Carl Madsen: Den borgerlige stat og Samfundet

Vi skal ikke blande tingene sammen: Statens karakter og udvikling er ikke det samme som samfundets udvikling.
Der er ingen mekanisk sammenhæng mellem stat og samfund eller mellem basis og overbygning
(den kapitalistiske produktionsmåde og dens ideologiske-politiske overbygning som vi kalder det i marxistisk terminologi).
Derimod er der en dialektisk – vekselvirkende – sammenhæng –
Carl Madsens kritik af DKP´s Brezhnev-Sovjetinspirerede stamokap-program fra 1976 handler netop om betydningen af at arbejderklassen må opbygge sin egen revolutionære demokratiske stat som tager de første skridt i kommunismens første fase: Socialismen eller “proletariatets diktaur” som Marx/Engels/Lenin og Stalin kaldte det.
Stadig flere genemskuer idag den borgerlige stats reaktionære karakter , dens bureaukratisk-tekno-fetischcistiske virkemåde: Den moderne borgerlige stat er; som alle tidligere udbytterstater ( fra slavestaten/Romerriget til den feudale frem til 1789); et magttapparat som forsvarer mindretalsinteresser altså de sær-interesser som den kapitalistiske overklasse af udbyttere har i at fortsætte udbytningen af arbejderklassen og de undertryktefolk. Denne stats karakter er i sit væsen u-demokratisk: Dens hovedopgave er at forsvare kapitalistiske markeds- og erhvervsinteresser. Derfor ser vi idag at denne borgerlige stat i stadig højere grad bruger overvågning, vold og terror for at holde arbejderklassen og de undertrykte folk´s modstand nede. Den moderne borgerlige stat er en “kapitalist-stat” som trods dens “demokratiske” ideologiske overbygning ikke kan herske i kraft af folkelig opbakning, og tilid, men kun i kraft af åbenlys militær og økonomisk vold og terror. I den udstrækning at en borgerlig stat nyder tillid, som f.eks i den kapitalistiske banksnylterstat Luxemburg er det undtagelser som bekræfter regelen om den borgerlige stats klasse-karakter. At den borgerlige stat nyder støtte i det som Lenin kaldte “arbejderaristokratiet” udgør en hovedforklaring til at kapitalen i en række kapitalistiske lande har kunnet gennemføre den kapitalistiske kontra-revolution som General Pinochet (Som blev udnævnt af Chiles socialdemokraiske Præsident Allende) gav signalet til i den 11.september 1973, som blev fulgt af Thatchers “conservative revolution” i Storbritannien
Den borgerlige stat og dens politikere fra DF til SF forsøger at overbevise folk og indgyde tillid til kapitalismen, men i sidste instans bygger “tilliden” på det “kapitalistiske markedsdiktatur”s trusler om økonomisk fattigdom og massearbejdsløshed hvis folk stemmer nej til kapitalens krav til den økonomiske politik, herunder direktiverne fra EU. Det er en brutal konsekvens af det borgerligt-kapitalistiske klassesamfunds udbytning af arbejderklassen, hvor staten spiller rollen som garant – fysisk såvel og bevidsthedsskabende – for den enorme overføring af de samfundsskabte værdier til et lille snyltende lag kapitalistiske kuponklippere, bureaukrater, politikere, officerer, topembedsmænd med en forkælet og forholdsvis priviligeret middelklasse ( f.eks arbejderaristokratiet som Lenin nævnte ) som “stødpude” overfor arbejderklassen. Det danske kapitalistiske stat og dens økonomiske politik besstemmes i realiteten ikke af “demokratisk valgte borgere i Folketinget” , men styres genem direktiver fra det kapitalisiske EU-bureaukrati i Bruxelles som overvåger at samtlige medlemstaters økonomi følger de strikte regler i den kapitalistiske markedsdiktaturs-forfatning: EMU ( Maastricht-traktaten) .

Det er også værd at huske på at Danmark blev medlem af EF/EU i 1973 efter en løgnagtig kampagne om EF som “handelspolitisk fælleskab uden arbejdsløshed ” fra Statsminister socialdemokraten J.O.Krag og andre borgerligt-socialdemokratiske politikere.
Løgnene og misinformationen om EU´s virkelige kapitalistiske og imperialistiske karakter er ikke blevet mindre siden
Den borgerlige stat, dens politikere får stadig sværere ved at overbevise folk om nødvendigheden af udbytningen, de kollossale private rigdomme og det omfattende sløseri med resurcer og jord i form af det militært-industrielle kompleks (Eisenhower) i USA, privatbilismens og lastbilstransportens snyltende udbredelse for at sikre de kapitalistiske profitter hos Volvo, Daimler-Benz (Mercedes ), Renault, Toyota og andre. Den kapitalistiske markedsøkonomis fallit bliver demonstreret mest kynisk gennem den omfattende destruktion af millioner tonsvis af fødevarer finansieret af EU for at sikre det kapitalistiske storlandbrug
– vor tids kulakker – i EU-landene højere priser eller som det hedder med kapitalistisk logik: “konkurrencedygtige priser”. PETs nuværende kampagne ( formidlet af journalister på bl.a MetroXpress og Politiken) – hvor man ser terrorister overalt i danmark – især hos unge kommunister(DKU), blandt “muslimer” og og i ungdomshusbevægelsen og blandt de tidligere beboere i Folkets Hus på Jagtvej 69 – har ikke noget
hold i virkeligheden. Ikke EN eneste betjent blevet skadet alvorligt da store politistyrker brutalt smadrede Ungeren – efter ordre fra den borgerlige stat for tre måneder siden – med hjælp af bl.a Anti-terrorkorpset – som vi tidligere da styrken – (så vidt jeg husker ) blev oprettet fik at vide: Styrken vil ALDRIG blive sat ind mod ubevæbnede borgere ( altså beboere i Ungeren). DKU er sikkert blevet overvåget siden stiftelsen i 1999. Havde Pet opdaget den mindste overtrædelse af lovgivningen fra DKUs side kan du være sikker på at Politiken og diverse kapitalistiske reklameaviser
(metrox,osv) havde bragt nyheden om en sådan kriminalitet videre. Ingen “danske muslimer” har begået terrorhandlinger trods Politiets og statsmagtens intensive forsøg på at fremmale billeder af sådanne terrorgrupper i Danmark. Alle sager er faldet til jorden.

PETs og de borgerlige mediers nuværende kampagne mod den
“kommunistiske og muslimske terrortrussel” er borgerlige feberfantasier uden hold i virkeligheden.

Men på den anden side afslører disse medie-fantasier denne stats bedrageriske karakter.

Verdens største terrorist bor i Washington og har vigtige medhjælpere i den zionistiske Apartheidstat
Israel , i Irak og i København .

Helt klart er der sket forandringer, men de taler ikke til fordel for den borgerlige stat i Danmark/Bruxelles.

ZG/OSL 15V-17.32

Carl Madsen skrev en artikelserie om hans kritik af DKP´s reformistiske kurs og den såkaldt “antimonopolistiske strategi” som offentligjordes i Dagbladet Arbejderen i 1990 – Den vil blive
“gentrykt” i den nærmeste fremtid.

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s