KZ-AUSCHWITZ : BEFRIET 27.Januar 1945 af den Røde Hær

27.Januar 1945

I mange lande bliver befrielsen af den tyske imperialismes KZ-lejr Auschwitz Birkenau idag ihukommet og der bliver gennemført mindemøder og arrangementer for at sætte focus på det systematiske og planlagte folkemord på den
imperialistiske Anti-Komintern-pagt´s fjender
i Europa:  det kapitalistiske Tyskland og Italiens “indre fjender og undermennesker” :  såkaldte “jødekommunister”,  “terrorister” –  “sabotører” – “handicappede”,  “Zigeunere” (dvs Roma og Sinti-folket)- “Jehovas Vidner”;  “jøder” ; “bolsjeviker”.
Mange af KZ-offrene og deres pårørende lever ikke længere iblandt os; men den internationale AUSCHWITZ- bevægelse virker udødelig; præcis som mindet om de millioner af mennesker som gik dødsvejen i KZ-lejrerne.
Mindet om dem er udødeligt. Og vi der lever idag sværger på, at de ikke døde forgæves. Den imperialistiske Antikominternpagts millioner af ofre er idag en mægtig kraft i det antifascistiske og antiimperialistiske kamp.
Denne udødelige millionhær fra dødsriget udgør et mareridt og skrækbillede for vore dages imperialistiske magthavere, dels fordi disse magthavere er arvtagere til de kapitalistiske klassekræfter og stormagter som bragte de fascistiske kræfter til magten i Europa og ikke mindst fordi sejren over fascismen påviser hvilke kræfter den organiserede arbejderklasse under kommunistisk ledelse er i stand til at udløse. * * *
IDAG tiltrækker den internationale AUSCHWITZ-bevægelse nye menneskegenerationer som i solidaritet ønsker at lære og kende til historien om det mest omfattende folkemord siden slave-togterne. Og engagere sig i det antifascistiske arbejde og kamp. Så når visse borgerlige og socialdemokratiske kræfter stræber efter gøre historien om KZ-Auschwitz til en sag for museumsinspektører og historikere, mens de brede befolkningslag skal “marchere fremad” og ikke “hænge sig i fortiden” viser det blot at disse kræfter igen – ligesom på Antikomintern-pagtens og KZ-lejrernes tid – vælger at tjene de kapitalistiske interesser som ikke ønsker at folk drager lærdomme af historien og opnår bevidshed om hvem der bragte Hitler-regimet , Mussolinis regime, Franco-regimet og andre vestlige fascistiske regimer til magten.
Andre borgerlige og kontrarevolutionære kræfter forsøger ligefrem at gøre Auschwitz-dagen til et korstog mod kommunismen og Stalins socialistiske Sovjet. Faktum er at Stalins Røde Hær og deres allierede befriede Europas og Asiens folk fra at synke ned i et barbarisk nazi-fascistisk tyranni under de Euro-japanske storkapitalisters ledelse. Der er flere årsager til at både borgerlige og socialdemokratiske politikere og historikere viderefører Gestapos og Nazi-Tysklands propagandabilleder af Stalin og det socialistiske Sovjet, godt nok med visse modifikationer, f.eks udelader man de mest skrigende feberfantasier og åbenbare løgne om verdens første kommunistiske stat fra Gestapo og CIA´s propagandalaboratorier. * * * * * * *

