1918-2018 >> 100 året for udbruddet af den “spanske syge” i kølvandet på den Første Imperialistiske verdenskrig

MARTS 2018

I foråret 1918 har arbejderklassen og folkene i Europa gennemlevet og kæmpet sig igennem et næsten fire års imperialistisk blodbad. Arbejderklassens protester og oprør mod krigen, forarmelsen og nøden tvinger de borgerlige og socialdemokratisk-revisionistiske politikere, til at afslutte krigen i 1918.

Første Verdenskrig var en imperialistisk røverkrig som officielt har krævet 10 millioner menneskeliv , de fleste unge mænd, som de borgerlige og socialdemokratiske politikere uden at tøve ofrer, for at tilfredsstille de storkapitalistiske imperialistiske interesser som var den egentlige “godfather” til krigen.
Det er Europas og Ruslands kulturbærende revolutionære og demokratiske klasser; først og fremmest arbejderklassen, de arbejdende bønder og den progressive intelligens i Rusland, Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien der sætter en stopper for det imperialistiske blodbad, især efter omstyrtelsen af det blodryppende imperialistiske Czarregime og det social-revolutionære Kerenski-regime som efter Czarens fald i marts 1917 fortætter krigen helt frem til regimets fald.
Det reaktionære krigsførende Kerenskij-regime bliver styrtet i november 1917 hvor arbejderklassen i alliance med de arbejdende bønder under ledelse af det marxistiske Ruslands Socialdemokratiske ArbejderParti erobrer magten under parolerne om BRØD, JORD og FRED og “AL MAGT TIL RÅDENE” af arbejder- bonde og soldater-deputerede (sovjettter på russisk).
Arbejderklassens og de arbejdende bønders magtovertagelse i Rusland udløser

Arbejderklassen og andre arbejdendes levestandard var under krigen faldet med 48 procent i Tyskland, opimod 25 procent i Frankrig , omkring 20 procent i England og 10- 15 procent i Italien og Japan.
Kejserrigets Tysklands industriproduktionen var i efteråret 1918 faldet til 57 % af niveauet inden krigsudbruddet i 1914. I Kejserriget Østrig-Ungarn og Bulgarien er det sociale og økonomiske forfald endnu dybere.

I foråret 1918 når en sygdoms epidemi det neutrale Spanien. Det er en virus som allerede i 1917 kræver tusinder af liv på begge sider af skyttegravene. Men i de krigsførende landes borgerlige og socialdemoktatiske medier eksisterer denne sygdomsepedimi ikke. Selvom den dødelige “spanske syge allerede i 1917 kræver tusinder af menneskeliv i de krigsførende lande skriver de krigsførende imperialistiske landes presse intet om denne dødelige virus som allerrede i slutningen af krigsåret 1917 har fået et epidemisk omfang.
De imperialistiske staters herskende klasser frygter at offentlighedens kendskab til den dødelige virus skal øge den folkelige modstand til det imperialistiske blodbad som i efteråret 1917 er inde på sit fjerde år. Det kan resultere i en udhuling af “krigsmoralen”. For at opretholde den chauvinistiske krigs-“moral” bliver “nyheden” om epidemien censureret væk i de krigsførende staters borgerlige og socialdemokratisk-revisionistiske medier. (radio og aviser)
For den “spanske syge” er ikke nogen “spansk ” sygdom sådan som det bliver påstået, men sygdommen er en følge af den imperialistiske krig som har påført arbejderklassen og folkene social-økonomisk og sundhedsmæssig forfald og dermed forringet immunforsvar.

Men når sydomsepedimien når det neutrale Spanien svømmer de imperalistiske medier i de krigsførende lande over med “nyheden” om “udbruddet af den spanske syge”. Imperialismens “fake news” medier brugte allerede dengang censur og spedte forvirring for at tilsløre imperialismens morderiske karakter.
Den “spanske syge” rammer en trededel af jordens mennesker og kræver flere end 50 millioner menneskeliv. Det er den alvorligste epidemi som har ramt menneskeheden siden pest-epidemien. Når denne virus som direkte udspringer af de forringede sundhedsforhold ,sulten og underernæringen under den imperialistiske krig når sit dræbende klimaks mister 180 tusind (180.000) mennesker livet hver eneste dag og nat. Den “spanske syge” når også de neutrale Skandinaviske lande . Godt 14 tusind (14.000) mennesker mister livet i Danmark som en følge af den pandemi som følger i den Første Verdenskrigs bloddryppende kølvand.

Reklamer

KZ-AUSCHWITZ : BEFRIET 27.Januar 1945 af den Røde Hær

27.Januar 1945

I mange lande bliver befrielsen af den tyske imperialismes KZ-lejr Auschwitz Birkenau idag ihukommet og der bliver gennemført mindemøder og arrangementer for at sætte focus på det systematiske og planlagte folkemord på den
imperialistiske Anti-Komintern-pagt´s fjender
i Europa:  det kapitalistiske Tyskland og Italiens “indre fjender og undermennesker” :  såkaldte “jødekommunister”,  “terrorister” –  “sabotører” – “handicappede”,  “Zigeunere” (dvs Roma og Sinti-folket)- “Jehovas Vidner”;  “jøder” ; “bolsjeviker”.
Mange af KZ-offrene og deres pårørende lever ikke længere iblandt os; men den internationale AUSCHWITZ- bevægelse virker udødelig; præcis som mindet om de millioner af mennesker som gik dødsvejen i KZ-lejrerne.
Mindet om dem er udødeligt. Og vi der lever idag sværger på, at de ikke døde forgæves. Den imperialistiske Antikominternpagts millioner af ofre er idag en mægtig kraft i det antifascistiske og antiimperialistiske kamp.
Denne udødelige millionhær fra dødsriget udgør et mareridt og skrækbillede for vore dages imperialistiske magthavere, dels fordi disse magthavere er arvtagere til de kapitalistiske klassekræfter og stormagter som bragte de fascistiske kræfter til magten i Europa og ikke mindst fordi sejren over fascismen påviser hvilke kræfter den organiserede arbejderklasse under kommunistisk ledelse er i stand til at udløse. * * *
IDAG tiltrækker den internationale AUSCHWITZ-bevægelse nye menneskegenerationer som i solidaritet ønsker at lære og kende til historien om det mest omfattende folkemord siden slave-togterne. Og engagere sig i det antifascistiske arbejde og kamp. Så når visse borgerlige og socialdemokratiske kræfter stræber efter gøre historien om KZ-Auschwitz til en sag for museumsinspektører og historikere, mens de brede befolkningslag skal “marchere fremad” og ikke “hænge sig i fortiden” viser det blot at disse kræfter igen – ligesom på Antikomintern-pagtens og KZ-lejrernes tid – vælger at tjene de kapitalistiske interesser som ikke ønsker at folk drager lærdomme af historien og opnår bevidshed om hvem der bragte Hitler-regimet , Mussolinis regime, Franco-regimet og andre vestlige fascistiske regimer til magten.
Andre borgerlige og kontrarevolutionære kræfter forsøger ligefrem at gøre Auschwitz-dagen til et korstog mod kommunismen og Stalins socialistiske Sovjet. Faktum er at Stalins Røde Hær og deres allierede befriede Europas og Asiens folk fra at synke ned i et barbarisk nazi-fascistisk tyranni under de Euro-japanske storkapitalisters ledelse. Der er flere årsager til at både borgerlige og socialdemokratiske politikere og historikere viderefører Gestapos og Nazi-Tysklands propagandabilleder af Stalin og det socialistiske Sovjet, godt nok med visse modifikationer, f.eks udelader man de mest skrigende feberfantasier og åbenbare løgne om verdens første kommunistiske stat fra Gestapo og CIA´s propagandalaboratorier. * * * * * * *

For det første er “kommunismen” ikke så død som de borgerlige-socialdemokratiske magthavere og medierne gerne vil give indtryk af. Ved at gentage de gamle antikommunistiske skrækhistorier, ved at forstørre og dæmonisere visse overtrædelser af den socialistiske legitimitet i det “kommunistiske Sovjet” og samtidig gøre Stalin og de revolutionære kommunister ansvarlig for samtlige dødsfald; den fascistisk-trotskistiske femtekolonnes terror og sabotage inde i Sovjetunionen samtidig som man, i lighed med den kristne inkvistion, udpeger Stalin, Lenin og andre kommunister ikke bare som “kættere” og “satans efterfølgere”, men som “historiens værste massemordere” for dermed at afskrække og dermed skræmme folk til at tage afstand fra kommunismen. Det sker samtidig som man forsøger at ophøje de antikommunistiske feberfantasier til rene og “videnskabelige sandheder”, for at overbevise om kapitalismens som den eneste fremtid for menneskeheden og skræmme folk væk fra at gå den kommunistiske vej.
Det minder betænkeligt, ikke bare om socialfascisten Hitlers omtale af Sovjetunionens regering som
“blodbesudlede,gemene forbrydere, .. . . som, i vild blodtørst tilintetgjorde og udryddede millioner af dens ledende intelligens og nu i snart ti år udøver historiens frygteligste terrorregime” ; (Adolf Hitler i “Mein Kampf”)
men også om vore dages gammel-liberale “spin” om det kapitalistiske “frie markeds overlegenhed” og menneskehedens fremtid som en “evig sejlads på kapitalismens frie marked”, og de højreliberale konspirationsteorier om civilisationernes sammenstød (“clash of civilizations”)
* * * * * * * * * * * * * * * * *

