Filipinerne: Jose Maria Sison frikendt for EU’ terror-anklager

Protestér mod professor Sisons arrestation !

Kære venner

Vi henvender os for at informere jer om at professor Jose Maria Sison, formand for International League of Peoples Struggle (ILPS) ulovligt er blevet arresteret af det hollandske politi. Professor Sison blev arresteret til trods for højesterets beslutning i slutningen af juli 2007 der afviste kupanklager og de hundredvis af dokumenter som skulle udgøre det for beviser imod professor Sison og 50 andre enkeltpersoner.Vi modtog også rapporter om at hjem og kontorer tilhørende filippinske ledere i Holland er blevet gennemsøgt og personlige computere er blevet konfiskeret af hollandsk politi. Disse aktioner fra hollandsk politis side er fordømmelige. I lys af dette opfordrer vi dig / jeres organisation til at gennemføre øjeblikkelige protestaktioner og sende protestbreve til Hollands ambassade/konsulat og den filippinske ambassade/konsulat i jeres område for at tage afstand fra og fordømme den illegale arrestation og angreb på professor Sison´s og andre filippinske lederes grundlæggende menneskerettigheder i Holland.Vi vil sende jer mere detaljeret information senere. Ser frem til jeres omgående aktion og støtte.
I solidaritet / Ramon Bultron ILPS-HK

EU-domstol underkender EU´s Ministerråd: Jose Maria Sison og Al Aksa er uberettiget stemplet som “terrorister”

EU’s næsthøjeste retsinstans har i en afgørelse den 11. juli 2007 afgjort, at det var en fejl, da EU’s ministerråd beordrede José Maria Sisons og det hollandske Al-Aksas økonomiske midler indefrosset. Dermed gav domstolen de to parter ret i deres klage og underkendte ministerrådet, EUs øverste politiske organ.

Hvem er José Maria Sison ? 

José Maria Sison også kendt som Joma er politisk flygtning og har boet i Holland siden 1987. Som ung stiftede han den revolutionære Patriotisk Ungdom i 1964 i hans hjemland Fillipinerne, og i 1968 stod Joma i spidsen for genstiftelsen af Filippinernes Kommunistiske Parti til hvis formand han blev valgt. Fra 1969 begyndte Den Nye Folkehær – New People’s Army NPA sine væbnede aktioner mod det korrupte og USA-støttede Marcos-regime. Det fascistiske Marcos-regime faldt,men i dag fortsættes Marcos politik under Præsidenr Corizon Aquino med USA´s støtte. Derfor fortsætter NPA kampen mod regimet.

Sison blev fængslet under undtagelsestilstanden og var i en enecelle lænket til sin seng under det USA-støttede Marcos-regimes tid. Han blev løsladt af Corazón Aquino-regeringen af hensyn til “national forsoning”, men gik i eksil i Holland i 1987, hvor han søgte om politisk asyl året efter, da hans filippinske pas blev inddraget af Aquino-regeringen. Men han har aldrig fået tilkendt asyl. José Maria Sison blev opført på USA’s og EU’s terrorlister efter 11. september 2001 – på EU-listen efter enstemmig ministerrådsbeslutning, som er blevet fornyet lige siden trods omfattende politiske og juridiske protester. Det hollandske Al-Aksa er en organisation, dannet på basis af hollandsk lov, der har indsamlet økonomiske midler til humanitært hjælpearbejde til Palæstina. Siden 2003 er disse midler blevet tilbageholdt, fordi de angiveligt gik til organisationer, som støttede terror, specielt Hamas – nu det lovlig valgte palæstinensiske regeringsparti.Sison og hollandsk Al-Aksa har ført en fælles sag mod denne beslutning ved den europæiske domstol, der nu altså har givet dem ret i, at deres rettigheder er blevet krænket ved EU-kommissionens direktiver. Den naturlige konsekvens af kendelsen ville være at fjerne både Joma og Al-Aksa fra terrorlisten og frigive og erstatte deres indefrosne midler.Dette har imidlertid ikke sket. Kendelsen i dag er en betydelig juridisk sejr i kampen mod den forskelsløse og vilkårlige ‘krig mod terror’, som USA og EU-landene indledte i slutningen af 2001, der med skumle politiske formål anbringer nationale befrielsesbevægelser og humanitære organisationer på linje med terrorister. Advokaten Ruth de Leon er international koordinator i en kreds af jurister, der støtter professor Sisons kamp for at blive taget af EU` og USA`s terrorlister og få respekteret sine politiske, sociale og økonomiske rettigheder som politisk flygtning i Holland.International DEFEND Committee kan kontaktes på

defenddemrights@yahoo.com  

Læs mere om sagen på Defend Sison

I Sverige protesterer Kommunistiska Partiet i et opråb

“på det kraftigste mod arrestationen af professor Jose Maria Sison och mot de razzior som genomfördes gentemot sex olika hem samt mot NDF -kontoret i Utrecht. I dessa Gestapoliknande raider bortforslade holländsk polis datorer, och annan media.

Det politiska fængslandet av Jose Maria Sison ingår i ett ruttet politiskt spel iscensatt av den amerikanska imperialismen och dess vasaller i Manilla, Haag och London i syfte att förhindra en fredlig lösning på den sociala och nationella konflikten i Filippinerna. Alla de trakasserier som Sison utsatts för under sin vistelse i Nederländerna har inte ett dyft med ”terroristbekämpning” att göra, utan trakasserierna och arresteringen av Jose Maria Sison handlar om att sätta press på en social och nationell befrielserörelse som utmanar inhemsk reaktion och imperialism och som vägrar inordna sig under den amerikanska världsordningen och den filippinska reaktionen.

Sison som inte satt sin fot i Filippinerna på tjugo år anklagas falskeligen för två mord på personer i Filippinerna, trots att högsta domstolen i Manilla den 2 juli i år förklarade alla anklagelser mot Sison och 50 andra för ogiltiga och deklarerade att anklagelser mot Sison och de andra 50 varit politiskt motiverade.

Men nu återanvänder de holländska myndigheterna denna skåpmat utan någon som helst faktabakgrund i ett större politiskt spel Det är även värt att notera att EG – domstolens första instans i Luxemburg den 11 juli i år förklarade EU: s ministerråds terroriststämpling av Sison för ogiltig och hävdade att frysningen av hans tillgångar samt att terroriststämplingen inte gick rätt till.

Hykleriet bliver endnu mere åbenbar nu hvor den tidligere politiske fange Sison, som sad politisk fængslet i elleve år i diktatoren Marcos fænglser igen fængsles, denne gang af det ”liberale” Hollands regering, samtidigt som den USA-støttede Arroyo– regeringen ustraffet kan fortsætte sine riktade mord mot progressiva ledare och aktiva i Filippinernas folkrörelser, riktade mord som tagit 850 liv sedan 2001.

Det politiska fängslandet av Sison lämnar dörren öppen for den europeiska reaktionen, i samarbete med den amerikanska, för att kunna slå till mot alla progressiva och revolutionära krafter i Europa i enlighet med USA: s så kallade ”krig mot terrorn”.

Vi kräver ett omedelbar frigivande av professor Jose Maria Sison!
Sluta med all politisk förföljelse mot filippinska progressiva i Nederländerna!
Upphäv den absurda terroriststämplingen mot Sison!

Göteborg den 31 augusti 2007
Kommunistiska Partiet, partistyrelsen.

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s