN´s charter, men også en militær strategisk fejltagelse som har fået større politisk- ideologisk betydelse, især i den arabiske og muslimske verden , end man dengang kunne overskue.
Det kriseramte Sovjet måtte indse at forsøget på at gøre Afghanistan til et nyt Tjekkoslovakiet ikke kunne realiseres uden fortsat krig, terror og tortur mod afghanerne.
Den politisk-økonomiske krise skærpes i Sovjet i 1980´erne og bevidstheden om krisens omfang når helt op i overbygningen, toppen af det sovjetiske parti med Michail Gorbatjovs overtagelse af posten som leder i 1985. De socialdemokratiske “selvforvaltnings-reformer” i den økonomiske basis, som Hrusjtjov-gruppen gennemførte efter det kontrarevolutionære “kup” på partikongressen i 1956 , satte profitten som mål for de enkelte virksomheder og gav direktører og topchefer i de sovjetiske virksomheder næsten fuld autonomi til at “handle på markedet” for varer og arbejdskraft, havde opmuntret de kapitalistiske kræfter i økonomi og politik. Den revisionistiske Hrusjtjov-gruppes “selvforvaltningsreformer” førte til stagnation og krise som i 1980´erne når et omfang som får ledelsen til at tale om nødvendgheden af “omstrukturering” – “perestroika” og åbenhed – “glasnost” for at få omfanget af krisen og det truende sammenbrud i den sovjetiske økonomi frem i lyset.
Samtidig havde de revisionistiske ledere gennem at optage milliardlån i kapitalistiske banker i udlandet – fortrinsvis i (vest-)Tyskland -
i realiteten pantsat det engang så mægtige Sovjetunions politiske og økonomiske uafhængighed.
Den økonomiske krise forbedres ikke af tyngden af udgifterne til krigen og besættelsen af Afghanistan hvor 100.000 sovjetiske soldater skal lære afghanerne om “Brezhnjev´teser om den fredelige overgang til socialismen”.
I 1986 rammes Sovjetuionens folk af endnu en katastrofe, : Atomkraftulykken i Tjenobyl i Ukraina.
Under disse ti år af Sovjetisk og USA-støttet terror og krig mistede 1,3 millioner afghanere og 15.000 sovjetiske soldater livet ifølge pålidelige kilder..
Krigen fremkaldte verdens største flygtingekatastrofe. Af Afghanistans 15 millioner indbygere flygtede 5,5 millioner til nabolandene 2, 5 millioner til Pakistan, mens Iran gav husly til 3 millioner afghanere. Hvilket indebærer at flere end en tredjedel af Afghanistans indbyggere flyttede ud af landet under den Sovjetiske besættelse.
FN fordømte den sovjetiske invasion og krævede fra begyndelsen at de udenlandske tropper skulle trække sig ud.
Den 14. april 1988 underskriver repræsentanter for Sovjetunionen, USA, Pakistan og Afghanistan en FN-aftale i Geneve om en sovjetisk militær tilbagetrækning fra Afghanistan. Den 15.maj 1988 indleder de sovjetiske styrker retrætten, som var slutført den 15 februari 1989.

Klimakonferencen: Hopenhagen blev til Floppenberg

Posted in Hvad koster kapitalismen ?, Kapitalisme, Kapitalismens krise, USA by interpres on lørdag, december 19, 2009

19.Dec. 2009 – *

Fiasko i COPenhagen, det er overskrifterne i en næsten enstemmig international presse.

KØBENHAVN – Med andre ord endte FN-´s klima-konference i København i et stort flop med en uforpligtende slutudtalelse som ikke forpligter de to største forurenere; de kapitalistiske stormagter; USA og Kina, til noget som helst. Samtidigt er de juridisk bindende overenskomster i Kyoto-aftalerne afskaffet.

Klimamødets leder Lars Løkke Rasmussen sikrede de kapitalistiske stormagter; USA´s og Kinas dagsorden om at den kapitalistiske kommandoøkonomis hovedmål: Den maksimale profit ikke “juridisk” skal underlægges andre interesser end de herskende kapitalistiske klassers.

Fra Hopenhagen til Floppenberg

Massearrestationer og knippelsuppe sørgede for at civile ulydighedsaktioner og protestaktioner druknede i mediernes dækning af den danske regerings politistatslignende nedkæmpning af ethvert optræk til at civile aktioner skulle forstyre biledet af Wonderful Hopenhagen som nu er forvandlet til Floppenberg. Løkke og Hedegaards regering, oppositionen omkring Willy og Thorning og det kapitalistiske erhvervsliv stræbte efter at medie-globalisere den danske hovedstad som “håbets by” eller Hopenhagen som de danske medier omdøbte værtsbyen til. Det endte i fiasko. København kom for alvor på verdenskortet – ikke som Hpenhagen , men snarere som Floppenberg eller Brokenhagen som en Greenpeace-talsmand døbte den, hvor de danske paramilitære politistyrker øvede sig i borgerkrig og demonstrede deres effektivitet i voldelig nedkæmpning af borgernes civile ulydighed for alverdens medier.
Danske medier skriver om Løkke´s mareridt i topmødet (dr.dk)

Danmarks nye Statsminister Lars (U)Løkke dumpede ved hans første virkelige opgave

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gennemlever et sandt natligt mareridt i den absolutte slutfase på klimatopmødet i Bella Center, skriver DR som fortsætter :

“Her udsættes den danske COP15-formand for hårde angreb fra en lang række såkaldte “Udviklingslande”, dvs af kapitalismen udbytede og fattige lande. De er rasende over den sluttekst, som en mindre kreds af lande med USA og EU i spidsen er blevet enige om at fremlægge for resten af landene.
Da klokken nærmede sig seks lørdag morgen, stod landene i kø for at få luft for deres vrede og skuffelse over de ufrugtbare forhandlinger.
Meget hårde ord
- Dette er en selvmordspagt for Afrika, siger Lumumba Stanislaus Di-Aping fra Sudan, som er talsmand for G77-gruppen, der tæller flere end 130 udviklingslande.
Også lande som Venezuela og Bolivia er rødglødende af raseri over den proces, som har ført til præsentationen af den ikke-bindende erklæring, der gerne skulle runde topmødet af.
- Det er et kup mod FN’s charter, tordner Venezuelas repræsentant.
- Det er manglende respekt for demokrati, fastslår Bolivias forhandlingsleder med henvisning til, at Lars Løkke kun ville give landene en time til at gennemgå den nye tekst.

Point of order-kort

Den upopulære danske manøvre fik straks den lille østat Tuvalu til at trække det såkaldte “point of order”-kort i plenarsalen, hvilket har tvunget Lars Løkke til at fortsætte forhandlingerne.
Derfor sad statsminister (U)Løkke nu på podiet og lader det ene slag efter det andet gå ind, mens de sørgelige stumper af et topmøde, der have muligheden for at blive historisk, ligger tilbage som klare beviser på en stor fiasko.

- – -
Hvem har skylden ?
Ifølge EU er det Kina og USA som er de store syndebukke.
Fakta er at Kina og USA tilsammen står for halvdelen af udledningen af kul-tveiltegasser (CO2) på jordkloden. Det vil dog være udemokratisk at ligestille USA og Kina, idet vi udgår fra den demokratiske tankegang at hver eneste kineser regnes med samme vægt som en amerikaner kan vi slå fast at Kina beboes af godt fire gange så mange mennesker som USA, dvs udstødningen af CO2-gasser er næsten fire gange så stor pr. indbygger som Kina.

Det er samtidigt vigtigt at være bevidst om at den nuværende verdensordens politiske ledere, fra Løkke til Obama, Sakozy og Brown ikke har det mod og civil courage som er nødvendigt for at modstå presset fra de storkapitalistiske interesser som med alle midler modsætter sig en mindskning af deres profitter for at afskaffe sulten, massearbejdsløsheden , mindske det omfattende kapitalistiske (mis)forbrug af de råstoffer og energiklider og som fører til udledning af CO2-gasser, luftforureningen som nedbryder miljøet og de naturlige forudsætninger for menneskeligt og alt andet liv på moder Jord. Tværtimod , disse leder repræsenterer de samme storkapitalistiske interesser som har ført os ud i den situation vi står i nu.
Ikke mindst den stadig stigende og omfattende flytrafik og den forurenig af jorden atmosfære og udledning af CO2 gasser 1*) som flytrafikken er årsag til nævnes ikke med et ord i Københavns-konferencens sluttekst.

