Krisens Kina: “Kapitalistisk mirakel”-by på vej mod sammenbrud

10 November 2012
PEKING (Xinhua) : I de borgerligt-liberale såvel som i de reformistiske og revisionistiske medier i vest såvel som i Kina tales der uden ophold om det “kapitalistiske økonomiske mirakel i Kina”. Et af symbolerne på det “liberale mirakel” har været den sydkinesiske industriby Dongguan, som de liberale medier i vest og øst ligefrem kalder “superbyen”. Men idag ser “superbyen”, hvor 30 procent af verdens legetøj, halvdelen af alle Kinas mobiltelefoner såvel som bjerge af sko og tøj bliver fremstillet, ud til at være på vej mod økonomisk sammenbrud som en følge af den kapitalistiske krise.
Fabrikker og lagerlokaler ligger side og side med grå-beige boligkarreer hvor “gæstearbejderne” bor i store sovesale. Brede motorveje skærer brutalt gennem byen. Store lastbiler dundrer gennem byen, side om side med europæiske luksusbiler og knallerter med hele familier på, efterladende sig skyer af udstødninggasser .

Dongguans økonomiske udvikling har været ekstrem, fra 1980´erne hvor den var en stille og rolig millionby til idag hvor den tæller næsten ti millioner indbyggere hvoraf flere end to tredjedele er invandret fra andre provinser.
Men nu er Dongguans super-kapitalistiske “glansdage” ovre. En bølge af konkurser og fabrikslukninger skyller ind over byen og dens millioner stærke arbejderklasse. Den kapitalistiske krises faldende efterspørgsel fra Europa og USA slår nu mod byen som en tsunami, samtidigt de kinesiske og udenlandske kapitalister lukker fabrikker i Dongguan for at flytte den til andre lavtlønslande: de kapitalistiske sweatshops- og løntrykkerstater i Sydøstasien eller til det indre Kina hvor lønningerne er lavere end i Dongguan hvor arbejderklassen har tilkæmpet sig højere minimumslønninger. PÅ den måde bliver proletariatet i Dongguan “straffet” for at de kræver højere løn af den kinesiske og udenlandske kapital som ikke har nogen problemer med at finde arbejdsløse mennesker som accepere lavere løn i en verdensorden uden solidariet i det internationale proletariat.

Den sydkinesiske storby Dongguan ved Perleflodens delta huser idag godt otte millioner indbyggere.

Også købecenteret New South China Mall i Dongguan , et af verdens største shoppingcentrer, er mærket af krisen.
Trods “shoppingbyens” magnifikke udsmykning, med kanaler og farveglade statuer, er et besøg som att gå genom en spøgelsesby – næsten alle butikslokaler står tomme. I en forlystelsespark sidder personalet og halvsover ved de hvinende attraktioner. Det eneste som ser ud til at tiltrække “kunder” er de amerikanske “fastfood”-kæder ved entreén.

Men byens problemer ender ikke her. Flere end halvdelen af Dongguans bydele er på grænsen til konkurs, tynget af den voksende gæld til finanskapitalen som en følge af tabet af indtægter fra udlejning af jord til fabriker og ejendomsselskaber.
Victor Teo, Kinaforsker på Hongkong University udtaler at :

“– Situationen er ikke unik for Dongguan men typisk for alle byer som er afhængige af produktion til eksport. “

Krisen for den kapitalistiske “mirakelby” Dongguan sætter fingeren på mange af de problemer som K.”K.”P.-regeringen står overfor. Problemer som ikke vil løst af K.”K.”P.´s 18.partikongres og den nye ledelse som vil blive valgt på den pågående kongres i Peking fordi det kinesiske regeringsparti med statsgaranti vil fortsætte den kapitalistiske kurs.

