PET’ s “Nyttige idioter” i Blekingegade

– HVAD ER BAGGRUNDEN til at medierne fyldes med historier om  den “røde,  kommunistiske, muslimske og venstreorienterede  terrortrussel ” ?  Skal baggrunden til  hvad vi  kunne kalde  “PET-mediernes” kampagne mod revolutionære kommunister og muslimer søges i den voksende utilfredshed og kritik af den hemmelige tjeneste ?   – –
Medierne har siden udgivelsen af “Blekingegade-forskeren” Peter Ø. Knudsens bog om “Blekingegade-gruppens historie” i foråret (2007) og den brutale rydning af Ungdomshuset på Jagtvej 69; været fyldt med historier om den potentielle “terror-trussel” fra “revolutionære, kommunister og venstreorienterede “,samtidig fortsætter kampagnen mod hvad der kaldes “arabisk og muslimsk terrorisme” i Irak, Palæstina, Afghanistan og Iran.  Baggrunden skal naturligvis også søges i den voksende modstand mod den kapitalistiske “Nye verdensorden” som Washington og US-army`s euro-asiasiske allierede nu gennem brug af åben krig, vold, terror og tortur forsøger at påtvinge de arabiske og muslimske folk i Mellemøsten med . Men også den stærke modstand mod den brutale rydning af Ungeren på Jagtvej 69 , hvor anti-terrorkorpset blev sat ind mod ubevæbnede unge har igangsat denne hysteriske PET-kampagne. 

K O M M E N T A R * * * * * *      

PET`s “nyttige idioter i Blekingegade”   

   At PET, Danmarks hemmelige politi og den “sandheds”-Kommission som skulle undersøge PET nu er inde i dens 9. “arbejdsår” og stadig ikke er kommet med en eneste konkret sag er en demokratisk skandale. Nogle har sammenlignet PET-kommissionen med et af universet sorte huller, hvor alting på mystisk vis forsvinder. Da PET-kommissionen blev nedsat, betegnede kritikere den som en syltekrukke.
Dengang undgik den socialdemokratiske justitsminister Frank Jensen (S) at svare Folketinget på flere hundrede konkrete spørgsmål om efterretningstjenestens overvågning af venstrefløjen under Den Kolde Krig ved at sende spørgsmålene over i kommission.
Og indtil i går så det ud til at ” evighedsmaskinen”, som tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har døbt kommissionen, også kunne redde den nuværende regering fra at nedsætte en særskilt undersøgelse af Blekingegade-gruppen.
Folketinget – som angiveligt er Danmarks “højeste politiske” folkevalgte forsamling – nedsatte PET-kommissionen – efter krav fra demokratiske og progressive kræfter – for at undersøge og redegøre for: Politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser” – ifølge DRNyheder
Men PET er ikke bare en del af den borgerlige statsmagt, men samarbejder også med de kapitalistiske medier for at  fremmane de fjendebilleder som de anser gavner det borgerlige samfund. 
Samtidigt som de borgerlige medier og politikere sætter lighedstegn mellem kommunismen og socialismen og det krise- og stagnationsramte Sovjet som gik i politisk og økonomisk opløsning i 1991. Ligesom Ole Sohn og Frank Aaens DKP og andre Brezhnev-revisionistiske foreninger som dengang og idag stadig taler om “socialismen som brød sammen” med Sovjet i 1991.

