22.juni 1941 :Nazi-Tyskland og dets danske allierede: “samarbejdspolitikens” kollaboratører overfalder Sovjetunionen

22.Juni 1941-

BERLIN/MOSKVA (ROTE FAHNE)

IDAG, den 22.Juni er det 75 år siden at supermagten Nazityskland og dets højreliberale, fascistiske og socialdemokratiske støtter i Danmark, Finland, Italien, Spanien og andre landes militære styrker og fascistiske frikorps; alliereret i ANTIKOMINTERN-pagten, sammenlagt over fem millioner soldater indleder aggressions-krigen mod folkene i Sovjet-Unionen.

Der er tale om en “Vernichtungskrieg”, en “tilintetgøreleses-krig mod de “jødekommunistiske undermennesker” i Sovjetunionen som Hitler-fascisterne og store dele af Europas borgerlige presse omtaler de sovjetiske folk.

Operation BARBAROSSA

Den tyske fascistiske Wehrmacht og dets borgerligt-fascistiske og socialdemokratiske allierede i Europas kapitalistiske stater havde igennem flere år gennem racistisk og chauvinistisk krigspropaganda mod de slaviske og jødiske “undermennesker” i Tjekkoslovakiet, Polen, Sovjetunionen og Jugoslavien, lagt den værdipolitiske ideologiske grund for det største blodbad i menneskehedens historie.
Alene i det slaviske land Polen, som havde opnået sin nationale selvstændighed som en følge af den proletarisk-demokratiske revolution i Czarrusland i Oktober 1917, mister flere end seks millioner mennesker livet under den tyske imperialistiske besættelse fra september 1939.
Den tysk-fascistiske masseslagt og blodige underkuelse af Polens folk fra september 1939, med undtagelse af de områder i øst som Sovjetunionens Røde Hær befriede i september samme år, blev forspillet til den tyske imperialismes planer om et endnu større blodbad i Sovjetunionen som blev indledt den 22.juni 1941.
Fra starten og helt bevidst udløste den tysk-imperialistiske værnemagt et niveau af brutalitet, som verden aldrig havde set.
Alene i de første tre måneder af invasionen blev mellem 2 og 3 millioner sovjetborgere, hovedsageligt civile, dræbte af den tyske hær og danske, finske, spanske og italienske hjælpetropper og dødspatruljer.
I 1940 vedtog Hitlerregimet den såkaldte Generalplan ost (generel plan Øst).
DEn omfattede “Hunger Plan” (udsultningsplan). Med denne plan planlagde den tyske imperialistiske regime en bevidst og målrettet udsultning af 30 millioner mennesker i det vestlige og nordvestlige Rusland, omkring 18 procent af den sovjetiske befolkning.

Den 30.marts 1941 taler Hitler til de højeste officerer i den tyske Wehrmacht, værnemagten; den tyske militære ledelse . Han taler om en “Vernichtungskrieg”: en udryddelsekrig mod de “slaviske, jøde-kommunistiske undermennesker” i Øst som det udtrykkes i de facistiske medier
Med det samlede Europas industrielle kraft i ryggen angreb de nazi-fascistiske styrker Sovjet-unionen den 22.juni tidligt om morgenen.
Ifølge Hitler skulle Sovjetunionen gennem Blitz-krigen være besejret på otte til ti uger.>
Krigen ville være afsluttet i begyndelsen af september samme år – det var de nazi-fascistiske lærdomme af krigen mod Tysklands kapitalistiske konkurrenter i Europa, som nu havde underlagt sig den tyske “überkommando”, med undtagelse af Storbritannien, Norge, Schwiez og delvis Sverige .
Derefter skulle fascisterne knuse den socialistiske stat og ”udrydde kommunismen”.
Og dermed virkeliggøre den kapitalistiske drøm om ”kommunismens død” og “lebenraum” for de europæiske kapitalister.

Sovjetunionen skulle ifølge de nazistiske planer deles ind i fire tyske provinser, hvis indbyggere skulle bruges som slavearbejdskraft i det nazistiske ”tusindårsrige”.
Store dele af Sovjetunionen skulle affolkes gennem mord, sult og isolering..
De største sovjetiske byer Moskva,Leningrad Kiev og mange andre skulle udraderes og fuldstændigt jævnes med jorden.

Ligesom vor tids imperialistiske stormagter taler om ”befrielse” når de beskriver deres militære overfald på andre lande og folk talte de tyske nazister og deres borgerlige-trotskistiske og højreradikale allierede om at ”befri” de sovjetiske folk ” fra det ”stalinistiske åg”.
I den nazi-tyske medier talte man også om det ”jøde-bolsjevikiske terrorcentrum i Moskva” som skal knuses.

Den tyske ØverstBefalende Halder skrev i sin krigsdagbog om Hitlers direktiver for krigen i øst: ”Dette er en tilintetgørelseskrig (“Vernichtungskrieg”) . . . . I øst bebuder grumheden idag godt for fremtiden”
Nazisterne var så sikre på en hurtig sejr i krigen mod de sovjetiske folk at de allerede i foråret 1941 begyndte at udarbejde detaljerede planer for at erobre Asien og Afrika, indvadere Storbritannien og forberede en invasion af Syd- og Nordamerika. En succesrig lynkrig mod Sovjetunionen var nøglen til forslavningen af hele verden.
. . . .. . … .

DEn socialdemokratisk-radikale regering anført af socialdemokraten Thorwald Stauning er som det udtrykkes “imponeret over de tyske sejre”. Efter tyskernes angreb på Sovjetunionen i juni 1941 foreslår Stauning-regeringen direkte at Danmarks Kommunistiske Parti; DKP forbydes.
Det sker med støtte fra de borgerlige partier Venstre og Konservative.

En lang række kommunister, bl.a. Rigsdags-medlemmer, interneres. Det er et klart brud på grundloven.
Regeringen underskriver Anti-komintern-pagten, en alliance vendt mod Sovjetunionen, og et brud på neutralitetsprincippet.
I fuld forståelse med den borgerligt-socialdemokratiske Stauning-regering oprettes det pronazistiske Frikorps Danmark. Den tysk-fascistiske terrororganisation SS gennemfører store hvervekampagner i alle større danske byer. Stauning-regeringen giver officerer i den danske hær lov at indtræde i korpset, og samtidig ret til at vende tilbage til deres stilling i den danske hær. 12 tusind danskere melder sig til det fascistiske Frikorps Danmark for at deltage i Nazi-Tysklands aggressionskrig mod Sovjetunionens folk.

De fleste var nazister, men også borgerlige unge som var blevet hjernevasket med de nazistiske feberfantasier og antikommunistisk propaganda mod Stalins Sovjet og ligesom i dag i Jugoslavien i 1990`erne, Irak og Afghanistan fra 2001 unge eventyrlystne karrieremagere.
Vi ved i dag, at de danske frivillige deltog i de tysk-nazistiske krigsforbrydelser i bl.a. Sovjetunionen, Jugoslavien og Polen. Godt to tusind af disse danske “frivillige i krigen mod jøde-kommunismen i Sovjet” omkommer.
Samarbejdspolitikken holder helt indtil 29. august 1943, hvor en folkelig opstand med arbejderklassen som den bærende kraft, tvinger de danske “samarbejdspolitikere” på tilbagetog.

Året inden, den 9.april 1940 er Danmark blevet invaderet af nazityske styrker i fuld forståelse med den danske kollaborationsregering. Nazi-tyskland behøver næsten ingen våben af betydning for ikke at tale om en “femtekolonne” for at forberede den militære invasion og besættelse.
For Stauning-regeringen, med støtte fra V og K, valgte i stedet at samarbejde – eller kollaborere – som det hedder med et lidet flatterende udtryk.
Kollaboration er et dækkende ord, for det var hvad regeringen gjorde – lige fra indførelsen af rationeringskort over interneringen af kommunister til opfordringen til unge mænd om at gå i tysk tjeneste på Østfronten og kriminaliseringen af de Spaniens-frivillige.
Imens talte regeringen dunder imod sabotage og andre undergravende “terror-aktioner.”
Kollaborationspolitikerne fra det Radikale Venstre , Konservative, Socialdemokratiet og Venstre vedtager i RIGSDAGEN en række undtagelseslove.

Da de aggresive fascistiske besættelsesstyrker i november 1941 står 32 km udenfor Moskva holder Stalin tale på den Røde plads i anledning af 24 året for den Store Socialistiske Oktoberrevolution.

På tysk (Rote Fahne)

Hitlerfascisternes overfald på Sovjetunionen 1941
1. del: Baggrund og Forhistorie : Imperialismens væsen er stræben efter verdensherredømmet “, hedder det i de kommunistiske partiprogrammer
Kriege und Kriegsgefahr sind im staatsmonopolistischen Kapitalismus eine Gesetzmäßigkeit.
Aufgrund seiner späten Entwicklung drängte der deutsche Imperialismus mit besonderem Nachholbedarf auf die Weltherrschaft und wurde 1914 zum Hauptverantwortlichen für den ersten imperialistischen Weltkrieg. Die rechte Führung der SPD verriet damals die Arbeiterinteressen und unterstützte die Kriegsführung des Kaisers. Dagegen orientierten sich die revolutionär gebliebenen Kräfte um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg an dem Vorbild Lenins in Russland und riefen zur Umwandlung des Kriegs in einen Bürgerkrieg gegen
Nach seiner Niederlage und der Kapitulation 1918 wurde Deutschland im Vertrag von Versailles von den imperialistischen Konkurrenten ein Siegfrieden diktiert, der Reparationen, Gebietsabtretungen und den Verlust aller Kolonien erzwang, sowie Bewaffnung und Militärstärke begrenzte.
So ungerecht der imperialistische Krieg war, so ungerecht war auch der nachfolgende Frieden, der für die deutsche Arbeiterklasse eine doppelte Ausbeutung bedeutete – sowohl durch die eigene Bourgeoisie wie durch die imperialistischen Siegermächte. Es entstand eine Revanchestimmung, die besonders unter den kleinbürgerlichen Massen den Nationalismus erzeugte, der von Hitler und seiner demagogisch als „nationalsozialistisch“ bezeichneten Partei angefacht wurde.
Ablehnung der sowjetischen Angebote
1922 war unter Lenins Führung der Rapallo-Vertrag zwischen der Sowjetunion und Deutschland geschlossen worden. Verschiedene Wirtschaftsabkommen brachten zahlreichen deutschen Arbeitern eine Beschäftigungssicherung. Die Rote Armee bot der Reichswehr auf sowjetischem Territorium zudem militärische Übungsmöglichkeiten. Führende Kräfte des Monopolkapitals verlangten jedoch eine andere Politik: Sie sahen im Bolschewismus die Bedrohung ihrer Klassenherrschaft und waren strikt gegen eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion.
In Hitler fanden sie den ihnen genehmen Politiker, der in dem 1924–26 verfassten Buch „Mein Kampf“ seine gegen den Sozialismus gerichtete Mission entwickelt hatte, die er in einem Bündnis mit England verwirklichen wollte.
Im Februar 1936 gewährte Hitler dem britiske Kulturfilosof Arnold J. Toynbee (1889–1975) eine Audienz, die er zu einem über zweistündigen Vortrag nutzte. Toynbee schilderte später das Werben um die britische Partnerschaft gegen die „kommunistische Gefahr“, die Hitler als asiatische Bedrohung ausmalte:

„Hitler begann mit einer Frage: ,Warum seid ihr Rußland so freundlich gesinnt? … Ich weiß, warum. Weil ihr euch vor Japan fürchtet. Aber wenn ihr einen Freund braucht, der euch gegen Japan hilft, warum sollte dann Rußland euer Freund sein? Warum sollte nicht ich der Freund sein, den ihr braucht? Natürlich, wenn ich euer Freund in der Not sein soll, dann müßt ihr mir meine Kolonien zurückgeben …‘“

Der Brite zeigte sich äußerst beeindruckt: . . .

