Svar til Kristian Lund om Tysklands deling, Muren :Sovjet foreslog et forenet Tyskland i 1952, men vestmagterne afviste Stalins forslag

Hej Kristian Lund

Vi kan blive enige om at Tysklands deling og senere splittelse med indlemmelse i den aggressive Nato-krigsalliance – hvilket førte til oprettelsen af Warszawa-pagten og senere Berlinmuren – var den dårligste løsning for Tysklands folk. . . . Men det var ikke det socialistiske Sovjets politik.
Det socialistiske Sovjet under J.V. Stalins ledelse foreslog at det tyske folk skulle leve i en “NEUTRAL, UAFHÆNGIG og DEMOKRATISK” stat.

Det ligger også i tråd med Stalins afvisning af de trotskistiske teser om at “eksportere revolutionen” gennem militær intervention” som generallinje.  Derfor afviste Stalin enhver  tale om en invasion af Jugoslavien efter Kominforms klare kritik af de Jugoslaviske “kommunistiske” ledere (den højreopportunistiske Tito-gruppe)  i 1948 hvor Tito´s “parti” blev ekskluderet fra KOMINFORM
Delingen af Tyskland var Vestmagternes og deres tyske allieredes linje og strategi. Faktisk afviste Vestmagterne i 1952 et sovjetisk forslag om et forenet Tyskland; den såkaldte “Stalin Note ”  . . . .  åbenbart ønskede de vestlige  kapitalistiske NATO-stater (læs USA)  konfrontation og kold krig med det tyske folk som gidsel.
Det var en politik som blev fremhævet på SUKP(b)´s 19. Kongres,i Oktober 1952: med ordene “I overenstemmelse med Potsdam-aftalerne (Potsdamer-Abkommen) har Sovjetunionen uophørligt ført en politik med retning mod at så snart som muligt ordne en fredsaftale med Tyskland, at få samtlige besættelsestropper ud af Tyskland og skabe et forenet (einheitlichen) uafhængigt, fredselskende og demokratisk Tyskland – i betragtning af dette – at eksistensen af et sådant Tyskland ved siden af den fredselskende Sovjetunion udelukker muligheden af nye krige i Europa og gør det umuligt for verdensimperialismen at forslave de europæiske lande.”* ( Langvarige klapsalver) citeret fra Malenkovs virksomhedsberetning til Centralkomiteen i SUKP(b) i Moskva 1952,
Walter Ullbricht og flere andre ledere i DDR var i realiteten imod kursen for et forenet, neutralt og demilitariseret Tyskland. Når Stalin i samtaler, f.eks kritisere SED-ledernes krav om at forbyde det reaktionære SPD i DDR er det en kritik som rammer Ullbricht og flere andre ledere direkte. Stalin forklarer at DDR-lederne må vende sig til at “slå SPD politisk” , altså at overvinde de politiske konflikter gennem argumenter og diskussioner, i “stedet for gennem “bureaukratiske manøvrer” og forbud. Stalin afviste også forslag om at at dele Berlin med mur og pigtråd i 1952 da Ullbricht bragte ideen om at bygge en mur omkring de vestligt besatte dele af den tyske metropol. Stalins velargumenterede og velgennemtænkte nej til muren forsinkede murbyggeriet i ni år indtil 1961 da den nye Stalin-kritiske Sovjetleder Nikita Khrusjtjov godkendte den østtyske Ullbricht-gruppe skæbnesvangre murprojekt. Det fremgår også af den nyeste tyske historieforskning i de tidligere hemmelige sovjetiske og østtyske arkiver.
Efter Stalin´s død blev denne orientering af den sovjetiske udenrigspolitik ændret fundamentalt: Khrusjtjov-gruppen stræber efter et DDR under sovjetisk dominans, efter et DDR som kan udnyttes som en økonomisk og militært potentiale i rivaliseringen med USA i forståelse med de revisionistiske ledere i den østtyske stat.
De sovjetiske og tyske ledere der kom efter Stalin forværrede situationen med med deres antikommunistiske hetz mod Stalin som førte til kontrarevolutionen og Sovjetisk invasion i Ungarn 1956; forbudet mod KPD (Tysklands Kommunistiske Parti) i  august 1956 ; bygningen af Muren i 1961 og  DE FACTO de-nationaliseringer, nedbrydning af den socialistiske plan-økonomi , hvorved der skete en udvidelse af vare-produktionen og i 1965 indførelse af profitten som prioriteret mål i Sovjetisk økonomi . . . optagelse af milliarder af dollarslån i vestlige kapitalistiske banker . . . . til opbygningen af Stasi , invasion i Tjekkoslovakiet i 1968, invasion i  Afghanistan i 1979. Og vi kender alle slutresultatet af  det revisionistiske SUKP og DKP `s politik.
På det amerikanske Wilsoncenter kan du læse mere om hvordan amerikanske historikere taler om “missed opportunity for German unification” i 1952 fordi  de vestlige ledere afviste Stalins forslag om et forenet Tyskland.

FAKTA om Tyskland 1945: Efter Anden Verdenskrig -altså med den tyske kapitalisme´s nederlag i krigen, og dermed Europas befrielse – fra det nazi-fascistiske tyranni stod Tyskland som en befriet og militært besat land. Nogle lande blev dog ikke befriet: USA og UK tillod ingen befrielse af Franco-Spanien, og Salazar-Portugal samt Kongeriget Grækenland. Selvom Franco-Spanien var allieret med de fascistiske taber-stater: Tyskland og Italien . Det fascistiske Spanien tilsluttede sig Anti-Kominternpagten og Franco sendte et helt kontinent soldater – den “Blå Division” – ind i korstoget mod folkene i Sovjetunionen i 1941.
Krigsforbrydelserne som de tyske imperialister og deres allierede fra Italien-Japan-Finland-Ungarn-Rumænien-Kroatien-Danmark og Spanien gjorde sig skyldig i, fik parolen  > > > >     
                    *   A L D R I G  M E R E    *

til at gå verden over.

Aldrig mere skulle Tyskland og dets allierede fascist-stater få mulighed for at gentage dets krigsforbrydelser.

De tre store allierede i den anti-fascistiske krig mod Anti-kominternpagtens styrker blev enige om at Tyskland skulle demilitariseres. Og ikke have mulighed for at tilslutte sig til nogen militær-blok.

Men som “Onkel Joe” ;Sovjetunionens leder Stalin påpegede overfor de meget indflydelsesrige kræfter både i vest , men også i Sovjet, med forfatteren Ilja Ehrenburg som en af de mest fremtrædende fortalere for en nærmest racistisk undertrykkelse af alt tysk – som krævede at tyskerne ikke skulle have deres egen stat, hvilket ikke var et upopulært synspunkt i europa 1945 –

” så kommer og går folk som Hitler, men det tyske folk består.” Det vil være latterligt at ligestille Hitler-kliken med der tyske folk og den tyske stat. De historiske erfaringer siger os at folk som Hitler kommer og går, men det tyske folk, den tyske stat består” som Stalin udtrykte det i en tale den 23. Februar 1943.

Sovjets og Stalins politik var klar: Tyskland skulle ikke fjernes fra kortet: heller I K K E deles, men afmilitariseres og være demokratisk og uafhængigt.

Det var hvad der blev vedtaget på Jalta og i Potsdam efter befrielsen i 1945 af de tre store allierede: Churchill-Roosevelt-Stalin

Det var Sovjetunionens folk – “untermenschen” som nazisterne kaldte de slaviske og andre folk – der havde båret de største ofre og været hovedmålet for den tyske kapitalismes planer for “lebensraum”, kolonier, råstoffer og billig slavearbejdskraft til det kapitalistiske erhvervsliv i Tyskland og de vestlige allierede lande. .

Og det var først og fremmest den Røde Hær og de sovjetiske og andre partisaner der havde stoppet de tyske planer om et “tusindårsrige”.

Det var den Røde Hær der i befrielsesåret 1945 jog hovedparten af naziregimets militære styrker ud af Sovjetunionen, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn og Rumænien. Siden gav den Røde Hær dødsstødet til nazi-styrkerne i Tyskland og befriede i maj 1945 den tyske hovedstad Berlin.

Demonstration for Tysklands genforening i 1952: Gegen Kolonialen Weststaat – Für eines fries Deutschland ! – (Nej til vestlig kolonistat – For et frit Tyskland )
Sovjetunionen og dets folk – som havde ofret næsten 27 millioner mennesker – langt hovedparten civile – i befrielseskrigen mod de fascistiske styrker – havde et legitimt krav på at Tyskland, Østrig, Finland, Ungarn, Rumænien og andre fascistiske nabo-stater IKKE fik nogen mulighed for at starte nye fjendtlige militære aktiviteter eller deltage i nogen militær-pagt som var vendt mod Sovjetunionen.
Det var klart for alle i 1945, undtagen de slagne reaktionære-fascistiske kræfter.

– – KPD i offensiven efter befrielsen i 1945:Valgplakaten kræver Storindustrien i folkets hænder og “brot und brand” til menneskene”
At Sovjet ikke havde som hovedmål at med militær vold fremtvinge “socialistisk omvæltninger” i de lande de befriede i 1945 kan jo også ses af at Østrig som den Røde Hær befriede i 1945 aldrig blev folkedemokratisk endsige socialistisk- selvom de sovjetiske soldater forblev i Østrig til 1955. I Østrig var den revolutionære arbejder- og kommunistiske bevægelse ikke så stærk at de var i stand til at gennemføre socialistiske omvæltninger. Men Østrig blev demilitariset og uafhængig af imperalistiske militæralliancer.

