Færre aborter i Rusland

22 april 2008 –
MOSKVA (*) Antalet aborter i Rusland er mindsket med en fjerdedel på fem år.
Alligevel er antalet for tusind kvinnor stadig næsten tre gange så højt som i vest.
Sundhedsminister Olga Borzova også forkvinde i det russiske parlament, Dumaens sundhedsudvalg;
håber at få ciffrerne ned til den vestlige verdens ca 15 aborter for hver tusind kvinder.
Borzova håber at få hjælp af et lovforslag som bl.a. forbyder abortreklamer på andre steder end sygehuse og andre medicinske fakulteter.
I Danmark blev der i 2005 udført 12 aborter for hver tusind kvinder i alderen 15-49 år.
Tallene for Island, Norge og Sverige var 12, 13 og 17 aborter for hver tusind kvinder samme år.

Den kapitalistiske udvikling i Sovjet/Rusland har ført til et direkte fald i folketallet –
Den stadig mere udbredte kapitalistiske frihed til at handle med alt på “markedet” i ind- og udland har ført til rigdom for et lille mindretal af partipamperer og fhv.- sovjetdirektører, mens det store flertal knapt har råd til dagen og vejen eller børn.
Den kapitalistiske kontrarevolution som begyndte allerede under Hrustjov-regimet i 1950´erne og som for alvor slog igennem under Gorbatjov og Jeltsin-regimet i 1980´erne og 1990´erne førte til stadig sværere forhold for arbejderklassen´s unge med åben masse-arbejdsløshed, – fattigdom , kriminalitet, alkoholisme og almen håbløshed og nihilisme. Det er på den baggrund vi skal anskue den uerklærede fødselsstrejke som Ruslands kvinder og deres mænd har gennemført gennem snart to generationer. Det har ført til at antallet af fødsler er faldet til nye lavpunkter – samtidig som kapitalistiske reklamebureauer fortæller om fordelene med en abort.
At der nu ligger et lovforslag på bordet der forbyder abortreklamer er et klart tegn på alvoren i det kapitalistiske Ruslands demografiske problemer.
Det er et faktum at antalet aborter konstant mindsker i Rusland. Fra 2 millioner 138 000 i år 2002 det vil sige 54,2 for hver tusind kvinder – noget nær verdensrekordden – til 1 million 582 000 i 2006 dvs. 40,3 for hver tusind kvinder, oplyser Olga Borzova fra Dumaens sundhedsudvalg.
Men abortfrekvensen er stadig to til tre gange højere end i vest, siger hun – hvor 15 aborter pr tusind kvinder er en typisk tal.
Ifølge det nye lovforslag skal reklamer for aborter på gader, i media og forskellige offentlige lokaler foruden medicinske kliniker forbydes. Borzova mente at lovforslaget kunne sammenlignes med de restriktioner for tobaks- og alkoholreklamer som fornylig er blevet indført. Da forslaget ensidigt er rettet mod at mindske propaganda og reklame for aborter og ikke peger på at løse de socioøkonomiske forhold i dagens kapitalistiske Rusland som er den egentlige årsag til de lave fødselstal og den høje abortfrekvens vil de nye regler for “abortreklamer” ikke løse Ruslands store demografiske problemer.
Kilde: interfax 22/4

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s