Hvad sagde Dronning Marie Antoinett og Præsident Ahmadinejad ?

KRONIK

Irans præsident Ahmadinejad ser ud at gå samme skæbne imøde som den franske dronning Marie Antoinett. Formodentligt var der intet mere skadeligt for Kongeriget Frankrig end den løgn som de franske revolutionære spredte om dronningen: at hun havde sagt de berygtede ord: “folket kan spise kager hvis de ikke har brød.”.

Kraften i kynismen har gjort at ordene har overlevet helt frem til idag.Ahmadinejads verdensberygtede udtalelse om at “Israel skal fjernes fra kortet” har næsten forvandlet ham til inkarnationen af “ondskab” i de borgerlige vestlige medier – på linje med Muhammed, Lenin og Stalin.

Lykkeligvis har Ahmadinejad i lighed med Marie Antoinett aldrig sagt det han anklages for. Dronningens kynisme er bleven tilskrevet flere kongeligheder inden hende og historikere har for lang tid siden frataget hende æren for de berømte ord. Mange havde dog politiske grunde til at ville tro på at dronningen virkelig havde sagt disse ord, præcis som mange af politiske grunde idag af hele sit hjerte ønsker en iransk præsident der slynger vanvittige trusler omkring sig. Men Ahmadinejad har aldrig sagt at han vil se Israel ”raderet fra kortet”. Det findes ikke engang et sådant idiomatiskt udtryk på persisk, har Juan Cole, professor i mellemøst-studier ved Universitetet i Michagan påpeget. Han foreslår i stedet formuleringen ”okkupationsregimet over Al- Kud (Jersualem) må forsvinde fra tidens blad”. Meningen anspiller formodentlig på et persisk digt fra Middelalderen.

New York Times har indrømmet at det handler om en fejloversætning når det gælder ordet “kort”. Men interessen for at drage nogle konsekvenser af det blandt opinionsdannerne har været nul. Bare en brøkdel af alle de som har fordømt Iran efter Ahmadinejad´s tale har formodentlig læst den fejlagtige oversættelse.

Da havde man af konteksten kunnet se at Ahmadinejad udtalte en vag forhåbning om et fremtidigt regimeskifte i Israel. Præcis som han talte om de regimeforandringer der skete i de såkaldte øst-stater, Irak og Iran. Det var desuden ikke hans egne ord men et citat fra Khomeini. Her følger hele stykket i en oversættning som blev gjort af The Middle East Media Reseach Insitute (MEMRI).

“‘When the dear Imam [Khomeini] said that [the Shah’s] regime must go, and that we demand a world without dependent governments, many people who claimed to have political and other knowledge [asked], ‘Is it possible [that the Shah’s regime can be toppled]?’ Da den kære Iman (Khomeini) sagde at (Shahens) regime må væk, og at vi kræver en verden uden afhængige regeringer, (spurgte) mange mennesker som opfattede sig som vidende indenfor politik og andre områder; “Er det virkelig muligt (at Shahens regime kan falde)? ¶ – ¶ – ¶ – ¶ “‘That day, when Imam [Khomeini] began his movement, all the powers supported [the Shah’s] corrupt regime… and said it was not possible. However, our nation stood firm, and by now we have, for 27 years, been living without a government dependent on America. Imam [Khomeni] said: ‘The rule of the East [U.S.S.R.] and of the West [U.S.] should be ended.’ But the weak people who saw only the tiny world near them did not believe it.” ° = ° “Den dag da Imam (Khomeini) startede hans bevægelse, støttede alle magter (USA/USSR o.a.) (Shahens) korupte regime . . .  og sagde at det ikke var muligt. Alligevel stod vores nation fast og vi har nu levet i 27 år uden en regering afhængig af Amerika. Imam (Khomeini) sagde: “Herredømmet i Øst (U.S.S.R.) og Vest(U.S.A.) bør høre op.” Men de svage folk som kun så den lille verden fremfor dem troede det ikke” ¶ – ¶ – ¶ – ¶ “‘Nobody believed that we would one day witness the collapse of the Eastern Imperialism [i.e. the U.S.S.R], and said it was an iron regime. But in our short lifetime we have witnessed how this regime collapsed in such a way that we must look for it in libraries, and we can find no literature about it.”‘Imam [Khomeini] said that Saddam [Hussein] must go, and that he would be humiliated in a way that was unprecedented. And what do you see today? A man who, 10 years ago, spoke as proudly as if he would live for eternity is today chained by the feet, and is now being tried in his own country…”‘Imam [Khomeini] said: ‘This regime that is occupying Qods [ Al-Kud/Jerusalem] must be eliminated from the pages of history.’ This sentence is very wise. The issue of Palestine is not an issue on which we can compromise.” ° ° Ingen troede at vi en dag ville blive vidner til sammenbruddet for den østlige imperialisme [i.e. the U.S.S.R] og sagde at det var et jern regime. Men i vor korte levetid har vi været vidner til at dette regime brød sammen i et sådant omfang at vi må lede efter det på bibliotekerne, og vi finder ingen litteratur om det. “‘Imam [Khomeini] sagde at Saddam [Hussein] må fjernes, og at han ville blive ydmyget på en måde som var uden fortilfælde. Og hvad ser vi idag ? En mand som , for 10 år siden, talte så stolt som vile han leve til evig tid er idag lænket ved fødderne , og står nu anklaget i hans eget land… Imam [Khomeini] sagde: ‘Regimet som holder Qods [Al-Kud/Jerusalem] besat skal blive elimineret i løbet af historien.’ Denne udtalelse er meghet vis. Palæstinas sag er ike en sag som vi kan indgå kompromis om.