For det første er “kommunismen” ikke så død som de borgerlige-socialdemokratiske magthavere og medierne gerne vil give indtryk af. Ved at gentage de gamle antikommunistiske skrækhistorier, ved at forstørre og demonisere visse overtrædelser af den socialistiske legitimitet i det “kommunistiske Sovjet” og samtidig gøre Stalin og de revolutionære kommunister ansvarlig for samtlige dødsfald; den fascistisk-trotskistiske femtekolonnes terror og sabotage inde i Sovjetunionen samtidig som man, i lighed med den kristne inkvistion, udpeger Stalin, Lenin og andre kommunister ikke bare som “kættere” og “satans efterfølgere”, men som “historiens værste massemordere” for dermed at afskrække og dermed skræmme folk til at tage afstand fra kommunismen. Det sker samtidig som man forsøger at ophøje de antikommunistiske feberfantasier til rene og “videnskabelige sandheder”, for at overbevise om kapitalismens som den eneste fremtid for menneskeheden og skræmme folk væk fra at gå den kommunistiske vej.
Det minder betænkeligt, ikke bare om socialfascisten Hitlers omtale af Sovjetunionens regering som
“blodbesudlede,gemene forbrydere, .. . . som, i vild blodtørst tilintetgjorde og udryddede millioner af dens ledende intelligens og nu i snart ti år udøver historiens frygteligste terrorregime” ; (Adolf Hitler i “Mein Kampf”)
men også om vore dages gammel-liberale “spin” om det kapitalistiske “frie markeds overlegenhed” og menneskehedens fremtid som en “evig sejlads på kapitalismens frie marked”, og de højreliberale konspirationsteorier om civilisationernes sammenstød (“clash of civilizations”)
* * * * * * * * * * * * * * * * *

For det andet har de samme borgerlige medier, socialdemokraterne og højreopportunister som Ole Sohn (SF); bistået af både erklærede “kommunistiske” grupperinger som Betty F.Carlsson´s “KPiD” og Jørgen Petersens “KP” *); og de “venstreradikale autonome” som taler om “statssocialismen” **) i Østeuropa og Sovjetunion” opmuntret de neo-nazistiske og højreradikale grupper ved at godtage sovjet-ledelsen´s selvopfattelse om at det var “socialismen der brød sammen i 1989” og at “kommunismen døde med Sovjets opløsning i 1991”, som historiske fakta.
Det lig som blev begravet i Moskva i 1991 var ikke kommunistisk, men en revisionistisk; statskapitalistisk karikatur som brød sammen: – årsaget af krisen i den statskapitalistiske “selvforvaltningsøkonomi”, den statslige gældssætning til udenlandske banker, Tjernobyl-atomkraftulykken og det militære sammenbrud i Afghanistan.
Ved at hævde at Sovjet´s sammenbrud var “kommunismens sammenbrud” opmunter de borgerlige og reformistiske medier de neo-og gammelnazistiske revanchistiske grupperinger som især i 1990´erne gennemførte progromer, mordbrand og overfald på “muslimer” og andre ikke-europæiske indvandrere i Tyskland og andre europæiske stater.
Deres revanshcistiske stræben blev opmuntret gennem opfattelser om at “Vi havde ret” – i det nazistiske overfald på Sovjet i 1941 – fordi “kommunismen brød jo sammen i Sovjet i 1991 som “alle borgerlige medier ” påstod.
* * * * * * * * * * * * * * * * *

For det tredje  befinder de borgerlige klasser og deres politikere sig stadig i en forsvarsposition overfor deres forræderi og nazi-kollaboration optil og under krigen. Derfor prøver man stadig idag at fordreje de historiske fakta : at Europas og USA´s kapitalistiske Over- og middelklase og deres borgerlige og socialdemokratiske partier – med hæderlige antifascistiske undtagelser – bragte Hitler, Mussoloni , Franco-regimerne til magten.

Det er et faktum at de kræfter som bragte HITLER , MUSSOLINI og FRANCO til MAGTEN i mellemkrigstidens Europa, idag er mere magtfulde end i tiden optil den verdenskrig de udløste i 1939.

*Idag er det den internationale AUSHWITZ-dag til minde om de millioner af ofre for det fascistiske barberi som udgik fra den vestlige “civilisations hovedland Tyskland ” – også kaldet Holocaust (Tilintetgørelsen).

27.Januar 1945: Stalins Røde Hær har befriet de overlevende fanger i KZ Auschwitz.

