INTERPRES

Kina: 40 tusind arbejdere på Yue Yuen-skofabrikkerne fortsætter strejke mod koncernens svindel

21.april 14:08

Storstrejke mod svindel med udbetalinger til arbejdernes social- og boligfond udvides

Peking _ (Xinhua-Nye Kina) Hvis nogen af de borgerlige og socialdemokratiske fortalere for det kinesiske proletariats rolle som “international løntrykker og skrubrækker” i den “nye kapitalistiske verdensorden” havde en forestilling om at den kinesiske arbejderklasse under “KKP”´s ledelse ville acceptere rollen som sweatshops-slaver,
vil det være klogt for dem at glemme den “livsløgn”.
Et af af de aktuelle eksempler på det kinesiske proletariats stadig optrappede kampaktiviteter er storstrejken på Yue Yuen-skofabrikkerne som nu går ind i sin anden uge.

I Dongguan ved Perle-flodens delta i Kinas Guangdong-region ligger centrum for den globale skoproduktionen. Titusinder arbejdere producere sko til hele verden. I sidste uge startede arbejderne på produktionsanlægningen i Dongguan deres strejke. Mandag morgen fortsatte Dongguan-arbejderne strejken samtidigt som deres kolleger på Yue Yuen-koncernens fabrik i Gabou (Jiangxi-regionen) tilsluttede sig storstrejken.
Arbejderne samles hver dag efter indstemplingen af deres tidkort i i kontrolurerne udenfor Yue Yuen-fabriksanlægget, men nægter at arbejde.
De bliver overvåget af en tusind mand stor uropolitistyrke.
På strejken anden dag, tirsdag gik 10 tusind arbejdere på gadern i Dongguan i protest-demo under paroler “Tilbagebetal vores socialfondspenge” og “Tilbagebetal vores bolig-fondspenge.”
Arbejdernes fredelig protest-demonstration blev brutalt angrebet af uro-politiet som denne videooptagelse viser:
Chinese riot police physically attack peacefully protesting workers 东莞裕元万人罢工
Det er uklart hvor mange arbejdere der er kvæstet i sammenstødet med de politi-styrker som Guandong´s social-fascistiske myndigheder sendte mod arbejdernes protest-demo, men flere end tyve arbejdere er indlagt på sygehus.

En arbejder fortalte en journalist fra NY Times at hun månedligt tjener 1300 renminbi (ca 1200 kr.), og der skulle være indbetalt 100 renminbi hver måned til hendes sociale velfærdsfond, et beløb som firmaet åbenbart har “glemt” at betale.

Another worker, who gave the name Li, told the press that he was 38 years old, and his monthly salary is about 3,500 renminbi (godt 3 tusind kr.), men Yue Yuen’s udbetaling to his social insurance were based on an income of 1,810 renminbi.
The primary issue being raised by the striking workers is Yue Yuen’s decade-long underpayment into workers’ retirement and housing benefits. Each month, workers pay approximately 10-20 percent of their earnings into a Social Insurance account.

De kommunistiske velfærdsrettigheder som det kinesiske proletariat opnåede i 1949 efter sejren i den nationale befrielseskrig
og borgerkrigen (mod borgerligt-fascistiske Kumintang) som ret til arbejde, føde (populært kaldet “jernskålen” fyldt med ris), sygepleje er afskaffet af KKP-regimet for at tilfredstille kapitalens krav om en stadig strøm af profitter.
I 1997 smadrer “KKP”-regimet jernskålen – så alle (byboere) ikke længere var garanteret et job eller kommunistiske velfærdsrettigheder (uddannelse, sygepleje og et sted at bo.
Før 1997 fungerede jernskålen – risskålen af jern, der gav mad til alle, fordi staten sikrede det. Men kun for byboerne. Landboerne havde forlængst fået deres – omend minimale – jordlodder og måtte klare sig selv.
I byerne var der gratis skolegang for børnene og de unge, og alle var sikret et job efter endt skolegang. De lyseste hoveder fik en videregående uddannelse efter statens behov og skulle udfylde en forudbestemt plads i statsadministrationen, militæret eller hos de statsejede virksomheder.
I Kina findes de “kommuniske velfærdsrettigheder” som i Danmark og i en række andre europæiske stater hvor folk har ret til uddannelse, syge- og ældrepleje efter behov, ikke længere. For en kinesisk arbejderfamilie kan alvorlige sygdomme betyde ruin og hjemløshed. Men virksomheder er ved lov forpligtet til at indbetale mellem 10 og 20 % af den ansatte løn til en social velfærds og pensioinsfond.

Men arbejdere going to the Social Insurance offices to collect printouts of the contributions made to their accounts discovered that Yue Yuen had either significantly under contributed to their account or had made no contributions at all.

Yue Yuen has been calculating the contributions made to the social insurance accounts on workers’ base salary rather than their actual pay, thus leaving out all overtime income. The employees of Yue Yuen, as with all manufacturing in China, are grossly overworked. Actual pay is routinely double the base salary.

Yue Yuen has not only cheated workers of their social insurance payments, it has not paid them their housing funds either. According to Xinhua, “A human resources executive who requested anonymity confirmed the matter, saying only about 1,000 workers of the plant’s 45,000 staff have been paid housing funds.”

Yue Yuen-koncernens overbetalte spindoktor (pressetalsmand) erklærede mandag på strejkens første dag at firmaets failure to pay workers their benefits and housing was the result of a “misunderstanding,” and that Yue Yuen would begin implementing “an improved social benefit plan.”

This statement did nothing to appease the striking workers.

De godt 40 tusind arbejdere på Gabou-skokombinatet kom til fabrikkerne i mandag morgen ved arbejdstidens begyndelse , stemplede ind i kontrol-urerne, men nægtede at arbejde og udvandrede fra fabrikshallerne.
“Firmaet har snydt os i 10 år,” udtalte en kvindelig arbejder fra Gaobu-fabrikkken til Reuters. “Gaobu-regeringen (af regionen,oversæt.anm)) , arbejdsmarkedsudvalget, social-udvalget og firmaet har alle snydt os .”

Arbejderkollektivet producerer sko til Addidas og en række af verdens mest “eksklusive” skomærker.

Det Taiwanesisk-ejede fabrikskombinatet i Gaobu har omkring 40 tusind ansatte ifølge virksomheden. Ifølge faglige tillidsfolk strejker samtlige ansatte.
China Labor Watch siger at det er en af de mest omfattande strejker de sidste mange år.

Yue Yuen-koncernen´s 460 tusind arbejdere (2011) verden over producererede 300 millioner par sko for blandt andre Nike,  Adidas,  Reebok, Converse og andre mærker . Ifølge koncernens egen hjemmeside udbytter koncernen arbejdere og andre ansatte på fabriksanlæg ikke bare i Kina, men også i Vietnam, Indonesia, Mexico og USA . Kapitalen bag Yue Yuen-koncerne scorede $434.8 millioner, godt 2 milliarder kr., i netto-profitter ud af en omsætning på $7 milliarder 580 millioner.

Yue Yuen-koncernen har tre fabriksanlæg i Guangdong-regionen, hvor 60 tusind arbejdere producere sko for en række internationale sko-firmaer (Nike, Addidas m.fl.)r.

FAKTA : Proletariatet i Kina : Udgør med sine tre hundrede millioner mennesker idag en væsentlig styrke i det det internationale proletariat. Under det tidligere KOMINTERN-parti KKP ´s ledelse udvikledes den socialistiske industri med hjælp fra Stalins Sovjetunion og proletariatet som ved Udråbelsen af Folkerepublikken i 1949 kun talte 8 millioner hvoraf halvdelen var arbejdsløse talte bare ni år senere i 1958 efter udviklingen af industrien efter socialistiske principper godt 56 millioner mennesker.
The working class absorbed new members from the countryside and educated them to be new workers who had class awareness, experience, and consciousness of themselves as the leaders of society. These changes opened the possibility for the working class to take on leadership. I 1954 nedfældes det direkte i en nye grundlov at arbejderklassen er samfundets ledende klasse. At the same time, some frictions developed between the working class and the Party. The struggle against “bureacratism” began in 1956, and in that year there were over one thousand strikes throughout the country.

Generally speaking, during the twenty years between 1956 and 1976 the Chinese working class made great contributions to China’s industrialization, the progress of China’s development, the restructuring of the factory management regime, and truly took ownership of the state. The working class progressed from a weak class to a mighty one, for the most part due to the leadership of the Communist Party. But even as we note this, we should emphasize that from the perspective of class consciousness the workers did not develop a complete understanding of or vigilance toward capital.

The third period was from 1976 until 1978. During these three years of transition, the status of the working class began to change from “exercising leadership over everything” to “deferring to the leadership of the Communist Party.” This proved indispensable for the future victory of capitalism. At the local level, following the Party turned into following the local Party Secretary. In fact, in this period, the Party became a tool for taming the people. In factories and work units, many worker leaders were demoted or even imprisoned, and workers’ channels of expression were blocked. Meanwhile, factory despotism was strengthened, and economic incentives were provided to workers to fragment them and shift their attention to material gains rather than class unity. The labor union became a tool for taming the working class.

The fourth period is the thirty years of the reform and opening up. Everyone is aware that this process has entailed the expansion of capitalist power in the countryside and cities and the declining of the social status of the working class. Marx said that capital comes into the world “dripping from head to foot, from every pore, with blood and dirt.” But at the beginning of the reform era, capital did not seem to be as ugly as Marx had said, but on the contrary, it was welcomed by everyone. Capital was portrayed as that which would bring a beautiful life, and neither Party members, cadres, workers, peasants or intellectuals feared or opposed it. As capital slowly revealed its true nature, workers finally realized their function under capitalism. The decade of the 1980 was capitalism’s honeymoon. This is because people did not have a deep understanding of capitalism. The reforms began in the rural areas with the breaking down of the collective economy and the turning of surplus labor into a commodity.

Many measures were taken to undermine opposition to the reforms. In 1981 the armaments kept by factory militias were handed over to the local governments; the first order of business for the capitalist class after it takes power is to disarm the workers. I 1982, blev retten til at strejke og ytre sig ophævet i en ny revideret Grundlov, and promoted educational efforts emphasizing law and discipline. I have asked old cadres why at that time workers’ right to strike was eliminated. Han Xiya said that at the time the propaganda was that “the working class is the leading class—why would the working class call a strike in opposition to itself?” Many people thought that striking against one’s self was absurd and should be eliminated from the constitution. In 1983, the “strike hard” campaign was launched to counter workers’ resistance, and this was the first large-scale suppression aimed at the working class in urban areas.

I 1984, the factory regime was reformed into a system under which the factory director assumed full responsibility. This system emphasized the authority of the factory director and weakened the role of the Party branch secretary. In the late 1980s, many social security policies were eliminated such as the Jernskålen (fyldt med ris), stabile lønninger og andre velfærdsrettigheder.

Ved begyndelsen 1990´érne var det åbent kapitalistiske regime under Deng Xiaoping-gruppens socialfascistiske lederskab begyndt at konsolidere sig . After Deng Xiaoping’s famous 1992 trip to the Special Economic Zones in the south and other areas promoting the reforms, the 1993 Corporate Law and the 1995 Labor Law established the new system of property rights and the wage labor system. Fra 1986 on workers were given contracts for employment, but there was ever only one copy of the contracts, and after the workers signed they were not allowed to keep them. This situation continues to this day, and it is very difficult for migrant workers to obtain copies of their labor contracts–when they ask for the contracts the managers repeatedly reply, “What do you want that for?” There is a continuity in the practices of the capitalists.

The second period, from 1956 to 1976, covers the period of socialist construction, and during this time the working class was able to develop its political potential. There were several incidents worth discussing here. First, in 1957, the Communist Party initiated a rectification campaign [the Hundred Flowers movement] which invited intellectuals to correct the subjectivism, denominationalism, and bureaucracy within the Party. After 1949 the Party was extremely highly regarded, and average people very seldom came to think that the Party had any problems. Most workers were extremely grateful to the Party, and thought that they should work hard under its leadership. Most intellectuals in 1957 were intellectuals who had been brought up in the old society. Some of the old intellectuals argued that the business of managing the state was complicated, and that experts and intellectuals should take command. The new elites, that is, the Party bureaucrats, seized the chance to attack the old intellectual elites. At that time, most workers and non-intellectuals did not see intellectuals’ attacks on the Party as heroic gestures, but on the contrary saw them as self-interested and ungrateful. Many workers and peasants worried that intellectuals demand for democracy was a ruse aimed at winning power for themselves, and that once intellectuals gained power the common laborers would lose their newly-won stable salaries and land.

The second incident worth noting is the Great Leap Forward of 1958. Today many people mock the movement’s goal of “Surpass Britain and catch up with America”– how could it be possible for China to have realized this goal? In fact, fifteen years later when global capitalism encountered the crisis of the 1970s, production in Britain declined and China surpassed it. The Great Leap Forward mainly tried to solve two problems: steel and agricultural products such as cotton and staple grains. Steel was the foundation required for further industrialization, and agricultural products were necessary for improving the livelihood of the people. In order to reach the production goal for steel, the masses were mobilized to construct makeshift refineries. Intellectuals scoff at this approach and claim that it caused much negative impact on the environment and society. However, the production goals were eventually realized, and this significantly boosted the confidence of the Chinese people in their efforts to build a new society. Aside from this, women were for the first time able to participate in the production of steel alongside men, and according to interviews with participants this played a great role in liberating women from traditional roles and advancing gender equality. It was the mobilization and increased confidence of the working class during the Great Leap Forward movement of 1958 that laid the foundation for the Angang Charter, which until today is the enterprise management method most conducive to the workers leadership ever developed, and a shining accomplishment of the working class.

Kapitalismens Kina : Næsten en femtedel af landbrugsjorden er forgiftet , ifølge statslig rapport.

Posted in Kapitalisme, Kapitalismens Sorte Bog, KINA ° Zhongguo by interpres on torsdag, april 17, 2014

17.April 2014

PEKING (XINHUA/NYE KINA ) — Omkring 19,4 procent af landbrugsjorden i det kapitalistiske Kina er forurenet. oplyser Folkerepublikkens Ministerium for Miljø Beskyttelses og Ministeriet for Jord og Resourcer i en ny rapport.
“Alarmerende” er det udtryk som det statslige nyhedsbureau bruger for at beskrive resultatet af den ni år lange miljøundersøgelse at en femtedel af den dyrkningsbare jord er forgiftet.
At det er “alarmerende” forstås bedre når vi ved at det er umuligt at dyrke noget fra naturens side på omkring to tredjedele af Kina´s godt ni millioner kvadratkilometer på grund af ørken og bjerg eller at jorden ligger al for højt oppe.

Årsagen til forureningen af det kapitalistiske Kinas dyrningsbare jord er den kapitalistiske udvikling i industrien og landbruget ifølge nyhedsbureuaet Nye Kinas sammenfatning af den ni år lange statslige miljørapport. Miljøministeriet bruger dog ikke udtrykket “kapitalistisk” om Kinas industrier og landbrug.
. . . . Arbejdet med at kortlægge omfatningen af forureningen har taget næsten ni år, Man begyndte i april 2005 og afsluttet undersøgelserne i december 2013.
Godt 6,2 millioner kvadratkilometer jord er blevet undersøgt, hvilket svarer til mere end 140 gange Danmark.

Tre hovedfaktorer udpeges i rapporten:

• DE kapitalistiske industrier lukker store mængder urenset affald ud.

• Landbrugsjorden overvandes med vand som er forgiftet af industri-slam.

• Landbruget bruger der udover betydeligt mere kunstgødsel og bekæmpningsmiddel end hvad som egentligt behøves.

Ifølge rapporten findes store mængder uorganiske stoffer i over 80 procent af den forurenede jord . Situationen er værre i syd end i nord, opgiver rapporten.

De mest udspredte giftstoffer i den kinesiske landbrugsjored er kadmium, nikkel og arsenik. Mængden af disse stoffer og andre farlige stoffer er steget ekstremt siden de sidste miljø -rapporter blev offentlige i 1986 og 1990. I kystregionerna er for eksempel niveauet af kadmium steget med 50 procent siden den sidste offentlige rapport.

Folkerepublikkens myndigheder er blevet stadig mere opmærksomme på problemet, rapporterer New York Times. En viceminister udtalte ved en pressekonference i december at godt 30 tusind kvadratkilometer af Kinas jord og marker – svarende til et areal større end Jylland – er så forgiftede at landbrug ikke burde tillades der.

Rapporten vil give nyt brændstof til debatten om mangelen på regelværk for private virksomheder i Kina. Det gælder også problemet med sundhedsfarlig mad, hvor en række dødsfald har rystet den kinesiske offentlighed de seneste år.

Kilder : 1.Xinhua:

2.Kinas Miljøbeskyttelses-ministerium:20 % af landbrugsjorden forurenet

3. One-Fifth of China’s Farmland Is Polluted, State Study Finds

Kina:Proletariatets løn, arbejdstid og de multinationale kapitalisters udbytning og profitter

Tagged with:

Ukraines Junta-leder heiler til den fascistiske pøbels jubel i Kiev

Posted in INTERPRES by interpres on onsdag, april 2, 2014

Ukraines EU og USA-støttede Junta-leder Arsenij Jasenjuk øver sig i at hilse på “romersk vis” – sammen med en tilfreds leder af fascistpartiet Svobodas Oleh Tyahnyboks og den “kristen-demokratiske” Vitalij Klitjko .

Ukraine´s Junta-leder Arsenij Jasenjuk sammen med Barack Obama i det Hvide Hus efter kuppet der bragte en EU og USA-støttet liberal-fascistisk Junta til magten Kiev.

Her blev der ikke stillet nogen kritiske “questions”

FAKTA om mændene bag det EU- og USA-støttede kupregime i Kiev

Hvem er de ukrainske kupmagere ?

De nya ledarna i Kiev, som tagit makten i en våldsam kupp, kan beskrivas på olika sätt. Men många av dem har specielle personlige bånd till USA.

Aleksandr Turtjinov som kallar sig “tillförordnad president” er pastor i den ukrainska batistkyrkan som har 150 tusind medlemmar och till stor del er resultat av missionerande fra USA. Sommaren 2007 lyckades USA-evangelisten Franklin Graham, fjerde barn til Billy Graham, samla 40 tusind tilhængare på Olympiastadion i Kiev. Familjen Graham har alltid gått i spetsen för amerikanska krigsvirksomheder.

Arsenij Jatsenjuk som kallar sig “tillförordnad premiärminister” rapporteras under sin bankkarrier ha blivit en aktiv scientolog. Han tog en eksamen i hokus-pokus-læran “dianetik” hos scientologerna i Kiev 1988 och blev samma år kreditkonsult på Aval Bank innan han avancerade till Nationalbanken. Han undertecknade ett kontrakt med den så kallade “Sea Organization”, scientologernas elitstruktur, hvor han uppnått høg nivå, s k OT-6 av 8 nivåer. Hans søster Alina Petrovna Steele er verksamt scientolog i Santa Barbara i Kalifornien), men buden skiftar om hennes nivå.

Vitalij Klitjko slutligen har mest kopplats till tyska intressen. Han har tilldelats Tysklands højesta orden for sin tjenster åt landet. Men han er samtidigt skattebetalare i USA. Tills helt nyligen samarbetade hans parti Udar (“slag”, men också akronym för Ukrainska demokratiska alliansen för reformer) med USA-företaget PBN, specialiserat på så kallad “strategisk kommunikation” i Rusland, Ukraine och andra SNG-lander.

Enligt PBN:s webbplats er företagets viktigaste områden “företags-och kriskommunikation, offentliga och statliga relationer och finansiell kommunikation och investerarrelationer.” I styrelsen sitter bl.a. Gorbatjovs tidigare pressekreterare Georgij Ogarjov.

Selskabets ukrainska kontor leds av USA-medborgaren Myron Wasylyk, fhv ansat vid State Department, ledamot i styrelsen for den CIA-anknutna Eurasia Foundation och ledamot i styrelsen för Internationella centret för politiska studier, grundad med pengar från George Soros. Detta centrum var med om att utarbeta ett forslag till ett frihandelsavtal mellan Ukraina och EU som presidenten betraktade som ett hot mot nationella intressen. Wasylyks hustru sitter i Ukrainas parlament för Udar.

I kretsen kring PBN finns också Klitjkos bekant Fiona Hill, mest kendt (berygtet) for att støtte wahabitiske terrorister i Tjetjenien. Hon forsøkte också rettfærdiggøre terroristattacken i Beslan. Under president George W. Bush var Fiona Hill var efterretelseofficer for Rusland och Eurasien vid nationella underrettelserådet.

På sistone rapporteras Klitjko ha inlett samarbete med ett annat konsultbolag från USA, Greenberg Quinlan Rosner (GQR), med filialer i sjuttio lander och som rapporteras stå president Obama nærmare end PBN som styres av neocons. GQR rapporteras ha hjulpet såvel Bill Clinton som Michail Saakasjvili till makten som valrådgivare.

Oleg Tiagnibok slutligen som ledare för Svoboda er tværtom en person som USA verkligen inte vill ha att göra med – officiellt. Tiagnibok nekades i fjol visum till USA för sin rabiata antisemitism. Som framgår av artikeln på Wikipedia om Svoboda använde partiet till 2003 en symbol so utläses “I + N” (Idé + nation) och som påminner om hagekorset (hagekorset minus två små streck). I olika tal lovade han bekämpa den “moskovitisk-judiska maffian som styr Ukraina”.

Under senator John McCains (R) besøk i Ukraina gjordes dock inga førsøk att skilja ut Tiagnibok från selskapet, vilket uppmærksammades av Channel 4.

Researchgruppen

Kapitalismens Polen: 11 selvmord hver eneste dag

Posted in Hvad koster kapitalismen ?, Kapitalisme, Polen ° Polska by interpres on onsdag, februar 19, 2014

19.februar 2014 18:22

WARSZAWA: Psykologer advarer mod en stigning i antallet af selvmord i Polen – især blandt de unge.

Selvmord er på fremmarch i Polen, advarer polske psykologer nu om. Hver eneste dag vælger mindst 15 mennesker at tage deres eget liv,og for 11 af disse desperate mennesker bliver det deres sidste dag i livet.

Flere selvmord end trafikdrab

Ifølge EU-landet Polens officielle statistik har selvmord nu overhalet antallet af dræbte i trafikken, som ellers er relativt højt.

De polske politimyndigheders tal viser, at fire tusind og 177 mennesker (4.177) tog deres liv i 2012 ud af 5.791 forsøg, mens 3.571 mennesker døde i trafikulykker.

Blandt de der valgte selvmord var 373 børn og unge i alderen 14 til 19.

Fjerde hyppigste dødsårsag

DEn nye kapitalistiske verdensorden “tvinger” stadig flere mennesker : børn, unge såvel som ældre ud i selvmordets desperate udvej af et åbenbart håbløst liv. I 1998 var selvmord den ottende hyppigste dødsårsag i verden, mens den i dag er den fjerde hyppigste dødsårsag i den “reelt eksisterende kapitalistiske verdensorden”.

- Hvad der er mest foruroligende er, at den næst hyppigste dødsårsag blandt de 7 – 19 årige er selvmord, siger Piotr Wierzbinski fra Voksen Psykiatrisk klinik ved det medicinske universitet i Lodz.

Mænd under 20 år og over 45 år er de mest selvmordsramte polakker.

Verdensomspændende internet-protest mod USA´s hemmelige overvågning og spionage

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME, MODER JORD ° FN, USA by interpres on tirsdag, februar 11, 2014

11 februar 2014 – 17:48

Idag indledes en global internetprotest mod USA´s hemmelige overvågning af internettet gennem spionorganet N.S.A.

Under parolen
”THE DAY WE FIGHT BACK ”
- gav omkring seks tusind internetportaler over hele kolden idag startskuddet til masseprotester mod USA´s hemmelige efterretningstjenestes NSA´s spionage og overvågning af internettet.

Initiativtagerne har sat sig det ædle mål at overbevise og presse de amerikanske lovgivere til at stoppe overvågningen, skriver blandt andre

The huffington Post

På sajterne som deltager i protesten vises en banderole hvor der står ”Dear internet, we’re sick of complaining about the NSA. We want new laws that curtail online surveillance.”
(Frit oversat: ”Kære internet, vi er trætte af at klage over NSA. Vi vil have ny lovgivning som mindsker overvågningen på netet.”).

Via banderolen kan amerikanske internetbrugere få telefonnummer og mailadresser til politikere i USA´s parlament (Kongressen)

Brugerne opfordres til at kontakte lovgiverne for at påvirke dem til at stemme nej til et lovforslag som skulle styrke “lovligheden af NSA´s overvågning”, samt at støtte et andet lovforslag som skulle “gennindføre en del af de friheder på internet som amerikanerne har mistet i de sidste år”.

”NSA :den største trussel”

Opråbet kommer to år efter en protest hvor flere end otte tusind (8.000) sighter “gik i sort” under tolv timer for at protestere mod de amerikanske lovforslag SOPA og PIPA som, gennem blandt andet censur ville have indskrænket internetfriheden

Protesten resulterede i at endnu flere blev bevidste om den amerikanske regerings kurs mod et “Big Brother”-samfund, hvorved regeringen blev tvunget ud i et “taktisk tilbagetog” pga af den omfattende og stærke kritik mod de antidemokratiske” tendenser i disse lovforslag. Et flertal i Kongressen trak senere lovforslagene tilbage. Uden kritikstormen og den omfattendee bevidstgørelse i brede folkelige kredse anses det for givet at forslagene ville have gået igennem.

Man tror at flere millioner internetbrugere aktivt vil deltage i protesten som har fået navnet ”The Day We Fight Back”, rapporterar Huffington Post. [
Reddit, Tumblr, Wikia och Mozilla er nogle af de store portaler som deltager i dagens manifestation, som samlas under parolen “The Day We Fight Back”

Arrangørerna håber at dagens protest vil blive ligea så fremgangsrig som den for to år siden og at USA “holder op med at være en ”overvågningsstat”. David Segal, en af initiativtagerne til
”The Day We Fight Back”, siger i en pressemeddelande: ”I dag er den største trussel mod et frit internet, og et frit samfund, NSA`s masseovervågning”.

FAKTA om N.S.A.´s Spionage og Overvågning ifølge amerikansk presse : > > > > > > > > > > >
The NSA “has secretly broken into the main communications links that connect Yahoo and Google data centers around the world.”
— THE NEW YORK TIMES
> > >
The NSA “is harvesting hundreds of millions of contact lists from personal e-mail and instant messaging accounts around the world.”
— WASHINGTON POST
> > >
The NSA “is gathering nearly 5 billion records a day on the whereabouts of cellphones around the world.”
— WASHINGTON POST
> > >
The NSA collects the content and metadata of emails, web activity, chats, social networks, and everything else from fiber-optic cables “that carry much of the world’s Internet and phone data.”
— WASHINGTON POST
> > >
NSA “officers on several occasions have channeled their agency’s enormous eavesdropping power to spy on love interests.”
— THE NEW YORK TIMES

> > >
NSA “is secretly piggybacking” on Internet advertisers’ “cookies” and location data “to pinpoint targets for government hacking and to bolster surveillance.”
— WASHINGTON POST

Den revolutionære Jesus og revisionisten Kristus : Om “Det gode menneske Jesus og skurken Kristus”

December

I juledagene og under vintersolhvervet – årets korteste dag – kan der være grund til at reflektere over hvad og hvem vi egentlig fejrer.
Officielt fejrer vi at den kristne kirkes profet ;”Kristus” kom til verden

Oprindeligt var “julen” ingen kristen højtid. Kirken overtog solhvervsfesten og kanoniserede “julehøjtiden” til fejringen af den kristne kirkes profet Kristus, søn af “Kirkens Gudfader”.

Det er i hvert fald det vi får at vide af kristne præster, biskopper og andre i det klerikale hieraki i den protestantiske såvel som den katolske kirke.

Der er al mulig grund til at reflektere over om den statsautoriserede forkyndelse af “Kristus” i Folkekirken har noget at gøre med den virkelige revolutionære agitator Kammerat Jesu´ lære. Hvordan var det nu i virkeligheden med den Jesus som præster såvel præsidenter stadig i dag omtaler den person som er blevet synonym med den verdensomspændende bevægelse som den dag i dag tæller milliarder.