1*)Flytrafik: Gennemsnitligt kræver transport med fly omkring ti gange så meget brænsel pr.person som transport med bil pr.km

FAKTA om den ikke-bindende overenskomst i København
FN´s globale klimatkonference endte i hvad som bedst kan betegnes med ordet fiasko.
• I den ikke-bindende overenskomst der til slut blev vedtaget tales der ganske vist om at “jordens middeltemperatur ikke skal øge med mere end to grader Celsius”. Men der nævnes ingen tal på mindskningen af udstødningsgasser, hverken for i-lande eller u-lande. Det nævnes heller ikke noget tal for størelsen på udledningsmindskningerne til 2050. Tidligere er der hele tiden blev talt om minimum 50 procents mindskning , men dette mål er nu strøget.
• FN:s klimapanel har anbefaletat de kapitalistiske “i-lande mindsker sine udstødninger med 25-40 procent frem til år 2020″, angiveligt for at opnå det magiske to-graders mål. Men med de hidtil udstedte løfter når de ikke engang op på 20. Tanken er nu at i-lande skal anmelde sine mål for udledningsmindskninger i en vedlagt liste i overenskommelsen.
• Overenskomsten siger også at i-landene skal bevilge 30 milliarder dollar, hvoraf 11 miljarder fra Japan, 10,6 fra EU og 3,6 från USA, i støtte for at hjælpe jordens fattigste lande og folk med at beskytte sig mod klimaforandringer 2010-2012.
• Fra 2020 skal en fond på 100 milliarder dollar (~ 600 miliarder kr.)årligt oprettes for at finansiere beskyttelse mod følgerne af klimaændringer i de områder af verden med fattige stater og folk .
• Intet land forlangte at EU skulle forhøje sit mål om at mindske mængden af udstødningsgasser (CO2) fra 20 til 30 procent frem til år 2020.
• Planen om om at få vedtaget en juridisk bindende overenskomst skal fortsætte under 2010.
• Næste sommer holdes et nyt klimatmøde i den tyske by Bonn, som bl.a skal lægge grunden for den næste store klimakonference som holdes i Mexiko i slutningen af 2010.

SVENSKA > > > > >
Resultatet efter Köpenhamn i korthet
Man är överens om temperaturstigningen och dess maxnivå, man har nämnt att utsläppen måste minska. Men ingenting är bindande.
Den globala temperaturökningen ska inte överstiga två grader Celsius.
Utsläpp av växthusgaser måste minska, heter det, men texten innehåller inga bindande krav på utsläppsminskningar, varken på kort sikt (2020) eller lång (2050) – bara en sammanställning av de olika utfästelser som länder tidigare gjort.
Fattiga länder ska få cirka 30 miljarder dollar i klimatbistånd under perioden 2010-2012, varav 11 miljarder från Japan, 10,6 från EU och 3,6 från USA.
Från och med 2020 är målet att klimatbiståndet ska uppgå till 100 miljarder dollar årligen.
En av de längsta delarna av dokumentet handlar om hur kontroll av utsläppsminskningar i tillväxtländer ska gå till, en mycket känslig fråga för Kina.
Källa: TT

USA: Hvert fjerde barn overlever på madkuponer

28. November 2009

NEW YORK (*NY.Times) Den kapitalistiske krise har de sidste to år tvunget millioner af amerikanere ud i den kø af arbejdsløse som i forvejen talte millioner. For millioner af mennesker står valget mellem at blive hjemløs og spise sig mæt eller betale hudlejen og sulte, hvis de ikke allerede er blevet tvangsauktioneret ud af deres hjem.
Den kapitalistiske krise betales af arbejderklassen og andre fattige i USA. Nye officielle tal påviser hver ottende voksne borger og hvert fjerde barn overlever i kraft af fødevare-kuponger – “food-stamps” i de Forenede Stater. Nogle af de værst ramte områder findes langs Mississippi-floden, skriver New York Times

I byer som St Louis, Memphis og New Orleans overlever halvdelen eller flere end halvdelen af disse storbyers børn med hjælp af “food-stamps”.

KIlde: NyT/28.11.2009: JASON DePARLE – ROBERT GEBELOFF
Matthew Ericson and Janet Roberts contributed reporting.

Ny massakre i USA: TRETTEN dræbte på militærbase i Texas

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on torsdag, november 5, 2009

5.Nov. 2009

USA´s krig og terror mod Iraks og Afghanistan folk får følger i Terrorismens hjemland:

13 dræbte og 30 sårede i nyt amerikansk blodbad

TEXAS; (US Army): Masakren på USA´s største militærbase, Fort Hood, godt 100 km nord for Austin i Texas, har indtil nu kostet 13 mennesker livet. Yderligere 30 er sårede i blodbadet

Blodbad i Irak, Afghanistan . . . og i USA.

Krigen og terroren i Irak og Aghanistan blev pludselig virkelighed for de soldater og officerer fra USA-hæren , som var samlet på Fort Hood for at gennemføre en militær-ceremoni som skulle sende dem afsted for at deltage i Bush/Obama-regimets krig mod Iraks og Afghanistans folk.
En 39 årig oberst ødelagde afskeds-forestillingen da han åbnede ild inden ceremonien var indledt. Amerikanske medier rejser spørgsmålet om hvordan en enkelt officer alene kunne afstedkomme en sådant blodbad.  Og talsmænd for US Army vil ikke afvise at flere blev dræbt af hvad der kaldes “friendly fire”, altså kugler fra andre bevæbnede der også åbnede ild under ceremonien. Amerikanske medier stiller derfor  spørgsmåltegn ved om den 39 årige oberst kan gøres ansvarlig for alle ofre.
Fra militærbasen Fort Hood er tusinder af soldater blevet sendt i krig i Irak og Afghanistan.
Alle dræbte, undtagen to civile – var soldater på vej til Irak og Afghanistan. Gerningsmanden – en 39 årig amerikansk officerer – født i Virginia i 1970 var selv på vej til at blive sendt i til Afghanistan – mod hans vilje.
Ifølge Sky News opholdt et større antal civile sig inde på militærbasen, i anledning af den planlagte eksamensceremoni.
USA´s største militærbase ; Fort Hood huser omkring 5.000 officerer i aktiv tjeneste og godt 45.000 nye rekrutter
på vej til krigen mod Iraks og Afghanistans folk. Hood-Basen – er hovedbase for US´s Army udsendingen af soldaster til Irak og Afghanistan.
Dagens massakre er heller ikke den første blodige hændelse på basen.
I september 2008 skød en soldat en en officer ihjel inden han tog sit eget liv.
Samtidig minder massakren amerikanerne om andre massenedskydninger i det som også kaldes United Armed States, f. eks de 13 dræbte på et center for immigrants i nærheden af New York i April, the deaths of 10 during a gunman’s rampage in Alabama in March, and 32 people killed at Virginia Tech, the deadliest shooting in modern American history.

Kilder: New York Times, Sky News, US Army

Tagged with: ,

USA: Krisen fortsætter :storbanken CIT group konkurs

2.Nov. 2009 04:03:58

CIT Group ansøger om “konkursbeskyttelse”: 60 milliarder kr i gæld uden sikkerhed

New York (Reuters) Krisen for USA´s kapitalistiske økonomi fortsætter trods astronomiske skattedollar i støtte til kapitalen.
Efter flere månaders krise meddelte den kapitalistiske finanskoncern CIT Group´s velbetalte direktører at finanskoncernen – en af USA´s største – er et konkursbo. Sammenbruddet i koncernens finanser sker trods to-cifrede milliardbeløb i statslån.