At de borgerligt-reformistiske medier kalder udviklingen under den reelt eksisterende kapitalisme i Kina for et “verdenshistorisk mirakel” siger mere om hvor tilbagestående, ineffektiv og udemokratisk det 21-århundredes kapitalisme er, end det siger noget om disse medier.
Dongguan ved Perleflodens delta i Sydkina

EL som “rødt” alibi for R-S-SF-regeringens reaktionære finanslov

22.November 2011

KØBENHAVN – Den erklærede “røde og grønne enhedsliste” (EL) – som ikke er noget parti, men en “parlamentarisk samling” af en række kriseramte trotskistiske (SAP) og højre-revisionistiske fraktioner (DKP m.fl.) har nu for første gang stemt for Nato- og EU-staten Danmarks kapitalistiske statsbudget (“finansloven”).
Og de borgerlige og socialdemokratiske medier og politikere svømmer over i ros, ja ren “begejstring” over den “røde listes” accept af Finansloven, som finansiere Nato- og EU-staten Danmarks forsatte angreb ikke bare på arbejderklassen, men en finanslov der skal sikre at storkapitalen – i Danmark såvel som EU; som både R-S-SF-regeringen og VKO frivilligt har underlagt Danmarks økonomi – overlever og kommer gennem krisen gennem at tvinge flertallet af danskere, italienere og de andre arbejdende folk i EU til at betale den kapitalistiske krise. Ligesom R-S-SF-regingens Finanslov garantere og sikre den fortsatte militære aggression mod folkene i Afghanistan, Irak, Libyen og andre lande og folk der står i vejen for Nato-alliancens kapitalistiske verdensorden.

Merkel bekræfter :det storkapitalistiske €uro-projekt skal forsvares til enhver pris

15.SEptember 2011

BERLIN (-:) Ifølge det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg bekræfter regeringslederen i EU´s førerstat Tyskland at det storkapitalistiske €uro-projekt skal forsvares til enhver pris.
Det Økonomisk-Monetære “€uro-landsprojekt” som borgerlige og socialdemokratiske politikere, spindoktorer og regnedrenge lovpriste som den “økonomiske stabilitets, beskæftigelsens” ja den menneskelige “velfærds union” for ikke engang tolv år siden og som EU´s politisk-økonomiske elite gennemtvang – uden folkeafstemninger i Unionens tre største økonomier (Frankrigs, Italiens og Tysklands) er nu i en så stor krise at “€uro´ens undergang” nu omtales i Europas toneangivende medier som en realistisk udgang af den statskapitalistiske krise i €uro-området.

Angela Merkel og den franske præsident Sarkozy og de storkapitalistiske interesser som de repræsenterer, det franske og tyske bourgeoisie som profiterer på €uro-projektet og har “hentet” billionprofitter; ikke bare gennem udbytningen af arbejderklassen, men også gennem at påtvinge Eurolandenes skatteborgere at betale renter for de €uro-“statsgaranterede” lån til de kapitalistiske €urostater, kommuner og virksomheder; er klar over at €uro-projektet og dermed de storkapitalistiske klasseinteresser bag den Økonomisk-monetære unionen er i fare.
Derfor talte hun på et pressemøde med medier i Berlin (5.sept.)om ” . . farlige “domino-effekter” hvis noget “€uroland” skulle beslutte at forlade det kriseramte projekt”.

Sandheden er at Merkel,Sarkozy og de storkapitalistiske interesser de repræsenterer i den franske og tyske storkapital frygter at en “dominoeffekt” skal blive følgen af en græsk statsbankerot og udtræden af den storkapitalistiske €uro-konstruktion. De frygter at en statsbankerot i Grækenland, for slet ikke at tale om Italien, Unionens tredje største økonomi, skal føre til konkurs for EURO-KONSTRUKTIONENS største private banker: Franske og tyske banker som troede at de havde sikret sig “statsganterede” billionprofitter gennem udlåningen til de kapitalistiske €urostater, men nu nægter at tage betale “risikoen” som renten (profitten) jo ifølge kapitalistiske markedslogik forsvares med.
Derfor advarer Merkel og Sarkozy både mod en græsk statsbankerot eller udtræden af den Økonomisk-Monetære Union , ikke i solidaritet med det græske folk, men i “solidaritet” med de franske og tyske storbanker som nu “risikere” at tabe nogle af de billioner af “risiko”-renter de udsuger af det græske og andre folk i €urolandene.
Med den kapitalistiske €urostat Grækenlands statsbankerot eller en aftale om nedskrivning af statsgælden og en udtræden af det storkapitalistiske €uroprojekt vil regeringer i de andre kriseramte €urostater som Italien, Spanien, Portugal og Irland kunne hævde – med al ret at de vil have den samme mulighed for at slippe ud af den kapitalistiske spændetrøje som de franske og tyske banker med hjælp fra EU-kommissionen holder disse stater og folk fast i.
Derfor taler Merkel om at det “skulle blive overordentligt farligt for vores valutasystem,”

