Den danske neo-fascismes populistiske fader Mogens Glistrup – død

2.juli 2008 – *

Nulskatteadvokaten og stifteren af det ultraliberale og racistiske

Fremskridtsparti : Mogens Glistrup er død.

Mogens Glistrup stiftede i 1972 det højreliberale “Fremskridtparti”; som blev forløberen til Dansk Folkeparti og andre racistiske dækorganisationer. – efter at have fået taletid i DR , som jo ifølge flere ledende borgerlige politikere var styret af de “røde lejesvende”. Alligevel fik Glistrup frit spil til at fremføre hans vulgære “Old School”-liberale nulskatteprogram i FOCUS; et af DR´s populæreste fjersynssprogrammer.
Interviewet af Sten Bostrup i DR´s nyhedsprogram TV-Aktuelt svarer Mogens Glistrup at Statsminsterposten “Skal afskaffes” i en ren Fremskridtpartiregering og erstattes af en “Minister til afvikling af offentlig virksomhed”.
Baggrunden er den statsmonopolkapitalistiske centraliserring og skærpede udbytning af de arbejdende klasser i Danmark i begyndelsen af 1970´erne. Efter den statskapitalistiske centralisering efter “kommunalreformen” i 1970 hvor “1400 kommuner bliver til 300” samtidigt som tusinder af små selvstændige bukker under i den kapitalistiske konkurrencekamp.. I disse år bukker 10 småbønder og 7 købmænd og andre små forretningsdrivende under hver eneste dag som offrer for den statsmonopolkapitalistiske udvikling. Samtidigt stiger det statskapitalistiske skattetryk til nye højder.
Glistrup og Fremskridtpartiet appelerede både til småborgerskabet som var i konflikt med den mægtige kapitalistiske stat og dens bureaukratiserede kontrol og skatteopkrævning og til “egoistiske” velaflagte borgere som så en chance for slippe for at betale skat.
Kun i de mest tilbagestående lag i arbejderklasssen fik Glistrup og Fremskridtpartiet gennemslag.
Neo-fascisten Glistrup i selskab med den personlige og politiske ven nazisympatisøren Simon Spies, en anden af dansk erhvervslivs mange berygtede repræsentanter.

Allerede efter et par år står det klart at Glistrups højtreklamerede ultraliberale “nulskattevision” er en kapitalistisk utopi som ligesom Thatchers kyniske dystopi om at “samfundet eksisterer ikke”- er en vision som ville betyde indførelse af jungleloven og kapitalismens undergang på længere sigt.

Derfor nedtoner Glistrup og hans neo-fascistiske fremskridtsparti-fæller senere i 1970 ´erne “nulskatteideologien” og udtalelserne om at :

“Fremskridtspartiet er tre sætninger: Kildeskatten løber løbsk. Papirvældet vokser. Paragraftyranniet kvæler det gode humør. Intet andet.”

fra stiftelsen i København i 1972 glider i baggrunden . I slutningen af 1970´erne toner Fremskridtpartiets sande fascistiske ansigt frem med en åben racistisk hetz mod “jøderne”, undskyld muslimerne eller “muhammedanerne” som Glistrup udtrykker det med hans skabede blanding af bornholmsk-københavnsk overklasse accent.

I 1960´erne begyndte Mogens Glistrup´s stjerne at stige frem i den reaktionære kapitalistiske overklasse i København som kapitalistisk skatterådgiver og advokat for de rige, bl.a for hans gode ven, kapitalisten og nazi-sympatisøren Simon Spies. Som ejer af et mondænt advokatbureau skabte han det ene fiktive aktieselskab efter det andet med formålet at “give til de rige” ved unddrage staten millioner i skatter – angiveligt helt legalt ifølge Glistrup og flere skatte”eksperter”.
Derfor er det ikke forkert at sige at:

Fremskridtpartiets virkelige mål : Bevarelsen af kapitalistisk rigdom

  I partiets samledes alle mulige obskure småborgerlige, anarkistiske og kapitalistiske skattesvindlende typer ud over nazi-sympatisøren Simon Spies, f.eks den politiske bonderøv Kristian Poulsgaard. Han bidrog til Fremskridtpartiet som underholdende politisk cirkus. Men det var de mere alvorlige skræmmende typer som dyrlægen A. Th. Riemann som i flere omgange blev dømt for hans hadefulde racistiske hetz mod “muhammedanerne” der udstak Fremskridtpartiets og senere Pia Kjærsgaard klare racistiske anti-muslimske kurs.
Hetzen mod muslimer som allerede i slutningen af 1970´erne var begyndt at vinde acceptans i borgerlige kredse som en legitim politisk strategi for at splitte arbejderklassen og de progressive kræfter og udpege syndebukke for kapitalismens krise på samme måde som tidligere hetzen mod jøder blev set som en legitim måde at manipulere, ophidse og splitte de arbejdende og progressive lag for på den måde at opretholde den kapitalistiske orden og ejendomsret mod en truende socialistisk revoltution.
Det udtrykkes også i det danske borgerlige presseburau Ritzau med ordene:

Glistrup gik forrest i kampen for en lavere skat og advarede mod indvandring til Danmark, ikke mindst fra muslimske lande.

Jo . Glistrup var en rigtig helt i borgerlige kredse: “Lavere skat” og “ned med muslimerne” og genindførelse af dødstraffen.