I 1948, altså inden der var noget “Vest” og “Øst”-Tyskland indførtes den såkaldte West-mark som valuta i de af Usa, Frankrig og Storbritanien besatte zoner. Det var klart i strid med alle aftaler, som de allierede havde underskrevet på Jalta og i Potsdam.

Her taltes der om et udelt, neutralt og demilitariseret Tyskland, som skulle betale krigsskadeerstatninger til alle besatte lande, incl Danmark og Sovjet.

Sovjetunionen kunne ikke tillade at der blev oprettet et regime i Tyskland, som var militært aggressivt og fjendligt indstillet over Sovjet.

Uanset om Sovjet havde ´haft en “socialistisk regering” eller om det var et Rusland med en ikke-socialistisk regering, kunne man ikke hverken overfor de sovjetiske folk eller Europa´s folk lade et økonomisk og militært stærkt Tyskland genopstå.
Tyskland skulle forblive udelt, men neutralt og af-militariseret.

Når de amerikansk-britisk-franske besættelsesmagter tillod indførselen af den selvstændige West-mark, uden at rådføre sig med de tidligere sovjetiske allierede som havde befriet det østlige Tyskland, brød man med overenskomsten om Tyskland.
Året efter i 1949, oprettedes en selvstændig Vesttysk stat : Forbundrepulikken, som i 1955 blev medlem af Nato.

Oprettelsen af den “vesttyske” stat var i klar modstrid med alle de fælles overenskomster efter befrielsen.

Sovjetunionen kunne dog sørge for at den østlige del af Tyskland IKKE blev et Nato-opmarsh område. Derfor blev DDR dannet i 1949.
Berlin-muren blev derfor en konsekvens af den vestdikterede deling af Tyskland.

Vest-tyskland fik Marshall-hjælp og slap for at betale krigsskadeerstatninger
(Forbundsrepuklikken skylder alene idag Danmark 500 milliarder kr med renter)

Mens DDR betalte krigsskadeerstatninger til Sovjet, Polen og andre.
Samtidig havde de engelsk-amerikansk-allierede terrorbombet tyske byer som Dresden og andre byer i det østlige Tyskland.

Nej til genoprustning . For tredje gang ? er spørgsmålet på plakaten –
Det havde man gjort – ikke af militære årsager – for man bombede ingen krigsindustrier, men af politiske årsager. For at gøre det endnu sværere for tyskerne i de sovjetisk-befriede områder.

Men nu er Berlin-muren jo IKKE den eneste “beskyttelses”-mur af dette omfang på kloden.
Idag bygger den zionistiske stat Israel en såkaldt “sikkerheds”mur ned gennem Palæstinas land – i strid med international ret – .
Og de amerikanske herskere i Irak er nu igang med at bygge en “sikkerheds”-mur i Baghhad. En mur der skal beskytte amerikanerne mod den irakiske modstandsbevægelses angreb på besættelsesmagten.

På grænsen mellem de Forenede Stater (US) og Mexico foreslår amerikanske politikere nu bygget et mur-lignende stængsel for at gøre den “usynlige mur” synlig og stoppe “illegal emigration” langs denne grænse .

Det amerikanske grænsepolitis jagt på illegale immigranter og flygtninge langs Rio Grande-floden og i Arizona-ørkenen koster hvert år hundrede vis af ofre – nogle af ofrene er håndlangere og pushere for de kapitalistiske narkokarteller, men mange er fattige og arbejdsløse som i desperation efter et job der kan skaffe mad på mordet og tag over hovedet forsøger at krydse grænsen illegalt. / /° °//

Underskrevet Ole S.Larsen

Tyskerne skriver følgende om udviklingen omkring delingen /splittelsen af Tyskland efter Nazityskland´s undergang

Kapitel I: Kampen for demokrati og national enhed

Den tyske arbejderklasse havde ikke nedkæmpet Hitler-Fascismen af egen kraft. Det var i første række Sovjetunionens Røde Hærs som havde tvunget den tyske fascisme på knæ.

I denne situation kunne kampen for socialismen ikke blive en umidddelbar dagsaktuel opgave, hvad enten det handlede om den sovjetiske besættelsezone eller de vestlige allieredes besættelses-zoner. Derefter var opgaven , at udrydde fascismen med rod , für die Bestrafung der Kriegsverbrecher und die Zerschlagung und Enteignung der Kriegsverbrecher-Konzerne zu kämpfen und den Aufbau eines demokratischen Deutschlands in Angriff zu nehmen.

Derfor erklærede KPD´s centralkomite i sit  in opråb til det tyske folk;  den 11. Juni 1945, daß es falsch wäre, “Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen”, daß vielmehr ein anderer Weg eingeschlagen werden müsse, der “Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk”.

Doch welchen Klassencharakter hätte ein solches Regime gehabt? Dies wäre letztlich durch den Kampf der Klassen entschieden worden, doch ein schwacher bürgerlicher Staatsapparat auf der Grundlage konsequenter Entnazifizierung wäre eine günstige Kampfbedingung für die Arbeiterklasse gewesen, ihre weitergehenden Klasseninteressen durchzusetzen. Jedenfalls dann, wenn es der KPD gelungen wäre, das Vertrauen des größten Teiles der Arbeiterklasse zu gewinnen. Wenn dies der KPD aber nicht gelungen wäre, dann wäre es ohnehin ein schwerer Fehler gewesen, zu versuchen, einen “Sozialismus” zu errichten, der sich hauptsächlich auf die Bajonette einer Besatzungsmacht stützte.


De imperialistiske planer om genmilitarisering af Tyskland rejste en omfattende protestbevægelse i hele Tyskland: Plakaten stiller spørgsmålet: FOR TREDJE GANG ?
Neben dieser richtigen Orientierung aber enthielt der Aufruf des ZK der KPD einen schwerwiegenden Fehler, nämlich die These von der angeblichen Kollektivschuld des deutschen Volkes am Faschismus. “Das deutsche Volk” im Ganzen sei “zum Werkzeug Hitlers und seiner imperialistischen Auftraggeber” geworden, “in jedem deutschen Menschen” müsse “Scham brennen”. Gewiß, für allzuviele traf durchaus zu, daß sie mitschuldig waren, auch für Teile der Arbeiterklasse, doch das ganze deutsche Volk?

Viele ArbeiterInnen und Angehörige anderer Klassen und Schichten unterschiedlichster politischer und weltanschaulicher Überzeugung hatten mit großem Mut gegen die Faschisten gekämpft und große Opfer gebracht. Die Kollektivschuldthese war nicht nur ein zufällig falscher Zungenschlag, sondern in gewisser Hinsicht eine Vorwegnahme dessen, was später in der DDR geschah: Eine so “unmündige” Bevölkerung, die angeblich im Ganzen zum Werkzeug der faschistischen Verbrecher geworden war, darf – einschließlich ihrer Arbeiterklasse – nicht selbsttätig handeln. Die Entscheidungen sollen folglich von “fürsorglichen” Funktionären getroffen werden, die “am besten wissen”, was gut für die Menschen ist – und das für immer und ewig.

Doch eilen wir nicht zu weit voraus. Die grundlegende Orientierung der KPD war richtig, und in der sovjetischen Besatzungszone wurden mit der Entnazifizierung und der Nationalisierung der Kriegsverbrecherkonzerne die Grundlagen des deutschen Imperialismus zerstört. Die imperialistischen westlichen Besatzungsmächte verhinderten unter Bruch des Potsdamer Abkommens, daß in ihren Besatzungszonen das gleiche geschah. Insbesondere der US-Imperialismus verfolgte das Ziel, Deutschland zu spalten und Westdeutschland als imperialistische Speerspitze gegen das sozialistische Lager aufzubauen. Sie fanden deutsche Handlanger, deren politischer Führer, Konrad Adenauer, den berüchtigten Satz prägte: “Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb.”

Diese Haltung des nationalen Verrats entsprach den Klasseninteressen der deutschen Monopolherren. Sie, die Drahtzieher des Faschismus und des 2. Weltkrieges, waren bereit, Deutschland zu spalten, um in Westdeutschland ihre Macht wiederherzustellen. Und 1949 vollzogen sie durch Gründung des westdeutschen Separatstaates die staatliche Spaltung der deutschen Nation. Der Kampf der KPD um Demokratie und um die Wiederherstellung der deutschen Einheit gewann damit besondere Bedeutung.

In der deutschen Linken hat das Wort “Nation” heute einen schlechten Klang. Das beruht unter anderem darauf, daß die Hitlerfaschisten ihre abscheulichen Verbrechen unter anderem damit “begründeten”, sie würden für die “Nation” kämpfen. Doch man darf auf ihre Demagogie nicht hereinfallen: Sie kämpften allein für die Profitinteressen der deutschen Monopole. Für KommunistInnen ist eine Nation gewiß nichts Heiliges und Ewiges; mit dem Sieg des Kommunismus auf der ganzen Welt werden die Nationen abgestorben sein. Doch solange Nationen existieren, muß man mit ihnen als einer realen Kraft rechnen. Nationen haben Rechte, und KommunistInnen müssen diese Rechte verteidigen, insbesondere dann, wenn Imperialisten diese Rechte mit Füßen treten. Und die KPD trat für die Rechte der deutschen Nation ein, ebenso wie die damals noch sozialistische Sowjetunion. Das hatte revolutionäre Sprengkraft, das richtete sich vor allem gegen den US-Imperialismus, die neue Führungsmacht der kapitalistischen Welt, sowie gegen das Adenauer-Regime, das die Interessen der Kriegsverbrecher-Konzerne vertrat und sich an den US-Imperialismus anbiederte.