„… seine Stimme war für mich unerwartet angenehm – menschlich in der Tonlage und in der Tonhöhe, das heißt solange er nicht über Rußland sprach. Sobald aber das Wort ,Rußland‘ über Hitlers Lippen kam, wurde seine Stimme rauh, und er kreischte heiser – ein Kreischen, das einen hatte zittern lassen, wenn man eine seiner aufpeitschenden, demagogischen Reden im Rundfunk hörte.“
( citeret fra ugebladet „Der Spiegel“, Nr. 9/1967, S. 99/100) . . . . . . . .

Hitlers Umweg nach Osten
Die Monopole hatten Hitler 1933 zum Reichskanzler gemacht, als in der Folge der Weltwirtschaftskrise die SPD-Führung die Arbeiter nicht mehr bändigen konnte und eine Revolution unter kommunistischer Führung drohte. Die Herrschaftsform der bürgerlichen Demokratie wurde aufgegeben und der kreischende Antikommunist Hitler zum Retter der Kapitalsherrschaft erkoren. Arbeiterparteien und Gewerkschaften wurden verboten und ein Aufrüstungsprogramm begonnen, dass die Massenarbeitslosigkeit weitgehend beseitigte – auf die Gefahr eines neuen Krieges hin!

1939 stand die deutsche Gruppe vor einem Wendepunkt. Die deutsche Kriegsrüstung war im allgemeinen abgeschlossen. Es blieben der deutschen Wirtschaft nur drei Wege offen: 1. Umstellung auf normale Produktion und riesige Ausdehnung der Ausfuhr. Dieser Weg war infolge der hohen Zollmauern des Auslands undurchführbar. 2. Drosselung der Produktion und als Folge eine Millionen- Arbeitslosigkeit. Dieser Weg war aus innenpolitischen Gründen nicht gangbar. 3. Expansion zur Eroberung der notwendigen Rohstoff- und Absatzgebiete. Dieser Weg bedeutete Krieg, war aber für die deutsche Gruppe der einzig mögliche. Da nun die für die deutsche Industrie in Frage kommenden Rohstoff- und Absatzgebiete in Händen des englisch-französischen Kapitalismus lagen, mußte die Expansion nach dem Westen erfolgen.“ (Willi Dickhut, „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, S. 80)

Hitler bot der Sowjetunion einen Nichtangriffsvertrag an, den Stalin akzeptierte, nachdem er zuvor mehrere Jahre lang erfolglos versucht hatte, mit den Westmächten ein gemeinsames Vorgehen gegen die drei aggressivsten faschistischen Staaten – Deutschland, Japan, Italien – zustande zu bringen. Die Sowjetunion, die sich über Hitlers eigentliches Ziel vollkommen klar war, konnte damit auch Zeit für ihre eigene Aufrüstung gewinnen.
Am 7. September 1939, nachdem Hitler Polen überfallen und in der Folge England und
Frankreich ihm den Krieg erklärt hatten, machte Georgi Dimitrov, der Generalsekretär der Kommunistischen Internationale, folgende Notizen über Stalins Einschätzung der Lage:

„Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt – (arme und reiche im Hinblick auf Kolonien, Rohstoffe usw.) um die Neuaufteilung der Welt, um die Weltherrschaft! – Wir haben nichts dagegen, daß sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. – Nicht schlecht, wenn Deutschland die Lage der reichsten kapitalistischen Länder (vor allem England) ins Wanken brächte. – Hitler selbst zerrüttet und untergräbt, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System …“ (Kilde: Georgi Dimitrov, „Tagebücher 1933–1943“, Berlin 2000, S. 273)

Willi Dickhut, der in seinen – 1941 bis 1945 während der illegalen Widerstandsarbeit angefertigten – Analysen zu exakt derselben Einschätzung kam, schrieb dazu, dass Hitler damit einen entscheidenden Fehler beging: So wie der deutsche Imperialismus im I. Weltkrieg irrtümlich Frankreich statt England als Hauptfeind betrachtete, so richtete er sich jetzt gegen England in Verkennung der Tatsache, dass die Sowjetunion sein Hauptfeind war. Das sollte sich bitter rächen, auch wenn Hitler durch den Bruch des Nichtangriffsvertrags und den Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 zunächst die Oberhand erlangte!

2. Del: Bedeutung und Bewertung

I December 1941 analysierte Willi Dickhut in seiner Anleitung für die illegale antifaschistische Widerstandsarbeit der Solinger KPD die Wandlung des 1939 begonnenen II. Weltkriegs: . . . .

„Wenn bisher dieser Krieg ein rein imperialistischer Krieg war, eine kapitalistische Auseinandersetzung zur Eroberung von Rohstoff- und Absatzgebieten, ein Krieg, der die koloniale Neuaufteilung der Erde auf die Tagesordnung setzte, so trat durch den Angriff der deutschen Gruppe auf die Sowjetunion die kapitalistische Auseinandersetzung weit in den Hintergrund. Jetzt wurde der Krieg gekennzeichnet durch die große soziale Auseinandersetzung der aggressiven kapitalistischen Gruppen gegen die sozialistische Gruppe. Das war der Sinn der großen Wandlung…“ (KILDE;:Willi Dickhut – „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, Düsseldorf 1987, S. 103) . . . .

 

DØD OVER DE TYSKE OKKUPANTER Sovjetisk antifascistisk plakat 1941
22.juni 1941 år: Nazityskland og dets europæiske medløbere angriber Sovjetunionen:
„1939 stand die deutsche Gruppe vor einem Wendepunkt. Die deutsche Kriegsrüstung war im allgemeinen abgeschlossen. Es blieben der deutschen Wirtschaft nur drei Wege offen: 1. Umstellung auf normale Produktion und riesige Ausdehnung der Ausfuhr. Dieser Weg war infolge der hohen Zollmauern des Auslands undurchführbar. 2. Drosselung der Produktion und als Folge eine Millionen- Arbeitslosigkeit. Dieser Weg war aus innenpolitischen Gründen nicht gangbar. 3. Expansion zur Eroberung der notwendigen Rohstoff- und Absatzgebiete. Dieser Weg bedeutete Krieg, war aber für die deutsche Gruppe der einzig mögliche. Da nun die für die deutsche Industrie in Frage kommenden Rohstoff- und Absatzgebiete in Händen des englisch-französischen Kapitalismus lagen, mußte die Expansion nach dem Westen erfolgen.“
(citeret fra Willi Dickhut, „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, S. 80)
Gennem Udenrigsminister Ribbentrob krævede Tyskland i 1939 at Sovjet garanterede “ikke at angribe Tyskland” militært (Nichtangriffsvertrag). Sovjetunionen som gennem flere år havde kæmpet for at skabe en alliance for “kollektiv sikkerhed med andre europæiske stater : England, Frankrig og Polen mod antikomintern-pagtens aggressive planer i Europa, men havde fået en kold skulder af de vestlige kapitalistiske magter (se britiske parlamentsmedlers kritik af Chamberlains antisovjetiske kurs)
Det var svært for Sovjet både militært, men også politisk, at åbent afvise det tyske udspil om en Nichtangriffsvertrag i 1939 : Hvis det fredselskende Sovjet havde sagt nej til en ikke-angrebsaftale ville Europas liberale og fascistiske medier sikkert komme med påstanden : ”Stalins kommunistiske terorregimne i Moskva forbereder krig mod Europa” eller lignende
Med Tysklands-aftalen vandt sovjet to års fred og dermed militær forberedelse af den krig som Stalins Sovjet vidste “lå på tegnebordet i Hitlers førerbunker” i Berlin. Sovjet accepterede realiteterne at man ikke var i stand til at diktere fred i Europa , nachdem er zuvor mehrere Jahre lang erfolglos versucht hatte, mit den Westmächten ein gemeinsames Vorgehen gegen die drei aggressivsten faschistischen Staaten – Deutschland, Japan, Italien – zustande zu bringen. Die Sowjetunion, die sich über Hitlers eigentliches Ziel vollkommen klar war, konnte damit auch Zeit für ihre eigene Aufrüstung gewinnen.
Am 7. September 1939, nachdem Hitler Polen überfallen und in der Folge England und
Frankreich ihm den Krieg erklärt hatten, machte Georgi Dimitrov, der Generalsekretär der Kommunistischen Internationale, folgende Notizen über Stalins Einschätzung der Lage : . . .
„Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt – (arme und reiche im Hinblick auf Kolonien, Rohstoffe usw.) um die Neuaufteilung der Welt, um die Weltherrschaft! – Wir haben nichts dagegen, daß sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. – Nicht schlecht, wenn Deutschland die Lage der reichsten kapitalistischen Länder (vor allem England) ins Wanken brächte. – Hitler selbst zerrüttet und untergräbt, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System …
(Kilde: Georgi Dimitrov, „Tagebücher 1933–1943“, Berlin 2000, S. 273)
Willi Dickhut, der in seinen – 1941 bis 1945 während der illegalen Widerstandsarbeit angefertigten – Analysen zu exakt derselben Einschätzung kam, schrieb dazu, dass Hitler damit einen entscheidenden Fehler beging: So wie der deutsche Imperialismus im I. Weltkrieg irrtümlich Frankreich statt England als Hauptfeind betrachtete, so richtete er sich jetzt gegen England in Verkennung der Tatsache, dass die Sowjetunion sein Hauptfeind war. Das sollte sich bitter rächen, auch wenn Hitler durch den Bruch des Nichtangriffsvertrags und den Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 zunächst die Oberhand erlangte!

2. Del: Bedeutung und Bewertung

I December 1941 analysierte Willi Dickhut in seiner Anleitung für die illegale antifaschistische Widerstandsarbeit der Solinger KPD die Wandlung des 1939 begonnenen II. Weltkriegs: . . . .
„Wenn bisher dieser Krieg ein rein imperialistischer Krieg war, eine kapitalistische Auseinandersetzung zur Eroberung von Rohstoff- und Absatzgebieten, ein Krieg, der die koloniale Neuaufteilung der Erde auf die Tagesordnung setzte, so trat durch den Angriff der deutschen Gruppe auf die Sowjetunion die kapitalistische Auseinandersetzung weit in den Hintergrund. Jetzt wurde der Krieg gekennzeichnet durch die große soziale Auseinandersetzung der aggressiven kapitalistischen Gruppen gegen die sozialistische Gruppe. Das war der Sinn der großen Wandlung…“ (KILDE;:Willi Dickhut – „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, Düsseldorf 1987, S. 103) . . . .

War Stalin „abgetaucht“?

Von antikommunistischer Seite wurde diese Fehleinschätzung als „Versagen“ Stalins bezeichnet, der Revisionist Nikita Hrusjtjov ging bei seinen Angriffen sogar soweit, ihn für die Verluste der Roten Armee persönlich verantwortlich zu machen. In seiner „Geheimrede“ auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 behauptete er, Stalin sei deprimiert, reaktions- und arbeitsunfähig gewesen. Als „Beweis“ dafür wurde seitdem immer wieder angeführt, dass er sich erst 14 Tage nach dem Überfall an das sowjetische Volk wandte – vorher sei er völlig verzweifelt „abgetaucht“. Der Historiker Geoffrey Roberts stellte 2006 dazu sachlich fest:
„Wenn man Stalins persönliche Reaktion auf den deutschen Angriff herausfinden will, ist man vielleicht besser beraten, sich die zeitgenössischen Zeugnisse seines Handelns in den ersten Tagen des Krieges anzusehen. Nach seinem Terminkalender hielt Stalin, als der Krieg ausbrach, zahlreiche Besprechungen mit den Mitgliedern der militärischen und politischen Führung ab. Die ersten Kriegstage verlangten von ihm viele Entscheidungen. Am Tag, als der Krieg ausbrach, erließ er 20 unterschiedliche Befehle und Dekrete. Am 23. Juni richtete er eine Stavka (Hauptquartier) des Oberkommandos ein, eine gemischte politische und militärische Einrichtung – deren Vorsitz Verteidigungsminister Timoschenko übernahm –, um die strategische Leitung des Krieges zu beaufsichtigen. Am 24. Juni wurde beschlossen, einen Evakuierungsrat zu gründen, um Bevölkerung und Materialien aus der Kriegszone zu evakuieren. Außerdem wurde ein sovjetiske Informationsbüro (Sovinform) eingerichtet, mit der Aufgabe, die Kriegspropaganda zu koordinieren … Am 22. Juni begann der Tag in Stalins Büro um 5.45 Uhr, als Udenrigsminister Molotov mit der Nachricht der deutschen Kriegserklärung von einem Treffen mit Schulenburg zurückkam … Ein anderer früher Besucher in Stalins Büro an diesem Tag war der Leiter der Komintern, Georgi Dimitrov, der in seinem Tagebuch vermerkte: ‚Um sieben Uhr morgens wurde ich dringend zu Stalin in den Kreml gerufen… Bemerkenswerte Ruhe, Entschlossenheit, Vertrauen von Stalin und allen anderen…‘“.
(Kilde:Geoffrey Roberts – „Stalins Kriege“, Berlin 2008, S. 111-112)

Stalin – ein „Dilettant“?