For alle revolutionære kommunister står det klar at det IKKE VAR SOCIALISMEN som gik i graven i 1989 i Polen, DDR og andre lande der havde fulgt de revisionistiske Sovjet-ledere, Hrustjov og Brezhnev ind i stagnatiuonen og det uundgåelige politiske og økonomiske sammenbrud i 1989-91. Tværtimod.
At de borgerlige medier blindt videregiver de officielle sovjet-revisionistiske mediers tale om “socialismen, som ledes af kommunistiske partier” i Sovjet , Polen og DDR, gør de for at udbrede myten om “socialismens uduelighed” og at “kommunismen nu er død”.
For disse regimer brød jo sammen, både politisk og økonomisk. I realiten var socialismen forlængst nedbrudt i Sovjet, Polen og de andre Warszawa-pagtlande der fulgte Hrustjovs kontrarevolutionære reformer fra 1950 ´erne og frem til sammenbruddet i 1989. Hrustjov/Brezhnev-gruppens kontrarevolutionære reformer fratog officielt arbejderklassen dens ledende rolle og åbnede op for at de “selvforvaltende direktører” begyndte at operere på “markedet” i ind- og udland herunder optagelse lån og kreditter. Folkehusholdningen dvs økonomien i både Sovjet, Polen og DDR blev efterhånden økonomisk slavebundet af kapitalistiske banker og af det kapitalistiske markeds op- og nedture.
Det vesttyske Kohl-regime kunne derfor i oktober 1989 ligefrem stille et politisk-økonomisk ultimatum overfor DDR-ledelsen, som nu var blevet afhængigt af den vestlige finanskapital. Det kriseramte statskapitalistiske Polens gæld til kapitalistiske udenlandske banker løb op i et treciffret milliardbeløb. En stadig større del af de værdier som arbejderklassen og folkene i Polen, DDR og Sovjet skabte gennem deres daglige arbejde blev brugt til at betale renter til finanskapitalisterne i udlandet.
Mens kapitalen, dens politikere og skriverkarle er bevidst om at deres snak om at det var “kommunismen som brød sammen i 1989” er ligeså utroværdigt som de revisionistiske stats- og partilederes (bl.a DKP) tale om det var “socialismen der brød sammen i Polen og Sovjet i 1989”, bliver disse myter afvist i de politisk bevidtsgjorte og fremskredne kredse i arbejderklassen og den revolutionære venstrefløj.
Derfor forsøger de borgerlige medier at sætte lighedstegn mellem den “terrorisme” som udsprang af den “venstreopportunistiske Blekingegade-gruppe, Rote Arme Fraktion og Brigate Rosse” og de revolutionære kommunistiske kræfter, som netop afviser den “individuelle terror”. Det kom senest til udtryk da det borgerligt-reformistiske dagblad Politiken  – der sammen med Jyllandsposten indgår i den kapitalistiske medie-og propagandakoncern JP/Politiken A/S – gav ny næring til PETs trusselfantasier , på denne måde:” . . . , da gratisavisen metroXpress i juni 2007 bragte en artikel, hvori formanden for Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund (DKU), Cathrine Pedersen, blev gjort ansvarlig for dette:

“man ikke vil afvise brugen af vold og eksempelvis skydevåben.Over for Politiken understregede Cathrine Pedersen i går, at udtalelsen var møntet på en fremtidig revolution – og ikke den aktuelle konflikt omkring Ungdomshuset.” (Politiken 13.juni 2007);

 Det skete efter

at den kapitalistiske reklame-avis MetroXpress havde udskreget:

“Ungkommunister klar til at skyde – DKU-medlemmer er parat til at skyde for at nå deres politiske mål. PET: »Vi bør alle være opmærksomme«(12.juni).   

 

EkstraBladet tordner i bedste Goebbels-stil :”Danske kommunister klar til at skyde . . . . Formanden for DKU mener ikke, der er nogen grænse for, hvor langt man kan gå, når det handler om kampen mod statsmagten”. 

  Det startede allerede med Blekingegade-sagen som nu næsten 20 år efter dens afslutning er blevet PET`s vigtigste alibi for den udemokratiske spion- og stikkeraktivitet mod borgernes politiske arbejde.Det er i realiteten det, Peter Øvig Knudsens Blekingegade-bøger handler om.
Bøgerne er udkommet efter hvad man kunne kalde et tæt samarbejde med Politiet, dog uden adgang til PET´s arkiver om deres forbindelser til Blekinge-gruppen, hvor sortlistningen af hundrede tusinder af danskere og deres politiske aktiviteter er dokumenteret.
Åbenbart er det PETs magtfulde bagmænd i den borgerlige statsapparat der nægter Kommissionen adgang. Det sker, samtidig som PET-kommissionen – nedsat af Folketinget for snart ni (!) år siden – ikke har kunnet offentliggøre eller afsløre en eneste konkret sag. Kommissionen skal især undersøge PET`s registrering efter 1968, hvor Folketinget forbød registrering af folks politiske tilhørsforhold. Men PET fortsætter registreringen, og forfølgelsen af muslimer og infiltration af ‘muslimske miljøer’ for at “fremprovokere terror”- med terror-sagen med en PET-provokatør som hovedvidne for politimyndigheden i Østre Landsret eller gennem at hverve politi-stikkere.

