Propagandafremstød for “Baader-Meinhof”-film i tyske medier

25.September 2008
BERLIN (Der Spiegel/Roter Morgen) Redaktionen på Tysklands største politiske ugeblad Der Spiegel ryddede nyligt sin forside for at gøre reklame for den dokumentar-fiktive “actionfilm” om “Der Baader-Meinhof-komplex”. Filmen skal angiveligt fortælle sandheden om RAF; Rote Arme Fraktion –
som det påstås på en engelsk filmposter. Røde Hær Gruppen var en gruppe af desperate anarkistiske småborgerlige intellektuelle – populært kaldet Baader-Meinhof-ligaen – som i 1970´erne gennemførte en række individuelle terroraktioner – angiveligt for at “bekæmpe imperialismen”.

Der Spiegel – Tysklands største politiske ugeblad – som indirekte er dybt impliceret i filmens tilblivelse – ryddede fornylig forsiden for at reklamere for filmen “Der Baader-Meinhof-komplex”.

Filmens hovedtema er den venstreopportunistiske “byguerillagruppe” RAF der i 1970´ernes Vest-Tyskland stod bag en række spektakulære individuelle terroraktioner udført af frustrerede og desperate venstreintellektuelle som Gudrun Ensslin og Andreas Baader. Ulrike Meinhof blev trukket med ind i deres desperate anarkistiske terroreventyr efter at hun som journalist var kommet i kontakt med dem .

R.A.F.´s desperate terror- “forestilling” var forsidestof med “krigsoverskrifter” i de vesttyske medier fra 1968 efter Andreas Baaders og Gudrun Ensslins desperate ildspåsættelse af varehuse i Franfurt am Main. Som om det skulle ryste den USA- støttede vestyske Natostat. . . . . Unsere Herren Bewares , som man siger på plattysk.
Der Spiegel reklamerede ikke bare for filmen på forsiden, men afsatte 14 andre sider til at reklamere for filmen.

Journalisten og det tidligere medlem af det illegale *1) KPD – Tysklands Kommunistiske Parti – Ulrike Marie Meinhof var kommet i kontakt med de to anarkistiske desperadoer Ensslinn og Baader efter deres brandattentater mod varehuse i Frankfurt am Main i april 1968. Efter et interview med Gudrun Ensslin under retsagen i oktober kommenterede hun “varehuspyromanernes” aktion i bladet Konkret i november 1968. Det skete efter retsagen hvor Ensslin og Baader tilstod at de havde anlagt branden i Schneider-varehuset, hvor ingen mennesker blev skadet.
Branden blev anlagt efter en telefonopringning til nyhedsbureauet DPA , den 2.april sent på aftenenen hvor en kvinde meddelte : “Snart brænder det hos Schneider og på Kaufhof. Det er en politisk aktion” . Ensslin udtalte selvkritisk i retssalen at aktionen var “et fejltrin og en fejltagelse”.
Ulrike Meinhof´s artikel i Konkret vakte stor opmærksomhed.

“Varehusmordbranden”

Under den overskrift slog Meinhof fast at : “Mod mordbrand i almindelighed taler at uskyldige mennesker derigennem kan komme til skade”. En varehusbrand “forandrer ikke forbrugerverdenen i grunden […] en ødelæggelse af varer svarer snarere til profittens og kapitalakkumulationens princip, end bryder den ned”, eftersom de skader som opstår genem “ødelæggelsen af varerne […] betales af forsikringen”. Meinhof fortsætter med at fastslå at en varehusbrand er “ingen antikapitalistisk aktion, snarere systembevarende, kontrarevolutionær”. Hvorefter hun gør en politisk salto mortale ved at skrive :“det progressive i en anlagt varehusbrand ligger ikke i ødelæggelsen af varer, det ligger i det kriminelle i gerningen, i lovovertrædelsen”.
En ren anarkistisk kortslutning som viser at Meinhof efter fire år udenfor partiet (KPD) ikke bare var blevet partiløs , men også politisk rådvild og nu opmuntrede den anarkistiske “lovovertrædelse for lovovertrædelsens skyld”.
Når vi iagtager den politiske udvikling i de vestligt besatte områder i Tyskland efter Nato-medlemskabet i 1955 er det slående hvor styret, nærmest diktatorisk , den politiske udvikling var. Lige fra fra forbudet mod Tysklands Kommunistiske Parti: KPD – Tysklands eneste virkelige antifascistiske kamporganisation i nazitiden – i august 1956. Kominternpartiet KPD var i 1930´erne, sammen med det kinesiske, verdens største kommunistparti udenfor Sovjetunionen.
At KPD blev forbudt i 1956 var ingen tilfældighed. De politiske og økonomiske magthavere i det USA-støttede (vest-)Tyskland havde længe ville tvinge den kommunistiske bevægelse ud i illegalitet – ned under jorden så at sige.

I marts 1956 kom der hjælp udefra. Fra øst – fra Kreml i Moskva i Sovjetunionen, som nu var under ledelse af den højre-opportunistiske Khrusjtjov-gruppe, strømmede det ud med hvad der lignede “kopier af en hemmelig tale mod Stalin” til medierne i Tyskland og andre vestlige lande. Talen som, som via USA´s spion- og terrororganisation Cia – blev “stillet til rådighed” for de vestlige medier i forvejen – gav Stalin skylden for stort set alle forbrydelser, dødsfald, feljtagelser og tilbageslag under den socialistiske opbygning i 1920 ´erne og 30´erne.
“Den hemmelige tale” var dog ikke mere hemmelig end at den var forsidestof  i de vestlige kapitalistiske stater . I Sovjetunionen forblev den hemmelig frem til 198 ? .  Nikita Hrustjov turde ikke fremlægge talen til åbenlys diskussion for det parti som talen handlede om. Først i 1980´erne blev den offentliggjort i Sovjet. I virkeligheden var Hrustjovs kritik af Stalin et revisionistisk opgør med den socialistiske opbygning af Sovjetunionen. Blandt andet kom Khrusjtjov i den “hemmelige tale” med påstande om at der fandtes “10 millioner fanger” i Stalins Sovjet. Efter åbningen af Sovjetunionens hemmelige arkiver efte 1989 viste det sig at være en fire-dobbelt løgn.

Hrustjov-gruppens “opgør med Stalin” i 1956 blev modtaget med kyshånd og jubel i de vestlige Nato-stater. Ikke mindst i det borgerligt styrede (Vest-)Tyskland hvor man i årerne efter oprettelsen af den USA-støtte Forbundsstat i 1949 havde forsøgt at undertrykke den kommunistiske bevægelse og ikke mindst den stærke folkelige modstand mod den militære genoprustning af Tyskland.
De fleste tyskere i Forbundsrepublikken var efter krigen imod genoprustningen og var ikke villige til at bære uniform, selv ikke hvis der var en “kommunistisk invasion” på vej som de borgerlige politikere påstod. Der eksisterede en bred “ohne ich”-bevægelse(“uden mig”), sammensat af mennesker med vidt forskellige holdninger. Krigs-modstanden og bevidstheden om en ny verdenskrigs massemord og ødelæggelser var udbredt i både Vest og Østtyskland.
Den 11.maj 1952 – syv år efter befrielsen og Nazi-tysklands sammenbrud – demonstrede 30.000, hovedsagligt unge mennesker, i Essen mod den tyske genoprustning og mod det truende Nato-medlemskab. Fotografier og rapportager fra atombombeangrebet på Hiroshima og Nagasaki og USA´s angreb på Korea, havde sat dem i bevægelse. Politiet skød tre demonstranter i ryggen.. Phillip Müller, en ung kommunist, døde. Mange af politifolkene – omend ikke alle – som denne majdag, syv år efter nazitysklands undergang, forsøgte at prygle de unge demonstranter til tavshed og passivitet, havde været medlemmer af nazistiske organisationer. Demonstranterne udgjorde den første efterkrigsgeneration – Ulrike Meinhofs og Horst Mahlers generation – som stod i opposition til det “nye borgerlige Adenauer-regime”, protesterede mod genoprustningen og de neo-fascistiske tendenser.
Trods Adenauer-regeringens erklærede “demokratiske karakter” reagerede regimet repressivt og udemokratisk. Det USA-støttede regimes dagsorden om genoprustning af Tyskland og alliance med USA var truet. I 1950 besluttede Adenauer-regeringen at inføre Berufsverbot mod medlemmer af KPD- og ungdomsforbundet FDJ. Kommunister blev nu registreret og “sortlistet” og udelukket fra offentlig tjeneste. Det kommunistiske partis ungdomsforbund Frei Deutsche Jugend [FDJ] blev direkte forbudt.
FDJ havde sammen med de socialistiske “Falke” , fagforeningernes ungdomsforbund og de kristne ungdomsforbund iscenesat spektakulære og fantasifulde antimilitariske aktioner og happenings.
Blandt andet havde de i begyndelsen af 1951 besat øen Helgoland for at tvinge de britiske militærstyrker som kontrollerede det nordlige Tyskland og som brugte øen som testområde, til at stoppe bombenedkastningerne. Bekymringen over udviklingen hos medlemmerne af den “Kristendemokratiske” regering og i det storkapitalistiske erhvervsliv blev ikke mindre af den udbredte folkelige støtte til “Komiteerne for en folkeafstemning”. Komiteerne var imod militariseringen og genoprustningen af Tyskland. Bevægelsens hovedkomite bestod af funktionærer fra både det kristendemokratiske regeringsparti, socialdemokrater fra SPD og kommunister fra KPD. Også tidligere officerer var med. Der gik ikke lang tid før Adenauerregeringen´s ministerium for fællestyske spørgsmål begyndte at sætte plakater op overalt med teksten :

“Den som deltager i den kommunistiske folkeafstemning truer freden og stiller sig i bolsjevismens tjeneste.”

Det var i dette miljø, den unge Ulrike Meinhof (billedet) udviklede sin politiske bevidshed. Hendes politisk bevidshed modnes i bevægelsen mod den militære genoprustning af Tyskland med atomvåben. I 1959 melder Ulrike Meinhof sig ind i det forbudte KPD- Tysklands Komunistiske Parti og fortsætter med at udvikle den politisk journalistik, som afslører virkeligheden bag det kapitalistiske Vesttysklands socialdemokratisk, kristelige facade.
Socialdemokraterne i det USA- støttede SPD var de første til at kræve et forbud mod folkeafstemingen. De socialdemokratiske ledere ville – ligesom i trediverne – vise at de var ansvarlige politikere som man –  det vil sige den kapitalistiske overklasse og deres støtter i USA –  kunne stole på.
For at underbygge anklagen om at ideen om en folkeafsteming om militariseringen og genoprustningen af Tyskland var et “kommunistisk propagandatrik” blev flere end syv tusind , fortrinsvis kommunistiske aktivister, arresteret.