In der Besprechung der „FAZ“ zu einer aktuellen Neuerscheinung zum 70. Jahrestag des Überfalls wird zum x-ten Mal die Behauptung wiederholt: „Als Feldherren waren sie ‚gehörige Dilettanten‘, Stalin noch mehr als Hitler.“ (Christian Hartmann – „Unternehmen Barbarossa“, München 2011, siehe „FAZ“, 2. Mai 2011, S. 9) Den Angriff auf Stalin hatte der Verleumder Hrustjov in die Welt gesetzt, als er in der „Geheimrede“ behauptete, Stalin habe die Frontoperationen anhand eines Globus geleitet. Nicht nur wurde das von dem sovjetischen Marskal Zhukov, der zunächst Hrusjtjov- Anhänger war, in seinen Memoiren ausführlich und konkret widerlegt.
(læs G. K. Zjukov – „Erinnerungen und Gedanken“, Berlin 1987, S. 360)
Bekannt ist zudem, dass Stalin seine militärischen Führungsqualitäten nach der Oktoberrevolution im Bürgerkrieg gegen die Konterrevolution erlangte und seitdem zielgerichtet weiterentwickelte. John Thomas Murphy, Mitbegründer der KP Großbritanniens, schrieb dazu 1945 in seiner Stalin-Biographie:
„Stalin selbst hatte sich auf seinen als Heerführer im Interventionskrieg erworbenen Lorbeeren nicht ausgeruht. Er war es gewesen, der Michael Frunse in die Führung der Roten Armee berufen hatte. In der Anfangszeit der Revolution hatte sich Frunse als militärisches Genie erwiesen… Von Frunse, der 1925 starb, hat Stalin viel gelernt… Frunses Schriften wurden die offiziellen militärischen Lehrbücher der Roten Kriegsakademie. Aber es gab noch einen anderen Heerführer der Roten Armee, der gleichfalls mit einigem Recht als militärisches Genie bezeichnet wurde. Er heißt Marschall Boris Michailovitsch Schaposchnikov… Abgesehen von seinen militärischen Fähigkeiten ist er auch wissenschaftlicher Mathematiker. 1932 besuchte Stalin seine Vorlesungen und studierte mit ihm moderne Kriegsführung. Stalin hat nie etwas über diese Studien verraten, aber sie lehrten ihn gründliches Verständnis für die Theorie der Reserven und der Einkreisung, für den Bewegungskrieg und den totalen Charakter der modernen Kampfführung.“ (KILDE:J. T. Murphy – „Stalin“, Zürich 1945, S. 284–285)

In der Realität zeigte sich, dass die damals stärkste Militärmacht der Welt – der deutsche Faschismus auf dem Höhepunkt seiner Macht – nur durch eine Kraft zu stoppen war, durch die sozialistische Sovjetunion unter Stalins Führung! Willi Dickhut zeigte in seinen Analysen das sovjetische Vorgehen konkret auf und sagte bereits 1941 die Niederlage Hitlers voraus. Als die Faschisten im Dezember 1941 vor Moskva zum Stehen kamen, war der Krieg für sie faktisch schon verloren, wenn auch noch lange nicht beendet. Som en tysk politiker udtrykte det :
„Der Sieg der Sovjetunion über den deutschen Imperialismus war ein historischer Sieg der sozialistischen Gesellschaftsordnung über den Faschismus, over den mest brutale Form der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die auf Antikommunismus, Rassismus und offenem Terror aufgebaut war.“ (“Sovjetunionens sejr over den tyske imperialisme var en historisk sejr for den socialistiske samfundsorden over fascismen, over den mest brutale form for kapitalistisk samfund som byggede på antikommunisme, racisme og åben terror”)

– DEL 3

Kutusow in der Schlacht von Borodino 1812

Welche Taktik sollte die sovjetische Führung einschlagen, wenn man voraussetzt, daß die Hitlerarmee im Vergleich zu den Streitkräften der Sovjetunion über zeitweilige Vorteile verfügte? Viele ausländische Militärfachleute, die den Kampf der Sovjettruppen beobachteten, versicherten, daß diese die Taktik Kutusovs wiederholten: die sovjetischen Truppen wichen zurück, um Zeit zu gewinnen, bis die gesamte Wirtschaft auf den Krieg umgestellt sein würde.

»Die Rote Armee tauscht Raum gegen Zeit ein«, sagten die ausländischen mili- tärischen Kapazitäten.
Natürlich hatte die Rote Armee den gesamten Erfahrungsschatz der einstigen russischen Armee übernommen. Die Führung der sojetischen Streitkräfte hatte sich auch die Er- fahrungen des glänzenden Feldherrn Kutusov zu eigen gemacht.

Aber die sovjetischen Heerführer wiederholten keinesfalls automatisch die Kutusov-Taktik. Die sovjetische Führung stellte dem Feinde ihre eigene, die Stalinsche Taktik entgegen. Die wichtigsten Grundsätze dieser Taktik legte J. W. Stalin in seiner Rede am 3. Juli 1941 dar. Diese Taktik ist in die Geschichte der Kriegskunst als die der aktiven Verteidigung eingegangen. Die Hauptaufgabe der Stalinschen Taktik bestand darin, die vorübergehenden Vorteile des Gegners in kürzester Frist zu liquidieren.

Dem Gegner waren vor allem möglichst viel Verluste beizubringen. Kein Fußbreit Boden durfte ohne Kampf aufgegeben werden. Dem Gegner sollte jeder Schritt vorwärts möglichst viel Menschen und Material kosten. Den Gegner zu schwächen und ihn sich ausbluten zu lassen, das war die Hauptaufgabe der aktiven Verteidigung.
»Die Rote Armee, die Rote Flotte und alle Bürger der Sovjetunion«, sagte J. V. Stalin, »müssen jeden Fußbreit Sovjetbodens verteidigen, müssen bis zum letzten Blutstropfen um unsere Städte und Dörfer kämpfen, müssen die Kühnheit, Initiative und Findigkeit an den Tag legen, die unserem Volk eigen sind.«

Zur Taktik der aktiven Verteidigung gehörte ferner eine rasche Umstellung der Industrie auf den Kriegsbedarf. Die gesamte Rüstungsindustrie mußte auf volle Touren gebracht werden. Dazu waren alle Hilfsquellen des Landes, die gesamte Volkswirtschaft äußerst rasch und unter überaus schweren Bedingungen zu mobilisieren.

Außerdem mußten aus den durch die Hitlertruppen bedrohten Gebieten die gesamten Fabriken, das rollende Material, sämtliche Nahrungsmittel und Viehbestände weggeschafft werden. Die sowjetische Industrie und die Rohstoff- reserven durften nicht dem Gegner zurückgelassen werden.
»Bei einem erzwungenen Rückzug von Truppenteilen der Roten Armee«, sagte J. W. Stalin, »muß das gesamte rollende Material der Eisenbahnen fortgeschafft werden; dem Feind darf keine einzige Lokomotive, kein einziger Waggon, kein Kilogramm Getreide, kein Liter Treibstoff überlassen werden. Die Kollektivbauern müssen das ganze Vieh wegtreiben und das Getreide zur Abbeförderung ins Hinterland dem Schutz der staatlichen Organe anvertrauen. Alles wertvolle Gut,
darunter Buntmetalle, Getreide und Treibstoff, das nicht abtransportiert werden kann, muß unbedingt vernichtet werden.«

Auch die Bevölkerung mußte evakuiert werden, da ihr Vernichtung drohte. Kein Land hat jemals eine derartig schwierige Evakuierung gekannt: es handelte sich darum, Zehntausende von Betrieben und Millionen von Menschen nach dem Osten zu schaffen.
Neben einer gigantischen Ankurbelung der gesamten Rüstungsindustrie und einer steigenden Erzeugung von Panzern, Flugzeugen, Maschinenpistolen, war es äußerst wichtig, neue Waffen zum Kampf gegen die feindliche Kriegstechnik und vor allem gegen die Panzer Sturmflugzeuge, Panzerabwehrgeschütze, Panzerbüchsen und Granatwerfer zu schaffen. Kurzum, im Hinterlande war eine gewaltige organisatorische Arbeit zu leisten.
Zur Taktik der aktiven Verteidigung gehörte auch die Entfaltung des Partisanenkampfes gegen die Faschisten durch das gesamte Volk.
Die Hitlerleute wußten bereits aus dem Jahre 1918, was der Partisanenkampf des Sowjetvolkes bedeutet. Aber die Eindringlinge hofften, daß das waffenlose Volk es nicht wagen würde, einer mit der modernsten Technik ausgestatteten Armee entgegenzutreten. Der faschistische Außenminister Ribbentrop versicherte: »Im Jahrhundert der Motoren, Panzer und Stukas ist ein Aufstand in den Gebieten, in denen die Bevölkerung entwaffnet ist, ausgeschlossen.«
Die Hitlerleute hatten jedoch die geistige Kraft des Sovjetvolkes und die Macht des sovjetischen Patriotismus nicht einkalkuliert. J. V. Stalin rief zur Schaffung von Partisanenabteilungen in den vorübergehend besetzten Gebieten auf:

“In den vom Feind okkupierten Gebieten«, sagte J. V. Stalin, »müssen Partisanenabteilungen zu Pferd und zu Fuß gebildet und Diversionsgruppen geschaffen werden zum Kampf gegen die Truppenteile der feindlichen Armee, zur Entfachung des Partisanenkrieges überall und allerorts, zur Sprengung von Brücken und Straßen, zur Zerstörung der Telefon- und Teleg rafenverbindungen, zur Niederbrennung der Wälder, der Versorgungslager und der Trains. In den okkupierten Gebieten müssen für den Feind und alle seine Helfershelfer unerträgliche Bedingungen geschaffen werden, sie müssen auf Schritt und Tritt verfolgt und vernichtet und alle ihre Maßnahmen müssen vereitelt werden.”

Det var den Stalinske Kampplan, den er in seiner Julirede verkündete.
Um alle Kräfte der Völker der UdSSR schnellstens zum Widerstand gegen den Feind zu mobilisieren, wurde am 30. Juni 1941 das Staatliche Verteidigungskomitee mit J.V. Stalin an der Spitze gebildet. In den Händen dieses neuen Staatsorganes wurde die gesamte Macht im Staate konzentriert.