Det sker under de nye terror-love, som giver politiet og efterretningstjenesten vide liberale rammer.       

Derfor er utilfredsheden med PET og den “sandheds”-kommission, som skulle undersøge PET`s politiske registrering, udbredt langt ud over den revolutionære venstrefløjs rækker. Derfor har de borgerlige medier og Øvig arbejdet på højtryk for at præsentere historien om de hvad der i de medierne kaldes de “røde, kommunistiske og venstreorienterede bankrøvere og politimordere i Blekingegade-banden”. Knudsens bog om Blekingegade-gruppen, er lavet i et tæt samarbejde med politiet.  Og den bliver nu brugt politisk til at forsvare politiets og PET`s fortsatte spionaktiviteter mod lovlige politiske organisationer. Derfor er der brugt millioner på at reklamere for bøgerne på gader og veje og i medierne.

At Øvigs forfalskning af Blekingegade-gruppens politiske og klassemæssige baggrund er led i et større politisk fremstød, ses også af, at der er planlagt både en spillefilm fra Zentropa og en bog, skrevet af den ‘islam-kritiske’ ideolog Lars Hedegaard, som tidligere har skrevet historie udfra den sovjetiske højreopportunist Trotskijs revanchistiske konspirations-teorier.   

Peter Ø.Knudsens bøger bliver slået stort op i den borgerligt-reformistiske presse – Peter Øvig Knudsen blev tildelt Berlingskes journalistpris og den 10.januar 2008 fik han overrakt Cavling-prisen for sine to bøger om Blekingegade-gruppen – med den skjulte bagtanke, at vi så måske “glemmer” og ‘tilgiver’ PET`s kriminelle og dybt udemokratiske aktiviteter: Krænkningen af måske flere hundrede tusinde menneskers ‘grundlovssikrede’ rettigheder, da PET registrerede disse mennesker i politiske registre.
Registreringen var samtidigt et brud med den borgerlige stats egen lovgivning fra 1968, hvor det “officielt” blev forbudt for PET at registrere folk, som var medlemmer af lovlige politiske organisationer. Hverken Fogh-regeringen eller den socialdemokratiske “opposition” har reelt gjort noget for at afdække PET`s åbenlyse kriminelle aktiviteter. Den PET-kommission, som Folketinget nedsatte for snart ni år siden, har vist sig at være en sovepude, som holder PET`s arkiver lukkede for de mennesker som organisationen krænkede gennem registrering og spionage – langt ud over den borgerlige stats egen lovgivning.PET nægter stadig at give folk adgang til deres personlige akter og vil end ikke give folk et svar på, om de overhovedet er registrerede. F.eks udtalte Hanne Reintoft, tidligere Folketingsmedlem for Venstresocialisterne,  om de hermetisk lukkede PET-arkiver 

:”- Jeg blev vred, da jeg i regeringens DIIS-rapport om den kolde krig kunne læse små løgnehistorier om mig. Det vil jeg ikke finde mig i. Desuden bevæger samfundet sig i en sort retning, så man kan aldrig vide hvad de oplysninger skal bruges til. Derfor kræver jeg dem slettet, siger Hanne Reintoft til Arbejderen (1. februar 2007) 