Trods den hysteriske regeringstyrede hetz mod folkekampagnen samlede disse komiteer underskrifter fra flere end 10 millioner mennesker. Fakta er at den forfatning (grundlov) som den nye “vesttyske” stat fra 1949 byggede på, udelukkede “værnepligt og genmilitarisering”. Derfor var de vesttyske regeringers genoprustningspolitik i virkeligheden “grundlovsstridigt”.
Den nye “tyske forbundsrepubliks”  politistyrker og dets politiske overbygning handlede stadig mere aggressivt mod den aktive antikrigsbevægelse og modstandere af den USA- dikterede genoprustning. Alt som var i opposition blev fremstilet som “kommunistisk”. Man stemplede medlemmer i KPD og andre organisationer og foreninger som forfatningsfjender.
Konsekvensen af det var at de blev truet med berufsverbot – erhvervsforbud i den offentlige sektor. Titusinder mistede deres job. Omkring to hundrede organisationer blev tvunget under jorden gennem kriminalisering, vedtaget af de borgerlige-socialdemokratiske politikere i Bonn . Det var virkeligheden i det “nye demokratiske (vest-) Tyskland” (BRD) som USA havde “befriet” og militært besat.
En af de få domme som blev ophævet i højeste retsinstans var forbuddet mod Vereinigung der Verfolgten des Naziregims, VVN – Foreningen af forfulgte af naziregimet – . Og i denne sag var det protester fra udlandet som førte til ophævelsen af forbudet.
Lige så lidt som den store majoritet af tyskere ønskede tysk genoprustning , lige så lidt havde de længsel efter det i borgerlige kredse lovpriste  Wirtschaftswunder, den økonomiske vækst, som delvis var et resultat af USA´s statslige “genopbygningshjælp” – ligesom den kapitalistiske vesttyskland stort set slap for at betale krigskadeerstatningen til de lande og folk som Nazityskland havde ført krig mod. Samtidig begyndte USA´s regering gennem det såkaldt Marshall-program at pumpe milliarder af dollars ind i de europæiske lande for at sikre den kapitalistiske ejendom, markedet og profitterne. Marshall-hjælpen blev kun givet til stater som garanterede de liberale principper om retten til kapitalistisk ejendom og profit.
Frem til 1954 pumpede USA´s regering mindst tyve milliarder D-mark ind i den vesttyske økonomi. Til gengæld forventede USA en pålidelig allieret i centrum af Europa.  En stat der var immun mod social uro, antikapitalistisk tankegods og kommunistiske oprørstanker. Det USA-allierede (vest-)Tyskland skulle blive en kapitalistisk mønsterstat uden arbejderoprør, generalstrejker og krav fra fagforeninger, socialister og kommunister om nationalisering af den tunge industri og krav om et socialistisk Tyskland – fænomener som under årene 1945- 52 var dukket op fremfor alt i det røde Ruhr-område. Befolkningen i Forbundsrepublikken og den “vesttyske” stat skulle blive en brik i det kapitalistiske vestens “kolde krig mod kommunismen” som den engelske konservative leder, Winston Churchill havde erklæret i 1946.
For alt i verden måtte de udbredte folkelige krav om et forenet, demokratisk, afrustet og uafhængigt Tyskand undertrykkes. Tyskland skulle blive en brik i den kapitalistiske “koldkrig” mod kommunismen.
I 1955 blev Vesttyskland – indlemmet i den aggressive militær-alliance Nato. Ligesom Danmarks indlemning i Nato i 1949 skete det uden folkeafstemning.

Ikke bare i den underjordiske politiske sump af “overlevende” nazistiske  krigsforbydere, torturbødler, mordere og terrorister fra det nazityske magtapparat som blev tvunget under jorden i 1945 af den Røde Hær,  var antikomunismen og hadet til russerne og de andre sovjetiske folk vidt udbredt, som denne antisovjetrussiske plakat fra et af Vesttyskland´s ledende borgerligt-liberale partier, det såkaldte Fries Partei Deutschlands, FDP , (Tysklands Friheds Parti ) viser  > >  > >  > > >  > >  > >  > >  > >

HVOR OLLENHAUER  PLØJER SÅR MOSKVA

VÆLG DERFOR FDP

w-wahlen-plakat-fdp

Bag den pløjende SPD-politiker (OLLENHAUER)  toner en stor faretruende rød skikkelse uden ansigte op på den liberal-fascistiske valgplakat. Det er den røde morderiske fare fra Moskva.  Et monster uden ansigte men et kranium under uniformskasketten.  REN fascistisk propaganda.  

Ti år efter NaziTyskands undergang og krigsafslutningen blev der nu stillet Nato-krav om at den vesttyske Forbundsrepublik skulle opbygge en egen hær. Det stod i modsætning til forfatningen som derfor måtte ændres på afgørende punkter. Med 2/3 – to tredjedeles flertal besluttede Bundestag – det vesttyske parlament – i marst 1956 at opbygge en “forsvarshær” trods den udbredte modstand og modvilje i det tyske folk mod genoprustningen. For mange unge tyskere, pacifister og antimilitarister var det et chock at opleve at blive påtvunget en genoprustning og dermed igen blive trukket ind i nye krigsforberedelser blot elleve år efter det militariserede, aggressive og blodbesudlede naziriges undergang. I juli 1956 indføre det borgerligt-socialdemokratiske flertal i Forbundsdagen almen værnepligt.
Seks år senere påmindede journalisten Ulrike Meinhof om at den “fine vesttyske” grundlov fra 1949 udelukkede “værnepligt og remilitarisering”. Konrad Adenauer havde ” tilbudt de vestallierede en tysk forsvarsmedvirken allerede i 1949 [….] havde altså påbegyndt og bedrevet sin politik allerede seks år inden den afgørende grundlovsændringen ubekymret om forfatningens formuleringer og ånd. For en remilitarisering kunne ikke rummes i grundloven, gennem en sådan blev den tilsidesat og udhulet ” (citeret fra Ulrike Meinhof i “Die Würde des Menschen”,1962/”Freibeuter” nr. 62/1994 s. 153-55)
. . .
Efter Hrusjtjovs angreb på Stalin i marts 1956 havde den kristeligt-demokratiske” Adenauer-regering, gamle nazister og neofascister sammen med den kapitalistiske overklasse i Tyskland svært ved at få hænderne ned i ren jubel. Chrusjtjovs angreb på Stalin var i virkeligheden en kritik af de kommunistiske træk og den socialistiske opbygning fra 1920´erne med de første Femårsplaner og et slag mod de revolutionære kræfter i KPD og i Tyskland , liges såvel som det var et angreb på de revolutionære kommunistiske kræfter i selve Sovjetunionen og den kommunistiske verdensbevægelse i det hele taget.
Nu blev der rejst krav om forbud mod KPD og al kommunistisk aktivitet af de gamle nazister, såvel som konservative og socialdemokrater. Den kristendemokratiske Adenauer stiller fem måneder efter Hrustjovs tale mod Stalin, forslag om at kriminalisere al kommunistisk aktivitet og forbyde KPD. Loven om forbud mod KPD og dermed alle kommunistiske aktiviteter bliver vedtaget med socialdemokratisk støtte i august 1956. Forbudet mod KPD blev indført samtidig som den neo-fascistiske dækorganisation NPD – Tysklands Nationaldemokratiske parti nød den fulde frihed og operede helt legalt for at fremme deres racistiske, kriminelle og revanschistiske mål.

R.A.F. som bourgeoisiets ynglingskommunister og vodoo-dukker

Redaktionen på Tysklands største politiske ugeblad Der Spiegel ryddede nyligt sin forside for at gøre reklame for “actionfilmen Der Baader Meinhof Komplex” om RAF – Rote Arme Franktion – altså Røde Hær Gruppen en gruppe af desperate anarkistiske intellektuelle – populært kaldet Baader-Meinhof-ligaen – som i 1970´erne gennemførte en række individuelle terroraktioner – angiveligt for at “bekæmpe imperialismen”.

Hvorfor denne overdådige reklame i de borgerlige antikommunistiske medier for mennesker som kaldte sig “røde kommunister” og “revolutionære guerilla-kæmpere” ?
Det danske såvel som det tyske borgerskabs foretrukne metode til at bekæmpe revolutionære kommunister i vor tid er dels “fortielsens, den repressive tolerance eller ignorancens og censurens” taktik, dels en inkvisitorisk. Når de borgerlige medier slår på stortromme for at gøre en lille isoleret bevæbnet bankrøver og kidnapppergruppe “kendt og berømt”som “rød”, “revolutionær” og “kommunistisk” hænger det naturligvis sammen med at både RAF og Blekingegade-folkene fremtræder som borgerskabets drøm hvordan en kommunist opfører sig, RAF/Røde Hær Gruppen) , Brigate Rosse/de Røde brigader og hvad de ellers kaldte sig, er deres favorit-kommunister, sådan som de selv har fremstillet dem i medierne fra Hitler, Francos og Mussolinis tid og frem til idag: som “farlige individer som med vold og terror vil tage magten”. Med andre ord blev RAF, Brigate Rosse og hvad de ellers kaldte sig det internationale bourgeoisis vodoo-dukker, som de udstiller og promoverer i medierne, samtidigt der igangsættes en overdådig, ja ligefrem “spændende” terroristjagt” som medierne følger i tykt og tyndt.
Når de “farlige “røde terrorister” er fanget eller skudt ihjel ,under jagten begynder man at pine og plage de overlevende som erstatning og udtryk for hadet til det virkelige hadeobjekt i et forsøg på at skræmme offentligheden med hjælp af disse vodoo-dukker. Som en slags forkvaklet psykologisk forskydning, det som psykologerne kalder en projektion af bourgeoisiets eget had og frustrationer over at drømmen om “kommunismens død” ikke ser ud til at gå i opfyldelse.

Angiveligt kom den ideologiske inspiration for Baader-Meinhof-gruppen til at indlede de individuelle terroraktiviteter – kaldte “by-guerilla-strategien – fra “Frankfurterskolen” og den revolutionære kommunist “Che” Guevara. Hvis det var nok for Fidel, Che Guevara og tolv revolutionære at starte en sejrrig væbnet kamp efter landstigningen på Cuba i 1956, så gjaldt det vel også i kampen mod det USA-indsatte Nato-regime i VestTyskland 1967 ?
Var det ikke “Che” som samme år i værket “Guerillakrig” slog fast, at:
” Man behøver ikke vente på at alle betingelserne for en revolution er til stede – oprøret skaber dem” ?
Det kan; under særlige betingelser som på Cuba, være i overenstemmelse med virkeligheden, men langtfra altid. Selvom de småborgerlige idealister i RAF og de venstreradikale grupper tror at de gennem væbnede aktioner kan vække folket og på den måde overføre deres “revolutionære” opfattelse til folket gennem “byguerilla-aktionerne” Når det sker uden de brede folkemassers egne aktiviter og uden at hensyntagen til massernes egne erfaringer og politiske bevidsthed bliver det et farligt og skadeligt blindspor, som skader arbejderklassens og kommunismens sag. Havde de tyske kammerater studeret Che Guevara´s værk; om “Guerillakrigen”; ordentligt og ikke bare læst de femten linjer som bekræftede deres egen subjektive opfattelse havde de måtte ændre opfattelse, så havde de kunne læse at:

“Hvor et regime er kommet til magten gennem en eller anden form af valg (ærligt eller forfalsket ) blandt folket og i det mindste opretholder en skin af lovlig forfatning, kan man ikke tale for guerillakrig, eftersom mulighederne for en fredelig kamp endnu ikke er udtømt” .Ernesto Guevara i “Guerillakrigen”, 1967

Sådan. Men det var naturligvis ikke hvad de “venstreradikale og anarkistiske RAF-aktivister” ville høre. Så hellere ud på gaden med maskinpistolen, et par sten og molotov-cocktails i hånden og hovedet under armen for at få “gang i gaden”.
Det så vi også under EU-topmødet i Gøteborg i juni 2001, hvor store politistyrker og nogle hundrede “autonome, trotskister og anarkistiske” provokatører, viste Europa forestillingen: “Gadeterror mod EU”. Dermed gav de anarkistiske provokatører de borgerlige medier mulighed for at rydde forsiderne og fylde aviserne med en krigsligende reportage af hvad de beskrev som “EU-modstandere terroriserer Gøteborg”, mens de 30.000 fredelige demonstranter mod det udemokratiske og imperialistiske EU-projekt, samme dag i Gøteborg, blev afklaret med notitser og ensides reportager i de borgerlige medier.
Mange af disse venstreradikale aktivister i grupper som “RAF”, “Brigate Rosso og den danske “Blekingegade-gruppe” havde og har et stort handicap eller snarere en fobi : De bryder sig ikke om teori, eller rettere sagt : deres evne til at lære af deres egne og andres historie, ikke mindst at studere og forstå klassikerne og dermed den internationale kommunistiske – og arbejderbevægelses erfaringer er meget lidt udviklet. Det er livsfarligt for en revolutionær bevægelse. For det enkelte menneske ville det svare til en person som bliver frataget hukommelsen og alle erfaringer.
I filmen lader instruktøren, Gudrun Ensslin udtrykke det med disse ord: “Det skal være slut med al teoretisk onani”