For det andet har de samme borgerlige medier, socialdemokraterne og højreopportunister som Ole Sohn (SF); bistået af både erklærede “kommunistiske” grupperinger som Betty F.Carlsson´s “KPiD” og Jørgen Petersens “KP” *); og de “venstreradikale autonome” som taler om “statssocialismen” **) i Østeuropa og Sovjetunion” opmuntret de neo-nazistiske og højreradikale grupper ved at godtage sovjet-ledelsen´s selvopfattelse om at det var “socialismen der brød sammen i 1989” og at “kommunismen døde med Sovjets opløsning i 1991”, som historiske fakta.
Det lig som blev begravet i Moskva i 1991 var ikke kommunistisk, men en revisionistisk; statskapitalistisk karikatur som brød sammen: – årsaget af krisen i den statskapitalistiske “selvforvaltningsøkonomi”, den statslige gældssætning til udenlandske banker, Tjernobyl-atomkraftulykken og det militære sammenbrud i Afghanistan.
Ved at hævde at Sovjet´s sammenbrud var “kommunismens sammenbrud” opmunter de borgerlige og reformistiske medier de neo-og gammelnazistiske revanchistiske grupperinger som især i 1990´erne gennemførte progromer, mordbrand og overfald på “muslimer” og andre ikke-europæiske indvandrere i Tyskland og andre europæiske stater.
Deres revanshcistiske stræben blev opmuntret gennem opfattelser om at “Vi havde ret” – i det nazistiske overfald på Sovjet i 1941 – fordi “kommunismen brød jo sammen i Sovjet i 1991 som “alle borgerlige medier ” påstod.
* * * * * * * * * * * * * * * * *

For det tredje  befinder de borgerlige klasser og deres politikere sig stadig i en forsvarsposition overfor deres forræderi og nazi-kollaboration optil og under krigen. Derfor prøver man stadig idag at fordreje de historiske fakta : at Europas og USA´s kapitalistiske Over- og middelklase og deres borgerlige og socialdemokratiske partier – med hæderlige antifascistiske undtagelser – bragte Hitler, Mussoloni , Franco-regimerne til magten.

Det er et faktum at de kræfter som bragte HITLER , MUSSOLINI og FRANCO til MAGTEN i mellemkrigstidens Europa, idag er mere magtfulde end i tiden optil den verdenskrig de udløste i 1939.

*Idag er det den internationale AUSHWITZ-dag til minde om de millioner af ofre for det fascistiske barberi som udgik fra den vestlige “civilisations hovedland Tyskland ” – også kaldet Holocaust (Tilintetgørelsen).

27.Januar 1945: Stalins Røde Hær har befriet de overlevende fanger i KZ Auschwitz.

AKKURAT den 27.januar 1945 havde styrker fra Den Røde Hær kæmpet sig frem til området hvor det tyske KZ-lejr-kompleks Auschwitz-Birkenau lå og befriede de udsultede og forpinte overlevende fanger. 
Når den Røde Hær og Stalins Sovjetunion viderebragte information om forholdene i KZ-Auschwitz og vidnesbyrd fra de overlevende fanger til de kapitalistiske stormagters medier og politiske ledere i vest blev de afvist som “jødisk-kommunistiske overdrivelser og propaganda”.

800px-czeslawakwoka1

12 årige polske Czesława Kwoka var en af de tusinder af “undermennesker” som ifølge den tysk-fascistiske besættelsesmagt ikke havde nogle “menneskerettigheder”: Czesława blev tvangsanbragt i KZ Auschwitz  den 13 december 1942. Hun oplevede ikke foråret 1943 men døde tre måneder ;senere  den 12 marts 1943.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Selv idag 63 år efter ser man tydelige tegn på at de borgerlige og reaktionære kræfter har problemer med beskrivelsen af KZ-Auschwitz. Kulturredaktør Mikael van Reis på det borgerlige dagblad Gøteborgs Posten vælger at formulere sig sådan her :
Idag er det Holocaust mindesdag og 63 år siden de allierede tropper nåede Auschwitz.”
Læg mærke til den orwellianske omskrivning af “tropper fra Sovjetunionens Røde Hær” til det mere acceptable udtryk for den borgerlige redaktør: “allierede tropper”. Tankerne går i retning af . . . . ? noget andet . . . . end kendsgerningen at “Stalins Røde Hær befriede KZ-Auschwitz”.
* * * * *
Journalisten Mikael van Reis har læst et vidnesbyrd af Schlomo Venezia som indrammer katastrofen i desshisnande vidd och detalj. Venezia overlevede otte måneder i Infernos nederste kreds.

Ny BOG med en KZ-fanges Erindringer fra *Schlomo Venezia *Sonderkommando – ett vittnesmål * Oversættning: Lotta Riad* Forlag:Bonniers

Den tidligere hønseavler og SS-leder Heinrich Himmler sætte pris på landbrug og beordrede derfor Joachim Caesar som chef for landbrugsafdelningen til at opføre en mønster-parkhave i koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau. Det gjorde han i formen af en kosmisk plan hvor fire dyrkede jordstykker blev delt af fire stier som forestiller paradisets floder og som mødes i midtercirkelens livstræ. Denne plantering blev placeret i umiddelbar tilslutning til gaskammeret i Krematorium II som var omgivet af høje hække for at forhindre indsyn. Beplantningen var altså afset som et sidste glimt af verden for de tusinder som gik mod sin snarlige død. Lejren blev fotografet fra luften sommeren 1944 af de allieredes fly som intresserde sig for I G Farbens Bunafabrik lige ved siden af . Lejrens funktioner blev identifiseret langt senere, men hvad troede fotoanalytikerne at de så på disse luftfotos sommeren 1944 ? Det var under maj til juli som godt 400 000 ungarske jøder blev myrdet i de fotograferade bygninger. Denne sidste sommer stod kapaciteten i top.


*  Buna-Werke – eller Auschwitz III -Monowitz * var en arbejdslejr som var under kontrol af den kapitalistiske monopol-Koncern IG Farbenindustrie. Den lå i tilslutning til det enorme Auschwitz-Birkenau KZ-lejrsystem. Herfra rekruterede IG-Farben billig arbejdskraft som så at sige blev udbyttet til sidste dråbe sved og blod. Det var den kapitalistiske drøm om arbejdskraft uden rettigheder og uden løn der blev virkeliggjort. Fra KZ-Auschwitz blev titusinder af fanger udskrevet til arbejde i IG-Farben fabrikkerne. Ingen af dem overlevede. *

I september blev Bunafabriken bombarderet , men ikke dødsfabriken. Sammenlagt blev mellem 1,5 og 2 millioner mennesker myrdet i Auschwitz-systemet. Betragter man nu billederna fra august 1944 kan man faktisk skelne Caesars have. Paradisets symmetriske utopi indføjet i Infernoets morderiske eksakte dystopi. Fuldbyrdet kynisme. Dog forblev parken længe uidentifiseret. Den amerikanske kunstner Ronald Jones gjorde Caesars kosmiske park til udgangspunkt for et værk som blandt andet visades på Borås konstmuseum 1999. Shoa eller Holocaust var “det største mordprojekt som nogensinde er udformet af mennesket” konstaterer den italienske forsker Marcello Pezzetti og de fem Auschwitzkrematorier var “det største mordkompleks som mennesket nogensinde udviklet”. For at transportere hundretusinder af mennesker fra hele Europa med hensigten at aflive dem pinefuldt i det sydlige Polen, krævedes et enormt logistisk apparat hvor hvert hjul skulle snurre for at dødsmaskinen skulle kunne arbejde nat såvel som dag. Mobiliseringen var total.
*PRIMO LEVI* overlevede KZ-fangenskabet som en af de tusinder af Auschwitz-fanger som Stalins Røde Hær befriede i januar 1945
Selv da krigslykken på østfronten svigtede. Togene skulle rulle. Processen havde tre tidsmæssige skridt – først juridisk diskriminering af jøderne, siden social ghettoisering og endelig deportation og udryddelse. Denna sidste kreds koncentreres til krematorierne og da fly-billederne blev taget befinder den enogtyveårige Schlomo Venezia i Krematorium III i Auschwitz-Birkenau som udvalgt til Sonderkommando, specialkommandoen, som bestod af de jøder som skulle arbejde i krematorierne.
Nazisternes mål med folkemordet på Europas og Sovjetunionens “undermennesker” var også udslettelsen af alle vidner. Altså blev medlemmerne af Sonderkommando gasset efter nogle måneder. Det lykkedes for Venezia som en af de meget få at overleve i otte måneder og han overlever således også oprøret i oktober 1944 og dødsmarscherne til Østrig. Han stifter familie, men er tavs om hans erfaringer i syvogfyrre (47) år. Først da klarer han at fortælle.
Den samtalesbog med ham som nu findes på svensk ramar in katastrofen i hisnande vidd och detalj. Han var en af de 46 000 jøder som blev deporteret fra Saloniki hvor omstændighederne var fattige, informationerne få, men familiebåndene stærke.