Aus Anlass des 70. Jahrestages des deutschen Überfalls auf die Sovjetunion, am 22. Juni 1941, veröffentliche ich an dieser Stelle in loser Folge Auszüge aus dem sovjetischen Buch Der große Vaterländische Krieg der Sowjetunion, dass 1947 im SWA-Verlag/Berlin als 4. Band in der Reihe „Das Sovjetland“ erschienen ist. Im 2. Abschnitt des zweiten Kapitels erklären die Autoren, wie es der Nazi-Wehrmacht gelingen konnte, zu Beginn des Krieges gegen die Sovjetunion, vorübergehend so bedeutende Erfolge zu erzielen. Er trägt die Überschrift:
Die vorübergehenden Vorteile der deutsch-faschistischen Armee
Unsere Sache ist gerecht! – Der Sieg wird unser sein! Für die Heimat! – Für Stalin!
Die Sovjetunion und ihre Streitkräfte hatten schwere Prüfungen zu bestehen. Während ihrer ganzen Geschichte hatten es die Völker der Sovjetunion nicht mit einem so starken und heimtückischen Feind zu tun gehabt. Im ersten Weltkriege 1914-1918 hatte Deutschland im Bunde mit Österreich-Ungarn, Bulgarien und der Türkei gekämpft. Dem deutschen Block waren damals von den ersten Kriegstagen an die größten Weltmächte — Großbritannien, Frankreich und Rußland – entgegengetreten. Ihnen schlossen sich bald darauf Japan und Italien und später die USA an. Um diese sechs Mächte scharten sich über dreißig Staaten.
Beim wortbrüchigen Überfall auf die Sovjetunion dagegen hatte
Deutschland genau so wie im vorigen Kriege Österreich und Ungarn auf seiner Seite. Auch von Bulgarien wurde Deutschland faktisch unterstützt. Außerdem traten Rumänien und Finnland, die im vergangenen Kriege Deutschlands Gegner gewesen waren, auf Seiten Hitlers gegen die Sowjetunion an. Im Lager der deutschen Faschisten stand ferner Italien, das im ersten Weltkriege zu Deutschlands Gegnern gezählt hatte. Schließlich war auch Japan, dessen Armee im vorigen Kriege Deutschland entgegengetreten war, mit Deutschland verbündet. Dazu muß noch Spanien gerechnet werden, dessen Rohstoffquellen Deutschland uneingeschränkt zur Verfügung standen und das einige Zehntausende von Soldaten an die Front schickte. Während der deutsche Block vor einem Vierteljahrhundert also aus vier Mächten bestanden hatte, hatten die Hitlerfaschisten einen Block aus acht Mächten – Spanien nicht eingerechnet — zusammengebracht. Außerdem hatten sie sich fast der gesamten Industrie Westeuropas
bemächtigt und nutzten sie für ihre militärischen Zwecke aus.
Die Hauptkräfte des Hitlerblocks, der unvergleichlich mächtiger als der deutsche Block im ersten Weltkrieg war, fielen über die Sovjetunion her. Diese mußte allein den ganzen Ansturm aushalten, dem im vergangenen Kriege Dutzende von Ländern und darunter sechs Großmächte standgehalten hatten. Schon dieses Kräfteverhältnis allein zeugt davon, welche Schwierigkeiten die Sovjetunion zu bewältigen hatte und welche Opfer das

Sovjetland und seine Streitkräfte im Kriege auf sich nehmen mußten.
J. V. Stalin
Die Hitlertruppen drangen in die baltischen Republiken, in Hviderußland und in die Ukraine ein. Dem Sovjetlande drohte allerhöchste Gefahr. Von dieser sprach J. V. Stalin zu den Völkern der Sowjetunion in seiner Rundfunkrede am 3. Juli 1941 : . . . . .
Der Feind ist grausam und unerbittlich. Er setzt sich das Ziel, unseren Boden, der mit unserem Schweiß getränkt ist, zu okkupieren, unser Getreide, unser Erdöl, die Früchte unserer Arbeit an sich zu reißen. Er setzt sich das Ziel, die Macht der Gutsbesitzer wieder aufzurichten, den Zarismus wiederherzustellen, die nationale Kultur und die nationale Eigenstaatlichkeit der Russen, Ukrainer, Bjelorussen, Litauer, Letten, Esten, Usbeken, Tataren, Moldauer, Georgier, Armenier, Aserbaidshaner und der anderen freien Völker der Sovjetunion zu vernichten, sie zu germanisieren, sie zu Sklaven der deutschen Fürsten und Barone zu machen. Es geht also um Leben oder Tod des Sovjetstaates, um Leben oder Tod der Völker der Sovjetunion; es geht darum, ob die Völker der Sowjetunion frei sein oder in Versklavung geraten sollen. . .
Der Krieg gegen einen solchen Feind durfte nicht als gewöhnlicher Krieg betrachtet werden.

Es handelte sich nicht nur um den Verlust dieses oder jenes Teils des sowjetischen Territoriums. Es handelte sich um die Existenz des Sovjetstaates, um die Einbuße aller Errungenschaften, die die Große Sozialistische Revolution den Sovjetvölkern gebracht hatte. Die Völker der Sovjetunion hatten ein klares und edles Ziel vor Augen: das Sovjetland von den verhaßten Eindringlingen zu befreien, die Sovjetmenschen aus der Sklaverei und vor der Vernichtung zu retten. Es war ein Befreiungskrieg, ein heiliger Krieg des Sovjetvolkes um sein sozialistisches Vaterland.

»Er ist nicht nur ein Krieg zwischen zwei Armeen«, sagte J. V. Stalin. »Er ist zugleich der große Krieg des ganzen Sovjetvolkes gegen die faschistischen deutschen Truppen.«
Indem er das Sovjetvolk zur Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes aufrief, erklärte J. V. Stalin, warum es den Hitlertruppen gelungen war, zu Beginn des Krieges so bedeutende Erfolge zu erzielen. Die faschistische Armee hatte Erfolge, nicht weil sie unbesiegbar war, wie das von den Nazis überall behauptet wurde, sondern weil die deutsch-faschistische Armee eine Reihe vorübergehender, aber überaus wichtiger Vorteile besaß.

Hitlerdeutschland erwies sich für den Krieg besser vorbereitet. Die Geschichte lehrt, wie J. V. Stalin in dem Bericht zum 27. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution zeigte, daß . . . »die an einem neuen Krieg interessierten aggressiven Nationen als Nationen, die sich von langer Hand auf den Krieg vorbereiten und dafür Kräfte sammeln, gewöhnlich besser auf den Krieg vorbereitet sind und es auch sein müssen als die friedliebenden Nationen, die an einem neuen Krieg nicht interessiert sind. Das ist natürlich und begreiflich. Das ist, wenn Sie so wollen, eine historische Gesetzmäßigkeit, die außer acht zu lassen, gefährlich wäre.«
Bei den Vorbereitungen zum Kriege stellten die Hitlerfaschisten vor allem ihre Industrie auf Rüstung um.

Außerdem erbeuteten sie nach der Eroberung Europas die Waffen- und Munitionsvorräte mehrerer europäischer Armeen und zwangen darüber hinaus fast ganz Europa – die Tschechoslowakei, Österreich, Frankreich, Holland, Polen, Belgien und andere Länder – für sie zu arbeiten. Die Deutschen hatten deshalb mehr Panzer und mehr Flugzeuge, als die Rote Armee sie damals besaß.
Außerdem hatten die Faschisten ihre Armee bereits vor dem Überfall auf die UdSSR mobilisiert, die Einberufenen unter die einzelnen Truppenteile verteilt, Munition und Ausrüstung bereitgestellt und ihre Divisionen an den entsprechenden Stellen konzentriert. Das bot den Hitlerleuten die Möglichkeit, ihre Divisionen im richtigen Moment und in gewünschter Richtung umzugruppieren.
Die Hitlerleute machten sich nicht nur die Industrie und die Nahrungsmittelreserven des eroberten Europas zunutze. Die faschistischen Regierungen Rumäniens, Finnlands, Ungarns und Italiens ließen gemeinsam mit den Deutschen ihre Truppen gegen die Sowjetunion marschieren.
Eine enorme Rolle spielte ferner auch der Umstand, daß die deutsche Armee in den zwei Jahren des Krieges in Europa große Erfahrungen in der Durchführung großer militärischer Operationen unter Einsatz der modernsten Kriegstechnik gewonnen hatte.

Schließlich muß auch in Betracht gezogen werden, daß es der deutsch- faschistischen Wehrmacht gelungen war, eine Reihe von Siegen über die Armeen Europas zu erringen, unter denen sich eine so mächtige Armee wie die französische befand. Zwar wurden die Erfolge im Kriege gegen Polen bei einer dreifachen Überlegenheit an Kräften errungen, während im Krieg gegen Frankreich der Verrat den Deutschen zu Hilfe kam. Aber die Hitlerpropagandisten benutzten diese Erfolge, um den Soldaten einzuhämmern, daß sie unwiderstehlich wären. So wurde der Mythos von der Unbesiegbarkeit der deutsch-faschistischen Armee geschaffen.
Das waren die vorübergehenden Vorteile der Hitlerarmee, die es ihr
ermöglichten, nach dem plötzlichen Überfall auf die Sowjetunion bedeutsame Erfolge an der sowjetisch-deutschen Front zu erzielen. Sie nutzte diese Vorteile weitgehend aus und kämpfte sich in die Tiefe des sowjetischen Gebietes vor. Die Hitlerfaschisten versuchten, einen »Blitzkrieg« durchzuführen, wobei sie damit rechneten, daß die Streitkräfte des Sowjetlandes schwach seien. Sie spekulierten ferner darauf, daß die Sowjetordnung nicht fest sei; sie nahmen an, daß diese nach dem ersten ernsthaften Schlag zerfallen würde. Schließlich hofften die Nazis auf eine Isolierung der Sowjetunion. Sie wollten eine mächtige Koalition gegen die UdSSR zustande bringen, die Großbritannien und die USA einschließen sollte.

Die Taktik der aktiven Verteidigung
( General Kutusov i Slaget ved Borodino mod Kejserriget FRankrig´s invaderende militærstyrker (Napoleon) i 1812
Welche Taktik sollte die sovjetische Führung einschlagen, wenn man voraussetzt, daß die Hitlerarmee im Vergleich zu den Streitkräften der Sovjetunion über zeitweilige Vorteile verfügte? Viele ausländische Militärfachleute, die den Kampf der Sovjettruppen beobachteten, versicherten, daß diese die Taktik Kutusovs wiederholten: die sowjetischen Truppen wichen zurück, um Zeit zu gewinnen, bis die gesamte Wirtschaft auf den Krieg umgestellt sein würde. »Die Rote Armee tauscht Raum gegen Zeit ein«, sagten die ausländischen mili- tärischen Kapazitäten.
Natürlich hatte die Rote Armee den gesamten Erfahrungsschatz der einstigen russischen Armee übernommen. Die Führung der sovjetischen Streitkräfte hatte sich auch die Er- fahrungen des glänzenden Feldherrn Kutusov zu eigen gemacht. Aber die sowjetischen Heerführer wiederholten keinesfalls automatisch die Kutusov-Taktik. Die sovjetische Führung stellte dem Feinde ihre eigene, die Stalinsche Taktik entgegen. Die wichtigsten Grundsätze dieser Taktik legte J. V. Stalin in seiner Rede am 3. Juli 1941 dar. Diese Taktik ist in die Geschichte der Kriegskunst als die der aktiven Verteidigung eingegangen. Die Hauptaufgabe der Stalinschen Taktik bestand darin, die vorübergehenden Vorteile des
Gegners in kürzester Frist zu liquidieren.
Dem Gegner waren vor allem möglichst viel Verluste beizubringen. Kein Fußbreit Boden durfte ohne Kampf aufgegeben werden. Dem Gegner sollte jeder Schritt vorwärts möglichst viel Menschen und Material kosten. Den Gegner zu schwächen und ihn sich ausbluten zu lassen, das war die Hauptaufgabe der aktiven Verteidigung.

»Die Rote Armee, die Rote Flotte und alle Bürger der Sovjetunion«, sagte J. W. Stalin, »müssen jeden Fußbreit Sovjetbodens verteidigen, müssen bis zum letzten Blutstropfen um unsere Städte und Dörfer kämpfen, müssen die Kühnheit, Initiative und Findigkeit an den Tag legen, die unserem Volk eigen sind.«
Zur Taktik der aktiven Verteidigung gehörte ferner eine rasche Umstellung der Industrie auf den Kriegsbedarf. Die gesamte Rüstungsindustrie mußte auf volle Touren gebracht werden. Dazu waren alle Hilfsquellen des Landes, die gesamte Volkswirtschaft äußerst rasch und unter überaus schweren Bedingungen zu mobilisieren.
Außerdem mußten aus den durch die Hitlertruppen bedrohten Gebieten die gesamten Fabriken, das rollende Material, sämtliche Nahrungsmittel und Viehbestände weggeschafft werden. Die sovjetische Industrie und die Rohstoff- reserven durften nicht dem Gegner zurückgelassen werden.

