“Alvorlige økonomiske problemer” i €uro-staterne

18.juni 2008 * I de borgerlige og andre EU-underdanige medier fremstiles EU og den Økonomisk Monetære Union – €urolandenes fælles økonomiske politik som en succes.
Men i realiteten befinder flere af de største kapitalistiske Euro-stater sig i en alvorlig økonomisk krise med massearbejdsløshed, stigende inflation og udhuling af de arbejdendes levevilkår samtidigt som flere lande har store underskud på de kapitalistiske statsbudgetter og underskud på betalingsbalancen – en dødssynd ifølge ØMU – Massstrichttraktaten.
Med andre ord indførelsen af €uro´en, den fælles valuta og ØMU; den Økonomisk- Monetære Union´s statskapitalistiske regler for gældsætning, finanslov og betalingsbelance har ikke ført til økonomisk vækst endsige velfærd og fuld beskæftigelse for arbejderklassen og folken i eurolandene.
Tværtimod sidder Eurolandene nu fast i den kapitalistiske krises skruestik. Kapitalen kræver at de kapitalistiske eurostater skal redde deres profitter på arbejderklassens bekostning, de kalder det “vores konkurrencekraft”. De kræver nedskæringer i de statskapitalistiske budgetter, i arbejderklassens løn og arbejdsvilkår, ligesom de kræver nedskæringer i den sociale velfærd, især arbejdsløshedsdagpengene angribes af kapitalen. Det sker for at presse arbejderklassens og andre arbejdendes løn og arbejdsvilkår og tvinge folk til acceptere lavere løn og forringede arbejdsvilkår. Men det vil ikke løse kapitalismens krise også selv vi forestillede os at arbejderklassen (ufrivilligt) skulle acceptere at betale krisen. Det er en skrue unden ende som slutter iu kinesiske og indiske løn og arbejdsvilkår.
Kapitalismen har aldrig været og bliver aldrig krisefri . . . . De uløslige økonomiske modsætninger mellem løn profit og forbrug forsøger kapitalen “løse” gennem gennem at true med “forværring” af krisen med massefyringer, nedskæringer i den sociale velfærd. Kapitalen og dens borgerlige-reformistiske politikere bruger krisen til at påtvinge arbejderklassen forringede løn – og arbejdsvilkår. Truslen om arbejdsløshed , fattigdom og hjemløshed bruges åbent af kapitalen og dens politiske lakajer. Det demonstreres åbent gennem de ophidsede, konstante ja “principfaste” angreb på arbejderklassens og andre arbejdsløses dagpengerettigheder. Dagpengene skal begrænses og beskæres for at påtvinge arbejderklassen reallønsnedgang, forringede arbejdsvilkår og længere arbejdstid. Kapitalismen og dens fortalere tyer tilbage til “Old School”-kapitalismens pisk. Arbejderklassen skal tvinges til at betale kapitalismens krise med fattigdommens, sultens og hjemløshedens pisk som nu åbent føres ud i livet i Grækenkland.

Nordea- økonom: “store økonomiske problemer” i flere €urolande.

Det er “chefanalytiker” Anders Matsen fra Nordea som trækker de kapitalistiske €urostater Portugal, Italien, Grækenland og Spanien frem og påviser at alle har lav vækst og ganske store underskud på betalingsbalancen – og rekordstor inflation inden for euro-zonen.
Også den kapitalistiske €uro-økonomi i Tyskland og Frankrig har millioner af arbejdsløse, stigende inflation og problemer med at overholde den liberale Maastrich-traktats skrappe krav til balance på statsbudgettet.

Tre gange “værre” end Danmark i 1980´erne

  Set ud fra EU´s kapitalistiske  markeds-tilpasningsregler i  Maastricht-traktaten (ØMU) ser det “værst” ud i Grækenland, hvor underskuddet nærmer sig 15 procent af bruttonationalproduktet. Da det så “aller værst” for Danmarks kapitalistiske økonomi – dengang i begyndelsen af 1980’erne, hvor vi ifølge den socialdemokratiske Finansminister Heinesen var på vej mod “afgrunden” hvis ikke der blev skårert kraftigt ned på løn og levevilkår for den brede befolkning – var den danske stats underskud kun på omkring 5 procent.
I både Grækenland, Portugal og Spanien – som EU fremhæver “som en økonomisk succeshistorie hvor disse lande oplevede en stor økønomisk vækst og i 1995 havde Portrugal fine tal på betalingsbalancen over for udlandet” i 1990’erne også “da €uroen blev indført” – som det hedder fra EU-kommissionen _ har den kapitalistiske udvikling efter €uro´en indførelse ført til stigende inflation – især i Italien , og stigende underskud på de kapitalistiske statsbudgetter.
Idag har Portugal et underskud på hele 12 procent.
Italien har i årene efter indførselen af €uro måttet kæmpe med store prisstigninger og har idag en af “euro-zonens dårligste økonomier”.
Tidligere kunne hvert land devaluere kronen, marken, francen, liren og peseta`en – altså en nedskrivning af valutaen, så landets varer og arbejdskraft pludselig var billigere over køberne i andre lande. Men valuta-kursen bestemmes nu i Bruxelles og på det kapitalistiske verdensmarked.
Derfor er det redskab nu ubrugeligt for regeringerne i Rom, Madrid, Lissabon og Athen. I stedet må de igennem krisen på den hårde måde – “lige som Tyskland, der først er ved at komme sig ovenpå genforeningen nu, netop har været det.” vurderer både Anders Matsen fra Nordea og Peter Birch Sørensen, der er økonomisk overvismand.
Det er dog et en forvrænget billede af den økonomiske virkelighed i Tyskland og Frankrig som stadig har millioner af arbejdsløse og som hver eneste måned kæmper for at leve op til de kapitalistiske statsbudgetkrav i den Økonomisk-Monetære Union (Maastricht).

Hvad siger EU ? Har der ikke været meget snak om at det er et solidaritets-projekt ?

EU´s krav er klare: Disse lande må igennem “en meget hård hestekur og få løsnet op for deres meget fleksible arbejdsmarkeder”

Det betyder yderligere forringelser af løn- og arbejdsvilkår for arbejderklassen og andre arbejdende.

EU-fortalerne i Danmark gentager EU-kommissionens krav om at “disse lande” må ” igennem krisen på den hårde måde” og “de kan med fordel skele til det danske” eksempel , mener den økonomiske overvismand i Danmark.

Disse “landene faktisk lære en del fra det danske arbejdsmarked, forklarer Overvismanden.
“- De mangler den fleksibilitet, som vi har, hvor det er nemt at hyre og fyre folk. Det betyder, at man hurtigt kan flytte folk derhen, hvor arbejdet er. Det kan de ikke i Sydeuropa.” fortsætter den danske Overvismand.

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s