Der er naturligvis en stor forskel mellem at ønske at et lands regime forsvinder og at et land i sig selv skal forsvinde. Da Khomeini talte om at Shah-regimet skulle elimineres betød det ikke at han ville se Iran raderet fra kortet. Trots at Irans Udenrigsministerium flere gange har dementeret at Ahmadinejad skulle have sagt at “Israel skal udslettes” føres det ikke engang en debat om hvad han egentlig har sagt. Det kan virke utroligt at det man pjejer at kalde den frie presse i vest ikke skulle være i stand til gengive hvad den iranske præsident siger korrekt men sker der ikke ofte noget lignende lokalt også i Sverige? En variant av det plejer at blive kaldt for drevet [~selvsving/ hetz]og kan rettes mod hvem som helst. Til og med den svenske konge måtte smage på den da han i store træk gentog hvad UD [Udenrigsministeriet] havde fortalt ham om Sultanen av Brunei for nogle år siden. Jeg tilhører dem der skrev ironiske kommentarer om kongen. Ikke fordi det han sagde var så opsigtvækkende men fordi jeg synes at selv det svenske monarki er absurd og fordi alle aviser pludseligt var beredt på at købe artikler hvor kongen häcklades.[hetz-lignende kritik] Et senere eksempel er den bizarre påstand om at en stor del av den svenske ungdom skulle sympatisere med et nazistisk parti. Hele historien burde være aflivet af sig selv efter et par timer, men inden man lod statistikere komme frem og forklare at det hele var nys [en avisand] ville man udnytte emnet grundigt. Det kongen blev udsat for under nogle uger i Sverige sker nu med Irans præsident, dog i større skala. Så hurtigt han åbner munden fremstilles det han siger som mærkeligt, truende eller forrykt.
I Ahmadinejad´s tilfælde kan man dog ikke bare forklare drevet [hetzen] med at journalister tænker med mave og tegnebog. Iran har mægtige fjender som tolker alle udtalelser fra Iran for den frie presse. Hvis det Hvide Hus eller Israels regering siger at Irans præsident har sagt noget tages det som sandheden. Hvem ringer til den Iranske præsidents kontor for en kommentar? Hvor mange har tid eller lyst til at kontrollere kilden? Officielle kilder som det Hvide Hus er vigtige for media eftersom de fremstår som troværdige. Gennem at rapportere hvad det Hvide Hus siger slipper media ofte for at kontrollere den oprindelige kilde, hvilket sparer tid og penge. Alle fejtagelser kan siden også affærdiges med att man bare har gengivet hvad officielle kilder angivet. Og eftersom alle medier rapporterer samme sager spædes ansvaret for de fejlagtige oplysninger ud til nærmest ingenting. Det er ikke så alvorligt at skrive at Irak har haft masseødelæggelsesvåben eller at Irans præsident har sagt det ene eller det andet så længe alla andre gør den samme fejltagelse. At skrive sandheden når alle andre tager fejl kan dog let stemple en journalist som tosset. Tomas Lappalainen skrev for en tid siden i LO-Tidningen om et eksperiment som viser at mennesker stræber efter at mene det samme. “I eksperimentet sendtes et papir med to linjer videre i en gruppe mennesker. Individerna