I virkeligheden styrkede Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Ulrike Meinhof og  de andre medlemmer af RAF imperialismen og de reaktionære, fascistiske og udemokratiske kræfter.
RAF´s opportunistiske “individuelle terroraktioner” førte til en styrkelse af den “legale” “berufsverbot” dvs. udelukkelse af venstreorienterede og kommunister i Tysklands offentlige sektor.
Man kan sige at det er rigtigt at gøre oprør mod uretfærdigheder og undertrykkelse. At forsvare sig er en menneskeret , hvad enten vi taler om et enkelt menneske eller et helt land. Et undertrykt folk har som bekendt altid ret. Men det indebærer ikke at oprørerne – hvad enten de kalder sig “retfærdighedens”; de “rødes”, “demokratiets”, “socialismens” eller “guds udvalgte” krigere – også har en rigtig virkelighedsopfattelse eller at omstændighederne : tidspunktet , pladsen, styrken og metoderne er de rigtige.
Det retfærdige Oprørs sjæl og hjerteblod er demokratisk. Og uden opbakning og aktiv støtte til oprøret i arbejderklassen og forståelse for oprørets nødvendighed i brede dele af det undertrykte folk bliver det et individuelt isoleret blindspor som skader arbejderklassens og revolutionens sag.
RAF og deres støtter er et berygtet historisk eksempel på hvad der sker hvis man fremturer – i strid med den objektive og subjektive virkelighed hos millionmasserne ikke mindst arbejderklassens brede masser.
Historien er klassekampens historie , slog Marx og Engels fast i det 19.århundredes Kommunistiske Manifest. Det gjaldt også 1970 érne og det gælder idag. RAF var en lille bevæbnet gruppe – uden forbindelse med arbejderklassen som gik i krig med bourgeoisiet. RAF´s individuelle “terorstrategi” tjente ikke arbejderklassens eller de undertrykte folks interesser. Tværtimod : den var anti-revolutionær.
Som allerede Lenin påpegede i polemikken med de russiske “individuelle terrorister” (anarkister og andre) som ville bombe og myrde sig fri af det undertrykkende Czar-regime:

Man må spørge, om der da i den russiske tilværelse er så få misforhold, at det skulle være nødvendigt at udtænke særlige “vækkelsesmidler” ? – –
Og på den anden side, hvis en og anden ikke engang vækkes af den russiske vilkårlighed og ikke er til at vække, er det så ikke indlysende , at han også vil se til med hænderne i lommen under tvekampen mellem regeringen og en håndfuld terrorister ?

Selvom de progressive dele af venstrefløjen og de revolutionære kommunister i Tyskland såvel som i Danmark afviser (RAFs)Røde Hær gruppens individulle terroraktioner findes der stadig visse smågrupper af venstre-intellektuelle der forsvarer eller opfatter gruppens individuelle teroraktioner som noget progressivt – eller som forfatterren Peter Øvig Knudsen udtrykte sig om Blekingegade-gruppen i et interview i DR- programmet “Autograf” :: “De var venstrefløjens helte”.
“Blekingegade”-eksperten Øvig Knudsen´s snak om “venstrefløjens helte” ligner en efterrationalisering for der var stort set ingen på venstrefløjen – udover nogle akedemiske hjælpere fra den venstreopportunistiske KAK-gruppe – der kendte til “Blekingegade”-gruppen inden deres bankrøveriske virksomhed blev afsløret for offentligheden.

I 1970´erne skød flere hundrede af disse små grupper op i Europa. Navne som “Røde Brigader” – (B.R.) og Røde Hær Gruppen (RAF) havde jo en yderst revolutionær klang.
Alle havde taget navne som udtrykte sympati for arbejderklassen, kommunismen og den revolutionære sag og de tiltrak nogle revolutionære og venstreorienterede, fortrinvis unge studenter og intellektuelle. Mange af disse grupper var infiltreret af politi og efteretningvæsener eller ligefrem oprettet af disse som et led i en beskidt politisk strategi mod arbejderklasssen og kommunismen.
Det ses også af at det der egentlig satte gang i RAF´s “terroristiske” voldsbølge faktisk var en politiprovokatør. Den vesttyske efterretningstjeneste BKA havde sendt en provokatør ind for at afspore kampagnen mod den reaktionære , antikommunistiske Springer-presse. En politiagent lykkedes med at “køre” en en blokadeaktion mod den højreliberale Springer-presse i 1970 ud på et “terroristisk sidespor”. Hans navn var Peter Urbach. Denne agent provocateur medbragte såkaldte molotov-cocktails – flasker fyldt med benzin – samtidig som han hele tiden forsøgte at ophidse til en terroristisk optrapning af aktionen. Det lykkedes nogle lærlinge og unge arbejdere at vælte og demolere nogle af Springerpressens aviskøretøjer og med hjælp af politi-agentens molotov-cocktails blev Springerpressens biler stukket i brand. Billeder af brændende biler var på forsiderne af de tyske aviser dagen efter med overskrifter a la ; . “Endnu et mordbrandattenat fra de røde”. Det var essenen i de borgerlige mediers dækning, mens aktionen mod Springerpressen og dens medansvar for den fascistiske terror og mordforsøget på Dutschke blev glemt. Meinhofs rolle her var journalistens. Intet andet. Hun nægtede endda at bruge sin bil som blokadevåben mod Springer-trykkeriet, som man mente stod bag den antikommunistiske hetz der fremprovokerede mordattentatet på Rudi Dutsche og politimordet på pascifisten Benny Ohnesorg i 1968.
Mens Spingerpressens biler stod i flammer registrerede det “nøje overvågende” politi nummerpladen på Ulrike Meinhofs bil. Hun blev anklaget og ved retssagen et år senere hævdede Meinhof at hun intet havde med ildspåsættelsen af Springer-trykkeriets biler at gøre, men var nærværende som journalist og ikke havde fundet noget andet sted at parkere end netop bed Springertrykkeriet. Vidnet Stefan Aust – forfatter til bogen som blev drejebog for Eichingers film – bekræftede hendes udsagn.

Springer-pressens rolle i efterkrigstidens Tyskland

Det vesttyske samfund var i 1960 ´erne – godt tyve år efter nazitysklands undergang – et kapitalistisk klassesamfund, selvom klasseskellene ikke var så store som i andre lande hvor den kommunistiske bevægelse var svagere – var det vesttyske samfund både
politisk og generationsmæssigt polariseret. De herskende kapitalistiske klasser og lag som både blev repræsenteret af de “kristen-og social -demokratiske” partier (CDU/CSU og SPD), men også af en række embedsmænd og officerer i politiet og retsvæsenet som besatte høje poster under nazi-tiden reagerede både aggressivt og udemokratisk overfor den unge generation som var vokset op under og efter nazitiden.
Politimordet på fredsaktivisten Benny Ohnesorg var en konsekvens af de vesstyske magthaveres aggressive modstand, ja nærmest fascistiske metoder mod oppositionen som blev repræsenteret af KPD, som Ulrike Meinhof var medlem af frem til 1964. KPD blev forbudt i august 1956. Politimordet på Benny Ohnesorg opmuntrede de sorte reaktionære kræfter i det vestyske samfund.
I Berliner Bild-Zeitung blev mordet på Benny Ohnesorg beskrevet med denne overskrift:

“En ung mand døde i går i Berlin. Han blev et offer for optøjer som politiske ballademagere havde iscensat.”

 

En åbenlyst provokation og i realiteten et forsvar for politimordet fra Bild-pressen.
Til og med de mest beskedne demonstrationer udløste hysteriske reaktioner i medierne. Axel Springers aviser hånede selv beskedne plakater mod USA´s aggression mod Viet Nams folk med krigsoverskrifter som denne : EN SKAMMELIG VANÆRE FOR BERLIN.
Første gang overskriften : Det er TERROR blev brugt, var da der blev kastet seks æg mod Amerikahuset . Hver eneste ægkastning blev fulgt op af en ydmyg skriftlig undskyldning fra universitetets rektor til (Vest-)Berlins US-amerikanske by kommandant.

Hetzen mod Rudi Dutschke var så brutal og hadefuld at han med jævne mellemrum blev tvungen til at skifte bolig.
Det kan tilføjes at det samme blev journalisten Günther Wallraff – “Manden der var Hans Esser på Bild” – udsat for, et årti senere.
Den 11. april 1968 bar Spingerpressens hetz mod Dutschke frugt da han blev udsat for et højreradikalt mordforsøg. Dutsche blev ramt med to skud i hovedet. Han overlevede, stærkt invalideret. Attentatmanden var den 23 årige Josef Bachmann, som var stærkt påvirket af den neofascistiske avis “Deutsche Nationalzeitung”. I Bachmann´s lomme havde han et nummer af avisen fra den 22. marts hvor overskriften lød: “Stop Dutschke nu ! Ellers bliver der borgerkrig !”. Under overskriften fandtes fem fotografier af Dutschke.
Dutschke havde året inden på studenternes SDS-kongres ikke bare foreslået en kampagne for Vesttysklands udtræden af den aggresive NATO-krigsalliance og ophævelse af untagelseslovene, men også en oplysningskampagne om Springerforlaget og en “Antispringerdag”, hvor distributionen af Bild-Zeitung” skulle stoppes.
At springer-pressen med det vulgære “Bild-Zeitung” som bannerfører for forhånelsen og hetzen mod alt kommunistisk, progressivt og revolutionært var og er en alvorlig trussel mod ytringsfriheden og demokratiet i Vesttyskland ses af det boycot-opråb “mod Springers monopol” som dukkede op i oktober 1967. Her protestes der imod at – – – – “Springerkoncernen kontrollerer 32,7 procent af alle tyske aviser” og eftersom det var en “indskrænkning og krænkning af trykkefriheden og dermed også en trussel mod grundlaget for Forbundsrepublikken Tysklands parlamentariske demokrati” – – — munder opråbet ud i følgende beslutning: “Vi ønsker ikke at arbejde for nogen avis eller tidskrift som tilhører Springer-koncernen. Vi forventer os at vore forlæggere at de ikke reklamere for vore bøger i nogen af Springerkoncernens aviser eller tidskrifter” – — – –
En lang række af det vesttyske samfunds forfattere og intellektuelle kendisser havde skrevet under på boycot-opråbet, blandt andre
Inge Aicher-Scholl, Heinrich Böll, Max Frisch , Christian Geissler, Günther Grass, Walter Jens, Hellmuth Karasek, Marie Louise Kaschnitz, Alexander Mitscherlich, Hermann Piwitt, Elisabeth Plessen, Fritz J. Raddatz, Marcel Reich-Ranicki, Martin Walser og Gabriele Wohmann. * * * * * * * * * * * *

Mere end 45.000 – først fremmest studenter – i tyve byer samledes ved Springers trykkerier og forlagshuse Anden Påskedag 1968 for at stoppe distributionen af Bild-Zeitung. Ikke bare i Vestberlin blev der udkæmpet gadekampe af et omfang som det ikke var set siden Weimarrepublikkens tid. Kampene krævede to dødsofre og flere end 400 hårdt og lettere sårede.
Den USA- støttede “Forbundsrepubliks fordring på at være en intakt demokratisk stat gik tabt”; skrev journalisten Karl A. Otto i Tysklands største ugentlige nyhedsmagasin “der Spiegel“. – – – I München døde fotografen Klaus Frings, 32 år gammel, og studenten Rüdiger Schreck, 27 år under en demonstration mod Springerpressen. Omstændighederne omkring deres død er 41 år senere endnu ikke helt opklarede.