»Bei einem erzwungenen Rückzug von Truppenteilen der Roten Armee«, sagte J. V. Stalin, »muß das gesamte rollende Material der Eisenbahnen fortgeschafft werden; dem Feind darf keine einzige Lokomotive, kein einziger Waggon, kein Kilogramm Getreide, kein Liter Treibstoff überlassen werden. Die Kollektivbauern müssen das ganze Vieh wegtreiben und das Getreide zur Abbeförderung ins Hinterland dem Schutz der staatlichen Organe anvertrauen. Alles wertvolle Gut,
darunter Buntmetalle, Getreide und Treibstoff, das nicht abtransportiert werden kann, muß unbedingt vernichtet werden.«
Auch die Bevölkerung mußte evakuiert werden, da ihr Vernichtung drohte. Kein Land hat jemals eine derartig schwierige Evakuierung gekannt: es handelte sich darum, Zehntausende von Betrieben und Millionen von Menschen nach dem Osten zu schaffen.

Neben einer gigantischen Ankurbelung der gesamten Rüstungsindustrie und einer steigenden Erzeugung von Panzern, Flugzeugen, Maschinenpistolen, war es äußerst wichtig, neue Waffen zum Kampf gegen die feindliche Kriegstechnik und vor allem gegen die Panzer Sturmflugzeuge, Panzerabwehrgeschütze, Panzerbüchsen und Granatwerfer zu schaffen. Kurzum, im Hinterlande war eine gewaltige organisatorische Arbeit zu leisten.
Zur Taktik der aktiven Verteidigung gehörte auch die Entfaltung des Partisanenkampfes gegen die Faschisten durch das gesamte Volk.
Die Hitlerleute wußten bereits aus dem Jahre 1918, was der Partisanenkampf des Sowjetvolkes bedeutet. Aber die Eindringlinge hofften, daß das waffenlose Volk es nicht wagen würde, einer mit der modernsten Technik ausgestatteten Armee entgegenzutreten. Der faschistische Außenminister Ribbentrop versicherte: »Im Jahrhundert der Motoren, Panzer und Stukas ist ein Aufstand in den Gebieten, in denen die Bevölkerung entwaffnet ist, ausgeschlossen.«

Die Hitlerleute hatten jedoch die geistige Kraft des Sovjetvolkes und die Macht des sovjetischen Patriotismus nicht einkalkuliert.

J. V. Stalin rief zur Schaffung von Partisanenabteilungen in den vorübergehend besetzten Gebieten auf: »In den vom Feind okkupierten Gebieten«, sagte Stalin, »müssen Partisanenabteilungen zu Pferd und zu Fuß gebildet und Diversionsgruppen geschaffen werden zum Kampf gegen die Truppenteile der feindlichen Armee, zur Entfachung des Partisanenkrieges überall und allerorts, zur Sprengung von Brücken und Straßen, zur Zerstörung der Telefon- und Teleg rafenverbindungen, zur Niederbrennung der Wälder, der Versorgungslager und der Trains. In den okkupierten Gebieten müssen für den Feind und alle seine Helfershelfer unerträgliche Bedingungen geschaffen werden, sie müssen auf Schritt und Tritt verfolgt und vernichtet und alle ihre Maßnahmen müssen vereitelt werden.«

Det var den Stalinske Kampfplan, den er in seiner Julirede verkündete.
Um alle Kräfte der Völker der UdSSR schnellstens zum Widerstand gegen den Feind zu mobilisieren, wurde am 30. Juni 1941 das Staatliche Verteidigungskomitee mit J. V. Stalin an der Spitze gebildet. In den Händen dieses neuen Staatsorganes wurde die gesamte Macht im Staate konzentriert.

Die von Stalins Worten begeisterten Völker der Sovjetunion erhoben sich zu einem aufopfernden Kampf gegen die faschistischen Eindringlinge.
Die von den leichten Siegen in Westeuropa berauschten Hitlerleute hofften, die Sowjetunion in 5 bis 6 Wochen zu erobern. Aber gleich die ersten Tage der Kriegshandlungen brachten den Hitlerfaschisten eine Enttäuschung.
Den ersten Schlag der deutsch-faschistischen Armee fingen die
Grenztruppen und die in der Nähe der Grenze stationierten Truppenteile der Roten Armee auf. Sie verteidigten das Sovjetland mit außerordentlicher Tapferkeit. Überall an der Grenze stießen die Deutschen auf einen unerschütterlichen Widerstand der Sowjettruppen.

Die Einnahme von Brest-Litovsk kam den Deutschen teuer zu stehen. Die Lage der Festung unmittelbar an der Grenze bedeutete für diese eine Schwäche. Außerdem war das sovjetische Kommando nicht mehr dazu gekommen, sie zu befestigen. Die Deutschen dachten sie im Zuge des Vormarsches zu nehmen. Es wurde die 45. deutsche Infanteriedivision bereitgestellt, die über neun leichte und drei schwere Geschützbatterien verfügte. Außerdem richtete der Kommandeur des deutschen Armeekorps das Feuer der Mörserabteilungen gegen die Festung. Aber der Sturm auf die Festung mißlang. Am Abend des 22. Juni warfen die Deutschen Sturmgeschützbatterien und ein frisches Infanterieregiment als Verstärkung in den Kampf. Aber auch das nützte nichts.

Auch am folgenden Tage, am 23. Juni, wurden sämtliche deutschen Angriffe zurückgeschlagen. Die Hitlerleute stellten den Verteidigern der Festung das Ansinnen, zu kapitulieren, aber diese antworteten mit Feuer. Es verging noch ein Tag, es vergingen zwei, fünf Tage, aber die Verteidiger der Festung setzten ihren Widerstand fort und fügten den Angreifern schwere Verluste zu.
Die Nazis führten einen schweren Luftangriff gegen die Festung durch. Die Garnison ergab sich nicht. Erst am neunten Kampftag vermochten die Deutschen in die Stadt einzudringen. Die Reste der Garnison durchbrachen den Einschließungsring. Als die Deutschen in die Stadt einrückten, fanden sie in der Festung, nach eigenem Eingeständnis, »einige sterbende Russen und gefallene deutsche Soldaten« vor.
Einem solchen Widerstand begegneten die Deutschen nicht nur bei Brest. An der Südfront zum Beispiel war es den Deutschen gelungen, starke Kräfte bei Peremyschl (Przemysl) zu konzentrieren und die Stadt zu besetzen. Die Verteidiger der Stadt wichen nach einem ununterbrochenen, stundenlangen Gefecht zurück. Aber nachts drang ein verstärktes Bataillon unter Führung von Oberleutnant Poliwoda in Peremyschl ein und säuberte die Stadt vom Feind. Fünf Tage lang versuchten die Nazis vergeblich, Peremyschl erneut einzunehmen. Erst auf Befehl des Kommandos verließ Poliwoda die Stadt, nachdem er alle Werte fortgeschafft und die Bevölkerung evakuiert hatte.

An der ganzen Grenze vom Weißen bis zum Schwarzen Meer waren erbitterte Kämpfe im Gange. Auf Befehl Stalins ließ die Rote Armee den Feind ausbluten. Das Vorrücken kam den Nazis teuer zu stehen. So stieß z. B. die 1. Moskauer Motor-Schützendivision, die heute eine Gardedivision ist, eilig aus Moskau vor und am 30. Juni an der Beresina mit dem Gegner zusammen. In einem dreitägigen Kampf verloren die Deutschen hier 1500 Mann, 60 Panzer, 700 Motorräder sowie Dutzende von Geschützen und Granatwerfern. Unter dem Druck überlegener feindlicher Kräfte war die Division gezwungen, sich auf eine neue Verteidigungsstellung zurückzuziehen, setzte aber ihre Gegenangriffe fort. Auf einer Strecke von 100 km bezog die Division sieben Stellungen, fügte in jeder von diesen dem Gegner empfindliche Verluste zu und verzögerte seinen Vormarsch.
Die sovjetischen Streitkräfte haben dem ersten starken Ansturm der hitlerschen motorisierten Kolonnen standgehalten. Sie nahmen eine Umgruppierung vor und begannen wuchtige Gegenschläge auszuteilen. In der Tatsache, daß sie einem plötzlichen Schlag standzuhalten vermochten, in der Kunst, Gegenschläge zu führen, zeigte sich das Ergebnis der 20jährigen bolschewistischen Erziehung, offenbarte sich die unerschütterliche Kampfnatur der Roten Armee.
Als Beispiel einer aufopfernden und dabei für den Gegner verlustreichen Verteidigung in der ersten Kriegsperiode kann der Kampf um Smolensk dienen. Die Deutschen setzten gewaltige Kräfte gegen die Stadt ein, warfen Hunderte von Panzern in den Kampf, verlegten ihre Flugplätze bis in die Nähe der Verteidigungslinie. Ununterbrochen waren die Flugzeuge über der Stadt und über den Marschkolonnen der Sowjettruppen.
Der Kampf bei Smolensk dauerte fast 30 Tage an. Die nach Smolensk durchgebrochene deutsche Panzerdivision wurde in den Straßen der Stadt vernichtet. Sowjetische Femgeschütze und Flugzeuge zerstörten die feindlichen Flugplätze. Im Raum von Smolensk fielen Tausende und aber Tausende von Deutschen.
Viele deutsche Divisionen fanden im Raum von Mogilew und bei Gomel ihr Grab.
Eine ruhmvolle Seite der Kriegsgeschichte schrieben die Verteidiger von Odessa. Die offene Stadt, die nicht einmal Spuren von Verteidigungsanlagen aufwies, verteidigte sich tapfer 69 Tage lang. Zusammen mit den Rumänen warfen die Deutschen 18 Divisionen gegen Odessa, während die Stadt nur von vier


Infanteriedivisionen und wenigen Marine- und Volkswehreinheiten verteidigt wurde. Dem Feind gelang es nicht, Odessa im Sturm zu nehmen. Die Stadt wurde auf Befehl des Kommandos von den sowjetischen Truppen geräumt; die Verteidiger der Stadt hatten ihre Aufgabe erfüllt, indem sie bedeutende Kräfte des Gegners gebunden und über 250 000 feindliche Soldaten und Offiziere vernichtet hatten.
Die Hoffnung der Hitlerleute, in Leningrad einzurücken, ging nicht in
Erfüllung. Bereits am 11. Juli erklärte der faschistische Rundfunk prahlerisch, daß die deutschen Panzertruppen dicht vor Leningrad stünden. Am folgenden Tage wurde der Welt mitgeteilt, daß die Deutschen im Laufe der nächsten Tage in Leningrad einrücken würden. In der Presse tauchte eine Meldung über die Ernennung des deutschen Kommandanten von Leningrad auf. Der ungeduldige Kom- mandant hatte bereits Passierscheine für die deutschen Kraftwagen in Leningrad drucken lassen. Aber die sovjetischen Krieger und die Werktätigen Leningrads vereitelten die hitlerschen Hoffnungen. Auch von der See her blieb das Vorfeld von Leningrad uneinnehmbar. Zusammen mit den Schiffen der Baltischen Flotte versperrte die heldenmütige Festung Kronstadt dem Feinde den Weg von der See her. Die heldenmütige Verteidigung der Ostseeinseln zog feindliche Kräfte von Leningrad ab. Die Bevölkerung der Stadt baute trotz ununterbrochener Luftangriffe an den Befestigungen. Alle Wehrfähigen wurden in die Armee eingereiht. Die Kämpfer schlugen die deutschen Angriffe zurück und führten selbst Gegenschläge. Die Deutschen waren gezwungen, in die Defensive zu gehen. Durch ihren Mißerfolg aufgebracht, zogen die Faschisten Luftwaffe und Artillerie heran. Hitler befahl, Leningrad dem Boden gleichzumachen.
Am 24. September 1941 erließ der Stabschef der hitlerschen Streitkräfte den Befehl:
“Der Führer hat beschlossen, Petersburg vom Erdboden verschwinden zu lassen. Nach der Niederlage Sowjetrußlands besteht kein Interesse an dem Weiterbestehen dieser Großstadt. Finnland hat ebenfalls erklärt, daß es an dem Weiterbestehen der Stadt Petersburg unmittelbar an seiner neuen Grenze nicht interessiert sei.”

Dieser Befehl zeugt von der unerhörten Bestialität der Eroberer, aber er zeugt auch von ihrer Ohnmacht: da sie es nicht fertiggebracht hatten, den Widerstand der heldenmütigen Verteidiger von Leningrad zu brechen, beschlossen die Nazis, die Riesenstadt mit einer Millionenbevölkerung zu vernichten.