Menneskebarnet Jesus kom til verden i det af Romerne besatte Palæstina ; som barn af fattige jødiske forældre. Det var en tid hvor det Romerske Imperium ekspanderede som regional “supermagt” omkring Middelhavet med krig, terror, besættelse og modstand. Slaveriet var udbredt, “den stærkes ret” var endnu mere udbredt og accepteret end idag. Blodhævn, drab af børn, kvinder og slaver var ikke bare accepteret men forventet. Talesættet “Et øje for et øje og en tand for en tand” er kendt fra den tid. Ganske vist vandt den jødiske bevægelse som Jesus var et ægte barn af stadig flere tilhængere netop fordi den satte solidaritet og kærlighed ; især det som er blevet kaldt det elvte bud : Du skal elske din næste som dig selv !” som rettesnor for samlivet mellem mennesker. Derudover fordømmer Jesus de Romerske guder som “afguder”, som hedningetro. Kristendomen er altså monolitisk, den tolerere ikke “afguds”-dyrkelse hvad enten det er i form af Mammon eller de “afguder” som blev dyrket i det Romerske Imperium.
Allerede på Jesus tid var de jødiske ledere begyndt at kollaborere med den Romerske besættelsesmagt. Jesus angriber det Hellige Tempel i Jerusalem i protest mod det klerikale lederskab som har forvandlet templet til en markedsplads.
Den nye revolutionrende lære som den omrejsende agitator og hans kammerater spreder i det romersk besatte Palæstina vinder stadig flere tilhængere. Den romerske “supermagt” og dens lakajer er bevidste om det revolutionære indhold i Jesus lære; at alle mennesker er lige, selv slaver bliver betragtet som mennesker og ikke som de udbytningsobjekter som det Romerske Imperiums herskende klasser udbytter til sidste dråbe sved.
Det vækker uro i de herskende kredse i Rom. Derfor sætter Romerriget alt ind på at knuse den nye bevægelse. Jesus ´s tilhængere og den kristne bevægelse tvinges under jorden. Jesus bliver dømt til døden på korset som tusinder af andre modstandere og oprørske slaver i det Romerriget. Jesus bliver martyr for den revolutionerende bevægelse han er en del af. Enhver dyrken af Jesus og den lære de første kristne forkynder forbydes. Jesus- bevægelsens ledere forfølges, fornedres, tortureres eller bliver dræbt enten af løverne i Collosseum som underholdning for den Romerske elite eller af de Romerske fangevogteres brutale vold.
Gennem tre hundrede år lever og kæmper de første kristne under jorden. Alligevel vokser bevægelsen ud over alle grænser. Først 313 år efter Kammerat Jesus fødsel tillades den kristne bevægelse i det Romerske Rige, da under Kejser Konstantin.
En udmærket inspiration til en reflektion over Jesus og den verdensomspændende bevægelse den “fattige jødedreng fra Palæstina” satte igang er forfatteren Philip Pullman´s værk “Det gode menneske Jesus og skurken Kristus”. Her karakteriseres den semitiske profet Jesus oprindelige og altså virkelige “Kristus” fra det besatte Palæstina (Israel) som et helt andet menneske end den Kristus som præster, biskopper, kardinaler og paver har prædiket for os helt frem til idag.
I den kristne kirke -bevægelse som Paulus stod som religiøs fader og delvis organisator af, bliver Kamerat Jesu´s oprindelige kommunistiske lære revideret
“til en religion som de romervældets herrer kunne leve med” som den danske forfatter Hans Kirk udtrykker det. Paulus som selv deltog i forfølgelsen af de første “kristne” . søgte klasseforsoning mellem det udbyttede flertal af slaver, udstødte mennesker og det brutale Romerske imperiums blodbesudlede herskende udbytterklasser. Paulus hovedmål var gøre Jesus lære; den oprindelige kristendom ufarlig for de herskende udbytterklasser
Derfor reviderede Paulus den af de romerske herskerklasser forhadte kommunistiske lære som oprøreren Jesus fra palæstinensiske Nazareth prædikede.

Paulus bekæmpede det revolutionære indhold i Oprøreren´ Jesus lære gennem at sprede mysticisme og klasseforsoning. Hans Kirk giver udtryk for kernen i Paulus´ lære som budet om: “I Slaver; Adlyd jeres Herrer”
I romanen “Vredens Søn” beskriver Kirk Jesus og hans disciple som “ejendomsløse” oprørere, modstandere til den Romerske besættelsesmagt. De kæmper for at opbygge det som kunne kaldes “retfærdighedens og barmhjertighedens rige”.
I Pullman´s roman er Jesus Kristus ikke én person, men derimod tvillingerne Jesus og Kristus, to brødre med vidt forskellige egenskaber og værdier.
Jesus skildres som et menneskeven der kæmper for hvad vi kunne kalde en utopisk kommunisme, der bliver til bibelens messias, mens Kristus udlægges som hans revisionistiske levnedsskildrer og en noget mere manipulerende, kompleks og nøjeregnende person.

Jesus Christ the Revolutionary

Hvad ved vi ?

*1) se Hans Kirk “Kristendom og Kommunisme” Tale ved diskussionsmøde med pastor Erik jensen den 25.Feberuar 1948, bragt i
Land og Folk den 26 Februar 1948.)
2) Hans Kirk: “Et svensk skuespil om Spartakus” trykt i Land og Folk . . . . 19.Juli 1956
3) Hans Kirk Dansk Forfatter, Medlem af KOMINTERN-partiet DKP (Danmarks Kommunistiske Parti) fra 1931 –

Alle kender til “Jesus og Spartacus” , men hvad var Kejseren´s navn ?

Uddrag af en debat om Kommunisme og Kristendom . . . . . . .    .       .     .     .    .    . ….  .. … .. ..    Obviously communism and capitalism did not exist 2000 years ago the way we understand those concepts today. However, if we were to take what we know of the direct teachings and life of Jesus and pull that forward into our present time, … given the option of choosing between these two ideologies, Jesus would choose communism over capitalism.

In Acts 4:32-34 . . . . . it states that the apostles held everything they owned in common. Each took according to their need. This is a close to the Marxist quote: “From each according to his ability, to each according to his needs.” I Markus 10:17-31 . . . . . . Jesus tells the rich man to sell everything and give it to the poor. Isn’t this the redistribution of wealth? In 2 Cor.8:9 . . . . Paul tells us that Jesus “being rich , yet for your sakes he became poor, so that through his poverty you might become rich.” Although this quote is usually interpreted in a spiritual sense, it could equally be taken in a literal sense reflecting the early Christian view of monetary wealth.
I Markus 10:21-22 . . . . . . Jesus looking at him, loved him and said, “You lack one thing; go, sell what you own, and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven; then come, follow me.”
When he heard this, he was shocked and went away grieving, for he had many possessions.

Jesus did not particularly like the rich.

Jesus taught the redistribution of wealth.

Jesus felt the poor, sick, and marginalized of society was the responsibility of everyone, … yes we are our brother’s and sister´s´ keeper.

Communism reflects these values much more than does capitalism.

Om Rigdom . .. . ..

I Markus 10:25, siger Jesus:
“It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of God.”
. . . . .. . .. . .. . . his point was that it is very hard for a rich person to go to heaven. In fact, Markus 10:17-22 indicates that the only way a rich person can go to heaven is, in Jesus’ words, to “sell everything you have and give to the poor.”

KRITIK af kapital-”AKKUMULATIONEN” . . .. ..
Jesus also warned against the accumulation of wealth on several other occasions. In Matthæus 6:19 he says . . . . . “do not store up for yourselves treasures on earth”, and a few verses later, in Matthæus 6:24, he says “You cannot serve both God and Money”. In Lukas 6:24 he says . . . . . “woe to you who are rich.”
Jesus disapproved of wealth because he thought it was wrong for some people to live in wasteful luxury while others starved.
According to the Book of Acts, his original followers tried to live by these teachings after he left them. They formed a community in Jerusalem, known as the Nazarenes, in which everyone “had everything in common” (Acts 2:44), and any new member had to sell his or her possessions and give the proceeds to a common fund.

* .. .. … Men lederne i de klerikale hierarkier i den kristen-ortodokse såvel som de protestantiske og de katolske kirker afviser det revolutionære klasseinhold i Jesu´ lære *

Frankrig: 268 gange Oui til lov om forbud mod kapitalistisk prostitution

4.December 2013

PARIS (l´Humanité) Et stort flertal : 268 folkevalgte medlemmer af det franske parlaments første Kammer: Assemblée Nationale stemte idag Oui, Ja til en lov som forbyder kapitalistisk prostitution. Imod stemte 138 ud af den højreliberale og -radikale opposition
Loven kriminaliserer de der holder liv i den kapitalistiske prostitution , dvs køberne, ligesom i Norge og Sverige/Finland/Island. Hvis lovforslaget vedtages i Senatet ;Andet Kammeret vil Frankrig få den mest fremskredne lovgivning mod den kapitalistiske prostitution i Europa.
Den højreliberale og højreradikale reaktionære opposition til forbuddet mod kapitalistisk prostitution har “meget fantasifult” og “seksuelt ophidsende” ifølge egen selvforståelse samlet sig under parolen “Rør ikke min luder” (“Touche pas à ma pute”)

I Tyskland, hvor liberaliseringen af den kapitalistiske prostitution er gået i takt med de kontrarevolutionære (neoliberalismen) angreb på arbejderklassens rettigheder , løn -og arbejdsforhold,  holder den kapitalistiske sexindustri nu omtrent en halv million (400.000 er nævnt) mennesker,  fortrinsvis kvinder i sexslaveri.

REAL STARS :Frankrig et skridt nærmere en sexkøbslov

PÅ FRANSK : Hvorfor Forbud mod kapitalistisk prostitution ?

Prostitution: pourquoi l’abolition

Puisqu’elle génère en tant que telle 
un système porteur d’une double violence, sociale et sexuelle, la prostitution sera abolie, tôt ou tard.

Faites le test. Si vous croisez l’un des signataires du «manifeste des 343 salauds» – comment mieux nommer ces gens-là d’ailleurs? –, posez-lui cette simple question: «Aimeriez-vous que votre fille soit prostituée et se fasse chevaucher vingt à trente fois par jour?» Vous constaterez alors que l’impudeur intellectuelle de ces courageux de salon ne franchit jamais le seuil de l’indécence contre eux-mêmes. Curieux, cette forme de courage pseudo-romantico-libertaire mâtiné de consumérisme qui consiste à imposer aux autres une réalité qu’on ne veut pas voir chez soi… Après des semaines de débat où la mauvaise foi aura cohabité avec l’inacceptable, jusqu’à cette sordide pétition publiée dans Causeur, la revue ultra-réac d’Élisabeth Lévy, démolissons sans crainte certains arguments hypocrites et imbéciles qui insultent notre intelligence.

La prostitution serait non seulement le «plus vieux métier du monde» mais un «mal nécessaire». Voyez-vous, le désir des hommes serait tellement «irrépressible» qu’il faudrait trouver «naturel» d’acheter une personne pour en jouir. Réclamer l’abolition de la prostitution n’aurait donc rien à voir avec les combats contre les violences et les discriminations, pour l’égalité et même pour le droit de disposer de son corps… Bienvenue dans un monde où la peine de mort, l’excision et le viol seraient acceptés car pratiqués depuis des siècles!

Une vérité devrait s’imposer à tous. Puisqu’elle génère en tant que telle un système porteur d’une double violence, sociale et sexuelle, la prostitution sera abolie, tôt ou tard. Nous n’écrirons pas, ici, que le projet de loi qui sera débattu au Parlement réglera tout. Il est insuffisant et, contrairement à ce qui se dit, ne criminalisera pas vraiment les clients. Néanmoins, ce texte marquera un tournant. Les personnes prostituées ne seront en effet plus considérées comme des délinquantes mais comme des victimes. Prenons-le comme une étape, qui en appellera d’autres. Car la prostitution est d’abord un business, une marchandisation des corps, un trafic gigantesque d’êtres humains nourrissant les flots d’argent sale – du crime et de la drogue – qui terminent dans les paradis fiscaux. La prostitution n’est pas un métier, c’est une atteinte à la liberté des consciences. Le mythe de la pute heureuse et fière d’exercer son dur labeur est à peu près équivalent à la légende de la fille prenant du plaisir avec des clients dans des hôtels sordides. Françoise Giroud avait bien raison: «La prostitution est un phénomène masculin.» Ne sommes-nous pas assez évolués pour savoir qu’il est temps d’en finir avec l’un des grands bastions de cette odieuse tradition patriarcale de mise à disposition du corps, qui ne consacre rien d’autre que la domination d’une personne sur une autre par l’argent?
[EDITORIAL > > >  TRykt første gang i Dag bladet l'Humanité du 27 novembre 2013]

FAKTA om den KAPITALISTISKE PROSTITUTION i FRANKRIG

Mellem 20 og 40 tusind slaver i den kapitalistiske prostitutionsindustri i Frankrig.
Ni ud ti af de prostituterede er fattige udlændinge, fortrinsvis kvinder (85%)
KILDE: Rapports parlementaires de FRance
par Mme Maud OLIVIER (medlem af ASSEMBLÉE NATIONALE (Parlement de FRance)

APPEL : Les Jeunes pour Labolition

> > > > > > > > > > > >L’APPEL DES 1000

Lien vers la tribune publiée dans Libération

Héritier-e-s des combats pour l’égalité entre les femmes et les hommes et pour l’émancipation, nous appelons les jeunes à reprendre le flambeau. Nous défendons les acquis féministes – à commencer par le droit à l’avortement. Nous devons maintenant gagner de nouvelles libertés pour tout-e-s.

La prostitution est aujourd’hui la forme la plus brutale de la domination masculine. Elle est un obstacle à toute liberté sexuelle. Elle est un rempart contre l’égalité. Touché-e-s par la précarité et la misère, les jeunes sont les principales cibles du système prostitueur. En moyenne, les personnes prostituées le sont pour la première fois à 14 ans. Cela équivaut souvent à une condamnation à mort. L’espérance de vie des personnes prostituées est de 34 ans aux Etats-Unis. Elles subissent des violences. Elles sont davantage exposées aux infections sexuellement transmissibles. Elles sont stigmatisées, marginalisées, rejetées. Celles qui survivent à la prostitution gardent d’importants stigmates psychologiques.

Les victimes sont presque toujours des femmes, dont le désir sexuel est nié et à qui on impose un rapport sexuel en échange d’argent. Les clients sont toujours des hommes : ils achètent et imposent leurs propres désirs. Les proxénètes sont presque toujours des hommes qui en tirent profit au service d’une économie parallèle souvent internationale.

Nous refusons l’indifférence. En se taisant, notre société se fait complice de ce système archaïque. De nombreux discours s’en accommodent même en le justifiant au nom d’une soi-disant “liberté” de se prostituer. Un “choix” dicté par la misère, la domination masculine et les conditions d’exploitation économique, ce n’est jamais une liberté. De plus, la majorité des personnes prostituées sont les victimes des pratiques de l’esclavage moderne et de la traite des femmes. La seule liberté qui existe, c’est celle donnée aux clients d’abuser sexuellement des femmes.

Nous avons notre mot à dire sur la société dans laquelle nous voulons grandir et nous épanouir. Le marché, c’est la loi du plus fort. Faire de la sexualité un marché, c’est renoncer à l’égalité. Nous affirmons que lorsqu’il s’agit des sexualités, là où le désir libère, l’argent emprisonne. Nous refusons que la loi du marché piétine nos désirs sexuels : ils ne sont pas négociables, que l’on soit femme ou homme, quel que soit notre milieu social d’origine, notre orientation sexuelle ou notre couleur de peau. Nous souhaitons une société libérée, où l’égalité entre les femmes et les hommes, la justice et la protection des plus démuni-e-s sont garantis. Ce sont les conditions essentielles pour que la liberté sexuelle ne soit pas un simple slogan mais bien une réalité pour toutes et tous.

Aujourd’hui, en France, on pénalise les personnes prostituées, alors que les clients, eux, ne sont jamais inquiétés. Au contraire, à l’instar des 73% des 18-25 ans, nous voulons que soient enfin pénalisés les clients pour en finir avec cette impunité et que soient protégées les personnes prostituées. Nous voulons que soient renforcés les moyens de lutte contre toutes les formes de proxénétisme et que leurs victimes puissent voir leur préjudice réparé. Nous voulons aussi agir à la racine : généraliser les actions d’éducation à la sexualité et à l’égalité dès le plus jeune âge et mettre fin à toutes les représentations sexistes qui viennent nourrir le système prostitueur.

Notre combat n’est pas une leçon de vertu, c’est un combat social et politique. On nous rétorquera qu’on ne peut pas renverser une pratique séculaire. Nous répondrons que ce sont les mêmes arguments qui hier justifiaient la peine de mort ou l’esclavage. Tous deux ont été abolis. A nous d’en faire de même et d’être la génération de l’abolition. A nos élu-e-s qui détiennent aujourd’hui le pouvoir législatif, d’abolir le système prostitueur et de créer les conditions de sexualités égalitaires et libérées pour tou-te-s. A François Hollande, de comprendre l’urgence qui est la nôtre.

Premier-e-s signataires:
- Fatima Benomar, Secrétaire Générale des EfFRONTé-e-s
- Ivan Demanthon, Président de l’Union Nationale Lycéenne (UNL)
- Vanessa Favaro, Présidente de La Mutuelle des Etudiants (LMDE)
- Nordine Idir, Secrétaire Général du Mouvement des Jeunes Communistes Français (MJCF)
- Anne-Cécile Mailfert, Porte Parole d’Osez le féminisme ! (OLF)
- Thierry Marchal-Beck, Président du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS)
- Hugo Pompugnac, Secrétaire Général de l’Union des Etudiants Communistes (UEC)
- Emmanuel Zemmour, Président de l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF)

ROUSSETTE SEBASTIEN . .. . Julien SOUCHAL . . .. . Vignolles Bernadette . . . . . TAPINOS ariane . . . . germaine cecile . .. POURTIER Kevin, garnier, ROCHEDEREUX evelyne, LE QUINIO Guilane, lehont audrey, camborde maryse, DAÏ Véronique, Stéphane Leinen, Ariane KUTTEL, rocher pascal, Chapron Sophie-Athéna, Pedebas, PERRIN Dominique, MICHEL Geoffrey, CLOP GRUOT MARTINE, AUBOURG Ségolène, Bordonné Leslie, valérY Meynadier, JOLY-ROSIER Graciane, Dumont Paula, charras caherine, Durand Maeva, Angers Jacqueline, CROTTI morgane, CAVAILLES Marie-Hélène, GIANNOTTI Illa, Foussard Anthony, DUPUY Pauline, PEYROT MALIKA, SAMIMI Sonia, LEBOUC Carole, Thomassin Sylvine, GRUYER Agathe, christine, brugiere elise, Cazes Stéphane, LEDROIT Marine, Donzallaz Céline, Dupuy Clara, Leroux Marjorie, Meyers Michele, Meyers Michele, Meyers Michele, Scheck Monique, Jean, JEAN NICOLAS, MARQUIER Philippe, naoufal caroline, POUSSARD Paul, VERGER Gwenaelle, JARENO CLAUDIA, Blondin Aurélie, Moussier Marion, Laurine BRICARD, FERRAND-GUTIERREZ Jame, Bonnaud Mary, le bras aude, rodier Marie-Anne, NONORGUES Marie Paule, Laperriere Monique, Fabre-Nadler Anne-Laure, Aït-Ouakli Fabrice, JOOS Marc, WACHTHAUSEN Ariane, BRUNET Sophie, de sa neves, BAILLE Clément, BRIEND Cécile, FRANCINE TAYLOR, GONTARD Charlotte, MAËLLE BOUTHINON, HINKEL Vanessa, Solveig Rousselot, PERRET Oanell, MAZOUZ Kheira, JAMMES, BERNARD Tony, KHAGAN Victor, MARTINEZ Elise, NADOLSKI Katy, Daniel BATISSE, LAPINTE Alexandra, vassel Fabienne, ADOLPHE Philippe, PASTOUKOFF, benoit sylvie, BERNARD Jordan, BAS Marie-Noëlle, olivier, MASSIAS, de Casabianca Charlotte, marc sixdeniers, Mautret Marie, MARTINEZ Sara, Forestier Isabelle, Courtin Lucas, JACQUELIN Sébastien, Blackwell Marjorie, Brigitte Taffin, Tisserand catherine, D’HIERRE Bertrand, FARAVEL Frederic, Massini Anaïs, brune eric, MANSAUD Alice, Jolivet-Lequien Agnès, HOAREAU MICHELE, Tiphaine Jézéquel, Leroy Christine, Fillon Bénédicte, perez emilie, piento jean, saban ody, Lambert jihane, Paponneau Lionel, Couteaud audrey, MEZAL Zakia, Bernard Inès, BRIDIER Sylvie, ROSENSTIEL Marie, JAOUEN Catherine, ICÖNE Chahine, pecunia emilie, PERRIER ISABELLE, MENDES ARMAND Virginia, Giron Céline, Monferrand marie Dominique, PICHOT Anais, Douche samira, Douche samira, Florence Latappy, Gérard marie, BONNAC HUDE, OSTIER Lola, GIRY Céline, schneider jessica, TALL Ina, Caramelli Flora, Béchemin Brigitte, PARION Armelle, TAVERNA MARIE ANNE, GUIRAUD Claire, MARTIN Sophie, RIGAL Margot, Mahin Virginie, WAGNER RAUTH Hanelise, SERRE-COMBE Claire, Clairis Elodie, DALL’AGNOL Claire, SAVATIER Marie-Line, BRENEZ SAVELLI Jules, TERROIR Elise, Béatrice Lambert, LAROUZEE Léa, DOERFLINGER Mélanie, BRANDSTATTER Clara, BERNARD Caroline, rouviere julie, BACHELERIE Marie-Anne, ROY Geneviève, Geley Flora, geraldine calletti, BOUSQUET-PITT Pascale, LE NOUËNE Apolline, DURIEZ RACHEL, SETTON Agnes, Benali mouna, Laurent Sandrine, lassaube gaia, Lesage Fanny, ANTOINE Margaux, TERRIER Jules, KERAVAL Françoise, giscloux solange, ARRAYET Jean, francis.xavier, JACOB Babette, Dupont Hélène, goldwasser myriam, Allard Lydie, BORIN Marie, Expert Stephanie, Karen Serres, DINDANE Samy, Diagne Sophie, LACROIX Tara, Keller William, Jaziri Van Wymeersch Alexis, Van Wymeersch Jaziri Sarah, JEAN-PIERRE Caroline, LEFÈVRE Constance, DIDELLOT-KHELIFI Vincent, Giustiniani Alexandra, ASSOUAN Solène, Louve FORGET, Elvire Duvelle-Charles, GARIEPY Judith, FARAVEL Frédéric, Munier Florent, PERSON RIVOAL Gaëlle, HENRY Emma, Lamothe Jérémy, GERARDIN Simon, de Galbert Diane, Hofmann Brigitte, KLEINE Inge, GOLDBERG Kevin, GERARD Guillaume, RIOU Simon, Lo Khadim, Seguin Bertrand, folligan alexandrine, catrou benedicte, toure mariam, LEJEUNE-RIOU Julia, despas estelle, HELFTER Clémence, biollay lorraine, ROGER Aurore, GUMILAR, Joedicke Anne-Laure, Fouqué Jérôme, Faure Cécile, Mittempergher Carole, morana celine, FUSI Muriel, Sylvie.Barradel, Beauvalet Marion, MOREL Lucie, Ozanne Anna, PENZINI Isabelle, Bessière Clémence, Boivin Solen, OMONT Benoît, OMONT Benoît, Bucquet Eva, Bourhis Deborah, Gueguen, Lesoeurs Tillier Claire, couvreur Apolline, HAMON Laurence, GUITTON Lucille, arbelbide maixan, PIERRE Eléa, Escaliere Carole, CLERC Lauren, Chaussée Sylvie, thomas elisabeth, MICHE, Betton Mathilde, Aixala Michèle, Boucheron Brigitte, Gindrey Marianne-Ségolène, pilaert Rodolphe, LARROQUE Florence, CRIBIER-DELANDE Elise, Buisson-Bloche Anne-Flore, Farjon sarah, BRIDIER Sylvie, BURET Therese, DEMOLLIERE Diane, Hureau Chantal, JURICIC Marie-Anne, Rusterholtz Quentin, RIOND Florence, Saunders Emma, Davies Rachel, LETESSIER Cécile, Allard Annabelle, PASQUER Romain, Khabet Ibtissem, CLAUSE Blandine, Martin Elisa, poisson claire, sarah pacheco, dupeux martine, Roche Guillaume, Moro Céline, TUGAYE Laure, LEBRETON Déborah, NACIO-CASALIES Sylvain, Jean Pascal, stefania valeo, ibanez stephanie, Chevalier Julie, Lanfranchi catherine, arnulf sarah, Vergeot Isabelle, HEAPE Alexandra, boillot, Rajao Paul, mosser benedicte, calmels franck, AIXALA Michèle, ABRAMOWICZ Théo, LUJAN Lise, boulay alexandra, RICHAUD Coralie, PERRIN Dominique, Brouté Angèle, Barbier Rachel, Radafshar Clémence, Roux Valentine, fayolle denise, POITRIMOLT Marie, KERPEDRON Marie-Christine, BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Agathe, GIN Caroline, BOUET Alice, Leplat Sonia, garnier denis, sylvie calvet, MEILLET Anne, NOGA Solenne, Nadine LIÉVOUX, WARIN Laurence, LEININGER Elisabeth, LHOTE FERNANDES Sandra, SIMAR Pascaline, Lemaire Marie, Galacteros Armelle, SAUVAGE Wandrille, PORNON Clémence, vincent martine, brandeho, Banos Julie, Imbert Diane, Barthélémi Caroline, Blanc-Lapierre Anne, Martin Maryse, VERNET Audrey, Théveny, peyrot malika, LARREGUY Héléna, Jacob Armelle, Guillaume, CHABERT Emmanuel, DELOITTE Mélanie, muller mathieu, SEZILLE Mathilde, BOUËT Elsa, AURAT Lucile, Rè sandrine, ROMAN Matthieu, Wieder Martin, Postel Amanda, BARRE Roxane, Machukski laure, PLA Marion, GOLDSCHMIDT Sandrine, PELOT Eric, Bail Marie, Mayer Judith, Cormier Evelyne, Chevalier-Bretagnolle Clémentine, DENAIS Chloé, Aubin Flora, LEFÈVRE Constance, GOSSET Stéphanie, HOANG Thao, NOËL Matthieu, LEMOUSSU Aude, FOGNINI Pauline, GUERBER Marielle, venco Katia, ALBERGE Adèle, CHAFFARD Sabrina, Pépin Laure, d’Orlando Natacha, Guillaume Cantillon, Clerc Liliane, LE BAUT Frédéric, PETRACHI Hugo, WARD Hélène, gosset vivien, Dockès Anne-Cécile, MONIER Magali, DUHART Sandrine, JEAN Betty, Claire Bouyssou de Lortal, GUIMBAUD rachel, MEREAU Géraldine, SETTON Agnès, DEBOUTTIERE François, BERNARD Jordan, WEREY Cécile, SZUCHENDLER nicolas, Loffredo Alice, JENNINGS Leah, PALISSAT Géraldine, BRAILLON Hélène, delfour karine, DUPONT MICHELINE, LE METAYER Marc, Robine Macham, Stéphanie Bardoux, LEREAU LUCIE, Virginia Pele, Jonas Caroline, ROUSSEAU Marie-Ange, Scheck Monique, Wieder Martin, Bollen Jacqueline, Bolivard Lucas, MAURIN, PARKER Marine, Tanguy Leslie, Allain Ségolène, Schaffter Marie-Thérèse, OLIVIER Juliette, rousseau, LEMARCHAND Marielle, Bossé Franzini Quentin, DELORME Margot, chopin Myriam, Caroline Busson, GUILLAUME, Brosselin Sylvie, Succord Marianne, BURGAT Yannis, Guenneau Martine, Lebleu Romain, Jacques-Lefèvre Nicole, Herbert Pauline, Berton-Schmitt Amandine, MOREIRA Emilie, NEWMAN Clément, Breton Thalia, senelle catherine, VINCENT Estelle, Noverraz Roxane, Monsegu Karine, CONCINA Sylviane, da rocha, calaforra cécile, VATIN Sophie, PALABOST Audrey, HOFFART DULAURENT Corine, CRINON Joannie, Günbay Mine, stein linda, ERTEL Franck, HARDY Emilie, LOUBIERE Nathalie, BOUHEY Antoine, GRAS Marion, MENETRIER Agnès, Gillet Pierre, Trinquart Judith, datt bintou ibrahima, LAURA LABEJOF, DEBESSAC Christelle, GUIRAUD, Laure, million philippe, BRIDIER Sylvie, Elisabeth Perreve, RASPOLINI Christelle, Mathilde Corniliet, PHAM Minh Quyên, TOQUE-TANNIOU Edward, DE SOUSA Aurélie, HOVELAQUE Françoise, NORENA-SANS Anita, Thomé Françoise, Pigoury Franceline, gahier christel, Grard Constance, Cornard Floriane, RAJADE Charlotte, Basma Fadhloun, BOURGOIN Jérémie, Bastié Amandine, Delorme Quentin, Vizir Cristina, SOUBIES-CARREY BRIGITTE-ALICE, CHARENTON Malou, GLOBIG Lucie, GLOBIG Lucie, SIVRET Isaline, Dias Pais, Lourdou Jeanne, Lalanne,Elga, Ricaud-Peretti Guillaume, silga marie-ange, LE BERRE Klervi, Geffroy laurent, Lombaert Rémy, Ourvois Solène, Saule isabelle, HAGUET Lucile, PONCIE Léa, Milekitch Christiane, Bouesnard Sandrine, Lacroix, MERAT Anaïs, morel gisele, BRIAND Nolwenn, Bardot caroline, Nelly soubrat, VALVERDE CHANTAL BELAYALI, Meryl PINQUE, Fichet Léa, BREDA Nataly, DESJONQUERES Clémentine, GODET Mélina, Marguerite Priol, BERTRAND Mathilde, EL MOKRANI TOMASSONE Julie, FEIERABEND Sacha, Boissay Thierry, Gantch Delphine, Tubiana Benjamin, digat nathalie, MOREL Tom, Blech Marianne, Zemmour Michael, BRIARD Danièle, Dorlencourt Alice, Tastet Amélie, Leroux Marjorie, COUSTERE Capucine, BOUSQUET-PITT Pascale, Menauge Vincent, VIARD Agathe, Holard Gabriel, FLEURY Ismène, VAN EFFENTERRE Clémentine, LESZCZYNSKA Monika, RETAILLEAU Camille, FRANCOIS Dimitri, ARRIAL, Eludut Alain, Cossec Anne-Claire, MINGOT Estelle, LAHLOU Dounia, Marouze Veronique, DEVILLARD Harmony, PAQUET Viviane, Poupon Irène, VILLALBA Eléonore, FRANCESCONI, BANC SÉROPIAN Éva, ROSIER Jacques, KAMA Flora, LEROUX Agnès, Emmanuelle Mahé, Maltet Zoé, BOSSARD Vincent, SHAHRYARI Sayna, Gonzales Clara, VERNON Mélodie, CLEMENT Judith, Bourgeois-Ribier Estelle, Dauphin Eliane, MULLER NICKI, Santiago Daniel, Bellay Jennifer Léonie, MANEVEAU Laure, LEBRUN CHRETIEN Sylvie, BRIDIERS Jérémy, UBERTI Anaïs, féron, Cudennec brieuc, CARLY Elda, Dutheil Roxane, OMIONGA Andréa, VIEIRA Gauthier, ghroum frederique, plassard karine, FOREST pauline, GROSSELIN Audrène, BEAU Jérémie, salignat hugo, GARIOUD Laetitia, MOLEMBE Belinda, AUCLAIR Louis-Dominique, MARILL Françoise, santellani, RENAUD-DHYEVRE Charline, MARTIN Anne-Marie, Haselberger Nina, van veen nicole, PIEDEFER MARIE, CHICHÉ Leslie, HORST Gina, Hicher Rosen, BACHET Suzon, Huysman Jeanne, Remy Jocelyne, Le Brazidec Christine, VERGNES Julia, Denat Muriel, Hardouineau Elsa, BOSHOUWERS, PAPE Pierrette, PILARCZYK Caroline, Piton Monique, Boddaert margaux, gamblin delphine, STEPHAN Orphée, ALLE Christelle, Pelisson Sophie, AMBROGIO Soline, GOLLENTZ Claire, Rouchaleou Adrien, Faure Dorothée, Gautier Geoffroy, Anna Tabakhoff, fizelier pauline, MATHIEU Hélène, Verret Annick, Mailfert Mathilde, Pelletier François, Agarla Agnès, Gomez-Colombani Anna, GANDON Noémi, CLASTRES Catherine, ASLAN Delphine, Tiphaine Jézéquel, PERRIN, nadine micoud, RIVIERE Martinr, GIRIEUD SOPHIE, GRESH Clement, BAILLE Clément, HAUDEBOURG Jeannine, DAVID Dominique, Ambrosi céline, voisin jacqueline, FUSTEC Nathan, olivier, RIOUX-CONNEAU Martine, RESTREPO Laura, jessica, Gryseleyn LN, Rodriguez Louis, CHARGOIS Raphaëlle, RALU Amandine, moussier marion, Perrin Elodie, zoe, MADELON, TERROIR Elise, Régis Cottet, GUIRAUD Claire, Deligné Clément, SALAÜN Pauline, LOUKA, Jean-Michel, SOUCHU Kevin, BERNFELD KARIN, Soudeh RAD, Bouet Claire, BROUSSAL Claire, Lemoigne Elodie, BERODE Pierre, BARBARAS emmanuelle, Frambourt jm, Beiroto Ilidio, PETR Typhaine, Bernard Inès, Sanchez Mari Jane, Grillet Alice, moussay marion, TOIVIO Linda, PEREIRAS Stéphanie, Boureau Juliette, Devocelle Olivier, Vallon Sandrine, GOMES Stéphanie, Cécile DREURE, Binard Alexia, Bondu Corinne, ODERDA MARION, LALLEMENT Claire, boussac nathalie, MOREL Clémentine, FOURTIC Yseline, Soubies nicolas, Herfeld Isabelle, Peyrot malika, COLLET Margaux, Krystele Fargues, DE SAINT-JEAN Pimprenelle, HEBERT Pauline, Camille Carton, GROUSSIN Lucie, Lescant Thierry, Boisset Annick, Gaëlle Kergutuil, HATIPOGLU Dilara, Mellul Yael, SEIGLE-VATTE Marie-Cécile, MURACCIOLE Natacha, MUSSOL Sarah, Zollinger Marie-Laure, TRUMEL nelly, Coularet Anne-Marie, Serre-Combe Claire, VERGNAUD Fabrice, MARTY Frédéric, Xavier Caroline, berthet-bondet jacqueline, MURET Julie, SOULARY Charlotte, GATIAN audrey, Caradec Morgane, GEORGE, GASNIER Catherine, Gadebois Claire, ROYER Patrick, KERRICH Sarah, CARADEC Stéphanie, GIRAULT Christine, Solveig Rousselot, BOUVIGNIES Caroline, Jean-Christophe, FRANCINE TAYLOR, Martine, Fontenille Martine, Guesdon Cybèle, CHRISTIEN-CHARRIÈRE Marjolaine, REYNAUD, Sandri Eva, GILLETTE-FAYE, AIT AHCENE Malek, PISANI Lia, PIOT Claire, SABAU Lucie, BOUTHINON Maëlle, Samama Martine, adell géraldine, DE HAAS Magali, et les 200 signataires n’ayant pas souhaité voir leur nom apparaitre.