Fra RAF´s side blev det fremhævet at Tyskland jo ikke rigtigt havde gjort op med nazitiden, for  sad der ikke en masse gamle nazister på toppositioner i Vest-Tyskland ?
Jo , det gjorde og gør der, men hvis man tror at man kan bekæmpe et reaktionært kapitalistisk klassesamfund – med gamle nazister på toppositioner – med individuelle terroraktioner udførte af små isolerede “byguerillagrupper så har man ikke bare isoleret sig fra arbejderklassen, men også fra virkeligheden.
Den vesttyske stat var et produkt af USA´s fremstød efter befrielsen i 1945. US-army garanterede den “socialliberale” og delvis statskapitalistiske markedsøkonomi. Militært befandt den “Vest-tyske” stat sig for nu at udtrykke det “folkeligt” langt oppe i røven på US-Army” inklusive de overlevende gamle nazister på toppositioner i “Vesttyskland”.
Intet mindre. .. . .. . . . .. . Troede disse få individulle “byguerilla-krigere” i RAF virkelig, at de kunne bekæmpe endsige besejre den af US-Army beskyttede vesttyske stat ? Eller var de bare ude efter at “have gang i den ” – med hovedet under armen ” – og få afløb for virkelige eller indbildte personlige frustrationer ? . . .
I filmens begyndelse fremstilles det tyske politis massakrer, assisteret af lokale shah-gorillaer, ved en demonstration mod den iranske Shah Reza Pahlavi´s statsbesøg i Vestberlin den 2.juni 1967 , hvor antikrigsaktivisten og pacifisten Benny Ohnesorg blev et offer for politivolden, som en udløsende faktor for en mere militant antiimperialistisk bevægelse .
Samme dag som Ohnesorg blev slået ihjel foreslog Gudrun Ensslin på et møde i SDS – Sozialistische Deutsche Studentenbund i et indlæg:

“De vil slå os alle ihjel. – I ved jo hvilke svin de er.
Det er jo Auschwitz-generationen vi har at gøre med. Man kan ikke diskutere med dem som byggede Auschwitz. De har våben men vi har ingen. Vi må også bevæbne os.”

Lad os sammenligne situationen i den af USA-beskyttede “vesttyske” stat i 1970´erne, med situationen efter efter Rigsdagsbranden i 1933, da disse gamle nazister kom til magten
Dengang havde den tyske overklasses nazistiske regime ingen US-army som militær sikkerhedsgaranti. Men den tyske arbejderklasse og revolutionære venstrefløj omkring KOMINTERN-partiet KPD afviste, selv i denne situation, enhver tale om individulle teroraktioner mod nazisterne og deres støtter i det kapitalistiske erhvervsliv. Nazisterne påstod ganske vist at de med deres voldelige “parlamentariske” magtovertagelse – efter Rigsdagsbranden havde forhindret en “jøde-kommunistisk terrorbølge” med branden som startskud.
I virkeligheden var Rigsdagsbranden i februar 1933 en nazistisk terror-provokation der skulle åbne op for masse-terroren mod arbejderklassen, kommunisterne og Tysklands demokratiske og progressive kulturliv og dermed bane vej for Holocaust-aggressionen mod de slaviske “undermennesker”; folkene i Polen, Sovjetunionen, Jugoslavien og Europas etniske mindretal (Jøder,Roma, Sinti og andre). Gennem krigen og terrorren mod “undermenneskerne” skulle det kapitalistiske erhvervsliv i Tyskland og de allierede stater i Antikominternpagten (Japan,Italien, Spanien ,Danmark, Finland, Ungarn,Rumænien,Kroatien) erobre “lebenraum”, markeder, naturrigdomme, og billig slavearbejdskraft i de besatte lande.
Godt nok fandtes der en forvirret “venstreorienteret” “nyttig idiot” indblandet i Rigsdagsbranden. Den unge venstreradikale hollænder Marinus van der Lubbe kom til Tyskland, også for at bekæmpe nazismen. Med hans pyromaniske tilbøjeligheder så han en mulighed for, så at sige at “sætte ild på nazismen”. Men han blev hurtigt afsløret og nazisterne brugte ham til deres egne formål. Efter at have forberedt Rigsdagsbranden udstyrede de den venstreradikale “rådskommunist” Marinus van der Lubbe med en falsk kommunistisk partibog og sendte ham ind i Rigsdagsbygningen. Kort efter havde nazisterne udløst branden og arresteret staklen, som senere blev dømt og henrettet uden beviser af nazisterne, som kom til magten i kraft af Rigsdagsbranden.
Filmen er produceret af Bernd Eichinger, også instruktør af “Untergang”´ s-filmen om Adolf Hitlers sidste dage i førerbunkeren i Berlin. Eichinger har også skrevet drejebogen, der bygger på en bog med samme titel af den tidligere Spiegel-redaktør Stefan Aust´s “Rote Arme Fraktion” fra 1985.

Handlingen er som bogen koncentreret om RAF`s historie fra 1970 til det afsluttende drama i oktober 1977, da Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Holger Meins og Carl Raspe tager deres eget liv i fængslet. Et år efter Ulrike Meinhof. At der var tale om selvmord fremgår både af filmen og Stefan Aust´s roman som filmen er inspireret af. Paradoksalt nok sluttede de deres liv på samme måde som Hitler, som da nederlaget og fjendens sejr var åbenbart valgte selvmordet – hvilket for den ekstreme subjektivsme går ud på et.
Selvmord som det borgerligt-socialdemokratiske regimes politistatsmetoder, med systematisk misbrug af isolations-tortur mod RAF-medlemmerne, var direkte medansvarlig for.
Det er karakteristisk at det venstreopportunistiske “terroreventyr” for RAF-gruppens egentlige grundlægger: den “venstreintellektuelle” advokat Horst Mahler idag betegner sig som “nationalsocialist” [1].
RAF-grundlæggeren Horst Mahler blev efter hans løsladelse i begyndelsen af 1980´erne fortaler for det højreradikale NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands – en facistisk dækorganisation der som politisk strategi – ligesom de fascistiske dækorganisationer i Danmark og andre kapitalistiske lande udpeger “muslimerne” og andre minoriteter som syndebukke for det kapitalistiske klassesamfunds massearbejdsløshed, fattigdom og andre uretfærdigheder.

Om karakteren af den “individuelle terror”:

..  .. .  skrev den revolutionære russiske socialdemokrat og kommunist Lenin et par linjer om  i artiklen “økonomismen og terrorismen” som er værd at læse igen:

“Man må spørge, om der da i den russiske tilværelse er så få misforhold, at det skulle være nødvendigt at udtænke særlige “vækkelsesmidler” ? —
Og på den anden side, hvis en og anden ikke engang vækkes af den russiske vilkårlighed og ikke er til at vække, er det så ikke indlysende , at han også vil se til med hænderne i lommen under tvekampen mellem regeringen og en håndfuld terrorister ? Det er jo netop sagen, at arbejdermasserne i høj grad vækkes af nederdrægtighederne i den russiske tilværelse. men vi formår ikke, om man så må sige, at samle og koncentrere alle de dråber og stråler af folkets vækkelse, som den russiske tilværelse fremkalder i langt større mængde, end vi alle forestiller os og tror, . . . . “ V.I Lenin i “Vor bevægelses mest nødvendige opgaver Hvad må der gøres ? ”

Også den revolutionære polsk-tyske socialdemokrat og kommunist Rosa Luxemburg tog den “individuelle terror” under behandling:

“Der Terror als System, als eine naturgemäß nur von einzelnen Individuen der aus Mitte der Revolutionäre und gegen einzelne Individuen unter den Trägern des absolutistischen Regimes betätigte Kampfmethode, war in seinem Wesen als Gegensatz zum Massenkampf der Arbeiterklasse gedacht, ob sich die terroristischen Kämpfer dessen bewußt waren oder nicht, ob sie es zugeben oder sich darüber selbst hinwegtäuschen wollten.“ [Rosa Luxemburg i Terror, 1905, Gesammelte Werke, Bind 1/2, s. 520]

Diesen Terror à la RAF lehnen wir natürlich ab, weil er nicht der Sache der Befreiung der Arbeiterklasse dient, weil die Tötung einzelner Repräsentanten dieses System aber auch gar nichts an dem System selbst ändern kann, denn die Schröders, Fischers, Schleyers oder wie auch immer sie heißen sind allesamt ersetzbar, solange das System des Kapitalismus besteht, dass seine Handlanger zu tausenden und abertausenden gebiert und heranzieht.

I KPD´s avis Roter Morgen blev filmen The Baader-Meinhof Complex anmeldt :

Der nach dem Buch „Der Baader-Meinhof-Komplex“ von Stefan Aust benannte Film hat die Geschichte der ersten Generation der Rote-Armee-Fraktion (RAF) zum Inhalt.
Erwachsen ist die RAF aus der Studentenbewegung ab 1967.
Ein Schuss ins Bewusstsein vieler linksgerichteter Studierender war die Erschießung des Studenten
Benno Ohnesorg durch den Polizisten Karlheinz Kurras im Laufe einer Demonstration von Studierenden der Freien Universität Berlin (West) gegen den als Statsgæst geladenen Shah Muhammed Reza Pahlevi von Persien am 2. Juni 1967.

Inhalt
Der Film beginnt mit drastischen Bildern der die Studierenden jagenden und auf sie einknüppelnden Westberliner Polizei, zeigt Polizisten, die, statt den Todesschützen Kurras am Tatort festzunehmen, ihm empfehlen, schnell zu verschwinden.
Es folgen Bilder vom Vietnamkongress an der Freien Universität, Ausschnitte aus Reden des christlich geprägten Studentenführers Rudi Dutschke, der zum zivilen Ungehorsam aufruft, Protestkundgebungen gegen den Vietnamkrieg und für Ho Tschi Minh, den politischen Führer der Nationalen Befreiungsfront (FLN). Eingeblendete dokumentarische Aufnahmen von flüchtender Bevölkerung, die mit Napalmbomben angegriffen wird, und von Offizieren der US Armee, die gefangenen Angehörigen der FLN die Pistole an die Schläfe drücken und sie erschießen, machen deutlich, dass dieser Protest sehr wohl berechtigt war.
Gezeigt wird dann, wie der durch die Medien verhetzte Gelegenheitsarbeiter Bachmann Rudi Dutschke
auflauert und ihn mit der Begründung „Ich mag keine Kommunisten“ durch mehrere Schüsse
lebensgefährlich verletzt, danach aber selbst von der Polizei verfolgt und festgenommen wird. Als Gegenwehr gegen die tödliche Medienhetze wurde die Auslieferung der BILD-Zeitung blockiert.
Gezeigt wird das familiäre Umfeld von Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin – beides Pfarrertöchter mit moralischem Unbedingtheitsanspruch. Anzünden eines Kaufhauses durch Baader, Ensslin und andere als moralischer Protest gegen den Vietnamkrieg und die angebliche Konsumorientiertheit der Bevölkerung hier.
Nach Befreiung von Baader unter Beteiligung von Ulrike Meinhof – dabei war ein Wachmann schwer verletzt worden – und Flucht nach Italien, von wo sie der Rechtsanwalt Horst Mahler zurück nach Deutschland in den Untergrund zwecks Aufbaus einer Guerilla-Organisation holt.
Dann, wie das erste RAF-Mitglied, die 19jährige Friseuse Petra Schelm, von der Polizei in einem Großeinsatz
gejagt und schließlich erschossen wurde und wie ihr Tod auf die im Untergrund befindlichen Mitglieder der RAF gewirkt hat:
Sie glaubten, sich in einem faschistischen Staat zu befinden, wo jeder Polizist ein potenzieller Mörder ist und wo daher die Erschießung von Polizisten zur Selbstverteidigung gerechtfertigt ist.
Im Zuge der von dem damaligen BKA-Chef Horst Herold entwickelten Rasterfahndung zur Aussortierung der „Terroristen“ aus einer in die Millionen gehenden Zahl von Menschen, die bei den tödlichen Schüssen auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback „klammheimliche Freude“ empfanden und für die – laut Herold – die RAF ein Hoffnungsträger war, wurde ihr Bewegungsspielraum zunehmend verengt, bis die Fahnder schließlich „den Sack zumachen“ und die führenden Mitglieder festnehmen konnten.
Gezeigt wird die unmenschliche Art und Weise, wie das im Hungerstreik gegen die über sie verhängte
Isolationshaft befindliche, in der Justizvollzugsanstalt Wittlich einsitzende RAF-Mitglied Holger Meins zwangsernährt wurde und mit welch läppischer Begründung (der Arzt habe bereits Feierabend) ihm schließlich lebensrettende Maßnahmen verweigert wurden.

