Rusland: faldet i folketallet fortsætter, mens middel-levealderen stiger en smule

17.December 2008 – – -MOSKVA (rbc)
Ruslands kvindelige befolkning talte 76,3 millioner, mens den mandlige del af befolkningen udgjorde 65,7 millioner i begyndelsen af 2008. Kvinderne udgør altså 16 procent (10,6 millioner mennesker) flere end mændene, rapporterar Rosstat.
Kvinderne er i flertal i alle aldersgrupper fra 28 år og ældre . Bare på Tjukotka og Kamtjatka-halvøen bor der flere mænd end kvinder.
Den skæve kønfordeling er en følge af den vestlige aggression anført af de nazi-tyske styrker under Anden Verdenskrig. Næsten 27 millioner Sovjetborgere – hovedparten mænd, mange i deres bedste alder – mistede livet under denne krig.
Den forventede middellevealder for mænd født i 2007 er nu 61,4 år, en stigning med 1 år fra 2006, mens middellevealder for kvinder steg med 0,7 år til 73,9 år, mod 73,2 i 2006.
En sådan stgning i middellevealderen er ikke set siden Gorbatjovs udskælde antialkoholkampagne i slutningen af 1980´erne.

3 millioner færre russere siden 2002

Sammenligner vi med folketællingen i 2002 er Ruslands befolkning mindsket med 3,3 millioner mennesker.

Den 1 december 2008 var folketallet 141,9 millioner. Siden 2002 er befolkningen mindsket med 0,4 procent om året i gennemsnit, mens mindskningen mellem 1989 og 2002 var i gennemsnit 0,1 procent om året.
Hvis noget positivt skal fremhæves er det at faldet i folketallet på 212.000 personer i 2007 var det mindste i 12 år. I 1990´erne nåede faldet i folketallet op over en million om året.
Det voldsomme fald i folketallet var og først og fremmest en konsekvens af de lave fødselstal og brutalt stigende dødstal som en følge af kapitalismens krise med udbredt masse-fattigdom og masse-arbejdsløshed. Sammen med forringelser i sundhedplejen og udbredelse af alkoholisme, narkomani og omfattende kapitalistisk kriminalitet, koruption og berigelsesvold har det ført til det voldsomme fald i folketallet i Rusland.
Men der er også sket en betydelig udvandring fra Rusland i de seneste årtier, for eksempel er en tredjedel af Staten Israels indbyggere idag indvandrede “etniske jøder” fra Rusland og andre tidligere Sovjetrepublikker
Middelevealderen i Rusland og andre sovjetrepublikker blev mere end fordoblet under den socialistiske revolutions store sociale, sundhedsmæssige og materielle velfærdsreformer i 1920´erne og 1930´erne som forsatte efter befrielsen i 1945. Den borgerlige-revisionistiske kontrarevolution som den højreopportunistiske Sovjetleder Nikita Chrusjtjov for alvor satte gang, med den hemmelige antikommunistiske “tale” mod Stalin i 1956 som startskud, og de økonomiske reformer som fulgte, fører til krise og stagnation og arbejderklassens fremmedgørelse. Årtiers borgerlig reformistisk kontrarevolution førte til en forringelse af folkesundheden og et fald i middellevealderen, ligesom folketallet mindsker betydeligt. Under det social-imperialistiske revisionistiske Brezjnjev-regime går Sovjetunionen ind i en direkte stagnation politisk og økonomisk med omfattende alkoholisme, koruption og kriminalitet og forringet sundhedstilstand som følge
rbc 16/12