De var dele af den store italiensk-jødiske koloni som blev beskyttet af et italiensk statsborgerskab, men efter 1943 vender lykken og hele familien deporteres. Schlomo havner altså som ung og stærk i helvedestrattens nederste kreds. Sonderkommando skulle tvinge folk til at tage klæderne af, genne dem ind i båsene, for derefter at slæbe de døde ud, klippe hårfletninger, trække guldplumber ud af tænderne,  rengøre gaskamrene og brænde ligene. Hver transport tog tre dage at ekspedere. Døden trak fulde huse, som Paul Celan formulerede det. Der fandtes inget valg – for den som ikke deltog hele vejen ventede et nakkeskud fra den bestialiske sergant Moll, også kaldt Malahamove eller Dødsengelen.
Alligevel medverkade Sonderkommando ikke håndgribeligt i mordvirksomheden, det tog “tyskeren” sig af til mesterskab, men de kommer så tæt på som er absolut muligt når de tvinges til at føre de ældre fanger til nakkeskud.  En bråddjup formulering hos Venezia fäster sig. De dömda skall känna att också de dödar de dömda, alltså sig själva: “Jag tyckte att det värsta var att man tvingades låta den döde ramla ihop. Man kände tyngden från kroppen i fallet som man drogs med i mot sin vilja. Det var hemskt att höra kroppen falla till marken. Även om jag visste att personen var död gjorde jag allt för att mildra fallet.” Han befinner sig i helvetet och kanske minns Schlomo Venezia den femte sangen slutrader i Dantes Inferno: “af angst blev jeg som en døende og faldt i magtesløshed ; og siden faldt jeg, som en død krop falder.” E caddi come corpo morto cade. Schlomo Venezias ekstreme erfaringer findes nu her samlet i al sin forfærdelige ro og ligesom Primo Levi bekræfter han den overlevandes sorte sygdom – den om livstids tab af livsglæde: “Alt fører mig tilbage til lejren … Man forlader aldrig rigtigt krematoriet.”

Man kan tro at efter treds år er denne katastrofe grundigt udforsket, men som pionerenn Raul Hilberg påpegede kort før sin død august i fjor er det måske kun omkring tyve procent af holocaust vi har kendskab til. Han havde sandsynligvis kendskab til den franske katolske præsten Patrick Desbois enestående, nu pågående arbejde at med landbefolkningens hjælp dokumentere hundredevis, tidligere ukendte massegrave i Ukraine. Dér gjaldt det kugler og ikke gas da nazisternas mobile dødsskvadroner startede deres turné i landskabet under sommeren 1941. Desbois er udrustet med præstekappe, tolk, kameramand, kartograf, ballistiske eksperter og en meget tilbageholdende, ikke-anklagende ro. Hans beregninger forhøjer ganske vist de tidigare kalkyler væsenligt, om antalet myrdede i Ukraine til mellem 1 og 1,5 millioner. “Vi har ventet længe på Jer”, siger de aldrende bønder

slutter Mikael van Reis hans anmeldelse.
w54* —-
Fanger i tysk KZ-lejr

FAKTA om KZ–AUSCHWITZ

KZ-lejr er en forkortning af det tyske udtryk “Konzentrations Lager”, som egentlig stammer fra engelsk: “concentrations camp” som de engelske imperialister oprettede i Sydafrika og Kenya, da de koloniserede disse lande og folk i det 19.århundrede. Også da med millioner af ofre. AUSCHWITZ er det tyske navn på Oswięcim, den polske egn og by; ikke langt fra Krakow og Katowice.
I begyndelsen af 1940 blev flere koncentrations- og tilintetgørelseslejre bygget i det tyskbesatte område. De tre hovedlejre var: Auschwitz I, her myrdedes cirka 70 000 polske intellektuelle og sovjetiske krigsfanger.
Auschwitz II (Birkenau), Tilintetgørelseslejren hvor ca 1,5 millioner mennesker myrdedes, hvoraf en million var jøder og 19 000 romer.  Auschwitz III (Monowitz). Arbejdslejr for den kapitalistiske tyske koncern IG Farben. Den sidste transport af jøder ankom fra Berlin den 5 januari 1945. DEn 17. og 18. januar beordrede den tyske lejrkommando generel evakuering. Cirka 66 000 udmargede fanger blev tvunget ut på en marsch i vinterkulden med retning mod andre koncentrationslejre i det Tyske Rige og Østrig. Da den RØDE HÆR når frem til lejren findes 7 000 fanger tilbage , de som var for syge for marschen. * * – – – – – – – – –

Læs mere på AUSCHWITZ.org.pl

I hele Europa og Sovjetunionen blev 18 millioner holdt som fanger i de nazi-fascistiske KZ-lejre. For 12 millioner af disse mennesker blev KZ-lejrerne deres sidste opholdssted hvad enten de blev gasset, skudt, tortureret eller udsultet til døde.      Det borgerlige dagblad Gøteborgs Posten skriver bl.a i sin leder 27.januar:

Minnesdag for offren Insikten att Förintelsen var en nøje planlagt monstruös forbrydelse med mange millioner offrer får aldrig förblekna. Det var som ett sort hul. Ingenting fanns i bøgerna. I begyndelsen famlede den katolske præst Patrick Desbois efter dokumentation i sin søgen efter sandheden om nazisternes forbrydelser i det tyskbesatte Ukraina under Anden Verdenskrig.
Men han fik kontakt med gamla mennesker, som sedan dess burit på sina minnen av vad de bevittnat. De visade var massgravarna fanns. Många hundra har lokaliserats under de senaste årens sökande. Ett inte alldeles tydligt medvetande om omfattningen av den del av de nazistiska massmorden som begicks i Ukraina har klarnat. Nu finns de konkreta beläggen och vittnesmålen, tack vare den franske prästen. Hans insats skildras i Times senaste nummer.
Alene i Ukraine blev langt over en million mennesker myrdet, de fleste jøder som blev udsat for nazisternes udryddelsespolitik.
I dag på Förintelsens minnesdag hedras de mange millioner som föll offer för det kapitalistiske og imperialistiske Hitler-regime. Meningen med minnesdagen stræker sig längre så. Den är en varje år återkommande maning till manifestationer för att minnena inte skall blekna bort. Men den är också en allvarlig påminnelse om hur viktigt det är att inte trivialisera det förfärliga som hände och låta sig invaggas i föreställningar om att framtiden ändå är trygg mot sådana hot. Efterkrigstiden – om vi ser oförvillat på vår värld – stärker knappast tron att vi kan låta vår uppmärksamhet på hot mot mänskliga rättigheter avtrubbas. Förintelsekonferensen i Stockholm år 2000 hölls bland annat därför att okunnigheten föreföll ha ökat med avståndet i tid. Riksdagen skapade Forum för levande historia av samma skäl. Uppdraget är inte begränsat till nazismens brott. . . . .. Det har vållat en del pinsam oro och protester bland dem som på ett eller annat sätt kan räknas sig till sympatisörerna. Nazismens brottsliga avsikter var kända från början, men många ville inte tro at det kunde bli så illa. Sverige täppte alltmer till sina gränser för jødiske flygtninge. Til forskel fra en del annat kan det inte förklaras som bara et udslag av realpolitik for at forsøge hålla landet utanför kriget. Inte heller uppvägs det av att Raoul Wallenberg genom modiga insatser ändå lyckades rädda livet på många tusen judar. Vi kan inte påverka historien i efterhand, men får inte heller tillåta att den förvrängs. Målinger tyder på at kundskabet om nazismen og Holocaust er forbedret end da historiefaget kom i anden række i skolen. Det er positivt, men går selvklart ikke at slå sig til ro med. Patrick Desbois udholdende arbejde er et af flere eksempeler på at billedet af det nazistiske folkemord stadig er ufuldstændigt. Auschwitz-dagen er også en nødvendig påmindelse om det.”