 

 

 

 

 

Gezeigt werden verschiedene Aktionen und Anschläge der RAF

 

Der Film endet mit dem Tod von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe im Hochsicherheitstrakt Stuttgart-Stammheim und dem Auffinden der Leiche des BDA- und BDI-Vorsitzenden Hanns Martin Schleyer, der entführt worden war, um die in Stammheim einsitzenden RAF-Führungskader freizupressen. – –

Kritik

Viele der gezeigten Geschehnisabläufe sind für historisch Interessierte durchaus sehenswert. Allerdings
ist da auch schon Kritik anzumelden: an dem, was der Film nicht zeigt oder was er suggeriert.
Tabu für ihn ist offenbar die Tatsache, dass die Jagd nach der RAF zu einer regelrechten Hysterie unter den
Fahndern geführt hat, die auch zu „Kollateralschäden“ in Form von durch die Polizei erschossenen Personen
geführt hat, die ihr zufällig in die Quere kamen, wie z.B. der schottische Geschäftsmanns McLeod, der aufgrund eines schlechten Fahndungsfotos mit einem RAF-Mitglied verwechselt wurde und andere.
Suggeriert wird, dass sich zunächst Ulrike Meinhof aus Verzweiflung über die ablehnende Haltung der übrigen in Stammheim einsitzenden Gruppenmitglieder gegenüber ihrer Art der Prozessvorbereitung das Leben genommen
habe und später– nach der gescheiterten Entführung der LufthansaMaschine „Landshut“ – in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 1977 Baader, Ensslin und Raspe sich selbst umgebracht haben sollen. Die im Film nicht behandelten Umstände (insbesondere die ständige peinlich genaue Durchsuchung ihrer Zellen und die Art, wie
sie zu Tode gekommen sind) sprechen eine andere Sprache.
Der RAF-Verteidiger und spätere Bundesinnenminister Otto Schily war einer der prominentesten Zweifler an der offiziellen Selbstmordthese.
Es ist durchaus denkbar ist, dass sie umgebracht wurden, um weiteren Aktionen zu ihrer Befreiung zuvorzukommen.
Über die Generation, deren Repräsentanten die alten Nazis Kurt-Georg Kiesinger und Hans Filbinger sowie Franz-Josef Strauß, Helmut Schmidt usw. waren, Politiker, die bei der Aufrüstung des Staates eine wichtige Rolle spielten, eine Aufrüstung, die nur vordergründig durch die Aktionen der RAF begründet war, in Wirklichkeit aber auf das revolutionäre Subjekt (s.u.) gerichtet ist, findet sich im Film eine Aussage.
Tatsächlich war das Unternehmen RAF wegen des falschen Ansatzes, zu meinen, man brauche nur
einige führende Repräsentanten des kapitalistischen Systems zur Strecke bringen und diese anarchistische „Propaganda der Tat“ werde die Massen gegen diesen Staat in Bewegung setzen, von vornherein zum Scheitern verurteilt.
In diesem Konzept wurde das eigentlich revolutionäre Subjekt, die Arbeiterklasse, gering bewertet, sie für bürgerlich erklärt oder einfach übersehen und der mühsame Weg, auf sie und in ihr agitatorisch und propagandistisch und schließlich auch organisierend zu wirken, um sie zu ihrer historischen Rolle zu befähigen, unterlassen.
Die Botschaft des Films, dass eine revolutionäre Überwindung des Kapitalismus und seines Staates nicht möglich sei, wird sehr subtil durch Nichtbefassung mit dieser Alternative vermittelt.
Dabei wird der revolutionäre Kampf, der Kampf für den Sieg der Revolution und den Aufbau des Sozialismus
mit dem kleinbürgerlichen, in Wirklichkeit gegen die Revolution gerichteten Kampf der RAF gleichgesetzt.
Auf einen kurzen Nenner gebracht ist die reaktionäre Aussage es Films: Auch wenn es an dem kapitalistischen Staat Bundesrepublik Deutschland viel auszusetzen gibt, ist der revolutionäre Weg der Bekämpfung dieses Staates zum Scheitern verurteilt.

  • kadi –

Mere om Tysklands historie efter 1945

 

 


– – KRONIK * *
Af Günter Ackermann/ September 2007

Kommunismus und Terrorismus Teil I
30 Jahre Entführung des Altnazi Schleyer durch die RAF
Der imperialistische Staat schürt die Angst vor dem Terrorismus

Wie bestellt zum 30. Jahrestag der Entführung und schließlichen Tötung von Hans Martin Schleyer findet die Polizei in einem Dorf im Sauerland drei islamistische Terroristen. Als Beweis zeigt sie Plastikbehälter, mit Blondierungs- und Desinfektionsmittel Wasserstoffperoxid[1] (H2O2). In reiner Form wird es als Treibmittelzusatz für kleine Raketen benutzt. Niemand im Dorf hat die angeblichen Terroristen gesehen, obwohl sie die etwa 730 Kilogramm von dem Wasserstoffperoxid in Besitz gehabt haben sollen – übrigens legal erworben. Auch nicht, als sie diese Menge an Plastikkanistern ausgeladen hatten. Wie sie das wohl gemacht haben?
Und noch etwas. Das BKA, diese Polizeitruppe, handelte als wahrer Freund und Helfer. Sie ssie verwässerte das Zeug schon vorher, also fand die Polizei nur maximal ein 3%iges H2O2, sonst nur H2O – Wasser also. Die Drei hätten damit einen gigantisches Friseursalon aufmachen können, Flugplätze hätte sie nicht sprengen können.
Trotzdem musste man jetzt zugreifen, denn die Hinweise verdichteten sich – sagt das BKA – dass die Drei Sprengstoffanschläge unmittelbar begehen wollen. Woher sie den Sprengstoff hernehmen wollten, wenn die Grundstoffe im wahrsten Sinne verwässert waren, weiß der Geier.
Jedenfalls aber um den 30. Jahrestag der Schleyer-Entführung herum und auch, wo die Diskussion um den Bundestrojaner und anderes als Wind durch den Blätterwald rauscht, kam das als eine Fügung des Himmels.
Kommunismus und Terrorismus
Nicht erst seit Aufkommen der RAF gibt es die Diskussion um die Stellung der Kommunisten zur Gewalt, insbesondere zum individuellen Terror.
1. Nicht jede Gewalt ist gleich zu bewerten. Da ist zunächst die Gewalt des kapitalistischen Staates gegen das Volk, insbesondere der Terror eines faschistischen Regimes.
2. Der revolutionäre Gewalt der Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten werktätigen Klassen und Schichten gegen die Ausbeuterklassen.
3. Der individuelle Terror einzelner gegen Repräsentanten der Ausbeuterklassen und deren Staat.
Zu 1. und 2.: Jeder Staat ist ein Klassenstaat, das Gewaltorgan der herrschen Klasse. Es gilt, die Kräfte, die den Staat beseitigen und damit die herrschende Klasse entmachten wollen, von Staats wegen mit Gewalt daran zu hintern.
Die entscheidende Frage ist aber, welche Klasse übt die Herrschaft aus? Im kapitalistisch-imperialistischen Staat ist es die Bourgeoisie, insbesondere die Monopolbourgeoisie, also eine verschwindend kleine Minderheit, deren Machtorgan der Staat ist.
Im proletarischen Staat, also der Diktatur des Proletariats, in dem die Arbeiterklasse und die mit ihr verbündeten werktätigen Klassen und Schichten die Herrschaft ausüben, ist es die große Mehrheit des Volkes, die die die Herrschaft ausübt – auch mittels Gewalt – über die verschwindende Minderheit der ehemaligen, ihrer Produktionsmittel beraubten, Kapitalistenklasse.
In allen Staatsformen gibt es die Gewalt des Staates für die Aufrechterhaltung der Herrschaft der herrschenden Klasse. Trotzdem sind das zwei qualitativ unterschiedliche Formen der Staatsgewalt.
Im kapitalistischen Staat wird die arbeitende Mehrheit von der schmarotzenden Minderheit mittels Gewalt und Terror gezwungen, sich den kapitalistischen Bedingungen zu unterwerfen; in der Diktatur des Proletariats ist es die übergroße Mehrheit der Menschen, die die Werte schaffen, die die ihrer Produktionsmitten beraubten bourgeoisen Minderheit mittels Staatsgewalt daran hindert, die alten Zustände erneut einzuführen.
3. Individueller Terror
Lenin stellt die Terroristen und die Ökonomisten auf eine Stufe und schreibt in Was tun? Brennende Fragen der Bewehung[2]:
„Die „Ökonomisten“ und die Terroristen sind Anbeter verschiedener Pole der spontanen Richtung: die „Ökonomisten“ – der Spontaneität der „reinen Arbeiterbewegung“, die Terroristen – der Spontaneität der leidenschaftlichsten Empörung der Intellektuellen, die es nicht verstehen oder nicht die Möglichkeit haben, die revolutionäre Arbeit mit der Arbeiterbewegung zu einem Ganzen zu verbinden. Wer den Glauben an diese Möglichkeit verloren oder nie besessen hat, dem fällt es tatsächlich schwer, für seine Empörung und seine revolutionäre Energie einen anderen Ausweg zu finden als den Terror.“
„Die Arbeiter führen ihren „ökonomischen Kampf gegen die Unternehmer und gegen die Regierung“ (…) – die Intellektuellen aber führen den politischen Kampf aus eigenen Kräften, natürlich mit Hilfe des Terrors!“
„Das zeigt eben, daß sowohl die Terroristen als auch die „Ökonomisten“ die revolutionäre Aktivität der Massen unterschätzen, und dies ungeachtet der klaren Beweise, die die Frühjahrsereignisse geliefert haben[3], wobei die einen nach künstlichen „aufrüttelnden Mitteln“ suchen, die anderen von „konkreten Forderungen“ sprechen. Sowohl die einen wie die anderen schenken der Entfaltung ihrer eigenen Aktivität auf dem Gebiet der politischen Agitation und der Organisation der politischen Enthüllungen nicht genügend Aufmerksamkeit. Es ist aber weder jetzt noch zu irgendeiner anderen Zeit möglich, diese Aktivität durch irgend etwas anderes zu ersetzen.“
Es ist klar: Die Ökonomisten meinen, die Arbeiterklasse führe, indem sie um ökonomische Verbesserungen kämpft, bereits einen politischen Klassenkampf und man muss sich nur an diese Bewegung dranhängen, brauche aber keine Aufklärungs- und Organisationsarbeit zu leisten.
Die anderen, die Terroristen, verzichten gleich ganz auf die Massen und verüben Anschläge gegen Sachen und/oder töten Repräsentanten des kapitalistischen Systems.
Letztere sind meist verwirrte Kleinbürger, die einst, voll humanistischer und reformistischer Ideen, antraten und meinten, so die kapitalistische Realität zu Vermenschlichen, zu verbessern, also einen Kapitalismus mit menschlichem Antlitz zu erreichen. Durch Appelle an die Einsicht der Herrschenden und Eingaben an den kapitalistischen Staat, traten sie einst an, voll des Gutmenschentums. Als sie dann mit der brutalen Realität des Kapitalismus konfrontiert wurden, wussten sie nicht weiter und verfallen dem Terrorismus.
Das war in Deutschland bei der RAF nicht anders. So Ulrike Marie Meinhof, eine brillante Journalistin und fortschrittliche Bürgerliche. Ulrike Meinhof wurde von der Friedenskämpferin und Pazifistin Renate Riemeck im pazifistisch-christlichem Geist erzogen und war zutiefst für Frieden, Gewaltlosigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Aber diese kapitalistische Gesellschaft ist nicht friedlich, gewaltlos und schon gar nicht kann sie sozial gerecht sein. Folglich musste Ulrike Meinhof scheitern und meinte, ihre Ziele nur durch Terrorismus erreichen zu können. Sie hatte nie die revolutionäre Energie der Arbeiterklasse erfahren – das kam in ihrer Entwicklung auch nicht vor.
Andreas Baader: Auch er entstammt einer kleinbürgerlichen Familie. Allerdings, bedingt durch den 2. Weltkrieg, ökonomisch deklassiertes Kleinbürgertum. Baader ist eher Lumpenproletarier, der aus dem Kleinbürgertum stammt.
Gudrun Ensslin: Pfarrerstochter, im Schwäbischen aufgewachsen, im konservativ-evangelischem Sinne erzogen Ihr Vater war „Alter Herr“ in der Studentenverbindung Normannia. Gudrun war eine Musterschülerin und sehr fromm. Sie wurde von der Studienstiftung des Deutschen Volkes mit einem Stipendium gefördert. Diese halbstaatliches Stiftung fördert, nach eigenem Anspruch, die 10% der Besten eine Abiturjahrgangs. Sie hatte sich aber auch bei der Hochbegabtenstiftung der evangelischen Kirche dem Evangelischen Studienwerk, um ein Stipendium, bemüht und war sogar aufgenommen worden. Dieses Stipendium schlug sie aber aus und entschied sich für die halbstaatliche „Studienstiftung des Deutschen Volkes“.
Sie studierte in Tübingen und Berlin und näherte sich dem SDS an. Nach dem 2. Juni 1967 und dem Mord am Studenten Benno Ohnesorg durch einen Polizisten, empörte sich Gudrun Ensslin und rief zur „Gewalt gegen einen gewaltbereiten Staat” auf.
Auch sie verzweifelte an der Gewalt des „gewaltbereiten Staates“. Als Kommunist ist das für mich nichts Neues gewesen, ein Staat ist immer gewaltbereit, dazu ist er da (siehe oben).
Gudrun Ensslin aber schreibt: „Dieser faschistische Staat ist darauf aus, uns alle zu töten. Wir müssen Widerstand organisieren. Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden. Dies ist die Generation von Auschwitz – mit denen kann man nicht argumentieren!“
Sie sitzt gleich mehreren Irrtümer auf:
– die BRD war und ist kein faschistischer Staat. Zwar saßen Altnazis in hohen und höchsten Stellen in Justiz, Regierung, Polizei und Wirtschaft, zwar wurden Kommunisten und Oppositionelle, die sich dem herrschenden Antikommunismus und der Kalte-Kriegs-Politik widersetzten, drangsaliert und verfolgt, trotzdem: das war autoritär, aber nicht faschistisch.
– „. Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden“ schreibt G. Ensslin. Gewalt des Kapitals und ihres Staates muss mittels der revolutionären Gewalt der Massen beseitig werden und dazu bedarf es der Massenarbeit der Kommunisten und es bdarf der Massen der Arbeiterklasse. Das wäre die richtige These gewesen.
– „Dies ist die Generation von Auschwitz – mit denen kann man nicht argumentieren!“ Hier lag sie total daneben. Zwar war die Elterngeneration, damals die Kriegsgeneration des 2. Weltkrieges, aber nicht alle Deutschen waren Nazis oder – schlimmer – Nazimörder. Die ersten Opfer der Nazis, bevor die Faschisten den 2. Weltkrieg anzetteln konnten, waren deutsche Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, fortschrittliche und demokratische Christen und demokratische Bürgerliche. Ohne den Naziterror gegen diese, vor allem die Ausschaltung der Arbeiterbewegung, wäre der Krieg 1939 nicht möglich gewesen.
An diesen Zeilen Gudrun Ensslins sieht man, dass für sie Klassen überhaupt keine Rolle spielten. Die damalige Elterngeneration ist die „Generation von Auschwitz“. Dass viele von ihnen selbst in Konzentrationslagern und Zuchthäusern saßen, spielte keine Rolle. Sie verwechselt die damaligen Repräsentanten der BRD, so den Altnazi und Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, mit dem Arbeiter auf der Werft, im Bergwerk, der Maschinenfabrik und am Hochofen.
Es ist klar, dieser Weg konnte nicht zum Erfolg führen. Allerdings kann man der RAF bescheinigen, dass sie aus an sich humanitären Gründen ihren Kampf führten, aber wie sie kämpften, war falsch.
Allerdings ist nicht die Anwendung von Gewalt verwerflich. Auch Kommunisten sind nicht gegen Gewalt. Wir wollen eine menschliche, sozial gerechte und eine friedliche Welt. Damit das aber möglich ist, muss die Herrschaft des Kapitals beseitigt werden. Das Kapital und sein bis an die Zähne bewaffneter Staat, treten nicht freiwillig ab.
Aber Kommunisten sind gegen gewaltsame Aktionen Einzelner, sie sind für die revolutionäre Gewalt der Massen, der fühlen sie sich verpflichtet.
[1] Auch bekannt als Perhydrol und Wasserstoffsuperoxid
[2] siehe
[3] Es handelt sich um das Frühjahr 1901, in dem die großen Straßendemonstrationen begannen. (Anmerkung des Verfassers zur Ausgabe von 1907. Die Red.)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunismus und Terrorismus Teil II – – –
30 Jahre Entführung des Altnazi Schleyer durch die RAF
Der imperialistische Staat schürt die Angst vor dem Terrorismus