ANDRE Kilder:

l`humanité : Prostitution. Tour de France de la génération abolition

Huit organisations de jeunes lancent une campagne contre le système prostitutionnel, à travers un court métrage et des rencontres dans une quinzaine de villes. . . . . . . continue

75-året :”Krystalnatten”; Antijødisk progrom i Nazityskland 1938

9.November 2013

75 år efter “Krystalnatten” –  den fascistiske “Rigspogrom” mod Tysklands jødiske mindretal – rejses det demokratiske krav om forbud mod de fascistiske organisationer med fornyet styrke !

BERLIN (* ) Idag eller rettere natten mellem den 9. og 10.November mindes vi igen den berygtede “Rigs-progrom-nat” i det nazistiske Tyskland. Natten efter den 9. November 1938 organiserede det fascistiske Hitler-Regime i hele det Tyske Rige en barbarisk Terrorbølge rettet mod jødiske borgere.
Omkring 700 mennesker blev myrdet oder in den Suizid getrieben. Mere end 400 Synagoger og tusinder jüdische Betstuben, Versammlungsräume und Geschäfte wurden zerstört, geplündert und in vielen Fällen niedergebrannt. Die Pogrome dieser Nacht bildeten den Auftakt zu einer Welle der Massenverhaftungen von etwa 30.000 Juden. Sie wurden fast alle in den faschistischen Konzentrationslagern bestialisch ermordet.
* * * * * * Berlin 1938 : Berlins største jødiske forsamlingshus; Synagogen på Fasanenstrasse står i flammer under Krystalnatten; den 9.November 1938; som et led i fascisternes rigsprogrom mod Tysklands jødiske mindretal.

Den antijødiske progrom den 9.november var Nazitysklands “svar” på hvad der i de fascistiske medier blev kaldt det “jødebolsjevikiske terrorattentat”, mod den tyske ambassade i Paris, hvor under en tysk diplomat bliver dræbt af en desperat jødisk flygtning.
Krystalnattens terror mod Tysklands og Østrigs jødiske mindretal var ein weiterer Höhepunkt in der Vorbereitung des faschistischen Regimes auf die kriegerischen Expansionspläne der deutschen Imperialisten. Bereits 1933 war die Kommunistische Partei als entschiedenste Gegnerin der faschistischen Diktatur verboten worden und ihre Mitglieder und Funktionäre verschwanden zu Tausenden in den KZ’s. Viele von ihnen leisteten zusammen mit Sozialdemokraten, Christen, Juden und anderen aber auch mutigen Widerstand – unter ständiger Todesgefahr – gegen den Faschismus.

 

So notwendig das Gedenken und Mahnen angesichts der damaligen Terrorherrschaft ist, geht es an diesem Jahrestag insbesondere auch um Schlussfolgerungen für den aktiven Widerstand heute. In den Ansprachen der Spitzenpolitiker wird diese Seite weitgehend ausgeblendet oder verharmlost. So vertrat Bundespräsident Horst Köhler mit Blick auf den gleichzeitig stattfindenden Jahrestag zum Mauerfall, die deutsche Teilung habe auch deshalb überwunden werden können, weil “wir Deutsche die nötigen Lehren aus unserer Geschichte zwischen 1933 und 1945 gezogen haben”.

Was für die Masse der Bevölkerung Deutschlands mit ihrer antifaschistischen Grundhaltung und die demokratische Volksbewegung der DDR zweifellos im Wesentlichen zutrifft, steht jedoch im krassen Gegensatz zur staatlichen Duldung und Förderung der Neofaschisten in der Bundesrepublik. Noch nie war – selbst nach offiziellen Angaben – die Zahl faschistischer Angriffe auf Leib und Leben von Menschen so hoch wie im letzten Jahr. Zunehmend richten sich diese Angriffe gegen Gewerkschafter, Antifaschisten, Linke und vor allem Marxisten-Leninisten.

Auch am 14.November 2009 ist in Wunsiedel ein provokativer Gedenkmarsch der NPD für den vor einigen Tagen gestorbenen Vize-NPD-Chef und NPD-Finanziers Jürgen Rieger geplant. Er war eine Schlüsselfigur für die Verbindung der NPD zu den besonders aggressiven und brutalen “freien Kameradschaften” und hat sich zwischen 2002 und 2006 ca. 270.000 Euro an staatlichen Zuschüssen aus Steuergeldern erschlichen. Und dies alles unter den Augen der in höchsten Führungsebenen der NPD tätigen Agenten des Verfassungsschutzes.

Regierung und Monopole forcieren die Faschisten mehr denn je als offen terroristische Stoßtrupps gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung, ihre revolutionäre Partei sowie andere fortschrittliche Kräfte. Der heutige Jahrestag ist daher vor allem auch Anlass, für das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda einzutreten und die breite Aktionseinheit aller Antifaschisten dafür zu organisieren.

I November 2011, 73 år efter den fascistiske progrom mod Tysklands jødiske mindretal kunne tyske medier afsløre at en neonazistisk terrorgruppe (NSU) med hjælp fra det hemmelige politi, gennem flere år havde terroriseret Tysklands “tyrkiske ” mindretal :ni indvandrere og en politibetjent blev myrdet i perioden fra år 2000 til 2007.

75 år efter “Krystalnatten”:

Hver tredje jøde i Europa overvejer at emigrere, at flygte til et sikrere og tryggere sted på baggrund af den den højreradikale antisemitiske hetz, trusler vold og terror mod Europas jødiske og andre minoriteter (Roma, Sinti,muslimer,afrikanere og andre).

Det er konklusionen på en undersøgelse som; FRA: EU´s Kontor for Grundlæggende Rettigheder og Diskrimination offentliggjorde igår.

BBC´s ANDREW HIGGINS skriver
Bruxelles ( 8.November 2013) Frygten for et stadig mere udbredt jødehad (anti-Semitisme) in Europe has prompted nearly a third of European Jews to consider emigration because they do not feel safe in their home country, according to a detailed survey of Jewish perceptions released Friday by a European Union agency that monitors discrimination and other violations of basic rights.

The survey, by the bloc’s Fundamental Rights Agency, focused on eight countries that account for more than 90 percent of Europe’s Jewish population and found that “while member states have made sustained efforts to combat anti-Semitism, the problem is still widespread.”

The Vienna-based agency, in a lengthy report on its findings, did not reach any conclusions about the cause of a perception among European Jews of rising bias. But the results of its survey suggest that prejudices traditionally associated with far-right nationalist political groups like those that collaborated with the Nazis during World War II have now spread to other segments of society and are increasingly driven by conflict in the Middle East rather than homegrown bigotry.

One-third of respondents said they considered statements critical of Israel as anti-Semitic.

Men kritik af den zionistiske Apartheid- og terrorstat Israel er ikke antisemitisme, enhver ægte antifascist, demokrat eller jøde kritiserer Staten Israel´s systematiske forbrydelser mod Folkeretten, FN´s Charter såvel som det martrede palæstinensiske folks grundlæggende rettigheder. Netop fordi zionisterne; ligesom fascisterne og de højredikale antisemitter i Europa såvel som i den arabiske verden (Al Kaida) hævder at Staten Israels politik er udtryk for “jødisk politik” i praksis.
Med staten Israels kyniske og systematiske brud mod Folkeretten, og utallige FN resolutioner undergraver De zionistiske ledre af staten Israel ikke bare legitimiteten af FN´s Charter og Folkeretten men skaber også (uberettiget ) grobund for en svækkelse af kampen mod antisemitismen og jødehadet idet de højreradikale grupper i både Europa og i den arabiske verden pålægger alverdens jøder ansvaret for Staten Israels forbrydelser mod Folkeretten.

“It paints a clear picture of an issue in Europe today that we need to address more firmly and take seriously,” said Morten Kjærum, the Danish director of the Fundamental Rights Agency, an independent organization funded by the European Union. He said he was particularly struck that 29 percent of those surveyed said they had considered emigrating because of security considerations. “That is a clear indication of an issue we need to address,” he said in a telephone interview.

The survey gathered information fra cirka seks tusind jøder living in Belgium, Britain, France, Germany, Ungary, Italy, Letland a and Sweden. The data was collected online by respondents who identified themselves as Jewish, but Mr. Kjærum said the process nonetheless provided a “fairly representative” sampling of views.

Jewish groups in countries like France have long warned that Europe’s economic crisis, lingering prejudice and a surge of Muslim immigrants often hostile to Israel have stoked a revival of hostility toward Jews. But the new survey, released on the eve of the 75th anniversary of Kristallnacht violence against Jews in Nazi Germany, gives the first detailed snapshot of Jewish perceptions of the problem across Europe.

Sixty-six percent of respondents said they considered anti-Semitism to be a major problem in their countries, while 76 percent said the situation had become more acute over the past five years.

The Internet has become a particular cause for concern among European Jews, with 75 percent of those surveyed stating that they considered anti-Semitism a problem online. Nearly the same proportion said they believed it had grown more serious over the past five years. A quarter said they had experienced some form of anti-Semitic harassment.

Physical violence, however, is comparatively rare, with 4 percent responding that they had experienced violence or threats of violence because they were Jewish in the year before the survey.

Most previous efforts to assess the level of anti-Semitism have relied on the number of officially reported incidents of harassment or physical violence in individual countries. Such figures, however, appear to understate the extent of the problem, as most incidents are not reported and only 13 of the 28 countries in the European Union collect data on anti-Semitic incidents.

More than three-quarters of Jews with experience of anti-Semitic harassment who took part in the survey said they had not reported the incidents to the police.
. . . . . . . . . .. . . . . . . . ‘

Anti-Semitism in Europe has historically been connected to højreradikale nationalist groups, often those with links to conservative elements of the Roman Catholic Church. These include groups like Action Française, an organization founded in the late 19th century that rallied to the collaborationist Vichy government of Marshal Philippe Pétain during World War II and continued in various forms until the late 20th century.

This strand continues in places like Hungary, where the virulently anti-Semitic Jobbik party has surged with support from extreme Hungarian nationalists. Ninety percent of Jews surveyed in Hungary ranked anti-Semitism as a “very big” or “fairly big” problem, the highest level in Europe.

In other countries, however, hostility to Jews is now rooted more on the left (ultra venstre opportunistiske grupper: (Blekingade-grupppen) and in Muslim immigrant communities, (højreradikale Al Kaida-grupper) the survey’s findings indicate. More than three-quarters of respondents in Belgium and France, both of which have large populations of Muslim immigrants, identified anti-Semitism as a problem. Eighty percent of respondents in the two countries described immigration as a problem, too, suggesting tense relations between Jewish communities and recently arrived immigrants.

Højreradikale “nytige idioter” demonstrrer sympati for Nazitysklands Führer , Hitler

About 90 percent of respondents in Belgium and France reported that the Arab-Israeli conflict had had a “notable impact” on the safety of Jews. Only 40 percent reported the same in Hungary, which has few Muslim immigrants, while a majority of respondents in most other countries surveyed said tensions in the Middle East had affected their feelings of safety either a “great deal” or a “fair amount.”

Kilde: BBC:Kristallnacht 75 years on: How strong is anti-Semitism in Germany?

Hollandsk politiker opfordrer jøder til at “udvandre til USA eller Israel”

Afghanistan : Nato´s terror fortsætter :mindst 16 civile dræbte af Nato-fly

Posted in Afghanistan, KRIG - TERROR og FASCISME, Nato by interpres on søndag, september 8, 2013

8 september 2013
Den aggressive Nato-alliance, hvis Generalsekretær Anders Fogh Rasmussen forsøger at oppiske en stemning for et omfattende militært terrorangreb for at styrte Syriens legitime regering, fortsætter terroren mod Afghanistans folk: Mindst 16 civile er resultatet af Nato´s fly-terror i Kunarprovinsen i Øst-Afghanistan, enligt afghanske myndigheter. Tre børn og fire kvinder skal ifølge de afghanske myndigheder være blandt offrerne for Nato´s flyterror.

Afghanerne er oprørte:

-De burde ikke have angrebet lastbilen på grund af tre eller fire oprørere. Civile liv er mere værd,” udtalte Ziarat Gul, der bor i det område, hvor Nato´s luftangreb blev gennemført.

Den USA-indsatte Afghanske præsident Hamid Karzai gik ud og fordømte angrebet.
“Det er i strid med internationale normer at dræbe kvinder og børn”, stod det i en erklæring fra præsidentens kontor.

I april blev elleve børn dræbte under et Nato-angreb i provinsen.

Men den Nato-anførte Isaf-styrken afviser at de har fået rapporter om civile offer, men hævdede at “ti fjender blev dræbt” i et “præcist angreb”.
I februari forbød Karzai de afghanske styrker at bede Nato om at gennemføre luftangreb i tætbefolkdde områder.

FAKTA om Nato´s krig mod Afghanistans folk: Alene i første seks måneder i år er omkring tusind (1.000) ubevæbnede civile afghanere blevet dræbt og flere end to tusind er blevet sårede i Nato´s krig mod den afghanske modstandsbevægelse, ifølge en FN-rapport.

Kilder : Karzai condems Nato air-strike

USA: Kinesisk kapital overtager verdens største slagterikoncern

Posted in ARBEJDE og KAPITAL * Politisk Økonomi, Kapitalisme, KINA ° Zhongguo, USA by interpres on lørdag, september 7, 2013

7.september 2013 07:53

Hvis der var nogen der troede at den kinesiske kapitaleksport var aftagende og var begyndt at investere i hjemlandet fik de igår et bevis på det modsatte.
Kinesiske Shuanghui International har fået klartegn fra amerikanske myndigheder at overtage Smithfield Foods, verdens største slagterivirksomhed af svinekød, meddeler de to virksomheder.

Kommittén for udenlandske investeringer i USA (CFIUS) har godkendt de kinesiske storkapitalisters køb af Smithfield for 7,1 milliarder dollar, svarende til 45 milliarder kroner.

EU-Høring om USA´s hemmelige overvågning efter Edward Snowden´s afsløringer: Sverige spiller en nøglerolle i overvågningen

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME, Storbritannien ° Great Britain, Sverige, USA by interpres on lørdag, september 7, 2013

6 SEPTEMBER 2013 –

”Sverige spiller en stor rolle i overvågningen”

En “højt værdsat partner”

 

Den brittiske journalist ,Duncan Campbell gav idag vidnesbyrd i EU-parlamentet om att Sverige er USA´s hemmelige spionpartner.  

”Landene respekterer ikke de menneskelige rettigheder”, siger han til Sveriges største nyhedscenter, Public Servicestationen SVT.

I en utfrågning  om aflytningsskandalen i en komite (Libe-udvalget) i EU- parlamentet gav journalisten Campbell vidnesbyrd om Sveriges og og spionorganet FRA´s vigtiga rolle.

– Svenska FRA er højt værdsat av de samarbetspartnere som findes utanfor de fem engelsksprogede lande,som er gået sammen om at overvåge os alle, siger Duncan Campbell till SVT.

Mistænkt samarbejde

Han menar att en del av samarbetet tidligare været kendt men att det aldrig er bekræftet officiellt, och att den stora roll Sverige spelar aldrig rapporterats.

– Men det går väl ihop med det experter som jag själv misstänkt i och med de lagar som antogs i Sverige för några år sedan.

Han siger at han har information om at det svenske spionorgan FRA opfangar kommunikation fra undervandskablar og satellitaflytning.

Er det ikke hvad man kan forvente sig af efterretningsorganisationer?

“– Organisationer som FRA och brittiske GCHQ ska begrænse sine aktiviteter till det som er nødvendigt for beskyttelse mod alvorlige lovovertr ædelser og terrorhandlinger. Det indbefatter ikke at indgå hemliga avtal med andra länder för att bokstavligen fånga in all kommunikation hela tiden och knäcka alla koder. Problemet skulle inte finnas om länderna respekterade de mänskliga rättigheterna.

Det statskontrollerede ikke-militære Försvarets_Radioanstalt :FRA spiller en nøglerolle i USA´s og Storbritanniens hemmelige internet og telefon-overvågning

6 SEPTEMBER 2013 – 14:03

Sverige spiller en nøglerolle  som USA´s hemmelige spionpartner

Uppgifterna kom frem ved en EU-utfrågning .

DEn svenske statslige Försvarets Radioanstalt (FRA) anklagas för att ha givit USA fri adgang till de baltiska landes undervandskabler.

Svenska Försvarets radioanstalt (FRA) samarbetar med amerikanske NSA och brittiska GCHQ, skriver avisen Metro

I en utfrågning om avlyssningsskandalen i ett utskott i EU-parlamentet sade den grävande journalisten Duncan Campbell att FRA bland annat givit USA tillgång till de baltiska undervattenskablarna. Sverige ska ha haft kodnamn Sardine i det hemliga samarbetet, enligt Campbell.

V kræver kortene på bordet

–Om de här uppgifterna stämmer så är det en stor skandal, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för vänsterpartiet. Vi vet ju hur NSA har gått utanför alla ramar i frågan om övervakning, därför kräver vi att regeringen kommer till riksdagen och lägger korten på bordet.

–Jag utgår ifrån att samarbetet har skett inom ramen för svensk lagstiftning, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf till SVT.

FRA bekræftar vissa uppgifter

FRA bekräftar för SVT att man har ett samarbete med andra länder, men vill inte berätta vilka det rör sig om.

– FRA har samarbete med motsvarande organisationer i andra länder enligt vad som sägs i lagen. Men vilka länder det är och vilka former de samarbetena sker under är inte en öppen uppgift, säger Fredrik Wallin på FRA till SVT.

Er kodenamnet ”Sardine” något du kender till ?

– Jag kan inte kommentera den typen av uppgifter.

– En del av vår internationella samverkan innebär naturligtvis informationsutbyte av olika slag. Men de utbyten vi har sker i enlighet med vår lagstiftning. Vi har en tydlig och väl debatterad lagstiftning i Sverige.

Banktransaktioner

Har FRA också möjlighet att knäcka koder till banktransaktioner, sygejournaler etc?

– Kryptering används på många olika sätt och förmågan att forcera kryptering är viktig då det gäller att få fram underrättelser om de uppgifter FRA har när det gäller andra staters agerande. Där har Sverige en gammal god tradition sedan 40-talet att vara väldigt duktiga.

Innefattar det banköverföringar, sjukjournaler och annan privat information? – FRA:s signalspaning riktar sig inte mot privatpersoner utan mot företeelser.

Vad gäller uppgifterna om att FRA skulle ha givit USA tillgång till baltiska undervattenskablar säger Fredrik Wallin att FRA har möjlighet att inhämta trafik i tråd som korsar rikets gräns, men att eventuella internationella samarbeten som FRA har också omfattas av de lagar som gäller för FRA:s verksamhet.

- Så vi får inte samverka med ett annat land för att kringgå svensk lagstiftning. Inte heller skulle vi samverka med ett annat land för att hjälpa dem att kringgå sin lagstiftning, säger Wallin.

Uppgifterna framkom vid EU-utfrågning

EU-parlamentets komite (udvalg) för medborgerliga fri- och rättigheter, Libe, har fått i uppdrag att samla information om avlyssningsskandalen, och inledde på torsdagen en serie utfrågningar. Huvudsyftet är att utröna hur EU:s medborgare påverkats av den övervakning de utsatts för av bland annat USA och Storbritannien, sade ordföranden Claude Moraes.

En av dem som hördes var Campbell och han anklagade Sverige för att vara den tredje, viktiga partnern i avlyssningssamarbetet. Det framgår av hans twittrande från utfrågningen, skriver Metro

[ http://www.metro.se/nyheter/sverige-pekas-ut-som-nsas-hemliga-nyckelpartner/EVHmie!Y2roR7RjY2g/ ] .

Tidligere er en omfattende hemmelig USA-dirigeret overvågningoperation Echelon blevet afsløret.
Ved udvalgshøringen torsdag var journalisten Duncan Campbell en af mange vidner som gav et billede af den overvågning som sker. Ifølge Campbell skaber flera överlappande system ett globalt overvågningsnet, vilket Edward Snowdens läckta dokument ger nya pusselbitar till.
I et et interview Med Dagens Nyheter udtaler Campbell:

“När man lägger samman alla pusselbitar blir det tydligt att Sverige arbetade ihop med USA och Storbritannien i syfte att skapa nya lagar för massövervakning på nätet. Sveriges nya lagar 2008 sammanfaller med den så kallade Fisa Amendment Act i USA som vi nu vet användes för att öppna hela den amerikanska delen av internet för övervakning. I Storbritannien föreslogs liknande lagar men de stoppades. Övervakning på internet förekom även dessförinnan men i mindre skala och med lägre kapacitet. Den samordnade planen att legalisera underrättelsetjänsternas tillgång till internet genomförs runt 2008 och fler länder följer sedan efter.”


Karikaturtegning over FRA´s overvågningshysteri af Carlos Latuff

Campbell var selv med til afsløre Echelons eksistens for godt ti år siden. Men i dag er satellitovervåkningssystemet Echelon bara en liten del av systemet, enligt Campbell. Betydeligt vigtigere er aflytning af kablar. USA, Storbritannien samt Kanada, Nya Zeeland och Australien samarbetar sedan länge kring overvågning, de så kaldte “Fem øjne”. Men nu er de fem øjne blevet seks, ifølge Duncan Campbell.

“En ny organisation har gått med i “de fem øjne” och anses vara den største samarbetspartnern till GCHQ utanför de engelskspråkiga länderna – och det är Sverige”, säger Campbell i en video fra høringen.

MEN nøglespørgsmålet er naturligvis : Bryder FRA, Cia NSA, PET og andre hemmelige stasilige aflytnings-, overvågnings- og spionorganisationer den statslige lovgivning ? ? .

Flere borgerlige-reformistiske politikere udtaler at det “ er gået for langt” som Kongeriget Sveriges Demokrati-minister
udtrykker det .
Men ifølge en granskning fra 18 september fra SIUN :den statslige “Inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, SIUN, som omfatter netop “samarbejdet med andre lande og internationale organisationer; holder FRA sig til til regelverkets lov og bogstav. Myndigheten SIUN har ved tre tilfælde gransket FRA:s internationale samarbejde. Ingen av granskningarna “gav nogen anledning til kritik eller forslag fra kontrollmyndighetens side.”

REPORTER : Andreas Öbrink och Christoffer Wendick for SVT Nyheter

ANDRE KILDER:Sweden’s NSA spy links ‘deeply troubling’

FAKTA: FRA er en civil myndighet som hører under Kongeriget Sveriges militære “Forsvarsministerium”: hovedopgaven er at bedrive signal-spionage for “Försvarsstaben og Regeringen samt regeringskansliet. Det officielle formål er at “kortlægge militæra trusler og andra udenlandska forhold som kan påvirka Sverige”.
650 anställda och ett statligt anslag på omkring 560 miljoner för 2008

Sverige som Nordens lavtløns- og løntrykkerstat: 50 % højere løn i Norge

6.September 2013

OSLO (D.I
.) Sveriges “lavlønsarbejdsmarked” som skiftende borgerlige og socialdemokratiske regeringer, byråd og amter i samarbejde med både den magtfulde storkapitalistiske arbejdskøberforening Svenska Arbetsgivareföreningern, Idag Svensk Näringsliv OG toppen af fagforbundene, bevidst har efterstræbt gennem konstante vedvarende angreb på arbejderklassens dagpengerettigheder aggressive afvisninger af rimelige krav ved de kollektive overenskomstforhandlinger har fået hundrede tusinder af svenske sygepjersker og andre arbejdende i sundheds og sygeplejen til at udvandre til Norge. Også svenskere med længerevarende akedemisk uddannelse “flygter” nu til Sveriges vestlige naboland skriver landets største kapitalistiske erhvervs blad; “Dagens Industri”.

En nyuddannet sygeplejerske kan få en månedsløn på 21 tusind svenske kroner på Sahlgrenska Universitetsygehus i Göteborg. Samme sygepjerske vil fra første arbejdsmåned blive belønnet med 33 tusind kronor for sin arbejdsindsats på Akershus universitetssygehus i nærheden af Oslo,tre timer væk, skriver Di.
En lønforhøjelse på godt 50 procent i ett slag, alltså.
Hela 73 procent av norska arbetsgivare anser att svenskar har högre arbetsmoral än norrmännen, enligt en undersökning som Proffice låtit göra. Inom hotell- och restaurangnäringen uppgår siffran till 85 procent.