CIT har givet kreditter til først og fremmest hundredetusinder af små og mellemstore virksomheder i USA. Søndag måtte ledelsen i finanskoncernen tilstå at de mange miliarder skattedollar i støttelån er så langt ude at svømme at banken ikke kan garantere nogen finansiel sikkerhed eller garantier for de mange milliarder i statslån.

Gennem omstrukturering håber CIT at blive af med et gældsbjerg på omkring 10 milliarder dollar; i omegnen af 60 miliarder kr..

CIT`s operative divisioner, heriblandt CIT Bank, indgår ikke i konkursansøgningen, men udskilles som en forventet profitabel enhed som kan fortsætte med at akkumulere profitter til private kapitalister.

Det senaste året har CIT Group fået flere milliarder dollar i støttelån fra både USA:s regering, via det gigantiske statskapitalistiske støtteprogram Tarp, samt private långivere.
Disse milliarder er nu forsvundet ned i den kapitalistiske krisesumps umættelige nedløb.

Omstruktureringsplanen går ut på att långivare får sina fordringar nedsatte, men i gengæld bliver nye ejere af koncernen.

Almindelige aktionærer i CIT taber alt hvis “konkursansøgningen” og rekonstruktionen bliver gennemført.
KIlder: TT/Reuter

Afghanistan: Polsk besættersoldat dræbt

Posted in Afghanistan, KRIG - TERROR og FASCISME, Polen ° Polska, USA by interpres on torsdag, august 13, 2009

11.Aug. 2009 – 09.18

32-årige Kaptajn Daniel Ambrozinski :tiende polske offer for USA´s og Nato´s militære besættelsesoperation i Afghanistan

Kaptajn Ambrozinski blev meldt savnet igår i Ajuristan-området hvor hans deling, en styrke på omkring 60 soldater, både polske besættelsesstyrker og afghanske kollaboratør-troper blev angrebet af afganske modstandsstyrker.
DE afghanske partisaner som angreb de polsk-afghanske besætterstyrker tilføjede Nato-styrkerne svære tab, udover den dræbte polske soldat, blev yderlige fire polske og otte afganske soldater såret i den seks timer lange ildkamp. Natolandet Polens Udenrigsminister Radek Sikorski var synligt rystet da han om modstanden udtalte :

“Det var den mest violent shoot-out since our troops started military operations in Afghanistan”

Polen har som lydig Nato-satellitstat sendt 2000 soldater ind i Afghanistan for at hjælpe USA med at holde landet besat, sikre en USA-venligt regime og undertrykke den folkelige modstand mod USA´s “befrielsesprojekt som af Nato kaldes “international sikkerheds styrke” _ “International Security Assistance Force (ISAF)

Tidlig tirsdag morgen blev Kaptajn Daniel Ambrozinski fundet død, efter en omfattende eftersøgning af både Polish-Afghan-American squad at 2.30 CET after an all-night search. Den 32-årige Kaptajn Daniel Ambrozinski blev dermed den tiende polske soldat hvis sidste rejse bliver den flere tusind kilonmeter lange rejse til hjemlandet. Han efterlader sig kone og to børn.
Det fremgår ikke af de officielle pressemeddelelser hvor mange afghanere – ubevæbnede civile såvel som modstandskæmpere – Kaptajn Daniel Ambrozinski selv har dræbt , såret eller tortureret.

Ambrozinski, trænede Afghan troops, was shot dead when a patrol comprising dozens of Polish and Afghan troops was attacked by the Taliban. According to Lieutenant Colonel Dariusz Kacperczyk, the spokesman of the Operational Headquarters, Polish soldiers were patrolling the area as part of the “Over the Top” operation which had been conducted there since Mid-July. It was an uneven fight. There were twice more Taliban than Polish soldiers and the rivals had heavy weapons.

. Recently, the Polish contingent has set up their base in the Ajuristan region. So far, ten Poles have been killed in the course of Polish mission in Afghanistan.

The Polish Ministry of Defense is considering adding 200 more troops to the Polish units already present in Afghanistan. (mg/di/mmj)

Poland’s Defence Ministry says a Polish soldier has been killed in an exchange of fire with the Taliban in Afghanistan.
in the eastern Ghazni province, the ministry says.
Deputy Defense Minister Stanislaw Jerzy Komorowski says Ambrozinski was member of an Afghan-Polish foot patrol of 50 troops that came under Taliban fire. Ambrozinski was initially considered missing. He is the 10th Polish soldier killed in Afghanistan since March 2002.
Four other Polish troops were injured in the exchange of fire. / / / Slawek Szefs.

Polski Radio : Dramatyczne wieści z Afganistanu. Patrol z polskimi żołnierzami wpadł w zasadzkę talibów w wiosce w górzystej prowincji Ghazni. Rozpętała się bitwa. Czterech Polaków jest rannych, ale – co najgorsze – w czasie walki zaginął jeden z naszych żołnierzy. . . . ..

Mieszany polsko-afgański patrol patrolował trudny teren wokół położonej w wysokich górach bazy w miejscowości Sangar w Adżiristanie, w północno-zachodniej części prowincji Ghazni. Grupa około 60 żołnierzy, w tym kilkunastu Polaków z zespołu doradczo-szkoleniowego, poruszała się pieszo. Kiedy nad ranem czasu afgańskiego żołnierze weszli do małej wioski, wpadli w zasadzkę talibów. Rozpętała się strzelanina. /AP
_ _ ___ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __

Afghanistan : Modstandsgrupper angriber hovedstaden med raketter

Posted in Afghanistan, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on tirsdag, august 4, 2009

4.August. 2009 17:12

KABUL ( – ) Militante oprørsgrupper angreb i dag, tirsdag den afghanske hovedstad Kabul med mindst ni raketer.
Angrebet viser at “talibaner” og andre modstandsgrupper er i stand til at slå til mod hovedstaden hvor den USA-indsatte
præsident Karzai – også kaldet Kongen af Kabul – har forskanset sig.
Flere af raketerne slog ned i området hvor Nato-styrkernes højkvarter og flere udenlandske ambassader ligger.

Modstandsbevægelsen Taliban angreb idag Kabul for første gang, med raketter fra bjergene omkring den afghanske hovedstad. Taliban hævder at de skød tolv raketter. Politi i Kabul hævder at det drejede sig om mindst ni.

To af raketterne slog ned på det såkaldte diplomatstrøg Wazir Akbar Khan; en af dem omkring 100 meter fra USA´s ambassade, i nærheten av et hospital, oplyser politichef Sayed Abdul Ghafar til Reuters. Området huser også hovedkvarteret for Nato-styrken Isaf. Mindst én raket ramte i nærheden af den internationale lufthavn, godt 16 kilometer fra byen.

Bemærkelsesværdigt raketangreb

Dette er det første større angreb i år mot Kabul, som tidligere har vært hjemsøgt av modstandsbevægelsens martyraktioner, bilbomber og attentatforsøg mod præsident Hamid Karzai. Karzai er de vestlige besættelsesmagters favoritkandidat stiller til valget den 20. august.

Det bemærkelsesværdige er at det tog halvanden time fra første til sidste raket, med tanke på den korte afstand til USA´ største flybase i Bagram, stik nord for Kabul, og basen på lufthavnen i Kabul.

Under den sovjetiske hærs besættelse blev Kabul sjældent angrebet med raketter fra bjergene omkring Kabul . Hovedstaden blev først lagt i grus under borgerkrigen under Mujahedin-regimet (1992-96) indtil Taliban indtog byen i oktober 1996.

Guvernør Mohammad Halim Fedaye i Maidan-provinsen, rett vest for Kabul, unnslapp uskadd fra en veibombe tirsdag. Angrepet er en del av Talibans opptrapping foran det USA- og Nato-regisserte valget under full okkupasjon. Taliban har oppfordret folk til å boikotte valget.

Forrige søndag overlevde Karzais visepresidentkandidat, Mohammad Qasim Fahim, et liknende attentatforsøk i Kunduz-provinsen i nord. Krigsherren Fahim er tidligere forsvarsminister og kommandant i Nordalliansen,

Fire dager før ble den tidligere Taliban-kommandanten mulla Salam Rocketi, en av Karzais 38 utfordrere, utsatt for bakholdsangrep på vei til Kabul fra valgkamp i den nordlige Baghlan-provinsen.