Die Rote Armee Fraktion (RAF) – ihre Ursprünge und ihre politische Wirkung
* * * * * Als die RAF sich bildete und zum bewaffneten Kampf überging, war die Protestbewegung von 1968 an einem Punkt angelangt, der Zukunftsentscheidungen verlangte. Der SDS als Studentenorganisation war nicht die Organisation, die den Protest in die Massen tragen konnte. Er hatte weder eine klare politische Linie, noch konnte er sie entwickeln. Selbst die am weitesten entwickelten SDS-Gruppen in Berlin und Frankfurt schwankten zwischen reinem Protest und radikalem Handeln, das sich aber mehr gegen Sachen richtete. Rudi Dutschke war ein begnadeter Redner über die Köpfe der Zuhörer hinweg. Wer Dutschke öffentlich reden hörte, lief Gefahr einzuschlafen. Er sprach, wie man sagt, in der dritten Meta-Ebene, also wenig massenwirksam.
Wenn das vor Studenten in der Uni noch anging, so war er doch unfähig vor normalen Menschen zu reden. Auch, wenn vieles der Inhalte auch unserer Ansicht entsprach, so hatte er nicht erkannt, dass nur eine in den Massen verankerte revolutionäre kommunistische Partei in der Lage gewesen wäre, den Imperialismus effektiv zu bekämpfen.
Nach dem Attentat auf Dutschke suchten die linken Studenten nach einem Ausweg aus ihrer politischen Situation.
Die einen gingen den „Langen Marsch durch die Institutionen“, traten in die SPD ein, gingen in die Wirtschaft, wurden also Renegaten und machten Karriere.
Andere, erkannten zumindest, nur mit der Arbeiterklasse ist revolutionäres Handeln möglich. Aber von ihrer „neomarxistisch“ genannten Ideologie – nicht die Arbeiterklasse macht die Revolution, sondern Intellektuelle – isolierten sie sich vom Proletariat So entstand die „Ruhrkampagne“ in Berlin. Diese Studenten verließen Berlin und die Universitäten und gingen als Arbeiter in die Produktion ins Ruhrgebiet. Da sie aber die falschen ideologischen Grundlagen hatten, und die Arbeiter auf die studierten Besserwisser nicht gewartet hatten, ging das ganz schnell in die Hose.
Wieder andere sahen im Kommunismus den Ausweg. Da bot sich die DKP an, die 1968 gegründet worden war. Die KPD/DKP hatte bereits im SDS eine starke Fraktion. Nach der SDS-Auflösung 1970 schlossen diese Studenten sich zum MSB-Spartakus zusammen. Aus denen rekrutierten sich dann im Jahr 1990 ein großer Teil der „Reformer“ in der DKP.
Wieder andere sahen in der chinesischen Kulturrevolution den Ausweg. Die auch 1968 gegründete KPD/ML erfreute sich daher zunächst eines regen Zulaufs aus den Universitätsstädten. Natürlich beanspruchten viele der Studenten gleich Führungsfunktionen. aber hier waren die wichtigsten Funktionen bereits von Kommunisten besetzt, also verlor diese Gruppe erst mal an Attraktivität.
Der Berliner Studentenführer und Schauspielersohn Christian Semler – später unter Joschka Fischer AA-Mitarbeiter – gründete seine eigene Partei, die er zunächst KPD-AO (A-Null) nannte, später wurde sie in KPD umbenannt. Die Semler-Gruppe orientierte sich mehr nach Kim Il Sun und Nordkorea. Es handelte sich um eine reine Studentengruppe, deren „Arbeiter“ in die Betriebe geschickte Studenten waren oder um einige wenige Renomierarbeiter, viele davon allerdings Lumpenproletarier.
Der letzte, der kleinste Teil der Aktivisten der 69er-Bewegung, suchten ihr Heil in der direkten Aktion, also dem individuellen Terror. Es muss aber angemerkt werden, dass keiner der 1. Generation der RAF je in der 68er-Bewegung eine wichtige Rolle gespielt hat. Maßgebliche Funktionsträger des SDS waren auch nicht darunter.
Die bekanntesten Mitglieder der RAF, Ulrike Meinhof und Horst Mahler, gehörten selbst auch nie dazu. Ulrike Meinhof hatte als Journalistin bei der Zeitschrift Konkret gearbeitet und Horst Mahler hatte eine eigene Anwaltskanzlei und wurde bekannt als Verteidiger der linken sog. Demonstrationsstraftäter.
Andreas Bader war Außenseiter und wurde von den Aktivisten der Linken eher belächelt. Ich wohnte 1967 in Frankfurt am Main und Bader verkehrte, wie ein Großteil der Linken – ich auch – im Club Voltaire. Wir haben uns über sein Gebaren lustig gemacht.
Ab ca. 1971/1972 begann die RAF öffentlich zu wirken. Das war die Zeit der Reformen in der BRD, wo die neue Ostpolitik, die fälschlich als Friedenspolitik verstanden und auch so dem Volk verkauft wurde, ihren Höhepunkt erreichte..
Maßgeblich für diese Zeit war der Wechsel der Regierung in Bonn im Jahre 1969. Die studentische Protestbewegung drohte die Unis zu verlassen und die Arbeiter zu erreichen. Um dem entgegen zu wirken, aber auch um der deutschen Wirtschaft ein antifaschistisches Image zu verschaffen, musste jemand Kanzler werden, der eine blütenweiße antifaschistische Weste hatte – also Willy Brandt.
Schon die Wahl von Gustav Heinemann zum Bundespräsidenten hatte viele aus der linken Bewegung beeindruckt. In Kölner Republikanischen Club, einen Treffpunkt der Linken in der Domstadt, jubelten viele über diese Wahl. Der KZ-Baumeister Lübke war weg, der antifaschistische Christ Heinemann stand an der Spitze des Staates.
Desgleichen als die SPD die Wahl 1969 gewann. Weg war der Göbbels-Mitarbeiter und NSDAP-PG Kurt Georg Kiesinger, nun war jemand Kanzler, der Reformen und Friedenspolitik versprochen hatte. Alle erwarteten jetzt den Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. Dass es nur eine kurze Zeit sein wird, in der der Kapitalismus sich menschlich, friedlich und sozial erscheinen lässt, ahnten nur wenige. Willy Brandt war für viele in der Arbeiterklasse ein Hoffnungsträger.
Eines der ersten Manöver zur Befriedung der linken Studenten war das sog. Amnestiegesetz,
„Mit der Bildung einer Bundesregierung, die mit dem Sozialdemokraten Willy Brandt an der Spitze eine Reformpolitik einzuleiten versprach, entfielen die meisten Voraussetzungen zur Fortführung einer außerparlamentarischen Bewegung. Einige der von der APO freigesetzten Impulse, insbesondere im Bereich der Bildungspolitik, wurden aufgegriffen, andere hingegen eingedämmt oder ganz abgeschnitten. Die Koalition von SPD und FDP legte einerseits mit dem Amnestiegesetz für Demonstrationsstraftäter ein Integrationsangebot vor, andererseits lieferte sie mit dem Radikalenerlass, durch den Systemgegner vom Staatsdienst fern gehalten werden sollten, ein Zeichen der Abschreckung. Zwar wuchs das Potential links von der SPD quantitativ stark an, es stellte jedoch wegen seiner Diffusität keine einheitliche Kraft mehr dar und büßte dadurch viel vom Charakter einer politischen Herausforderung ein.“[1]
Auch kam Bewegung in die Außenpolitik. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen lehnte die Politik der Hallstein-Doktrin[2] ab. Aber auch die Wirtschaft sah in ihr ein Hemmnis um den Osthandel zu intensivieren usw.
Mit der Aufnahme diplomatischer Beziehung zu den sozialistischen Ländern, den Ostversträge usw. erschien den meisten die Politik der neuen Bundesregierung eine Politik des Friedens zu sein.
Aber nicht nur die „Friedenspolitik“ Willy Brandts machten den Kanzler beliebt, unter seiner Kanzlerschaft wurden eine Reihe, lange notwendiger sozialer Reformen beschlossen (Lohnfortzahlung im Krankheitsfall) und die Lohnerhöhungen erreichten teilweise zweistellige Prozentzahlen.
Als dann die CDU mit Hilfe von FDP-Überläufern versuchte, Brandt zu stürzen, ging ein Schrei der Empörung durchs Land. Ich arbeitete damals auf der Mannesmann-Hütte in Duisburg. Wir legten die Arbeit am Tag nieder, als Brandt gestürzt werden sollte. Meine Kollegen wollten, dass diese Politik des Friedens und der Verständigung, wie sie meinten, fortgesetzt werden solle.
Kurz: Brandt gewann ab 1969 zusehends an Popularität. Und in der Situation trat die RAF auf und verkündete, sie verstünde sich als Stadt-Guerilla und wolle durch ihre Aktionen den Staat zwingen, seine faschistische Fratze zu zeigen und wollte damit die Massen zu gewinnen.
Genau das Gegenteil trat ein. Anstelle, dass die Arbeiterklasse sich vom kapitalistischen System distanziert und sich nach links und revolutionär orientierte, lehnte sie sich noch stärker an die SPD an. Sie akzeptierte die Brandtschen Berufsverbote und die verschärften Übergriffe der Polizei gegen Linke. Die wurden als für die Fahndung nach der „Bader-Meinhof-Bande“ unerlässliche Maßnahmen den Menschen schmackhaft gemacht, was akzeptiert wurde.
So wurde in einer Stadt damals ein 16-jähriger Lehrling, der auf einem geklauten Mofa in der Nacht nach Hause fuhr, von einer Polizeistreife angehalten, als er floh, wurde er von Maschinenpistolenschüssen getroffen und starb.
Kurz danach machten wir in der Nacht eine Plakatierungsaktion und waren urplötzlich von schwer bewaffneten Polizisten umringt, MPis im Anschlag. Wir, auch die Genossinnen, wurden durchsucht. Man fand natürlich nichts Verbotenes. Aber erst am Morgen, nach Verhören im Polizeirevier, durften wir gehen.
Die RAF hat nie eine nennenswerte Anhängerschaft unter den Arbeitern gehabt. Die RAF-Mitglieder, die nicht von den Unis kamen, waren Lumpenproletarier.
Man kann festhalten: Das Konzept der RAF war, bereits bevor die 1. Generation verhaftet wurde, als gescheitert anzusehen. Ihre direkten Aktionen gegen Personen und Sachen isolierten die RAF total von den Massen und boten den Herrschenden den Vorwand, Repressalien gegen revolutionäre Gruppen anzuwenden und die Demonstrationsgesetze zu verschärfen.
Mit der Verhaftung der „1. Generation“ der RAF war dieser Abschnitt abgeschlossen. Aber noch Jahre liefen Polizeiaktionen gegen vermeintliche Unterstützer der RAF. In der Regel waren das frühere Bekannte und Freunde einzelner RAF-Mitglieder, die ihnen eine Nacht Unterschlupf gegeben hatten, meist war es einfach überhaupt nichts. Die Betroffenen wurden schärfsten Verhören unterzogen. Manchem wurde sie berufliche Existenz in Gefahr gebracht und einige wurden von Schüssen aus Polizeiwaffen getötet, nur weil sie ins Raster des Bundeskriminalamtes passten.