”Svenskar har en väldigt hög status bland arbetsgivare i Norge. Att så många som 85 procent anser att svenskar jobbar hårdare beror kanske på att de som väljer att flytta är väldigt motiverade att göra ett bra jobb”, säger Thomas Wigen Sjöbacken, marknadschef på rekryteringssajten Sverige-norge.se, till Di.

”Da vi startade 2007 handlade det mycket om unga till restaurang, handel och hantverk. Trenden de senaste åren är att allt fler högutbildade söker sig till Norge. Sundhedspleje er den största kategorin och vi har 800 ingenjörer registrerade hos oss”, säger Thomas Wigen Sjöbacken till Di.

Enligt bedömare som Di talt med jobbar 70.000-100.000 svenskar i Norge, varav cirka 20.000 pendlar over grænsen.

1949: Paven erklærer “hellig krig” mod kommunismen

13. Juli 1949

ROM (Vaticano) DEn 13 Juli markerer sig som endnu en kontrarevolutionær mærkedag med den krigserklæring som den reaktionære leder af Pave-staten Pius XII (Peter den 12.) udsteder.
I en officiel erklæring forbyder den kristen-katolske pavestat al-verdens troende og medlemmer af den kristen-katolske kirke at sympatisere med eller søge medlemskab i den kommunistiske bevægelse. De katolske troende som sympatisere med eller søger medlemskab i den kommunistiske bevægelse vil blive “ekskommunikeret”. Dermed forsøger den reaktionære pave Peter XII at komme den aggressive amerikanske imperialisme til hjælp i den kolde krig mod kommunismen som Churchill havde proklameret i 1946. Ligesom Paven velsignede de fascistiske regimer I Hitler-tidens Tyskland, Mussolinis Italien og Franco´s Spanien.
Efter nederlaget for den paveligt velsignede Antikominternpagt i 1945 er de kommunistiske ideer og partier på vej til at erobre flertallet i “katolske hovedlande” i Europa som Frankrig og Italien hvor KOMINFORM-partierne PCF og PCI har betydelig støtte i proletariatet, de arbejdende mellemlag, bønder og i den progressive intelligensia.
Pavestatens repræsentant Giovanni Pacelli alias Pave Pius XII underskriver Konkordatet (samarbejdsaftalen) med Nazi-tyskland i juli 1933

Jean-Paul Marat; Revolutionær journalist myrdet af borgerlig kontrarevolutionær fra adelen

Posted in INTERPRES by interpres on lørdag, juli 13, 2013

13. Juli 1793

PARIS (“L’Ami du Peuple”)
Det er ikke fredag den 13. idag, men lørdag den 13 juli 2013. Det er og var alligevel en sorgens dag i Frankrig, ja en sørgedag for hele den revolutionære demokratiske bevægelse i Europa for 220 år siden. En af den franske revolutions ledende skikkelser, Jean Paul Marat bliver brutalt stukket ihjel i sit hjem af den borgerlige terrorist Charlotte Corday, en kontrarevolutionær fra den adelige udbytterklasse med politiske rødder i La Gironden, en borgerlig reformistisk gruppe som godt nok støtter Republikken men vil bevare udbytterklassernes privilegier og Kongens liv
IDAG mindes vi den revolutionære Jean Paul Marat, der som politiker forsvare den franske revolution mod kontrarevolutionens angreb og som journalist afslører og spidder den kontrarevolutionære adelige pøbel i avisen “Folkevennen” –
Jean Paul Marat bliver brutalt stukket til døde i badekarret i sit hjem af den kontrarevolutionære morder Charlotte Corday med tilknytning til La Gironde, et borgerligt-reformististisk parti som godt nok vil afskaffe monarkiet, men bevare de reaktionære udbyterklassers privilegier.
Jean Paul Marat er uddannet læge og videnskabmand med et stort hjerte for de fattige og undertrykte folkemasser og en ikke mindre veludviklet sans for at afsløre Kongeriget Frankrigs herskende klasser brutalitet, terror og udbytning af folkeflertallet af bønder og arbejdere. I avisen “Folkevennen” (“L’Ami du Peuple”) afslører Murat nådesløst ikke bare de kontrarevolutionære udbytterklassers undertrykkelse, terror og deres feudal-fascistiske tankegang, men også de borgerlige reformisters i La Girondes og andres vaklen overfor den inden- og udenlandske kontrarevolution som var en reel trussel mod det franske folks revolution som historien har vist.

“L’Ami du Peuple” nr. 678.

IRAK ÅR 11 efter “USA´s Befrielse af det irakiske folk : Bombeattentat mod markedsplads i Baghdad kræver 12 menneskeliv

Posted in ARABiske Verden * Al-Alam Al-Arabi -, IRAK, KRIG - TERROR og FASCISME by interpres on torsdag, juni 13, 2013

10 JUNI 2013 – 10:08
BAGHDAD ( -) Atter engang oplever befolkningen i Irak hvilken form for “frihed og demokrati” som USA og dets medløberstater bragte til landet efter “befrielsen” , som USA og det “villige” allierede fra medløberstaten Danmark i 2003 proklamerede. Terror mod ubevæbnede civile, kvinder , børn og andre uskyldige med bombeattentater som blev udført mandag hvor mindst tolv mennesker mistede livet, er hverdag i det “befriede” Irak. Mindst tolv dræbte eer resultatet af tre bombeattentater på frugt-og grønsagsmarkedet i Judaida al-Shat, nord for hovedstaden Baghdad.

To bilbomber detonerede omtrent samtidigt som en højreradikal bombeaktivist udløste en bombe som krævede flere menneskeliv på markedet i den “shiamuslimsk”- dominerede Judaida al-Shat inklusive aktivistens eget.
“Al-Kaida står bag dette terror-angreb,” udtaler grønthandleren Muhammed al-Zaidi, som blev såret under terrorangrebet i Judaida al-Shat bombing til AFP,. Grønthandleren tilføjede at ekstemistgrupper (“Al -Kaida”) forsøger at “så religiøs had i vores region, hvor vi lever fredeligt med sunniterne”.
Mindst 48 mennesker blev skadede i bombeattentaterne, informere irakiske politi- og hospitalskilder.
Ligesom i Syrien, Libyen, Tunesien , Ægypten og andre arabiske lande er det højre-radikale
terrorgrupper som med støtte fra både det reaktionære Saudi-Arabien, Katar og USA der står bag den fascistiske terror mod ubevæbnede civile, kvinder , børn og andre forsvarsløse.
Terroren udføres ofte under ideologisk-religiøst skalkesjul (“Islamds hellige krigere” og andre skumle dæknavne som USA´s og Saudi-arabiens “nyttige terrorister” gemmer sig bag)

KILDER: 1.) Mindst 12 dræbt i bombeangreb på marked i Irak * * *

2.)Iraq: Three String of Bombings Kill 12 in Judaida al-Shat

Libyen år to efter “befrielsen” : Terror mod civile i Benghazi kræver mindst ni menneskeliv

Posted in Danmark, Danmark, KRIG - TERROR og FASCISME, Libya, Libyen, USA by interpres on mandag, maj 13, 2013

13.MAJ 2013 – 17:19

BENGHAZY (AP) År to efter Nato´s “befrielse” af Libyen fra hvad de ledende medier i flere Nato-stater betegnede som “Ghadaffi-regimets terror mod civile i Benghazi” blev mindst ni mennesker her i blandt flere børn ofre for endnu et terror-attentat rettet mod civile.
En bilbombe eksploderede udenfor et hospital i den libyske by Benghazi idag.

Tre af de ni dræbte er børn, oplyser AP. Mindst 17 personer skal være sårede af eksplosionen , som udløstes på en parkeringsplads udenfor “al-Jala” hospitalet. Antallet døde frygtes stige.
Nato´s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen erklærede i 2012 at for at ” stoppe volden mod civile i Libyen,” var det nødvendigt at indlede en militær operation mod Libyens legitime regeringsstyrker. . Nu virker det som om Nato-chefen og Statsminister Thorning har “glemt” de “civile i Libyen”. l

KilDER: Deadly bomb strikes civilian area in east Libya
ESAM MOHAMED og AYA BATRAWY | Associated Press – May 13, 2013

Den “befrielse” som USA og de kapitalistiske Nato-stater med dansk og svensk støtte gennemførte under “FN-flag” (Kina og Rusland “godkendte” Nato´s terrorkrig mod Ghadafi-regimet” i FN+´s Sikkerhedsråd)) takkede de højreradikale “al-Kaida”-terrorister for gennem angrebet på USA´s konsulat i Libyen, hvor blandt andre US-ambassadøren blev dræbt,netop den 11.september 2011.

Tagged with: ,

USA: nye milliard-profitter i finans-kapitalen´s kasser : over 17 milliarder dollar i overskud hos Fannie Mae i 2012

2. april 2013 

NEW YORK (reuters/fannie mae)  Det statstøttede realkreditselskab Fannie Mae som blev oprettet af den amerikanske stat under 1930 ´ernes kapitalistiske krise, udskrev så store opkrævninger af renter og afdrag på boliglån hos de amerikanske privatboligejere i 2012 at de samlede profitter løb op i 17,2 milliarder dollar, svarende til 95 milliarder kroner.

Fannie Mae og Freddie Mac som frem til den kapitalistiske krises udbrud i 2007-08 var USA´s største kapitalistiske realkreditselskaber (Boliglångiver; herunder de “sofistikerede” # subprime-lån) blev sammen med Lehman Brothers symbolet på sammenbruddet på det kapitalistiske finansmarked. Krisen førte til Fannie, Freddie og Lehman´s fuldstændige bankerot og fallit.

 I den “nye krisefrie kapitalismes superkonjunktur” sikrede Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers  og hvilke navne finansfyrsterne ellers gemte sig bag ikke bare amerikanske “investorer”, men også europæiske, kinesiske og arabiske kapitalister, pensionsfonde, banker og investeringsselskaber billion-profitter frem til den kapitalistiske krises udbrud,
Kapitalismen er ikke og vil aldrig blive krisefri og udbruddet af krisen i 2008 er et udtryk for det. Det “frie marked” kørte boligmarkedet ud over afgrunden.  Fannie Mae og Freddie Mac blev reddet af Bush- og Obama-regimet for at sikre finanskapitalen de profitter af realkreditterne som stadigt fandtes i selskabet som nu praler af nye to-ciffrede milliardprofitter. Fallitboet efter Fannie Mae blev overtaget af den amerikanske stat som stadig kontrollere selskabet. 
Det amerikanske boligmarked er i idag de facto statskontrolleret. Fannie Mae og Freddie Mac udsteder realkredit-obligationer på de boliglån som de har overtaget og garanterer boligkreditter på sammenlagt $ 5,2 billioner svarende til over 28 billioner kroner eller mere end en tredje del af USA´s bruttonationalprodukt: Sammen med the Federal Housing Administration (Forbundsstatens Bolig Administration) står de to selskaber bag 9 ud af hver 10 boliglån i USA.
Oveni Fannie Mae´s godt 17 milliard dollar i profit for 2012 skal lægges hvad der kaldes en “skattemæssig engångsgevinst på 59 milliarder dollar” som ikke er bogført i selskabets regnskaber. I første kvartal i år fortsatte selskabet med at presse profitter ud af det kapitalistiske boligmarked. Overskuddet blev 7,6 milliarder dollar , godt 42 milliarder kroner i de tre første måneder.
En af forklaringerne til stigningen i realkredit-profitterne er at “inflationen” på boligmarkedet i USA igen er begyndt at får rigtig fart på.
‘I januar måned krævdes det i gennemsnit godt 8 procent større boliglån for at finansiere købet af en bolig sammenlignet med januar 2012.
Priserne på boligmarkedet i de Forenede Stater lå i Januar i år 8,1 % højere end for et år siden mortgage delinquencies in the fourth quarter fell to their lowest level since 2008. Profitten var den første for Fannie Mae siden 2006. I 2011 viste regnskabet et underskud på 16,9 milliarder dollar.

KILDE: Fannie Mae posts record profit

Fannie Mae posts record $7.6 billion quarterly profit

Irak , År 10 efter “befrielsen”: Mindst 18 døde i flere bombeeksplosioner

Posted in Danmark, Hvad koster kapitalismen ?, IRAK, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on torsdag, marts 14, 2013

14. MARTS 2013 – 16:26

BAGHDAD ( *) Mindst 18 mennesker mistede idag livet da den irakiske hovedstad blev skueplads for hvad der lignede en serie af velkoordinerede eksplosioner , ifølge vidner og kilder i Baghdads myndigheder. Flere af bombedetonationerne, som ifølge politikilder krævede mindst 18 dødsoffrer og skadede yderligere 50 mennesker, blev udløst nærved vigtige myndighedsbygninger, herunder justits- og udenrigsministeriet.
Ingen gruppe har hidtil taget ansvaret for eksplosionerne, men det er et faktum at spændingen og modsætningerne mellem forskellige sociale , økonomiske og etnisk religiøse grupper er eksploderet efter næsten ti års krig, terror og splittelsesvirksomhed fra USA´s og  dets koalition af “medløber”-stater; herunder Nato-landet Danmarks side.

Ultra-liberal Cepos-økonom støtter Thorning-regeringens politik

20.Februar 22:48
KØBENHAVN(DR/Ritzau)Igen får den socialdemokratiske partileder Helle Thorning åbent støtte fra ultraliberale kredse.
Det er cheføkonomen i den ultraliberale tænketank Cepos; Mads Lundby Hansen som støtter Thorning-regerings “beskæftigelsesstrategi” der går ud på at forkæle det kapitalistiske erhvervsliv (og bankerne) med endnu lavere skatter og afgifter. 

“- Virksomhedernes konkurrenceevne er belastet af eksempelvis høje energiudgifter, så hvis man sænker dem, så forbedrer man konkurrenceevnen for dem, der skal afsætte varer på verdensmarkedet.” – Fordi priserne ikke bliver så høje, bliver der solgt flere varer, og det vil være gavnligt for virksomheden og få en positiv effekt på beskæftigelsen, siger den ultraliberale cheføkonom.

 Problemet er at det “verdensmarked” som Thorning-regeringen og dens ultraliberale støtter på Cepos sætter deres lid til er ramt af den værste økonomiske krise siden 1930´erne. 

“Det er også det som Frederik I. Pedersen, analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd pågeger overfor nyhedsbureauet Ritzau  

 “Fakta er, at der er masser af penge hos både danske husholdninger og virksomheder, men det er lysten til at investere dem, der mangler, . . . Hvis man var interesseret i at skabe arbejdspladser var det bedre at man øgede de offentlige investeringer, og at man ville få mere ud af at få virksomheder og private til at bruge flere penge. Han siger, at så længe krisen raser i udlandet, så vil effekterne af en reform være usikker. Derfor fik hverken efterlønsudbetalingerne eller regeringens kickstart den ønskede effekt på økonomien.

.

Allerede inden socialdemokraternes partiformand blev udpeget til Danmarks statsminister af det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev Thorning rost af “Cepos” for hendes støtte til uligheden i det kapitalistiske klassesamfund:
Helle Thorning roses af ultraliberale CEPOS for ulighedstanker
Kilde: /ritzau/+

“DR-Nyheder:Liberal økonom bakker Thorning op”

“Economist” skamroser Sveriges kapitalistiske udvikling de sidste tyve år : Norden fremhæves som kapitalismens nye “supermodel”

The Economist: Norden som kapitalismens nye “supermodel”

Det liberale prokapitalistiske erhvervsmagasin The Ecomist skamroser Sverige i det seneste nummer

     Bladet vier hele 14 sider til en spesialrapport om udviklingen i Sverige, som høster adskillig ros. Sveriges statskapitalistiske sektor stod for 67 prosent af landets bruttonasjonalprodukt (summen av varer og tjenester) i 1993, mens andelen nu er nede på 49 prosent fremhæver de liberale redaktører.
Ifølge Sverige´s nationale statistik (SCB), har den fattigste tiendedel af befolkning bare haft en realinkomstudvikling på 1,6 procent siden 1991. Den rigeste tiendedel har samtidigt øget sine realinkomster med 63 procent.
DEN storkapitalistiske lastbilskoncern SCANIA har øget profitterne i en sådan grad at de idag er næsten dobbelt så store for hver ansat som for ti år siden.

DEN KAPITALISTISKE KONTRAREVOLUTIONS hovedPAROLE har siden midten af halvfjerdserne lydt:

NED MED LØNNEN for at maksimere PROFITTERNE

En ny undersøgelse af udviklingen af arbejderklassens produktivitet og løn fra 1950 til 2010 påviser at løn og produktivitet fulgtes ad frem til midten af 1970´erne. Arbejderklassens øgede produktivitet var altså synlige i tegnebøgerne hvis vi ser bortfra inflationen. Men fra midten af 1970´erne begynder løn og produktivitet at gå hver sin vej. Arbejderklassens produktivitet fortsætter efter et kort ophold stejlt opad til gavn for kapitalen og profitterne, mens lønnen stagnere. Arbejderklassens og de øvrige arbejdendes andel af den samlede produktion fortsætter fra 1970´erne og fem til idag med at falde. Hvor profitten i midten af 1970´erne udgjorde en femtedel af BNP udgør de idag en tredjedel. En bemærkelsesværdig forskydning til fordel for kapitalen på arbejderklassens bekostning som ifølge økonomihistoriker 1*) Lennart Schøn er den mest ulige fordeling i hundrede år. Vi skal altså tilbage til tiden inden Første imperialistiske Verdenskrig hvor Sverige var et af Europas fattigste lande for at finde en ligeså ulige fordeling af de samlede menneskeskabte værdier.
Samtidigt er massearbejdsløsheden blevet kronisk især for arbejderklassens unge der .  .   . .   .      mens dagpenge til arbejdsløse og syge har været fastfrossen i over ti år. Officielt er flere end 400 tusind arbejdsduelige mennesker holdt udenfor arbejdslivet. Flere end halvdelen af de hundrede tusinder af arbejdsløse er frataget retten til dagpenge. For den arbejdsløse som stadig har ret til dagpenge er det bare 12 ud af hundrede som får tildelt de 80 procent af lønnen som borgerlige og socialdemokrater har fastfryst dagpengene til. Det gennemsnitlige dagpengeniveau lå i 2010 på knap 60 procent af lønnen. Idag er dagpenge-niveauet på vej ned under halvdelen af lønnen.
Det er den brutale virkelighed under den kapitalistiske kontrarevolution (Pinochet/Thatcher/Reagan/Jeltsin) der med den prokapitalistiske Pinochet-juntas  kup den 11. september i Chile  som startskud nu fortsætter med at slå mod arbejderklassen og dens allierede ( de 99 %) for at presse endnu større merværdier og profitter til den ene procent af jordens befolkning som bliver stadig rigere.
I eksempelvis Trollhättan, hjemby for produktionen af SAAB-biler er ungdomsarbejdsløsheden nu oppe på 30 % . Sidste år besluttede det amerikanske fallitbo General Motors, der som bekendt blev reddet af den amerikanske stat fra konkurs, at likvidere SAAB og sende samtlige tre tusind arbejdere ud i arbejdsløshed.

Udviklingen i Sverige som The Economist skamroser er sket under både socialdemokratiske (Jørgen Persson) og borgerlige regeringer.(Bildt/Reinfeldt)
Det er karakteristisk at i Sverige (og Danmark) tillades skolerne at drives af private kapitalister med statsgaranterede (skattepenge) profittter for øje. Et af foregangslandene i denne “liberale skole-diciplin” er den af den prokapitalistiske Pinochet-junta hærgede Chile som også tillader skoler drevet med profit for øje.

I Sverige ophævede  Palme-regeringen allerede i efteråret 1985  kontrollen over de kapitalistiske valutatransaktioner (valuta-reguleringen)  Det førte senere til en omfattende spekulativ ud og indførsel af kapital hvor den internationale kapital nu helt legalt kunne spekulere i et sammenbrud for de svenske statsfinanser. . . .

Også Danmark, Finland og Norge fremhæves af Economist som kapitalistiske “rollemodeller” for den kriseramte kapitalistiske verdensorden . . . men de liberale NewsWeek-journalister har i et anfald af symptomer på senkapitalistiske senil-demens glemt Republikken Island. Hvorfor er et relevant spørgsmål. På Newsweek kort over de skandinaviske “supermodel”-stater finder også Grønland, ja selv Spetsbergen er med, men ikke *2) íslendinga eyja. Men det er måske som den Islandske Præsident Ólafur Ragnar Grímson udtalte til en fjernsynsjournalist under det kapitalistiske topmøde i Davos i januar :

Vi fulgte ikke den traditionelle ortodokse lære som har domineret den vestlige verden i de sidste tredive år : Vi indførte valuta-restriktioner, vi lod bankerne gå omkuld, vi gav støtte til de fattige, vi har ikke gennemført nedskæringer i samme omfatning som man kan se i Europa . . . “

Kilder: The Economist * * * *

Aftenposten

NOTER:
*1) Professor i økonomisk historie Lennart Schön i Dokumentar-programmet Lönesänkarna
*2) Íslendinga eyja:islændingenes ø

1933: HITLER Udpeget til Regeringsleder i Tyskland

30.Januar 2013

 1933 -2013  80 år siden Hitler “fik” regeringsmagten af den “antinazistiske” præsident Hindenburg*

BERLIN (*)

Den 30.JANUAR 1933 bliver de tyske facisters leder Adolf Hitler udpeget til regeringsleder (Rigskansler) i Tyskland; den vestlige “civilisations hovedland”.

DEN DER VÆLGER HINDENBURG,  VÆLGER HITLER, OG DEN DER VÆLGER HITLER VÆLGER KRIGEN

Over hele verden, ikke mindst i Tyskland bliver årsdagen markeret i medierne og ikke uden grund. For den borgerlige “antinazist” ;Præsident Hindenburg´s udnævnelse af nazi-partiets leder til regeringsleder , iøvrigt i fuld forståelse med det “verdensledende”  tyske erhvervslivs topchefer (Siemens, Krupp, Thyssen );  var begyndelsen til katastrofen  for Tyskland med 12 års krig, terror og fascistisk repression af majoriteten i den tyske arbejderklasse og folk som nægtede af give Nazi-partiet flertallet i noget parlamentarisk valg . . . .
SPD, Staunings socialdemokratiske partifæller i Tyskland opfordrede ligefrem til at stemme på Hindenburg ved præsidentvalget i 1932 under parolen: DEN SOM VÆLGER HINDENBURG SLÅR HITLER !” Ligesom idag hvor de socialdemokratiske ledere i Tyskland såvel som i Danmark “fedter opad og sparker nedad” for at vise erhvervslivet hvor “ansvarlige” de er overfor kapitalens interesser talte socialfascisterne i SPD om at Hindenburg var det “mindste onde”. Ni måneder og tyve dage efter at Hindenburg; det “mindste onde” var blevet valgt til præsident blandt andet i kraft af socialdemokratiske stemmer baner “det mindste onde” vejen for det “største onde”: Hitlers vej til magten da han den 30.januar 1933 bliver udpeget af “antinazisten” Hindenburg til ny regeringsleder.
For KOMINTERN_partiet KPD (Tysklands Kommunistiske Parti) var der ingen tvivl om at: “DEN DER VÆLGER HINDENBURG, VÆLGER HITLER,OG DEN DER VÆLGER HITLER VÆLGER KRIGEN”
At Hindenburg som blev valgt på anti-nazistiske” stemmer udpeger Nazipartiets leder til tysk regeringsleder er afslørende for det borgerligt-kapitalistiske demokrati som herskede i Weimar-Republikken: Op til valget giver de borgerlige og reformistiske forsvarerer af kapitalismen valgløfter til folket som kynisk forrådes efter valget fordi den herskende kapitalistklasse kræver det og fordi selve det kapitalistiske system ikke kan opfylde valgløfterne.
Hindenburg Hitler
Tysklands Præsident Hindenburg og Nazi-partietsleder Adolf Hitler
Bundesarkiv Hindenburg und Hitler Tysklands Præsident Paul Hindenburg og Kansler Hitler sammen den 25 februar 1934
.

KIlDER :“Vor 80 Jahren wurde Adolf Hitler Reichskanzler”

Radio Bremen :”Ernennung Hitlers zum Reichskanzler”

* * * * * * * * *
* * * Interview med historikeren; professor Hans Mommsen: “Nazipartiet stod i 1932 midt i en krise. I November tabte de 14,6 procent af deres stemmer ved Rigsdagsvalget, und in den folgenden Regionalwahlen fast 40 Prozent ihrer Stimmen. Den aura af uovervindelighed som de borgerlige og højreliberale tyske medier havde bygget op omkring Hitler og nazisterne var igang med at smuldre fordi det tyske folk nægtede at give Nazipartiet og Hitler en fuldmagt (flertal).

* * * Der Tag, an dem sich Hitler in Kassel feiern ließ

* * * Vor 80 Jahren kam Hitler an die Macht

Sig din mening på Facebook og bliv . . . . fyret

Posted in Facebook ° Fakebook, Kapitalisme by interpres on lørdag, januar 12, 2013

Ny blodig rekord i den amerikanske stat Venezuela: 21 tusind 692 myrdede i år

29.DEcember 2012

CARACAS (OVV * “El Picobolivar”) Ifølge de tal som organisationen Observatorio Venezolano de Violencia (OVV: Venezuelas Volds Observatører) netop har offentliggjort bliver 2012 et år med en ny rekord i mord. 21 tusind og 692 mennesker mistede livet som følge af den udbredte vold i denne amerikanske kapitalistiske stat. Det er en stigning på 12 % fra i fjor (2011) hvor 19 tusind 336 mennesker mistede livet i voldelig sammenstød eller blev myrdet, informerer OVV i deres årlige rapport.

Den venezuelanske mordrate ligger altså på 73 ud af 100 tusind mennesker i landet. Det er flere end i kontinentets kapitalistiske Führerstat: US of America og det er flere dødsfald som følge af vold end i Mexico som gennem flere år hærges af de kapitalistiske narkobaroners kamp om markeder, profitter og in dflydelse. Alligevel er Venezuela ikke det mest morderiske land på det amerikanske kontinent. Det mest bloddryppende land på det amerikanske kontinent er det centralamerikanske land Honduras.
Hver eneste døgn bliver treds (60) mennesker myrdet alene i det kapitalistiske Venezuela. På hele det amerikanske kontinent (inklusive USA) bliver flere end tusind mennesker myrdet hver eneste dag og nat. . . . . . .. . .

I hovedstaden Caracas er risikoen for at blive slået ihjel endnu højere. Her ligger mordraten nu på 200 for hver 100 tusind indbyggere.
Voldsovervågerne i OVV udtaler : “At slå ihjel er blevet den måde man skaffer sig goder, en udvej til at løse personlige konflikter og en måde at opnå privat retfærdighed.”
*

KILDE: Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) *
* En Venezuela se registraron más de 21 mil asesinatos en 2012

“Fredsprisen” til EU “strider mod Nobels vilje”

Posted in INTERPRES by interpres on tirsdag, december 11, 2012

Nobels “karikaturpris” til EU

OSLO (-) Det er Tomas Magnusson; formand for det Internationale Fredsbureau, som repræsenterer 320 fredsorganisationer i 70 lande som i anledning af den den norske Fredspriskomite s provokative tildeling af Nobels Fredspris til sammenslutningen af europæiske imperialistiske stater i EU, konstatere at fredspriskomiteen tildeling af prisen til EU strider mod testamentet hvor Alfreds Nobel udtrykkelgt ønsker at give prisen “til den som har virket mest eller bedst for folkenes forbrødring og afskaffelse eller mindskning af stående hære samt dannelse og spredning af fredskongresser” (åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser.”) 
Det Internationale Fredsbureau er ganske vist ikke de første heller ikke de eneste som kritiserer Fredspriskomittèn´s for at tildele Nobels Fredspris , det som nogle kalder “karikaturprisen” til EU ,

FAKTA NOBEL´s TESTAMENTE

Jeg undertegnede Alfred Bernhard Nobel erklærer hermed efter moden overvejelse min yttersta vilja i afseende å den ejendom jag vid min død kan efterlemna vara följande: (…)
Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfares på följande sätt: Kapitalet av utredningsmännen realiseradt till sikre værdipapirer skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta. Renten delas i fem lika delar som tillfalla: en del till den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del som inom litteraturen har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas av Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologien eller medicinska arbeten av Carolinska Institutet i Stockholm; för litteratur av Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna intet afseende fästes vid någon slags nationstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset antingen han är skandinav eller ej.
Detta testamente er hittills det enda giltiga och upphæver alla mina foregående testamentariska testamenten om sådanne skulle forefindes efter min død. . . . . .
¨¨ ¨¨ ¨ ¨¨¨¨ ¨ ¨ ¨¨¨¨ ¨ ¨¨¨ ¨¨¨
Paris den 27 november 1895,
Underskrevet Alfred Bernhard Nobel

Krigsretsproces mod Bradley Manning startet : ”Judge, isn’t a soldier required to report a war crime?”