Motstand

US Marine-soldater , med kamperfaring fra Irak, har allerede varslet at modstanden de møder i Afghanistan, er « hårdere» end i Irak. Sergant Jacob Tambunga, troppechef i Kompani C i 1. batalion af 5. Marine-korps, oplyser til New York Times at de tre angreb han oplevede i Helmand-provinsen i syd, varede længere end noget angreb han oplevede i den urolige Anbar-provinsen vest i Irak.

- Dette er to forskjellige verdener. I Irak angreb de og stak af. De her fyre bliver og manøvrerer mod os, siger han til avisen.

- Det var ren held at vi ikke havde langt større tab, tillægger Sergant Brandon Tritle, troppeschef i Kompani C .

- Hvis de havde haft bedre våben, ville vi være i alvorlige vanskeligheder, siger en Marines til NY.Times.

Blodig juli

71 soldater fra Nato-koalitionens besættelsesstyrker blev dræbt i juli. Det er det største tab i nogen måned i den snart otte år lange krig, «en krig som allerede er en av de længste i USAs historie», konstaterer Washington Post.

41 af de dræbte var fra USA, 22 fra Storbritannien. Tre amerikanere blev dræbt lørdag, tre søndag i den nye måned.

Kilder: Klassekampen/Reuter/New York Times/Washington Post

Tagged with: , , ,

Afghanistan: Helikopterstyrt på Nato-base : 16 døde

Posted in Afghanistan, KRIG - TERROR og FASCISME, Rusland ° Rossija, USA by interpres on søndag, juli 19, 2009

19 Juli 2009 – 16:22
KANDAHAR (Interfax) Mindst 16 personer omkom idag da en russisk Mi8-helikopter styrtede på de udenlandske besættelsesstyrkers flybase i Kandahar i det sydlige Afghanistan.
Helikopteren – som ejes af et civilt russisk selskab – styrtede direkte i marken under starten, sagde en talsmand for det russiske luftfartsværk til Interfax.
Det kapitalistiske Rusland har gennem længere tid hjulpet de Nato-allierede i krigen og besættelsen i Afghanistan.
Foruden de 16 dræbte skal fem personer være skadet i ulykken, som ifølge Nato´s preessekontor ikke indtraf på grund af den afhanske modstandsbevægelses beskydning men af andre årsager.

Mi-8 helikopter over den tjetjenske by Grozny i Rusland, (septem. 18, 2002)
Den russiske helikopter-besætning var på hvad Nato-besættelsesmagten kalder en “opgave til støtte for de fredsbevarende styrker” i Afghanistan. Den ulykkesramte fly-base ligger på en Nato-base.

Ulykken er ikke den første for de udenlandske lyftstyrker i Afghanistan
Tidligt lørdag morgen styrtede et krigsfly fra USA´s luftsvåben (U.S. Air Force) af typen F-15E Strike Eagle fighter i det centrale Afghanistan, hvorunder to besætningsmedlemmer omkom. U.S.A.´s militær benægter officielt at F15-jagerflyet blev fældet af hvad de kalder “fjendtligt ild”, dvs de afghanske modstandsstyrkers kamp.

I sidste uge skød afghanske modstandstyrker en Mi-6 transporthelikopter ned i det sydlige Afghanistan. Seks ukrainske civile ombord på helikopteren omkom.

Tidligere i juli , blev en britisk og to canadiske soldater dræbt i en anden helikopter-styrt i Zabul-regionen. Igen lagde de udenlandske styrkers talsmænd vægt på at “det ikke ser ud til at ulykken” er en følge af “fjendtligt ildgivning” dvs fra de afghanske modstandstyrker som besættelses-styrkerne fra Nato-landene får stadig sværere ved at undertrykke og pacificere.
Andre kilder :
RIA-Novosty: 15 Tote bei Absturz eines russischen Hubschraubers in Afghanistan

JASON STRAZIUSO, Associated Press Writer
KABUL – A Russian-owned civilian helicopter crashed and burst into flames shortly after takeoff at southern Afghanistan’s largest NATO base Sunday, killing 16 civilians in the latest in a string of deadly aircraft crashes in the country.

Tagged with: , , ,

Irak: År 7 efter “befrielsen” : Olieselskaber fra Kina og Storbritannien har “vundet ” retten til at udvinde olie i Irak

30. Juni 2009

Udenlandske kapitalister skal profitere på Iraks naturrigdomme

Britiske og kinesiske olieselskaber er blevet tildelt retten til at udvinde og profitere på Iraks olierigdomme.
Det storkapitalistiske British Petroleum; BP og det kinesiske Chinas National Petroleum Copmpagny CNPC er – hen over hovedet på det irakiske folk – blevet tildelt retten til at udvinde olie i det store Rumaila -oliefelt.
Det rapporterer Olieministeriet i den USA- og EU – støttede regering.
BP og CNPC bliver de første udenlandske olie-selskaber som investerer i Iraks energi-sektor, siden nationaliseringen som fulgte i kølvandet på den antikolonialistiske befrielse i årerne efter Den Røde Hærs og dens allieredes sejr i befrielseskrigen i 1945.

Nye milliarder i statsslån til Generel Motors-koncernen

23.Maj 2009 09:03

GM-kapitalen på vej mod konkurs modtager nye milliarder i statslån

DETROIT -WASHINGTON(Reuters) – Et af den amerikanske kapitalistiske økonomis “stoltheder” og tidligere verdens største bilproducent General Motors (GM) er som bekendt et kapitalistisk fallitbo, ligesom Chrysler –  som allerede er erklæret konkurs og nu er underlagt Chapter 11 i i USA´s konkurslovgivning. Fredag blev den synkende skude General Motors – det som engang var flagskibet for den amerikanske kapitalisme – beriget med yderligere et statslån da Obama-regeringen bevilgede et 4 milliarder dollars lån for at undgå den fuldstændige konkurs. Dermed har GM-kapitalen alene i år modtaget regeringslån på 19 milliarder skatteborgerdollar uden sikkerhed for hverken at lånet bliver tilbagebetalt eller at GM-direktører afholder sig fra at sende regningen for virksomhedens krise til de ansatte gennem nye massefyringer.
GM-direktørerne udtalte at de regner med at summen skal stige til 27 milliarder dollar efter 1. juni hvor regeringens tidsfrist for selskabet for at “fremlægge realistiske fremtidsplaner” løber ud. Ifølge regeringen vil Gm blive sat i konkurs hvis den plan som GM fremlægger ikke lever op til de kravene .

Samtidigt som Obama-regeringen giver GM-direktørerne milliarder i statslån uden sikkerhed planlægger GM at fyre endnu flere ansatte
Ifølge GM-kilder handler det fyringer af flere tusind arbejdere og andre ansatte som General Motors ledelse planlægger at fyre i Nordamerika inden den uundgåelige konkurs den 1 juni. Det fremgår af kilder Bloomberg News har været i kontakt med.
Massefyringerne vil blive “mindst lige så store som i begyndelsen af 2009 hvor 4.400 mennesker blev fyret af GM-ledelsen, meddeler Bloomberg News.

Facebook presset til at fjerne nazipropaganda om “Holocaust-løgnen”

8.Maj 2009

OSLO (NRK) (NRK) Facebook er igen - selvforskyldt – ude i en kritikstorm fordi nazister tillades at bruge Facebook som en platform hvorfra de spreder deres fascistiske budskab om at Holocaust er en “jøde-kommunistisk løgn”. Efter en omfattende kritikstorm besluttede Facebooks kapitalistiske bagmænd at fjerne nogle nazistiske og historie-revisionistiske sider hvor nazisternes massemord på Europas nationale og etnisk-religiøse mindretal, som Roma, Sinti (Zigeunere) , Jøder,  Slaver, Jehovas vidner, handicappede og andre mindretal under krigen, benægtes.
At tillade spredningen af racistisk og nazistisk propaganda er ikke bare moralsk forkasteligt men også i strid med FN – pagten som de fleste stater har skrevet under på.


