“Kampen” om PETs “Nyttige idioter” i Blekingegade fortsætter

7.mar 2008 * * * * *
DR´s “selvsvingende” nyhedsprogram som indtil nu er sendt under navnet “Selvsving” går i dybden med den politiske arv efter Blekingegade-gruppen – der som som bekendt havde “GANG i DEN” – for 20-25 år siden – med at opfylde rollen som det PET´s nyttige idioter” uden egentlig selv at opdage at de 25 år senere spiller hovedrollerne i den forestilling som i de borgerlige medierne kaldes “venstrefløjens blodige ideologi og praksis”.
Selvom 99 % af de mennesker som opfatter sig som “venstreorienterede” ikke sympatiserede eller sympatisere med Blekingegade-gruppens “aktiviter”.
Det er ikke bare i de anarkistiske,ultraradikale og autonome smågrupper at der stadig findes folk der hylder arven fra Blekingegade-gruppen, men også på den såkaldte “venstrefløjsportal Modkraft” , hvor f.eks redaktør Martin Limblom ukritisk har ført an i fremstille Blekingegade-gruppen og deres opportunistiske autonome sympatisører som en del af den “røde og kommunistiske venstrefløj”, hvad de aldrig var. Det er hos Modkraft, i de autonome anarkistiske miljøer, hos Blekingegadegruppens og RAF´s opportunistiske medløbere og wannabees at det hemmelige politi og alle Folketingets overvågningspartier finder nye “aktuelle” argumenter for at skærpe
det hemmelige politi; PETs overvågnings og aflytningsterror og den generelle “terrorlovgivning” – rettet mod solidaritets-organisationer.
Men ifølge Selvsving er kampen om Blekingegadebandens hjernebefriede “aktiviteter igang med at udvikle sig til en farce” – : En forfatter og et filmselskab slås nu om rettighederne til virkeligheden i miljøet omkring Blekingegade. Og hvis kampen om virkeligheden fortsætter, bliver farcen sikkert snart til en film – men hvem skal så have rettighederne? ” –
“Blekingegade”-forskeren Peter Øvig der udover at være beriget med millioner af kroner på bøgerne om den pseudo-revolutionære gruppe også har Cavlingprisen, Den Berlingske Fonds Journalistpris og Montanas litteraturpris på “kontoen” krævede 1,9 millioner kr. af filmselskabet Zentropa og Peter Aalbæk for at være “konsulent” på filmatiseringen.

Imidlertid mente filmselskabet at Øvig´s rådgivning ikke var næsten to millioner værd. I stedet indledte Filmselskabet et samarbejde med Jørn Moos, efterforskningsleder i sagen. –

Men så let slap filmselskabet ikke af med Øvig – Han kræver nu – gennem journalistforbundet “aktindsigt i Filminstituttets støtte til Zentropas og Moos´s Blekingadeprojekt”. – – – –

Hvorfor ? kan man som menigmand spørge sig selv

Journalistforbundet svarer: Både ud fra en ophavsretlig og en markedsføringsretlig betragtning må forbundet formode , at Øvigs “rettigheder er blevet krænket” –

Peter Aalbæk fra Zentropa kommenterer den “ophavsretslige” krænkning af Kejseren af Blekinggades eneret” til historien :

“Det må være gået med Peter Øvig som med så mange andre, der har fået succes. Hans hoved er blevet for stort”


Imidlertid blander en tredje eller er det fjerde part sig nu i farcen omkring arven fra Blekingegade”: Det er Lars Willemoes – som må siges at være Godfather til Blekingegadehistorien. Han skrev sidst i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne en række artikler om den venstre-opportunistiske terror-gruppe i avisen “Information” .
Til Politiken siger han om Øvigs bøger:

“Jeg sagde til ham , at hvis han citerede fra mine artikler, ville jeg gerne have, at han skrev, hvor han havde det fra. Det gør han faktisk ikke«, siger Lars Villemoes.

Om Øvigs krav om ophavsret og aktindsigt :»Jeg kender ikke Zentropasagen i detaljer, men det lyder meget underligt, at han kører ud med sådan et krav. Det er meget driftigt af ham på den måde at slå sig ned som manden med ophavsretten«, siger Lars Villemoes der også – ligesom flere eksperter – peger på, at Øvig i hvert fald ikke har ophavsret til politiets materiale eller sagen som historisk begivenhed.

“Han kan allerhøjest have ophavsretten til den tekst, han selv har lavet – og den burde han have givet en langt bedre kildeangivelse. Der er jo nærmest ikke nogen”, mener Lars Villemoes.

Som også siger at Øvig ved at læse hans artikler har fået serveret »en færdig opskrift til hele værket«.

Samtidig udtaler Stemme nr I og II fra Blekingegruppen sig om deres “terroristiske eventyr i 1980 ´erne” og i Øvigs sensationsprægede bøger optræder et medlem kaldet “stemmen” jævnligt.