Wohlgemerkt: Die KPD forderte die Einheit Deutschlands nicht mit dem unmittelbaren Ziel des Sozialismus, sondern mit dem Ziel der Schaffung eines antifaschistisch-demokratischen Deutschlands. Das Ziel des Sozialismus war damit aber keineswegs aufgegeben; vielmehr war der Kampf um Demokratie und die Rechte der Nation zu diesem Zeitpunkt der entscheidende Hebel, um an die sozialistische Umwälzung heranzukommen.

In einem Antrag der Bundestagsfraktion der KPD vom 7. Januar 1952 hieß es: “Der Bundestag wolle beschließen: Die Bundesregierung wird verpflichtet, unverzüglich dem Bundestag einen Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung gesamtdeutscher Wahlen vorzulegen.” Am 10. März 1952 unterbreitete die sowjetische Regierung den Entwurf eines Friedensvertrages, der die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung und die Durchführung freier, gesamtdeutscher Wahlen beinhaltete – die sogenannte Stalin-Note. Die KPD-Fraktion beantragte, daß dieser Entwurf im Bundestag diskutiert werde, doch die Regierungsparteien verhinderten es. Der damalige Innenminister Heinemann plauderte später – nämlich am 27. November 1963 – in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus, warum: weil “die Bundesrepublik unter allen Umständen in die NATO hineinsollte.”

Im November 1952 beschloß der Parteivorstand der KPD ein “Programm der nationalen Wiedervereinigung Deutschlands” [Program for Tysklands nationale Genforening. overs.anm.], hvor det blandt andet blev krævet : “Ophøret af Tysklands deling og genforening af Tyskland som et forenet , demokratisk, fredselskende og uafhængig stat.”

“Alle Besatzungstruppen verlassen nach Abschluß des Friedensvertrages das Territorium Deutschlands.” [“Alle besættelsestropper som findes efter udformingen af en fredstraktat for det tyske territorium skal forlade landet.”]

“Die Betriebe der Großkonzerne, des Bergbaues, der Eisen- und Stahlgewinnung, der Großchemie, der Großbanken und der großen Versicherungsgesellschaften, deren Besitzer den nationalen Verrat des Adenauer-Regimes unterstützen, werden der Verfügungsgewalt dieser Monopolherren entzogen und in Eigentum des Volkes umgewandelt.” [ .. . . ]

“Allen Betrieben, die durch die Maßnahmen der Okkupationsmächte und durch die Kriegswirtschaftspolitik der Adenauer-Regierung in Schwierigkeiten geraten sind, insbesondere den kleinen Unternehmungen, Handwerksbetrieben und den landwirtschaftlichen Betrieben, wird staatliche Hilfe gewährt. Die private Initiative wird gefördert.”[ ]

Kampen mod genoprustningen af den tyske imperialisme blev nu en væsentlig bestanddel af den nationale og demokratiske kamp. Der allergrößte Teil des deutschen Volkes lehnte die Remilitarisierung ab – de antimilitariske stemninger umiddelbart efter krigssafslutningfen var så stærke, at selv den senere Krigsminister Franz Josef Strauß dengang demagogisk måtte forklare , at den der i Tyskland igen tog et gevær i hånden , ville miste hånden.
Der udviklede sig en bred “Ohne Ich” ( “Uden-mig)-bevægelse”, som KPD med alle kræfter deltog i.

Die KPD verstand es unter anderem, ökonomische Streiks mit Losungen gegen die Remilitarisierung zu verbinden. Bei einer Demonstration gegen die Wiederaufrüstung wurde der junge Kommunist Philipp Müller von der Adenauer-Polizei erschossen. Die Bundesregierung verbot die Durchführung einer Volksbefragung gegen die Remilitarisierung und für den Abschluß eines Friedensvertrages. Die KPD versuchte, dennoch eine Befragung durchzuführen, was zu wütenden Verfolgungen durch den westdeutschen Staatsapparat führte. 1951 wurde das “Blitzgesetz” erlassen, ein Sonderstrafgesetz, das sich gegen die KPD und ihre Aktivitäten richtete. 1951 verbot die Adenauer-Regierung die Freie Deutsche Jugend. 1952 beantragte sie das Verbot der KPD, das 1956 vom Bundesverfassungsgericht ausgesprochen wurde.

Zum Zeitpunkt des Verbots allerdings waren die revolutionären Prinzipien, die das bürgerliche Gericht der KPD vorwarf, deren Führern bereits peinlich geworden – so etwa das Streben nach der Herrschaft der Arbeiterklasse, die grundsätzliche Notwendigkeit, den bürgerlichen Staat in der sozialistischen Revolution gewaltsam zu zerbrechen usw. In der Sowjetunion hatten die Revisionisten um Chrusjtjov diese und andere Prinzipien des Marxismus-Leninismus über Bord geworfen und versuchten, sich mit dem Imperialismus zu versöhnen.

Die damaligen Führer der KPD orientierten sich an den Revisionisten in Moskau und in Ostberlin. Ungeachtet dessen trotzten viele KommunistInnen der wütenden Verfolgung durch den westdeutschen Staat, die nun einsetzte. Viele wanderten ins Gefängnis oder wurden anderweitig verfolgt. Die Forderung nach Aufhebung des KPD-Verbots ist bis heute eine elementare demokratische Forderung geblieben.

Kapitel II : Udviklingen i DDR

I denr sovjetiske zone wurden mit großem Erfolg und mit Billigung und Unterstützung des größten Teiles der Bevölkerung die Monopolbetriebe in Volkseigentum überführt. Die faschistischen Kräfte wurden unterdrückt und bestraft, während sich die demokratischen Kräfte entfalten konnten. 1946 vereinigten sich die KPD und die SPD in der sowjetischen Besatzungszone zur SED. Sie zogen damit die Lehren aus der Spaltung der Arbeiterklasse, die zur fürchterlichen Niederlage der Machtergreifung des Faschismus geführt hatte. Neben der SED wurden auch bürgerlich-demokratische Parteien zugelassen. In den Westzonen verhinderten die reaktionären Führer der SPD, die die Pläne der Imperialisten zur Spaltung Deutschlands und Restaurierung eines westdeutschen Imperialismus faktisch unterstützten, die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien.

Die Parteien in der sovjetischen Zone strebten an, daß Deutschland bei der Konferenz der Außenminister der vier Siegerstaaten im November 1947 vertreten sein sollte, um den völkerrechtlichen Anspruch auf die Einheit Deutschlands und den Abschluß eines Friedensvertrages entsprechend den Potsdamer Beschlüssen durchzusetzen. Hierzu sollte in allen Besatzungszonen ein einheitlicher deutscher Volkskongreß gewählt werden. Doch Adenauer, der Vorsitzende der West-CDU, sowie Schumacher, der Vorsitzende der SPD, boykottierten dies, da die Wahl eines solchen Volkskongresses die Pläne der US-Imperialisten und der in Westdeutschland fortexistierenden Monopolherren behinderte.

Dennoch wurden in ganz Deutschland Delegierte gewählt. 1948 wurden in ganz Deutschland nahezu 15 Millionen Unterschriften für die Errichtung eines einheitlichen Deutschlands gesammelt, obwohl die Unterschriftensammlung von den westlichen Besatzungsmächten teils behindert, teils verboten wurde. Der vom deutschen Volkskongreß gewählte Volksrat beschloß im März 1949, den Dritten Deutschen Volkskongreß in allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl wählen zu lassen. Da dies ein frontaler Angriff auf die Pläne zur Spaltung Deutschlands war, wurde die Wahl in Westdeutschland und Westberlin von den Besatzungsmächten verboten. Bei all diesen Kämpfen um die Einheit Deutschlands standen KPD und SED in vorderster Front.

Mit der Gründung des westdeutschen Spalterstaates “Bundesrepublik Deutschland” (Vest-Tyskland)  i September 1949 war dieser Kampf noch nicht verloren. Mit der Gründung der DDR im Oktober 1949 und der Übergabe der Regierungsgewalt durch die Sovjetunion an die Regierung der DDR war die Spaltung Deutschlands keineswegs anerkannt. In der diesbezüglichen Erklärung der sovjetischen Regierung hieß es vielmehr:

   “Unter diesen Umständen kann man nicht umhin, das Bestreben deutscher demokratischer Kreise als rechtmäßig anzuerkennen, die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und dessen Wiedergeburt auf demokratischer und friedlicher Grundlage in die eigenen Hände zu nehmen.”

Die DDR sollte also ein Provisorium sein, dessen Aufgabe vor allem die Weiterführung des Kampfes um die Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands war. Der Kampf um die Einheit Deutschlands war zu diesem Zeitpunkt der wichtigste Hebel, um an die sozialistische Revolution heranzukommen.

Das Scheitern des Planes der Imperialisten, Westdeutschland als Speerspitze gegen das sozialistische Lager aufzubauen, hätte außerdem unter Ausnutzung zwischenimperialistischer Widersprüche der Kriegsgefahr entgegengewirkt und der Sovjetunion eine Atempause verschafft; die sovjetischen Kommunisten hätten bessere Bedingungen gehabt, um im eigenen Land für die Festigung des Sozialismus im Sinne des Voranschreitens zum Kommunismus zu kämpfen. Aus all diesen Gründen sah Stalin die Frage der deutschen Einheit offenbar als eine Schlüsselfrage der internationalen Politik an, betrieben die KPdSU(B) und die sovjetische Regierung den Kampf um die deutsche Einheit mit großer Energie.

