Danmark: Flere end 350.000 arbejdsløse i 2007

26.oktober 2007

ARBEJDSLØSHEDEN ER REKORDHØJ 

KØBENHAVN (Samtidig som den danske regering og den socialdemokratiske “opposition” hævder at at arbejdsløsheden på det kapitalistiske arbejdsmarked i Danmark er rekordlav, ja at der nærmest er tale om mangel på arbejdskraft, viser en gennemgang af tal fra Danmarks Statistik , at adskillige tusinde er ”blevet væk” i beskæftigelses-ministeriets statistik. Det kan undre, at man ”gemmer” ledige, når der er mangel på arbejdskraft. En forklaring kan være, at mangelen på arbejdskraft er stærkt overdrevet.
Ledighedstallene fra beskæftigelsesministeriet viser kun en del af den reelle arbejdsløshed. F.eks. indgår “aktiverede” ikke i ledighedsstatistikken, på trods af at aktiverede skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme vilkår som ikke-aktiverede ledige. Ledige beordret i fleks-job indgår heller ikke. Hos Landsorganisationen af Arbejds-ledige kan man se et hurtigt regnestykke, der viser, at antallet af ledige, der skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, er knap 355.000, det vil sige at flere end 10 % af arbejdskraften er arbejdsløse under det som kaldes den kapitalistiske “super-konjunktur”.
Det største problem med arbejdsløshedsstatistikken er, at den er lavet, så man kan få det resultat, man har brug for. Alt er splittet op i mindre grupper og undergrupper, og det er ikke umiddelbart ligetil at gennemskue, hvilke undergrupper der indgår i hvilke grupper, og hvilke grupper de grupper så indgår i.

Et eksempel: Danmarks Statistik opgør antallet af ledige til 91.100 (august 2007), hvoraf 71.800 er forsikrede og 19.300 er ikke-forsikrede. Antallet af dagpengemodtagere blev opgjort til 87.900 i maj 2007. Antallet af kontanthjælpsmodtagere blev opgjort til 74.300 i juni 07.
I alt 162.200 – eller 71.100 flere, end der er ledige … Hvordan det kan lade sig gøre, er et mysterium, som ikke umiddelbart lader sig opklare. Ifølge Danmarks Statistik indgår følgende i beregningen af ledigedstallet: ”Statistikken omfatter arbejdsløs-hedsforsikrede dagpengemodtagere samt ledige, der modtager kontanthjælp – herunder ikke-forsikrede personer og forsikrede ledige, der endnu ikke har opnået retten til dagpenge,eller som af den ene eller anden grund har mistet dagpengeretten. ”Måden, de opnår deres tal på, er ved at jonglere folk rundt i systemet og ændre deres status, ved at skræddersy aktivering, så folk stadig er ledige uden at fremstå som ledige osv. Mistanken er svær at fortrænge : Forsøger regeringen at pynte på arbejdsløsheds-tallene, for både at bedrage vælgerne og sig selv, for at skaffe politisk forståelse for “nødvendigheden” af masseimport af udenlandsk arbejdskraft ?

Spørgsmålet er hvor meget de arbejdsløse og den statistik der bliver gjort over dem bliver ændret med en socialdemokratisk-ny alliance-radikal- folkesocialistisk regering. Når man på den ene side sminker sine tal og skjuler den reelle arbejdsløshed og på den anden side kører en kampagne for at importere arbejdskraft, tyder det på, at regeringen forsøger at manipulere med virkeligheden; nemlig det reelle antal arbejdsløse, for at kunne tilfredsstille regeringens magtfulde støtter i det kapitalistiske erhvervsliv der kræver øget import af arbejdskraft, sådan at de kan øge presset på løn- og arbejdsvilkår, og dermed øge profitterne til glæde for aktionærerne på Børsen, i stedet for at imødekomme befolkningens behov for uddannelse, ordentligt arbejde, billige boliger og kollektiv transport. m.m. Samtidig som regeringen og den socialdemokratiske opposition taler om mangelen på arbejdskraft hver eneste dag er det et faktum at der er 900.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, som holdes uden for arbejdsmarkedet og lever på kummerlige overførselsindkomster. Problemet for regeringen og den socialdemokratiske opposition er, at det kapitalistiske arbejdsmarked er lukket for dem. Mange mennesker ud af den næsten million store hær af folk på bidrag og pension både kan og vil arbejde. Måske kan de ikke arbejde fuld tid, men klarer et halvdagsjob. Det påviser professor Jesper Jespersen og tidl. ‘vismand’ og minister Bent Rold Andersen bl.a i bogen ”Velfærdsdebat på vildspor”. De påpeger at selvom den officielt registrerede arbejdsløshed er meget lav, og Fogh-regeringen bryster sig af disse tal, så er det fup. De officielle arbejdsløshedstal omfatter nemlig ikke de 118.000 på kontanthjælp, de 95.000 på sygedagpenge, de 64.000 i aktivering og de 5.000 på en såkaldte ‘ledighedsydelser’.  Jespersen og Rold Andersen anslår, at næsten halvdelen af de 900.000 – omkring en halv million mennesker, eller mere præcist 427.000 – ville være i stand til at arbejde, hvis der var tilstrækkelig efterspørgsel efter arbejdskraft!

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s