Merkel bekræfter: Ingen “tekniske og juridiske” muligheder for at forlade valutaunionen

Merkel gik videre om muligheden for at forlade unionen
” – Fra et teknisk og juridisk perspektiv findes den mulighed ikke. For ” …. ” dermed ville [vi] sætte en “domino-effekt igang”

Dermed bekræfter regeringslederen i €uro-valutaunionens største stat åbenbart at de demokratiske løfter som €uro-tilhængerne i Danmark og Sverige spredte omkring sig inden folkeafstemningerne om tilslutning til valutaunionen ikke er en realistisk mulighed, men Ja-propaganda.
Merkel bekræfter også at både .. . .. ..

Danmark: laveste Boligbyggeri siden Anden Verdenskrig

5.April 2010 15:45

Til trods for at Danmarks kapitalistiske centralbank; Nationalbanken nærmest forærer de kapitalistiske banker likvider i “stride strømme” skærpes den kapitalistiske krise i Danmark. En krise som nu betegnes som den værste i 200 år . Kapitalismens krise slår især hårdt mod boligbyggeriet som nu er nede på “Anden Verdenskrigs”-niveau:

- Bunden er nærmest gået ud af markedet, og vi oplever den værste krise i mands minde i branchen, udtaler Lars Storr-Hansen, direktøren for den kapitalistiske arbejdskøberorganisation Dansk Byggeri.

Arbejdskøberne i Dansk Byggeri har fyret 25 % af arbejdsstyrken . Ialt 44.000 arbejdere og andre ansatte er blevet sendt ud i arbejdsløshed siden 2007. De titusinder af arbejdsløse betaler nu den kapitalistiske krise i form en halvering af levevilkårerne, da den af Nyrup, Fogh og Løkke kastrerede A-kasse, kun udgør omkring 50 % af lønnen. Det er en følge af den kapitalistiske kontrarevolutions politik om at presse større profitter ud af arbejderklassen gennem at trykke arbejderklassens løn og -arbejdsvilkår gennem at sænke dagpenge og sociale rettigheder og bruge massearbejdsløsheden til for alvor at kunne tvinge arbejderklassen til at acceptere forringede løn og levevilkår og dermed højere profitter, som oftest omtales med det “hellige mantra”: “erhvervslivet konkurrence-evne”.
Den kapitalistiske kontrarevolution dækker sig ind bag liberale ideologiske fraser om “det frie marked som sikrer velstand, demokrati og beskæftigelse for alle” . Startskuddet for den kapitalistiske kontrarevolution i den vestlige verden blev den prokapitalistiske Pinochet-junta´s statskup i Chile den 11. september 1973, efterfulgt af Thatchers, Reagan´s kapitalistiske kontrarevolution i England og De Forenede Stater i 1980´erne efterfulgt af Europa med Maastricht-traktaten.