So hieß es im Rechenschaftsbericht auf dem 19. Parteitag der KPdSU(B), Oktober 1952: “Gemäß dem Potsdamer Abkommen führt die Sowjetunion unentwegt eine Politik durch, die auf den baldigsten Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutschland, auf den Abzug sämtlicher Besatzungstruppen aus Deutschland und auf die Schaffung eines einheitlichen, unabhängigen, friedliebenden, demokratischen Deutschlands gerichtet ist., in Anbetracht dessen, daß die Existenz eines solchen Deutschlands neben der Existenz der friedliebenden Sowjetunion die Möglichkeit neuer Kriege in Europa ausschließt und die Knechtung der europäischen Länder durch die Weltimperialisten unmöglich macht.” (Malenkov i  Virksomhedsberetningen til  SUKP(b)´s  XIX Kongres om Centralkomiteens aktiviteter , Moskva 1952 . . . . . . . . . .   “Malenkow, Rechenschaftsbericht an den XIX. Parteitag über die Tätigkeit des Zentralkomitees der KPdSU(B), Moskau 1952, S. 42”)

Diese Orientierung der sovjetischen Außenpolitik sollte sich allerdings nach Stalins Tod grundlegend ändern: Chrusjtjov strebte eine DDR unter sovjetischer Vorherrschaft an, die für ihn und seine Nachfolger einerseits ökonomisches und militärisches Potential, andererseits Schacherobjekt gegenüber dem westdeutschen Imperialismus war.

Auf einer Parteikonferenz der SED im Juni 1952 wurde beschlossen, “in allen Bereichen der Gesellschaft planmäßig die Grundlagen des Sozialismus zu schaffen”. (Geschichte der SED, Berlin 1978, S. 275)    Dies geschah 2 Monate nach der sogenannten Stalin-Note! Wir wollen hier nicht zu einer abschließenden und umfassenden Einschätzung des Beschlusses der Parteikonferenz der SED kommen, doch deutet vieles darauf hin, daß dieser Beschluß übereilt war und der Situation nicht entsprach. Faktisch hieß dieser Kurs: Beschleunigte Kollektivierung der Landwirtschaft, beschleunigte Liquidierung des privaten Eigentums an Produktionsmitteln und Übergang zur Planwirtschaft, Abschaffung bürgerlicher Rechtsnormen, offizieller Aufbau eigener Streitkräfte.

Zwar stellte – wie oben gesagt – der nationale und demokratische Kampf keine eigenständige Etappe dar, sondern war eine Form des Herankommens an die sozialistische Umwälzung. Diese oder jene Schritte zum Sozialismus konnten und mußten daher durchaus ergriffen werden. So mußte sicherlich auch gegen nichtmonopolistische Unternehmer und Großbauern vorgegangen werden, die sich gegen die demokratische Staatsmacht stellten, so mußten freiwillige Zusammenschlüsse von Bauern gefördert werden, so mußten wirksame Maßnahmen zur Landesverteidigung getroffen werden.

Der demokratische Charakter der bestehenden Ordnung konnte nicht ohne diese oder jene sozialistische Maßnahmen behauptet werden, da es keine sozialökonomische Zwischenetappe zwischen Kapitalismus und Sozialismus gibt. Ein Stehenbleiben war also nicht möglich; scheinbarer Stillstand wäre in Wirklichkeit Rückschritt gewesen und hätte letztlich zur Niederlage geführt. Doch es ging um das Tempo des Voranschreitens, und es entsprach wohl kaum den Kräfteverhältnissen, mit großem Tamtam einen gebündelten Maßnahmenkatalog anzukündigen, der in seiner Gesamtheit hochoffiziell den Übergang zum Sozialismus beinhalten sollte. Diese Ankündigung war faktisch die Absage an ein gesamtdeutsches klassenübergreifendes, aber gegen den US-Imperialismus und die westdeutschen Monopole gerichtetes Bündnis zur Erkämpfung der Einheit Deutschlands. Es sieht ganz so aus, als hätten die Kräfte um Ulbricht mit dieser Orientierung Stalins Außenpolitik gezielt desavouiert.

Was Stalin betrifft, so erklärte dieser im Oktober 1952 anläßlich des 3. Jahrestages der Gründung der DDR in einem Telegramm an Otto Grotewohl als den Ministerpräsidenten der DDR: “Ich bitte Sie, meine Wünsche für weitere Erfolge bei dem großen Werk der Schaffung eines einheitlichen, unabhängigen, demokratischen, friedliebenden Deutschland entgegenzunehmen.” (SW 15 S. 388)

Es sieht so aus, als wäre Stalin von dem Projekt eines hochoffiziell angekündigten Übergangs zum Aufbau des Sozialismus in der DDR alles andere als begeistert gewesen. Aus Notizen Piecks geht im übrigen hervor, daß Stalin im April 1952 in Unterredungen mit führenden Funktionären der SED sinngemäß erklärt hatte: “Demarkationslinie gefährliche Grenze… Bewaffnung muß geschaffen werden… Nicht Miliz, sondern ausgebildete Armee. Alles ohne Geschrei, aber beharrlich.” Und: “auch Schaffung von Produktiv-Genossenschaften im Dorfe, um Großbauern einzukreisen… Beispiele schaffen – … Niemand zwingen. Nicht schreien Kolchosen – Sozialismus. Im Anfang die Tat – Weg zum Sozialismus – staatliche Produktion ist sozialistische Produktion.”

(W. Otto, Sowjetische Deutschlandnote, Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 3/91, S. 378 f., Citeret fra Kurt Gossweiler, Benjamin Baumgarten und die “Stalin-Note”, in: Streitbarer Materialismus Mai 1998) Doch der Verzicht auf “Geschrei” war nicht die Sache von Leuten wie Ulbricht…

Nebenbei bemerkt: Im Bestreben, die Behauptung unterschiedlicher Zielrichtungen zwischen Stalin und Ulbricht bezüglich der Deutschlandpolitik als absurd abzuqualifizieren, entwickelt Gossweiler u.a. unfreiwillig eine Argumentation, die gerade für eine solche Annahme spricht. Er sagt: “Bei den Bürgern der DDR und von den Freunden der DDR in der BRD (gemeint ist wohl in erster Linie die Führung von SED und KPD, RM) und im übrigen Ausland in Ost und West wurde die Frage erwogen, ob die Verwirklichung dieses Vorschlages der Sowjetunion (der Stalin-Note, RM) keine Gefährdung der in der DDR verwirklichten demokratischen Reformen bringen könnte.

Im November 1952 beschloß der Parteivorstand der KPD ein

“Programm der nationalen Wiedervereinigung Deutschlands”.

Darin wurde unter anderem gefordert:

“Beseitigung der Spaltung Deutschlands und Wiedervereinigung Deutschlands als einheitlicher, demokratischer, friedliebender und unabhängiger Staat.” “Alle Besatzungstruppen verlassen nach Abschluß des Friedensvertrages das Territorium Deutschlands.” “Die Betriebe der Großkonzerne, des Bergbaues, der Eisen- und Stahlgewinnung, der Großchemie, der Großbanken und der großen Versicherungsgesellschaften, deren Besitzer den nationalen Verrat des Adenauer-Regimes unterstützen, werden der Verfügungsgewalt dieser Monopolherren entzogen und in Eigentum des Volkes umgewandelt.” “Allen Betrieben, die durch die Maßnahmen der Okkupationsmächte und durch die Kriegswirtschaftspolitik der Adenauer-Regierung in Schwierigkeiten geraten sind, insbesondere den kleinen Unternehmungen, Handwerksbetrieben und den landwirtschaftlichen Betrieben, wird staatliche Hilfe gewährt. Die private Initiative wird gefördert.”

Doch es überwog die Meinung, die Verwirklichung des sovjetischen Vorschlages bedeute eine noch größere Gefährdung für die gerade wiederhergestellte Herrschaft des westdeutschen Großkapitals und entziehe den Westmächten auch den Westen Deutschlands als Stützpunkt für die Vorbereitung eines Krieges gegen die Sovjetunion, weshalb kaum damit zu rechnen sei, daß sie sich darauf einlassen würden.” (Gossweiler, ebenda) Das heißt im Klartext: Da sich die SED bei Verwirklichung der Vorschläge Stalins gesamtdeutschen freien Wahlen hätte stellen müssen, waren Ulbricht und andere dagegen. Sie hofften aber, die US-Imperialisten und das westdeutsche Monopolkapital würden es dazu nicht kommen lassen, weil – was ja durchaus stimmte – die Durchführung von Stalins Vorschlag deren Interessen und Pläne gründlich durchkreuzen würde. Doch letzteres wäre für Marxisten-Leninisten ein Argument gewesen, alles zu tun, um für die Durchführung der Vorschläge Stalins zu kämpfen, während Ulbricht und seine Leute nicht nur hofften, daß die Imperialisten die Spaltung Deutschlands durchsetzen würden, sondern ihnen das durch die Beschlüsse der II. Parteikonferenz der SED auch aktiv erleichterten.

Differenzen zwischen Stalin und der SED-Führung gab es auch schon früher. Nach dem Zusammenschluß von KPD und SPD in der sovjetischen Zone wollten reaktionäre SPD-Führer auch dort eine SPD weiterführen, die SED-Führung war aber offenbar – im Gegensatz zu Stalin – gegen die Zulassung einer SPD.  I Januar 1947 fand in Moskva eine Beratung Stalins mit führenden Funktionären der SED statt, und in den Notizen Piecks über diese Beratung finden sich folgende Stichpunkte über Stalins Ausführungen: “Zulassung der SPD in sowj. Besatzungszone, ob SED Angst hat vor SPD – man muß sie politisch schlagen”.