Schleyer-Entführung 1978 und Deutscher Herbst

Hans Martin Schleyer war in weiten Kreisen, nicht nur der Linken, eine Unperson. Seine Nazi-Vergangenheit, seine stockreaktionäre Gesinnung und seine Haltung zu Gewerkschaften, machten ihm zum Lieblingsfeind aller, die diese Gesinnung nicht teilten.
Schleyer sprach damals schon die Ideen aus, die erst Jahrzehnte später die Neoliberalen auszusprechen wagten: Weg mit den Sozialleistungen, weil das die Gewinne schmälert, keine staatlichen Beschränkungen für die Wirtschaft, niedrigere Löhne und Gehälter, niedrigere Steuern, Umverteilung der Einkommen von unten nach oben.
Klar, die Spitzen der Wirtschaft liebäugelten mit diesen Ideen. Dennoch: Damals passten sie nicht in die Zeit, wir befanden uns – trotz neuer Ostpolitik – noch im Kalten Krieg und es galt zu beweisen, dass der Kapitalismus, auch in seiner sozialen Komponente, dem Sozialismus überlegen ist.
Diese reaktionäre Gesinnung des Hans Martin Schleyer wurde ihm zum Verhängnis. Am 5. September 1977 kidnappte eine „Kommando“ der RAF Schleyer in Köln. Dort war damals der Sitz des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Beiden Lobbyistenverbänden des Kapitals stand Schleyer als Präsident vor.
Es begann eine wilde Propaganda-Orgie der kapitalistischen Medien, die ihresgleichen seit 1945 suchte. Jeder, der aber auch nur zu verstehen gab, dass er Schleyer für nicht besonders sympathisch hält, lief Gefahr in das Raster der Polizei zu geraten.
So sagte ich bei Tschibo am Hugenottenplatz in Erlangen zu meiner Freundin, dass ich Schleyer für einen Nazi halte. Kurz danach erschien eine Polizeistreife und kontrollierte meine Papiere. Der „Deutsche Herbst“ hatte begonnen.
Auch die polizeilichen Maßnahmen waren für jedermann sichtbar. Sie nahmen aber auch kuriose Formen an. So suchte die Polizei nach einer bestimmten Automarke (ich glaube Audi oder BMW). Wer ein Auto dieser Marke fuhr, riskierte angehalten und durchsucht zu werden. Hielt er nicht an oder machte er eine falsche Bewegung, wurde sofort geschossen.
Oder im Verkehrfunk des Bayrischen Rundfunks wurden detailliert die Stellen bekannt gegeben, an denen Verkehrskontrollen wegen der RAF statt fanden.
Sogar Hubschrauberflüge über Deutschland durch RAF-Mitglieder (nicht die, die Schleyer entführten) wurden bekannt und die Polizei wusste angeblich nichts davon.
Heute ist bekannt, dass das BKA von einem örtlichen Polizeibeamten über die Wohnung, in der Schleyer versteckt war, informiert worden war.

Alles nur Pannen oder Zufall?

Ich meinte schon damals – und heute immer noch – dass die RAF den Herrschenden wie gerufen kam. Hinter dem Kampf gegen den Terrorismus konnten sie demokratische Rechte abbauen und keiner wagte die Stimme zu erheben. Wer es dennoch tat, riskierte als Helfershelfer von Terroristen diffamiert zu werden.
Bundeskanzler Helmut Schmidt und die bürgerlichen Parteien gaben sich prinzipienfest: „Wir werden uns nicht dem Diktat von Terroristen beugen.“ So tönte es aus allen Lautsprechern und stand es in den Zeitungen.
Dabei hatten sie genau das vorher bereits getan. Am 27. Februar 1975, also eben mal 1 ½ Jahre vor der Schleyerentführung, wurde der Berliner CDU-Chef Peter Lorenz gekidnappt. Die Entführer verlangten die Freilassung und Ausreise der sechs inhaftierten RAF-Mitglieder Horst Mahler, Verena Becker, Gabriele Kröcher-Tiedemann, Ingrid Siepmann, Rolf Heißler und Rolf Pohle in ein Land ihrer Wahl. Als diese (Horst Mahler verzichtete die Ausreise) im Südjemen angekommen waren, wurde Lorenz frei gelassen.
Warum sie den im Verhältnis zu Schleyer unbedeutenden Regionalpolitiker Lorenz gegen Inhaftierte ausrauschten, den damaligen Spitzenfunktionär des Großkapitals aber nicht, finde ich verwunderlich. Die Erklärung, man dürfe Terroristen nicht nachgeben, halte ich für fadenscheinig und vorgeschoben. War Schleyer irgend wem im Weg, dass man ihn opferte?
Was die RAF-Entführer aber erreichten war, dass nun niemand mehr negativ über Schleyer zu reden wagte. Alle, die noch Wochen vorher negative Äußerungen über Schleyer verkündest hatten, machten ihn jetzt zum ausgesprochenen Gutmenschen.
Viele Linke waren erschrocken von dem Terror der Staatsmacht und gingen in eine innere Emigration und schwiegen oder äußerten sich weinerlich.
Ich war im Oktober 1977 in Darmstadt bei einem Kongress der Evangelischen Studentengemeinden zur Erinnerung an dreißig Jahre „Darmstädter Wort“[3]. An dieser Konferenz nahmen linke Protestanten aller Alterstufen teil, vor allem natürlich Studentenpfarrer, evangelische Studenten, aber auch Prominente, wie Martin Niemöller und Heinrich Albertz. Interessanterweise waren auch einige Anwälte von einsitzenden RAF-Gefangenen eingeladen und gekommen. Diese waren einem brutalen Psychoterror der Justizbehörden ausgesetzt und sie empfanden es gut, dass sie an dieser Konferenz teilnehmen konnten.
Im Gegensatz zu den Linken, die weinerlich ihr Schicksal beklagen, sagten die Protestenten – eindeutig und von Martin Niemöller formuliert – dass sie gegen diese Entführung seien. Aber nur aus einem Grund: Sie wollten nicht, dass aus diesem alten Nazi und SS-Mann Schleyer ein Märtyrer wird. Ich hielt und halte diese Position für richtig.
Ende Teil II
Es folgt Teil/Del III
[1] Wolfgang Kraushaar: Denkmodelle der 68er-Bewegung, in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (Bundeszentrale für politische Bildung 2001) siehe
[2] Der Hallstein-Doktrin zufolge wurde die Aufnahme oder Unterhaltung diplomatischer Beziehungen durch dritte Staaten mit der DDR von der Bundesrepublik Deutschland auf Grund ihres Alleinvertretungsanspruchs für das gesamte deutsche Volk als unfreundlicher Akt (acte peu amical) betrachtet und in der Regel mit dem Abbruch beziehungsweise der Nichtaufnahme diplomatischer Beziehungen beantwortet. (Wickipedia)
[3] „Das „Darmstädter Wort zum politischen Weg unseres Volkes“ war ein evangelisches Bekenntnis zur historischen Mitverantwortung der Deutschen Evangelischen Kirche für den Nationalsozialismus. Es folgerte aus dem christlichen Glauben an Gottes Versöhnung mit der Welt in Jesus Christus ein neues politisches Verhalten der Christen. Es wurde am 8. August 1947 vom Bruderrat der EKD, dem nach Kriegsende fortbestehenden Leitungsorgan der Bekennenden Kirche (BK), als seine verbindliche Position herausgegeben.
Anders als das Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945 benannte das Darmstädter Wort konkrete „Irrwege“ der Christen und Kirchen, die aus Sicht der Autoren lange vor 1933 die nötigen, auch sozialrevolutionären Gesellschaftsveränderungen blockiert und so dem Nationalsozialismus den Weg zur Macht geebnet hatten. Damit wollte es das Verhältnis von Kirche und Staat nach nahezu 400 Jahren protestantischer Staatskirchen-Tradition neu bestimmen.“