AKKURAT den 27.januar 1945 havde styrker fra Den Røde Hær kæmpet sig frem til området hvor det tyske KZ-lejr-kompleks Auschwitz-Birkenau lå og befriede de udsultede og forpinte overlevende fanger. 
Når den Røde Hær og Stalins Sovjetunion viderebragte information om forholdene i KZ-Auschwitz og vidnesbyrd fra de overlevende fanger til de kapitalistiske stormagters medier og politiske ledere i vest blev de afvist som “jødisk-kommunistiske overdrivelser og propaganda”.

800px-czeslawakwoka1

12 årige polske Czesława Kwoka var en af de tusinder af “undermennesker” som ifølge den tysk-fascistiske besættelsesmagt ikke havde nogle “menneskerettigheder”: Czesława blev tvangsanbragt i KZ Auschwitz  den 13 december 1942. Hun oplevede ikke foråret 1943 men døde tre måneder ;senere  den 12 marts 1943.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Selv idag 63 år efter ser man tydelige tegn på at de borgerlige og reaktionære kræfter har problemer med beskrivelsen af KZ-Auschwitz. Kulturredaktør Mikael van Reis på det borgerlige dagblad Gøteborgs Posten vælger at formulere sig sådan her :
Idag er det Holocaust mindesdag og 63 år siden de allierede tropper nåede Auschwitz.”
Læg mærke til den orwellianske omskrivning af “tropper fra Sovjetunionens Røde Hær” til det mere acceptable udtryk for den borgerlige redaktør: “allierede tropper”. Tankerne går i retning af . . . . ? noget andet . . . . end kendsgerningen at “Stalins Røde Hær befriede KZ-Auschwitz”.
* * * * *
Journalisten Mikael van Reis har læst et vidnesbyrd af Schlomo Venezia som indrammer katastrofen i desshisnande vidd och detalj. Venezia overlevede otte måneder i Infernos nederste kreds.

Ny BOG med en KZ-fanges Erindringer fra *Schlomo Venezia *Sonderkommando – ett vittnesmål * Oversættning: Lotta Riad* Forlag:Bonniers

Den tidligere hønseavler og SS-leder Heinrich Himmler sætte pris på landbrug og beordrede derfor Joachim Caesar som chef for landbrugsafdelningen til at opføre en mønster-parkhave i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau. Det gjorde han i formen af en kosmisk plan hvor fire dyrkede jordstykker blev delt af fire stier som forestiller paradisets floder og som mødes i midtercirkelens livstræ. Denne plantering blev placeret i umiddelbar tilslutning til gaskammeret i Krematorium II som var omgivet af høje hække for at forhindre indsyn. Beplantningen var altså afset som et sidste glimt af verden for de tusinder som gik mod sin snarlige død. Lejren blev fotografet fra luften sommeren 1944 af de allieredes fly som intresserde sig for I G Farbens Bunafabrik lige ved siden af . Lejrens funktioner blev identifiseret langt senere, men hvad troede fotoanalytikerne at de så på disse luftfotos sommeren 1944 ? Det var under maj til juli som godt 400 000 ungarske jøder blev myrdet i de fotograferade bygninger. Denne sidste sommer stod kapaciteten i top.


*  Buna-Werke – eller Auschwitz III -Monowitz * var en arbejdslejr som var under kontrol af den kapitalistiske monopol-Koncern IG Farbenindustrie. Den lå i tilslutning til det enorme Auschwitz-Birkenau KZ-lejrsystem. Herfra rekruterede IG-Farben billig arbejdskraft som så at sige blev udbyttet til sidste dråbe sved og blod. Det var den kapitalistiske drøm om arbejdskraft uden rettigheder og uden løn der blev virkeliggjort. Fra KZ-Auschwitz blev titusinder af fanger udskrevet til arbejde i IG-Farben fabrikkerne. Ingen af dem overlevede. *