Posted in Danmark, INTERPRES, IRAK, Kapitalisme, Kapitalismens Sorte Bog, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on søndag, december 2, 2012

26.August 2012 18:10

USA: Krigsretsprocessen mod “verdens vigtigste samvittighedsfange”; Bradley Manning igang efter over to års isolationsfængsling

WASHINGTON (-)   I denne uge startede den amerikanske stat: USA´s krigsretsproces mod soldaten Bradley Manning, som afslørede USA-hærens forbrydelser mod menneskeheden i Irak. For den unge heltesoldat som fulgte sin samvittighed og afslørede Irak-krigens folkeretstridige terror mod ubevæbnede civile er krigsretsprocessen både et tegn på styrken i Mannings overbevisning om at han har gjort det eneste rette (efter mere end to års isolationsfængsel og fornedring) og den solidaritet som for hver dag der går styrkes i USA såvel som i udlandet .
I april 2010 offentliggjorde WikiLeaks en intern videofilm optaget af soldater udkommanderet af US-Army. Filmen som også kan ses på Youtube viser amerikanske styrker der fra en militærhelikopter over Baghdad´s gader skyder løs på ubevæbnede civile. 12 civile bliver dræbt og to børn bliver skadet under den amerikanske hærs angreb.
Wikileaks offentliggjorde derefter 260 tusind diplomatiske meddelelser og 90 tusind hemmelige dokumenter om krigen i Irak och Afghanistan og anden information som Wikileaks videregav til udvalgte respekterede borgerlige nyhedsmedier . Især video-filmen som viser soldater fra US-Army der fra en helikopter skyder løs på ubevæbnede mennesker på åben gade i Irak har skabt klarhed over hvad det er for en krig USA og dets allierede i Danmark har ført mod Iraks folk.
Filmen kan ses på Youtube under navnet “Collateral murder”.
De soldater som afsløres i US-Army´s egen videofilm er ikke blevet anklaget for nogen forbrydelse. Heller ikke deres overordnede. Kun menig Bradley Manning sidder fængslet, nu på tredje år. Ifølge både amerikansk og international ret, har en soldat en pligt – ikke et valg – at eksponere krigsforbrydelser.
Den nu 24-årige tidligere efterretnings-analytiker Bradley Manning som nu bliver anklaget for at have viderebragt “USA´s og andre imperialiststaters hemmeligheder om krigen mod Iraks og Afghanistans folk” ; gjorde tjeneste ved den amerikanske besættelsesmagts Hammer-base udenfor Baghdad. Han blev anholdt i maj 2010 efter at være angivet af Adrian Lamo.

I de højreliberale og -radikale medier ses soldaten som frigav information till verdensoffentligheden om USA´s krigforbrydelser, teror og krigsføring i Irak och Afghanistan som djævelen som solgte ud af USA:s krigshemmeligheder till fienden –
Imidlertid vokser solidariteten dag for dag i den amerikanske offentlighed , mens USA´militære og politiske elite gør alt for at få ham dømt.
Nyligt blev Manning kåret som People´s Choice Honoree ved en afstemning på en gala for menneskerettigheder.

”Judge, isn’t a soldier required to report a war crime?”

“Dommer, er det ikke en soldats pligt at anmelde krigsforbrydelser?” Dette enkle spørgsmål udtrykker kernen i USA-elitens krigsretsproces mod menig Bradley . . . . .. Scenen udspiller sig i retssalen under de indledende retforhandlinger til den krigsretsproces som i denne uge indledtes mod Manning. Retsforhandlingen var forbi. Rettens formand sad endnu på dommerstolen og samlede sine papirer sammen. Den tiltalte soldat, menig Bradley Manning stod og ventede på at blive ført til isolationscellen. Det er helt stille i retssalen på Fort Meades-militærbase i Maryland da en af tilskuerne til den skueproces som snart skal indledes mod Manning højlydt spørger retsformanden :

”Judge, isn’t a soldier required to report a war crime?”

Rettens formand rejser sig og går. . . . .

Scenen som skildres af en journalist udspiller sig den 23 februar i år.
To månader tidligere, . . .. .
. . fortsættes . … .. . . .. to be continued

FAKTA : : : Bradley Manning kom til verden i 1983 og voksede op i Crescent, Oklahoma – en by som også var hjemstavn for en anden amerikansk berømthed ;Karen Silkwood, som i 1974 afslørede “hemmeligheden” om de alvorlige misforhold på et kapitalistisk atomkraftsværk i lokalområdet og dermed afvarede offentligheden, det amerikanske folk: Karen Silkwood “forsvandt” og er ikke siden fundet, sandsynligvis blev hun myrdet. Silkwoods skæbne skildres blandt andet i spillefilmen “Silkwood” med Meryl Streep i titel- og hovedrollen.

Den nu verdensberømte amerikanske soldat: Vicekorpral Bradley Manning var bare 22 år da i maj 2010 blev anholdt på en af besættelsesmagten USA´s militærbaser i Irak hvor han gjorde tjenste. Bag arrestationen lå en angivelse. Angiveren havde efter at have kontaktet efterretningstjenesten gået til en journalist og solgt ”scoopet”. Angiveren, Mr. Adrian Lamo, videregav hele den private chat-korrespondense han havde haft med Manning til journalisten. I korespondensen havde Manning åbenhjertigt fortalt både om sit privatliv og om sine kontakter med Wikileaks-stifteren Julian Assange.

Syrien: flere end 50 dræbte i Damaskus-forstaden Jaramana under terrorbombeattentat

Posted in INTERPRES by interpres on onsdag, november 28, 2012

28.November 2012

DAMAKUS (AFP/Reuters) To bomber placeret i biler på et torv i Damakus-forstaden Jaramana eksploderede ved daggry. Flere end 50 mennesker mistede livet og omkring 120 mennesker blev sårede. Sønderslidte kropdele og pøler af blod fik folk til at flygte i panik. Sprængkraften var af en sådan (international) kaliber at vægge rasede ned over parkerede biler som blev forvandlet til skrot.

“Hvad vil de os i Jaramana ? Forstaden samler folk fra hele Syrien og byder alle velkommen” udtalte en beboer til nyhedsbureuaet AFP.

Det er fjerde gang i løbet af fire måneder at Jaramana, hvor det etniske flertal er kristne og drusere, bliver udsat for denne type af bombeterror.

To bilbomber kostede idag omkring 50 menneskeliv.

Sverige: Industri-produktionen i frit fald :minus 4,1 procent i september måned

Posted in ARBEJDE og KAPITAL * Politisk Økonomi, Kapitalisme, Kapitalismens krise, Sverige by interpres on søndag, november 18, 2012

9 NOVEMBER 2012 – 11:45

STOCKHOLM (SVT/REUTERS) Den kapitalistiske krise slår nu for alvor igennem i Sverige. Industriproduktionen faldt med 4,1 procent fra august til september.
På årsbasis : fra september 2011 til samme måned i år mindskede den samlede industriproduktion i Sverige med 5,0 procent.

Faldet er betydligt større end kapitalens regnedrenge og erhvervsjournalister havde “forudset”. De havde regnet med en nedgang på 7 promille
mellem august og september og bare 1 promille på årsbasis, altså næsten status quo på årsbasis ifølge Reuters-enquet.
Prognoserne eller skal vi kalde dem spådomme som kapitalen´s “regnedrenge” med stor “autoritet” havde forudspået om “status quo” om den økonomiske udvikling var altså ike andet end kapitalistiske dagdrømme uden hold i virkeligheden.

I september måned øgede antallet kapitalistiske konkurser med 24 procent sammenlignet med samme måned i 2011.
ifølge kreditoplysningsbureauet UC.

Største antal konkurser siden udbruddet af den kapitalistiske krise i 2008

“. . . . . Bare under 2009, da finanskrisen var dybest, havde vi flere konkurser under perioden januar-september. Situationen er i løbet af året også successivt forværret , så nu er der heller ikke meget som tyder på at der vil ske nogen lysning af konjunkturen . . . . . Væksten i svensk erhvervssliv bremser og mange branscher regner med en svagere efterspørgssel fremover,” udtaler Roland Sigbladh, markedschef på UC,

DE kapitalistiske konkursser fortsatte med at stige i oktober og november i Sverige.
Sammenlagt seks tusind 102 (6 102) virksomheder gik i konkurs de første 11 måneder i år.
En stigning på 11 % sammenlignet med 2011.

KILDER: SVT/ REUTERS _
UC:UpplysningsCentralen: Fortsat kraftig konkursstigning

Krisens Kina: “Kapitalistisk mirakel”-by på vej mod sammenbrud

Posted in Hvad koster kapitalismen ?, Kapitalisme, Kapitalismens krise, KINA ° Zhongguo, Masse-arbejdsløshed by interpres on lørdag, november 10, 2012

10 November 2012
PEKING (Xinhua) : I de borgerligt-liberale såvel som i de reformistiske og revisionistiske medier i vest såvel som i Kina tales der uden ophold om det “kapitalistiske økonomiske mirakel i Kina”. Et af symbolerne på det “liberale mirakel” har været den sydkinesiske industriby Dongguan, som de liberale medier i vest og øst ligefrem kalder “superbyen”. Men idag ser “superbyen”, hvor 30 procent af verdens legetøj, halvdelen af alle Kinas mobiltelefoner såvel som bjerge af sko og tøj bliver fremstillet, ud til at være på vej mod økonomisk sammenbrud som en følge af den kapitalistiske krise.
Fabrikker og lagerlokaler ligger side og side med grå-beige boligkarreer hvor “gæstearbejderne” bor i store sovesale. Brede motorveje skærer brutalt gennem byen. Store lastbiler dundrer gennem byen, side om side med europæiske luksusbiler og knallerter med hele familier på, efterladende sig skyer af udstødninggasser .

Dongguans økonomiske udvikling har været ekstrem, fra 1980´erne hvor den var en stille og rolig millionby til idag hvor den tæller næsten ti millioner indbyggere hvoraf flere end to tredjedele er invandret fra andre provinser.
Men nu er Dongguans super-kapitalistiske “glansdage” ovre. En bølge af konkurser og fabrikslukninger skyller ind over byen og dens millioner stærke arbejderklasse. Den kapitalistiske krises faldende efterspørgsel fra Europa og USA slår nu mod byen som en tsunami, samtidigt de kinesiske og udenlandske kapitalister lukker fabrikker i Dongguan for at flytte den til andre lavtlønslande: de kapitalistiske sweatshops- og løntrykkerstater i Sydøstasien eller til det indre Kina hvor lønningerne er lavere end i Dongguan hvor arbejderklassen har tilkæmpet sig højere minimumslønninger. PÅ den måde bliver proletariatet i Dongguan “straffet” for at de kræver højere løn af den kinesiske og udenlandske kapital som ikke har nogen problemer med at finde arbejdsløse mennesker som accepere lavere løn i en verdensorden uden solidariet i det internationale proletariat.

Den sydkinesiske storby Dongguan ved Perleflodens delta huser idag godt otte millioner indbyggere.

Også købecenteret New South China Mall i Dongguan , et af verdens største shoppingcentrer, er mærket af krisen.
Trods “shoppingbyens” magnifikke udsmykning, med kanaler og farveglade statuer, er et besøg som att gå genom en spøgelsesby – næsten alle butikslokaler står tomme. I en forlystelsespark sidder personalet og halvsover ved de hvinende attraktioner. Det eneste som ser ud til at tiltrække “kunder” er de amerikanske “fastfood”-kæder ved entreén.

Men byens problemer ender ikke her. Flere end halvdelen af Dongguans bydele er på grænsen til konkurs, tynget af den voksende gæld til finanskapitalen som en følge af tabet af indtægter fra udlejning af jord til fabriker og ejendomsselskaber.
Victor Teo, Kinaforsker på Hongkong University udtaler at :

“– Situationen er ikke unik for Dongguan men typisk for alle byer som er afhængige af produktion til eksport. “

Krisen for den kapitalistiske “mirakelby” Dongguan sætter fingeren på mange af de problemer som K.”K.”P.-regeringen står overfor. Problemer som ikke vil løst af K.”K.”P.´s 18.partikongres og den nye ledelse som vil blive valgt på den pågående kongres i Peking fordi det kinesiske regeringsparti med statsgaranti vil fortsætte den kapitalistiske kurs.

At de borgerligt-reformistiske medier kalder udviklingen under den reelt eksisterende kapitalisme i Kina for et “verdenshistorisk mirakel” siger mere om hvor tilbagestående, ineffektiv og udemokratisk det 21-århundredes kapitalisme er, end det siger noget om disse medier.
Dongguan ved Perleflodens delta i Sydkina

USA: myndigheder truer internationale valgobservatører med anholdelser

Posted in USA by interpres on mandag, oktober 29, 2012

28.OKTOBER 2012- 22:48

HOUSTON (-) Hvis nogen, voksne såvel som børn, troede de kunne slippe for at se og høre om Præsidentvalget i de kriseramte Forenede Stater (USA) så har har de forenede borgerlige og socialdemokratiske medier (fra TV2/DR til JP/Polikens Hus) gjort den forhåbning grundigt til skamme.
Ifølge DR-programmet “Mennesker og Medier” har de borgerlige medier i Danmark fyldt aviserne med flere end otte tusind (8.000) artikler om valget i USA. Journalisten Lasse Jensen mente i samme DR-program at man “kan . . . få en fornemmelse af at hele den danske journaliststand er flyttet til USA”.
Redaktørerne på de samme USA-valgintereserede medier, som åbenbart har ubegrænsede resourcer for at dække USA-valget har dog ikke afsat nogle journalistiske kræfter af betydning til at beskæftige sig med de notorisk store problemer som USA har med både stemmeafgivning og stemmeoptælling. Det kommer i hvert fald ikke frem i nogen af de flere tusind artikler som hidtil er blevet trykt.
(RT News)Det er et faktum at internationale valgobservatører der er rejst til USA for at overvåge valget af Præsident og dermed Øverstkommanderende for verdens farligste og mest blodbesudlede krigsmagt siden Anden Verdenskrig: US-ARMY, nu åbent bliver truet af ledende politikere og myndighedspersoner.

Delstaten Texas offentlige anklager (Attorney General) , statsadvokat Abbott, udtrykker det i et brev at . . . . . . .

“The OSCE’s representatives are not authorized by Texas law to enter a polling place,”

og delstatens ledende advoikat advarer ,

“It may be a criminal offense for OSCE’s representatives to maintain a presence within 100 feet of a polling place’s entrance.”

“Failure to comply with these requirements could subject the OSCE’s representatives to criminal prosecution for violating state law,”

tilføjer statsadvokat Abbott .

OSCE – Organisationen for samarbejde og sikkerhed i Europa blev inviteret til Amerika for at overvåge Præsidentvalget i USA i november af flere organisationer blandt andre N.A.A.C.P. (National Association for the Advancement of Colored People) og (ACLU), (American Civil Liberties Union) for at få hjælp i kampen mod hvad de kalder . . . . : “an unprecedented and sophisticated level of coordination to restrict voting rights in our nation” gennem en række nye love og regler som begrænser hvem og hvordan borgerne kan deltage i valget af USA´s , “den sidste supermagts Præsident”. Amerikanerne skriver videre i brevet til OSCE-ambassadør Daan W Everts om ” overlagte polititiske bestræbelser for at disenfranchise millions of Americans — particularly traditionally disenfranchised groups like minorities, low-income people, women, young people, persons with disabilities, and the elderly.”

Read more: EDITORIAL: Blue helmets at the ballot box – Washington Times http://www.washingtontimes.com/news/2012/oct/24/blue-helmets-at-the-ballot-box/print/#ixzz2BmCQG7U2

Syrien : Saudi-arabisk officer dræbt i Idlib

Posted in ARABiske Verden * Al-Alam Al-Arabi -, KRIG - TERROR og FASCISME, Saudi Arabien by interpres on søndag, oktober 14, 2012

14.Oktober 2012 14:55

Under sammenstød mellem syriske regeringsstyrker og voldelige oprørsstyrker i Syriens nordvestlige provins Idlib blev en officer fra det USA- støttede Saudiarabiske regimes væbnede styrker dræbt, meddeler den iranske TV-kanal Al-Alam .

UDOVER informationen om den saudiarabiske officer´død, meddeles det også om nogle “tyrkiske oprøreres” død.

Syriens legitime regeringsmyndigheder anklager det reaktionære USA- støttede regime i Ryad (Saudiarabien), Katar og Nato-landet Tyrkiet for at være ansvarlige for den politiske krise og våpenleveranser til de terroristiske oprørsgrupper.

KIlde: ruvr.ru 14/10

“GLADIO”: Nato´s hemmelige paramilitære terrornetværk i Europa og Tyrkiet

“Gladio”- USA´s hemmelige terror-strategi : Gennem Nato skabte USA efter Anden Verdenskrig en række paramilitære terrororganisationer (“Stay Behind”) vendt mod den kommunistiske og revolutionære arbejderbevægelse i Europa og Tyrkiet

 

NATO´s hemmelige hær og dens Rolle i Europa og Tyrkiet – Del II

Hvilken forbindelse er der mellem bombeattentatet underOktober-festen i München den 26. September 1980 hvor 13 mennesker blev dræbt og talrige andre brutale attentater i Italien, Belgien og andre europæiske lande ?
I første del af denne baggrundsserie fortalte vi *2) om hvordan de vestlichen imperialistist-magter efter den Anden Verdenskrig unter dem Kommando der NATO eine geheime antikommunistische Armee („Gladio“) aufbauten, um im Falle einer angenommenen sovjetisk Invasion in Europa Sabotageakte und Konterguerrilla-Aktionen durchzuführen. Wir berichteten außerdem, dass für diese geheimen sogenannten „Stay-Behind“-Netzwerke ehemalige SS-Leute und Neofaschisten rekrutiert wurden und dass sie spätestens seit den 60er Jahren dazu übergingen, unter dem Titel „Spændingens Strategi“ gezielt Terroranschläge gegen Zivilisten zu initiieren, um die politische Stimmung in der Bevölkerung nach rechts zu ziehen. Grausame Höhepunkte dieser Strategie waren der Bombenanschlag auf den Hovedbanegården i Bologna i 1980 (85 Dræbte ) und die „Massaker von Brabant“, bei denen in Belgien zwischen 1982 und 1985 28 Menschen von bis heute unbekannten Mordkommandos in Supermärkten und Restaurants getötet wurden.
In diesem Teil möchten wir auf die geheimen NATO-Strukturen in Griechenland und der Türkei eingehen, wo Gladio an mehreren Militärputschs beteiligt war.
I værket “The Playground” * 3) fortæller den amerikanske elitesoldat og terrorist Thomas Sanders åbenthjertigt om de terroraktioner og mord han udførte i DDR på vegne af USA (Cia) og dets tyske kollaboratører (i BRD): Under to år blev forfatteren og otte andre håndplukkede faldskærmsjægere i Elitkommando Ost specialuddanet til at gennemføre omfattende terroraktioner , bombesprængninger og mord i DDR.

Grækenland

I Grækenland gab es eine Gladio-Struktur namens „Hellenic Raiding Force“, die bereits 1944 auf persönlichen Befehl des britischen Premierministers Winston Churchill aufgebaut wurde – damals mit dem Ziel, die von den græsche Kommunisten angeführte Volksbefreiungsarmee ELAS zu bekämpfen, die sich im Widerstandskrieg gegen die Nazi-Besatzer befand: „Da ELAS sowohl gegen die deutschen Nazi-Besetzer als auch gegen die von den Briten gesponserte Hellenic Raiding Force kämpfte, befürchtete Churchill ein PR-Desaster, sollte die britische Öffentlichkeit erfahren, dass London heimlich die Faschisten gegen die griechischen Kommunisten unterstützte. Im August 1944 wies er deshalb die BBC an, ‚jegliches Verdienst irgendeiner Art’ von ELAS unerwähnt zu lassen, wenn über die Befreiung von Griechenland berichtet wird. Doch nur wenige Wochen später sicherte ELAS den Sieg über die deutschen Besatzer, und Hitler war gezwungen, seine Truppen auch aus Griechenland abzuziehen. Churchill forderte sofort, dass die Widerstandsbewegung die Waffen niederlegen müsse, eine Anweisung, der ELAS bereit war zu folgen, wenn dies auch für den einzigen verbliebenen Gegner auf dem Feld gelte, nämlich für die von den Briten gesponserte Hellenic Raiding Force.“ (Ganser, „NATO-Geheimarmeen in Europa“, S. 331).
Nachdem sich Großbritannien weigerte, die faschistische Untergrundarmee zu entwaffnen, kam es im Dezember 1944 zu einer großen Demonstration in Athen gegen die britische Einmischung. Die Demonstranten wurden auf dem Syntagma-Platz von einem bewaffneten Mordkommando – vermutlich Angehörigen der „Raiding Force“ – angegriffen und insgesamt 25 Menschen, darunter auch Kinder, erschossen.
I efteråret 1946 erhoben sich die antifaschistischen und fortschrittlichen Kräfte Grækenlands zum bewaffneten Kampf gegen die britischen Imperialisten und ihre faschistischen Handlanger. 1947 kam es zur Invasion von US-Truppen, die gemeinsam mit den Faschisten um die Kontrolle über Grækenland kämpften. 1948 wurde der græske Volkswiderstand niedergeschlagen und der US-Imperialismus behielt die Kontrolle über seinen Stützpunkt in Grækenland, die er in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mithilfe der CIA und dem griechischen Geheimdienst sicherte: „So wurde Athen zur Drehscheibe aller Aktivitäten der CIA auf dem Balkan und im Mittleren Osten bis hin zum Iran.“ (ebd., S. 337).
Die „Raiding Force“ blieb weiterhin aktiv und wurde gemeinsam von CIA und griechischer Armee unterstützt: „Die geheime antikommunistische Armee war ein höchst wertvolles Gut zur politischen Beeinflussung der Situation im Land. Die heimliche Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Geheimdienst, dem griechischen Militär und der græske Regering wurde wiederholt durch geheime Dokumente bestätigt, von deren Existenz die græske Öffentlichkeit erst während der Gladio-Entdeckungen von 1990 erfuhr.“ (ebd., S. 334)
Die „Hellenic Raiding Force“ war insbesondere treibende Kraft des Militärputschs von 1967: „Der militärische Staatsstreich kam in der Nacht vom 20. auf den 21. April 1967, einen Monat vor den anberaumten Wahlen, für die Meinungsforscher, auch diejenigen der CIA, einen überwältigenden Sieg des linksgerichteten Zentrums von Georges und Andreas Papandreou vorhergesagt hatten. Die Geheimarmee Hellenic Raiding Force begann den Putsch, der auf der Grundlage des Prometheus-Plans durchgeführt wurde, einem von der NATO entworfenen Komplott, das im Fall eines kommunistischen Aufstands ausgeführt werden sollte. Im Fall einer Gegenwehr war Prometheus eindeutig: ‚Zerschlagen Sie, ohne zu zögern, jeglichen feindlichen Widerstand.’ Gegen Mitternacht übernahm die Hellenic Raiding Force die Kontrolle über das griechische Verteidigungsministerium (…)
Wegen der direkten Beteiligung der Hellenic Raiding Force kann der griechische Militärputsch als ‚Gladio-Putsch’ bezeichnet werden.“ (ebd., S.342 f.)

Türkiet

Türkiet war – insbesondere während des Kalten Krieges – ein strategisch besonders entscheidendes Land für die westlichen Imperialisten unter der Führung der USA, was vor allem auf ihre geographische Lage zwischen der Sowjetunion und den Ländern des Mittleren Ostens zurückzuführen ist. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg massiv militärisch aufgerüstet und unterhielt nach den USA die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO.
Die türkische Gladio-Armee wurde ab 1948 unter der Regie der CIA in Zusammenarbeit mit der faschistischen pantürkischen Bewegung aufgebaut, die auf der Grundlage einer rassistischen Ideologie die Schaffung eines Großtürkischen Reiches anstrebte. Der „Architekt“ der türkischen Gladio-Strukturen war Oberst Alparsan Türkes, der später, in den 60er Jahren, die faschistische Partei Millietci Hareket Partisi (MHP) und deren paramilitärische Organisation „Grå Ulve“ (Bozkurt) aufbaute:
„Da Türkiet am 4. April 1952 der NATO beitrat, hatte Türkes bereits eine türkische Geheimarmee aufgebaut. Deren Hauptquartier nannte sich Tactical Mobilisation Group (Seferberlik Taktik Kurulu, STK) (…). Die Tactical Mobilisation Group wurde 1965 umstrukturiert und in Special Warfare Department (Ozel Harp Dairesi, OHD) umbenannt, der Name, unter dem das Kommandozentrum der türkischen Geheimsoldaten während der Gladio-Enthüllungen von 1990 bekannt wurde. Wegen dieser Enthüllung musste die Abteilung (…) noch einmal den Namen wechseln und wird heute Special Forces Command (Ozel Kuvvetler Komutanligi, OKK) genannt.“ (ebd., S.350)
Auf der Basis eines Berichts der in Paris herausgegebenen Zeitschrift „Intelligence Newsletter“ von 1990 führt Ganser weiter aus, „dass die türkische Geheimarmee als Konter-Guerilla bezeichnet und von der Abteilung für spezielle Kriegsführung betrieben wird sowie aus fünf Teilen besteht: ‚Ausbildungsgruppe, einschließlich Vernehmung und Techniken der psychologischen Kriegsführung; Spezialeinheit, seit 1984 spezialisiert auf antikurdische Operationen; Spezialabteilung und spezielle Operationen auf Zypern; Koordinationsgruppe, auch Drittes Büro genannt; und die Verwaltung.“(ebd., S.350)
I 1975 afslørede den tyrkiske regering eksistensen af et tophemmeligt dokument fra USA´s “forsvarsministerium i Pentagon”
Dokumentet; “FM 30-31″, indeholdt særlige forholdsordrer for den amerikanske efterretningstjeneste i de såkaldte “Host Countries” som i Europa omfatter blandt andre Vest-Tyskland, Spanien og Portugal.
Dokumentets punkt 2 og 3 handler om manipulation af “yderligtgående venstreorienterede grupper”. Det hed, at specialuddannede agenter skulle infiltrere disse “røde grupper” og under særlige omstændigheder provokere dem til voldshandlinger * 4)
I 1969 holdt USA´s hemmelige politi og terror-organisation C.i.a.´s allierede fra Aginter Press og repræsentanter for de italienske fascistiske terrorgrupper et møde i Padua, hvor de fastlagde rammerne for et fremtidigt samarbejde. Et af hovedpunkterne i dette samarbejde gik ud på at . . . .
“infiltrere i venstregrupperne og som “medlemmer” af disse begå attentater, som ville blive tilskrevet venstregrupperne” *5)

„Tiefer Staat“

Aus den obigen Schilderungen wird deutlich, dass „Gladio“ in der Türkei bekanntermaßen bis heute existiert, von einer staatlichen Institution („Abteilung für spezielle Kriegsführung“) betrieben wird und ganz offensichtlich ein Teil dessen ist, was in der Türkei gemeinhin als „tiefer Staat“ bezeichnet wird: Eine Art geheimes Netzwerk zwischen Angehörigen der türkischen Staats- und Armeestrukturen, verbunden mit faschistischen und mafiösen Vereinigungen, vergleichbar vielleicht mit der italienischen P2 (wir berichteten im ersten Teil dieses Artikels) und darauf ausgerichtet, die politische Kontrolle auch jenseits legaler bürgerlicher Mechanismen aufrechtzuerhalten. Die Existenz einer derartigen Vernetzung wurde durch den sog. Susurluk-Skandal 1996 bildgewaltig demonstriert, als der Drogenhändler Abdullah Çatli, führendes Mitglied bei den „Grauen Wölfen“, bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.
Mit ihm im Auto saßen ein Parlamentsabgeordneter der damaligen Regierungspartei, der stellvertretende Polizeichef von Istanbul und eine ehemalige Schönheitskönigin – dazu fanden sich mehrere Schusswaffen. Çatli selbst hatte bei seinem Tod einen vom damaligen türkischen Innenminister persönlich unterzeichneten Reisepass bei sich, der ihn als Staatsbeamten auswies – und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt offiziell wegen Mordes auch international mit Haftbefehl gesucht wurde. Der eilig veröffentlichte Versuch des damaligen Innenministers, das wunderliche Szenario damit zu erklären, dass es sich um die Verhaftungsfahrt Çatlis gehandelt habe, entpuppte sich schnell als Lüge und führte zum Rücktritt des Ministers.
Die Konterguerilla bzw. Gladio war als Teil des „tiefen Staates“ die treibende Kraft bei den drei Militärputschs 1960, 1971 und 1980: „(…) am 27. Mai 1960 erlebte die Türkei einen Militärputsch, als 38 Offiziere, darunter auch der Verbindungsmann zur CIA, Oberst Türkes, die Regierung stürzten und den Premierminister Adnan Menderes verhafteten. (…) hinter geheimen Mauern hatte das türkische Militär wiederholt gegen das gewählte Parlament konspiriert. Bevor sie in die streng geheime Abteilung für spezielle Kriegsführung versetzt wurden, traten die Generäle offiziell in den Ruhestand, um danach fast unsichtbar dieser geheimen Kommandostelle zu dienen. ‚Die wichtigste Funktion der Abteilung für spezielle Kriegsführung waren die drei Staatsstreiche’, folgert Celik [Selahattin Celik, türkischer Journalist, A.d.R.]“ (ebd., S.351 f.)