Derfor er PET og undersøgelseskommissionen i krise. At dømme ud fra omfanget af den politiske markedsføringskampagne af Øvigs bog om “Blekingegade-banden” er gruppen sandsynligvis de eneste virkeligt kriminelle i PET`s politiske registre, hvis vi ser bort fra muligheden af, at PET overhovedet har holdt øje med de kriminelle elementer i de højre-radikale og fascistiske dækorganisationer og terror-netværk omkring Konservative, Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti.
Det borgerlige, antikommunistiske fremstød retter ikke hovedstødet så meget mod de isolerede “maoistiske bankrøvere og politimordere”, men snarere mod hvad de kalder “kommunistiske ditto”, for Blekingegade-folkene kom jo fra en “kommunistisk arbejdskreds”, som den småborgerlige venstre-opportunist Gotfred Appel kaldte sin gruppe. Det bliver dermed en forlængelse af de sorte professorers ideologiske felttog mod arbejderklassen, kommunismen og den sovjetiske revolution, hvor ikke bare den statsstøttede professor Bent Jensen fører an i et korstog , som ligefrem får religiøse toner i Dagbladet Information, da avisen i en leder konkluderer at “Kommunismen er den levendegjorte ondskab” ;og kommunisterne er “Lenins og Stalins sataniske efterfølgere”(Leder den 28.december 2002).  Blekingegade-sagen skal kanoniseres som et eksempel på “socialistisk vold og terror”.

Det er vigtigt at understrege, at den kommunistiske bevægelse afviser og fordømmer den individuelle terror, som den kom til udtryk hos Blekingegade-gruppen, RAF, Røde Brigader og tusinder af andre småborgerlige ‘aktivistgruppers’ ‘aktioner’. En del af dem ligefrem opbygget og infiltreret af politiet. Selv om Blekingegade-folkenes og ‘RAF`s’ retorik smagte lidt af ‘Rød Revolution’, var deres handlinger dybt skadelige for arbejderklassens og kommunismens sag, og disse ‘Røde Arme’-folk kastede endnu mere benzin på de borgerlige mediers antikommunistiske propagandabål, hvor kommunismen og den proletariske revolution er udpeget og dømt på forhånd som kættersk, ‘udemokratisk, terroristisk og undertrykkende.      

