Klimakonferencen: Hopenhagen blev til Floppenberg

19.Dec. 2009 – *

Fiasko i COPenhagen, det er overskrifterne i en næsten enstemmig international presse.

KØBENHAVN – Med andre ord endte FN-´s klima-konference i København i et stort flop med en uforpligtende slutudtalelse som ikke forpligter de to største forurenere; de kapitalistiske stormagter; USA og Kina, til noget som helst. Samtidigt er de juridisk bindende overenskomster i Kyoto-aftalerne afskaffet.

Klimamødets leder Lars Løkke Rasmussen sikrede de kapitalistiske stormagter; USA´s og Kinas dagsorden om at den kapitalistiske kommandoøkonomis hovedmål: Den maksimale profit ikke “juridisk” skal underlægges andre interesser end de herskende kapitalistiske klassers.

Fra Hopenhagen til Floppenberg

Massearrestationer og knippelsuppe sørgede for at civile ulydighedsaktioner og protestaktioner druknede i mediernes dækning af den danske regerings politistatslignende nedkæmpning af ethvert optræk til at civile aktioner skulle forstyre biledet af Wonderful Hopenhagen som nu er forvandlet til Floppenberg. Løkke og Hedegaards regering, oppositionen omkring Willy og Thorning og det kapitalistiske erhvervsliv stræbte efter at medie-globalisere den danske hovedstad som “håbets by” eller Hopenhagen som de danske medier omdøbte værtsbyen til. Det endte i fiasko. København kom for alvor på verdenskortet – ikke som Hpenhagen , men snarere som Floppenberg eller Brokenhagen som en Greenpeace-talsmand døbte den, hvor de danske paramilitære politistyrker øvede sig i borgerkrig og demonstrede deres effektivitet i voldelig nedkæmpning af borgernes civile ulydighed for alverdens medier.
Danske medier skriver om Løkke´s mareridt i topmødet (dr.dk)

Danmarks nye Statsminister Lars (U)Løkke dumpede ved hans første virkelige opgave

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gennemlever et sandt natligt mareridt i den absolutte slutfase på klimatopmødet i Bella Center, skriver DR som fortsætter :

“Her udsættes den danske COP15-formand for hårde angreb fra en lang række såkaldte “Udviklingslande”, dvs af kapitalismen udbytede og fattige lande. De er rasende over den sluttekst, som en mindre kreds af lande med USA og EU i spidsen er blevet enige om at fremlægge for resten af landene.
Da klokken nærmede sig seks lørdag morgen, stod landene i kø for at få luft for deres vrede og skuffelse over de ufrugtbare forhandlinger.
Meget hårde ord
– Dette er en selvmordspagt for Afrika, siger Lumumba Stanislaus Di-Aping fra Sudan, som er talsmand for G77-gruppen, der tæller flere end 130 udviklingslande.
Også lande som Venezuela og Bolivia er rødglødende af raseri over den proces, som har ført til præsentationen af den ikke-bindende erklæring, der gerne skulle runde topmødet af.
– Det er et kup mod FN’s charter, tordner Venezuelas repræsentant.
– Det er manglende respekt for demokrati, fastslår Bolivias forhandlingsleder med henvisning til, at Lars Løkke kun ville give landene en time til at gennemgå den nye tekst.

Point of order-kort

Den upopulære danske manøvre fik straks den lille østat Tuvalu til at trække det såkaldte “point of order”-kort i plenarsalen, hvilket har tvunget Lars Løkke til at fortsætte forhandlingerne.
Derfor sad statsminister (U)Løkke nu på podiet og lader det ene slag efter det andet gå ind, mens de sørgelige stumper af et topmøde, der have muligheden for at blive historisk, ligger tilbage som klare beviser på en stor fiasko.

– – –
Hvem har skylden ?
Ifølge EU er det Kina og USA som er de store syndebukke.
Fakta er at Kina og USA tilsammen står for halvdelen af udledningen af kul-tveiltegasser (CO2) på jordkloden. Det vil dog være udemokratisk at ligestille USA og Kina, idet vi udgår fra den demokratiske tankegang at hver eneste kineser regnes med samme vægt som en amerikaner kan vi slå fast at Kina beboes af godt fire gange så mange mennesker som USA, dvs udstødningen af CO2-gasser er næsten fire gange så stor pr. indbygger som Kina.