(Wilhelm Pieck, Aufzeichnungen zur Deutschlandpolitik 1945 – 1953, hrs. v. Rolf Badstübner und Wilfried Loth, Berlin 1994, S. 112, zitiert nach: Kolloquium zum 50. Jahrestag des Zusammenschlusses von KPD und SPD in Sachsen, hrs. v. Landesvorstand Sachsen der PDS, S. 18)

Stalin war sicherlich kein Gegner der Unterdrückung konterrevolutionärer Bestrebungen, aber als Marxist-Leninist ging er davon aus, daß man solche Bestrebungen – solange sie einen gewissen Rückhalt in der eigenen Klasse oder in verbündeten Klassen und Schichten haben – zunächst politisch schlagen muß. Das sahen die SED-Führer offenbar anders. Es war übrigens auch Stalin, der die Zulassung bürgerlich-demokratischer Parteien in der DDR angeregt hatte, und er wollte offenbar keine Blockflöten der SED; er wollte Parteien, die einen eigenständigen politischen Faktor darstellten und mit denen die SED sich politisch hätte auseinandersetzen müssen.

SED-Führer wie Ulbricht aber wollten sich nicht politisch auseinandersetzen; sie wollten um jeden Preis ein Terrain, in dem sie die Macht hatten und mit administrativen Mitteln herrschen konnten. Das entsprach übrigens ihrer sektiererischen Gewerkschaftspolitik in der Weimarer Zeit, die darauf hinausgelaufen war, die RGO faktisch als Gegengewerkschaft zum ADGB aufzubauen, womit sie den ADGB dem Einfluß der reaktionären sozialdemokratischen Gewerkschaftsführer überließen. Ein eigener unbestrittener Einflußbereich war ihnen hier wichtiger als eine Taktik, die auf die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse und damit auf die Untergrabung des Einflusses der reaktionären Gewerkschaftsführer gerichtet war.
Auch in der eigenen Partei gingen sie nicht demokratisch vor. Der Beschluß, zum planmäßigen Aufbau des Sozialismus in der DDR überzugehen, war innerhalb der SED in keiner Weise diskutiert worden, geschweige denn in der Arbeiterklasse. Er wurde auch auf der II. Parteikonferenz selbst nicht wirklich, nicht im Sinne einer allseitigen Einschätzung der Situation und eines Abwägens diskutiert, sondern von einer kleinen Gruppe in der Parteiführung durchgepeitscht.

Es deutet vieles darauf hin, daß die Krise im Juni 1953 eine Folge dieses Beschlusses war. Wäre der Sozialismus auf Grundlage eines siegreichen Kampfes für die Einheit Deutschlands aufgebaut worden, so hätten nicht nur die begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen der DDR sondern auch die Ressourcen des Westens zur Verfügung gestanden, die Startbedingungen wären also von vornherein wesentlich besser gewesen. Doch die Bedingungen des Kampfes für die Einheit Deutschlands waren durch den Beschluß der II. Parteikonferenz erheblich verschlechtert worden. Der Versuch, zu diesem Zeitpunkt allein im Osten Deutschlands ohne siegreichen Kampf für die deutsche Einheit und mit den begrenzten ökonomischen Ressourcen der DDR den Sozialismus aufzubauen, mußte zu der Notwendigkeit führen, in allen gesellschaftlichen Bereichen den Druck enorm zu erhöhen. Da die ökonomischen Ressourcen des Bürgertums weitgehend wegfielen, mußte auch der Druck auf die Arbeiterklasse erhöht werden, um den hiervon ausgehenden Folgen entgegenzuwirken. Die von der SED-Spitze einseitig dekretierten Erhöhungen der Arbeitsnormen, die zur Krise im Juni 1953 führten, waren möglicherweise ein voluntaristischer Versuch, die Probleme zu lösen, die sich aus dem übereilten Beschluß der II. Parteikonferenz ergeben hatten, doch dieser Versuch sollte sich als Bumerang erweisen: Die Probleme wurden noch größer.

Besonders verheerend und für den Aufbau des Sozialismus absolut tödlich war, daß dauerhaft ein scharfer Riß zwischen Partei und Klasse entstand. Das war nicht in erster Linie Folge der Normerhöhungen an sich – dieser Fehler war korrigierbar, und er wurde auch korrigiert. Es war Folge dessen, daß die Partei der Arbeiterklasse sich angemaßt hatte, diese Erhöhungen ohne jegliche Diskussion mit der Klasse zu beschließen und daß sie diesen Fehler nicht korrigierte. Im Gegenteil: Erste Versuche, diesen Fehler zu diskutieren, endeten mit der Erklärung, die Partei müsse “heraus aus der Büßermentalität”, und das hieß faktisch, sie sollte gegenüber der Klasse den Herrenstandpunkt herauskehren. Kurt Barthel, der Sekretär des Schriftstellerverbandes, brachte dies sehr klar auf den Punkt: Er erklärte den Bauarbeitern der Stalinallee in einem Gedicht, sie hätten das Vertrauen der Regierung verscherzt und könnten es nur wiedergewinnen, indem sie künftig “sehr viel und sehr gut mauern”. Bert Brecht antwortete damals treffend, wenn das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe, ob es dann nicht besser wäre, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes.

Genau in diesem Sinne agierte die Führung der SED aber fortan, und so war an Aufbau des Sozialismus nicht zu denken. Zwar wurde der Kapitalismus beseitigt, doch ersetzt wurde er durch ein Regime persönlicher Abhängigkeiten, in welchem von oben nach unten Befehle “durchgestellt” wurden. Die Entscheidungsträger an der Spitze des Apparats taten alles, um zu gewährleisten, daß die Befehlsgewalt auf immer und ewig in ihren Händen bzw. den Händen ihrer Nachfolger bleiben sollte. Man sprach zwar von “führender Rolle der proletarischen Partei”, doch dies war ein Hohn auf die marxistisch-leninistische Konzeption einer Vorhutpartei, die daran arbeitet, die Klasse auf die Höhe ihrer geschichtlichen Aufgabe zu heben. Ein solches Regime mußte letztlich zusammenbrechen. Die sachlichen Abhängigkeitsverhältnisse der bürgerlichen Ordnung im Westen erschienen der Mehrheit der Bevölkerung annehmbarer als eine Gesellschaft, die vorwiegend und dauerhaft auf persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen beruht. Bei der Massenstimmung, die letztlich zum Zusammenbruch des Regimes führte, spielten freilich auch große Illusionen über die BRD mit, da die Menschen den SED-Funktionären auch dann nicht mehr glaubten, wenn sie ausnahmsweise mal die Wahrheit sagten. Aber auch heute, wo diese Illusionen der bitteren Realität weichen mußten, wollen die allerwenigsten ein Regime im Stile Honeckers wiederhaben.

Und noch eines spielte beim Zusammenbruch der DDR eine Rolle: die Frage der deutschen Einheit. Ironischerweise konnten ausgerechnet die westdeutschen Imperialisten, die die Nation gespalten hatten, die Losung der nationalen Einheit nun für ihre Zwecke nutzen. Dies war ihnen möglich, weil die SED-Revisionisten erklärt hatten, es gäbe nun zwei deutsche Nationen und somit keine offene nationale Frage mehr. Doch eine Nation ist etwas Objektives; sie kann ebensowenig durch Parteibeschlüsse aus der Welt geschafft werden, wie der Sozialismus durch Parteibeschlüsse errichtet werden kann. Besteht eine offene nationale Frage, so wird die eine oder andere Klasse das zu ihrem Vorteil nutzen. Das Proletariat konnte sie nicht mehr nutzen, weil die SED den proletarischen Klassenstandpunkt und damit unter anderem auch die marxistisch-leninistische Haltung zur nationalen Frage aufgegeben hatte. Dies gab dem Monopolkapital der BRD die Möglichkeit, die nationale Frage in seinem Sinne zu nutzen und zu lösen.

LÆS Videre om
Tyskland´s historie i det 20.århundrede som tyskerne selv ser den

50 året for forbudet mod Tysklands Kommunistiske Parti – KPD

Det moderne Tysklands historie begyndte i det nittende århundrede med kapitalismens og den revolutionære arbejderbevægelses fremmarch : * * * * *
Den sovjetisk-tyske traktat: Ein gefährliches Komplott gegen die Völker Europas und der ganzen Welt