Spændingens Strategi – den türkiske variant

Die Methoden der Konter-Guerrilla waren insgesamt dieselben, die auch in Italien unter dem Titel „Strategie der Spannung“ angewandt wurden: Terror als Mittel der politischen Manipulation: „Trotz der Namensänderungen während der Zeit des Kalten Krieges blieben die Aufgaben der von der CIA finanzierten Abteilung für spezielle Kriegsführung gleich und bestanden aus gewaltsamer geheimer unorthodoxer Kriegsführung in einer Reihe von Operationen entsprechend der Anordnungen der führenden Militärs. In einer klassischen Operation zur Erzeugung von Spannungen warfen türkische Agenten der Stay-behind, Abteilung für spezielle Kriegsführung, am 6. September 1955 eine Bombe in ein Haus in Thessaloniki in Griechenland, das als Mustafa-Kemal-Museum genutzt wurde und deshalb von allen Türken hoch geschätzt wurde. Die türkischen Stay-behind-Agenten hinterließen kaum eine Spur und beschuldigten die griechische Polizei dieser Tat. Diese Aktion unter falscher Flagge funktionierte, und die türkische Regierung und die türkische Presse schoben die Schuld für diese Tat auf die Griechen. Kurz danach, am 6. und 7. September 1955, demolierten von der Konter-Guerrilla angefeuerte fanatische türkische Gruppen Hunderte von griechischen Häusern und Geschäften in Istanbul und Izmir. Dabei wurden 16 Griechen getötet, 32 verwundet und 200 griechische Frauen vergewaltigt.
Offiziell lautete die Aufgabe der Abteilung für spezielle Kriegsführung und ihrer Konter-Guerilla: ‚Im Fall einer kommunistischen Besetzung oder einer kommunistischen Rebellion Guerrilla-Methoden und alle möglichen Untergrundaktivitäten anzuwenden, um die Besetzung zu beenden.’ Doch als die Funktion der Stay-behind mit inländischen Kontrolloperationen und Aktivitäten unter falscher Flagge vermischt wurde, wurde es immer schwieriger, die Konter-Guerilla von klassischen Terroristen zu unterscheiden. Eine militärische Übereinkunft zwischen der CIA und der türkischen Regierung unter Adnan Menderes von 1959 betonte die inländischen Aufgaben der Geheimarmee und führte aus, dass die Geheimsoldaten ‚auch für den Fall einer internen Rebellion gegen das Regime aktiv werden sollten’.“ (ebd., S.351). Dumm nur für Regierungschef Menderes, dass die geheime Armee kurz darauf eingesetzt wurde, um ihn selbst aus dem Amt zu jagen…

1970´ernes terror som et led i “Spændingens strategi”

Besonders blutig wurde die Tätigkeit der türkischen Gladio-Armee während der 70er Jahre, nachdem einerseits die türkische Linke erstarkt war und andererseits am 12. März 1971 der zweite Militärputsch stattgefunden hatte. Der gemeinsame antikommunistische Terror der Konter-Guerrilla, des türkischen Geheimdienstes MIT und der faschistischen Grauen Wölfe bestand aus Anschlägen und gezielten Morden und forderte Schätzungen zufolge 5000 Tote. Grausamer Höhepunkt dieser Entwicklung war das Massaker auf dem Taksim-Platz in Istanbul am 1. Mai 1977:
„Während der Terrorjahre der 70er Jahre hatten die großen Gewerkschaften der Türkei am traditionellen Tag der Arbeit am 1. Mai einen Protestmarsch zum größten Platz Istanbuls, dem Taksim-Platz, organisiert. (…) im Jahr 1977 waren mindestens 500.000 Menschen auf dem Platz versammelt. Der Schrecken begann gegen Sonnenuntergang, als Scharfschützen auf den Dächern der den Platz umgebenden Häuser auf die Rednertribüne feuerten. (…) 38 Menschen wurden getötet, Hunderte wurden verletzt. Das Schießen dauerte 20 Minuten lang, und dennoch schritten mehrere Tausend anwesende Polizisten nicht dagegen ein. (…)
Das Hotel International, von dem aus die Schüsse abgefeuert wurden, gehörte dem Unternehmen ITT, das bereit 1973 in die Finanzierung des Staatsstreichs gegen den Präsidenten Allende in Chile verwickelt war und mit der CIA auf gutem Fuß stand. Drei Tage vor dem 1. Mai wurde das Hotel von Gästen geleert, und es wurden keine Reservierungen akzeptiert. Am 1. Mai betrat eine Gruppe von Ausländern das Hotel.“ (ebd., S.365)
Das Massaker vom Taksim-Platz wird bis heute vom türkischen Regime als Vorwand herangezogen, die 1.Mai-Demonstration auf diesem Platz zu verbieten. In den 70er Jahren diente das Massaker als Bestandteil einer großangelegten Terrorwelle gemäß der „Strategie der Spannung“ dazu, den faschistischen Putsch von 1980 vorzubereiten, der den General Kenan Evren an die Macht brachte: „Vor Gericht behauptete ein Rechtsextremist später ganz plausibel, dass die Massaker und der Terror der 70er Jahre eine Strategie gewesen seien, um das Land zu destabilisieren und Evren und die militärische Rechte an die Macht zu bringen: ‚Die Massaker waren eine Provokation des MIT. Mit den Provokationen des MIT und der CIA wurde der Boden für den Putsch vom 12. September bereitet.’ Später wurde festgestellt, dass General Evren zur Zeit des Putsches der Abteilung für spezielle Kriegsführung vorstand und die Geheimarmee der Konter-Guerrilla kommandierte.“ (ebd., S.369).

De “Grå Ulve” – fascistisk terororganisator i Tyrkiet

Für die Rekrutierung der Konter-Guerrilla hatte man bereits ab Mitte der sechziger Jahre in großem Umfang auf die von Oberst Türkiet gegründeten Grauen Wölfe zurückgegriffen: „Die Grauen Wölfe waren alles andere als eine Jugendorganisation. Sie waren ein brutales Netzwerk ausgebildeter und bewaffneter Männer, die bereit waren, Gewalt anzuwenden, um die pantürkische Ideologie voranzubringen. (…) Diese nationale faschistische Bewegung wurde von der CIA instrumentalisiert und unterstützt, um in der Türkei ihre eigene Geheimarmee zu verstärken. Nach der Entdeckung der geheimen Stay-behind-Armeen der NATO in ganz Westeuropa wurde 1990 in der Türkei enthüllt, dass der CIA-Verbindungsoffizier Türkes bei den Grauen Wölfen sehr intensiv rekrutiert hatte, um die geheime Stay-behind-Armee (…) mit Personal zu versorgen.“ (ebd., S. 353 f.)
Berüchtigt waren in dieser Zeit die geheimen Folterkammern der Konter-Guerilla, in denen zahlreiche Kommunisten und fortschrittliche Kräfte gefangengehalten und ermordet wurden. Ein Überlebender war der frühere General und Beteiligte am Putsch von 1960, Talat Turhan, der nach dem zweiten Putsch 1971 in Ungnade fiel und gefangengenommen wurde: „Dass die Grauen Wölfe Mitglieder der Konter-Guerilla waren, musste Turhan in den berüchtigten Folterkammern der Villa Ziverbey in Istanbuler Distrikt Erenköy am eigenen Leib feststellen. Schon seit den 50er Jahren wurde die Villa für ‚Verhöre’ von Menschen aus ehemals sozialistischen Ländern, insbesondere aus Jugoslawien und Bulgarien, benutzt. Dabei erhielt die antikommunistische Konter-Guerilla ihre erste Ausbildung in Foltertechniken.“ (ebd., S. 355)
Talat Turhan sagte über die Zusammensetzung der Gladio-Armee das folgende aus: „Die Folterknechte, die sich selbst Konter-Guerrilla nannten, bestanden hauptsächlich aus Männern des türkischen Geheimdienstes MIT und der Grauen Wölfe.“ (ebd., S.356)
Efter militærkuppet i 1980 blev de “Grå Ulve” und ihre „Mutterpartei“ MHP zwar offiziell verboten. Die Konter-Guerrilla blieb aber bestehen und die Faschisten blieben ihr Bestandteil. Kommunistische und andere linke Organisationen waren vom faschistischen Regime bereits in großen Teilen zerschlagen worden. Ein neuer Angriffspunkt der Konterguerilla wurde nun (ab 1984) der kurdische Aufstand unter der Führung der PKK. Hier griff der türkische Staat weiter auf die erfahrenen Nazi-Kader der Bozkurt zurück: „Nach zahlreichen Festnahmen füllten sich die türkischen Gefängnisse mit Terroristen der Grauen Wölfe, worauf Agenten des MIT ihre ehemaligen Waffenbrüder besuchten und ihnen ein attraktives Angebot machten: die Entlassung aus dem Gefängnis und ein gesichertes Einkommen, wenn sie bereit wären, im Südosten der Türkei gegen die kurdische Minderheit zu kämpfen. (…)
Til idag er Nato´s “Stay-behind”-terrornetværkets deltagelse i kampen mod kurderne en af de bedst bevarede hemmeligheder i Türkiet og Washington. Major Cem Ersever, ein ehemaliger Kommandeur der türkischen paramilitärischen Einheiten, die gegen die PKK aktiv waren, beschrieb später in seinem Buch ganz offen, wie die Konter-Guerrilla und andere paramilitärische Einheiten geheime Kriegsführung und Terror gegen die PKK anwendeten. (…) Zu den Operationen, die Ersever enthüllte, zählten Aktionen unter falscher Flagge, bei denen die Konter-Guerilla, verkleidet als Kämpfer der PKK, Dörfer angriff und die Menschen wahllos vergewaltigte und exekutierte. (…) Ersever bestätigte, dass ehemalige Graue Wölfe und andere Rechtsextreme direkt in den Gefängnissen für die Todesschwadrone der Stay-behind rekrutiert wurden.“ (S.371)
Aktioner under “Falsk Flag“ hørte også i Italien til Natos hemmelige “Stay Behind”-hær´s terroristiske program:
Ifølge den efterforskning der lå bag BBC-Dokumentatarfilmen om det hemmelige „Gladio“-netværk fra 1992 havde man åbenbart til tider infiltreret “Brigate Rosso” (“Røde Brigader”) . I Belgien waren die vermeintlich kommunistischen „Cellules Communistes Combattantes“ in den 80er Jahren in Wahrheit von Faschisten aufgebaut worden. Vermutungen über eine derartige Unterwanderung durch Geheimdienste und Rechte gibt es auch in Bezug auf die RAF in Deutschland.

Besonderheit der türkischen „Gladio“-Struktur

I Türkiet gingen die Gladio-Kräfte mit besonderer Brutalität vor, um kommunistische Bewegungen zu bekämpfen. Die Besonderheit der türkischen Gladio-Armee war erstens ihre extrem weit reichende Verankerung im Staats- und Militärapparat: „Angeregt durch die pantürkische Bewegung und die Vorstellung einer rassischen Überlegenheit der Türken dienten viele Angehörige des türkischen militärischen Geheimdienstes MIT (…) in der Konter-Guerilla und konnten von ihren Kollegen von den Grauen Wölfen kaum unterschieden werden. Die Recherchen zur Stay-behind in der Türkei ergaben, dass sowohl der MIT als auch die Einheiten der Konter-Guerrilla institutionell vereint waren, weil beide von der berüchtigten und heimlich durch die CIA gesponserten Abteilung für spezielle Kriegsführung in Ankara kommandiert wurden.“ (ebd., S. 356).
Die zweite Besonderheit war die Tatsache, dass sie mit der faschistischen Bewegung der Grauen Wölfe über eine Art Massenbasis med omkring 200.000 medlemmer i tiden omkring det sidste militörkup verfügte. „Celik, der Experte für geheime Kriegsführung, hob hervor, dass der ‚Geheimdienst die gesamte Gesellschaftsstruktur durchdrungen hatte’ und behauptete, dass ‚das Netz der Geheimdienste die einflussreichste Macht in der Türkei darstellt (…)’“. (ebd., S. 358).
Gladio initiierte i Græchenland und der Türkiet mehrere Staatsstreiche, wobei der Militärkup i Türkiet von 1980 zur Errichtung einer besonders grausamen faschistischen Diktatur führte. Es ist nicht übertrieben, davon zu sprechen, dass 1980 in der Türkei die Konter-Guerrilla bzw. Gladio offen die politische Macht übernahm.

KILDER :*1) “Gladio” eller “Stay Behind” blev opbygget som et antikommunistisk terrornetværk af USA og dets allierede i Europa og Tyrkiet efter Befrielsen i 1945. Allerede i 1944 blev de første fascistiske og nazistiske krigsforbrydere/a> rekrureret af USA som et led i Operation Stay Behind også kendt som operation Gladio, which consisted in contacting and recruiting fascist officers from the infamous republic of Salò as well as nazi officers and intelligence agents who had been left behind as the German troops retreated. The recruitment of fascist officers, including war criminals, was carried out by a special branch of the American OSS, the forerunner of the CIA. The man responsible for this special branch, known as X2, was James Jesus Angleton, who later became head of the CIA. Another international player, the Vatican, which was staunchly anti-Communist, had devised a similar Operation, known as Operation Ratlines. This consisted of protecting fascist and nazi criminals of war, giving them refuge inside the Vatican and helping them to escape to South America disguised as priests. The Croatian Ustashi leader Ante Pavelic, perpetrator of innumerable atrocities, was one of those protected by the Vatican; another was Klaus Barbie.7 The Vatican believed that these people would be useful in the fight against communism; indeed the Vatican had supported fascist and nazi regimes in Europe for precisely that reason. It is now known that the Allies went along with operation Ratlines, despite an official policy of de-nazification.

*2)ROTER MORGEN online 11, 2010
*3) “The Playground” af Thomas Sanders, Grayfar Ltd., and Betablade Ltd. 2003. Forfatteren
lægger vægt på at anmærke at The Playground “ikke et skønlitterært værk , men af sikkerhedshensyn
. . . . er personnavne og visse pladser ændret”
i efterskriftet
*4) “TRIUNFO”; 12 Februar 1977
*5) “Nouvel Observateur”; 23 september 1974

Sig din ærlige mening på Fakebook og bliv . . . fyret

Posted in INTERPRES by interpres on lørdag, september 22, 2012

20. september 2012, 22:36

KØBENHAVN (“BT”)

For 14 dage siden var lærerstuderende Ann-Yzette Hansen glad lærervikar på Rødbyhavn skole i Rødby. Nu er hun blevet fyret. Hun ved bare ikke hvorfor.

Ifølge et brev, fra skolens øverste ledelse, bliver hun droppet som vikar på grund af sine ytringer på Facebook.

 Pas på med hvad du skriver på FAKEBOOK.  Dine chef(er) og andre med magt i den herskende (kapitalistiske) klasse (det hemmelige politi PET med flere) læser  og registrerer hvad du skriver HVIS du er uenig med det herskende borgerligt-socialdemokratiske E(U)tablissement. 

 

Tagged with: , ,

Syrien: “Hver anden oprører er udlænding”

Posted in ARABiske Verden * Al-Alam Al-Arabi - by interpres on fredag, september 14, 2012

September 20012

Hveranden af de bevæbnede “rebeller” kom til Syrien fra udlandet

Hvis du kun læser de borgerlige og reformistiske medier i vest vil forestillingen om at “det syriske folk gør oprør mod det voldelige og terroristiske Assad-regime for at kræve demokrati” være “sandheden” om hvad der foregår i Syrien i disse dage. Men nu viser det sig ifølge flere kilder og øjenvidner at en meget stor del af de bevæbnede rebeller ikke er syrere , men er kommet fra udlandet, m.a.o. de har “invaderet” Syrien fra både Tjetjenien, Rusland såvel som Frankrig)
Det bekræftes nu af en av stifterne av Medicine Sans Frontier (Læger Uden Grænser), Jacques Berès.
Under sit ophold i Syrien lod Berés mærke til en del intressante fakta da han behandlade “syriske rebeller” i den belejrede by Aleppo.

Ifølge Berès var 60 procent av hans patienter under to ugers tjeneste i Syrien rebeller, og cirka halvdelen af dem var udlændinge.

Berés udtalelse til Reuters er bemærkelsesværdig også fordi han efter tidligere besøg i Homs og Idlib i Syrien afviste den syriske regerings “påstande” om det var “udlændinge som dominerede de voldelige terroraktiviteter”.

Blandt de udenlandske “oprørere” finder vi fransmænd som hævder at de er inspirerede af Muhammed Merah, en ung mand med rødder i den tidligere franske koloni Algeriet som valgte at spille “nyttig idiot”  da han drabte  tre skolebørn fra en jødisk skole og en rabbiner i Touluse i marts måned. Den desperate unge franskmands mord på skolebørn kastede endnu mere benzin på de imperialistiske højreliberale konspirationstanker om “civilisationernes sammenstød”.

Lederen af det kristen-katolske nonnekloster i Homs-provinsen, Agnes Mariam udtalte om den såkaldte “revolution” i den syriske storby Aleppo:


Det som er sket i Aleppo er ingen revolution men en invasion som er voldelig og terroriserer civilbefolkningen.
Det er en tragedie. Den vestlige verden vil ikke se virkeligheden i øjnene i Syrien. . Hvis folket i Aleppo virkelig havde støttet oprøret ville byen være faldet i løbet af 48 timer”


Agnes Mariam er i øjeblikket på rundrejse i Europa for at fortælle folk om hvad hun har oplevet og været øjenvidne til i Syrien og for at overbevise folk om at støtte en fredelig løsning af den syriske konflikt.
Hele interviewet med Agnes Mariam kan læses HER
Uafhængige nyheder om Syrien på Syrienbloggen
Kilder: Russia Today 9.SEP/2012/ Proletaren nr 37

Tagged with:

New York Times: CIA´s “nyttige idioter” i Al Kaida aktive i den “blodige opstand” mod det uafhængige Assad-regime

25 Juli 2012 05:45

DAMASKUS AL ARABIYA:Al-Kaida spiller en stadig blodigere role i Syrien : * * * Amid intensifying violence in Syria, concern is mounting that al-Qaeda is trying to change the nature of the conflict against President Bashar al-Assad’ regime and is resorting to suicide bombings to “hijack” the revolution, the New York Times (NYT) reported.

New York Times: Al Qaeda Taking Deadly New Role in Syria’s Conflict

Barack Obama-regimet optrapper tilstedeværelsen af hemmelige agenter (Cia) langs den syrisk-tyrkiske grænse for at “rådgive de oprørsstyrker” som i over et år har forsøgt at trække Syrien ind i altomfattende sekterisk borgerkrig med det mål at styrte det uafhængige Assad-regime.

USA´s “nyttige idioter i den voldelige opstand mod Assad-regimet: blodbesudlede terrorister, bødler og lystmordere organiseret af Al Kaida-netværket bevæbnes og finansieres af CIA og Washingtons nærmeste allierede i den arabiske verden, det reaktionære feudalfascistiske kongedømme i Ryad (Saudi Arabien), det kongelige enevoldsregime i Katar (Qator), og de andre reaktionære regimer omkring den Persiske Golf. Al Kaida elementer og andre sekteriske jihad-elementer har spillet en stadig mere fremtrædende rolle i den amerikansk-støttede forsøg på at vælte regeringen af præsident Bashar al-Assad ved at starte en blodhævnslignende sekterisk borgerkrig.
Der kan næppe være tvivl om, at Al Kaida styrker, som er kommet fra så langt væk som Tjetjenien, er kommet til Syrien med hjælp af USA´s blodbesudlede terrororganisation CIA efter direkte ordre fra Washington (Obama-regeringen). Obama-regimet forsøger – med fuld støtte fra den “republikanske opposition” – at bruge disse “blodbesudlede terroristiske” styrker for at opnå en taktisk fordel, samtidig som de søger at “stable” et marionetregime på benene af andre, mere bøjelige elementer. Denne indsats har været centreret på en kombination af vestligt støttede oppositionen uden folkelig opbakning i Syrien og militære afhoppere fra den syriske hær kommando.

Det mærkelige er at den socialdemokratiske Thorning-regering i Danmark med støtte fra SF, R og hele den borgerlige opposition støtter den blodige (kontra)-”revolution” i Syrien , samtidig som de er hysterisk forargede over at Enhedslisten omtaler “revolutionen” som en realistisk mulighed og vej til sociale og demokratiske fremskridt også i Danmark.

KILDER :Al Arabya /New York Times /

Tagged with:

August STRINDBERG 1849-1912

Posted in INTERPRES by interpres on mandag, maj 14, 2012

14.MAJ 2012
STOCKHOLM (SVT)  IDAG mindes vi den i Sverige fødte revolutionære forfatter, kunstner, samfundsdebattør, forsker og trofaste ven af arbejderklassen; Johan AUGUST STRINDBERG
Det er hundrede år siden idag at den store forfatter´s hjerte slog sit sidste slag. Men AUGUST STRINDBERG lever videre, ikke mindst i den revolutionære- og i arbejderbevægelsen.  Begravelsen i 1912 blev en mægtig manifestation af den revolutionære og kommunistiske*1) arbejderbevægelses styrke og de ubrydelige bånd mellem forfatteren og den fremvoksende revolutionære arbejderbevægelse. Med Røde faner i front fulgte treds tusind (60.000) mennesker i maj 1912 STRINDBERG i sørgetoget gennem Stockhoms gader til Nya kyrkogården

August STRINDBERG´s klassekampsopråb: Liten katekes för underklassen ( Lille katekismus for underklassen)

*1)som dengang stadig kaldte sig socialdemokratisk, ligesom Lenins og Stalins parti kaldte sig socialdemokratisk, indtil  II Internationales forræderi da de stemte for de statslige militære bevillinger der resulterede i FØRSTE VERDENSKRIG – et imperialistisk blodbad der ikke sluttede før den tyske, ungarske og russiske revolution tvang de imperialistiske stormagter til at afslutte blodbadet som ellers ville være fortsat  

Tagged with:

Fascistisk skytteklubsmedlem anklages idag ved byretten i Malmø for flere skudattentater der har kostet tre mennesker livet

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME, Norge, Sverige by interpres on mandag, maj 14, 2012

14.MAJ 2012 05:08

MALMØ -Den nu 40-årige skytteklubsmedlem , som fremhæves som en “våbenbroder” af den fascistiske massemorder Behring Breivik i Norge,  bliver idag anklaget for tre mord og tolv mordforsøg.

 REtssagen mod den mistænkte fascistiske skytteklubsmedlem åbnes efter den største politiefterforskning siden mordet på Statsminister Palme. Det sker i byreten i Malmø. Retsagen indledes kl. 8.30 og forventes  først afsluttet i juli måned.>Fascistisk skytteklubsmedlem bag racistisk mordbølge mod ikke- europæere i Malmø

Norge:Højreradikal massemorder bekræfter at han er stærkt inspireret af det reaktionære Danmark

Posted in KRIG - TERROR og FASCISME by interpres on mandag, april 23, 2012

22.April 2012
OSLO  - Den fascistiske massemorder Anders Behring Breivik bekræfter, igen, at det reaktionære Danmark er en vigtig inspirationskilde for ham. Danmark er, ifølge Breivik et “foregangsland” i at udpege de “kommunistiske og muslimske fjender” for det “kristent-zionistiske vesterland”; ligesom forhånelsen og latterliggørelse af disse terroristiske “undermennesker ” (JP´s terrorkarikaturer af den semitiske profet Muhammed) og deres “menneskefjendske kultur”,som den danske socialdemokratiske forfatter Ole Hyltoft *1) udtrykker det , opmuntrer Breivik som det har opmuntret de danske “Armadildo”-krigere til at invadere,besætte og terrorisere de “terroristiske slyngelstater” fra Palæstina til Irak og Afghanistan. At Norges lille imperialistiske naboland med støtte fra hele den politiske elite fra Venstre til SF fører en så konsekvent aggressiv og reaktionær krigs- og terrorpolitik overfor nationale mindretal og de lande og folk som Nato-alliancens Führer-stat, USA har udpeget som “terroristiske slyngelstater” overbeviste Breivik at gå i aktion og føre de højreradikale, imperialistiske konspirationsteorier om “civilisationernes sammenstød” ud i livet med bombeterror og massedrab den 22.juli 2011.
Den overbeviste antikommunistiske kristen-protestantiske kriger står nu anklaget for 22.juli-terroren, i Byretten i Oslo hvor han idag udtalte :

” Jeg tænkte, at hvis der bliver et regeringsskifte, og Norge lægger sig på dansk niveau i kulturpolitik og indvandring, så kommer jeg ikke til at gennemføre en aktion i det hele taget,” Anders Breivik

Det var et af de vigtigste udsagn fra “Kommandanten i den antikommunistiske modstandsbevægelse imod islamisering” ” som den fascistiske massemorder kaldte sig da han anmeldte sig selv til politiet efter den systematiske og og hensynsløse nedskydning af 69 ubevæbnede børn og unge på en politisk sommerlejr på Utøya.

*1) Ole Hyltoft i dagbladet “Politiken” den 2.september 2002)

Kilde: Breivik vil have danske tilstande i Norge

Tagged with:

Tyrkisk investerings-selskab bekræfter: det statskapitalistiske bilkoncern General Motors vil slagte bilfabrikken SAAB

Posted in INTERPRES by interpres on tirsdag, februar 28, 2012

28 februar 2012

Saab-investor om GM´s “forhandlingsskuespil: “aldrig tidligere har oplevet en sådan opførsel fra en virksomhed af den størrelse”

Også det kapitalistiske investeringselskab Brightwell Holdings med base i Tyrkiet har store problemer med det kapitalistiske fallitbo* General Motors som juridisk ejer licenser til visse Saab-bilmodeller. Selvom Brightwell ønsker at investere i Saab og dermed sikre bilproduktionen i svenske Trollhättan , med at komme den svenske bilfabrik til hjælp med den kapital som  Saab behøver .

”Min konklusion er at GM vil slå Saab ihjel”.

Det er Zamier Ahmed, bestyrelsesmedlem i Brightwell Holdings, som udtalar sig så hårdt om General Motors holdning til Saab Automobil efter at forhandlinger med GM blev afbrudt mandag aften.

- Budet er trukket tilbage. Vi har været i kontakt med konkursforvaltarna. På grund af GM´s attityde kan vi ikke fortsætte, siger selskabets pressetalsperson Zamier Ahmed til den svenske erhversvsavis Dagens Industri. Di.se

Brightwell Holdings, som har fået hjælp af den tidligere  Saab-direktør Victor Muller, hade tænkt offentliggøre sitt bud på Saab Automobile nu på torsdag.

Også Viktor Muller måtte opgive at “overbevise” det amerikanske fallitbo om at acceptere en fortsættelse af bilproduktionen på Saab-fabrikken, selvom flere kapitalister fremlagde seriøse investeringsplaner.

Planen var at overtage hele Saab Automobile og at gen ansætte en majoritet af de ansatte på Saab, ifølge Zamier Ahmed.
En skuffet Zamier Ahmed udtaler videre til Dagens Industri:
- Allting var under kontroll og vi ventede på en endelig tilbagemelding fra GM. De ændrede beteende i sista stund. Desværre må jeg sige at jeg aldrig tidligere har oplevet en sådan opførsel fra en virksomhed af den størrelse, siger Zamier Ahmed till Di.se.

GM ejer tekniklicenserna til de ded nyeste Saab-modeller: 9-3, 9-5 och 9-4X och en køber av Saab Automobile behøver det statsejede GM´s accept for at starte bilproduktionen igen.

- Vor intention har hela tiden værit att køba hela Saab och for att få Saab att overleva var det nødvendigt starte produktion omedelbart. Jag kan inte se hur produktionen skulle kunna starta utan samarbete från GM:s sida, siger Zamier Ahmed.

Enligt honom har han och ett team på 36 personer snickrat på värderingen av Saab och på en affärsplan de senaste veckorna – ett arbete som har kostat flera miljoner euro.

I planen ingick att Brightwell Holdings skulle få tillbaka en majoritet av Saabs gamla arbetsstyrka och en produktion på 200 000 bilar per år inom två år.

”Alla har samarbetat med oss – konkursförvaltarna, underleverantörer och personer på Saab. Vi var beredda att satsa hundratals miljoner euro, men tyvärr hade GM andra planer”, siger Zamier Ahmed.

*Verdens største bilkoncern General Motors blev efter udbruddet af den kapitalistiske krise i september år 2008 (Lehman Brothers-krakket) trukket ned i den kapitalistiske krisesump og var et fuldstændigt kapitalistisk fallitbo da Bush-regimet med fuld støtte fra “Obama-demokraterne” overtog koncernen for at sikre kapitalens profitter gennem aggressive angreb på bilarbejderne overenskomst-sikrede løn, nedlægninger af hele bilfabrikker som Saab i Sverige.

Revolutionens Sovjet 1929 : 7 timers arbejdsdag indføres

11.Januar 05:08

Netop idag, den 11.Januar 1929 blev 7 timers arbejdsdag indført i det socialistiske Sovjet.

For arbejderklasen og andre arbejdende i de kapitalistiske stater var både syv og otte 8 timers arbejdsdag et krav og en drøm som man måtte kæmpe for at opnå. Selv idag er otte timers arbejdsdag ikke opnået for proletariatet i mange kapitalistiske stater.
Den sovjetiske revolution som nu med den første Fem-årsplan indførte 7 timers arbejdsdag var en inspiration for proletariatet og de undertrykte folk.