Men hverken Øvigs Blekingegadebog eller den kommende spillefilm vil løse PET`s krise :  PET bør åbne arkiverne og lade kommissionen og de tusinder af politisk registrede få adgang til deres akter. Det er den eneste vej for PET.
Om Blekingegade-gruppens klassebaggrund: Det er muligt, at den  småborgerlige venstreopportunistiske Blekingegade-gruppe kan kaldes ‘maoistisk’, ‘rød’ eller ‘venstreorienteret’, men deres klassemæssige baggrund er den samme som RAF`s, (Baader,Ensslin, Meinhof og andre), som bagmændene til 11. september (Osama bin Ladin med flere) og London-bomberne (den 7. juli 2005), nemlig middelklasen (mellemlagene) og den kapitalistiske overklasse.   Ingen af dem kommer fra arbejderklassen. Som ‘Stemmen’, et af medlemmerne, siger til Øvig: “Alle i gruppen er vokset op i borgerlige, velfungerende familier . . .”.
Det gælder forøvrigt også Hr.Øvig Knudsen selv, som i en periode var medlem af den maoistiske organisation KAP. Den småborgerlige maoisme blev teoretisk og politisk afdækket og afsløret først og fremmest af DKP/ML gennem Forlaget Arbejderen`s udgivelse af bogen: “Imperialismen og revolutionen” (2), men også de mere dagbogslignende ‘Betragtninger over Kina'(3) gav en vigtigt bidrag til forståelsen af den skæve småborgerlige opportunistiske udvikling i Kina under Mao Zedongs ledelse. Maoismen spiller en lige så minimal rolle som den småborgerlige trotskisme i Danmark i dag eller de folk som mener, at socialismen eksisterede i Sovjet og Polen i 1989. Derimod ser man i systemtro kredse med ‘bekymring’ på den revolutionære kommunistiske indflydelse med rod i arbejderklassen. Og det bliver selvklart ikke de “maoistiske bankrøvere og politimorderes” borgerlige klassebaggrund, som PET`s og deres forfatter Peter Ø. Knudsen vil rette hovedskytset imod. Bogen bliver dermed et led i det borgerligt-socialdemokratiske forsvarer for deres politiske spionage og udemokratiske Terrorlove. OG et forsvar for PETs eksistens som et værn imod “kommunistiske bankrøvere og politimordere”.Det viser også, hvor skadelige Blekingegade-gruppens “aktiviteter” i realiteten var. Så skadelige, at de i dag udgør det vigtigste politiske forsvar for PET`s udemokratiske stikkeraktiviteter. Derfor rettes det politiske skyts fra både borgerlige og socialdemokratiske forsvarere af PET`s virksomhed mod de revolutionære, kommunistiske organisationer og den folkelige palæstinensiske befrielsesfront PFLP, som aldrig har angrebet mål, som ikke var forbundet med den zionistiske Apartheidstat Israel –  som idag – sammen med US-Army er Mellemøstens største og farligste terrororganisation. At politiet havde mulighed for at stoppe de “venstre-orienterede bankrøvere” langt tidligere, fremgår også af bogen ‘En højere sags tjeneste’ (2), som udkom i januar. Politiet kendte til deres kriminelle aktiviteter, og var ifølge politiets egne optegnelser allerede i november 1976 i hælene på gruppen. Men man forholdt sig passivt. (3) Hvorfor? Hvad ventede man på? Ventede man på at finde forbindelser/kontakter til revolutionære kommunister og i solidaritetsorganisationer? Forbindelser, som ikke fandtes.En politiassistent siger til Berlingske Tidende den 9.marts 2008 at han og en kollega så sent som i 1988 blev nægtet adgang til oplysninger, der måske kunne have ført til afsløring af Blekingadegruppen , inden den senere på året gennenmførte postrøveriet i Købmagergade.Der er dog ingen af de borgerlige anmeldere der tør komme med et troværdigt svar, men det står klart, at myndighederne (politiet og PET) har strikket en – (bort)- forklaring sammen. I medier videregives både PETs og politiets ‘sandheder’. Men som Politiken skriver: ‘Politiets Efterretningstjeneste gjorde flere gange politiet opmærksom på, at Blekingegadebanden stod bag en række grove røverier’. Hvorfor blev ‘banden’ ikke stoppet tidligere . . ? . . . . De “maoistiske bankrøvere” blev først stoppet i november 1988, da en ildkamp efter postrøveriet i Købmagergade gjorde dem til politimordere. Nu var der kommet ‘lig på bordet’, som man siger. > > > > > > > > > > > > Underskrevet OLE S. LARSEN

Noter:       

*1)

PET: Politiets Efterretning Tjeneste i Danmark, svarer til PST i Norge og SÄPO i Sverige

*2)              

“Imperialismen og revolutionen” og “Betragtninger over Kina I + II” begge af Enver Hoxha, Forlaget Arbejderen, København 1979 og 1980

*3)              

“En højere sags tjeneste – PET under den kolde krig” Hans Davidsen-Nielsen, Politikens Forlag 2007

Andre kilder:              

Politiken – MetroX.

-Hvad er PET-Kommissionen? Siden 1999 har en kommission arbejdet med at afdække om, Politiets Efterretningstjeneste (PET)efter 1968 fortsat registrerede personer alene på baggrund af deres lovlige politiske aktiviteter.             

Ifølge en VKR-regeringserklæring skulle den praksis ellers ophøre på det tidspunkt. Kommissionen blev nedsat af i 1999  på bagrund af mistanker om, at registreringen fortsatte.

SENESTE nyt er :        

 

Ifølge Justitsminister Lene Espersen kan PET-kommissionens “arbejde . . forventes afsluttet i 2008, formentlig omkring medio 2008” skriver hun i et svar til Folketingets Retsudvalg.