Stærk kritik af SF

28.Dec. 2009

Kritiken af Thornings socialdemokrater og SF har været meget spag for ikke at sige ikke-eksisterende på venstrefløjen.
Efter at SF tidligere i år, har sagt god for den kapitalistiske stats finanslov med milliarder af skattekroner til bankerne og Nato-militæret er det kun de mest enøjede Willy-tilhængere der ikke kan se at SF er et nyt “systemtro socialdemokrati” som hylder den gamle konservative parole: For Gud (“statstøttet kirke”), Kapitalismen (milliarder af skattekroner i støtte til bankerne og erhvervslivet) og Fædrelandet (milliarder til den aggresive Nato-militæraliances krigsførelse) er det også gået op for de “systemtro” liberale redaktører på Ekstra Bladet at SF hverken er rødt eller socialistisk.
Ole Sohn, frem til 1990 formand for det kriseramte og revisionistiske DKP, idag formand for det såkaldte “Socialistiske Folkeparti” ´s folketingsgruppe afviser kritikken af partiets højredrejning: Overfor nyhedsbureauet Ritzau udtaler den tidligere sympatisører af Michail Gorbatjovs kriseramte Sovjet: “Vi er lige så venstreorienterede som altid”. SF er ifølge højreopportunisten Ole Sohn et “venstreorienteret indflydelsesparti”.
Selv på Ekstra Bladet har man opdaget at SF hverken er mere “rødt eller socialistisk” end det kongelige danske socialdemokrati. Det kommer til udtryk i kommentaren : “Røde på halv stang” :

Hvis det er korrekt (at SF er “venstreorienteret”, red.) , er det noget partiet skjuler godt. SF stemmer for finansloven, milliarder til Forsvaret (dvs. til den aggresive Nato-krigsalliance, red.),og milliarder til bankerne. SF er med på, at Brorsons Kirke bliver ryddet, og asylsøgere smides ud af landet (til det af Nato-landene terrorkrigs-plagede Irak, red-) , SF´s retspolitik ligger et stykke til højre for Djenkis Khan, og partiet er med til at sende Villys gamle venner i Tibet ud i mørket, mens han kalder Lars Løkke for “en charmetrold”. Hvis SF overhovedet har nogen flagsager tilbage, hænger de på halv stang” – – – – E.B. 28.DEc. 2009

Godt brølt : Et flag på halv stang er et signal om at døden er indtrådt. SF er med andre ord lige så Rødt og Socialistisk som Gorbatjovs Sovjetunion der gik i graven i 1991, omtrent samtidigt som Ole Sohn fandt det opportunt at søge andre politiske karrierremuligheder end det kriseramte revisionistiske DKP, som gik i opløsning samtidigt som Gorbatjovs Sovjet.

Klimakonferencen: Hopenhagen blev til Floppenberg

19.Dec. 2009 – *

Fiasko i COPenhagen, det er overskrifterne i en næsten enstemmig international presse.

KØBENHAVN – Med andre ord endte FN-´s klima-konference i København i et stort flop med en uforpligtende slutudtalelse som ikke forpligter de to største forurenere; de kapitalistiske stormagter; USA og Kina, til noget som helst. Samtidigt er de juridisk bindende overenskomster i Kyoto-aftalerne afskaffet.

Klimamødets leder Lars Løkke Rasmussen sikrede de kapitalistiske stormagter; USA´s og Kinas dagsorden om at den kapitalistiske kommandoøkonomis hovedmål: Den maksimale profit ikke “juridisk” skal underlægges andre interesser end de herskende kapitalistiske klassers.

Fra Hopenhagen til Floppenberg

Massearrestationer og knippelsuppe sørgede for at civile ulydighedsaktioner og protestaktioner druknede i mediernes dækning af den danske regerings politistatslignende nedkæmpning af ethvert optræk til at civile aktioner skulle forstyre biledet af Wonderful Hopenhagen som nu er forvandlet til Floppenberg. Løkke og Hedegaards regering, oppositionen omkring Willy og Thorning og det kapitalistiske erhvervsliv stræbte efter at medie-globalisere den danske hovedstad som “håbets by” eller Hopenhagen som de danske medier omdøbte værtsbyen til. Det endte i fiasko. København kom for alvor på verdenskortet – ikke som Hpenhagen , men snarere som Floppenberg eller Brokenhagen som en Greenpeace-talsmand døbte den, hvor de danske paramilitære politistyrker øvede sig i borgerkrig og demonstrede deres effektivitet i voldelig nedkæmpning af borgernes civile ulydighed for alverdens medier.
Danske medier skriver om Løkke´s mareridt i topmødet (dr.dk)