Facebook fungerer som et center for ikke bare Anders Fogh og hans venner, men også for spredningen af nazistisk propaganda.

Ofrerne for Nazitysklands aggression og terror mod Europas folk bliver nu forhånet og skændet ind i døden : Nazister på Facebook hævder at det aldrig er sket. Deres liv og skæbne er en “jøde-kommunistisk” propagandaløgn hævder højreradikale historie-revisionister på Facebook /Billedet er fra den jødiske Ghetto i Warszawa i maj 1943.


I november sidste år måtte ledelsen bryde med deres ultraliberale principper om ytingsfrihed for både neonazisters og højreradikales racistiske hetz og forsvar for nazistiske forbrydelser og deres ofrers ret til at ytre sig ” som udtrykkes gennem at Facebook støtter den frie strøm af information, og tilbyder grupper et forum for diskussion af vigtige emner.” som f.eks racismen og de fascistiske forbrydelser mod menneskeheden. Facebook blev efter en proteststorm tvunget til at fjerne en række fascistiske og racistiske italienske neo-nazi-facebook sider som blandt andet brugte Facebooks “frie informationsstrøm” til at hetze mod Italiens “sigøjnere” (Roma og Sinti)

Alligevel ser vi at Facebook forsøger at omgå deres ny erklærede “Kamp mod nazistiske og racistiske ytringer” ved at tillade nazi-propaganda i lande hvor det ikke er forbudt i loven eller hvor der ingen protester er. Som denne PCMag- artikel på Facebook i Maj (2009) illustrerer :

“We have recently begun to block content by IP in countries where that content is illegal, including Nazi-related and Holocaust denial content in certain European countries,” the Facebook spokesman said. “The groups in question have been blocked in the appropriate countries.”

Krisens USA: Detailhandel ned med 9,4 % på et år

Posted in ARBEJDE og KAPITAL * Politisk Økonomi, Kapitalisme, Kapitalismens krise, USA by interpres on onsdag, april 15, 2009

14 april 2009 – 15:48
Omsætningen i detailhandelen dvs amerikanernes private forbrugsindkøb faldt med 1,1 procent i marts sammenlignet med februar, viser statistik fra USA´s handelsministerium.
Nedgangen var større end ventet.
Økonomer og kapitalistiske regnedrenge havde spået en stigning detaljhandelen på 0,3 procent.
Eksklusive bilsalget mindskede detaljhandelen i marts med 0,9 procent.
Sammenlignet med samme måned i fjorl var den totale detaljhandelsnedgang i marts på 9,4 procent.

Tagged with:

USA: 742 000 færre arbejdspladser i marts måned

3.April 2009 02:45

Beskæftigelsen på USA:s privtkapitalistiske arbejdsmarked faldt med 742 000 arbejdspladser i marts måned. Det viser ny statistik fra institutet ADP. Nedgangen er den største sidan ADP begyndte sine opgørelser i 2001.

ADP reviderer også nedgangen i beskæftigelsen i USA i februar ned fra tidligere offentliggjorte 697 000 færre arbejdsplaser til 706 000 .

Mellem januar og marts er flere end to millioner arbejdspladser blevet nedlagt, ifølge en beskæftigelsesrapport fra USA´s Arbejdsministerium _ Labor Department som kom fredag.
Det officielle arbejdsløshedstal nu oppe på 13.2 millioner mennesker i de Forenede Staters kapitalistiske økonomi hvilket svarer til 8, 5 %.

Irak: Fem udenlandske soldater dræbt i bombeattentat i Mosul

Posted in IRAK, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on fredag, april 10, 2009

10.April 2009 19:56

MOSUL (afp) Den irakiske modstandsbevægelse gennemført idag fredag et attentat mod besættelsestropper fra US-Army i den nordirakiske by Mosul. Sabotøren rettede aktionen mod en deling udenlandske soldater fra US-Army. Ialt otte personer mistede livet og mere end en snes blev sårede da den irakiske modstandskæmper bragte sin lastbil med sprængstoffer til udløsning ved et checkpoint udenfor politihovedkvarteret i Mosuls sydlige kvarterer og dermed går ind i den lange række af heroiske irakiske modstandskæmpere der offrer deres eget liv og dermed bliver modstandens martyrer. USA´s militærledelse indrømmer at de mistede fem soldater under attentatet. Derudover mistede 2 irakiske politimænd livet. Blandt de sårede er to US-soldater og tyve (20) irakiske politiofficerer.
Tidligere i år – i februar – blev fire andre USA-soldater og en tolk dræbt i Mosul da en irakisk modstandsmand gennemførte et bombeattentat mod besættelsestropperne. Også denne modstandskæmper mistede livet i bombeattentatet .

At USA´s hær – verdenshistoriens største og mest veludrustede hær – siden Nazistysklands storhedstid – efter seks års militær besættelse, krig og terror mod Iraks folk stadig ikke har kontrol over andet end den såkaldte #”grønne zone” # i Baghdads centrum omkring USA´s ambassade – bekræfter den udbredte folkelige modstand mod de udenlandske besættelsesstyrker og modstandsbevægelsens styrke.
Ifølge amerikanske medier er det officielle antal faldne US-soldater i Irak nu oppe på 4.271 siden 2003. Det er dog ikke de virkelige tal, men US-Army´s “officielle” optælling som f.eks ikke regner de mange tusind sårede soldater som senere aflider af de skader de har pådraget sig i krigen mod Iraks folk med i antallet faldne. I en rapport fra den amerikanske Accounting Office och Association of War Veterans of America opgives antallet dræbte US-soldater til 35 til 40 tusind. Altså næsten ti gange så mange som de officielle.

I et eksklusivt interview med Dr. Muthanna al Dhari, fra de Muslimske Lærdes Forbund i Irak – AMSI´s presse- og informationsafdelning med den avisen Proletaren.se viderebringes et andet billede af situationen i Irak som AMSI – der er blevet en stemme for modstanden mod besættelsen. Et billede som bestrider det billede som medierne i USA og EU om at modstanden “er død” og at der er “fremgang for” det vestlige “befrielsesprojekt” i Irak.

Proletaren spørger Dr. Muthanna al Dhari • Mod besættelsen står den irakiske modstand. Efter seks års kamp for at befri Irak, hvad ser De som modstandens vigtigste fremskridt?

Dr. Muthanna al Dhari : Modstandens fremgang er store og vi vil nævne følgende.

På det generelle plan har modstanden:
1. Forringet anseelsen for den unipolære verdensorden [USA som ensom supermagt] og gjort USA forlegen overfor omverdenen.
2. Har sat en stopper for USA´s planer om at skabe et nyt Mellemnøsten og medført at mange af planens enkelte del mislykkedes.
3. Lettet trykket på andre modstands-fæste i verden og givet plads for nye. Eksempel på dette er Afghanistan, Libanon, Somalia og Palæstina.
4. Givet moralisk støtte til kræfter som modsætter sig den amerikanske og imperialistiske globalisering, både i Asien og Latinamerika, og opmuntret dem til at udfordre den amerikanske regering.

Når det gælder Irak har modstanden resulteret i:
1. 35 til 40 tusind dræbte amerikanska soldater, ifølge rapporter fra amerikanske Accounting Office och Association of War Veterans of America.
2. 164.000 modstands-aktioner mod besættelsesstyrkerne, ifølge der amerikanske Accounting Offices rapport fra juli 2008.
3. At den amerikanska besættelsesmagt er blevet tilføjet så store skader, at den vil behøve fem år for at modernisere sit krigsmaskineri, ifølge Baker-Hamilton-kommissionens rapport.
4. Flere end 150 tusind fysisk skadede ogh psykiskt funktionshindrade soldater.
5. At et stort antal af USA´s besættelsessoldater har begået selvmord, og antallet stiger år för år.