PET- kommissionen` s medlemmer :             

Formand er  landsdommer Leif Aamand, to juraproffesorer Ditlev Tamm og Jens Vedsted-Hansen samt historikerne Johnny Laursen og Regin Schmidt. Som hovedregel foregår kommissionens arbejde for lukkede døre,  der har dog været enkelte åbne afhøringer.Undersøgelseskommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for:1. Politiets efterretningsvirksomhed i perioden 1945-1989 i forhold til politiske partier, faglige konflikter og politisk-ideologisk prægede grupperinger og bevægelser i Danmark og 2. Karakteren af de aktiviteter i politiske partier m.v., der i den nævnte periode var baggrunden for politiets efterretningsvirksomhed på dette område.Stk. 2. Undersøgelseskommissionen skal endvidere, for så vidt angår perioden 1968-1989, vurdere politiets efterretningsvirksomhed set i forhold til de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, og herunder belyse, om virksomheden er udøvet i overensstemmelse med de regler og retlingslinjer, som har været fastsat af Folketinget eller regeringen.Stk. 3. Undersøgelseskommissionen kan inden for de rammer, der i øvrigt er fastsat i stk. 1 og 2, beslutte, at dens opgave også skal omfatte nærmere angivne forhold, der vedrører perioden efter 1989. Undersøgelseskommissionens beslutninger herom kan ikke påkæres. ” citeret fra DRnyhederne. I en udtalelse til DR kræver Jørn Bro, Politimester i Glostrup  –  og  tidligere operationschef i PET endnu flere penge til spionage og overvågning

“PET bør udvides !”              

er overskriften og det er igen 11.september-angrebet  på USA – nu 6 år senere – som er hovedargumentet for Politimesteren i Glostrup :

“Politiets Efterretningstjeneste (PET) skal forstærkes, både kvalitativt og kvantitativt. Det mener Jørn Bro . . . . Efter terrorangrebet på USA i september er det nødvendigt med en øget indsats over for potentielt farlige grupper. Jørn Bro, der i dag er politimester i Glostrup, kan med sin erfaring sige, at der skal arbejdes hårdt fra PETs side: “- Tjenesten står over for en kæmpe opgave. Den skal rekruttere kompetente mennesker, der kan tale de nødvendige sprog, og som forstår sig på de kulturelle problemstillinger det medfører. ” .        

udtaler den “erfarne” politimester ifølge DR-Nyheder  . .. . .. . . .. .     Ikke et ord fra den “erfarne “operationschef”  om at årsagerne til “terroren” måske skal søges i den terror som verdens største terrororganisation – med base i Washington og Pentagon –  bevidst og med militær præcision påfører folkene  i Mellemøsten bl.a i kraft af deres “villige” allierede i København,London og i den zionistiske Apartheidstat Israel. 


UDDRAG af PET-kommissionen > > > > > > > > > > > > > > > >
Stay-behind og Firmaet
55
Det danske okkupationsberedskab og afgrænsningen af Pet’s virke
På diverse møder rundt om i landet i 1950 instruerede PET’s Centralafdeling
kontaktmændene i politikredsene om, at ”vi bekæmper – og skal bekæmpe – et bestemt politisk parti [DKP]. Dette sker ikke for vor egen fornøjelses skyld, men vi skal”.
Selv om et cirkulære fra 1947 i princippet forhindrede en registrering af kommunister, udtrykte REA’s repræsentant i 1950 den opfattelse, at medarbejderne ude i provinsen skulle være klar over, at ”det nu var det primære at beskæftige sig med kommunisterne”.
Han udtalte endvidere, at ”ingen – hverken politimester, stationsleder eller medarbejder – ville kunne drages til ansvar for en registrering, man kunne se bort fra cirkulærets ordlyd og arbejde med opgaverne”.
124
Som det fremgår af Kommissionens beretning, bind 6, om PET’s overvågning af DKP, var der politisk rygdækning for disse udtalelser. Den 4. maj 1948 havde Justitsministeriet nemlig truffet beslutning om i al hemmelighed at fravige cirkulæret, hvorefter PET kunne påbegynde kommunistregistreringen.

12

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s