“Stemme nr I” – som Peter Øvig førte lange natlige samtaler med for at skaffe sig stof til til de bøger som gjorde ham til millionær ligesom “Stemme II” optræder anonymt så der findes ingen mulighed for at kontrollere om deres udsagn er sande eller er nye livsløgne, “politiske fantasier” eller efterrationaliseringer.

“Stemmen II” fik mulighed for at udtrykke sit syn og fortælle hvad han havde lært siden efter opløsningen af gruppen.
Det som går igen hos disse “Stemmer” fra den opløste gruppe er mangelen på selvindsigt og selvkritik både hos Blekingegadefolkene.
Det minder næsten om nogle af de gamle DKP’ ere som nægter at erkende at DKP har forandret sig fra 1970`erne til idag. At DKP blev opløst og deres politiske strategi brød sammen, DKPs dagblad “Land&Folk” blev nedlagt – næsten samtidigt med Sovjetunionens opløsning i 1991.
Mangelen på en ærlig selvkritik gør det svært for dem at drage ærlige politiske lærdomme af deres politiske nederlag.
At Øvigs “stemmer” og Blekingegade-gruppens politiske sympatisører på den anarkistiske og venste-opprtunistiske fløj ikke har lært noget af deres politiske strategis nederlag bekræfter interviewet med “stemmen II” i “Clartè -tidskrift for venstreintellektuelle”.
“Bankrøverbande”-medlemmet som kalder sig ”Den anden stemme fra Blekingegade 2 …” fik fuld anonymitet til at udtrykke sit politiske syn og hvad han har lært af gruppens politiske sammenbrud. Men “Stemmen II” har åbenbart ikke lært noget – og ligner en der drømmer sig tilbage til 1980’ernes “spændende røvertogter” og den individuelle terrors strategi og han forsvarer gruppens aktiviteter idet han siger:

”Du har dit syn på verden. Jeg har et andet, og paradoksalt ønsker og kræver vi formentlig begge en mere retfærdig verden med mindre lidelse og sorg. Din vej kræver respekt for dansk lov, dansk demokrati samt for ”dansk ejendom og formuer”. Den mere demokratiske vej kræver samme respekt for alle folkeslags værdier.”

Som om en socialistisk strategi – i 1980´erne eller idag – er et valg mellem individuel terror og eller total underkastelse under den kapitalistiske ejendomsret hvadenten den nu er privat eller statslig !
Som om (klasse-)kampen for revolutionære forandringer af samfundet kan afgøres af små selvudnævnte autonome elitære grupper der hver for sig “terroriserer fjenden” og “nedbryder samfundstrukturen med bankrøverier og kidnapninger” !

Gruppens sekteriske isolering fra arbejderklassen og de undertrykte folk som de – sikkert fra begyndelsen af et ærligt hjerte – ville solidariserer sig med – ser “stemmerne” åbenbart ikke som noget problem.
Den sekteriske isolering var både en følge af gruppens småborgerlige klasseoprindelse og en følge af den tidligere DKP’ers Gottfred Appels venstreopportunistiske ideologiske kurs.

Det betyder ikke at det var forkert at kritisere og bryde med DKP i begyndelsen af 1960’erne. Det var der tusinder af revolutionære og progressive arbejdere og intellekuelle der gjorde. De indså at DKP ikke længere var arbejderklassen parti til forberedelse af den socialistiske revolution – som nu i vor tid det 21.århundrede mere end nogensinde er nødvendig.

” Lenin skrev i november 1900 en et par linjer om “økonomismen og terrorismen” som er værd at læse igen:
“Man må spørge, om der da i den russiske tilværelse er så få misforhold, at det skulle være nødvendigt at udtænke særlige “vækkelsesmidler” ? – –

Og på den anden side, hvis en og anden ikke engang vækkes af den russiske vilkårlighed og ikke er til at vække, er det så ikke indlysende , at han også vil se til med hænderne i lommen under tvekampen mellem regeringen og en håndfuld terrorister ? Det er jo netop sagen, at arbejdermasserne i høj grad vækkes af nederdrægtighederne i den russiske tilværelse. men vi formår ikke, om man så må sige, at samle og koncentrere alle de dråber og stråler af folkets vækkelse, som den russiske tilværelse fremkalder i langt større mængde, end vi alle forestiller os og tror, . . . . “ V.I Lenin i “Vor bevægelses mest nødvendige opgaver Hvad må der gøres ? ”

Den russiske revolutionære kommunist Lenin rammer plet : Den omtalte “økonomisme” er højre-opportunismen som DKP repræsenterede i 1960´erne, mens “terrorismen” er venstreopportunismen som Appel-gruppen, RAF og Brigate Rosso repræsenterede.

At Højreoportunismen og Venstreopportunismen er politiske tvillinger blev anskueligtgjort af det DKP-støttede DDR-regime i 1970 ´erne da efterretningstjenesten Stasi aktivt understøttede RAF i deres “individuelle terrorstrategi” i Vesttyskland som førte til højredrejning , yderligere inskrænkning af de demokratiske rettigheder og fascisering af det (vest-)tyske voldsapparat .

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s