Die Belagerung von Leningrad

Durch Hunger, Artilleriebeschuß und Luftangriffe versuchten die Hitlerfaschisten den heroischen Geist der Verteidiger der Stadt zu brechen. Aus schweren Ferngeschützen nahmen sie die Stadtviertel Tag für Tag unter Feuer. Die Deutschen zerstörten systematisch eine der schönsten Städte der Welt, ihre einmaligen Bauten, ihre Museen, Theater, Lehranstalten, Fabriken und Werke. Tausende von Frauen, Greisen und Kindern wurden getötet oder zu Krüppeln gemacht.
Aber die Kämpfer und Offiziere der Roten Armee und der Kriegsflotte sowie alle Werktätigen von Leningrad wankten nicht. Sie verteidigten tapfer die Stadt – die Wiege der Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution.
Die sovjetischen Krieger aller Waffengattungen vollbrachten in diesen ersten Abwehrkämpfen unzählige Heldentaten. Heldenmütig kämpften die Sovjetflieger, die im Sovjetvolk zärtlich die »Stalinfalken« genannt werden.
Der berühmte russische Fliegerhauptmann Pjotr Nesterov rammte am 8. September 1914 ein deutsches Flugzeug und kam zusammen mit seinem Gegner ums Leben.
Diese Opfertat war ein vereinzeltes Beispiel für das Rammen. Aber während des Vaterländischen Krieges begannen die Sovjetflieger das Rammen häufig anzuwenden.
Als die sovjetische Presse von den ersten Fällen solcher Rammangriffe berichtete, bezeichnete der deutsche Rundfunk diese Meldungen als Phantasien.
Soldaten, denen die faschistischen Führer eingeredet haben, der Zweck des Krieges sei das Plündern,vbringen es nicht fertig, ihr Leben bewußt hinzugeben. Die sovjetischen Krieger, die von dem hohen Ideal des Kampfes hingerissen wurden, gaben ihr Leben bewußt für die Ehre und Freiheit des Vaterlandes hin.
Am 3. Juli 1941 versuchte eine deutsche Panzerkolonne, aus der Luft durch Flieger gedeckt, einen Keil in die Stellungen der Sovjettruppen zu treiben. Das Feuer der sovjetischen Artillerie und Luftwaffe hielt den Ansturm des Gegners auf. Hauptmann Nikolaj Gastello war an der Spitze seines Geschwaders in den Luftkampf gegen die feindlichen Flieger verwickelt, während das Gefecht am Boden weiterging. Plötzlich riß ein feindliches Geschoß den Benzintank des Flugzeuges auf. Die Kampfmaschine stand in Flammen. Hauptmann Gastello versuchte das Feuer auszuschlagen, aber vergeblich; die Flammen erfaßten das ganze Flugzeug. Es blieb nur der Fallschirmabsprung, aber dieser würde Gefangenschaft bedeuten… Hauptmann Gastello lenkte sein brennendes Flugzeug mitten zwischen die feindlichen Panzer, die gerade Benzin tankten. Dutzende feindlicher Maschinen explodierten zusammen mit dem Flugzeug des Helden.
gerissen.

Ende August versuchten stärkere Panzer- und Infanteriekräfte der Deutschen, den Dnjepr zu überqueren. Die sovjetische Luftwaffe und Artillerie vereitelten zwei Tage lang diese Versuche. Am Ende des dritten Tages vermochte der Gegner trotz schwerer Verluste eine neue Pontonbrücke bis zur Mitte des Flusses vorzutreiben. Ein Geschwader sovjetischer Bomber erhielt den Befehl, die Brücke zu vernichten. Der Bomber des Unterleutnants Wdowenko brachte fünf Flak zum Schweigen, Aber ein deutsches Geschoß setzte das Flugzeug in Brand. Die Mannschaft faßte den heroischen Entschluß, das brennende Flugzeug mit den restlichen Bomben gegen die feindliche Brücke zu lenken. Die Brücke wurde durch die starke Explosion in Stücke
Was Tapferkeit und Opfergeist anbetrifft, so wetteiferten Panzermänner, Artilleristen und Infanteristen mit den »Stalinfalken«.
Der Held der Sovjetunion Hauptmann I. Kadutsjenko wurde der »Panzervernichter« genannt. Eines Tages ging ihm während des Gefechts die Munition aus, und Hauptmann Kadutsjenko beschloß, die feindliche Maschine zu rammen. Der deutsche Panzer überschlug sich. Seine Mannschaft verbrannte, da es ihr nicht gelang, den Panzer zu verlassen.

Unvergänglichen Ruhm errang die sovjetische Infanterie und Artillerie. Sogar die Feinde der Roten Armee waren durch die Standhaftigkeit der sowjetischen Infanteristen überrascht. »Die bolschewistischen Schützenregimenter sind etwas Furchtbares«, gab ein deutscher Major zu. Und der Kommandeur des 39. Rumänischen Regiments, Oberst Konstantin Simonescu, schrieb in dem Befehl Nr. 81 über die sovjetischen Krieger: »Der Gegner kann durchaus mit Recht behaupten, daß seine Krieger hervorragend kämpfen.«
In den Kämpfen wuchsen Tausende zu Helden.
Auch die Sovjetmatrosen vollbrachten in den Kämpfen gegen die faschistischen Okkupanten Wunder an Tapferkeit und Wagemut.
Die Kampfhandlungen der Kriegsflotte hatten genau so wie die der anderen sovjetischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges den Charakter der aktiven Verteidigung. Die Hauptstützpunkte der Sovjetflotte waren in der ersten Kriegsperiode den Schlägen des Gegners ausgesetzt. Diese lebenswichtigen Punkte waren nicht nur von der See, sondern auch vom Lande her zu verteidigen. Die sovjetischen Seeleute haben diese Aufgabe ehrenvoll erfüllt. Ihre Verantwortung wurde im Laufe der Kriegsoperationen noch größer durch den Umstand, daß die Marinestützpunkte in der Regel die Flanken der Landfronten bildeten, die sich bis an die Küste erstreckten. Im hohen Norden, jenseits des Polarkreises, brachten die sovjetischen Seeleute die deutschen Landungs- operationen zum Stillstand und verteidigten Murmansk, einen außerordentlich wichtigen Seehafen, über den Militärausrüstung aus USA und Großbritannien eintraf. Etwa einen Monat lang wiesen die Seeleute der Baltischen Flotte Schulter an Schulter mit den Landstreitkräften die feindlichen Angriffe auf Tallin ab. Den Deutschen gelang es nicht, die sovjetischen Schiffe zu erbeuten oder zu versenken. Im September 1941 unternahmen die Deutschen zweimal den Versuch, von See aus auf den Inseln der Rigaer Bucht zu landen, und wurden beide Male zurückgeschlagen. Über fünf Monate lang wies die Garnison der Halbinsel Hanko zahlreiche Angriffe des Feindes, der über eine gewaltige zahlenmäßige Überlegenheit verfügte, zurück und versenkte viele Kriegsschiffe des Feindes. Die heldenmütigen Verteidiger der Halbinsel wurden erst im Dezember evakuiert: der Finnische Meerbusen begann einzufrieren, und der Nachschub an Menschen und Material war in Frage gestellt. Viel Opfergeist zeigten die. baltischen Matrosen bei der Verteidigung der Stadt Lenins.
Die Seeleute der Ladoga-flottille bewachten lange Zeit den »Lebensweg« – so wurde der Weg über den Ladogasøen, die einzige Verbindung der belagerten Stadt Leningrad mit dem ganzen Lande, genannt.

Auch die Schwarzmeer-Matrosen hatten ruhmreich gekämpft. Sie führten eine Reihe von Schlägen gegen die Marinestützpunkte des Gegners: Galatz, Sulina und Konstanza. Die Marineluftwaffe griff das Zentrum der rumänischen Erdölindustrie, Ploesti, an und zerstörte die strategisch wichtige Donaubrücke bei Cernavoda.
Matrosen der Schwarzmeerflotte verteidigten heldenmütig Schulter an Schulter mit den Rotarmisten die Stadt Odessa. Die Roten Matrosen des 1. Marineregiments unter dem Befehl des unerschrockenen Obersten Ossipov griffen mehrfach die hitlerschen Truppenteile an und versetzten diesen vernichtende Schläge.
Bei einem Angriff gegen das sovjetische Marineregiment operierten die 15. Rumänische Division, ein Jägerregiment, zwei Panzerregimenter sowie je ein Kavallerie- und Artillerieregiment. Dem Sturm war ein massiertes Artilleriefeuer des Gegners und ein Luftangriff vorangegangen. Nach der Feuervorbereitung trat der Gegner zum Sturmangriff an. Oberst Ossipov wartete ab. Als der Feind nahe gekommen war, empfing ihn massiertes Vernichtungsfeuer der sovjetischen Seeleute. In den Reihen des Gegners brach Panik aus.
vvGefallene und verwundete rumänische Soldaten bedeckten das Schlachtfeld. Die Roten Matrosen nahmen über 800 Mann gefangen und erbeuteten 18 Geschütze, vier leichte Panzer und einige Dutzende von schweren Maschinengewehren. Die Flotte sicherte die Evakuierung der Stadt und den Nachschub an Munition. Die Schiffsartillerie verlegte durch ihr Feuer mehr als einmal den feindlichen Panzern den Weg.
Die Hitlersoldaten sprachen von den sovjetischen Seeleuten nur mit Schaudern. Es ist kein Zufall, daß die sovjetischen Seeleute von den deutschen Soldaten und Offizieren »der schwarze Tod« genannt wurden. Ein gewisser Oberleutnant Erich Stock schrieb in seinem Tagebuch über die Roten Matrosen: »Alles ist auszuhallen, nur nicht die Angriffe der Seeleute. Diese Menschen mit den im Winde flatternden schwarzen Bändern und den quergestreiften Hemden sind fürchterlicher als Flugzeuge oder Geschütze…«
Einfache, bescheidene Sovjetmenschen erwiesen sich als Helden. Ihr Beispiel erbrachte den überzeugenden Beweis, daß man nicht als Held geboren wird, sondern ein solcher wird.
So verwirklichte die Rote Armee in der Periode der ersten Abwehrschlachten des Jahres 1941 den Stalinske Taktik der aktiven Verteidigung und machte die Träume der Hitlerleute zunichte, im Laufe weniger Wochen die sovjetischen Truppen zu zerschlagen. * * * *

Mit der gleichen Hingabe verwirklichten die Sovjetmenschen, die im Hinterlande arbeiteten, den großen strategischen Plan Stalins. Die Wirtschaft wurde überall rasch auf den Kriegsbedarf umgestellt. Betriebe, die bisher den Zivilbedarf der Bevölkerung befriedigt hatten, nahmen die Rüstungsproduktion auf.
Durch den wortbrüchigen Überfall und die Zusammenziehung gewaltiger Kräfte an der sovjetisch-deutschen Front sowie dadurch, daß die Sovjetunion allein den Schlag dieser gepanzerten Faust auffangen mußte, gelang es den deutschen Faschisten, einen Teil des sovjetischen Gebietes mit einer hochentwickelten Industrie zu besetzen. Die Sovjetunion erlitt recht empfindliche Verluste. Aber es gelang den Faschisten nicht, die Tätigkeit der Sovjetindustrie zu lähmen oder deren Umstellung auf den Kriegsbedarf zu verhindern.
Hier wirkte sich all die gigantische Arbeit aus, die von den Werktätigen des Sovjetlandes unter der Führung der Partei Lenins-Stalins vor dem Kriege geleistet worden war.