————-NOTE:Om Patrick Desbois, se interview i New York Times samt på
www.ushmm.org hvor der findes billedkilder.

*)”KP” og “KPID” var R-S-SF-regeringen´s og EL´s små støttepartier som åbent erklærer at “det var socialismen som brød sammen” i Sovjet i 1991, helt i samme ånd som det Sovjet-afhængige og finansierede “DKP” (Ole Sohn,Frank Aaen,og andre).

I sit oplæg på et fællesmøde 2 mellem “KP(ML)” og KPiD om et program for en sammenslutning af de to grupperinger udtalte Martin Jensen fra “KPid” nemlig:
“Vi undrer os derfor over når Jørgen i DKP/ML’s jubilæumsinterview i Arbejderen hævdede at DKP/ML blev dannet i 1978 på grund af DKP’s højredrejning. I 1976 vedtog DKP sit program, der i mangt og meget svarer til det vi diskuterer på disse 3 møder mellem vores ledelser. (…)
Men grundlæggende er vores program ikke et opgør med 1976 programmet.”

**) DE Venstre-Radikales snak om “Statssocialismen” rejser spørgsmålet om der findes en “Privatsocialisme” (læs mere i “sjov med de Venstre-Radikale”)

Den revolutionære Jesus og revisionisten Kristus : Om “Det gode menneske Jesus og skurken Kristus”

December

I juledagene og under vintersolhvervet – årets korteste dag – kan der være grund til at fundere over hvad og hvem vi egentlig fejrer.
Officielt fejrer vi at “Kristus”; den kristne kirkes profet, kom til verden

Oprindeligt var “julen” ingen kristen højtid. Kirken overtog solhvervsfesten og kanoniserede “julehøjtiden” til fejringen af den kristne kirkes profet Kristus, søn af “Kirkens Gudfader”.
Det er i hvert fald det vi får at vide af kristne præster, biskopper og andre i det klerikale hieraki i den protestantiske såvel som andre kirker.

Der er al mulig grund til at reflektere over om den statsautoriserede forkyndelse af “Kristus” i Folkekirken har noget at gøre med den virkelige revolutionære agitator Kammerat Jesu´ lære.
Hvem var denne Jesus,som præster såvel politikere og præsidenter stadig i dag omtaler som et forbillede og ikon for den verdensomspændende kristne bevægelse som i dag tæller milliarder af mennesker, i virkeligheden ?

Menneskebarnet Jesus kom til verden, i det af Romerne besatte Palæstina ; som barn af fattige jødiske forældre. Det var en tid hvor det Romerske Imperium ekspanderede som regional “supermagt” omkring Middelhavet med krig, terror, besættelse og modstand.
Slaveriet var udbredt, “den stærkes ret” var endnu mere udbredt og accepteret end idag. Blodhævn, drab af børn, kvinder og slaver var ikke bare accepteret men forventet.
Ordene  . . . . . . . . .  “Et øje for et øje og en tand for en tand” er kendt fra den tid.

Ganske vist vandt den jødiske bevægelse, som Jesus var et ægte barn af, stadig flere tilhængere netop fordi den satte solidaritet og kærlighed ; især det som er blevet kaldt det elvte bud : “Du skal elske din næste som dig selv !” som rettesnor for samlivet mellem mennesker.
Derudover fordømmer Jesus de Romerske guder som “afguder”, som hedningetro. Marx taler om falsk bevidsthed.

Kristendomen er altså monolitisk, den tolerere ikke “afguds”-dyrkelse hvad enten det er i form af Mammon eller de “afguder” som blev dyrket i det Romerske Imperium.
Allerede på Jesu tid var de jødiske ledere begyndt at kollaborere med den Romerske besættelsesmagt. Jesus angriber det Hellige Tempel i Jerusalem i protest mod det klerikale lederskab som har forvandlet templet til en markedsplads.
Den nye revolutionende lære som den omrejsende agitator og hans kammerater spreder i det romersk besatte Palæstina vinder stadig flere tilhængere. Den romerske “supermagt” og dens lakajer er bevidste om det revolutionære indhold i Jesus lære; at alle mennesker er lige, selv slaver bliver betragtet som mennesker og ikke som de udbytningsobjekter som det Romerske Imperiums herskende klasser udbytter til sidste dråbe sved og blod.
Det vækker uro i de herskende kredse i Rom. Derfor sætter Romerriget alt ind på at knuse den nye bevægelse. Jesus ´s tilhængere og den kristne bevægelse tvinges under jorden. Jesus bliver dømt til døden på korset som tusinder af andre modstandere og oprørske slaver i Romerriget.

Jesus bliver martyr for den revolutionerende bevægelse han er en del af. Enhver dyrken af Jesus og den lære de første kristne forkynder forbydes. Jesus- bevægelsens ledere forfølges, fornedres, tortureres eller bliver dræbt enten af løverne i Collosseum som underholdning for den Romerske magthavere eller af de Romerske fangevogteres brutale vold.
En sommernat i år 64 står flammerne i lys lue i kvarteret indtil Circus Maximus i Rom. Branden rasede i en uge og lagde en tredjedel af Rom i aske.
På samme måde som kommunisterne i KOMINTERN-partiet KPD i 1933 blev udpeget som syndebukke for Rigsdagsbranden i Berlin udpegede Romerrigets Kejser Nero de kristne som syndebukke for branden. Branden blev indledningen til en bloddryppende progrom mod Roms kristne med tusinder af ofre.
Gennem tre hundrede år lever og kæmper de første kristne under jorden. Flere end otte millioner kristne følger den vej som Kammerat Jesus udstak med korsfæstelsen under den jødiske påskehøjtid og offrer livet som martyrer under skiftende romerske kejsere.
Alligevel vokser bevægelsen ud over alle grænser. Først 313 år efter Kammerat Jesus´ fødsel tillades den kristne bevægelse i det Romerske Rige, da under Kejser Konstantin.
En udmærket inspiration til en reflektion over Jesus og den verdensomspændende bevægelse den “fattige jødedreng fra Palæstina” satte igang, er forfatteren Philip Pullman´s værk “Det gode menneske Jesus og skurken Kristus”. Her karakteriseres den semitiske profet Jesus oprindelige og altså virkelige “Kristus” fra det besatte Palæstina (Israel) som et helt andet menneske end den Kristus som præster, biskopper, kardinaler og paver har prædiket for os helt frem til idag.
I den kristne kirke -bevægelse som Paulus *) stod som religiøs fader og delvis organisator af, bliver Kamerat Jesu´s oprindelige kommunistiske lære revideret
“til en religion som romervældets herrer kunne være tjent med” som den danske forfatter Hans Kirk udtrykker det. Paulus, som selv deltog i forfølgelsen af de første “kristne”, søgte klasseforsoning mellem det udbyttede flertal af slaver, udstødte mennesker og det brutale Romerske imperiums blodbesudlede herskende udbytterklasser. Paulus hovedmål var gøre Jesus lære; den oprindelige kristendom ufarlig for de herskende udbytterklasser
Derfor reviderede Paulus den af de romerske herskerklasser forhadte kommunistiske lære som oprøreren Jesus fra palæstinensiske Nazareth prædikede.

Paulus bekæmpede det revolutionære indhold i Oprøreren´ Jesus lære gennem at sprede mysticisme og klasseforsoning. Forfatteren Hans Kirk giver udtryk for kernen i Paulus´ lære som budet om:
“I Slaver; Adlyd jeres Herrer”
I romanen “Vredens Søn” beskriver Kirk Jesus og hans disciple som “ejendomsløse” oprørere,  modstandere til den Romerske besættelsesmagt.  De kæmper for at opbygge det som kunne kaldes “retfærdighedens og barmhjertighedens rige”.
I Pullman´s roman er Jesus Kristus ikke én person, men derimod tvillingerne Jesus og Kristus,  to brødre med vidt forskellige egenskaber og værdier.
Jesus skildres som et menneskeven der kæmper for hvad vi kunne kalde en utopisk kommunisme, der bliver til bibelens messias, mens Kristus udlægges som hans revisionistiske levnedsskildrer og en noget mere manipulerende, kompleks og nøjeregnende person.

Jesus Christ the Revolutionary

Hvad ved vi ?