FAKTA om folkesundheden og middellevealderen i Sovjetunionen/Rusland

Hvordan var levevilkårerne inden revolutionen i 1917 ? Otto Latsis skrev i “Novye Izvestija” om Rusland i 1890’erne bl.a at middel-levealderen for russiske kvinder var godt 33 år, mens mændene måtte forlade dette liv nogle måneder efter de havde fyldt 31 år.
B ø r n e d ø d e l i g h e d e n , ligesom Tuberkolose-døden(TBC) var i det imperialistiske Czar-Rusland udbredt. Den skandinaviske slavist Alfred Jenssen rapporterede fra en rejse i foråret 1905 at dødeligheden blandt børn op til deres 15.års-fødselsdag i Moskva-guvernementet var 542 ud af 1000 fødte menneskebørn. Mere end halvdelen af børnene oplevede altså ikke deres femtende fødselsdag.
Med Den Store Socialistiske Oktoberrevolution og sejren i borgerkrigen mod den vestligt støttede hvide kontrarevolutions styrker sætter der en udvikling igang som imponerer og inspirerede proletariatet og de progressive kræfter i hele verden * * *
Under DEN SOVJETISKE REVOLUTION steg folketallet med i gennemsnit med to millioner om året. Ifølge den sovjetiske statistik var folketallet 147 millioner i december 1926. Det var måneden inden den første socialistiske Femårsplan 1927-32 for Sovjetunionens folkehusholdning skulle realiseres . I Januar 1939 nåede folketallet næsten oppe på 170 millioner mennesker (Sovjetunionens Statistik fra 1.juni 1939), en stigning på 23 millioner i løbet af tolv års socialistisk industriel, kulturel, sundhedsmæssig revolution. I hele det kapitalistiske Europa, fra Finland, Polen, Ungarn, Rumnænien, Grækenland til Portugal, Frankrig og Storbritanien med med mange gange støre befolkning som kæmpede med brutale nedskæringer af løn og sociale rettigheder, massearbejdsløshed, fattigdom, sult og fascistisk terror som en følge den kapitalistiske krise som i 1929 udviklede sig til den værste i kapitalismens historie ,steg folketallet i den samme periode kun med 32 millioner mennesker.
Folketallet i den socialistiske Sovjetunion steg til trods for den omfattende vestligt tysk-amerikansk støttede terrorkampagne, som det trotskistisk terrornetværk og andre reaktionære kræfter med bombeattentater, industrisabotage og politiske mord inde i Sovjet gennemførte, med udenlandsk støtte med tusinder af ofre som følge.

De sovjetiske folk was also urbanizing rapidly. At the time of the 1917 October Revolution, the Russian empire was dominated by the rural masses; the working class was a tiny minority of the population. With industrialization, the birth rates in Moscow, Leningrad, Kiev and Kharkiv were between 27 and 29 per 1000, and Baku, the oil center of the Soviet Union on the Caspian coast, grew by 34 per 1,000.
Of the total population of the Soviet Union, over 109 million resided in the Russian Soviet Republic, followed by the 30 million inhabitants of Ukraine. The major Soviet cities and towns had virtually doubled in size. Alene i Moskva voksede folketallet fra 2 millioner til over 4 millioner. I Leningrad steg folketallet fra fra 1,7 millioner mennesker til flere end 3 millioner. Kiev, i Ukraine, with a population of 850,000, was still the third-biggest city in the Soviet Union, but since 1926 eight other cities had surpassed the half-million mark—Kharkiv, Baku, Gorki, Odessa, Tashkent, Tbilisi, Rostov-on-Don, og Dnepropetrovsk. The Soviet Union by 1939 also had 82 cities with populations exceeding 100,000, compared to just 31 some twelve years earlier.

Depopulation in Russia: 19 years of demographic tragedy

It is known that the Russian population ceased to reproduce itself in 1964–1965. Since then, the Russian society entered a phase of so-called latent (hidden) depopulation—when the population does not decline but the fertility rate is already below the replacement level. Due to the potential of its demographic structure, the population keeps on growing for some time “by inertia.”

Nowadays, a similar situation is observed also i det kapitalistiske Kina, Iran, Algeria, Kazakhstan, Chile, and many other countries.

Ifølge den seneste befolkningsrapport fra FN (UN’s demographic report—World Population Prospects-2010 ) vil 42 percent of all mankind are encompassed by latent depopulation.

I realiteten så har de sidste 30 år været en periode af stagnation og direkte fald i folketallet i Sovjet/Rusland , there were a few years in the late eighties (1986–1988), when some economic measures to support families and motherhood were taken in Russia.

In 1989–1991, after a brief turning back to latent depopulation, Russia started to go to a more painful phase—the phase of explicit depopulation, in which we are now. From 1992, the Russian population started to decline.

I løbet af de sidste 19 år (1992–2010) var det reelle fald i folketallet i Rusland 13,1 millioner; men tæller man den store masseinvandring med løber faldet op i 6 millioner og 700 tusind .

As a result, the Russian population decreased by 6.7 million over the period considered.

Kilder:> > > >
*1) Ria-novosti 29/12 (Ryska-Posten) – — — —
*2) “Tsardömmet vid skiljovägen” * Alfred Jenssen * * * Stockholm 1905.
*3) “Novye Izvestija”4.August 1999

*4) Demographia.net:situation in Russia 1992-2010

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s