Ole Sohn som Pavlovsk hund i spillet om ministertabureterne

31.OKTOBER 2010

Højreopportunisten Ole Sohn: Et bekvemt og taktemmeligt offer for BT´s “valgkampagne”

 

København – SF`s Folketingsmedlem nr.13: Ole Sohn som tidligere forsøgte at gøre karrierre i det højre-revisionistiske DKP, er kommet i skudlinjen for det højreliberale formiddagsblad BT´s kampagne mod hans kandidatur til en ministertaburet i en kommende socialdemokratisk regering.
BT og de øvrige regeringstro medier kan dårligt angribe SF og Thornings socialdemokrater for at have planer om at ville føre hverken socialistisk eller kommunistisk politik, tværtimod. Både S og SF støtter Nato-militæret og EU´s kapitalistiske krisepolitik for at tvinge arbejderklassen og de fattige til at betale kapitalismens krise.
S og SF støtter den aggressive Nato-krigsalliance som står bag krig og terror mod folkene, ikke bare i Irak og Afghanistan, med millioner af flygtninge, sårede og dræbte til følge; altsammen for at forsvare USA´s interesser.

Idag er Ole Sohn fortaler for den illusion at den Europæiske Union er en demokratisk konstruktion , ja ligefrem et mellemfolkeligt projekt hvor man på “demokratisk vis kan indføre “socialismen”.
Svaret på hvilken slags “socialisme” der kan accepteres af de storkapitalistiske klasssekræfter der står bag hele EU-projektet ses af de markedsdiktatoriske direktiver i EU´s økonomisk-monetære union; Euro-projektet som blev nedfældet i Maastricht-traktaten i 1991.
Hverken den “Europæiske Union”EU, hvis love, efter hemmelige afstemninger, dikteres af den ikke-folkevalgte “EU-Kommission”
eller “Eurolands”-konstruktionen er demokratiske, endsige socialistiske.
For tyve og tredive år siden var Ole Sohn fortaler for illusionen om at “socialismen reelt eksisterede” i Brezhnevs og Gorbatjovs kriseramte Sovjetunion. Det samme var iøvrigt BT, Jyllands_Posten, Politiken, Berlingske, DKP-avisen Land og Folk og resten af den danske presse. En undtagelse var Dagbladet Arbejderen ; som Ole Sohn´s DKP forøvrigt forsøgte at få lukket gennem at opfordre til at blokere Arbejderen´s trykkeri. DKP tålte ikke kritikken af det krisramte socialimperialistiske Sovjet og deres danske venner i i Arbejderens spalter.

BT og de øvrige højreliberale medier videregav på Brezhnev´s og Ole Sohn´s DKP-tid velvilligt det falske billede af den revisionistiske, statskapitalistiske Sovjet-Union som “kommunistisk”.
Idag fortsætter BT og Ole Sohn med at påstå at den politisk og økonomisk kriseramte Sovjetunion var “kommunistisk”.
Fakta er at de storkapitalistiske kræfter der står bag opbygningen af det statskapitalistiske EU-projekt også finansierede Brezhnevs, Honeckers, Giereks og Titos selvforvaltende socialisme efter Hrustrjov-gruppens kontrarevolutionære magtovertagelse i 1950´ernes Sovjet-union. Da revisionisten Honecker kom til magten var DDR´s gæld til udenlandske banker omkring 1 milliard dollar. Efter tyve års “selvforvaltende markedstilpasset folkesocialisme” var gælden oppe i 10 milliarder dollar til de kapitalistiske banker i vest.
Allerede i begyndelsen af 1980´erne var DDR så afhængige af kapitalistiske kreditter at det vesttyske regime kunne påtvinge DDR en opløsning af den østyske stat som en afslutning på den såkaldte “Østpolitik”. Det skete i 1989. 200 året for den revolution der frigjorde de kapitalistiske kræfter i FRankrig.

Det er derfor BT´s kampagne mod Ole Sohn´s støtte til det Statskapialistiske Honecker-regime ser ud som hykleri i “ti milliarder dollars potens”. De kapitalistiske koldkrigere i vest stod bag splittelsen af Tyskland i to stater, allerede fra 1948 gennem indførslen af “west-marken” som valuta i de vestlige zoner og oprettelsen af den USA-kontrollerede “vesttyske stat ” (BRD) samme år.
DE revisionistiske kræfter i det (øst-)tyske parti som allerede på den revolutionære Stalins tid havde planer om at bygge “Berlin-muren” , men havde fået nej til “mur-projektet” af Stalin´s Sovjetunion i begyndelsen af 1950´erne, begyndte efter den kontrarevolutionære Hrustchov-gruppes magtovertagelse i 1956 at påtvinge kapitalistiske markedsprincipper i folkehusholdningen, herunder optagelse af kreditter i kapitalistiske banker; de enkelte virksomheders mål blev i stigende omfang profit gennem autonomt køb og salg på markedet i ind- og udland, i modsætning til de kommunistiske planøkonomiske principper om at målet for økonomien, er at tilfredstille de behov som folkehusholdningen har sat i en gennemarbejdet plan. Efterhånden som den revisionistiske kontrarevolution med markedsprincipper og profitten som mål for de “selvforvaltende virksomheder” slår igennem i Sovjets, Polens og andre landes folkehusholdninger begynder de kapitalistiske krisetegn og modsætninger at udvikle sig. De kommunistiske folkehusholdningsprincipper om at produktionen er styret efter de behov som arbejderklassen og dens stat sætter som mål for samfundets og økonomiens udvikling kan ikke opretholdes i en økonomi der styres af markedet herunder kapitalistiske kreditter og profitten som mål for de enkelte virksomheder.
Stalin havde advaret mod denne revisionistiske “markedstilpasning” , bl.a i værket “Socialismens økonomiske problemer”.
Også Ernest “Che” Guevara så kampen mod den kapitalistiske markedstænkning, som en forudsætning for opbygningen af kommunismen , som jo netop er en verden uden klasser, penge og varer i kapitalistisk betydning.