I september blev Bunafabriken bombarderet , men ikke dødsfabriken. Sammenlagt blev mellem 1,5 og 2 millioner mennesker myrdet i Auschwitz-systemet. Betragter man nu billederna fra august 1944 kan man faktisk skelne Caesars have. Paradisets symmetriske utopi indføjet i Infernoets morderiske eksakte dystopi. Fuldbyrdet kynisme. Dog forblev parken længe uidentifiseret. Den amerikanske kunstner Ronald Jones gjorde Caesars kosmiske park til udgangspunkt for et værk som blandt andet visades på Borås konstmuseum 1999. Shoa eller Holocaust var “det største mordprojekt som nogensinde er udformet af mennesket” konstaterer den italienske forsker Marcello Pezzetti og de fem Auschwitzkrematorier var “det største mordkompleks som mennesket nogensinde udviklet”. For at transportere hundretusinder af mennesker fra hele Europa med hensigten at aflive dem pinefuldt i det sydlige Polen, krævedes et enormt logistisk apparat hvor hvert hjul skulle snurre for at dødsmaskinen skulle kunne arbejde nat såvel som dag. Mobiliseringen var total.
*PRIMO LEVI* overlevede KZ-fangenskabet som en af de tusinder af Auschwitz-fanger som Stalins Røde Hær befriede i januar 1945
Selv da krigslykken på østfronten svigtede. Togene skulle rulle. Processen havde tre tidsmæssige skridt – først juridisk diskriminering af jøderne, siden social ghettoisering og endelig deportation og udryddelse. Denna sidste kreds koncentreres til krematorierne og da fly-billederne blev taget befinder den enogtyveårige Schlomo Venezia i Krematorium III i Auschwitz-Birkenau som udvalgt til Sonderkommando, specialkommandoen, som bestod af de jøder som skulle arbejde i krematorierne.
Nazisternes mål med folkemordet på Europas og Sovjetunionens “undermennesker” var også udslettelsen af alle vidner. Altså blev medlemmerne af Sonderkommando gasset efter nogle måneder. Det lykkedes for Venezia som en af de meget få at overleve i otte måneder og han overlever således også oprøret i oktober 1944 og dødsmarscherne til Østrig. Han stifter familie, men er tavs om hans erfaringer i syvogfyrre (47) år. Først da klarer han at fortælle.
Den samtalesbog med ham som nu findes på svensk ramar in katastrofen i hisnande vidd och detalj. Han var en af de 46 000 jøder som blev deporteret fra Saloniki hvor omstændighederne var fattige, informationerne få, men familiebåndene stærke.

De var dele af den store italiensk-jødiske koloni som blev beskyttet af et italiensk statsborgerskab, men efter 1943 vender lykken og hele familien deporteres. Schlomo havner altså som ung og stærk i helvedestrattens nederste kreds. Sonderkommando skulle tvinge folk til at tage klæderne af, genne dem ind i båsene, for derefter at slæbe de døde ud, klippe hårfletninger, trække guldplumber ud af tænderne,  rengøre gaskamrene og brænde ligene. Hver transport tog tre dage at ekspedere. Døden trak fulde huse, som Paul Celan formulerede det. Der fandtes inget valg – for den som ikke deltog hele vejen ventede et nakkeskud fra den bestialiske sergant Moll, også kaldt Malahamove eller Dødsengelen.
Alligevel medverkade Sonderkommando ikke håndgribeligt i mordvirksomheden, det tog “tyskeren” sig af til mesterskab, men de kommer så tæt på som er absolut muligt når de tvinges til at føre de ældre fanger til nakkeskud.  En bråddjup formulering hos Venezia fäster sig. De dömda skall känna att också de dödar de dömda, alltså sig själva: “Jag tyckte att det värsta var att man tvingades låta den döde ramla ihop. Man kände tyngden från kroppen i fallet som man drogs med i mot sin vilja. Det var hemskt att höra kroppen falla till marken. Även om jag visste att personen var död gjorde jag allt för att mildra fallet.” Han befinner sig i helvetet och kanske minns Schlomo Venezia den femte sangen slutrader i Dantes Inferno: “af angst blev jeg som en døende og faldt i magtesløshed ; og siden faldt jeg, som en død krop falder.” E caddi come corpo morto cade. Schlomo Venezias ekstreme erfaringer findes nu her samlet i al sin forfærdelige ro og ligesom Primo Levi bekræfter han den overlevandes sorte sygdom – den om livstids tab af livsglæde: “Alt fører mig tilbage til lejren … Man forlader aldrig rigtigt krematoriet.”