Artikel fra „Zeri i Popullit“, centralorgan for Albaniens Arbejdets Parti / 22. August 1970
Die langen Verhandlungen zwischen den sovjetischen Revisionisten und den deutschen Revanchisten wurden vor kurzem in Moskau mit der Unterzeichnung eines einfach „Vertrag zwischen der UdSSR und der BRD“ genannten Paktes abgeschlossen. Nun will man in Moskau und in Bonn gar nicht aufhören, die Glocken zu läuten, um „die Wendung“ in den sowjetisch-deutschen Beziehungen zu feiern und die „vernünftige“ Politik und „friedensbringende“ Rolle der Moskauer Führer und ihrer westdeutschen Kollegen in den Himmel zu heben. Die Staatsführer beider Länder, die Diplomaten, die Journalisten und alle Massenmedien wurden in Bewegung gesetzt, um der Menschheit weiszumachen, der sovjetisch-deutsche Vertrag kennzeichne das „größte historische Ereignis“ in Europa nach dem 2. Weltkrieg, eine „echte Versöhnung“ zwischen den beiden großen Feinden sei zustandegekommen, für unseren alten Kontinent sei nun endlich der Weg zu „dauerndem Frieden“ gebahnt worden. Man ist zugleich bemüht, die Gelegenheit auszunützen, um den Völkern Europas und der Welt aufzuschwatzen, die größten Mächte in Europa, die Sovjetunion und die Bundesrepublik Deutschland, würden nicht nur die bestehenden Grenzen aller europäischen Länder als unantastbar anerkennen und sich feierlich verpflichten, auf jede Gewaltanwendung gegeneinander zu verzichten, sondern seien nun auch „höchste Bürgen“, wie Kossygin sich ausdrückte, „für die Erhaltung der Stabilität und der Ruhe auf dem europäischen Kontinent“.
Würde man das nunmehrige sovjetisch-deutsche Abkommen von der Außen- und Innenpolitik beider Länder losgelöst betrachten, würde man nur die Buchstaben des Vertrages und nicht sein Wesen, seinen Geist betrachten, so könnte man den schönen Worten vielleicht sogar glauben, die man jetzt aus Moskau und Bonn zu hören bekommt. In Europa sind aber noch nicht die Wunden der alten Illusionen verheilt, es leidet noch immer an den Folgen des Glaubens an die „feierlichen“ Versprechungen und Versicherungen der Vergangenheit und kann es sich daher nicht leisten, wieder solchen Illusionen wie in den Dreißiger Jahren zu erliegen und neuen hohlen Versprechungen Glauben zu schenken.
Sogar Hitler hatte einmal erklärt, er werde niemals andere Länder angreifen, er hatte mit allen Ländern, die er dann doch überfiel, sogar „Nichtangriffspakte“ unterzeichnet – dennoch zögerte er keine Sekunde, Österreich auszulöschen und Frankreich zu besetzen, sich eine Reihe kleiner europäischer Länder einzuverleiben und die Sowjetunion zu überfallen. Die europäischen Großmächte hatten sich damals vor aller Welt, schriftlich und mündlich, verpflichtet gehabt, die „bestehenden Grenzen“ der europäischen Staaten mit allen Mitteln zu beschützen. Als es aber zum Handeln kam, billigten sie die Okkupation Österreichs, unterzeichneten sie das Münchner Abkommen zur Aufopferung der Tjekkoslovakiet, sahen sie ruhig zu, wie Albanien durch den Faschismus überfallen wurde und so weiter.
Allgemein betrachtet, stellt dieser Vertrag ein Abkommen zwischen den beiden neuen imperialistischen Mächten dar, abgeschlossen im Rahmen der sovjetisch-amerikanischen Globalstrategie, zur Festigung ihrer Herrschaftspositionen und Einflussbereiche in Europa und um die Schwertspitze ihrer Aggressionen nach Asien zu richten. Die Lösung der Deutschlandfrage, eine der wichtigsten, umstrittenen Fragen, eine vom 2. Weltkrieg hinterlassene und mit den Geschicken unseres ganzen Kontinents eng zusammenhängende Schlüsselfrage, ist Gegenstand fortwährender Sorgen der Völker Europas. Mit besonderer Aufmerksamkeit haben sie alle positiven und negativen Schritte verfolgt, die in den vergangenen 25 Jahren auf diesem Gebiet getan wurden. In vieler Hinsicht diente die Deutschlandfrage als ein Barometer, um den steigenden oder fallenden politischen Luftdruck in Europa zu messen.
So ergibt sich die Frage: Dient der zwischen Moskau und Bonn unterzeichnete Vertrag der gerechten, richtigen Lösung der Deutschlandfrage und der Gewährleistung wirklicher Sicherheit in Europa?
In dem am 12. August 1970 in Moskau unterzeichneten Abkommen, wie auch in den vielen Reden und Erklärungen der sovjetischen und westdeutschen Führer zu diesem Ereignis wird von der Notwendigkeit des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland nicht nur keinerlei Erwähnung, sondern nicht einmal die geringste Anspielung darauf gemacht. Das kann doch kein Zufall sein!
Einst haben Chrusjtjov und auch die Führer, die heute in der Sovjetunion am Ruder sind, fast jeden Tag erklärt, die Sovjetunion könne die Unterzeichnung des Friedensvertrags mit den beiden deutschen Staaten nicht länger hinausschieben, und sollte man in Bonn nicht wollen, so werde man diesen Vertrag mit der DDR allein unterzeichnen. Sie sagten damals, alles sei dazu bereit, man brauche bloß die Feder in die Hand zu nehmen und die Unterschrift unter den Vertrag zu setzen.
Warum aber haben die Herrschaften diese so große Sache, die eine der Grundfragen der sovjetischen Außenpolitik darstellte, nun plötzlich vergessen? Tatsache ist, daß die heutigen sovjetischen Führer in der Deutschlandfrage und in der Frage des deutschen Friedensvertrages voll und ganz vor Bonn kapitulierten. Sie gaben den „vollendeten Tatsachen“ einfach den Segen, vor welche sie die Westmächte und die Bundesrepublik stellten, nämlich die flagrante Missachtung der Beschlüsse von Jalta und Potsdam, die Leugnung aller Ideale und Ziele, für welche das sowjetische und alle antifaschistischen Völker gekämpft hatten, die Vernichtung aller Hoffnungen, den deutschen Militarismus und Revanchismus, diese ständige Quelle von Kriegen und Aggressionen in Europa, ein für allemal mit Stumpf und Stiel auszurotten.
Die sovjetischen Revisionisten können niemand weismachen, daß das Abkommen, welches sie mit Bonn unterzeichneten, einen Friedensvertrag mit Deutschland ersetze. Die Frage dieses Friedensvertrags mit Deutschland geht nicht nur die Sovjetunion an. Es handelt sich um eine Schlüsselfrage für alle europäischen Staaten, die gegen den Nazismus gekämpft haben. Hitlerdeutschland wurde von der großen antifaschistischen Koalition zerschlagen und wie mit Italien hätte auch mit Deutschland von allen am antifaschistischen Krieg teilnehmenden Staaten ein Friedensvertrag unterzeichnet werden müssen. Erst der Abschluss eines solchen Vertrages unter Teilnahme aller Staaten der antifaschistischen Koalition kann eine richtige Lösung bringen. Diesen Vertrag kann kein anderes, von wem auch immer abgeschlossenes Abkommen ersetzen.
Die gegenwärtige Haltung der sovjetischen Führerschaft in der deutschen Frage verletzt aufs Schwerste auch die Interessen des deutschen Volkes selbst, dessen Wunsch es war, das Joch des Militarismus und des Revanchismus abzuschütteln und den wirklichen demokratischen und friedlichen Weg der Verständigung und der Zusammenarbeit mit den anderen Völkern Europas zu betreten. Das Abkommen, das die sovjetischen Revisionisten mit Bonn abschlossen, lässt nicht nur diese Interessen der antifaschistischen und demokratischen Kräfte in Deutschland völlig außer acht, sondern bietet den heute in Bonn herrschenden monopolistischen Kreisen Hilfe und Unterstützung, stellt ihnen ein politisches „Leumundszeugnis“ von internationaler Tragweite aus, begünstigt und ermutigt ihren reaktionären revanchistischen und expansionistischen Appetit.
Die Bildung der DDR war ein markanter Sieg für das ganze deutsche Volk, ein Ereignis von historischer Bedeutung für alle Völker Europas. Die Anstrengungen, welche die Deutschen selbst, sowie alle antifaschistischen und fortschrittlichen Menschen, alle friedliebenden und progressiven Kräfte der Welt gemacht haben, um die völkerrechtliche Anerkennung der DDR als vollberechtigten Staat, vor allem durch die BRD, aber auch durch die anderen Weststaaten, durchzusetzen, haben gezeigt, daß diese Angelegenheit nach wie vor ein entscheidendes Fundament für die Lösung der deutschen Frage bleibt. Vollkommen mit Recht wurde die Anerkennung der DDR als eine mit der wirklichen Sicherung des Friedens in Europa und mit der Bekämpfung der aggressiven Pläne der imperialistischen Mächte, darunter auch Bonns, eng verbundene Frage betrachtet.
Die revisionistischen Kreml-Führer haben nun mit dem in Moskau unterzeichneten Vertrag mit Bonn der DDR, ihrer polititischen Stellung, ihrem Namen und ihrem internationalen Ansehen den Dolchstoß versetzt!
Bei den Besprechungen zwischen Moskau und Bonn sowie im eben abgeschlossenen deutsch-sovjetischen Vertrag wird die DDR von beiden Teilen nicht als ein unabhängiger und souveräner Staat behandelt, dem gegenüber niemand berechtigt ist, sich in seine inneren Angelegenheiten einzumischen, sondern als ein Land, über das andere Staaten bestimmen und dem man diesen oder jenen gemeinsamen Beschluss diktieren und auf- zwingen kann. Die DDR wird von den sovjetischen Revisionisten faktisch als ein Handelsobjekt betrachtet, als ein sowjetisches Faustpfand, mit dem die Herren im Kreml machen können, was sie wollen, für sich behalten, verpachten und verkaufen, ihm dieses oder jenes innere- und internationale politische Statut auferlegen, seine Grenzen öffnen oder schließen, usw.