I 1980´erne ryddede formiddagsbladet BT forsiden med en udtalelse fra “fremskridts”-lederen”:
“Lad dem dø” – sammen med billedet af sultende udmagrede mennesker i et af de undertrykte lande som imperialismen havde udbyttet og undertrykt til “sultedøden”.
Glistrup gav udtryk for hans afstumpede og kyniske facistiske menneskeforagt med kravet om at “lade dem dø'” – disse udsultede mennesker skulle ikke hjælpes med at overleve ifølge Glistrup, men overlades til “det frie kapitalistiske junglelov” så at sige.
Udtalelserne blev mødt af en storm af protester – dog ikke fra “Fremskridt”-partiets medlemmer.

Kopi af Ritzau´s telegram:

“Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup, døde tirsdag aften i sit eget hjem. Glistrup stiftede i 1972 Fremskridtspartiet, som ved jordskredsvalget året efter kom i Folketinget med hele 28 mandater. Glistrup gik forrest i kampen for en lavere skat og advarede mod indvandring til Danmark, ikke mindst fra muslimske lande. Han sad i Folketinget fra 1973 til 1990 afbrudt af et ophold i Horserød Statsfængsel fra 1983 til 1986 for skatteunddragelse.

Ballade i Fremskridtspartiet førte i 1995 til dannelsen af Dansk Folkeparti, hvor Glistrups tidligere suppleant, Pia Kjærsgaard, blev formand.”

Glistrups politiske medløber Pia Kjærsgaard lægger ikke skjul på hans betydning som udløser af den neofascistiske fornyelse med ordene:

“- Glistrup var en enestående fornyer. Det skal man ikke tage fra ham. Han talte, så almindelige mennesker kunne forstå det. Pludselig blev politik meget mere nærværende. Så rørte han ved ømme punkter: Bureaukratiet og skattepolitikken. Det gjode han fantastisk, men han blev jo så sin egen værste fjende. Han har altid været sin egen, men jeg tænker tilbage på ham med respekt. …. Han er den politiker, der har betydet mest for mig. Det kan ikke være anderledes. Det var ham, der fik mig til at gå ind i politik. Det var ham, som jeg beundrede mest i de første mange år. At tingene så vendte, er velkendt for de fleste.”

Og IKKE et eneste ord om hovedfjenden : “muhammedanerne” og de “farlige og reaktionære muslimer” fra Glistrups politiske arvtager P.Kjærsgaard.
Understøttet af Danmarks borgerlige presse og andre media , herunder “de røde lejesvendes DR” kunne Glistrups “Fremskridtsparti” rekrutere ikke bare Pis Kjærsgård, men også inspirere til dannelsen af en norsk kopi: Glistrup var en af hovedtalerne ved stiftelsen af ALP: “Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep” – forløberen for det reaktionære, chauvinistiske norske “Fremskrittsparti“.
Et parti som blandt andre rekruterede den Anders Behring Breivik, som var ansvarlig for det “antimuslimske” terrorangreb i Norge den 22.juli 2011, et af mange blodige fascistiske terrorangreb i Skandinavien siden Anden Verdenskrig.

Højreliberale Jyllandsposten; organisator af de antimuslimske terrorkarikaturer af den semitiske profet Muhammed; kalder den afdøde “Fremskridtsleder” for “dansk politiks provo” – men der var intet “fornyende” eller progressivt eller fremskridtvenligt over partiets politik, snarere tilbageskuende , tilbagestående, småborgerligt og reaktionært.

Fakta om Mogens Glistrup

Mogens Glistrup var fra 1955 til 1963 lektor i skatteret i Danmark, og han skrev bl.a en lærebog i området. Den kapitalistiske stats bureaukrati voksede i 1960´erne sideløbende med den offentlige velfærdsektor og skatterne steg og steg. Det var også et led i imødegåelsen af den “kommunistiske trussel” som for alvor voksede frem efter det socialistiske Sovjet´s og dets alieredes sejr i befrielseskrigen i 1945. Velfærdsrettighederne og kontrollen med borgerne skulle modvirke “kommunistisk indflydelse”. Det gælder i alle de vesteurropæiske lande – undtagen Spanien,Portugal og Grækenland hvor fascistiske regimer blev holdt ved magten af USA og UK.
Redaktøren på det socialdemokratiske dagblad Aktuelt Bent Hansen udgav i 1969 bogen “Velstand uden velfærd”, hvor han redegjorde for, hvordan det store statslige administrationsapparat privilegerede dem, der havde særlige juridisk og økonomisk ekspertise, mens de borgere, som ikke havde kundskaber til at forstå og kritiserede administrationen, fik svært ved at gøre sig gældende. Glistrup har siden fortalt, at han da godt kunne have sat sig i studiet og analyseret problemerne med den offentlige sektor og redegjort for, hvordan dem med de gode advokater selv kunne bestemme, hvor meget de ville betale i skat, hvorimod den lille mand uden advokat og revisor var henvist til at betale den fastsatte skatteprocent.
FOCUS-udsendelsen som blev vist i DR – som jo var “styret af de røde lejesvende” som en Venstrepolitiker udtrykte det – fik dramatiske effekter. Finansminister Poul Møller skrev et brev til Radiorådet, hvor han spurgte, hvordan en advokat kunne få lov til at fremsætte “meninger i så flagrant strid med landets love?”
Men en ligningsdirektør fortalte fire dage efter udsendelsen til B.T., at Glistrups manipulationer og transaktioner, var inde for lovenes grænser ,så vidt han kunne se. 10 dage senere erklærede Mogens Glistrup i et radiointerview, at hans egen trækprocent var nul.
Glistrup blev i 1971 opstillet for Det Konservative Folkeparti, men den lokale opstilling blev annulleret. Han stiftede så Fremskridtspartiet den 22. august 1972 og ledede det som kampagneleder 1973-1983 og 1999-2001.

 

Læs også : Ultraliberalisme og muslimhetz hånd i hånd

 

 

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s