Den borgerlige dobbeltmoral udstiles

Samtidig som de borgerlige medier står i kø for med mikroskop at understrege omfanget af de udemokratiske tilstande i Sovjetunionen har de samme borgerlige medier og politikere svært ved at få hænderne ned i jubel over udviklingen i den kapitalistiske et-partistat Kina

Det er jo bekvemt at angribe “kommunismen” ved at ligestille den med det revisionistiske social-imperialistiske fallitbo som i 1989-91 brød sammen i Sovjet og dets vasalstater. At Ole Sohn forsvarede dette Sovjet-revisionistiske system som var på vej mod den fuldstændige økonomiske kollaps i 1991 påviser at Ole Sohn overhovedet ikke har nogen kommunistisk troværdighed.

I Borger-presen går man stille med dørene når det handler om krigen mod Afghanistan. DKP-opportunisten Ole Sohn forsvarede sammen med bl.a andre Frank Aaen, idag Enhedslisten; Sovjets invasion og besættelse af Afghanistan. Idag forsvarer Borgerpresen, sammen med Thornings socialdemokrater og ledende SF´ere USA`s krig og terror mod folket i Afghanistan.
 

 

 

 

 

FAKTA om opportunisten Ole Sohn karrierre

Højre-opportunisten Ole Sohn når det foreløbige højdepunkt i hans karrierre da han i 1987 bliver formand for det højre-revisionistiske DKP.
Da den politisk-økonomiske krise i det statskapitalistiske Sovjetunionen skærpes er Ole Sohn hurtig til at komme ud.
Ligeså hurtigt som karrierremageren Ole Sohn var blevet formand for DKP forlod han posten.
I 1990 bliver han folketingskandidat for Enhedslisten. Imidlertid får listen ikke tilstrækkelgt med stemmer til de fire mandater som udgør spærregrænsen. I 1992 er Ole Sohn ude af Enhedslisten for at skaffe sig en partibog i SF. Samme år dropper han EU-modstanden i Folkebevægelsen for at erklære sig som EU-tilhænger i den såkaldte Junibevægelse.
1998 bliver Sohn endelig valgt ind i Folketinget for SF. Her startet han en bevidst plan for at dreje partiet yderligere mod højre med det klare mål at blive “værdige ” til at sidde på det kapitalistiske Kongerige Danmarks ministerposter. Ole Sohn er en typisk socialdemokrat som fedter opad og sparker nedad:
Væk med inddragelse af de arbejdsfri, samfundsskabte værdier, nu forsikrer han og SF boligejerne om, at de ikke skal betale mere i skat (underforstået: end den smule, der er levnet af ejendomsbeskatning efter regeringens drastiske nedsættelser).
Kritiken af Thornings socialdemokrater og SF har været meget spag for ikke at sige ikke-eksisterende på venstrefløjen.
Efter at SF tidligere i år, har sagt god for den kapitalistiske stats finanslov med milliarder af skattekroner til bankerne og Nato-militæret er det kun de mest enøjede Willy-tilhængere der ikke kan se at SF er et nyt “systemtro socialdemokrati” som hylder den gamle konservative parole: For Gud (“statstøttet kirke”), Kapitalismen (milliarder af skattekroner i støtte til bankerne og erhvervslivet) og Fædrelandet (milliarder til den aggresive Nato-militæraliances krigsførelse) er det også gået op for de “systemtro” liberale redaktører på Ekstra Bladet at SF hverken er rødt eller socialistisk.
Ole Sohn, frem til 1990 formand for det kriseramte og revisionistiske DKP, idag formand for det såkaldte “Socialistiske Folkeparti” ´s folketingsgruppe afviser kritikken af partiets højredrejning: Overfor nyhedsbureauet Ritzau udtaler den tidligere sympatisører af Michail Gorbatjovs kriseramte Sovjet: “Vi er lige så venstreorienterede som altid”. SF er ifølge højreopportunisten Ole Sohn et “venstreorienteret indflydelsesparti”.
Selv på Ekstra Bladet har man opdaget at SF hverken er mere “rødt eller socialistisk” end det kongelige danske socialdemokrati. Det kommer til udtryk i kommentaren : “Røde på halv stang”

 

 

 

 

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s