Big Brother-staten på vej til at overvåge hele dit liv

2007

Storebror ser dig – nu skal alle overvåges !

Det er frivilligt at deltage i TV-programmet “Big brother”. Alle ved at de bliver overvågede – dag og nat – overalt i bigbrother-huset. Her er ikke tale om at krænke folks integritet eller hvad vi nu kalder “privatlivets fred” ; men i Orwells mareridt sker overvågningen ufrivilligt; på samme måde som det hemmelige politi (PET) idag overvåger og registrerer mennesker uden vores kendskab endsige tilladelse. Det sker sideløbende med at de store kapitalistiske medier understøttet af “spindoktorer” og højreliberale redaktører i samarbejde med deres politikere har udviklet en “newspeak” – et nysprog hvor især ordene “islam” og “kommunisme” hver eneste dag sættes i forbindelse med “krig” og “terror” , ja man får indtrykket at de udgør en fare for den “kristne og demokratiske civilisation”.
Det minder om det orwellianske “Nysprog” hvor Krig kaldes “fred” , slaveri kaldes “frihed”i de officielle medier i den dystopiske roman “1984” skrevet af Georg Orwell alias Eric Blair i 1948.
På universiteterne i de kapitalistiske Nato-stater diskuterer profesorer og deres studenter i fuldt alvor tesen om “Clash of Civilizations” – “civilsationernes samenstød” mellem den “kristne og den muslimske civilsation”.  Tidligere – på Hitlers og Staunings tid i 1930´erne var den “vestlige kristne civilsation” angiveligt truet af en “jøde-kommunistisk” sammensværgelse med Stalins Sovjet som centrum, ifølge de fascistiske konspirationsteorier som med Nazi-Tyskland som centrum blev spredt verden over.
Hvor udbredt og omdiskuteret disse højreliberale teser er fremgår af google hvor en søgning giver mere end 1,7 millioner resultater.


Under dække af slagord som “krig mod terror” opbygges et omfattende elektronisk og paramilitært overvågningssystem i de kapitalistiske Nato- og EU-stater.

Derfor begynder Orwells modbydelige forestiling nu at træde frem og udvikle sig til brutal virkelighed. Det begyndte allerede inden den 11.september 2001. –
I Danmark blev Tvind-loven fremlagt af den socialdemokratiske Nyrup-regerings radikale skoleminister i 1998.
Den blev vedtaget med støtte fra hele den borgerlige og socialdemokratiske nomenklatura. – – –
Men fakta er at den var et brud på den grundlov som de samme partier ved festlige lejligheder hylder som “verdens mest demokratiske” –
At terrorangrebene den 11.september, som blev udført af velbjergede intellektuelle fra de USA-allierede stater Saudi Arabien og Ægypten; skulle få følger i USA var klart. Angrebet på det gigantiske World Trade Center i New York var et angreb på USA. Men hvem kunne tro at vi i Skandinavien skulle blive ramt? *
Fakta er at skandinaviske lande som Danmark og Sverige – trods en erklæret neutralitetspolitik i mellemkrigtiden – allierede sig med den stærkeste kapitalistiske stormagt. I tiden optil den sidste verdenskrig var det Tyskland, idag er det USA. Danmark og Norge blev “tvangsindmeldt” i USA´s aggressive militæralliance Nato, mens Sverige under den angivelige “neutrale” facade samarbejdede politisk og militært med USA.
Navnene på tusinder af kommunister, antiimperialister og andre modstandere af den borgerlige orden blev registreret af de hemmelige politi under de borgerlige og socialdemokratiske regeringer i de nordiske lande. Efter 1968-69 blev den hemmelige politiske registrering erklæret ulovlig, men den fortsatte. Og det gik så langt at navnene på de registrerede i Danmark og Sverige blev sendt til USA.
I slutningen af 1960´erne indførte myndighederne i flere skandinaviske lande den centrale person registrering af alle – kaldet CPR . CPR-nummer-systemet var og er en krænkning af privatlivet ikke bare fordi det knytter din fødselsdag sammen med offentlig registrering, men i realiteten har gjort det umuligt at leve et normalt liv uden et CPR-nummer. Det kræves ikke bare ved ansættelser i offentlig tjeneste, men også i private virksomheder, når du låner bøger, behøver lægehjælp eller bliver indlagt på hospitalet.
CPR-systemet er enestående for de nordiske lande og findes hverken i Tyskland eller i de Forenede Stater. Ikke fordi disse kapitalistiske staters magthavere ikke vil indføre det direkte hvis de fik muligheden, men fordi den folkelige modtand er så omfattende. Tyskerne og amerikanerne er bevidste om at det kan og bliver misbrugt af politifolk, militærfolk, politikere og andre myndighedspersoner.
Men i Storbritannien – en stat som de nordiske lande både politisk og økonomisk er stærkt knyttet til planlægger myndighederne nu indførsel af et ID-kort hvor ikke bare foto, men også fingeraftryk og øjets “iris” er registreret i kortets chips. Samtidigt skal hver eneste borger svarer på 47 personlige spørgsmål som også registreres i det enorme “Big brother” -register som myndighederne i Eric Blairs alias Georg Orwell´s fædreland er igang med at oprette.
På den anden side var Orwell selv en meget ivrige spion mod hans egne landsmænd. Han oprettede sit egen liste over “borgere” som han ikke stolede på i “kampen mod kommunismen”.
Bl.a filminstruktøren og skuespilleren Charlie Chaplin blev registreret af Orwell som “upålidelig”.
Orwell antikommunistiske hysteri udviklede sig til stikker-virksomhed da han udleverede Charlie Chaplin´s og andre navne fra hans lister over “upålidelige” borgere til de britiske myndigheder.
Det er måske derfor at det ikke virker spor overraskende at borgerne i Orwells hjemland idag er et af verdens mest kameraovervågede og at britiske myndigheder nu er i gang med at opbygge det mest omfattende “Big Brother”- register.
Det er ikke bare på Camp Guantánamo at grundlæggende retsprinciper og internationale konventioner sættes ud af spillet. Danmarks Statsminister Poul Nyrup Rasmussen lod i 2001 USA´s præsident forstå at “Vi er med Jer hele vejen” uden at præcisere at “vi” modsætter os at bekæmpe “terror” med bomber, invasioner, statsterror og tortur. Statsterror, altså aggressionskrig som den er defineret i FN´s Charter er et brud på folkeretten – en forbrydelse mod menneskeheden. * De grundlæggende retsprinciper og internationale konventioner sættes ud af spillet i en slags permanent undtagelsestilstand. Fundamentale principper som “At du er USKYLDIG TIL DET MODSATTE ER BEVIST . . .. og Retten til fri meningsdannelse . . .og retten til et privatliv er demokratiske grundpiller som trues af terror-lovgivningen og nye krænkende overvågningslove. Lovene udgør den juridiske side af den USA-ledte ”krig mod terror”. * En krig som trænger ind overalt på kloden – fra terrorstempling af en demokratisk valgt regering i Palæstina – og befrielsesbevægelser som PFLP og kurdisk-tyrkiske PKK, filipinske NPA; til retsforfølgelse af solidaritetsaktivister og massearrestation af unge muslimer på grundlag af stats-fabrikerede (PET-) beviser , til udvisning af angivelige terrorister – med hemmelige beviser – fra Sverige til lande som bruger tortur til amerikansk terrorstempling af de norske oliselskaber Statoil og Hydro fordi USA ikke kunne lide deres handelspartnere.
“Krigen mod terror” bruges som en murbrækker for den kapitalistiske kontrarevolution især i de afhængige lande og neo-kolonierne hvor arbejderklassens og de undertrykte folks kamporganisatiner udpeges som “terrororganisatiner”; ofte uden skyggen af reelle beviser.