*1) se Hans Kirk “Kristendom og Kommunisme” Tale ved diskussionsmøde med pastor Erik jensen den 25.Feberuar 1948, bragt i
Land og Folk den 26 Februar 1948.)
2) Hans Kirk: “Et svensk skuespil om Spartakus” trykt i Land og Folk . . . 19.Juli 1956
3) Hans Kirk Dansk Forfatter, Medlem af KOMINTERN-partiet DKP (Danmarks Kommunistiske Parti) fra 1931 –

Alle kender til “Jesus og Spartacus” , men hvad var navnet på det Romerske Imperiums Kejser ?

Uddrag af en debat om Kommunisme og Kristendom . . . . . . .    .       .     .     .    .    . ….  .. … .. ..    Obviously communism and capitalism did not exist 2000 years ago the way we understand those concepts today. However, if we were to take what we know of the direct teachings and life of Jesus and pull that forward into our present time, … given the option of choosing between these two ideologies, Jesus would choose communism over capitalism.

Kommunismen lærer os at yde efter evne og nyde efter behov. . . . .

I Apostlenes Gerninger ( Kapitel 4:32-34)  . . . . . it states that the apostles held everything they owned in common.  Each took according to their need.  This is a close to the Marxist quote: “From each according to his ability, to each according to his needs.”

I Markus evangeliet (Kapitel 10:17-31) . . . . . . Jesus tells the rich man to sell everything and give it to the poor. Isn’t this the redistribution of wealth?      I Brevet til Korinterne (8:9 ). . . . Paul tells us that Jesus “being rich , yet for your sakes he became poor, so that through his poverty you might become rich.

” Although this quote is usually interpreted in a spiritual sense, it could equally be taken in a literal sense reflecting the early Christian view of monetary wealth.
I Markus (kapitel 10:21-22 ). . . . . . Jesus looking at him, loved him and said,  “You lack one thing; go, sell what you own, and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven; then come, follow me.”
When he heard this, he was shocked and went away grieving, for he had many possessions.

Jesus did not particularly like the rich.

Jesus taught the redistribution of wealth.

Jesus felt the poor, sick, and marginalized of society was the responsibility of everyone, … yes we are our brother’s and sister´s´ keeper.

Communism reflects these values much more than does capitalism.

Om Rigdom . .. . .. Kamelen gennem nåleøjet . . . . . . .

I Markus (10:25), siger Jesus:
“It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of God.”
. . . . .. . .. . .. . . his point was that it is very hard for a rich person to go to heaven. In fact, Markus 10:17-22 indicates that the only way a rich person can go to heaven is, in Jesus’ words, to “sell everything you have and give to the poor.”

KRITIK af kapital-“AKKUMULATIONEN” . . .. ..
Jesus also warned against the accumulation of wealth on several other occasions.   I Matthæus (6:19) he says . . . . . “do not store up for yourselves treasures on earth”, and a few verses later, i Matthæus 6:24,

he says  “You cannot serve both God and Money”.

Lukas 6:24 he says . . . . . “woe to you who are rich.”
Jesus disapproved of wealth because he thought it was wrong for some people to live in wasteful luxury while others starved.
Ifølge Apostlenes Gerninger , his original followers tried to live by these teachings after he left them.

They formed a community in Jerusalem, known as the Nazarenes, in which everyone “had everything in common” (Apostlenes Gerninger 2:44), and any new member had to sell his or her possessions and give the proceeds to a common fund.

* .. .. … Men lederne i de klerikale hierarkier i den kristen-ortodokse såvel som de protestantiske og de katolske kirker afviser det revolutionære klasseinhold i Jesu´ lære *

*) Mens Jesus udvidede næste-begrebet, synes Paulus at indsnævre det igen. Paulus skriver for eksempel: “Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller” (Paulus’ brev till galaterna,  kapitel 6 vers 10). I hans breve er ‘næsten’ oftest den kristne broder, dvs. et medlem af samme menighed.

Vi revolutionære kommunister henviser til profetens lignelse om den BARMHJERTIGE SAMARITAN hvor profeten svarer på spørgsmålet om hvem næsten er ifølge kapital 10 vers 25-37 i Apostelen Lukas bog > > > >

JESUS: “En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. v31 Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. v32 Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. v33 Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. v34 Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. v35 Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. v36 Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« v37 Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«

Samaritanerne var den tids “Muslimer”, “Muhammedanere”; Islamistiske indvandrere”, “Perkere” eller Jehovas Vidner” . . . . kort sagt et folkeslag som blev foragtet og set ned på, mens “præster og levitter”(som var tempeltjenere)var højt agtede på denne tiden.

I Matthæus bog (kapitel 19, vers 21) læser vi  . . . . . . . . . . . . . “Jesus sagde til ham: “Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!”
Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.(Matthæus 19,vers 22  )    .   .   .   .   .   .   .
Og Jesus sagde til sine disciple: “Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget.  (Matthæus 19, vers 23)    .   .   .   .
“Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.  (Matthæus 19,vers 24)

I Al Jaffee’s Mad Book of Magic and Other Dirty Tricks omtales den berømte #Kamel gennem nåleøjet
uden omsvøb : Jesus har lige talt med en rig mand, der overholder alle budene i Bibelen. Men det er ikke nok: Jesus siger til ham, at han skal sælge alt, hvad han ejer, og give det til de fattige. Dét ønsker den rige mand ikke at gøre, og derfor kan han ikke komme i Himmelen.

Ikke mere Bullshit. Det er selvfølgelig et trist budskab for de rige og velhavende i vore dages kapitalistiske verdensorden, og hvor mange gange møder man ikke folk, der forklarer, at »nåleøjet« var navnet på en trang port til Jerusalem, hvor det var meget svært at klemme en kamel igennem.  Eller  man hører den velhavende direktør :  “Ja, Ja det er meget smukt med at du skal elske din næste og dele din rigdom med de fattige, sådan som Jesus og andre kommunister prædiker, men det er urealistisk og kan ikke lade sig gøre for mennesker er i grunden egoistiske”. Direktøren taler naturligvis om sin egen egoisme , men hun forsøger at smøre hendes egen egoisme af på hele menneskehden.

En “forklaring” man sjældnere hører i Danmark er, at “kamel” betyder “reb” – de to ord er nemlig næsten ens på græsk. Faktisk er enkelte manuskripter fra det 11. århundrede reviderede , så Jesus siger reb i stedet for kamel. Det var også en fortolkning, Calvin gik ind for. Hvis ikke man kan lide Jesus’ ord, så revidere , tilpaser man dem bare.

“Forklaringen” gør Jesus’ ord mere spiselige for de rige , der ikke vil opgive deres kapitalistiske ejendom . Hvis det er muligt for kamelen at klemme sig ind gennem den trange port, vil en velbjerget kapitalist eller middelklasseborger, middelmådig reformistisk politiker eller arbejderaristokrat også kunne klemme sig ind i nøleøjet ved at følge de ti bud.

I kontrast er det befriende at læse The Jerome Biblical Commentary, hvor der står rent ud: »the figure of the camel and the eye of the needle means exactly what is said; it does not refer to a cable or a small gate of Jerusalem«.

Heri er alle bibelkommentarer enige. Nogle få hævder, at den berømte nåleøje-port blev bygget i det sjette århundrede – de fleste hævder, at porten ikke findes. Alle er enige om, at der ikke var en sådan port på Jesus’ tid, og at hans ord skal forstås fuldstændigt bogstaveligt: Det er umuligt for en rig mand at komme i Himmelen.

Kamelen gennem nåleøjet var et standardudtryk for noget, der var umuligt og absurd. Skrifter fra den tid er fyldt med kameler og elefanter, der ikke kan komme gennem nåleøjer – også i Koranen:
Næsten 600 år efter Kammrat Jesus følger en anden Semit ; Muhammed i Jesu fodspor

Langt de fleste klerikale ledere af Islam fra Saudi Arabien til Tyrkiet og Indonesien har ligesom den kristne klerikale elite i vest gjort en reaktionær revision af  den oprindelige revolutionære bevægelses tanker om et kommunistisk fællesskab for at tjene de reaktionære imperialistiske og kapitalistiske klasseinteresser som hersker i verden idag.

Terror i Syrien og Sverige : Ubevæbnede civile døde efter terrorangreb i Syrien og Sverige

8.April 2017 04:44

KHAN SHEIKHOUN/HOMS/STOCKHOLM (Al Arabija/Expressen)

Fredag den 31.marts > > > > > > > > >

Ikke engang en uge inden det kyniske gasangreb på indbyggerne i Syriske Khan Sheikhoun udtalte USA´s udenrigsminister Tillerson at det er Syriens folk der afgør hvem der er præsident i Syrien ( CITAT: > > > > Secretary of State Rex Tillerson “I think the status and the longer-term status of President Assad will be decided by the Syrian people.