Det er samtidigt vigtigt at være bevidst om at den nuværende verdensordens politiske ledere, fra Løkke til Obama, Sakozy og Brown ikke har det mod og civil courage som er nødvendigt for at modstå presset fra de storkapitalistiske interesser som med alle midler modsætter sig en mindskning af deres profitter for at afskaffe sulten, massearbejdsløsheden , mindske det omfattende kapitalistiske (mis)forbrug af de råstoffer og energiklider og som fører til udledning af CO2-gasser, luftforureningen som nedbryder miljøet og de naturlige forudsætninger for menneskeligt og alt andet liv på moder Jord. Tværtimod , disse leder repræsenterer de samme storkapitalistiske interesser som har ført os ud i den situation vi står i nu.
Ikke mindst den stadig stigende og omfattende flytrafik og den forurenig af jorden atmosfære og udledning af CO2 gasser 1*) som flytrafikken er årsag til nævnes ikke med et ord i Københavns-konferencens sluttekst.

1*)Flytrafik: Gennemsnitligt kræver transport med fly omkring ti gange så meget brænsel pr.person som transport med bil pr.km

FAKTA om den ikke-bindende overenskomst i København
FN´s globale klimatkonference endte i hvad som bedst kan betegnes med ordet fiasko.
• I den ikke-bindende overenskomst der til slut blev vedtaget tales der ganske vist om at “jordens middeltemperatur ikke skal øge med mere end to grader Celsius”. Men der nævnes ingen tal på mindskningen af udstødningsgasser, hverken for i-lande eller u-lande. Det nævnes heller ikke noget tal for størelsen på udledningsmindskningerne til 2050. Tidligere er der hele tiden blev talt om minimum 50 procents mindskning , men dette mål er nu strøget.
• FN:s klimapanel har anbefaletat de kapitalistiske “i-lande mindsker sine udstødninger med 25-40 procent frem til år 2020”, angiveligt for at opnå det magiske to-graders mål. Men med de hidtil udstedte løfter når de ikke engang op på 20. Tanken er nu at i-lande skal anmelde sine mål for udledningsmindskninger i en vedlagt liste i overenskommelsen.
• Overenskomsten siger også at i-landene skal bevilge 30 milliarder dollar, hvoraf 11 miljarder fra Japan, 10,6 fra EU og 3,6 från USA, i støtte for at hjælpe jordens fattigste lande og folk med at beskytte sig mod klimaforandringer 2010-2012.
• Fra 2020 skal en fond på 100 milliarder dollar (~ 600 miliarder kr.)årligt oprettes for at finansiere beskyttelse mod følgerne af klimaændringer i de områder af verden med fattige stater og folk .
• Intet land forlangte at EU skulle forhøje sit mål om at mindske mængden af udstødningsgasser (CO2) fra 20 til 30 procent frem til år 2020.
• Planen om om at få vedtaget en juridisk bindende overenskomst skal fortsætte under 2010.
• Næste sommer holdes et nyt klimatmøde i den tyske by Bonn, som bl.a skal lægge grunden for den næste store klimakonference som holdes i Mexiko i slutningen af 2010.

SVENSKA > > > > >
Resultatet efter Köpenhamn i korthet
Man är överens om temperaturstigningen och dess maxnivå, man har nämnt att utsläppen måste minska. Men ingenting är bindande.
Den globala temperaturökningen ska inte överstiga två grader Celsius.
Utsläpp av växthusgaser måste minska, heter det, men texten innehåller inga bindande krav på utsläppsminskningar, varken på kort sikt (2020) eller lång (2050) – bara en sammanställning av de olika utfästelser som länder tidigare gjort.
Fattiga länder ska få cirka 30 miljarder dollar i klimatbistånd under perioden 2010-2012, varav 11 miljarder från Japan, 10,6 från EU och 3,6 från USA.
Från och med 2020 är målet att klimatbiståndet ska uppgå till 100 miljarder dollar årligen.
En av de längsta delarna av dokumentet handlar om hur kontroll av utsläppsminskningar i tillväxtländer ska gå till, en mycket känslig fråga för Kina.
Källa: TT

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s