Man kan tro at efter treds år er denne katastrofe grundigt udforsket, men som pionerenn Raul Hilberg påpegede kort før sin død august i fjor er det måske kun omkring tyve procent af holocaust vi har kendskab til. Han havde sandsynligvis kendskab til den franske katolske præsten Patrick Desbois enestående, nu pågående arbejde at med landbefolkningens hjælp dokumentere hundredevis, tidligere ukendte massegrave i Ukraine. Dér gjaldt det kugler og ikke gas da nazisternas mobile dødsskvadroner startede deres turné i landskabet under sommeren 1941. Desbois er udrustet med præstekappe, tolk, kameramand, kartograf, ballistiske eksperter og en meget tilbageholdende, ikke-anklagende ro. Hans beregninger forhøjer ganske vist de tidigare kalkyler væsenligt, om antalet myrdede i Ukraine til mellem 1 og 1,5 millioner. “Vi har ventet længe på Jer”, siger de aldrende bønder

slutter Mikael van Reis hans anmeldelse.
w54* —-
Fanger i tysk KZ-lejr

FAKTA om KZ–AUSCHWITZ

KZ-lejr er en forkortning af det tyske udtryk “Konzentrations Lager”, som egentlig stammer fra engelsk: “concentrations camp” som de engelske imperialister oprettede i Sydafrika og Kenya, da de koloniserede disse lande og folk i det 19.århundrede. Også da med millioner af ofre. AUSCHWITZ er det tyske navn på Oswięcim, den polske egn og by; ikke langt fra Krakow og Katowice.
I begyndelsen af 1940 blev flere koncentrations- og tilintetgørelseslejre bygget i det tyskbesatte område. De tre hovedlejre var: Auschwitz I, her myrdedes cirka 70 000 polske intellektuelle og sovjetiske krigsfanger.
Auschwitz II (Birkenau), Tilintetgørelseslejren hvor ca 1,5 millioner mennesker myrdedes, hvoraf en million var jøder og 19 000 romer.  Auschwitz III (Monowitz). Arbejdslejr for den kapitalistiske tyske koncern IG Farben. Den sidste transport af jøder ankom fra Berlin den 5 januari 1945. DEn 17. og 18. januar beordrede den tyske lejrkommando generel evakuering. Cirka 66 000 udmargede fanger blev tvunget ut på en marsch i vinterkulden med retning mod andre koncentrationslejre i det Tyske Rige og Østrig. Da den RØDE HÆR når frem til lejren findes 7 000 fanger tilbage , de som var for syge for marschen. * * – – – – – – – – –

Læs mere på AUSCHWITZ.org.pl

I hele Europa og Sovjetunionen blev 18 millioner holdt som fanger i de nazi-fascistiske KZ-lejre. For 12 millioner af disse mennesker blev KZ-lejrerne deres sidste opholdssted hvad enten de blev gasset, skudt, tortureret eller udsultet til døde.      Det borgerlige dagblad Gøteborgs Posten skriver bl.a i sin leder 27.januar:

Minnesdag for offren Insikten att Förintelsen var en nøje planlagt monstruös forbrydelse med mange millioner offrer får aldrig förblekna. Det var som ett sort hul. Ingenting fanns i bøgerna. I begyndelsen famlede den katolske præst Patrick Desbois efter dokumentation i sin søgen efter sandheden om nazisternes forbrydelser i det tyskbesatte Ukraina under Anden Verdenskrig.
Men han fik kontakt med gamla mennesker, som sedan dess burit på sina minnen av vad de bevittnat. De visade var massgravarna fanns. Många hundra har lokaliserats under de senaste årens sökande. Ett inte alldeles tydligt medvetande om omfattningen av den del av de nazistiska massmorden som begicks i Ukraina har klarnat. Nu finns de konkreta beläggen och vittnesmålen, tack vare den franske prästen. Hans insats skildras i Times senaste nummer.
Alene i Ukraine blev langt over en million mennesker myrdet, de fleste jøder som blev udsat for nazisternes udryddelsespolitik.
I dag på Förintelsens minnesdag hedras de mange millioner som föll offer för det kapitalistiske og imperialistiske Hitler-regime. Meningen med minnesdagen stræker sig längre så. Den är en varje år återkommande maning till manifestationer för att minnena inte skall blekna bort. Men den är också en allvarlig påminnelse om hur viktigt det är att inte trivialisera det förfärliga som hände och låta sig invaggas i föreställningar om att framtiden ändå är trygg mot sådana hot. Efterkrigstiden – om vi ser oförvillat på vår värld – stärker knappast tron att vi kan låta vår uppmärksamhet på hot mot mänskliga rättigheter avtrubbas. Förintelsekonferensen i Stockholm år 2000 hölls bland annat därför att okunnigheten föreföll ha ökat med avståndet i tid. Riksdagen skapade Forum för levande historia av samma skäl. Uppdraget är inte begränsat till nazismens brott. . . . .. Det har vållat en del pinsam oro och protester bland dem som på ett eller annat sätt kan räknas sig till sympatisörerna. Nazismens brottsliga avsikter var kända från början, men många ville inte tro at det kunde bli så illa. Sverige täppte alltmer till sina gränser för jødiske flygtninge. Til forskel fra en del annat kan det inte förklaras som bara et udslag av realpolitik for at forsøge hålla landet utanför kriget. Inte heller uppvägs det av att Raoul Wallenberg genom modiga insatser ändå lyckades rädda livet på många tusen judar. Vi kan inte påverka historien i efterhand, men får inte heller tillåta att den förvrängs. Målinger tyder på at kundskabet om nazismen og Holocaust er forbedret end da historiefaget kom i anden række i skolen. Det er positivt, men går selvklart ikke at slå sig til ro med. Patrick Desbois udholdende arbejde er et af flere eksempeler på at billedet af det nazistiske folkemord stadig er ufuldstændigt. Auschwitz-dagen er også en nødvendig påmindelse om det.”

————-NOTE:Om Patrick Desbois, se interview i New York Times samt på
www.ushmm.org hvor der findes billedkilder.

*)”KP” og “KPID” var R-S-SF-regeringen´s og EL´s små støttepartier som åbent erklærer at “det var socialismen som brød sammen” i Sovjet i 1991, helt i samme ånd som det Sovjet-afhængige og finansierede “DKP” (Ole Sohn,Frank Aaen,og andre).

I sit oplæg på et fællesmøde 2 mellem “KP(ML)” og KPiD om et program for en sammenslutning af de to grupperinger udtalte Martin Jensen fra “KPid” nemlig:
“Vi undrer os derfor over når Jørgen i DKP/ML’s jubilæumsinterview i Arbejderen hævdede at DKP/ML blev dannet i 1978 på grund af DKP’s højredrejning. I 1976 vedtog DKP sit program, der i mangt og meget svarer til det vi diskuterer på disse 3 møder mellem vores ledelser. (…)
Men grundlæggende er vores program ikke et opgør med 1976 programmet.”

**) DE Venstre-Radikales snak om “Statssocialismen” rejser spørgsmålet om der findes en “Privatsocialisme” (læs mere i “sjov med de Venstre-Radikale”)

Reklamer

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s