“Fredsprisen” til EU “strider mod Nobels vilje”

Nobels “karikaturpris” til EU

OSLO (-) Det er Tomas Magnusson; formand for det Internationale Fredsbureau, som repræsenterer 320 fredsorganisationer i 70 lande som i anledning af den den norske Fredspriskomite s provokative tildeling af Nobels Fredspris til sammenslutningen af europæiske imperialistiske stater i EU, konstatere at fredspriskomiteen tildeling af prisen til EU strider mod testamentet hvor Alfreds Nobel udtrykkelgt ønsker at give prisen “til den som har virket mest eller bedst for folkenes forbrødring og afskaffelse eller mindskning af stående hære samt dannelse og spredning af fredskongresser” (åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser.”) 
Det Internationale Fredsbureau er ganske vist ikke de første heller ikke de eneste som kritiserer Fredspriskomittèn´s for at tildele Nobels Fredspris , det som nogle kalder “karikaturprisen” til EU ,

FAKTA NOBEL´s TESTAMENTE

Jeg undertegnede Alfred Bernhard Nobel erklærer hermed efter moden overvejelse min yttersta vilja i afseende å den ejendom jag vid min død kan efterlemna vara följande: (…)
Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfares på följande sätt: Kapitalet av utredningsmännen realiseradt till sikre værdipapirer skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta. Renten delas i fem lika delar som tillfalla: en del till den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del som inom litteraturen har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas av Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologien eller medicinska arbeten av Carolinska Institutet i Stockholm; för litteratur av Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna intet afseende fästes vid någon slags nationstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset antingen han är skandinav eller ej.
Detta testamente er hittills det enda giltiga och upphæver alla mina foregående testamentariska testamenten om sådanne skulle forefindes efter min død. . . . . .
¨¨ ¨¨ ¨ ¨¨¨¨ ¨ ¨ ¨¨¨¨ ¨ ¨¨¨ ¨¨¨
Paris den 27 november 1895,
Underskrevet Alfred Bernhard Nobel

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s