Danmarks nye Statsminister Lars (U)Løkke dumpede ved hans første virkelige opgave

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gennemlever et sandt natligt mareridt i den absolutte slutfase på klimatopmødet i Bella Center, skriver DR som fortsætter :

“Her udsættes den danske COP15-formand for hårde angreb fra en lang række såkaldte “Udviklingslande”, dvs af kapitalismen udbytede og fattige lande. De er rasende over den sluttekst, som en mindre kreds af lande med USA og EU i spidsen er blevet enige om at fremlægge for resten af landene.
Da klokken nærmede sig seks lørdag morgen, stod landene i kø for at få luft for deres vrede og skuffelse over de ufrugtbare forhandlinger.
Meget hårde ord
– Dette er en selvmordspagt for Afrika, siger Lumumba Stanislaus Di-Aping fra Sudan, som er talsmand for G77-gruppen, der tæller flere end 130 udviklingslande.
Også lande som Venezuela og Bolivia er rødglødende af raseri over den proces, som har ført til præsentationen af den ikke-bindende erklæring, der gerne skulle runde topmødet af.
– Det er et kup mod FN’s charter, tordner Venezuelas repræsentant.
– Det er manglende respekt for demokrati, fastslår Bolivias forhandlingsleder med henvisning til, at Lars Løkke kun ville give landene en time til at gennemgå den nye tekst.

Point of order-kort

Den upopulære danske manøvre fik straks den lille østat Tuvalu til at trække det såkaldte “point of order”-kort i plenarsalen, hvilket har tvunget Lars Løkke til at fortsætte forhandlingerne.
Derfor sad statsminister (U)Løkke nu på podiet og lader det ene slag efter det andet gå ind, mens de sørgelige stumper af et topmøde, der have muligheden for at blive historisk, ligger tilbage som klare beviser på en stor fiasko.

- – -
Hvem har skylden ?
Ifølge EU er det Kina og USA som er de store syndebukke.
Fakta er at Kina og USA tilsammen står for halvdelen af udledningen af kul-tveiltegasser (CO2) på jordkloden. Det vil dog være udemokratisk at ligestille USA og Kina, idet vi udgår fra den demokratiske tankegang at hver eneste kineser regnes med samme vægt som en amerikaner kan vi slå fast at Kina beboes af godt fire gange så mange mennesker som USA, dvs udstødningen af CO2-gasser er næsten fire gange så stor pr. indbygger som Kina.

Det er samtidigt vigtigt at være bevidst om at den nuværende verdensordens politiske ledere, fra Løkke til Obama, Sakozy og Brown ikke har det mod og civil courage som er nødvendigt for at modstå presset fra de storkapitalistiske interesser som med alle midler modsætter sig en mindskning af deres profitter for at afskaffe sulten, massearbejdsløsheden , mindske det omfattende kapitalistiske (mis)forbrug af de råstoffer og energiklider og som fører til udledning af CO2-gasser, luftforureningen som nedbryder miljøet og de naturlige forudsætninger for menneskeligt og alt andet liv på moder Jord. Tværtimod , disse leder repræsenterer de samme storkapitalistiske interesser som har ført os ud i den situation vi står i nu.
Ikke mindst den stadig stigende og omfattende flytrafik og den forurenig af jorden atmosfære og udledning af CO2 gasser 1*) som flytrafikken er årsag til nævnes ikke med et ord i Københavns-konferencens sluttekst.