Bereits im Jahre 1930, lange vor Ausbruch des Krieges, hatte J. V. Stalin darauf hingewiesen, daß das Sovjetland mit einer einzigen Kohle-Eisen-Basis im Süden nicht auskommen könne; eine zweite Kohle-Eisen- Basis im Osten des Landes – im Ural und in Sibirien – sei zu schaffen. Die Anweisung Stalins wurde verwirklicht.
Die im Osten geschaffene leistungsfähige Kohle-Eisen-Basis machte es möglich, trotz des Ausfalls der westlichen und südlichen Gebiete, die ständig wachsenden Forderungen der Front erfolgreich zu befriedigen.
Die industrielle Entwicklung der östlichen Gebiete erleichterte auch die Lösung der Aufgabe der Verlagerung von Betrieben aus dem Westen und Süden des Landes. Aus den Gebieten, die durch den Vormarsch der faschistischen Armeen bedroht waren, zogen Arbeiter und Kollektivbauern nach dem Osten. Sie führten ihr Hab und Gut und das Vieh mit sich. Vom Flugzeug sah es aus, als ob die Straßen selber in Bewegung geraten wären. Weitaus die meisten Werke wurden evakuiert. Nach ungefähren Berechnungen haben allein die Eisenbahnen 1 200 000 Waggons verlagerter Frachten befördert. Hierzu müssen Frachten zugerechnet werden, die durch andere Transportmittel – Kraftwagen, Dampfer, Flußkähne und Fuhrwerke – befördert wurden.

Die Betriebe wurden meist nach Orten verlagert, in denen ähnliche Unternehmen vorhanden waren. Sie wurden mit den letzteren zusammengelegt und vervielfachten deren Kapazität. Für viele Werke, die nach industrielosen Bezirken verlagert wurden, mußten neue Werkhallen errichtet werden. Diese Bauten wurden im kriegsmäßigen Tempo durchgeführt. In der Taiga wuchsen ganze Industriesiedlungen aus dem Boden. Oft wurden die Maschinen nicht nur in den freien Gebäuden der arbeitenden Betriebe, sondern auch in den Klubs, Schulen und Kulturpalästen untergebracht. Unter schweren Bedingungen wurden im Winter viele Werkbauten errichtet.

Mit unerhörter Kraftanspannung arbeiteten die Arbeiter aus dem Donezbecken, aus Kiev, Charkov, Moskva und Leningrad. Sie hatten ihre Heimstätten verlassen, ihre Angehörigen zurückgelassen und waren mit ihren Betrieben in die weitentlegenen Gebiete – nach dem Ural, nach Krasnojarsk und nach Mittelasien gekommen: sie wurden durch Vaterlandsliebe geleitet. Die Evakuierten arbeiteten nicht nur selbst, sondern lernten gleichzeitig neue Tausende von Arbeitern aus den Reihen der örtlichen Bevölkerung an. In beispiellos kurzer Frist wurden die verlagerten Werke in Betrieb gesetzt. So begann z. B. das Kiewer Gorki-Werk für Werkbänke und Automaten 18 Tage nach Ankunft der Ausrüstung im Ural zu produzieren.
Arbeiten für den Sieg
Viele verlagerte Betriebe nahmen ihre Arbeit nach anderthalb bis zwei Monaten auf. Die größten Panzerwerke des Landes begannen an den neuen Standorten ein bis zwei Monate nach Ankunft der Ausrüstung Panzer zu produzieren.
V. Malyschev, der damalige Volkskommissar für die Panzerindustrie, berichtete über die Verlagerung von Betrieben nach dem Osten: »Es war keine leichte Sache, Zehntausende von Werkbänken und die komplizierte Ausrüstung unter den Bedingungen des Krieges Tausende von Kilometern weit zu befördern, viele Tausende von Arbeitern mit ihren Familien ins Hinterland zu evakuieren und die Panzerwerke an neuen Standorten in kurzer Frist auf volle Touren zu bringen. Aber die sovjetischen Patrioten überwanden alle diese Schwierigkeiten. Es mag der Hinweis genügen, daß bei einem solchen Panzerwerk, wie das Stalin-Werk, die durch Verlagerung bedingte Unterbrechung in der Erzeugung auf nur zwei Monate reduziert wurde. Das
Kirov-Werk begann einen Monat nach dem Eintreffen der ersten Transportzüge mit Ausrüstung am neuen Standort Panzer-Dieselmotoren zu erzeugen. Nur die ständige Aufmerksamkeit von J. V. Stalin, W. M. Molotov und L. P. Berija, die der Verlagerung zuteil wurde, gewährleistete die beispiellos rasche Schaffung solcher leistungsfähiger Panzerwerke wie das Kirov-Werk, das Stalin-Werk im Ural und vieler anderer im Osten des Landes.«

Die örtliche Bevölkerung erwies den Belegschaften der verlagerten Betriebe eine gewaltige Hilfe. Zehntausende neuer Arbeiter stellten sich an die Werkbänke. Die verlagerten Betriebe wurden rasch in Gang gebracht.
Mit der gleichen Weitsicht hatte J, V. Stalin lange vor dem Kriege darauf hingewiesen, daß man die Landwirtschaft im Osten und Südosten des Landes entwickeln müsse. Vor dem Kriege ist die Bedeutung der östlichen Gebiete in der Landwirtschaft gestiegen. Mit dem vorübergehenden Verlust der fruchtbaren Felder der Ukraine und anderer Gebiete legte sich die ganze Last der Versorgung der Armee und des Landes auf die östlichen und südöstlichen Gebiete der Sovjetunion. In den Tagen des Krieges hat die Kollektivbauernschaft dieser Gebiete neue, noch erstaunlichere Erfolge errungen.

Die Kriegsgeschichte kennt keine organisatorische Arbeit von solchem Ausmaß, wie sie die bolschewistische Partei und alle Sovjetorganisationen zu bewältigen hatten. Unter schwersten Bedingungen war die Industrie auf den Kriegsbedarf umzustellen, waren Tausende von Betrieben nach dem Osten zu verlagern sowie mit Arbeitskräften und Rohstoffen zu versorgen, neue Ernährungsbasen zu schaffen und gleichzeitig ständig Kampfreserven auszubilden und die Front mit allem Notwendigen zu beliefern. Bei dieser gewaltigen organisatorischen Arbeit wurde der Erfolg dank der sovjetischen Gesellschaftsordnung und ihren Vorteilen der kapitalistischen Ordnung gegenüber sowie dank der enormen Kraft des Patriotismus des Sovjetvolkes erzielt. Das ganze Sovjetland antwortete auf den Appell J. V. Stalins mit einer ungestümen Steigerung der Arbeitsproduktivität. In den Werken, Fabriken und Kollektivwirtschaften – überall begannen die Menschen besser und zwei- bis dreimal produktiver zu arbeiten.
Trotz der Einberufung von Menschen an die Front wurde die Arbeit in keinem Betrieb durch Mangel an Arbeitskraft in Frage gestellt. Die Einberufenen wurden durch ihre Mütter, Frauen und Schwestern ersetzt. Schüler und Frauen, die nicht in den Betrieben tätig waren, gingen in die Kollektivwirtschaften, um bei der Einbringung der Kriegsernte zu helfen.
Die Kollektivbäuerin Rodionowa kennzeichnete auf einer Kundgebung in der Molotov-Kollektivwirtschaft im Gorki-Gebiet in folgenden Worten die im ganzen Lande herrschende Volksstimmung:
»Meine sieben Söhne gehen in die Rote Armee und allen habe ich aufgetragen: Trefft den Feind mitten ins Herz. Und wir werden bei uns in der Kollektivwirtschaft noch besser arbeiten . . . Schaut euch nur an, wie sich hier alles erhoben hat. Die Söhne an die Front – die Mütter auf die Felder. Die Männer an die Front – die Frauen in die Fabrik. Die Brüder in den Krieg – die Schwestern aber verbinden die Verwundeten, und wer nicht zur Front einberufen ist, der meldet sich zur Volkswehr. Jetzt ist die Front überall. Der Krieg steht vor der Tür, überall muß gekämpft werden.«


Es ist Hitler auch nicht gelungen, die Mobilmachung in der Sovjetunion zu vereiteln. Sie ging so präzise und organisiert vor sich, wie sie im Plan der sovjetischen Führung vorgesehen war. Es gab in Moskau z. B. keinen einzigen Fall, daß die Einberufenen nicht zur Meldestelle erschienen wären. Es kamen nicht einmal Verspätungen vor. Die Einberufenen kamen gruppenweise direkt aus den Werken. Die Väter kamen mit ihren Söhnen. Aus den Gebieten, die von den Faschisten bereits erobert waren, schlugen sich die Einberufenen durch die Front zu den Meldestellen hindurch. Hunderttausende von Menschen, die nicht einberufen waren, gaben Erklärungen mit der
Bitte ab, sie als Freiwillige in die Armee aufzunehmen.
Die Faschisten waren überzeugt, daß die ersten Mißerfolge der Roten Armee die Freundschaft unter den Völkern der UdSSR untergraben, das Bündnis der Arbeiter und Bauern erschüttern und den Zerfall der Sovjetunion herbeiführen würden.
In der antagonistischen Klassengesellschaft rufen Mißerfolge an der Front in der Tat eine Verstärkung und Verschärfung der Klassengegensätze hervor, während solche Gebietsverluste, wie sie die Sovjetunion vorübergehend erleiden mußte, wohl den Zerfall eines jeden anderen Staates hervorgerufen hätten. Die Stärke der Sovjetordnung kam aber gerade darin zum Ausdruck, daß die Mißerfolge an der Front das sovjetische Millionenvolk noch enger zusammengeschweißt haben. Darin offenbarte sich die Natur des Großen Vaterländischen Krieges als die eines wahrhaften Volkskrieges.

»Die Mißerfolge der Roten Armee«, sagte J. V. Stalin am 6. November 1941, »haben das Bündnis der Arbeiter und Bauern wie auch die Freundschaft der Völker der Sovjetunion nicht nur nicht geschwächt, sondern im Gegenteil, sie haben dieses Bündnis sowie diese Freundschaft noch gefestigt. Mehr noch – sie haben die Völkerfamilie der Sovjetunion in ein einheitliches, unerschütterliches Lager verwandelt, das seine Rote Armee und seine Rote Flotte aufopferungsvoll unterstützt. Niemals noch war das Sovjethinterland so fest wie jetzt.«

Eine anschauliche Offenbarung der Einheit des Sovjetvolkes war die Schaffung der Volkswehr. Wie das in den unruhigen Momenten der Geschichte des Landes stets der Fall war, erhob sich eine Volkswehr gegen die Eindringlinge: so war es im 17. Jahrhundert, als die Volkswehrabteilungen unter Führung von Minin und Posharskij zum Kampf gegen die Feinde des Vaterlandes antraten; so war es im Jahre 1812 als Antwort auf die Invasion Napoleons; und in einem unvergleichlich stärkeren Maße ereignete es sich auch im Jahre 1941.
»Erheben werden sich die Millionenmassen unseres Volkes«, sagte J. V. Stalin. »Die Werktätigen von Moskva und Leningrad sind schon dazu übergegangen, eine vieltausendköpfige Volkswehr zur Unterstützung der Roten Armee zu schaffen. In jeder Stadt, der die Gefahr eines feindlichen Überfalls droht, müssen wir eine derartige Volkswehr schaffen, müssen wir alle Werktätigen zum Kampf mobilisieren, um in unserem Vaterländischen Krieg gegen den deutschen Faschismus unsere Freiheit, unsere Ehre, unsere Heimat unter Einsatz unseres Lebens zu verteidigen.«
Leningrad stellte eine 300 000 Mann starke Volkswehrarmee auf. In Moskau wurden in einigen Tagen elf Volkswehrdivisionen geschaffen. Die Moskauer statteten sie mit allem Notwendigen, von den Panzern angefangen bis zu den Eßgeschirren, aus.
Die Divisionen der Volkswehr haben die auf sie gesetzten Hoffnungen voll und ganz erfüllt und tapfer und standhaft gegen den Feind gekämpft. Einigen Divisionen, die aus Moskauer Arbeitern gebildet wurden, wurde für ihre Tapferkeit der Titel einer Gardedivision verliehen.

Beginn des Partisanenkrieges “Partisanen, zu den Waffen!” – Aufruf in ukrainischer Sprache an die sovjetische Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Juli 1941.