Bis vor kurzem forderten die sovjetischen Revisionisten noch die vollkommene völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die BRD als Voraussetzung für den Abschluss jeglichen Vertrages mit Bonn. Sie erklärten feierlich, bei den sovjetisch – deutschen Besprechungen könne kein Resultat erzielt werden, falls Bonn nicht auf die Alleinvertretungs-Anmaßung verzichte, falls es nicht seine bisherige Politik der „Vereinigung“ Deutschlands, nämlich der Einverleibung der DDR, verwerfe. Aber von all dem ist im jetzigen Vertrag keine Spur zu finden. Die Moskauer Propaganda sucht diese Kapitulation ihrer Herren zu rechtfertigen, indem sie beteuert, im Vertrag stehe doch, daß die Partner auch die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR als unantastbar betrachten. Diese allgemeine Bemerkung im Vertrag kann aber die Realität nicht vertuschen.
Es bleibt die Tatsache, daß die Bundesrepublik die DDR nicht anerkennt, daß sie weiterhin den Anspruch erhebt, sie allein vertrete die ganze deutsche Nation, daß sie die DDR bloß als ein Gebiet betrachtet, das vorübergehend außerhalb ihrer Grenzen geblieben sei, daß aber wohl die Zeit kommen und sich die Wege finden würden, sie wieder in den Schoß des Vaterlandes „zurückzuführen“.
Diese politische Linie und offizielle Haltung der Bundesregierung zur DDR haben die sovjetischen Revisionisten öffentlich akzeptiert, indem sie als offizielles Dokument und als Zusatz zum Vertrag die Note annahmen, die Bonn am 12. August der sovjetischen Regierung übermittelte und in welcher der so genannte „deutsche Wunsch“ ausgedrückt wurde, für die „friedliche Wiedervereinigung“ Deutschlands zu „arbeiten“.
Tatsache bleibt auch, daß eben zu der Zeit, da die sovjetischen Revisionisten den westdeutschen Führern die größten Zugeständnisse machen, die anderen imperialistischen Mächte mit den USA an der Spitze sich zwar herabließen, die DDR zur Kenntnis zu nehmen, jedoch weiterhin Bonns Haltungen und Absichten ihr gegenüber bis zuletzt verteidigen.
Dieser ganze offensichtliche Kuhhandel hinter den Kulissen Moskaus und Bonns zeigt, daß die DDR von den sovjetischen Revisionisten feilgeboten wird. Ob sie sie, ihre Rechte leugnend, sie missachtend und erniedrigend, stückweise oder im Ganzen verkaufen werden, das hängt noch von verschiedenen Umständen ab. Tatsache ist aber, daß die Kreml-Führer, während sie den „Wünschen“ aller Bonner Revanchisten sehr entgegenkommen, sich den Wünschen der DDR und des ganzen deutschen Volkes gegenüber als höchst gleichgültig erweisen.
Im sovjetisch-deutschen Vertrag wird zwar nichts davon erwähnt, die vestdeutschen Führer haben aber offen davon gesprochen, daß die sowjetische Regierung sich verpflichtet hat, die „besonderen Rechte“ Bonns in Westberlin anzuerkennen. Einige haben sogar mitgeteilt, daß die sovjetischen Revisionisten nunmehr akzeptiert haben, Westberlin als Bestandteil der Bundesrepublik zu betrachten. Darüber hinaus haben die sowjetisch-revisionistischen Führer offenbar die Aufgabe übernommen, die DDR zu weitgehenden Zugeständnissen in der Frage Westberlins zu zwingen, zu Zugeständnissen, die unmittelbar die Integrität und die Souveränität der DDR berühren. Das ist ein weiterer Verrat der sovjetischen Revisionisten am deutschen Volk und eine offene Ermutigung der revanchistischen Zielsetzungen Bonns. Die Bedeutung des sovjetisch-deutschen Vertrages liegt nicht so sehr in dem, was mit ihm im Moment erreicht worden ist, sondern in seinen späteren internationalen Folgen, in den Wegen, die er für die aggressiven Pläne des sovjetisch-revisionistischen Imperialismus und des deutschen Revanchismus bahnt: Im Zentrum Europas wird eine neue Allianz von Imperialisten geschaffen, entsteht eine neue Achse, die früher oder später neuen „Raum“ verlangen wird zum Schaden der Lebensinteressen der anderen Völker, des Friedens und der Sicherheit in Europa.
Ziel des Vertrages ist es, die Einflussbereiche der Großmächte zu legitimieren und zu sichern, diesen im Voraus das Recht auf Intervention bzw. das Versprechen zuzugestehen, jedem in seinem Bereich freie Hand zu lassen.
Zwar wird im Vertrag die „Unantastbarkeit der Grenzen“ erwähnt, gemeint sind damit aber die Grenzen der Einflussbereiche, da ja die anderen Grenzen sowieso unter der Drohung der Panzer der NATO bzw. des Warschauer Paktes stehen.
Von welcher Art der „Unantastbarkeit“ der Grenzen kann denn schon die Rede sein unter Bedingungen, da die sovjetischen Revisionisten ihren Satellitenländern gegenüber die Politik der „begrenzten Souveränität“ betreiben, und andererseits den USA auf Grund des Nordatlantikpaktes gestattet ist, in die inneren Angelegenheiten der Partner einzugreifen, so oft sie der Meinung sind, irgendwo sei eine Gefahr für deren
„politische Unabhängigkeit“ oder deren „Sicherheit“ entstanden? Kann denn von einer „Unantastbarkeit“ der Grenzen die Rede sein, wenn fremde Truppen, sovjetische und amerikanische, in vielen Ländern Europas stationiert sind und das Recht haben, dort ein und auszugehen, ohne sich der Kontrolle von Seiten der Regierungen der betreffenden Länder unterwerfen zu müssen? Vor zwei Jahren haben die sovjetisch revisionistischen Truppen die Tjekkoslovakei okkupiert. Würden sie denn in einem anderen Fall eine solche Handlung nicht wiederholen, bloß weil sie dabei die „Verpflichtungen“ behindern, die sie im Rahmen des sovjetisch-vestdeutschen Vertrags unterschrieben haben?
Im Gegenteil! Der Vertrag macht klar, daß die Deutsche Bundesrepublik den sovjetischen Revisionisten vorläufig freie Hand läßt, jenseits der Elbe so zu handeln wie sie wollen, obgleich die Bonner Revanchisten ihrerseits sich natürlich weiter bemühen werden, das revisionistische Kaiserreich durch „friedliche Evolution“ zu unterhöhlen. Kein Schacher zwischen imperialistischen Wölfen, also auch nicht zwischen den sovjetischen Revisionisten und den deutschen Revanchisten, kann ohne gegenseitige Zugeständnisse zustande kommen: Als Gegenleistung für die Anerkennung der sovjetisch-revisionistischen Vorherrschaft im Osten sichert sich Bonn daher von Moskau die Unterstützung seiner wirtschaftlichen und politischen Expansion im westlichen Teil Europas.
Daher haben bürgerlichen Zeitungen des Westens ganz offen und die Erklärungen politischer Persönlichkeiten indirekt, die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, daß die im Vertrag verankerte und damit gefestigte sovjetisch-westdeutsche Zusammenarbeit dem Bonner Staat die Möglichkeit geben wird, außer der wirtschaftlichen auch die politische Überlegenheit im Gemeinsamen Markt zu gewinnen, und allmählich zur vorherrschenden Kraft in diesem Räume zu werden. Sie spüren, daß Bonns „Neue Ostpolitik“ und die gründliche Änderung in der Haltung der sovjetischen Regierung zum deutschen Problem der Stärkung des deutschen Revanchismus und den expansionistischen Plänen der sovjetischen Revisionisten dienen. Sie spüren, daß die sovjetisch-vestdeutsche Zusammenarbeit direkt ihre nationalen Interessen und die Interessen des Friedens in Europa antastet. Vorläufig gehen sie aber nur so weit, Bedenken und Sorgen zu äußern. Obwohl die Geschichte, der nicht allzufernen Vergangenheit gezeigt hat, daß der deutsche Militarismus niemals auf halbem Wege stehen bleibt, bzw. die Okkupation der Tjekkoslovakei keinen Zweifel mehr bezüglich der Pläne der sovjetischen Revisionisten lässt, glauben die machthabenden bürgerlichen Kreise in Europa, daß der deutsche und der sovjetisch-revisionistische aggressive Drang eingedämmt werden könne mit einigen politischen Manövern oder mit der Spekulation auf die zwischen ihnen bestehenden Widerspruche. So glauben beispielsweise viele Politiker im Westen, daß der aggressiven sovjetisch-deutschen Zusammenarbeit mit der Aufrechterhaltung des amerikanischen Einflusses und der amerikanischen Positionen in Westeuropa entgegengetreten werden könne; andere erhoffen die Möglichkeit, dieser Gefahr zu entgehen, vom Abschluss eines allgemeinen Abkommens über die „europäische Sicherheit“, in dem sich die Staaten formell verpflichten sollten, einander zu respektieren. So oder so würde dadurch in Europa aber die Herrschaft der beiden imperialistischen Großmächte in ihren Einflussbereichen sanktioniert und ihnen die Möglichkeit gelassen werden, auf die kleineren, wirtschaftlich und militärisch schwächeren Länder einen Druck auszuüben. Andererseits würde keinerlei formelles Abkommen imstande sein, ohne Ergreifung effektiver Maßnahmen die deutsche Expansion aufzuhalten.
Eine „europäische Sicherheit“, die nicht gegen den amerikanischen Imperialismus und nicht gegen den sovjetischen Revisionismus gerichtet wäre, die nicht den deutschen Revanchismus bekämpfen würde, würde nicht die Sicherheit Europas, sondern dessen Versklavung sein.