1*)Flytrafik: Gennemsnitligt kræver transport med fly omkring ti gange så meget brænsel pr.person som transport med bil pr.km

FAKTA om den ikke-bindende overenskomst i København
FN´s globale klimatkonference endte i hvad som bedst kan betegnes med ordet fiasko.
• I den ikke-bindende overenskomst der til slut blev vedtaget tales der ganske vist om at “jordens middeltemperatur ikke skal øge med mere end to grader Celsius”. Men der nævnes ingen tal på mindskningen af udstødningsgasser, hverken for i-lande eller u-lande. Det nævnes heller ikke noget tal for størelsen på udledningsmindskningerne til 2050. Tidligere er der hele tiden blev talt om minimum 50 procents mindskning , men dette mål er nu strøget.
• FN:s klimapanel har anbefaletat de kapitalistiske “i-lande mindsker sine udstødninger med 25-40 procent frem til år 2020″, angiveligt for at opnå det magiske to-graders mål. Men med de hidtil udstedte løfter når de ikke engang op på 20. Tanken er nu at i-lande skal anmelde sine mål for udledningsmindskninger i en vedlagt liste i overenskommelsen.
• Overenskomsten siger også at i-landene skal bevilge 30 milliarder dollar, hvoraf 11 miljarder fra Japan, 10,6 fra EU og 3,6 från USA, i støtte for at hjælpe jordens fattigste lande og folk med at beskytte sig mod klimaforandringer 2010-2012.
• Fra 2020 skal en fond på 100 milliarder dollar (~ 600 miliarder kr.)årligt oprettes for at finansiere beskyttelse mod følgerne af klimaændringer i de områder af verden med fattige stater og folk .
• Intet land forlangte at EU skulle forhøje sit mål om at mindske mængden af udstødningsgasser (CO2) fra 20 til 30 procent frem til år 2020.
• Planen om om at få vedtaget en juridisk bindende overenskomst skal fortsætte under 2010.
• Næste sommer holdes et nyt klimatmøde i den tyske by Bonn, som bl.a skal lægge grunden for den næste store klimakonference som holdes i Mexiko i slutningen af 2010.

SVENSKA > > > > >
Resultatet efter Köpenhamn i korthet
Man är överens om temperaturstigningen och dess maxnivå, man har nämnt att utsläppen måste minska. Men ingenting är bindande.
Den globala temperaturökningen ska inte överstiga två grader Celsius.
Utsläpp av växthusgaser måste minska, heter det, men texten innehåller inga bindande krav på utsläppsminskningar, varken på kort sikt (2020) eller lång (2050) – bara en sammanställning av de olika utfästelser som länder tidigare gjort.
Fattiga länder ska få cirka 30 miljarder dollar i klimatbistånd under perioden 2010-2012, varav 11 miljarder från Japan, 10,6 från EU och 3,6 från USA.
Från och med 2020 är målet att klimatbiståndet ska uppgå till 100 miljarder dollar årligen.
En av de längsta delarna av dokumentet handlar om hur kontroll av utsläppsminskningar i tillväxtländer ska gå till, en mycket känslig fråga för Kina.
Källa: TT

USA: Hvert fjerde barn overlever på madkuponer

28. November 2009

NEW YORK (*NY.Times) Den kapitalistiske krise har de sidste to år tvunget millioner af amerikanere ud i den kø af arbejdsløse som i forvejen talte millioner. For millioner af mennesker står valget mellem at blive hjemløs og spise sig mæt eller betale hudlejen og sulte, hvis de ikke allerede er blevet tvangsauktioneret ud af deres hjem.
Den kapitalistiske krise betales af arbejderklassen og andre fattige i USA. Nye officielle tal påviser hver ottende voksne borger og hvert fjerde barn overlever i kraft af fødevare-kuponger – “food-stamps” i de Forenede Stater. Nogle af de værst ramte områder findes langs Mississippi-floden, skriver New York Times

I byer som St Louis, Memphis og New Orleans overlever halvdelen eller flere end halvdelen af disse storbyers børn med hjælp af “food-stamps”.

KIlde: NyT/28.11.2009: JASON DePARLE – ROBERT GEBELOFF
Matthew Ericson and Janet Roberts contributed reporting.