Problemet for USA og det “folkevalgte” regime under Præsident Trump er at oppositionen, the “Democrats” og store dele af regeringspartiet Republicans (McCain & Co), hele tiden understøttet af de ikke-folkevalgte spion- og terrororganisationer som CIA og andre ønsker en krig for at styrte det uafhængige Syriens legitime regering under Bashar Al Assad, på samme måde som Libyens regering under Mu’ammar al-Kaddafi blev styrtet i 2011 gennem en bombeterrorkampagne udført af de aggressive Nato-stater uden modstand fra Rusland og Folkerepublikken Kina. Hverken Rusland eller F.R.Kina stemte imod den FN-resolution som “godkendte” Nato´s aggression mod Libyens folk i FN´s Sikkerhedsråd.
På samme måde som regimet i Irak under Saddam Hussien blev styrtet i 2003 af USA og en række Nato-stater med påskud om “masseødelæggelsesvåben” og “forbindelser til Al Kaida”.

58 civile døde efter gasangreb i Khan Sheikhoun

Ikke engang en uge efter Udenrigsminster Tillersons udtalelse om at det er “Syriens folk der afgør hvem der skal være præsident i Syrien” er Nato- og EU-landenes medier fyldte med nyheden om et “Syriens militær bruger kemisk våben mod civilbefolkningen” i Khan Sheikhoun. En påstand der kommer fra de udenlandsk støttede oprørsgruppers propagandakanaler.
Medierne fremlægger ikke skyggen af beviser for at Syriens regering står bag “brugen af kemiske våben”. For som Danmarks Statminister Helle Thorning i 2013 svarede på spørgsmålet om hun havde set noget bevis for at “Syriens militærs brug af keniske våben mod civilbefolkningen”: Vi “behøver ikke nogen beviser. Vi stoler på vore allierede ” (Obama-regimets påstand, støttet af CIA, om at Syriens militær havde angrebet civilbefolkningen i Gouta med kemiske våben i 2013).
Alt peger i retning af at nervegasangrebet i 2013 og igen i tirsdags var et “falsk flag” terrorangreb udført af de udenlandsk støttede terrorgrupper som har flere “gasspecialister” fra Saddam Hussien-regimet i dets rækker.

Den „undergravende“ amerikanske journalist Seymour M. Hersh dokumenterede allerede i 2013, at flere af USA´s spiontjenester sidder inde med beviser for, at al-Kaida-gruppen Jabhat al-Nusra i Syrien ( idag kalder de sig Tahrir al-Sham) var i stand til at producere saringas.

Carla Del Ponte, som i 2013 var leder af FN’s taskforce for Syrien, frikendte Assad-regimet for anklagen om brug af giftgas og rettede mistanken mod de udenlandsk støttede og bevæbnede “oprørsgrupper”.

TIRSDAG den 4.April 2017 > > > > > > > > >

I tirsdags, den 4.april angriber det Syriske militær de udenlandske støttede oprørs og terrorgruppers våbenfabrikker i Khan Sheikhoun i Syriens nordøstlige Idlib-provins. En region som stadig er under kontrol af de udenlandsk støttede oprørs- og terrororganisationer , blandt andre den såkaldte al-Nusra Front, som tidligere har udført angreb med chemical weapons (giftgasser). Samme dag bliver flere indbyggere i Khan Sheikhoun udsat for giftgasser. Giftgasser som ifølge Syrian Observatory for Human Rights, a monitoring body linked to the Syrian opposition, kræver 58 menneskeliv, her iblandt 11 børn.
DE udenlandsk støttede oprørsgrupper som kontrollerer regionen starter nu, med støtte fra de imperialistiske Nato- og EU-staters borgerligt-liberale, socialistiske og trotskistiske medier og politikere en kampagne som går ud på at det er Syriens regering under Bashar Al Assad som er ansvarlig for at bruge “kemiske våben mod befolkningen”. Det samme hævdede de udenlandsk støttede oprørs- og terrorgrupper i 2013 da befolkningen i Gouta blev udsat for et sarin gasangreb . Giftgasangrebet i 2013 kom “mærkeligt nok” EFTER at USA´s præsident (Obama) overfor “hele verdenspressen” havde talt højt om “brugen af kemiske våben i Syrien”, som “grænsen” (“the red line”)for hvad verdens selvudnævnte politiske overdommer og militære enehersker ;The United States of War & Terror, kunne acceptere.

Nu skulle Syriens regering omstyrtes på samme måde som Iraks og Libyens blev det i 2003 og 2011. Men Obama blev mødt af en udbredt folkelig modstand mod flere militære eventyr , også i parlamentet (KOngressen) i Washington ligesom flere generaler i Pentagon var imod en krig mod Syrien, men Obama mødte også modstand fra USA´s nærmeste Nato-allierede i London hvor parlamentet sagde nej til britisk deltagelse i en militær aggresion mod Syriens folk i 2013. Og så kom Rusland og forelog at Syrien skulle destruere alle landets kemiske våben.

I tirsdag afviste Syriens regering at der var brugt kemiske våben i angrebet på de udenlandsk støttede oprørs- og terrorgrupper i Khan Sheikhoun men peger på at the blast had been caused by an explosion at a weapons factory run by the Islamist al-Nusra Front, which has a strong presence in the region and has previously conducted chemical weapons attacks.
Det kan slet ikke udelukkes at gasangebet på civile i Idlib var et “falsk flag”
terrorangreb for at give CIA og de antirussiske og antisyriske krigsanstiftere og kriminelle krigsforbrydere i Washinghton et “moralsk påskud for at vende deres mislykkede forsøg på at styrte Syriens legitime regering til et nyt forsøg på at indlede en militær aggresion med støtte fra . . . . . . . . hvem ? ? Fascisterne i Saudiarabien ? den zionistiske Apartheid- og terrorstat Israel ? ? Idioterne i Grusien eller Ukraine ? ? Lars Løkkes Danmark sender sikkert et par brugte F16 fly og 117 professionelle overbetalte, men eventyrslystne unge mænd som er klar til at dø for oprettelsen af et USA- og Saudi-støttet kalifat i Syrien.

FREDAG den 7.April > > > > > > > > > >
Tretten dræbte, hvoraf fire børn i USA´s terrorangreb mod Syrisk lufthavn
Natten til fredag den 7.april affyrede USA´s krigsmagt 59 dødsbringende missiler mod den Arabiske Republik Syriens territorium efter direkte ordre fra USA´s Præsident Donald J. Trump. Angiveligt vil Trump-regimet med fuld støtte fra den “Demokratiske opposition” ; (Clinton/Obama-gruppen) som med alle midler og hjælp fra spion – og terrororganisationen CIA har forsøgt at få Trump afsat for “samarbejdet med Putins Rusland”, straffe Syrien´s legitime regering under Bashar Al Assad og dets militær for de døde efter giftgasudslippet i syriske Khan Sheikhoun i tirsdags (4.april). En by som ligger i Idlip-provinsen som stadig kontrolleres af de udenlandsk støttede oprørs- og terrorgrupper.
* * * Trump slår syriske børn ihjel med krydsermissiler
Men den folkeretstridige “straffeaktion” mod Al Shayrat-lufthavnen i Homs-regionen ødelægger ganske vist dele af lufthavnen og fem syriske soldater mister livet, men Syriens militær som ifølge Præsident Trump, CIA, Clinton, Obama, Pentagon, New York Times og The United Bull Shit of All Times stod bag “brugen af kemiske våben mod civile og børn” i Khan Sheikhoun, kan fortsætte med at bruge Al Shayrat lufthavnen som en base for angreb på de udenlandsk støttede oprørs- og terorgrupper.
Trump-regimet ville være sikker på at terrorbombardementet fredag nat blev opfattet på den “rigtige måde” af regimet i Damaskus såvel som Syriens legitime allierede i Moskva. Det bekræfter USA´s militær i Pentagon i en udtalelse som bekræfter at Russian armed forces present at the base were given advance warning of the impending military action in order to

“minimise risk to Russian or Syrian personnel located at the airfield,”

a statement echoed by the White House, which said that infrastructure rather than people had been the target of the “warning shot” strike.
Hen over hovedet på det Syriske folks legitime regering i Damaskus gav Trump-regimet flere timer inden angrebet Ruslands militær i Syrien besked om Trump-regimets planer om at bombardere den syrisk lufthavn. Derfor kunne russisk og dele af det syrisk militær bringe sig i sikkerhed med undtagelse af fem syriske soldater, ligesom de nåede at flytte flere fly væk fra lufthavnen. Trump-regeringen angreb på Syrien fredag skulle som en araber udtalte til SVT´s korrespondent i Cairo: “at slå nogle arabere ihjel” hjælper altid en amerikansk præsident med at komme ud af hans angivelige upopoularitet

Matthew Chance, CNN’s senior international correspondent based in Moscow,

sagde “Russia was warned of the attack before it took place. Nevertheless, Chance pointed out, Russia did not choose to use surface-to-air missiles systems in place in Syria that are “fully capable of intercepting cruise missiles if they so choose to” which, he said, “implies a degree of tacit Russian consent to the strikes.”