USA-imperialismens nye strategi for krig mod Rusland 1991-2010 * Analyse

Posted in Kapitalisme, KRIG - TERROR og FASCISME, Rusland ° Rossija, USA by interpres on mandag, januar 2, 2012

Soft Power – USA´s kulturelle Krig mod Rusland, 1991–2010

Die neue Strategie und ihre Zentren


af Peter Bachmaier
I de sidste to årtier er der sket en omorientiering af den amerikanischen strategischen Denkens stattgefunden: Krigen bliver ikke længere defineret som udelukkende et militært anliggende, sondern findet auch mit nicht militärischen, informativen und psychologischen Methoden statt, die man als «psykologisk krigførelse» [psychological warfare] eller «kulturelle krig» bezeichnet. Disse Methoden haben eine lange Vorgeschichte. Der amerikanische Militärstratege Liddell Hart entwickelte bereits vor dem Zweiten Weltkrieg die Strategie der indirekten Einwirkung [the strategy of indirect approach].
1 Während des Zweiten Weltkriegs wandten die amerikanischen und britischen Streitkräfte die «psychologische Kriegführung» gegen Deutschland an, die nachher zur Umerziehung [re-education] des deutschen Volkes eingesetzt wurde. Nach dem Ende des Krieges gründeten die CIA und das Verteidigungsministerium nach dem Vorbild des Tavistock Institute of Human Relations, eines spezialisierten Instituts für den psychologischen Krieg in England, Denkfabriken [tænke-tanke/think tanks] som RAND Corporation, Hudson Institute von Herman Kahn, und andere, die in erster Linie gegen die Sowjetunion gerichtet waren.

Die Methoden in diesen Zentren wurden von einer Reihe von sozialwissenschaftlichen Instituten entwickelt. Die amerikanischen empirischen Sozialwissenschaften, d.h. Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Anthro­pologie, Kommunikationswissenschaft [communication studies/kommunikation- o.e. medievidenskab] u.ä. entstanden in ihrer gegenwärtigen Form igangsat og financieret af de militære og efterretnings-agenturer i 1940´erne og 50´erne.*2)
En weitere Quelle waren die grossen Stiftungen som Carnegie Corporation, Ford Foundation og Rocke­feller Foundation. Es waren berühmte wissenschaftliche Zentren wie die New School for Social Research in New York, das ­Bureau of Applied Social Research in Princeton (von Paul Lazarsfeld geleitet), das Institut für Sozialforschung (geleitet von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, das 1949 nach Frankfurt zurückkehrte), das Center for International Studies (CENIS) am Massachusetts Institute of Technology, aber auch das von Michael Murphy und Gregory Bateson gegründete alternative Esalen Institut in Kalifornien – ein Zentrum der Gegenkultur, das auch an der Organisation des Woodstock-Festivals 1968 beteiligt war –, die diese Aufträge erhielten. Insbesondere die führenden Institute der Kommunikationswissenschaften waren durch die Programme für psychologische Kriegführung geprägt.
Diese Institute gaben Zeitschriften wie das Public Opinion Quaterly (POQ), die American Sociological Review, die American Political Science Review u.ä. heraus. An diesen Instituten arbeiteten Experten, meist Emigranten aus Deutschland und Österreich, die sich später grosse Namen in der Wissenschaft erwarben wie Paul Lazarsfeld, Oskar Morgenstern, Leo Loewenthal, Herbert Marcuse, Walter Lippmann, Harold Lasswell, Gabriel Almond, Daniel Lerner, Daniel Bell, Robert Merton u.v.a. Es waren dieselben Experten und Institute, die auch für die Umerziehung des Volkes in Deutschland verantwortlich waren. Einige dieser Projekte waren auch mit der Vorbereitung der Kulturrevolution der sechziger Jahre mit ihren Begleiterscheinungen Rockmusik, Drogenkultur und Sexuelle Revolution beschäftigt.
In besonderer Weise waren natürlich die «Soviet Studies» von der Regierung abhängig. Das Russian Research Project in Harvard, geleitet von Raymond Bauer und Alex Inkeles, war ein gemeinsames Unternehmen der CIA, der U.S. Airforce und der Carnegie Corporation. Das Institut veröffentlichte 1956 eine Studie mit dem Titel «How the Soviet System Works», die ein Standard-Lesebuch in Soviet Studies wurde. *3)
Til den psychologischen Krigførelsen hørte også Cia´s radiosendinger mod Østeuropa, «et af de billigste, sikreste og mest effektive våben for U.S.A.´s udenrigspolitik”, som Jean Kirkpatrick erklærede senere , nämlich die Voice of America. RIAS Berlin, Radio Free Europe und Radio Liberty, die bis heute auf russisch und in den Sprachen der GUS senden.*4)
Diese Sender unterstanden dem Kongress für kulturelle Freiheit, der 1950 mit 400 Mitarbeitern in Paris von der CIA gegründet worden war. *5)
Der Sieg über die Sowjetunion wurde vor allem mit Hilfe dieser nicht militärischen Methoden erreicht. Denne strategi, der slet ikke havde sameksistens med Sovjetunionen mål, sondern eine «Demontage» des sovjetischen Systems vorsah, wurde von der Reagan-Administration 1982 ausgearbeitet. *6)
Der Plan umfasste sieben strategische Initiativen, darunter als Punkt 4: Psychologischer Krieg, gerichtet auf die Erzeugung von Angst, Unsicherheit, Verlust der Orientierung sowohl bei der Nomenklatura als auch bei der Bevölkerung. *7)
Dieser Krieg wurde nicht nur gegen den Kommunismus, sondern gegen Russland geführt, wie die direkten Aussagen Brzezinskis bezeugen: «Wir haben die UdSSR zerstört, wir werden auch Russland zerstören.» «Russland ist überhaupt ein überflüssiger Staat.» «Die Orthodoxie ist der Hauptfeind Amerikas. Russland ist ein besiegtes Land. Es wird aufgeteilt und unter Vormundschaft gestellt werden.» *8)
. I 1990 prägte Joseph Nye, ein Mitarbeiter des Council on Foreign Relations und Verbündeter von Zbigniew Brzezinski, für diese Methoden den Begriff «Soft Power» oder «Smart Power», der auf dieselbe Wurzel wie das «Social Engineering» zurückgeht. *9)
Er veröffentlichte im Jahre 2005 sein Buch «Soft Power: The Means to Success to World Politics», in dem er den Vorschlag machte, Amerika müsse durch seine Kultur und seine politischen Ideale attraktiv werden. Das Center for Strategic and International Studies in Washington, eine neokonservative Denkfabrik, in dessen Aufsichtsrat Henry Kissinger und Zbigniew Brzezinski sitzen, gründete 2006 eine Commission on Smart Power, von Joseph Nye und Richard Armitage geleitet, die 2009 ein Memorandum «A Smarter, More Secure America» vorlegt e, die das Ziel verfolgte, Amerikas Einfluss in der Welt mit «weichen» Methoden zu verstärken. *10)
Erste erfolgreiche Anwendung der neuen Strategie: die Perestrojka

Zum ersten Mal wurden diese neuen Methoden als Strategie in der Perestrojka eingesetzt, als Michail Gorbatjov an die Macht kam. Die Perestrojka hatte ihre positiven Seiten, sie stellte die Meinungs- und Bewegungsfreiheit wieder her, aber sie war auch eine massive Einflussnahme des Westens.*11)
Innerhalb des Zentralkomitees der KPdSU und der Nomenklatura bildete sich eine Gruppe, die auf die Positionen des Westens überging und das westliche neoliberale System einführen wollte.
Der eigentliche Architekt der Perestrojka war Aleksander Jakovlev, seit 1985 Sekretär des ZK der KPdSU für Ideologie, der in den 50er Jahren in Washington studiert hatte und seit damals ein überzeugter Anhänger des Neoliberalismus war, wie er mir bei einem Gespräch in Wien am 9. November 2004 erklärte. Zu seinem Netzwerk gehörten Leute wie Jegor Gajdar, Grigorij Javlinskij, Boris Nemzov, Viktor Tschernomyrdin, German Gref und Anatolij Tschubajs. Jakovlev schuf mit ihnen in der UdSSR eine fünfte ­Kolonne des Westens, die bis heute im Hintergrund die Fäden zieht. Auch Boris Jelzin war ein Mann der Amerikaner, der im September 1989 auf Einladung des Esalen-Instituts in Kalifornien, das seit 1979 ein amerikanisch-sowjetisches Austauschprogramm unterhielt, bei einem Besuch in Washington direkt im amerikanischen Kongress angeworben wurde und 1991 mit ihrer Hilfe die Macht übernehmen konnte. *12)
Gorbatjov wurde durch Vermittlung von George Soros zum Mitglied der Trilateralen Kommission, die im Jänner 1989 in Moskau eine Konferenz abhielt, an der auch Henry Kissinger und Valéry Giscard d’Estaing teilnahmen.

Westliche Organisationen zur kulturellen Beeinflussung in Russland

In der Zeit der Perestrojka wurden auch die Logen und ihre Vorfeldorganisationen wieder zugelassen. *13)
Auf Ersuchen Kissingers erlaubte Gorbatjov im Mai 1989 die Gründung der B’nai Brith Loge in Moskau. Seit damals wurden in Russland etwa 500 Logen durch die Grosslogen von England, Frankreich, Amerika u.a. gegründet. Gleichzeitig wurden aber für Politiker, Unternehmer und Angehörige der freien Berufe, die keine Beziehung zu den Ritualen hatten, aber die Prinzipien der Logen teilten, offenere Organisationen, Klubs, Komitees und Stiftungen geschaffen. Es gibt einige tausend Logenmitglieder in Russland, die sich an den Ritualen beteiligen, aber darüber hinaus gibt es zehnmal so viele Mitglieder der «maçonnerie blanche», die keine Rituale benützen, aber die Prinzipien akzeptieren und von Logenbrüdern geleitet werden. Solche Organisationen sind der Klub Magisterium, der Rotaryklub, der Lionsklub, die Soros-Stiftung u.v.a. Diese Mitglieder halten sich für eine Elite, die besondere Rechte hat zu regieren. *14)
Um die Literaturszene zu kontrollieren, wurde das russische PEN-Zentrum gegründet, eine weitere Vorfeldorganisation. Zu seinen Mitgliedern gehörten bekannte Schriftsteller und Dichter wie Bella Achmadulina, Anatolij Pristavkin, Jevgenij Jevtuschenko, Vassilij Aksjonov und Viktor Jerofejew.
Die Stiftung «Offene Gesellschaft» von George Soros, bereits 1988 in Moskau gegründet, war in den 90er Jahren der mächtigste Mechanismus der Destabilisierung und Zerstörung in den Händen der Hintergrundmächte. Soros richtete seine Tätigkeit auf die Änderung der Weltanschauung der Menschen im neoliberalen Geist, die Durchsetzung des American way of life und die Ausbildung von jungen Russen in den USA. Mit den Mitteln der Soros-Stiftung wurden die wichtigsten russischen Zeitschriften finanziert und für die Unterstützung der Literatur spezielle Preise vergeben. *15)
Im Rahmen seines Programms gab die Stiftung Lehrbücher heraus, in denen die russische Geschichte im neoliberalen, kosmo­politischen Sinne dargestellt wurde. Im September 1993, während das Parlament beschossen wurde, hatte ich Gelegenheit, an einer Preisverleihung im russischen Bildungsministerium teilzunehmen. George Soros verteilte Preise an die Autoren russischer Lehrbücher für ­Geschichte und Literatur, und der russische Bildungsminister Jevgenij Tkatschenko erklärte, was das Ziel der neuen Schulbücher war: «Es geht darum, die russische Mentalität zu zerstören.»
Die Programme von Soros waren im kulturellen Bereich so vielfältig, dass praktisch der gesamte nichtstaatliche Sektor von der Finanzierung durch die «Offene Gesellschaft» abhing. Das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), 1983 in Wien gegründet und ebenfalls von Soros unterstützt, förderte die Reform des Bildungswesens und der Universitäten in Russland und den postsozialistischen Ländern. Allein zwischen 1997 und 2000 vergab die Stiftung 22 000 Stipendien in der Höhe von 125 Millionen Dollar. *16)
Ein weiterer amerikanischer Think tank ist die Nationale Stiftung für Demokratie (NED), 1982 von Reagan gegründet, die ihrerseits wieder die Institute der Demokratischen und der Republikanischen Partei der USA und ihre Büros in Moskau finanziert. Sie unterstützt vor allem private Medien und prowestliche politische Parteien und Bewegungen. Das Budget der NED wird vom Kongress der USA als Unterstützung für das State Department beschlossen. Dem Vorstand gehören prominente Politiker an wie John Negroponte, Otto Reich, Elliot Abrams. Die NED ist die Fortsetzung der Operationen der CIA mit anderen Mitteln. Die NED finanzierte u.a. folgende russische Organisationen (2005): Gesellschaft «Memorial» für historische Bildung und den Schutz der Menschenrechte, Moskauer Helsinkigruppe, das Sacharovmuseum, Mütter Tschetscheniens für den Frieden, die Gesellschaft für russisch-tschetschenische Freundschaft, das Tschetschenische Komitee der nationalen Rettung (in einem Jahr insgesamt 45 Organisationen). *17)
Das Moskauer Carnegie-Zentrum wurde 1993 als Abteilung der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, errichtet 1910 von Andrew Carnegie als unabhängiges Forschungszentrum für internationale Beziehungen, gegründet. Die Spezialisten des Moskauer Zentrums befassen sich mit den wichtigsten Fragen der Innen- und Aussenpolitik Russlands. Es gibt eine Sammlung von Informationen über die problematischen Punkte der Entwicklung des Landes. Das Zentrum publiziert Sammelbände, Monographien, Periodika und Nachschlagewerke sowie eine Vierteljahreszeitschrift «Pro et contra», die Serie «Working Papers» und führt regelmässig Vorträge und Konferenzen durch. Die Stiftung wird von grossen Firmen wie BP, General Motors, Ford, Mott sowie von Soros, Rockefeller, dem Pentagon, dem State Department und dem britischen Aussenministerium finanziert. Die Direktorin war bisher Rose Goettemoeller, frühere Mitarbeiterin der RAND Corporation, die derzeit stellvertretende Aussenministerin der USA ist.
Die Vertreter der russischen Geschäftswelt im Aufsichtsrat sind Pjotr Aven, Sergej Karaganov, Boris Nemzov, Grigorij Javlinskij und Jevgenij Jasin, der Präsident der Moskauer Wirtschaftsuniversität. Führende Mitarbeiter sind Dmitrij Trenin, der auch für Radio Free Europe und Radio Liberty arbeitet, und Lilija Schevzova, die beide regelmässig in den Westen eingeladen werden, um dort zu erklären, dass Russland die demokratischen Freiheiten einschränkt. Die Forschungen des Zentrums werden von der politischen Klasse Russlands und auch des Westens umfangreich benützt. Die Arbeit des Moskauer Zentrums wird von der Zentrale in Washington durch ein «Russland- und Eurasien-Programm» unterstützt. *18)
Die Stiftung Freedom House, 1941 auf Initiative von Eleanor Roosevelt gegründet, entstand aus dem Kampf gegen den Isolationismus in den USA. Offizielles Ziel war der Kampf gegen den Nationalsozialismus und Kommunismus, heute wird sie von Soros und der Regierung der USA finanziert. In den 90er Jahren gründete Freedom House Büros in fast allen GUS-Staaten und das Amerikanische Komitee für Frieden in Tschetschenien (Mitglieder: Brzezinski, Alexander Haig, James Woolsey – früherer CIA-Chef). Das bekannteste Projekt ist heute «Freiheit in der Welt», das seit 1972 jährlich alle Staaten der Welt analysiert, wo sie in «freie», «teilweise freie» und «unfreie» eingeteilt werden. *19)
Im Jahr 1992 wurde die russische Filiale der Rockefeller-Stiftung Planned Parenthood Federation in Moskau und 52 weiteren russischen Städten gegründet. Die Stiftung machte den Versuch, das Fach «Sexualkunde», das in Wirklichkeit die Auflösung der Familie und die Erziehung eines neuen Menschen zum Ziel hat, in allen russischen Schulen einzuführen. Dazu kam es jedoch nicht, da die Beamten des Bildungsministeriums, die Lehrer, die Eltern und die orthodoxe Kirche Widerstand leisteten und das Projekt auf einer Konferenz der Russischen Akademie für Bildungswesen im Jahr 1997 abgelehnt wurde. *20)
Die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gelten im Westen als die Bausteine der Zivilgesellschaft. Im Falle Russlands haben sie nichts mit dem Aufbau einer direkten Demokratie zu tun, sondern sind Agenturen, die vom Westen finanziert und gesteuert werden.

Die westliche Einflussnahme auf das Bildungswesen und die Medien

Ein wichtiges langfristiges Ziel der westlichen Einflussnahme ist das Bildungs- und Hochschulwesen. Zunächst wurden nach der Wende von 1991 mit Hilfe westlicher Berater der Zentralismus und die marxistische Ideologie aufgelöst. Das Bildungsgesetz von 1992 und die Verfassung der Russischen Föderation von 1993 schrieben eine tiefgreifende Umorientierung des Bildungswesens im Zeichen eines neoliberal-demokratischen Paradigmas nach westlichem Vorbild fest. Es umfasste den Einbau marktwirtschaftlicher Elemente im Bildungswesen und den Aufbau einer Zivilgesellschaft. *21)

Die Vergabe von westlichen Krediten
an das Bildungswesen war an die Erfüllung der Vorgaben gebunden. Auf diese Weise wurde das Bildungswesen im Sinn des neoliberalen Systems umgestaltet. Ein nichtstaatlicher Sektor mit teuren Privatschulen etablierte sich. Die privaten höheren und Hochschulen waren gewinnorientiert und verlangten Schul- und Studiengebühren. Durch die PISA-Studien der OECD wurde das Bildungswesen auf die Wirtschaft ausgerichtet. Viele Schulen in ländlichen Gebieten, die nicht mehr «rentabel» waren, wurden geschlossen. Viele Kinder gehen nicht mehr in die Schule oder schliessen sie nicht ab. Im Jahr 2000 gingen nach einem Unesco-Bericht 1,5 Millionen Kinder in Russland nicht in die Schule. Der Drogenkonsum der Schüler, der früher unbekannt war, breitete sich aus. *22)
Am bedeutendsten war die Reform des Hochschulwesens, das gleich nach der Wende von Weltbank und Internationalem Währungsfonds evaluiert wurde, die dann ein Programm für eine Umstrukturierung nach angloamerikanischem Vorbild ausarbeiteten. Im Jahr 2004 wurde die Bologna-Deklaration gesetzlich beschlossen: d.h. der Übergang zum vierjährigen Bakkalaureat und zum anschliessenden zweijährigen Magisterstudium sowie eine Präsidialverfassung mit Hochschulräten, in denen Vertreter der Wirtschaft sitzen. Viele russische Bildungsexperten sehen darin eine Zerstörung der Tradition der russischen Universität, weil der Bildungsprozess auf die Weitergabe von Informationen reduziert wird. Von den etwa 1000 Hochschulen und Universitäten in Russ­land sind heute 40% privat, viele davon vom Westen errichtet, an denen eine neue Elite herangebildet wird. *23)
Ein weiterer Sektor, der vom Westen mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt wird, sind die Medien, die nach 1991 die grösste Wandlung durchgemacht haben. Sie wurden durch die neoliberalen Reformen nach 1991 privatisiert und von Oligarchen oder vom Ausland übernommen. Viele Fernsehstationen, Zeitungen und Zeitschriften erhielten ausländische Eigentümer wie die News Corporation von Rupert Murdoch, die heute die Zeitung «Vedomosti», die führende Finanzzeitung Russ­lands gemeinsam mit der «Financial Times» herausgibt und die News Outdoor Group, die grösste Werbeagentur, die in etwa 100 Städten Russlands aktiv ist, besitzt. Die Bertelsmann AG, die über das grösste europäische Fernsehunternehmen RTL verfügt, betreibt in Russland den landesweiten Sender Ren TV. *24)
Die Bertelsmann-Stiftung, 1977 von Reinhard Mohn gegründet, eine der mächtigsten Denkfabriken der EU, arbeitet mit der Gorbatschov-Stiftung zusammen, die ihren Sitz in Moskau hat, aber auch eine Zweigstelle in Deutschland und in den USA unterhält.
Die Medien waren unter Jelzin fast vollständig in den Händen der neuen Oligarchie, die wiederum mit den westlichen Finanzzentren verbunden ist. Gusinskij besass den gröss­ten Fernsehsender NTW, und Boris Beresowskij kontrollierte die Zeitungen. Als Putin begann, den russischen Staat wieder zu stabilisieren, stellte sich als vordringlichste Aufgabe die Kontrolle der Medien, weil die Regierung sonst gestürzt worden wäre.
Zur Amerikanisierung muss man last not least die Alltagskultur rechnen, die mit Rockkonzerten, Internet, Privatfernsehen, Kino­palästen, Discotheken, Musik-CDs, DVDs, Comics, Werbung und Mode fast dieselbe wie im Westen ist.
Das Ziel der amerikanischen Strategie ist der Transfer des westlichen Wertesystems auf die russische Gesellschaft. Der russische Staat soll entideologisiert werden. In der Verfassung von 1993 wurde die staatliche Ideologie als Kennzeichen des Totalitarismus desavouiert und im Art. 13 verboten. *25)
Die offizielle sovjetische Ideologie beruhte auf einer materialistischen Philosophie, aber hatte Elemente einer nationalen Idee und war die Klammer, die den Staat zusammenhielt. Durch dieses Verbot wurde der Staat der Wertorientierungen der nationalen Idee beraubt. Die geistige Leere wird heute durch die westliche Populärkultur ausgefüllt.
Die kulturelle Offensive der USA hat das Ziel, in Russland eine multikulturelle, d.h. kosmopolitische, pluralistische und säkulare Gesellschaft zu schaffen, in der die einheitliche russische Nationalkultur aufgelöst ist. Das Volk, die Gemeinschaft der Bürger mit einer gemeinsamen Geschichte und Kultur, soll in eine multinationale Bevölkerung umgewandelt werden.

Der Widerstand des russischen Staates und der Intelligenzia

Das unter Staatspräsident Vladimir Vladimirovitsch Putin seit dem Jahr 2000 durchgesetzte Staatskonzept, insbesondere die Forderung nach einem starken Staat, beinhaltete eine teilweise Rezentralisierung, den Übergang von einem multinationalen zu einem nationalrussisch geprägten Staatsverständnis sowie die Tendenz, der russisch-orthodoxen Kirche und Religion eine Sonderstellung im Staat einzuräumen.
Im April 2001 übernahm der staatliche Energiekonzern Gasprom die Kontrolle über den Fernsehsender NTW. Die Tageszeitung «Sewodnja» (Heute) wurde eingestellt, der Chefredakteur des Wochenmagazins gekündigt. Boris Beresovskis Fernsehsender TW-6 wurde im Jänner 2002 geschlossen und Beresowski emigrierte nach England.
Im September 2003 wollte der Oliemagnaten Michail Chodorkovski die liberale Wochenzeitung Moskovskije Nowosti übernehmen, um die liberalen Oppositionsparteien «Union rechter Kräfte» und «Jabloko» im bevorstehenden Wahlkampf zu unterstützen. Dieses politische Engagement war ein wichtiger Grund für die Verhaftung Chodorkowskis im Oktober 2003. Diese Massnahmen waren notwendig, weil es der Oligarchie sonst gelungen wäre, mit Hilfe der Medienmacht die Regierung selbst unter ihre Kontrolle zu bringen. Die drei wichtigsten Fernsehsender – ORT, Rossija und NTW – sowie ein bedeutender Teil der Druckmedien werden heute durch staatliche Konzerne (Gasprom und Wneschtorgbank) oder durch den Staat direkt (RTR) kontrolliert.
Der Oligarch Vladimir Potanin kontrolliert aber weiterhin die Tageszeitungen «Izvestija» og «Komsomolskaja Pravda». Derzeit gelten die «Novaja Gaseta» (unter Kontrolle des Oligarchen Aleksander Lebedev und des ehemaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatjov) und die Tageszeitung «Wedomosti» (ein Projekt des «Wall Street Journal» und der «Financial Times») als von der Regierung unabhängige Medien. *26)

Seit dem Jahr 1993 wurden in Russland gemäss einer Statistik 214 Journalisten ermordet, darunter 201 Journalisten in der Jelzin-Ära und 13 seit dem Amtsantritt Putins, darunter aber die meisten in seiner ersten Amtszeit, während es in der zweiten Amtzeit nur mehr drei waren. *27)
Die nationale Doktrin für Bildung 1999 und die Konzeption 2001 führten im inhaltlich-ideologischen Bereich das nationalpatriotische Gedankengut wieder ein. Eine Hinwendung zu Werten der Zarenzeit traf mit dem Postulat zusammen, die Vorzüge des Bildungssystems der Sowjetunion zu erhalten. Eine Sonderstellung haben die von der russisch-orthodoxen Kirche getragenen Privatschulen und Geistlichen Akademien inne, die seit 2007 staatlich anerkannt sind. In den Lehrprogrammen der Schulen wurden neue Gegenstände wie seit 1999 die obligatorische Vorbereitung auf den Wehrdienst und seit 2007 das Schulfach «Grundlagen der orthodoxen Kultur» eingeführt. *28)
Zum kulturellen Krieg gehört auch die Kampagne der westlichen Medien gegen Russland, die seit zehn Jahren, vor allem aber seit der Verhaftung Chodorkovskijs 2003 geführt wird unter dem Schlagwort «Russland auf dem Weg zurück zum Sovjetsystem!» Ein weiteres Beispiel ist die sogenannte Verfolgung progressiver Künstler, die darin bestehen soll, dass blasphemische und pornographische Werke aus öffentlichen Ausstellungen entfernt wurden. Es handelte sich in der Regel um Provokationen westlich finanzierter NGOs. Das Sacharov-Zentrum, das sich die Durchsetzung der offenen Gesellschaft zum Ziel setzt, organisierte 2003 eine Ausstellung «Vorsicht! Religion», auf der auch blasphemische antichristliche Exponate ausgestellt waren. Daraufhin forderte die Duma die Staatsanwaltschaft auf, gegen die Leitung des Zentrums tätig zu werden. 2005 wurden die Organisatoren zu einer Geldstrafe verurteilt.
Im Jahr 2005 führte die Regierung einen neuen Staatsfeiertag am 4. November ein, in der Nähe des alten Feiertags der Oktober­revolution am 7. November. Diesmal sollte aber der Sieg über die polnischen Invasionstruppen im Jahre 1612 gefeiert werden. Im Jahr 2006 wurde ein neues Gesetz über die Nichtregierungsorganisationen verabschiedet, nach dem sich alle neu registrieren mussten und die ausländische Finanzierung genauer kontrolliert wurde. Anfang 2008 wurden alle regionalen Büros des British Council mit Ausnahme des Moskauer Büros geschlossen, weil man dem Council antirussische Tätigkeit vorwarf. *29)
Im Unterschied zu der Zeit der ­Perestrojka und der Jelzin-Ära ist die russische Intelligenzia seit dem Nato-Angriff auf Jugoslawien 1999 nicht mehr neoliberal, sondern nationalpatriotisch eingestellt. Die Schriftsteller, Künstler, Filmschaffenden und Theaterleute sind heute Patrioten und werden vom Kreml unterstützt. Die Regierung kontrolliert auch die politische Berichterstattung der Medien, vor allem im Fernsehen, etwas weniger in den Zeitungen.
Die Hauptfigur der Traditionalisten war früher Aleksander Solschenizyn, dem aber seine ungenügende Kritik des Westens vorgeworfen wurde. Die führende Gruppe sind heute die «Bodenständigen» [po venniki], sie sind christlich-orthodox, aber sehen die sowjetische Periode in der Tradition der russischen Geschichte. Ihre Ideologen sind Dorfschriftsteller wie Valentin Rasputin, Vassilij Belov und Viktor Astafjew. In den Zeitschriften «Nasz sovremennik», «Moskva» und «Molodaja gvardija» wurde seit den 70er und 80er Jahren die patriotische Ideologie ausgearbeitet.
Die «Stiftung der historischen Perspektive», die von der ehemaligen Duma-Abgeordneten Natalia Narotschnizkaja geleitet wird, vertritt ein patriotisches und christliches Programm, verfügt über die Schriftenreihe «Zvenja», die Internetzeitschrift «Stoletie» und organisiert Vorträge und Tagungen. Die nationalpatriotische Intelligenz diskutiert eine grundsätzliche Änderung des Systems, die einen starken Staat und eine Schliessung der Grenzen vorsieht. Die Verbände der Kulturschaffenden wie der Schriftstellerverband, der Künstlerverband, der Verband der Filmschaffenden verfügen über Kulturhäuser, Galerien, Kinozentren und Zeitschriften und organisieren ein dichtes Programm von Veranstaltungen. Es gibt in Moskau 150 Theater, Opernhäuser und Konzertsäle, die überwiegend klassische Stücke aufführen. Regietheater, abstrakte Kunst und atonale Musik sind ein Minderheitenprogramm. *30)
Österreich und Deutschland werden positiv gesehen, man sieht vor allem die alte deutsche Kultur, man hat ein Bild davon, das aus der Vergangenheit kommt, aber man weiss nicht wirklich, was in Deutschland heute vor sich geht. Aleksander Solschenizyn hat immer gehofft, Deutschland werde eine Art Brücke zwischen Russland und dem Rest der Welt sein, weil sich Deutschland und Russland gegenseitig zueinander hingezogen fühlen. *31)
Die deutschen Medien zeichnen aber ein verzerrtes Bild von Russ­land: dass Russland auf dem Weg zurück zum Sowjetsystem ist und die neoliberalen Intellektuellen einen verzweifelten Abwehrkampf führen. Als Beispiel präsentiert man den Pornoschriftsteller Viktor Jerofejev, der von der Hamburger «Zeit» nach Deutschland eingeladen wurde. *32)
Die entscheidende Frage ist heute in Russland aber nicht, ob es wieder eine kommunistische Diktatur wird, sondern ob es eine «Diktatur des Relativismus» nach westlichem Vorbild oder eine christliche Gesellschaft wird. *33)

Die religiöse Erneuerung

Der entscheidende Widerstand gegen die Verwestlichung kommt heute von der orthodoxen Kirche, die antimodernistisch und traditionalistisch eingestellt ist. Die Orthodoxie tritt für traditionelle Werte wie Ehe, Familie und Mutterschaft ein und lehnt die Homosexualität ab. Die Kirchen sind voll, überwiegend mit jungen und jüngeren Menschen. Die Jugend bekennt sich mehrheitlich zur Orthodoxie, d.h. zum Christentum, und heiratet wieder in der Kirche. Es gibt wieder 100 Millionen Gläubige, 30 000 Priester und 600 Klöster. Die Geistliche Akademie in Sergijev Possad ist voll, es gibt vier Bewerbungen für einen Platz. Es gibt eine orthodoxe Radiostation, einen Verlag, eine Reihe von Zeitschriften, Militärgeistliche in der Armee sowie eine Spitals- und Gefängnisseelsorge, und in den Schulen wurde de facto Religion als Unterrichtsfach zum ersten Mal seit 1917 wieder eingeführt. Nach den Umfragen bezeichnen sich 70% der Russen als religiös. *34)
Im Jahr 2007 beschlossen die russisch-orthodoxe Kirche und der Vatikan, Gespräche aufzunehmen, um ihre langjährigen Differenzen zu beseitigen. Erzbischof Ilarion, Leiter des Aussenamts des Patriarchats, früher russisch-orthodoxer Bischof von Wien, sagte dazu: «Wir sind Bündnispartner und stehen vor der gleichen Herausforderung: einem aggressiven Säkularismus.» *35)
Die Orthodoxie wird in Russland als die «Religion der Mehrheit» bezeichnet. Am 4. November, dem Tag der Nationalen Einheit in Russland, konnte ich eine ungewöhnliche Prozession auf dem Roten Platz beobachten. Der Patriarch ging in der ersten Reihe, die Spitzen des Islams, der jüdischen Gemeinde und der Buddhisten in der zweiten. Das war als sichtbares Symbol gedacht: «Der Patriarch ist das Oberhaupt der vorherrschenden Religion. Er eint die Gläubigen und fördert die Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften. Der Patriarch ist der geistige Führer des ganzen Volkes, nicht nur der orthodoxen Gläubigen.» *36)

Schlussfolgerungen

Russland ist heute in einer Krise, die zunächst im Finanz- und Währungssystem zum Ausdruck kommt, aber genauso den Kulturbereich erfasst, ja sogar dort ihre tiefere Ursache hat, die darin besteht, dass pluralistische säkulare Gesellschaft den Menschen keine wirkliche Gemeinschaft, keine Weltanschauung und keinen Sinn gibt.
Russland braucht nicht die «materialistische und egoistische Kultur» der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft, sondern eine universelle nationale Ideologie, die alle Seiten des Lebens des Volkes erfasst, das Land entwickelt und alles abwehrt, was die Existenz des Volkes bedroht. *37)
Die «Neufassung» [nystart/reset] der russisch-amerikanischen Beziehungen seit zwei Jahren ändert jedoch nichts an der langfristigen antirussischen Ausrichtung der amerikanischen Politik und hindert die CIA nicht daran, wieder aktiver in Russland zu werden. Auch Hillary Clinton betonte nach dem Besuch Obamas in Moskau, dass die USA am Konzept des absoluten Weltführers festhalten. Russland wird daher früher oder später vor der Wahl stehen, entweder einen souveränen Staat aufzubauen, der die Grenzen schliesst und die Unterminierung seiner Kultur abwehrt, oder zu kapitulieren und eine Provinz des Westens zu werden. •

Dr. Peter Bachmaier, geb. 1940 in Wien, Studium in Graz, Belgrad und Moskau, 1972–2005 Mitarbeiter des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, seit 2006 Sekretär des Bulgarischen Forschungsinstituts in Österreich, 2009 dreimonatiger Forschungsaufenthalt in Moskau. Vortrag, gehalten auf dem Kongress «Mut zur Ethik» in Feldkirch, 3. September 2010.