Stykke for stykke som med spegepølsen fjernes de tilkæmpede politiske rettigheder
indtil der bare er ord-fraser – der ikke gælder i virkeligheden – tilbage. Indtil der kun er det “tavse flertal” – som ikke er “jøder”;”sigøjnere” (Roma), “kommunister” ; “terrorister”; “islamister”; “socialistiske ballademagere” og alle de andre aktive modstandere af den kapitalistiske verdensordens undertrykkelse af sociale og nationale rettigheder for jordens folk ; tilbage til at kæmpe for disse rettigheder. Eller som den tyske antifascist og KZ-fange Martin Niemöller udtrykte det :

„Da nazisterne tog kommunisterne, protesterede jeg ikke, for jeg var ikke kommunist.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, for jeg var ikke socialist.
Da de tog fagforeningfolkene , protesterede jeg ikke, for jeg var ikke medlem af fagforeningen
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, for jeg var ikke jøde.
Da de kom efter mig var der ingen tilbage til at protestere.

Hvis de borgerlige og socialdemokratiske politikere fortsætter, uden reel modstand, vil der blive et kontrolsamfund hvor myndighederne kan udpege hvem som helst som “terrorist” , tilbage. Beviserne er hemmelige og umulige at kontrollere. Overvågningen er generel – Det hemmelige politi ( PET; SÆPO) får nu udvidet sine legale overvågningmuligheder yderligere – For eksempel har FRA: Försvarets radioanstalt i Sverige fået politisk ordre om at spionere mod al tele- og internetkommunikation som passerer landets grænser.
Det hemmelige politi og efterretningstjenester har fået lovparagraffer der gør det muligt at spionere mod os – uden at der findes den mindste mistanke. * Storebror ser dig og vil vide alt. Alle er i princippet udpeget til “terrorister” indtil du har bevist din uskyld? USA har den mest omfattende registrering af individer og organisationer som er terror-stemplede. Alt muligt som USA´s magthavere ikke bryder sig om findes med på listerne. En overgang fandtes de norske olieselskaber Statoil og Hydro med på den sorte terrorliste. Cuba og Iran peges ud som ”stater som støtter terrorisme”, mens Osama bin Ladins Saudi Arabien og Pakistan kaldes allierede i “krigen mod terror”.

Samtidig er flere hundrede personer, organisationer og virksomheder terror-stemplede.

USA´s (og Israels) liste over terrororganisationer

  Direkte efter den 11 september satte EU-bureaukraterne sig ned og afskrev den terrorliste som USA allerede havde opført. – Det foregik nærmest efterprincippet : Hvem kan USA (vi) ikke lide ? På EU´s lister indgår såvel det filippinske kommunistpartis CPP´s stifter, såvel som palæstinensiske Hamas og PFLP, colombianske FARC og kurdiske PKK. – FN har også en liste. Den omfatter 350 personer og 123 organisationer. Den retter sig udelukkende mod firmaer og personer med forbindelser til hvad der betegnes som “talibanerne eller al-Kaida”. Men også FN´s liste er i store træk skabt efter USA´s ønsker . Det var for eksempel USA:s finansministerium som foreslog at FN-kommitén skulle skrive al-Barakaat og de tre svensk-somaliere på listen. De blev terrorstemplet uden at USA havde fremlagt nogle beviser og uden at spørgsmålet blev diskuteret i komittén. EU:s ministerråd har besluttet att gøre EU-lov af sanktions-kommitténs liste. Dermed bliver den også lov i Danmark og Sverige. Uden det mindste krav på beviser, tilføjes nye navne til FN-listen, som med automatik også er terrorstemplet i Danmark og Sverige.

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s