AFP / Washington Post : Bombe dræber fem US-soldater i Mosul

- – –  Al Jazira:14 Irakere dræbte , Scores Injured in War Attacks

Krisens USA: Hvert tiende borger modtog madkuponer i januar

3. April 2009 –

WASHINGTON (Reuters ) Regningen for den kapitalistiske krise betales af arbejderklassen og de allerfattigste i “Gods Own country” , USA.
Kapitalisterne har fyret millioner amerikanere alene i løbet af det sidste år. De har stillet sig i den arbejdsløshedskø der allerede talte millioner. Den officielle arbejdsløshed nåede i februar op på godt 8 procent – den højeste i 25 år. Mange af disse mennesker får kun arbejdsløshedsstøtte i nogle måneder hvis de overhovedet får nogen hjælp. Mange oplever derefter at de bliver tvangsauktioneret ud af deres hjem enten fordi de ikke har kunnet betale huslejen eller afdrag og renter til de kapitalistiske realkreditselskaber.
Kapitalismen viser sit sande ansigt under krisen. Når kapitalens og den kapitalistiske overklasse ser profitterne mindske sendes regningen til de brede arbejdende lag. De mennesker som så at sige sikrer kapitalen de daglige profitter. De mennesker som i kraft af deres daglige arbejde i USA såvel som i andre lande har gjort USA´s overklasse til verdensrigeste og har bygget amerika op til det det er idag må bærer de tungeste byrder i form af arbejdsløshed, hjemløshed og fattigdom hvis de ikke bliver dræbt eller såret i krigene i Irak eller Afghanistan.
Antallet mennesker som får madkuponer i USA tæller nu flere end 32 millioner mennesker. Det betyder at hver tiende indbygger modtog disse Welfare kuponer i januar. Det viser USA´s regerings egen statistik som kom torsdag. Det indebærer at endnu flere end de godt 32 millioner som har familier/børn som skal forsørges – overlever i kraft af Welfare kuponerne.
At uddele fødevarekuponer er USA´s vigtigste hjælpeprogram mod hunger blandt landets fattige. I gennemsnit fik hver bidragsmodtager næsten 113 dollar i januar, svarende til godt 700 kroner.
Januar var den femte måned i træk som antallet uddelte kuponer steg.
Fødevarehjælpen er et tydeligt tegn på hvor dyb den kapitalistiske krise er i USA. Den økonomiske konjunkturnedgang er nu inde på sin 16. månad og ingen ny “superkonjunktur” er i sigte.

Tjekkiet: Modstanden tvinger regeringen til at udskyde ratificeringen af USA´s “missilskjolds”-base i landet

Posted in IRAN ° Persien, Kapitalisme, KRIG - TERROR og FASCISME, Polen ° Polska, Rusland ° Rossija, USA by interpres on onsdag, marts 18, 2009

17.Mar 2009 – 19:56 – -

PRAHA ( ) * * Tjekkiets Statsminister udskyder ratificeringen af det amerikanske missilskjold på tjekkisk jord på grund af manglende opbakning i parlamentets underhus.

Den tjekkiske Statsminster Mirek Topolánek udtaler, at hans regering udskyder en afstemning i parlamentet om USA´s planer om et USA-kontrolleret missilskjold på tjekkisk jord af frygt for, at det vil blive nedstemt i parlamentet.

“Regeringen har besluttet at trække aftalen med USA om at sætte en radarstation op på tjekkisk jord tilbage”, siger Topolánek i en kort udtalelse til nationalt tv.

At det ikke er en reel demokratisk indrømmelse til den udbredte folkelige modstand til USA´s militære oprustning på tjekkisk jord, men kun et taktisk tilbageskridt for senere at få de amerikanske missilskjold-planer igennem, bekræfter Nato-landets Tjekkiets regeringsleder ved at hævde :

Det er ikke et udtryk for, at vi afviser ratificeringsprocessen, for vi kan genindføre spørgsmålet i underhuset, når som helst vi ønsker det”,


Flertal i Overhuset

For at blive vedtaget skal missilskjold-projektet ratificeres i begge kamre af det tjekkiske parlament samt underskrives af præsidenten. I overhuset er der indtil nu stadig flertal for USA´s planer om at oprette en militær missilskjolds-radarbase, der samme med opstilling af amerikanske raketter på en base i Polen kan sættes ind mod “militære trusler” fra de “terroristiske fjender” af USA og “Nato” i Iran, Rusland eller andre ikke-vestlige lande og folk som USA har udpeget “fjender”.

EU-landet Tjekkiets Centrum-højre-liberale regering har imidlertid ikke på nuværende tidspunkt det tilstrækkelige antal stemmer i underhuset til at ratificere aftalen.

Prag og Washington underskrev sidste år to aftaler for installeringen af en missilradar sydvest for den tjekkiske hovedstad, der skulle forbindes med to andre anlæg i Polen.

Kilde:Titzau

Læs også Protester mod USA-missilskjoldplaner i Tjekkiet

Tagged with: , ,

Mindst ni døde under familieopgør i Covina , USA

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on lørdag, marts 7, 2009

COVINA, Californien (27.dec. 2008) – - Mindst 9 mennesker der var samlet til en julemiddag i en villa i Covina blev dræbte i hvad der ligner et voldeligt opgør efter en skilsmissse.

Ni døde under julemiddag i USA

Manden til en af deltagerne kom til villaen iklædt som julemand for siden at gå amok med et skydevåben. Angiveligt som hævn for “uretfærdigheder” under og efter en skilsmisse. Hævnen kostede otte mennesker livet, inklusive eks-konen og hans egen moder som
havde taget stilling i skilsmissesagen imod sønnen.
Julen – som i den vestlige verden symbolisere både midvinter ,solhvervet og den religiøse kristne højtid skulle jo være fredens , hjerternes fest. Men for deltagerne ved denne amerikanske jule-frokost blev den modsatte, og den sidste i livet.
På julemiddagen deltog gerningsmanden´s hustru og flere slægtninge til parret

I de udbrændte ruiner af en villa i middelklasse-området i sovebyen Covina fandt politiet, anden juledag, ligene af otte mennesker.

Den 45-årige amerikaner Bruce Jeffrey Pardo var gerningsmand og det niende offer for hans desperate hævntogt der ialt kostede kostede ni mennesker i Covina.

Kilde: Yahoo News

I en anden del af de Forenede stater forsøgte en kvinde at tage sit eget liv efter at have taget livet af sin 8-årige søn.
PORT ST. LUCIE — Residents of Southeast Bowie Street were shocked to learn that the woman they knew as “courteous but not real sociable” is suspected of killing her 8-year-old son and trying to kill herself on Christmas Day.

Russisk advarsel til USA om krigen mod Afghanistan´s folk

14.februar 2009 * * *

Russisk Afghanistan- veteran: “Som at slås mod sand “

MOSKVA- KABUL – (AFP-Reuters- Ria-Novosty) – Lørdag kunne både russere og afghanere mindes hvordan de jublede da de sovjetiske styrker begyndte deres udmarsch for 20 år siden. I Moskva advarede russiske veteraner fra Sovjets krig og besættelses af landet, idag  USA mod at optrappe krigen mod Afghanistans folk.

“- DET er SOM AT slås mod sand. Ingen styrke i verden kan slå afghanerne “, udtaler 47-årige Oleg Kubanov ved mindeshøjtideligheden i Moskva lørdag. 

“- Antal løser ingenting”, . . . . hævder 59-årige Sjamil Tjuktejev, Fhv. regimentschef i Afghanistan.
. .. .. . . ..
“- Det er umuligt at stationere en soldat udenfor hver eneste hus og oprette en base på hver eneste bjerg. Jo flere soldater, desto mere modstand.”

De social-imperialistiske Sovjet-ledere udkommanderede omkring 130.000 soldater til invasionen af Afghanistan. USA har nu 37.000 nu og den nye Præsident Barack – “change” – Obama vil udøge styrken til 70.000. Spørgsmålet er hvilken “change” ( forandring) – det vil medføre.

Veteranen Andrej Bandarenko er ikke i tvivl: . . .
“- Sender de flere så mister de flere”, . . . . kommenterer den tidligere officerer i Sovjet-hæren Bandarenko.
. . . . .
“- Hvad ved Obama om situationen på marken ? Vi havde vores egen idiot, Gorbatjov, som vidste endnu mindre.