Trump-regimet bombeterror mod Syriens folk kostede ifølge borgmesteren i Homs Talal al-Barazi, hvor Al Shayrat-lufthavnen ligger, 13 mennesker livet. Her iblandt fem soldiers on the base and eight civilians in areas surrounding the facility. , including four children, in two villages were killed in the strike, Syrian state news agency SANA reported.

Fra det fascistiske Kongerige SaudiArabia, rapporterer det statslige Saudi Press Agency at U.S. President Donald Trump has spoken by telephone with det fascistiske enevældsregime under Kong Salman about the U.S. missile strike on Syria.
Ifølge bureauet roste det Saudiske regimes monark under fredagens samtale : “congratulated Trump for his “courageous decision.”
FREDAG den 7.april > > > > > > > > > > > >
Fire uskyldige civile dræbte i fejt terrorangreb i Sverige
Senere fredag den 7.april omkring klokken tre eftermiddag bliver fire mennesker dræbt og 15 kvæstede da en enlig gerningsmænd med en stjålen lastbil som våben mejer folk ned i en gågade i Stockholmns centrum.

100 år:8.marts i revolutionsåret 1917

8.marts 2017

   Tidligt morgen den 8.marts 1917 (23.Februar ifølge Juliansk kalender) , på Kvindernes Internationale Kampdag, en kampdag som den Anden internationale kommunistiske- og arbejderbevægelse udråbte på kongressen i København i 1910, går tusinder af  arbejderkvinder på Petrograds store tekstilfabrikker i strejke for kravet om “BRØD og FRED”.  Den strejkebevægelse som Petrograds kvindelige tekstilarbejdere indledte på  Kampdagen satte gang i bevægelse som omstyrtede det reaktionære monarkistiske selvherskerdømme. De 90.000 tekstilarbejdere  får den 8.marts følge af  38.000 andre arbejdere.

Den 8.marts 1917 er Rusland og verden tre år inde i den Første imperialistiske Verdenskrig,
Kejserriget med Czar Nikolaj II som selvhersker fortsætter ubekymret med at ofre millioner af unge mænd som kanonføde i den krig som Kejseriget Tyskland havde erklæret mod Rusland i august 1914 med socialdemokratisk støtte (den Anden Internationales “førende “parti:SPD).

Det er en imperialistisk “røverkrig” som “føres for at fordele kolonier og røve fremmed jord. Røverne er kommet i slagsmål. ”  som Lenin udtrykte det

  Da krigen går ind i sit tredje år var millioner af unge mænd faldet ved krigsfronterne . Alene i slaget ved Verdun faldt flere end 460.000 franske og 278.000 tyske soldater. Den britiske militære offensiv ved Somme kostede 420.000 menneskeliv. Uden at blinke offrede generalerne og de borgerlige-socialdemokratiske regimer som havde udløst krigen hver eneste dag tusinder af unge mænds liv .
Czar-regimet havde mobiliseret flere end 14 millioner mand til krigen som først skulle ophøre i 1918 som en følge af den Store Socialistiske Oktoberrevolution i Rusland og de revolutionære opstande og oprør som Oktoberrevolutionen udløste i Tyskland og Østrig-Ungarn.
Da verdenskrigen gik ind i 1917 var millioner af russiske mænd allerede døde eller blevet lemlæstede ved fronten.
Den 1. januar strejfer flere end en million desertører omkring bag frontlinjerne. Desertørerne, som senere talte to og en halv million mænd, spredte oro og krigsmodstand langs vejene hvor de færdedes . De skrev hjem om forholdene ved fronten, fortalte forfærdende historier om hvordan officerene tvang dem til angreb uden geværer.

Krigen ødelagde de krigsførende landes folkehusholdninger. I Rusland manglede de 14 millioner mænd som var blevet blevet indkaldt til hæren i industrien og i landbruget. Fabrikker og virksomheder måtte lukke. Såningen af jorden mindskede,fordi der var mangel på arbejdskraft. Det store flertal i befolkningen og soldaterne sultede. Krigen slugte som en vampyr alle resourcer.

Vinteren 1917 nåede forfallet i økonomien et nyt lavpunkt da fødevareforsyningerne til Ruslands to største byer;Petrograd og Moskva næsten ophørte.

DEn 4 marts 1917 , fire dage inden Kvindernes Internationale Kamp beordrede Czar-regimet fødevare-rationering. Samtidigt som realløningerne falder og massearbejdsløsheden stiger

DEn 8.marts , på den internatiale Kvindekampdag gik tusinder af arbejderkvinder på gaden i protest mod krigen, sulten og Czar-regimet. Arbejderkvindernes demonstration understøttes af en generalstrejkeaktion med 128.000 deltagere i Petrograd ( . . .senere Leningrad/Sankt Petersburg)
Den politiske strejke begynder at vokse over i en general politisk demonstration mod Czar-regimet, for brød og fred.
Den organiserende kraft bag 8.marts demonstrationen og generalstrejken er det marxistiske Ruslands Socialdemokratiske Arbejderparti (bolsjevikerne).

Allerede i januar måned 1917 noterer politiet i Petrograd at “Ideen om en generalstrejke vinder dag for dag nye tilhængere og bliver populær som i 1905”

Den 9.marts (24.februar) gentages demonstrationerne og protesterne med endnu større styrke: Bevægelsen mod krigen, sulten og Czar-regimet omfatter nu flere end 214.000 som har sluttet sig til proteststrejke-bevægelsen.

Den 10.marts (25.februar) fortsætter protest-bevægelsen med 306.000 strejkende . Nu omfatter den revolutionære bevægelse hele det arbejdende Petrograd. De politiske strejkeaktioner i de forskellige bydele overgår til en politisk generalstrejke i hele Petrograd. Overalt ser man demonstrationer og sammenstød med udkommanderede politistyrker . De demonstrende bærer røde transperanter  med paroler som  “Ned med Czaren !”, “Ned med Krigen” og “Brød” .

Tropper trofaste mod Czarregimets ordrer  beskyder de ubevæbnede prosterende menneskemasser.  12 mennesker bliver brutalt skudt ihjel på Nevskij Prospekt.

Søndag den 10 marts bliver 50 mennesker skudt ihjel på Znamenskaja-torget, ikke langt fra Nevskij.

Det var et rystende syn. Soldater skød mod sine mødrer.. For mange som endnu ikke var blevet fordærvet af kadaverdiciplinen blev det dråben som udløste modstanden.

Søndag eftermiddag vægrede Pavlov-styrken  at følge ordre om at åbne ild mod ubevæbnede demonstranter og blev afvæbnet af Preobrazjenskij-styrken. Dagen efter  vægrede også denne “czar-trofaste” styrke at skyde mod demonstranterne . Preobrazjenskij-styrken vendte i stedet deres våben mod styrkens officerer som fik “smage på sin egen medicin” .

Som en løbeild spredte mytteriet sig fra regimente til regimente . Pludseligt havde flere end en kvart million soldater og matroser i og omkring Ruslands største by Petrograd gjort mytteri , . . . . . . . . . .. . . . . . . .. fortsættes

Kapitalismens Sverige: to dræbte under politi-indsats i Stockholm

STOCKHOLM (SVT Nyheter) Tungt bevæbnede politistyrker åbnede ild mod “kriminelle” i Stockholmsforstaden Sundbyberg.
Vold,kriminalitet og racistisk politibrutalitet fortsætter med at hærge i storbyerne i Sverige: Stockholm, Göteborg og Malmö.

SVENSKA: IFØLGE SVT NYHETER ER > > > > > > > > > > > To personer. . . döda i samband med ett våldsbrott i Hallonbergen. Polisen tvingades avlossa flera skott. Fyra personer har gripits misstänkta för mord och mordförsök.
Ett larm kom in till polisen vid niotiden i morse om ett våldsbrott i Hallonbergen i Sundbyberg. Enligt uppgifter till SVT er det en stor polisinsats på plats och polisen var tvungna att skjuta för att avbryta ett pågående brott.

– Vi har fått samtal om brott i Hallonbergen, vi kommer dit och avlossar skott för att avbryta pågående brott, säger polisens presstalesperson Towe Hägg.