DEL III
Kommunismus und Terrorismus Teil III (Schluss)
30 Jahre Entführung des Altnazi Schleyer durch die RAF
Der imperialistische Staat schürt die Angst vor dem Terrorismus
Von Günter Ackermann/25. September 2007
Die Aktionen der RAF schwächten nicht den kapitalistischen Staat…
„daß individuelle terroristische Attentate unzweckmäßige Mittel des politischen Kampfes sind (…) wir sind gar nicht gegen politischen Mord (…), aber als revolutionäre Taktik sind die individuellen Attentate unzweckmäßig und schädlich.” [1]
Diese leninsche Position muss die eines Kommunisten sein. Der kapitalistische Staat ändert nicht sein Wesen, wenn einzelne Gegner den einen oder anderen Repräsentanten des kapitalistischen Systems liquidieren. Und eine kleine Gruppe zu allem entschlossener Terroristen, wird nie anstelle der Partei der Arbeiterklasse und an Stelle des Proletariats die Revolution vom Zaun brechen und siegreich führen können.
Die politische Kleinarbeit der allseitigen politischen Enthüllungen, die Organisationsarbeit des Parteiaufbaus, sie Verankerung dieser Partei in den Massen, die Massenarbeit usw. kann nicht ersetzt werden durch terroristische Aktionen Einzelner.
Ich sage damit nicht, dass der einzelne Terrorist nicht positive Motive haben kann. Sicher ging es den meisten RAF-Mitgliedern um den Kampf gegen die imperialistische Kriegspolitik, gegen kapitalistische Ausbeutung, gegen Neokolonialismus usw., aber die Methode war wirkungslos.
Im Gegenteil. Sie nützte dem kapitalistischen System. Fast könnte man sagen, wenn es die RAF nicht gegeben hätte, hätte der Verfassungsschutz diese gründen müssen.
Ich will hier den Aktivisten der RAF nicht unterstellen, dass sie für den Geheimdienst dieses Staates gearbeitet hätten. Subjektiv haben sie sich positiv aus der Reihe derer heraus gehoben, die als Studenten demonstrierten und sich dann anpassten um im Staat, in den Parteien und in der Wirtschaft Karriere zu machen. Sie nahmen den Kampf gegen Imperialismus, Ausbeutung, gegen diese kapitalistische Gesellschaft, die „immer ein Schrecken ohne Ende“ (ist) (Lenin), auf. Aber erfolgreich kann dieser Kampf nur sein, wenn das Proletariat, an dessen Spitze die Partei der Arbeiterklasse steht, diesen Kampf führt. Nicht mittels terroristischer Akte gegen Repräsentanten oder Einrichtungen des Systems ist das Ausbeutersystem zu besiegen, sondern, wie Georgi Dimitroff es beim Reichsgericht dem Nazi Göring entgegen schleuderte:
„Massenarbeit, Massenkampf, Massenwiderstand, Einheitsfront, keine Abenteuer – das ist das Alpha und Omega der kommunistischen Taktik.“
Genau das erkannten die RAF-Aktivisten nicht. Sie meinten, sie müssten anstelle des Proletariats kämpfen, dann würde die Arbeiterklasse den Kampf seinerseits aufnehmen. Das Gegenteil war der Fall. Nicht nur, dass es der Arbeiterklasse materiell immer noch relativ gut ging teilweise mit zweistelligen Tarifabschlüssen –, so hatte doch die Sozialdemokratie innerhalb der Arbeiterklasse ihren Einfluss seit der Wahl Willy Brandts, dem angeblichen Friedenskanzler, ausbauen können. Die Wirtschaft florierte.
Aber nicht nur das. Terroristische Aktionen Einzelner entsprechen nicht den Kampfformen des Proletariats, die Arbeiter lehnen sie ab. Auch, wenn die Sozialdemokratie die Arbeiter ideologisch entwaffnet hatte, so waren es doch die bewusstesten Teile der Klasse, die das ablehnten. Also genau jene, die immer an der Spitze klassenkämpferischer Aktionen standen und stehen.
es lag nicht daran, dass damals die Arbeiter kampfunwillig gewesen wären. Im Jahr 1971 bis 1973 kam es zu einer Welle spontaner Streiks:
Ein paar Beispiele: Vulkan-Werft in Bremen, Ford in Köln oder – an diesen Streik habe ich persönlich mitgewirkt – der Streik im Profilwalzwerk bei Mannesmann in Duisburg-Huckingen[2] im Februar/März 1973. Überall haben linke Gruppen organisierend und unterstützend mitgewirkt. Die Arbeiter waren also entschieden kampfbereiter, als sie es heute sind. Trotzdem lehnten sie Terrorismus ab.
Die RAF-Aktionen wurden von den Lohnschreibern des Kapitals in der kapitalistischen Presse und den bürgerlichen Politikern hochstilisiert. Teilweise mit bewussten Übertreibungen und Lügen. So sollte die RAF, wie die Medien in die Welt posaunten, im Frühjahr 1972 angeblich geplant haben, an einen belebten Platz in Stuttgart eine Bombe hochgehen zu lassen. Wir wussten, das war eine Lüge. Trotz, dass wir die Aktionen der RAF ablehnten, so wussten wir doch, dass sie zwar militärische Einrichtungen der USA, Vertreter des Großkapitals und hohe bürgerliche Beamte und Politiker als Zielschreibe ihrer Aktionen betrachten, nicht aber das Volk. Eine Bombe an einen belebten Platz hochgehen zu lassen, war nicht Stil der RAF.
Es war der imperialistische Staat, dem die Aktionen der RAF nützten. Und sie nützten dem kapitalistischem System.
Mit der Entführung Schleyers, die der Lufthansa-Maschine Landshut und der Ermordung Schleyers erreichten die Repressionen ihren Höhepunkt.
Schleyer war vor seiner Entführung in der öffentlichen Meinung eine Negativfigur. Er vertrat schon damals lauthals das, was heute unter neoliberal negativ im Bewusstsein der Menschen ist. Er wollte eine härtere Gangart in der Tarifpolitik, weniger Lohn und er wollte die Rechte der Lohnabhängigen beschneiden. Und das zu einer Zeit, wo Brandt und seine SPD alles versuchten, das Eindringen revolutionärer Ideen in die Arbeiterklasse durch, aus der Studentenbewegung entstandenen revolutionären Gruppen, zu verhindern.
Das deutsche Großkapital war eben in Begriff, sich als friedlich, sozial und demokratisch weltweit darzustellen. Ein Kanzler mit Friedensnobelpreis, dem die Menschen und Politiker in Ost und West hoch achteten, repräsentierte Westdeutschland. Nach Brandts Abtreten als Kanzler bekam sein Nachfolger Schmidt viel vom Glanz Brandts mit. Sogar in Polen galt Brandt und die deutsche Regierung als Garant der Grenzen von 1945.
In der Situation stand an der Spitze der wichtigsten Kapitalistenverbände Deutschlands eine Figur mit Schmisse am Maul, reaktionär bis in die Knochen, der überzeugter Nazi und bei der SS war. Schleyers Haltung war entlarvend und war das genaue Gegenteil dessen, als was sich die BRD im Ausland verkaufen wollte. Schleyer war das, was man sich weltweit als den hässlichen Deutschen vorstellte.
Nicht, dass die Spitzen der Konzerne und Banken Schleyers Ansichten nicht teilten – selbstverständlich taten sie das – aber sie sagten es nicht öffentlich, machten auf friedlich, demokratisch und sozial, jedenfalls dem Anschein nach.
Ich wage die Behauptung, dass die Entführung Schleyers einer ganzen Menge Leute sehr gelegen kam. Aus der Unperson war das arme Opfer geworden. Der imperialistische Staat konnte seine terroristische Fratze zeigen und die meisten Deutschen fanden das, anbetracht der angeblichen terroristischen Gefahr, gar nicht so schlimm.
Mit der Ermordung Schleyers war aus dem Nazi, dem brutalen Kapitalisten, auf einmal der Märtyrer geworden, ein Umstand, der einigen in Bonn und in den Frankfurter Banktürmen sehr gelegen kam.
Ich frage mich überhaupt, ob die Bundesregierung und die Behörden wirklich alles taten, um Schleyer frei zu bekommen. For eksempel var dem BKA aufgrund eines Hinweises die Wohnung bekannt, wo Schleyer tatsächlich einige Zeit war.
Aber das BKA mobilisierte nicht BGS 9 und stürmte das Versteck, wie es bei anderen Gelegenheiten erbarmungslos gemacht wurde und das selbst dann, wenn die Hinweise, hier seien Terroristen, mehr als vage waren und Unschuldige zu Schaden kamen. Nur da, wo Schleyer sich tatsächlich aufhielt, erschien nicht einmal ein Streifenpolizist.
Andererseits aber sperrte man in Bayern Autobahnabfahrten und kontrollierte alle Fahrzeuge, nicht ohne vorher im Verkehrsfunk anzugeben, wo diese Kontrollen stattfinden. Ein Hinweis an die RAF, diese Stellen zu meiden?
Den Berliner CDU-Chef Lorenz kaufte die Bundesregierung im Jahr davor frei, der soviel wichtigere Schleyer aber ließ man schmoren und nahm sogar seine Liquidierung in Kauf.
Die Polizei sagt heute, das seien unerklärliche Pannen gewesen. Das mag sein, aber an diese Häufung von Zufällen glaube ich nicht.
Jedenfalls diente ein toter Schleyer bis heute den Herrschenden der BRD mehr, wie ein lebender, der mit seinen reaktionären Kommentaren und Zwischenrufen zur Politik, die Selbstdarstellung der BRD konterkarierte.
Der Tod von Ulrike Meinhof am 8. Mai 1976, Andreas Bader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe am 18. Oktober 1977
Nach der Erstürmung der Lufthansamaschine in Mogadischu und der Ermordung von Schleyer, glaubt man den offiziellen Verlautbarungen, verübten die Mitglieder der RAF in Stuttgart-Stammheim Selbstmord. Ich habe dieser Version nie geglaubt, es gab ganz einfach zu viele Widersprüche und Ungereimtheiten.
Læs også :Alle Zeit der Welt, Das zweite Sterben von Ulrike Meinhof, von Anja Röhl og
Der zweite Tod, von Ron Augustin
Vor allem konnten und durften die Führer der 1. Generation der RAF aus Staatsräson nicht unbeschadet einfach nur im Knast sitzen bleiben. Vor allem nach der Entführung von Schleyer, waren harte Konsequenzen angesagt. Man musste demonstrieren: Wer gegen dieses System kämpft, der wird verlieren. Zuzutrauen ist die Ermordung der RAF-Gefangenen denen allemal.
Mit dem Ausgang der Ereignisse – der Tod Schleyers und der der RAF-Gefangenen – konnten die Herrschenden zufrieden sein. Aus dem bekennenden Volksfeind und Reaktionär war der nette Mensch geworden, der für die Ideale der Freiheit den Märtyrertod starb. Schleyer war auf einmal hoffähig geworden, selbst bei den Gewerkschaftern.
Gleichzeitig hatten die Herrschenden verschiednes Gesetze verschärft, auch das Demonstrationsrecht. Auf einmal gab es das Kuriosum der „passiven Waffen“, also schützende Kleidung gegen Schläge mit dem Schlagstock und Wasserwerfer, Gasmasken gegen Tränengas, Schutzhelme usw.
Facit:
Die Taten der RAF sind nicht moralisch verwerflich, sie waren allerdings politisch falsch, weil so keine Revolution zu machen ist. Das Proletariat, vor allem der bewusste Teil davon, lehnt den individuellen Terror ab, denn die Arbeiterklasse weiß aus Erfahrung, dass sie nur Erfolg haben kann, wenn sie als Klasse und nicht als Einzelindividuen handeln. Niemand kann allein streiken, niemand kann sich allein gegen Unternehmerwillkür wehren, das können die Arbeiter nur gemeinsam. Was im betrieblichen Rahmen gilt, gilt auch im Rahmen des gesamten Staates.
Nur eine geschlossen handelnde Arbeiterklasse kann eine Revolution erfolgreich führen; geschlossen handeln kann sie nur, wenn sie von einer revolutionären marxistisch-leninistischen Partei geführt wird.
Es geht nicht um Gewalt oder Gewaltlosigkeit, sondern so, wie Lenin es formulierte:
„Die kapitalistische Gesellschaft war und ist immer ein Schrecken ohne Ende. Und wenn jetzt dieser Gesellschaft (…) ein Ende mit Schrecken bereitet wird, so haben wir keinen Grund, zu verzweifeln.“ (V.I. Lenin)
G.A.
[1] V.I. Lenin: „An Franz Koritschoner”, 1916, Werke Band 35, S. 217.
[2] Gerd Höhne: Wir gehen nach vorn, Berlin 1974, Rotbuch 114

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s