Die sovjetischen Revisionisten schlagen jetzt einen großen Propagandalärm, um ihr Abkommen mit Brandt als einen wichtigen Beitrag zur „Sicherheit Europas“ hinzustellen. Das ist eine freche Irreführung, ein großer Schwindel. Mit solchen Losungen wollen sie die Aufmerksamkeit der Völker Europas von der tatsächlichen Lage der Dinge auf ihrem Kontinent ablenken, sie wollen damit die gefährliche Situation vertuschen, die durch ihr imperialistisches Regime in Osteuropa und durch ihre aggressiven Machenschaften in anderen Teilen der Welt entstanden ist.
Unter „europäischer Sicherheit“ verstehen sie nur ihre eigenen Interessen, die Sicherung der Ruhe in ihrem Hinterland, die Sicherung ihres Rückens und ihrer Flanken in Europa, um ihre Kräfte nach Asien zu richten und gegen andere Gebiete, die in ihren aggressiven Plänen inbegriffen sind.
Den tysk-sovjetiske Abkommen passt in mehrerer Hinsicht auch mit Washingtons Globalpolitik zusammen. Genau so wie die sovjetischen Revisionisten wollen auch die US-Imperialisten ihre gegenwärtigen Stellungen in Europa konsolidieren, die „Ruhe“ auf diesem Kontinent und den Frieden mit den hier wirkenden Imperialisten bewahren, um ihre Kräfte nach Asien zu verlegen, wohin ihre Aggression und Expansion derzeit hauptsächlich zielt. Die „Entschärfung“ bzw. Regulierung der deutschen Frage auf der Basis zumindest des gegenwärtigen Status quo passt den beiden imperialistischen Weltmächten ins Konzept und entspricht den derzeitigen Erfordernissen ihrer auf Weltherrschaft gerichteten Strategie. Das zwischen Moskau und Bonn abgeschlossene Abkommen berührt nicht die bestehenden Einflussbereiche in Europa, im Gegenteil, es legitimiert sie sogar. Darüber hinaus bahnt es den Weg zur Beseitigung der amerikanisch-sovjetischen Konfrontation in Deutschland und in Europa, die im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung entstanden ist, jedoch jetzt, unter den Bedingungen der sovjetisch-amerikanischen Allianz, eine Last wird, die ihre gemeinsamen aggressiven Pläne behindert.
Es darf daher für die Völker Europas keinen Platz für Illusionen geben. Sie dürfen keineswegs zulassen, daß sie dem Propagandarummel der sovjetischen Revisionisten, der Brandt und Scheel und ihrer amerikanischen Partner erliegen. Sie dürfen nicht den Kapitulanten und jenen glauben, welche die trügerische Hoffnung verbreiten, daß die sovjetisch-vestdeutsche Annäherung und das jetzige Abkommen echte Entspannung bringen und wirklich die Kriegsgefahr in Europa bannen könnten.
Die Geschichte hat es so nachdrücklich bewiesen, daß es sich fast erübrigt, noch einmal zu betonen, daß die Versöhnung mit dem deutschen Revanchismus und das Nachgeben ihm gegenüber für die Völker Europas eine Katastrophe wäre.
Viele Politiker der Vergangenheit haben sich bemüht, die Aggressoren von ihren Ländern abzulenken, indem sie ihnen gegen andere Länder, gegen den Osten freie Hand ließen, ihnen dazu sogar noch Hilfe und Unterstützung gaben. Es hat sich jedoch herausgestellt, daß die Aggressoren sich nicht die geringsten Sorgen um die „europäische Zivilisation“ machten und in erster Linie gerade Europa verwüsteten. Auch die neuen Aggressoren, ob US-Imperialisten, sovjetische Revisionisten oder andere, werden zweifellos vorerst Europa zu unterwerfen trachten, seinen Völkern die nationale Freiheit und Unabhängigkeit rauben und jede revolutionäre und demokratische Bewegung hier zu erdrosseln suchen. In der Tat ist die Berufung auf die so genannte „europäische Sicherheit“ nur Deckmantel des Strebens der amerikanischen Imperialisten und der sovjetischen Revisionisten, eine solche knechtende „Befriedung“ Europas zu erreichen. Auf unserem Kontinent kann der Frieden niemals losgelöst von der internationalen Lage, niemals isoliert von dem betrachtet werden, was um uns geschieht. Wie kann es in Europa eine Sicherheit geben, wenn im Nahen Osten, die Aggression weitergeht, wenn die amerikanischen und sovjetischen Truppen in allen Teilen Europas ihre Militärstützpunkte und Kriegsbasen haben, wenn ihre Schlachtschiffe drohend im Mittelmeer kreuzen, wenn die amerikanischen Aggressoren die Flammen des Krieges über die ganze indochinesische Halbinsel verbreitet haben, wenn die sovjetischen Imperialisten China mit einem Feuerring umzingeln und den Krieg gegen dieses Land vorbereiten?
Die Brandherde des imperialistischen Krieges haben sich schon früher überaus rasch vermehrt und verbreitet, sie tun das erst recht heute, da alle Entfernungen zusammengeschrumpft sind und die Isolation des einen Weltteils von den übrigen praktisch unmöglich geworden ist. Der einzige reale Rettungsweg für die europäischen Völker ist es, sich gegen den amerikanischen Imperialismus, gegen den sowjetischen Revisionismus und gegen den deutschen Revanchismus in einer antiimperialistischen Front zu vereinigen, um den „Einflussbereichen“ und den anderen Formen der imperialistischen Vorherrschaft über die europäischen Länder ein Ende zu bereiten.
Das sovjetisch-deutsche Abkommen wird, allen Bemühungen seiner Urheber zum Trotz, ihre Widersprüche beizulegen und daraus imperialistische Vorteile zu schlagen, niemals die von ihnen erwünschten Ergebnisse zeitigen. Sicherlich, dieses Abkommen wird einige Wunden der sowjetischen Revisionisten und der deutschen Revanchisten heilen helfen, es wird zugleich aber neue Wunden aufreißen, nicht kleinere und nicht weniger schmerzliche. Der Abschluss des Vertrages wird unvermeidlich das Eindringen des westdeutschen Imperialismus in die revisionistischen Länder verstärken, was Moskaus Einfluss auf sie zwangsläufig schwächen wird.
Bisher diente den sovjetisch-revisionistischen Führern der deutsche Revanchismus als Argument für Maßnahmen zur Verstärkung ihrer Herrschaft in den Satellitenländern, für die Stationierung ihrer Truppen in diesen Ländern, für die Vergrößerung von deren wirtschaftlicher Abhängigkeit usw.
Werden die sowjetischen Führer die revisionistischen Cliquen dieser Länder jetzt aber noch hindern können, dem nachzueifern, was sie selber so hemmungslos tun, nämlich auch ihrerseits die Brücken zu Westdeutschland und zum Westen überhaupt zu erweitern? Muss dies aber nicht den Einfluss der sovjetischen Revisionisten schwächen, werden sich dadurch nicht die zentrifugalen Kräfte in ihrem Machtbereich mehren und werden auf dieser Basis nicht neue Reibungen und Konflikte entstehen?
Nach der sovjetisch-vestdeutschen Annäherung wird es auch in Westeuropa neue Entwicklungen geben. Das Erstarken Bonns wird unvermeidlich auf den Widerstand seiner anderen Partner stoßen, auf den Widerstand all jener, welche die deutsche Vorherrschaft fürchten. Auch wird die Tatsache, daß Bonn bald anfangen wird, so aufzutreten, wie es sich das aufgrund seiner stärkeren Stellung und seiner gestiegenen Kraft in Westeuropa zumutet, Beunruhigung erwecken. Die Bedenken, die das Abkommen schon jetzt in gewissen Kreisen von Paris, London, Washington und anderswo auslöste, sind dafür symptomatisch.
Zwischen den Imperialisten gibt es fortwährend Widersprüche, die niemals aufhören, sondern zunehmen und sich vertiefen.
Ein jeder Teil sucht die eigenen Positionen nicht nur zu bewahren, sondern sie zum Schaden der anderen auszubauen. Jeder solche Schritt der einen Seite hat daher Gegenmaßnahmen der anderen Seite zur Folge.
Vorläufig haben die US-Imperialisten im allgemeinen gegen die Öffnung Vestdeutschlands zum Osten hin nichts einzuwenden, schon weil das die Sovjetunion sowohl politisch als auch ökonomisch schwächen wird. Andererseits bedeutet das aber unweigerlich ein Erstarken Westdeutschlands, das als Hauptpartner der USA in der NATO und als die Hauptschlagkraft dieses Paktes, auch mit amerikanischer Unterstützung seine wirtschaftliche, politische und militärische Macht weiter steigern wird. Unter solchen Umständen aber wird der deutsche Imperialismus seine Hände nicht einfach in den Schoß legen, er wird seine Kraft zunehmend gebrauchen, um jemand anderen zu verdrängen. Das heißt, es gibt auf weitere Sicht auch keinerlei Garantie dafür, daß die westdeutschen Imperialisten den US-Imperialisten immer gestatten werden, in Westeuropa die erste Geige zu spielen. Neue Situationen werden entstehen, die Wege zu Gegenmaßnahmen und zu Zusammenstößen werden sich öffnen, und wir können in weiterer Zukunft Zeugen von vorläufig nicht vorherzusehenden Ereignissen werden.
Was das albanische Volk betrifft, verurteilt es das neue imperialistische Abkommen zwischen Bonn und Moskau auf das Entschiedenste und brandmarkt es als ein Komplott, das gegen die Souveränität aller Staaten Europas und gegen die Völker der ganzen Welt gerichtet ist. Als aktiver Streiter im Kampf gegen den Nazismus wird das albanische Volk nach wie vor für die richtige Lösung der Deutschland-Frage kämpfen, es wird entschieden und prinzipienfest die souveränen Interessen der DDR verteidigen. Nach wie vor wird es den Kampf aller, europäischen Völker für die tatsächliche Verteidigung
des Friedens und für wirkliche Sicherheit in Europa, den Kampf gegen die heimtückischen Komplotte der Imperialisten aller Sorten und Schattierungen, ob amerikanische Imperialisten, sowjetische Revisionisten oder deutsche Revanchisten, entschlossen unterstützen.

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s