Polisen har anträffat två personer, båda har nu avlidit. En person anträffades inomhus och avled på plats, en person hittades utomhus mycket allvarligt skadad och fördes till sjukhus och avled vid 11-tiden.

Polisen hade strax efter nio gripit tre personer misstänkta för mord och mordförsök och någon timme senare greps ytterligare en person, totalt är nu alltså fyra personer gripna.
Enligt frilansfotografen Åkesson på plats sökte polisen med hundpatruller i garagen runt Hallonbergen och han uppger att två av gärningsmännen greps efter jakt ner i kulvertar i parkeringsgarage.

Oklart vad som ligger bakom mordet
Polisen är ännu förtegen om vad som ledde fram till morden och om det var skottlossning innan polisen kom till platsen är också oklart.

– Vi vet inte säkert vad som hände, men vi fick samtal från SOS Alarm. Vi har personal på plats för att prata med vittnen och våra tekniker är där för att söka spår, säger Towe Hägg.

För tillfället känner inte polisen om det finns några fler skadade.

– Men vi är på plats och det här är initiala uppgifter och saker kan ändras, säger Towe Hägg.

Enligt uppgifter till SVT söker nu hundpatruller i garagen runt Hallonbergen.

Elham Norouzi som bor i nabobydelen Rissne tog till Sundbyberg efter att ha hørt om dramaet och hun er mærkbart tagen.
– Jag bor i Rissne her i Sundbyberg, inte just i Hallonbergen men jag jobbar i kommunen, och jag kom hit för jag blev orolig och ville se om jag kunde ge någon form av stöd, säger en märkbart tagen Elham Norouzi till SVT:s reporter på plats.

”Vill inte att mina barn växer upp så här”
Elham Norouzi arbetar med ungdomar i kommunen och skulle själv vilja att man satsar ännu mer på yngre ungdomar för att arbeta förebyggande, innan det går dåligt för dem. Hon är uppgiven över att det varit flera våldsdåd i trakten.

– Jag bor här och jag vill inte att mina barn ska växa upp i ett sånt här samhälle, det tror jag inte att någon vill, säger Elham Norouzi, och fortsätter:

– Jag känner bara att mitt hjärta blöder både för de föräldrar vars barn drabbas men även andra. Vi har skolan här intill, barn kan bli vittne till saker och ting, och vi har hela centrum här där folk bor. Vi måste börja ta tag i det här, säger hon med en tung suck.

Trump udstiller USA-imperialismens krise . . . .: “We’ve got a lot of killers. . . do you think our country’s so innocent?”

8.FEBRUAR 2017 02:24

WASHINGTON (FOX NEWS/the Nation)
Da Hilary Clinton, som var Wallstreet-spekulanternes, CIA´s og partiet “the “Democrats” foretrukne kandidat helt “usandsynligt” tabte præsidentvalget til Donald J.Trump gav USA-imperiets højre- og venstreliberale medier og politikere Ruslands præsident Putin skylden for nederlaget. Det skete uden dokumentation endsige beviser.
De store borgerlige medier i Amerikas Forenede Stater har de sidste ti år ført et korstog mod Putins Rusland. Putin bliver sammenlignet med “Hitler” og udtrykket “killer Putin” bliver flitigt brugt i højreliberale medier. Ifølge de store medier i USA; den sidste supermagt, står Putin bag stort set hver eneste politikers eller journalists dødsfald i Rusland.

Det er også det udtryk som Bill O’Reilly, kommentator på det højreliberale nyhedsmedie Fox News bruger i et interview med de Forenede Staters nyvalgte præsident Donald Trump. I interviewet som blev bragt på kanalen søndag (5.Februar) , siger Fox News journalisten til Præsident Trump at “Putin er en morder” (Bill O´Reilly :“But he’s a killer, though. Putin’s a killer”.

Svaret fra Præsident Trump får Fox News kommentatoren til at tabe hagen.

USA´s Præsident: “Der er mange mordere. Vi har mange mordere, Synes du vort land er så uskyldigt ?”

USA´s Præsident Trump “There are a lot of killers,’ Trump said. ‘We have a lot of killers.’
‘Well, you think our country is so innocent ?” på Fox News, 5.februar 2017)

Det har fået hele fronten af neokonservative, neoliberale, Republikanske såvel som Demokratiske politikere og krigsforbrydere til sammen understøttet af store dele at de højre- og venstreliberale medier at gå i selvsving i hykleriske fordømmelser.

Den “venstreliberale Kongres-medlem Maxine Waters tager skridtet fuldt ud og foreslår at Præsident Trump skal stilles for en domstol og straffes fordi han har “wrapping his arms around Putin while Putin is continuing to advance into Korea.”.

Her skal vi informere læserne om at “Killer-Putins” indmarsch i Korea ikke er kendt af verdensoffentligheden. Det er “big news” , men vær sikker på at USA “pålidelige spionorgan CIA” har informeret det venstreliberale Kongresmedlem om “sikre beviser” på Putins “advance into Korea” . Eller har hun misforstået noget ? Måske er Korea blevet forvekslet med Syria ? Måske er Putin virkelig igang med at invadere Korea ?

Vi ved jo at russerne er verdensmestre på at invadere andre lande uden at nogen opdager det ?

Valget af Trump;et symptom på USA´s krise  ikke årsagen til krisen for USA-imperiet

Sagen er at USA´s præsident i denne sag mere optræder som den drengen i H.C. Andersens eventyr om “Kejserens Nye Klæder“. Siger sandheden .

Offrene for politiske vold og terror i de Forenede Stater er lang. . . . . . Fra den lovende Præsident John F. Kennedy (1963) til Pastor Martin Luther King (1968) til Præsidentkandidat Robert F. Kennedy(1968) til John Lennon (1980) ja tusinder af andre mindre verdensberømte mænd og kvinder der kom “i vejen” for de Forenede Staters herskende klassers politiske og økonomiske interesser og magt.

Fox-journalisten O´Reilly blev stum da Præsident Trump fortsatte med at nævne Irak, som et eksempel for “we have a lott of killers” in support of his statement.

maxresdefault

Som Nazitysklands Hitler drømte om verdensherredømmet i det tyvende århundrede drømmer de Forenede Staters herskende klasser om verdensherredømmet i et Nyt Amerikansk århundrede (“New American Century”) ( billedet er fra Charlie Chaplins spillefilm “The Dictator”)

great-dictator-charlie-chaplin-hynkel-globe-dance

Præsident TRump , The leader of the “Free World” havde brudt et tabu . Sagt sandheden om USA-imperiets rolle i verden.
At bryde dette tabu er ifølge begge USA´s regeringsbærerende partier og magtens media en utilgivelig forbrydelse mod imperiet. Men imperiets nyvalgte Præsident ønsker ikke at svække imperiet men at styrke det gennem at få Putins Rusland i en detente for at bryde den stadigt stærkere politiske- økonomiske og militære Moskva-Peking-Teheran- Damaskus akse som Natolandet Tyrkiet nu forholder sig neutral til, ligesom en række europæiske lande ikke ønsker at fortsætte USA-imperiets korstog mod “Killer-Putins Rusland”. I både Latinamerika og i Europatiske lande som Frankrig, Tyskland, Italien, Ungarn og Grækenland er modstanden mod Imperiets “krigsforberedelser mod Moskva under “Clinton-Obama-CIA omfattende . USA-imperiet er kort sagt sat skakmat på det globale skakbrat hvor dets ledere tidligere bildte sig ind at de kunne true, terrorisere, myrde, torturere og invadere andre uafhængige lande og folk som ikke opførte sig som “the poodels from Europatia” og logrede med halen når Onkel Sam kaldte på dem.

De stadig stærkere politisk økonomiske og militære bånd mellem Moskva-Peking-Teheran- Damaskus gør det umuligt for USA-imperiet at opretholde de neoimperialistiske ideer om det 21-århundrede som the New American Century.

The official posture of outrage over Trump’s off-hand comment will have little effect on the broader public. Do the politicians and media really believe that the public is so naïve and its memory so short? De Forenede Stater er et land hvor The Bourne Identity­ og utallige andre “politiske thrillers” , hvor basic premise is that the US government is run by murderers–are among the most popular movies of the last twenty years. This premise is well grounded in fact. Over the past 70 years, presidents and other high government officials have been implicated in the authorization and implementation of countless atrocities. Many of these crimes have been substantiated in official government reports and congressional hearings.

KILDER: Interview med USA´s Præsident Donald Trump på Fox News

2.*)  Kongres-medlem Maxine Waters kritik af Putin og Rusland´ s forbrydelser mod international ret bl.a gennem “invasion af Korea”

3*) Anti War … Maxine Waters udtaler: Trump Must Be Impeached Because Putin Invaded Korea!