Die Stalinske Taktik der aktiven Verteidigung zeitigte ihre Früchte. Weder die Plötzlichkeit, noch die Heimtücke ihres Überfalls, weder der unmenschliche Terror, noch der hemmungslose Raub brachten die Hitlerleute ihrem Ziel – der raschen Zerschmetterung der Armee der Sovjetunion – näher. Die Faschisten warfen immer neue Reserven an die sovjetisch-deutsche Front, zogen Truppen aus Frankreich, Holland, Norwegen und Rumänien nach, schafften eine Unmenge an Kriegsmaterial und Munition heran. Aber alle diese verzweifelten Anstrengungen zeitigten nicht die erwünschten Ergebnisse. Die Hitlerleute ließen eine Offensive nach der anderen starten. Aber zur Durchführung dieser Operationen brauchten sie Zeit und vor allem gesicherte Nachschubwege. Aber auf dem von den Deutschen eroberten sovjetischen Gebiet nahmen die sovjetischen Partisanen ihre Tätigkeit auf.
Die Partisanenbewegung als eine Form des Widerstandes gegen den Feind ist zwar in der Geschichte der Befreiungskriege der Völker der Welt bekannt, das russische Volk ist jedoch im Partisanenkampf besonders reich an Erfahrungen.
Das erklärt sich durch das moralische Antlitz des russischen Volkes, durch seine Standhaftigkeit und seinen Kampfgeist, vor allem aber durch seine opferwillige Vaterlandsliebe. Die ruhmreichen Traditionen des Partisanenkampfes wurden im Bürgerkrieg und insbesondere im Kampf des ukrainischen und bjelorussischen Volkes gegen die Deutschen im Jahre 1918 vermehrt.
Als der Große Vaterländische Krieg ausbrach, stießen die faschistischen Eindringlinge auf dem Gebiet der Sovjetunion nicht nur auf einen hartnäckigen Widerstand der sovjetischen Streitkräfte, sondern auch auf einen organisierten und hartnäckig durchgeführten Partisanenkrieg. Durch Drahtverhaue und Schützengräben, durch die Front hindurch drang zu der Bevölkerung der vorübergehend besetzten sovjetischen Gebiete Stalins Aufruf, »für den Feind unerträgliche Bedingungen zu schaffen«. Die sovjetischen Partisanen unterbrachen die deutschen Verbindungslinien, vernichteten Nachschubkolonnen, führten Schläge gegen die vorrückenden Reserven, vereitelten die Zusammen-ziehung der Kräfte.

In “Großer Vaterländischer Krieg”
Immer öfter und öfter entgleisten feindliche Transportzüge und rollten die Böschung hinab, flogen Brücken und Lager in die Luft, immer mehr und mehr Eindringlinge kamen durch die Kugeln, Geschosse und Minen der Partisanen um. Die Partisanenbewegung desorganisierte gründlich das Hinterland der deutschen Armee.
Die Meldungen über die Operationen der Partisanen trafen in dem hitleristischen Stab stoßweise ein. Die Eindringlinge waren noch nicht mal einige Wochen auf dem sowjetischen Territorium, als sie bereits am eigenen Leibe verspürten, was ein Krieg des ganzen Volkes bedeutet. Trotz aller Anstrengungen der Eindringlinge und trotz blutigen Terrors schlug die Flamme der Partisanenbewegung jeden Tag höher.
An Stelle der Einzelgänger und kleiner Gruppen der Volksrächer erschienen die zahlreichen, fest zusammengeschweißten Partisanenabteilungen, die aktive Kampfhandlungen im Rücken der deutschen Armee durchführten.

Das Fiasko der faschistischen Pläne eines »Kreuzzuges« gegen die UdSSR

7. Abschnitt des zweiten Kapitels, das den Beginn des Großen Vaterländischen Krieges schildert, beschreiben die Autoren, wie nicht nur die Hoffnungen der deutschen Nazi-Führung auf eine rasche Zerschlagung der ROTEN ARMEE, mittels ihrer bislang erfolgreich praktizierten “Blitzkriegsstrategie”, sondern auch alle Versuche zur politischen Isolierung der Sovjetunion und zur Schmiedung eines europäischen Kampfbundes gegen die UdSSR, um einen “antibolschwistischen Kreuzzug” zu führen, bereits zum Beginn des Krieges scheiterten.

Auch die Hoffnung Hitlers auf eine Isolierung der Sovjetunion brach zusammen.
Als die Hitlerfaschisten den Krieg gegen die UdSSR vorbereiteten, rechneten sie damit, daß sie einer gegen einen an einer Front kämpfen würden. Die gesamte Geschichte der letzten Jahrzehnte lehrt, daß Deutschland jeden Krieg verlor, den es an zwei Fronten führte. Die Naziführer nahmen an, daß es ihnen durch geschickte diplomatische Manöver gelingen würde, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg gegen die UdSSR hineinzuziehen oder zumindest die Sovjetunion von den anderen Mächten zu isolieren. Dabei waren die Nazis fest davon überzeugt, daß sie mit der gleichen
Methode, wie sie von ihnen in Frankreich angewandt wurde, Erfolge erzielen könnten. Viele Jahre hindurch propagierten die Hitleragenten eifrig, daß der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland eine Revolution in Frankreich hervorrufen würde.

Die Nazis hofften fest, daß es ihnen gelingen würde, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika mit der gleichen Drohung einer Revolution einzuschüchtern. »Laßt uns einen Kreuzzug gegen den Bolschewismus, der die ganze Welt bedroht, unternehmen!« riefen die Nazis den anderen Staaten zu.
Kurz vor dem Überfall auf die Sovjetunion versuchte Hitler mit Großbritannien einen Frieden zu schließen, in der Meinung, daß er in diesem Falle mit der Sovjetunion leichter fertig werden würde. Er schickte Heß, seinen nächsten Vertrauten, mit einem Friedensvorschlag nach England. Als sein Plan scheiterte und der ungeschickte diplomatische Trick in England ausgelacht wurde, erklärte er Heß zum Wahnsinnigen, der angeblich gegen den Willen des »Führers« gehandelt hatte.
Am Tage seines treubrüchigen Überfalls auf die Sovjetunion versuchte Hitler durch seinen Botschafter in der Türkei, von Papen, sich erneut an England mit dem Vorschlag zu wenden, Frieden zu schließen und gemeinsam gegen die Bolschewiki zu kämpfen.

Aber die Faschisten haben den Charakter des Krieges gegen Hitlerdeutschland nicht berücksichtigt. Die Volks- massen haben voll Schrecken gesehen, wie die Faschisten alle Überbleibsel der Demokratie beseitigten und ein grausames Terrorregime in Deutschland selbst und in den von ihnen eroberten Ländern errichteten. Der Krieg gegen die Faschisten war ein Befreiungskrieg.
»Man muß berücksichtigen«, sagte J.V.Stalin, »daß die wichtigsten faschistischen Staaten — Deutschland, Japan, Italien —, ehe sie die verbündeten Länder überfielen, bei sich die letzten Reste der bürgerlich- demokratischen Freiheiten vernichteten, bei sich ein grausames terroristisches Regime errichteten, das Prinzip der Souveränität und freien Entwicklung der kleinen Länder mit Füßen traten, die Politik der Eroberung fremder Gebiete als ihre eigene Politik verkündeten und vor aller Welt erklärten, daß sie die Weltherrschaft und die Ausbreitung des faschistischen Regimes auf die ganze Welt anstrebten, wobei die Achsenmächte durch die Annexion der Tschechoslowakei und der Zentralgebiete Chinas zeigten, daß sie bereit waren, ihre Drohung in bezug auf die Versklavung aller freiheitliebenden Völker zu verwirklichen. Angesichts dessen nahm der zweite Weltkrieg gegen die Achsenmächte zum Unterschied vom ersten Weltkrieg gleich bei Beginn den Charakter eines antifaschistischen, eines Befreiungskrieges an, wobei eine der Aufgaben dieses Krieges auch die Wiederherstellung der demokratischen Freiheiten war.«
Der Überfall der Faschisten auf die UdSSR, das einzige Land, dessen Regierung seit langem die Eroberungspläne der Hitlerleute entlarvte, zeigte den Werktätigen der ganzen Welt, in welcher Gefahr sie schweben. Die Völker forderten den Kampf gegen die Faschisten.

Am 12. Juli 1941 wurde das Abkommen über ein gemeinsames Vorgehen der Regierung der Sovjetunion und der Regierung Großbritanniens im Kriege gegen Deutschland unterzeichnet. Dieses Abkommen enthält nur zwei Punkte, aber sie zeugen beide von einer scharfen Wendung der Geschichte. Das Abkommen lautete:
»1. Beide Regierungen verpflichten sich, sich gegenseitig Hilfe und Unterstützung jeder Art im gegenwärtigen Krieg gegen Hitlerdeutschland zu erweisen.
2. Sie verpflichten sich ferner, im Verlauf dieses Krieges keine Verhandlungen zu führen, noch einen Waffenstillstand oder einen Friedensvertrag abzuschließen, es sei denn im beiderseitigen Einverständnis.«
Das anglo-sovjetische Abkommen eröffnete eine ganze Serie neuer Verträge. Am 18. Juli unterzeichnete die Sovjetunion ein Abkommen mit der Tschechoslowakischen Republik über gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Kampfe gegen Hitlerdeutschland und über Aufstellung nationaler tschechoslowakischer Truppenteile auf dem Territorium der UdSSR. Einige Tage später, am 30. Juli, wurde in London ein gleiches Abkommen mit Polen unterzeichnet.
Am selben Tage traf in Moskau der persönliche Vertreter des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Franklin D. Roosevelt, Harry Hopkins, ein. Auf einer Pressekonferenz legte er die Aufgaben seiner Reise wie folgt dar:
»Ich teilte ihm (Stalin) im Auftrage des Präsidenten mit, unser Land sei der Meinung, daß derjenige, der gegen Hitler kämpft, in diesem Konflikt die Partei sei, die im Recht ist, und daß wir die Absicht hätten, dieser Partei


Den 2. August wurde die Verlängerung des Handelsabkommens zwischen der Sovjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika beschlossen. Gleichzeitig überreichte die USA-Regierung dem Sovjetbotschafter in Amerika eine Note über die wirtschaftliche Unterstützung der UdSSR durch die Ver- einigten Staaten von Amerika.
Es traf das ein, was Hitler am meisten befürchtet hatte: Deutschland wurde von einem Zweifrontenkrieg bedroht.
Schlag auf Schlag folgten die Akte, welche die mächtige Koalition gegen Hitlerdeutschland schmiedeten. Die Welt, deren Eroberung der Faschismus erstrebte, indem er die Länder einzeln überfiel, schloß sich zu einer Macht zusammen, der der Angreifer nicht gewachsen war. Im September 1941 fand in
Hilfe zu leisten.«
Moskau eine Konferenz der drei Großmächte statt.
Sie tagte in Moskau vom 29. September bis 1. Oktober 1941. Das offizielle Kommunique der drei Delegationen über den Abschluß der Konferenzarbeiten lautete:. . . . . .. .. .. . .. . .
»Die Konferenz, an deren Arbeit J. V. Stalin aktiv teilnahm, führte ihre Arbeit erfolgreich durch, faßte wichtige Beschlüsse entsprechend den ihr gestellten Zielen und demonstrierte die volle Einmütigkeit und enge Zusammenarbeit der drei Großmächte bei ihren gemeinsamen Anstrengungen zur Erringung des Sieges über den verschworenen Feind aller freiheitliebenden Völker.«
Nicht nur der Plan eines »Blitzsieges«, der auf einer Isolierung der Sovjetunion aufgebaut war, erlitt ein Fiasko. Auch der Mythos vom »Kreuzzug« ganz Europas gegen das Sovjetland zerstob wie Rauch. Die Versuche Hitlers, einen Kampfbund europäischer Staaten gegen die UdSSR zustande zu bringen, mißlangen. Im Dezember 1941 traten auch die Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg gegen Deutschland ein. Im Verlauf des Krieges entstand und festigte sich die Anti-Hitler-Koalition der freiheitliebenden Völker der ganzen Welt.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KILDER

*1) Der große Vaterländische Krieg der Sowjetunion, år 1947 på SWA-Verlag/Berlin als 4. Band in der Reihe „Das Sowjetland“.

*2) Willi Dickhut, „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, S. 80

*3) Georgi Dimitrov, „Tagebücher 1933–1943“, Berlin år 2000, S. 273

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s