Ligesom USA forsøgte Sovjet at trække et nyt regime ned over hovedet på Afghanistan´s folk , tilføjede Bandarenko.

I Afghanistan husker veteranen Khoram Del triumfens øjeblik i februar 1989.
“- Da russerne begav sig ud var vi så lykkelige. Vi slog russerne, vi slog dem! skreg vi.”

Men han og andre konstaterer bedrøvet at modstandskampen mod Sovjet-hæren, som kostede 1,5 millioner afghanere livet, blev afløst af borgerkrig.

Da Brezhniev-regimet i Moskva i 1979 besluttede at indlede det militære eventyr i Afghanistan var det angiveligt for at støtte den afghanske regering. En regering som havde et meget svagt folkeligt støtte i de fattige landområder hvor det overvældigende flertal af afghanerne levede, som William Blum påpeger i værket “Killing hope:U.S. Military and CIA Interventions”.

Brezhniev i samtale med en anden krigsforbryder USA´s Præsident Richard_M._Nixon i 1973
Statskuppet i 1978 hvor en lille gruppe omkring partiet PDPA fremlægger et program med jordreformer som skulle omforme samfundet – og ifølge Brezhniev-regimet og deres støtter i DKP i Danmark – resultere i en folkerevolution hvor det afghanske samfund blev omformet i progressiv retning – socialt og politisk, førte til ti års besættelse, terror og borgerkrig.
Fakta er at det Sovjet-støttede PDPA-regeringsparti i 1978 ikke havde nogen afgørende folkelig forandring – det var intet græsrodsparti – partiet var ikke et parti som anførte en revolutionære massebevægelse. Den baserede sig på et tyndt lag politikere i hovedstaden med forbindelser til Kreml og sovjetuddannede officerer. Ligesom den nuværende USA-støttede Karzai-regime – “Kongen af Kabul ” – er isoleret fra folket og helt afhængigt af Nato-koalitionens bombefly og besættelsesstyrkerne. Alligevel forsøgte partiet i 1978 at drive reformerne igennem oppefra. Et umuligt projekt. Den konstante modstand mod reformerne, mistilliden og den manglende forankring af reformernes mål i brede lag og regeringens manglende evne til at møde denne modstand, denne udbredte mistro og kritiske spørgsmål med andet end administrative magtmidler – i sædvanlig Brezhniev-revisionistisk tradition – førte til stadig øget modstand og stigende oprørsaktiviteter på landsbygden samtidig som regimets egne indre modsætninger førte til en hurtig brutalisering af regeringens politik.
Brezhniev-regimet og deres proselytter i Danmark (DKP, dele af VS m. fl.) forsvarer den militære invasion med at Afghanistan´s regering havde bedt om hjælp ifølge det dagældende samarbejdsaftale.
Rent folkeretsligt var denne motivering ganske svag fordi en sådan “invasions-invitation” hvis vi strækker os langt – kun kan have kommet fra den del af det afhanske regering som var modstandere af regeringslederen Hafizullah Amin.


Hafizullah Amin – Afghanistans præsident fra 16.september 1979 til 27.december 1979

Benægtelsen af Brezhniev-regimets åbenbare forbrydelse mod folkeretten minder om dem vi hører i dag om Nato´s krig i landet.
Det var sovjetiske tropper som i 1979 afsatte og dræbte den afghanske regeringsleder Amin for at indsætte Babrak Karmal, hans rival i PDPA-partiet som ny afghansk leder. Den nye præsident var fragtet ind fra østeuropa og blev holdt gemt på den sovjetiske ambassade i Kabul. Hans tiltrædelsestale – var indspillet på bånd – og blev sendte pr- radio fra Tasjkent.
Overfor verdensopinionen blev den massive aggression – eller “redningsaktionen” som den blev benævnt – forsvaret med at invasionsstyrken som ganske hurtigt var oppe i 130.000 mand var blevet “inviteret” af den afghanske præsident.
Idag bruger USA og deres “Nato-koalitionspartnere” samme argumenter for at forsvare besættelsen af landet. Nato-tropperne er “inviteret” af Karzai – Kongen af Kabul – trods at hans regime først blev installeret efter den udenlandske besættelse.
Sovjet-hæren fortsatte krigen mod den afghanske modstandsbevægelse og internationalt blev den sovjetiske militære tilstedeværelse et af Washingtons vigtigste propaganda-våben og argumenter for at motivere oprustningen af USA´s militære styrker og våbenarsenalet. Samtidigt som de reaktionære regimer i den arabiske verden fik nye “argumenter” mod “marxismen”, “kommunismen” og “demokratiet” .
De virkelige revolutionære kommunistiske kræfter demonstrede og protesterede mod Sovjets invasion i Afghanistan fra første dag.
Læren fra Afghanistan i 1970´erne og frem er at ingen virkelig revolution kan gennemføres gennem et statskup ovenfra af en lille gruppe mennesker som i sin egen sociale tilværelse står fremmed overfor de brede massers levevilkår. Ligesom arbejderklassens befrielse er arbejderklassens eget værk er de undertrykte folks befrielse ders eget værk.
Borgerkrigen mellem forskellige stamme- og klanledere fulgte de sovjetiske besættelsestroppers udmarsch, hvor forskellige afghanske mujaheddins og militser kæmpede om magten i forskellige dele af landet. En borgerkrig hvor opimod 80.000 mennesker mistede livet.

L.I. Brezhnjev, Sovjetunionens leder 1964- 82, har givet navn til den social-imperialistiske dokrin om “Begrænset suverænitet” som Tjekkoslovakiet blev det første offer for i august 1968.
Kilder: Ria-Novosty – Reuters-AFP

Irak: Fire amerikanske soldater dræbt i Irak

Posted in IRAK, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on mandag, februar 9, 2009

9.Feb. 2009 – 20:08

Fire amerikanske soldater og deres tolk blev i dag dræbt af af modstandere til USA´s militære tilstedeværelse i Irak, oplyser US-Army

Tre af soldaterne døde på stedet, da en sabotør udløste en bombe i en bil fyldt med sprængstoffer i den nordirakiske by Mosul.

En fjerde soldat og tolken blev hårdt såret og døde senere.

KILde: AFP+ BBC: Four US soldiers killed in Iraq

Tagged with: ,

Bagram – ”værre end KZ-Guantanamo” ?

Posted in Afghanistan, KRIG - TERROR og FASCISME, MODER JORD ° FN, USA by interpres on lørdag, februar 7, 2009

22.Jan. 2009 -

“Europa jubler over lukningen af Guantanamo”

lyder den jublende overskrift i flere medier, men de borgerlige medier “glemmer” i deres iver for at “forskønne” det nye regime i Washington (Obama) at fortællle at USA allerede i dag bruger Bagram-fangelejren i Afghanistan som Guantanamo II hvor de “illegale kæmpere” – illegal combattans som USA – i dets selvproklamerede krig mod terrorismen – nægter at anerkende som “krigsfanger” ifølge Geneve-konventionerne som USA har skevet under på .  

Den “illegale” fangelejr ved Guantanamo Bay på Cuba vil blive lukket lyder det fra USA´s nye regeringe under Barack Obama´s ledelse.  – men få kender til at der eksisterer endnu en “illegal” USA-kontrolleret fangelejr  – i Bagram i de afghanske hovedstads omegn 
Her holder USA og dets allierede militær-styrker opimod 700 mennesker som fanger – næsten tre gange så mange som på Guantanamo. Denne fangelejr planlægger USA at udbygge til at kunne holde opimod 11.000 mennesker til fange.

Tagged with:

Kirgizistan kræver USA ud af Manas-basen

Posted in Afghanistan, KRIG - TERROR og FASCISME, Rusland ° Rossija, USA by interpres on torsdag, februar 5, 2009

4.feb. 2009 – 21:44

Kirgizisk nej kan få betydelse for USA´s krig mod Afghanistans folk

Den centralasiatiske republik Kyrgyzstans beslutning om at lukke den amerikanske militærbase i landet er definitiv oplyste en talsmand for den kirgiziske regering idag fredag.
Regeringen i hovedstaden Bisjkek tog beslutningen om at lukke Manas-basen tidligere i år, og parlamentet forventes at godkende præsidentens beslutning senere i denne uge.

