Nye løgne fra Obama i Bruxelles

BRUXELLES (*) Da USA´s præsident Obama i torsdags (26.marts) talte i Bruxelles, angreb han Rusland for “forbrydelser mod folkeretten og angreb på Ukraines suverænitet og territorielle integritet.”

Obama henviste til konflikten omkring den hovedsaglig albansk beboede jugoslaviske provins Kosova og dets ensidige selvstændighedserklæring i 2008. Kosovos ensidige uafhængighedserklæring blev ikke anerkendt af FN , men USA og nogle kapitalistiske Nato-stater (dog ikke alle) understøttede og anerkendte Kosovo. Et brud på FN´s Charter som mange kritikere af USA´s aggressive udenrigspolitik idag hævder gør det umuligt at fordømme “Ukraines tab af halvøen Krim” efter en folkeafstemning som ikke var kontrolleret endsige overvåget af den liberalt-fascistiske junta som havde taget magten gennem et voldeligt kup uden folkedemokratisk opbakning og gennem brud på Ukraines grundlov. * * *

Det er også vigtigt at informere de historieløse journalister og politikere i USA og EU at Krim tilhørte Rusland frem til 1954 hvor den opportunistiske klovn Nikita Khrusjtjov sammen med tretten bureaukrater vedtog at give Krim til Sovjetrepublikken Ukraine som en “gave”. Gruppen af højreopportunister omkring den ukrainsk fødte Hrustjov forsøgte med den forfatningsstridige “flytning” af Krim , uden at spørge Krimboerne, at fedte sig ind hos de nationalistiske og fascistiske kræfter i den Ukrainske Sovjetrepublik som stadig med USA´s støtte terroriserede befolkningen i Ukraine. Den højreradikale nationalist Bandera, som idag hyldes i de EU- og USA-understøttede herskende kredse i Ukraine som en “nationalhelt”, sluttede sit fordbryderiske liv i 1959 hvor Khrusjtjov-regimet besluttede at likvidere den ukrainske ultranationalist i Wien.

Den Højreopportunistiske Sovjetleder Nikita Chrusjtjov på ukrainsk frimærke fra 2009


Den i vesten hyldede højreopportunistiske klovn Nikita Khrusjtjov i skyggen af den sovjetiske statsmand Joe Stalin

Set i lyset af den højreopportunistiske Chrusjtjov-gruppes administrative beslutning , i strid med Sovjetunionens forfatning og uden folkeafstemning, at “give russiske Krim som en gave til Ukraine” i 1954 er det svært af se “folkeafstemningen på Krim om tilslutning til Rusland” i 2014 som andet end et “demokratisk fremskridt”

1*)

Alligevel erklærede den historieløse Obama i Bruxelles :

“Kosovo forlod først Serbien efter en folkeafstemning som organiseredes uden at være i strid med folkeretten, men i i nøje samarbejde med FN og Kosovos naboer. Ingenting som overhovedet mindede om dette skete på Krim.””

I virkeligheden blev der ikke gennemført nogen folkeafsteming i Kosovo. Derimod var Kosovos selvstændighedserklæring en direkte følge af Nato´s folkeretsstridige aggressionskrig mod Jugoslavien i 1999.

Obama´s løgne om “folkeafstemingen i Kosovo” viser, at både Obama og hans spindoktorer og rådgivere som uden tvivl vil få skylden for historieforfalskningen om Kosovo tramper rundt som amatører på den internationale scene. Det amerikanske folk fortjener bedre end at blive repræsentertet af en amatør der slynger omkring sig med selvopfundne (livs-)løgne.
Da Obama omtalte Rusland som en “regional magt” – kom det Hvide Hus på overarbejde med at forklare medierne USA naturligvis ikke skriver atomvåben-aftaler på lige fod med de “regionale magter”.

red/ZG

Kilder:
“there was no Kosovo referendum”

Se Obamas løgn om Kosovo her.

NOTER 1*) Chrusjtjov-gruppen opmuntrede den 19 februar 1954 de højreradikale kræfter i Ukraine da Krim oblast (Amt eller egn på ca 26.00 km2=Jylland) som indtil da havde været en del af den Russiske Sovjetrepublik gennem et dekret overlod halvøen til Ukrainske SSR, uden folkeafstemning.Det blev begrundet med hvad Chrusjtjov-kliken kaldet halvøens “geografiske, økonomiske og kulturele nærhed til Ukraine”. Overladelsen blev præsenteret af den tidligere formand for Ukraine kommunistparti (bolsjeviker); Nikita Chrusjtjov som en “gave til Ukraine”. Khrusjtjov-regimets “gave” (overladelsen af Krim fra Rusland til Ukraine) var et brud mod Sovjetunionens forfatning (fra 1936). De instanser i RSFSR (den Russiske Sovjetrepublik) som tog beslutningen. Præsidiet i den Højeste Sovjet have ifølge republikens daværende grundlov ingen beføjelser til at gøre det. Det ville, “overført” til danske forhold, svare til at “Folketingets Præsidium besluttede at overlade Bornholm til broderlandet Sverige”.
Den eneste måde at ændre RSFSR’s territorium ville have været en folkeafstemning i RSFSR, som ikke gennemførtes i 1954. Byen Sevastopol var desuden gennem en ukas den 29 oktober 1948 klassificeret som underlagt republikansk styre (d.v.s. direkt under Moskva) og havde egen administration og budget. Ifølge den russiske side idag omfattes Sevastopol ikke af “overladelsesteksten” fra 1954. Efter Sovjets opløsning fortsatte konflikten mellem Ukraine og Rusland angående Sevastopols og sortehavsflådens tilhørsforhold. En venskapstraktat mellem Rusland og Ukraine blev indgået 1997, i og med hvilken Rusland siden har lejet en plads i militærhavnen i Sevastopol. Traktaten løber over tyve år og udløber 2017.[57] Grænsedragningen i Kertj-sundet er stadig omstridt.[58] Den 23 december 1998 blev republikens nuværende konstitution vedtaget, hvor Krim anerkendes som en autonom republik i Ukraine.[59] Efter at den højreliberale Viktor Jusjtjenko havde vundet præsidentvalget den 21 november 2004, hvor 82 procent af befolkningen på Krim stemte på dennes modstander Viktor Janukovitj, beordrede Jusjtjenko fyring af alle myndighedspersoner på Krim, for at “skifte regimet og dets repræsentanter ud”.[60] Da amerikanske tropper i juni 2006 gik i land i havnen i Feodosija udløste det store protestdemonstrationer i byen. Protesterne rettede sig både mod den amerikanske militære tilstedeværelse, som blev opfattet som et klart brud mod forfatningen eftersom Krims parlament ikke havde godkendt det, og mod den aggressive NATO-militæralliance og den ukrainske præsident Viktor Jusjtjenkos planer om at føre Ukraine ind i den aggressive Nato-krigsalliance.

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s