skal på papiret markere om linjerne er lige lange eller om de er ulige lange . I begyndelsen er linjerne lige lange på papiret som sendes rundt men efterhånden bliver de ulige lange. Nu er alle undtagen den som sidst får lov at se på papiret beordret at markere att de er lige lange også når de ikke er det. Og frygten for at mene noget andet end gruppen gør at den arme forsøgspersonen som sidder sidst og ser hvad de andre har markeret opgiver at linjerne er lige lange også når den ene er dobbelt så lang som de andre._______
”Overført til media kaldes dette fænomen tystheds-spiralen. Media har magt til at få os at tro at
“de fleste andre har en bestemt opfattelse og derfor dæmper vor vilje at udtrykke vor afvigende holdning. Og eftersom denne afvigende holdning derfor udtrykkes stadig mer sällan så faller den liksom bort ur medvetandet. Och det som først bara var nogot som påstods i media – att de flesta har en bestemt opfattelse – blir efterhand en korrekt beskrivning av hvad folk i almindelighed mener.
”Den psykologiska mekanism som ligger till grund för tystnadsspiralen bland allmenheten findes også blandt meningsdannere. Jo flere journalister og politikere som fordømmer Ahmadinejad, desto færre vover komme med en afvigende mening och desto mere troværdigt virker det være at han faktisk har sagt alt man siger. Har man en den fordom at fyren er en galning bliver alting naturligvis tolket på den værste måde. För förståeelsen och rädslan för att uttrycka avvikande meningar gör att både media och allmänhet i allmänhet misslyckas med att ställa självklara frågor.Den som vil teste kræften i vor evne til selvbedrageri kan kan gøre et enkelt eksperiment. Gå ind på FBI´s liste over de mest eftersøgte forbrydere og se efter om du synes at der er noget mærkeligt med Osama Bin Ladins efterlysning. Ikke? En ven til mig som er computerlærer har vist siden for sine elever i flere år uden at nogen har reageret på hvad der egentlig står. FBI søger Bin Ladin for bombattentaten mot de amerikanske ambassader i Afrika 1998 men skriver intet om 11 september. Trods at den amerikanske regering og medier over hele verden udpegede Bin Ladin i timerne efter den 11 september anser FBI åbenbart at de ikke har beviser nok til at udpege ham som ansvarlig. Trods at der nu er gået fem år siden man brugte “Bin Ladins skyld” for at forklare angrebet den 11. september som årsag til at bombe og invadere Afghanistan, trods at den amerikanske hær siger at de har fundet videoband hvor Bin Ladin tilstår, (et Videobånd som Bush-administrationen præsenterede som bevis).Men alle ved at Bin Ladin er skyldig, at Ahmadinejad hele tiden går omkring og truer Israel og at Marie Antoinette sagde de der ord om kagerne. Hvorfor overhovedet diskutere det?” . . . . . .________________
Peirre Gilly´s Kronik er bearbejdet og oversat af interpres * Læs originalkronikken af Pierre Gilly som er freelancejournalist med base i Linköping,New York og Nice. Gillly har tidligere arbejdet på Folket i Bild og været tilknyttet Clarté´s Redaktion.