Bred folkelig støtte til beslutningen

Trods at der en overgang blev talt om russisk pression i sagen ser det ud til at USA blev taget på sengen.

Journalister fra nuhedsbureauet Reuters forsøgte onsdag at pejle stemningerne omkring den afspærrede Manas-lufthavn.
På den snedækkede steppe udenfor Bisjkek kom journalisterne i kontakt med den vind-hærdede fårehyrde Ulan.
– Jeg støtter lukningen. Vi mener at flybasen ødelægger vor natur, siger Ulan, som håber at fårene i og med beslutningen snart skal få en større eng at græsse på.
Efter den såkaldte “tulipanrevolution” i 2005 hvor præsident Askar Akayev blev tvunget ud i eksil sendte USA repræsentanter til hovedstaden Bisjkek for at sikre sig fortsat adgang til lufthavnen på Manas-basen. Bakijevs nye regering rejste imidlertid krav om højere betaling (100-200 millioner dollar årligt). Efter 12 måneders forhandlinger fik USA fri adgang til Manas for 17,5 millioner om året.

Men utilfredsheden med militærbasen blandt kirgiserne og forholdet til USA blev stadig køligere.
I september 2003 blev tre kirgisere idømt straffe for forsøg på at organisere et angreb på basen. Den 8 juli 2004 var der endnu et forsøg på at angribe basen , angiveligt af militante modstandere til den amerikanske militære tilstedeværelse fra Uzbekistan.
Den 6.december 2006 blev den 43-årige kirgisiske lastbilschauffør, Aleksander Ivanov, skudt ihjel. Han skal have udført en transport til basen da han blev dræbt. Hurtigt udviklede sagen sig til en diplomatisk incident. Præsident Kurmanbek Bakijev stillede nu krav om at USA´s militærpersonale blev frataget deres diplomatiske immunitet.
Beslutningen om lukningen Manasen-bas er et nederlag fordi basen dér, ses som et afgørende forsyningsdepot for den militære offensiv i Afghanistan.
. . USA er nu blevet bedt om at forlade Manas lufthavnen udenfor Bishkek i Kyrgyzstan
Meddelelsen om lukningen kom efter forhandliner mellem Kirgizistans præsident Kurmanbek Bakijev og Ruslands præsident Dmitrij Medvedev.
– - Den kirgisiske
præsident Kurmanbek Bakiyev og hans russiske kollega Dmitrij Medvedev (højre) i samtale under underskrifts-ceremonien for samarbejdsaftalen i Moskva den 3. Februar 2009. (Kilde:Xinhua/Reuters Photo)
Ifølge russiske mediekilder var USA ikke forberedt på beskeden om at forlade basen.

Kirgiziskt nej kan skabe endnu større problemer for USA´s krig mod Afghanistans folk ‘

Nu risikerer tæppet at blive trukket væk under USA´s præsident Barack Obamas højt prioriterede krigføring i Afghanistan, efter Kirgizistan´s beslutning om at kræve de amerikanske styrker ud af landet.  Militærbasen er en afgørende forsyningsbase for krigen mod Afghanistans folk som i Natolandenes medier kaldes “militæroffensiven mod talibanerne og terornetværket al-Kaida”   

 - – - – - –

USA har hidtil brugt basen til logistiske formål og service for de amerikanske styrker i Afghanistan 

Manas-luftbasen i Bisjkek har været hjem for en tusind mand stærk amerikansk luftbase siden 2001, da Kirgizistan gik med i USA ´s “koalition mod terror” efter 9/11-angrebet på USA. Den amerikanske base har været det vigtigste knudepunkt til at flytte soldater og udrustning til de amerikanske styrker og deres allierede i Afghanistan fra fjernere liggende USA- flybaser og tilladt flyvetider på 90 minuter, i stedet for syv timer som det kan blive nu.
Præsident Kurmanbek Bakijev er gået med til at lukke basen blandt andet efter krav fra SCO (Shanghai Cooperation Organization), en samarbejdsorganisation mellem bl. a Rusland, Kina og en del centralasiatiske stater. Præsidenten fremhæver også den kirgiziske offentligheds negative indstilling til basen samt økonomiske overvejelser.

I Moskva blev Bakijev lovet 80 miljarder rubler som (ca 17 milliarder kr, dagens kurs) i russisk støtte – hvad der svarer til næsten halvdelen af centralasiatiske lands bruttonationalprodukt.

Rusland har også lovet landet et lån på 300 millioner dollar til en investering i Kyrgyzstan´s energi-industri, meddelte en funktionær som ønskede at være anonym.
Rusland bekræfter dermed endnu engang at landet ikke forholder sig passivt til rivaliserende imperialistiske stormagters (læs USA og EU-landene) neokoloniale bestræbelser i området . Det står også klart at USA får store problemer med at klare krigen i Afhanistan uden Manas-basen uden russisk hjælp. Det var også derfor at Medvedev under mødet med i Moskva understegede at Rusland og Kyrgyzstan vil fortsætte samarbejdet med USA om krigen og besættelsen af Afghanistan, uden dog at uddybe hvordan.

” – Manas er den hovedsaglige base for at fragte gods til USA´s styrker i Operation Enduring Freedom (OEF) – af kritikere af Nato-koalitionen kaldet Operation Endlösung – udtaler Ruslands Nato-sendebud Dmitrij Rogozin til nyhedsbureaet Interfax.


Manas-basen er ikke populær blandt Kirgiserne og den har været mål for flere protestaktioner

Efter at USA´s militære styrker blev bedt om at forlade Uzbekistan i 2005 er Manas den eneste base for USA i de centralasiatiske tidligere sovjetrepubliker. Uden den riskerer USA at blive udleveret til Moskvas velvilje. Der findes allerede idag en aftale mellem Nato og Rusland om civile forsyninger til Afghanistan, men det er slet ikke i stand til at opfylde de krav som et avanceret krigsmaskineri som OEF (“Operation Endlösung” ) kræver.
” – Når det handler om den militære fragt er det mere kompliceret, Rusland har aldrig diskuteret det med Nato, siger Rogozin.

Tagged with: , ,

Irak år 6 efter “befrielsen”: 24 dræbte i bombetattentater i Baghdad

Posted in IRAK, Jødedom, Islam, Kristendom og anden religion, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on onsdag, januar 14, 2009

28 juli 2008 – 11:04
Mindst 24 mennesker blev dræbt og 70 skadet da bomber som angiveligt var rettet mod “shiamuslimske pilgrimme” blev bragt til ud løsning i Baghdad, ifølge Reuters.

11 dræbte i eksplosion

Samtidigt som pilgrimme  var vej ind i den irakiske hovedstad for at fejre en stor religiøs højtid, detonerede tre bomber med kort mellemrum.
Mindst en million mennesker forventes komme til helligdommen Kadhamiya for at være tilstede under høljtiden som kulminere på tirsdag.
 Ifølge de første politirapporter var det kvindelige bombeaktivister der lå bag attentater , hvorunder de selv mistede livet.

Tagged with: ,

Landminer dræber eller skader 50 mennesker i Afghanistan hver måned

Posted in Afghanistan, i Euroasien ° Eurasia, KRIG - TERROR og FASCISME, MODER JORD ° FN, USA by interpres on mandag, januar 12, 2009

12.Januar 2009 -
I gennemsnit dør eller skades 50 mennesker hver eneste måned i Afghanistan på grund af landminer, informerer FN.
Godt 460.000 trampeminer og 20.000 kampvognsminer er siden 1991 blevet desarmeret. Trots det er Afghanistan
det land som er hårdest ramt af miner.
Efter ca 30 års amerikansk-sovjetisk politisk og militær indblanding, krig, terror er store områder stadig dækket af minefelt og omkring 150.000 afghanere er handikappede efter at have trådt på skjulte miner.

To tredjedele af landet skal angiveligt være renset for miner. Målet er at røje alle miner til 2013, hvilket FN-folk bedømmer blive svært.

Tagged with:
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.