De borgerlige vestlige medier fordrejer også folkerevolutionen i 1979 som styrtede det proamerikanske marionet-regime under Kong (Shah) Reza Pahlavi i Iran. Det påstås – igen og så igen – iøvrigt i fuld forståelse med det kapitalistisk-klerikale Irans herskende medier – at oprøret mod Shah-regimet, den genuine folkelige rejsning som i i 1978 styrtede et af de tungest bevæbnede regimer i mellemøsten var en “islamisk revolution”.
Alle der fulgte og deltog i den mægtige folkelige rejsning i Iran i 1978 – 1979 kan bevidne at der ikke var tale om en småborgerlig revolution, men en ægte folkerevolution hvor den iranske arbejderklasse med dens militans, ihærdighed og offervilje spillede en afgørende rolle for revolutionens sejr. Ikke mindst det iranske proletariats kernetropper, oliearbejderne spilede en afgørende rolle: De indledte i 1978 den første strejke siden strejkerne der førte til nationaliseringen i 1953. Oliarbejderne rystede med deres uforfærdede og frygtløse strejkekamp det reaktionære USA- støttede Shah i dets grundvold. De indgød mod og trak andre arbejdergrupper, Irans fattige bønder og progeressive intellektuelle med ind i den uimodståelige folkelige bevægelse der bragte Shah-regimet til fald. På samme måde som de polske værftarbejdere og arbejderklasse var afgørende for det revisionistiske statskapitalistiske Gierek-regimes krise i Polen i 1980. Arbejderklassen og det polske folk kom ikke til at høste frugterne af deres kamp mod at betale krisen for det konkurstruede og dybt gældsatte (til vestlige banker) revisionistiske Gierek-regime. For det polske proletariat var i 1980´erne under ledelse af klerikale højreliberale kræfter, som støttet af USA og Pavestaten, gennemførte en provestlig kontrarevolution.
Heller ikke det iranske proletariat og folk kom til at høste alle frugterne af sejren i 1979. Fordi den iranske arbejderklasse var uden en revolutionær kommunistisk fortrop, bl.a som en følge af det kontrarevolutionære revisionistiske forræderi (Hrusttjov-gruppen) og splittelse af den kommunistiske verdensbevægelse, var den ude af stand til at førte revolutionen videre mod kommunismen og det klasseløse samfund.
Også Brezhnev-sovjets invasion, besættelse, krig terror og krigsforbrydelser i Afghanistan fra december 1979 blev af de småborgerlige, klerikale kræfter i Iran brugt i den politisk-ideologisk kamp mod kommunismen og alt socialistisk.
Folkerevolutionenen udviklede sig ikke videre fordi småborgerlige, idealistisk-klerikale kræfter sammen med de storborgerlige kapitalistiske kræfter (den kapitalistiske Rafsjanjani -familie med flere) erobrede ledelsen af revolutionen og dermed satte en stopper for en kommunistisk (som ofte kaldes stalinistisk) udvikling, samtidig som de forsøger at fastholde den nationale uafhængighed; en af frugterne af folkerevolutionens sejr i 1979. I modsætning til det småborgerlige nationalistiske Saddam Hussien-regime i Irak der helt frem til USA´s første krig mod Irak i 1991 havde gjort lrak og dets folk afhængigt af USA og Vesten. USA og dets vestlige allierede i Europa udrustede Saddam Hussien- regimet med bl.a kemiske våben for at gennemføre en “straffeaktion” mod det iranske folk gennem den brutale aggresionskrig som Saddam Hussien´s Irak indledte i 1980.
Saddam Hussiens aggressionskrig mod Iran styrkede de småborgerlige klerikale kræfter i Iran og idag er Iran et kapitalistisk klassesamfund hvor arbejderklassen kæmper med fattigdom, arbejdsløshed og andre af kapitalismens følger.
En række ortodokse jøder besøgte Iran og forklarede bl.a dette om Ahmadinejads syn på antisemitisme, jøder og staten Israel. :

Our beliefs were confirmed when the Iranian President Dr. Mahmoud Ahmadinejad, at our meeting with him after the December Conference, condemned anti-Semitism in no uncertain terms.He stated (and his words were carried by the Iranian news agency IRNAJ) that “vigilant and just human beings will not blame the Jews for the crimes committed by the fake Zionist regime and its supporters in the occupied territories, including genocide of defenseless and oppressed women and children.”And, in contrast to the stereotype perpetrated by the would-be mind controllers of the media, the President’s solution to the conflict in the Holy Land was to suggest that “a free referendum to establish a government based on the will of the Palestinian nation in which all Palestinians, including Jews, Christians and Muslims will be given the chance to vote.”Obviously two paths lie before the Jewish people. There is the path of Zionism that summons Jews to a state of perpetual war in order to “protect” Jewry and there is the path of the Torah which calls upon us to seek peace and dialogue with all men.To us the choice is elementary.
Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s