NOTER/KILDER
1 Basil Liddell Hart, Strategy: The Indirect Approach, 1. Aufl. 1929, 2. Aufl. 1954.
2 Christopher Simpson, Science of Coercion: Communication Research and Psychological Warfare, 1945–1960, New York, Oxford U.P. 1994, p. 4.
3 Simpson, Science of Coercion, p. 87.
4 A. Ross Johnson, R. Eugene Parta, Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe, Woodrow Wilson International Center, Washington 2010.
5 Frances Stonor Saunders, Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War, London 1999, dt. Ausgabe: Wer die Zeche zahlt … Der CIA und die Kultur im Kalten Krieg, Berlin 2001; Simpson, Science of Coercion, p. 68.
6 Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union, New York 1994.
7. S.G. Kara-Murza, A.A. Aleksandrov, M.A. Muraškin, S.A. Telegin, Revolucii na eksport [Revolutionen som Eksport], Moskva, 2006.
8. Zitiert nach: V.I.Jakunin, V.Bagdasarjan, S.S.Sulakšin, Novye technologii bor’by s rossijskoj gosudarstvennost’ju [Ny Technologi i kampen mod den russischen Staat], Moskva, 2009, str. 50.
9 Joseph Nye, Bound to Lead: the Changing Nature of American Power, Basic Books 1990; Joseph Nye, Transformational Leadership and U.S. Grand Strategy, Foreign Affairs, vol. 85, No. 4, July/August 2006, pp. 139–148.
10. Richard Armitage, Joseph S. Nye, A Smarter, More Secure America, CSIS Commission on Smart Power, 2009.
11. Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administrations’s Secret Strategy That Hastened the Collapse oft he Soviet Union, New York 1994.
12. Das steht in der offiziellen Jelzin-Biographie von Vladimir Solowjow, Elena Klepikova, Der Präsident. Boris Jelzin. Eine politische Biographie, Berlin 1992. Nach der Anhörung Jelzins in einem Ausschuss des Kongresses sagte David Rockefeller: «Das ist unser Mann!»
13. O. A. Platonov, Rossija pod vlast’ju masonov [Russ­land under der Macht der Freimaurer], Moskva 2000, S. 35.
14. Platonov, Rossija, str. 3.
15. Platonov, Rossija, str. 15.
16. Jakunin, Novye techologii, S. 81.
17. Jakunin, Novye technologii, S. 90.
18. Jakunin, Novye technologii, S. 94f.
19. Jakunin, Novye technologii, S. 92.
20. http://www.pravda.ru 03.19.2008.
21. Gerlind Schmidt, Russische Föderation, in: Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp, Lutz R. Reuter (Hrsg.), “Die Bildungssysteme Europas”, Hohengehren 2010 ( = Grundlagen der Schulpädagogik, Bd. 46, 3. Aufl.), S. 619.
22. Schmidt, Russische Föderation, S. 635.
23. Schmidt, Russische Föderation, S. 632.
24. Pierre Hillard, Bertelsmann – un empire des médias et une fondation au service du mondialisme, Paris 2009, p. 27.
25. «In der Russischen Föderation ist die ideologische Vielfalt anerkannt. Keine Ideologie darf als staatliche oder verbindliche festgelegt werden.» Art. 13 der Verfassung der Russischen Föderation, Dezember 1993.
26. A. Cernych, Mir sovremennych media [Die Welt der gegenwärtigen Medien], Moskva 2007.
27. Roland Haug, Die Kreml AG, Hohenheim 2007.
28. Schmidt, Russische Föderation, S. 639.
29. Das Feindbild Westen im heutigen Russland, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 2008.
30. Vladimir Malachov, Sovremennyj russkij nacionalizm [Der gegenwärtige russische Nationalismus], in: Vitalij Kurennoj, Mysljaškaja Rossija: Kartografija sovremennych intellektual’nych napravlenij [Das denkende Russland: Kartographie der gegenwärtigen intellektuellen Richtungen], Moskva 2006, str. 141 ff.
31. interview mit Aleksander Solschenizyn, Der Spiegel Nr. 30, 23.07. 2007; Marc Stegherr, Aleksander Solschenizyn, Kirchliche Umschau, Nr. 10, Oktober 2008.
32. Nikolaj Plotnikov, Russkie intellektualy v Germanii [Russiske Intellektuelle i Deutschland],fra: Kurennoj, Mysljaškaja Rossija, a.a.O., str. 328.
33. Westen ohne Werte? Gespräch mit Natalia Aleksejevna Narotschnizkaja, Direktorin des russischen Instituts für Demokratie und Zusammenarbeit in Paris, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 51, 29.02.2008.
34. Jakunin, Novye technologii, str. 196ff.
35. Interview in: Der Spiegel.
36. Der Spiegel, Nr. 51, 14.12.2009.
37. Pave Benedikt XVI. Enzyklika «Spe salvi», Rom 2007, in der er von einer «Diktatur des Relativismus» spricht; Jakunin, Novye technologii, str. 174f.

«Zukunftwerkstätten» in Russland

I Juli 2010 fand in Jekaterinburg die 21. deutsch-russische Zukunftswerkstatt mit etwa 40 Teilnehmern im Rahmen des Petersburger Dialogs zwischen Deutschland und Russland statt. Diese Seminare, zu denen junge russische Führungskräfte eingeladen werden, wurden im September 2004 von der Deutschen Gesellschaft für Aussenpolitik begründet, die die erste «Zukunftswerkstatt» mit dem Thema «Deutschland und Russland in der globalen Welt» in den Räumen des Bertelsmann-Verlags Gruner und Jahr in Hamburg organisierte. Das Ziel der Seminare, die heute von der Körber-Stiftung unterstützt werden, ist die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit und die Verbreitung der Idee der demokratischen Zivilgesellschaft. Die deutschen Vortragenden erklären den jungen Russen, dass eine strategische Partnerschaft mit Russland nur auf der Basis gemeinsamer westlicher Werte möglich wäre. Sie geben ihnen den Rat, das imperiale Erbe Russlands zu beseitigen und sich den Spielregeln der Globalisierung zu unterwerfen.
Die Deutschen sagen den Russen, dass sie in Deutschland seit den 60er Jahren die Auseinandersetzung mit dem Krieg und dem Nationalsozialismus geführt und die Vergangenheit aufgearbeitet hätten, und werfen den Russen vor, mit der Erinnerung an den Sieg im Zweiten Weltkrieg an die sowjetische Identität anzuknüpfen und nicht bereit zu sein, den Totalitarismus umfassend aufzuarbeiten, womit sie eine weitere Demokratisierung der Gesellschaft verhindern würden. Die russischen Teilnehmer antworten, dass sich 1991 ein Bruch in ihrem historischen Bewusstsein vollzog, der zum Zerfall der fundamentalen Werte in der Gesellschaft führte. Die Russen sind bisher nicht bereit, sich vollständig «von der Vergangenheit zu lösen» und die «universalen Werte» zu akzeptieren.

Kilde: Newsletter, DGAP, 20.7.2010

Tagged with: , , ,

Irak år 9 efter “befrielsen”: 63 dræbte og 194 sårede i serie af bombeattentater i Baghdad

Posted in Danmark, IRAK, Kapitalismens Sorte Bog, KRIG - TERROR og FASCISME, USA by interpres on torsdag, december 22, 2011

22.December 2011 11:48

BAGHDAD (Reuters) Mere end otte år efter at den Øverst Kommanderende for USA´s Væbnede Styrker; USA´s præsident erklærede Irak for “befriet” blev Baghdad ramt af en serie af bombeattentater der kostede 63 mennesker livet. 194 er sårede efter en serie af åbenlyst velplanlagte attentater i den irakiske hovedstad.

Det er situationen i det Irak som USA´s væbnede styrker nu flygter ud af. Et land hvor massearbejdsløsheden , -fattigdommen og kriminaliteten breder sig ud, samtidigt som amerikanske, tyske og kinesiske kapitalister “boltrer” sig med at plyndre Irak´s naturrigdomme og udbytte befolkningen.
DE blodige bombeattentater sker bare nogle dage efter at USA´s præsident Obama havde bescribed Irak som “suverænt, selvstændigt og demokratisk” i forbindelse med USA´s militære udmarch fra Irak samtidig som US-præsidenten proklamerede at USA har fået en ny “arabisk allieret” i Maliki-regimet med ordene: “You have a strong, enduring partner in the US of A.”

The Guardian skriver
Anyone who wants to know what a US withdrawal from Afghanistan looks like would do well to study the carefully choreographed events earlier in the week in Washington and in Fort Bragg, North Carolina, yesterday. The war was over, Barack Obama repeatedly declared. The last Americans troops would leave behind “a solid, stable, representative” Iraq. The greatest fighting force in the world was leaving Iraq with its head held high. And this from the man who once declared the war dumb. A nine-year war that sits comfortably alongside the greatest military blunders in history – the charge of the Light Brigade, the Dieppe Raid, Pearl Harbour, the German invasion of the Soviet Union, Vietnam – was in this president’s view being brought to a successful, honourable conclusion.

Even with an election campaign in full flow, the chasm that opened up between words in Fort Bragg and one day in the life of Iraq was unbridgeable. Wednesday December 14 was relatively quiet: two car bombs in Tal Afar, killing three and wounding 35; bombings and shootings in Kirkuk, Mosul, Baghdad. A war that is over? Or take the decision on Monday of Diyala provincial council to declare itself independent from central government. Or take the answer that the prime minister Nouri al-Maliki gave last week when asked to describe who he thought he was – first a Shia, second an Iraqi, third an arab, and fourth a member of the Dawa party. What chance for a nation state, if its prime minister places his confessional identity above his national one? Can any of the above be deemed solid, stable or representative?

That Mr Obama stole Republican clothes in his address to paratroopers in Fort Bragg, there can be little doubt. National security, with its muscular approach to foreign policy, is their bag. But it has been whisked away from them by the Democratic president who ordered the surge in Afghanistan, who sent the Seals team in to kill Osama bin Laden, who failed to close Guantanamo, who now fulfills a campaign pledge to bring all the troops home from Iraq. The commander in chief of the most powerful army in the world is also a world leader, and it is to the Middle East that a US leader also has to speak. To this audience, and specifically US allies in the region, the day the last combat soldier crosses the desert at the end of the year will indeed be “an extraordinary milestone” but not the one a president facing reelection would be willing to recognise. That day will indeed look like the start of a long march home. The day when America stopped being a policy maker in the Middle East, but became instead a policy taker.

Is the Iraq Mr Obama leaves behind going to be a strategic ally of the US? Hardly. Not only does Iran have significant sway over the Shia political elite which holds the virtual monopoly of power in this country. But of all the rival power centres within Iran, it is the darkest of them that has the strongest stake in its neighbour. Members of Iraq’s cabinet have beaten a well worn path to the door of Kassem Suleimani, the commander of the Quds force, the external operations wing of Iran’s Revolutionary Guards. The British embassy compounds in Tehran know him well. He ordered their sacking. The future partners of an independent Iraq are Iran and Turkey. The US comes a distant third.

Nor have the jihadi forums, which formed the centre of the insurgency, fallen silent. They are buzzing with calls to send fighters into Syria to help the Sunni Muslim uprising against the Shia overlord regime of Bashar al-Assad. The Salafists are up and running again. The Awakening or Sons of Iraq who played a seminal role in turning the tide against Al-Qaida are leaving Iraq, betrayed by a prime minister who has done his best to suppress them. The scars of this grand folly will be born by generations to come. The fight for the destiny of the land of the Arabs is being won, but not by America.

USA´s Præsident Obama om Irak i år 9 efter USA´s “befrielse”

Facebook kostede to ansatte jobbet: Chefen kan holde øje med dig takket være facebook

Posted in Danmark, Facebook ° Fakebook, Hvad koster kapitalismen ?, Kapitalisme by interpres on onsdag, december 21, 2011

21.December 2011

To ansatte fyret efter “kritiske” indlæg på Facebook om deres arbejdsplads. Fagforening advarer mod at bruge den grundlovsfæstede ytringsfrihed til at diskutere arbejdspladsforhold

PAS PÅ. Det er en god idé overveje det grundigt, inden man diskuterer forhold på sin arbejdsplads på Facebook, viser ny sag.

Fagforening advarer mod at diskutere arbejdsforhold på sociale medier.

“De smager af hvordan det er at gå på arbejde på hilton… altså muggen røv!”

Sådan skrev en ansat hos Hilton Foods i Hasselager på sin Facebook profil i en korrespondance med en kollega.

Det kom ledelsen for øre, og så blev de to unge medarbejdere fyret med begrundelsen »Illoyalitet mod virksomheden på Facebook«. Det skriver Fødevareforbundet NNF, der er en fagforening for fødevarearbejdere, i sit medlemsblad Substans.

De to medarbejdere blev øjeblikkeligt fritstillet og oveni det fik de karantæne med hensyn til at få dagpenge, da de var selvforskyldt i forhold til at miste jobbet.

Tage til efterretning
Virksomhedens ledelse lod sig ikke rokke trods NNFs forsøg på at forhandle en mildere løsning for de to fyrede medarbejdere, og forbundet har derfor måtte tage afskedigelserne til efterretning, siger forbundskonsulent Jim Jensen til Substans:

»Sagen understreger, at Facebook er at betragte som et offentligt rum. Det kan godt være, at man tror, at det bare er venner, man skriver med. Men en af de to unge medarbejdere fra Hilton havde 380 venner, og så kan et budskab hurtigt komme længere ud, end afsenderen havde forestillet sig«.

Sagen er langt fra den eneste af sin slags. Sidste år havde HK en lignende sag, hvor en vagtfunktionær blev fyret og bortvist efter kritiske bemærkninger om ledelsen på Facebook.

Derfor advarer NNF sine medlemmer mod at diskutere forhold på sin arbejdsplads på Facebook.

»Vi kan i hvert fald fastslå, at retsstilligen er skrøbelig for ansatte, der giver deres mening til kende på Facebook. Så der er rigtig god grund til at overveje, for ikke at sige advare imod, at man overhovedet bruger Facebook til at diskutere forhold på sin arbejdsplads«, siger Jim Jensen til Substans.

KILDE: Politiken/NNF/Substans:

EL som “rødt” alibi for R-S-SF-regeringens reaktionære finanslov

22.November 2011

KØBENHAVN – Den erklærede “røde og grønne enhedsliste” (EL) – som ikke er noget parti, men en “parlamentarisk samling” af en række kriseramte trotskistiske (SAP) og højre-revisionistiske fraktioner (DKP m.fl.) har nu for første gang stemt for Nato- og EU-staten Danmarks kapitalistiske statsbudget (“finansloven”).
Og de borgerlige og socialdemokratiske medier og politikere svømmer over i ros, ja ren “begejstring” over den “røde listes” accept af Finansloven, som finansiere Nato- og EU-staten Danmarks forsatte angreb ikke bare på arbejderklassen, men en finanslov der skal sikre at storkapitalen – i Danmark såvel som EU; som både R-S-SF-regeringen og VKO frivilligt har underlagt Danmarks økonomi – overlever og kommer gennem krisen gennem at tvinge flertallet af danskere, italienere og de andre arbejdende folk i EU til at betale den kapitalistiske krise. Ligesom R-S-SF-regingens Finanslov garantere og sikre den fortsatte militære aggression mod folkene i Afghanistan, Irak, Libyen og andre lande og folk der står i vejen for Nato-alliancens kapitalistiske verdensorden.

De arabiske folks intifada fortsætter og påviser den revolutionære kamps betydning

Posted in Ægypten, Hvad koster kapitalismen ?, Kapitalisme, Kapitalismens krise, Masse-arbejdsløshed, USA by interpres on søndag, oktober 2, 2011

September 2011
Først blev socialdemokraten Ben Ali (medlem af samme “Socialistiske Internationale” som Helle Thornings danske socialdemokrater) tvungen ud af magtens koridorer af det tunesiske folks opstand – et oprør som blev begyndelsen eller rettere udløste de arabiske folks intifada mod de EU- og USA-støttede regimer.
Den tunesiske folke-opstand blev ikke udløst af statusopdateringer på fakebook som visse borgerlige medier i vest har forsøgt at bilde folk ind, men af den unge arbejdsløse Muhammed Bouazizi som ofrede livet da han satte ild på sig selv i protest mod regimets politichikanerier
og dermed blev martyr for modstanden mod det EU og USA-støttede Ben Ali-regime.
Derefter spredte den revolutionære ild sig til den arabiske verdens folkerigeste land : Ægypten.
Med uimodståelig vilje,mod og frygtløshed, inspireret af det tunesiske folks opstand kastede ægypterne sig ud i kampen for at befri deres land fra det neo-kolonialistiske Murbarak-regime. Også Murbarak´s parti tilhørte Thornings og Lykketofts “internationale” hvis “reformistiske og neokoloniale strategi nu er blevet afsløret for alle med åbne øjne som et marionet-regime for de vestlige kapitalistiske Nato- og EU-stater. Et militærregime hvor de USA-uddannede officerer kontrolerer omkring 70 % af økonomien , hvilket de stadig gør.
Derfor behøver den arabiske intifada fortsættes ind i en folkedemokratisk revolution
LONG LIVE the INTIFADA of THE ARAB PEOPLE</strong>

Merkel bekræfter :det storkapitalistiske €uro-projekt skal forsvares til enhver pris

15.SEptember 2011

BERLIN (-:) Ifølge det amerikanske nyhedsbureau Bloomberg bekræfter regeringslederen i EU´s førerstat Tyskland at det storkapitalistiske €uro-projekt skal forsvares til enhver pris.
Det Økonomisk-Monetære “€uro-landsprojekt” som borgerlige og socialdemokratiske politikere, spindoktorer og regnedrenge lovpriste som den “økonomiske stabilitets, beskæftigelsens” ja den menneskelige “velfærds union” for ikke engang tolv år siden og som EU´s politisk-økonomiske elite gennemtvang – uden folkeafstemninger i Unionens tre største økonomier (Frankrigs, Italiens og Tysklands) er nu i en så stor krise at “€uro´ens undergang” nu omtales i Europas toneangivende medier som en realistisk udgang af den statskapitalistiske krise i €uro-området.

Angela Merkel og den franske præsident Sarkozy og de storkapitalistiske interesser som de repræsenterer, det franske og tyske bourgeoisie som profiterer på €uro-projektet og har “hentet” billionprofitter; ikke bare gennem udbytningen af arbejderklassen, men også gennem at påtvinge Eurolandenes skatteborgere at betale renter for de €uro-”statsgaranterede” lån til de kapitalistiske €urostater, kommuner og virksomheder; er klar over at €uro-projektet og dermed de storkapitalistiske klasseinteresser bag den Økonomisk-monetære unionen er i fare.
Derfor talte hun på et pressemøde med medier i Berlin (5.sept.)om ” . . farlige “domino-effekter” hvis noget “€uroland” skulle beslutte at forlade det kriseramte projekt”.

Sandheden er at Merkel,Sarkozy og de storkapitalistiske interesser de repræsenterer i den franske og tyske storkapital frygter at en “dominoeffekt” skal blive følgen af en græsk statsbankerot og udtræden af den storkapitalistiske €uro-konstruktion. De frygter at en statsbankerot i Grækenland, for slet ikke at tale om Italien, Unionens tredje største økonomi, skal føre til konkurs for EURO-KONSTRUKTIONENS største private banker: Franske og tyske banker som troede at de havde sikret sig “statsganterede” billionprofitter gennem udlåningen til de kapitalistiske €urostater, men nu nægter at tage betale “risikoen” som renten (profitten) jo ifølge kapitalistiske markedslogik forsvares med.
Derfor advarer Merkel og Sarkozy både mod en græsk statsbankerot eller udtræden af den Økonomisk-Monetære Union , ikke i solidaritet med det græske folk, men i “solidaritet” med de franske og tyske storbanker som nu “risikere” at tabe nogle af de billioner af “risiko”-renter de udsuger af det græske og andre folk i €urolandene.
Med den kapitalistiske €urostat Grækenlands statsbankerot eller en aftale om nedskrivning af statsgælden og en udtræden af det storkapitalistiske €uroprojekt vil regeringer i de andre kriseramte €urostater som Italien, Spanien, Portugal og Irland kunne hævde – med al ret at de vil have den samme mulighed for at slippe ud af den kapitalistiske spændetrøje som de franske og tyske banker med hjælp fra EU-kommissionen holder disse stater og folk fast i.
Derfor taler Merkel om at det “skulle blive overordentligt farligt for vores valutasystem,”

Merkel bekræfter: Ingen “tekniske og juridiske” muligheder for at forlade valutaunionen

Merkel gik videre om muligheden for at forlade unionen
” – Fra et teknisk og juridisk perspektiv findes den mulighed ikke. For ” …. ” dermed ville [vi] sætte en “domino-effekt igang”

Dermed bekræfter regeringslederen i €uro-valutaunionens største stat åbenbart at de demokratiske løfter som €uro-tilhængerne i Danmark og Sverige spredte omkring sig inden folkeafstemningerne om tilslutning til valutaunionen ikke er en realistisk mulighed, men Ja-propaganda.
Merkel bekræfter også at både .. . .. ..

Merkel: “Falder €uro´en , falder Europa”

Posted in INTERPRES by interpres on tirsdag, september 6, 2011

6.september 2011 – 15:09

Merkel erklærede med den sædvanlige EUro-chauvinistiske sammenblanding af EU med hele Europa. Som bekendt er nogle af EUROPAs største lande Rusland,Ukraina, Norge og Schweiz IKKE medlemmer af EU 1):
„Scheitert der Euro, scheitert Europa“ : Falder EUROen , falder EUropa”

BERLIN – Med disse nærmest “afgrundsklingende ” 1) ord forsøgte en ophidset Angela Merkel i Bundestag, det tyske parlament i Berlin, at overbevise eller rettere true medlemmerne i Forbunds-dagen og det tyske folk till at acceptere prisen for det storkapitalistiske €uro-projekt, det som også kaldes den Økonomisk-Monetære Union ( ØMU) som jo blev søsat med den såkaldte Maastricht-traktat. En pris som vill komne till at koste ikke bare billioner af Skattekroner /€uro og arbejdspladser. Prisen for at sikre “€uro-kapitalen”´s profitter og “konkurrence-kraft” kommer til at koste millioner af arbejdspladser, øget fattigdom i arbejderklassen og de lag som står klassen nær og stagnation i Europas produktive liv.

Millioner af arbejdere og offentligt ansatte vil blive tvungen ud i massearbejdsløshedens nød, fattigdom, hjemløshed og sult.
I kølvandet på de EU-dikterede chock-nedskæringer som vil føre ikke bare de kapitalistiske EU-stater i Grækenland, Portugal, Irland,Spanien og Italien til statsbankerottens rand for at tvinge arbejderklassen i alle EU-lande til at betale kapitalismens krise med massearbejdsløshed, reallønsnedgang, – fattigdom og hjemløshed.
Men allerede nu ser vi at arbejderklassen og dens revolutionære kommunistiske kræfter optrapper kampaktiviterne for at forsvare, ikke bare sine legitime klasseinteresser men hele Europas skabende, demokratiske og sociale liv som nu under den kapitalistiske krise greb bliver angrebet af kapitalens borgerlige og socialdemokratiske politikere som nu åbent stiller spørgsmålstegn ved arbejderklassens sociale og demokratiske rettigheder “stemmeretten bør begrænses” (blandt andre Aamund) og “Grækenland behøver en “Junta”.(politiker fra €urolandet Finland)
Det sker under de borgerlige mediers trusler om afgrunden som nu kaldes “statsbankerot”.
Efter krigen og befrielsen fra det nazi-fascistiske tyranni i 1945 sidder det i ryggraden på alle politisk bevidste tyskere at en politiker som snakker om krig for at opnå sine politiske mål er på vej til at begå politisk selvmord.
Men den desperate tyske Kansler Merkel holdt sig ikke tilbage for åbent at tale om risikoen for en ny krig i Europa dels for skræmme tyskerne og andre folk som er modstandere af at Euro´en skal forsvares for enhver pris. Ifølge den tyske Kansler har

” Historien har vist, at lande med fælles valuta aldrig ville have ført krig mod hinanden”.

“Die Geschichte habe gezeigt, dass Länder mit einer Gemeinschaftswährung nie Kriege gegeneinander geführt hätten”, sagte Merkel, deren Koalitionsmehrheit bei der Abstimmung über den Rettungsschirm EFSF Ende September wackelt.

Vi behøver bare gå tilbage til 1990 ´ernes jugoslaviske borgerkrig, som blev understøttet af Merkels Partibroder Helmuth Kohl´s regering som tidligt i 1990 érne understøttede de kroatiske chauvinister med våben, for at sætte Angela Merkel´s “valutaunion=fred” tese på en prøve: Havde de sydslaviske folk i Jugoslavien ikke en fælles valuta ?.
Iøvrigt er det et faktum at der åbent snakkes om at Grækkenland kan være på vej mod borgerkrig pga den økonomiske krise som €uro ´en har været medvirkende til.
Sandheden er at Merkel,Sarkozy og de storkapitalistiske interesser de repræsenterer i den franske og tyske storkapital frygter at en “dominoffekt” skal blive følgen af en græsk statsbankerot og udtræden af den storkapitalistiske €uro-konstruktion. At det vil føre til valuta-unionens opløsning. Et enkelt lands udtræden af €uroland
“skulle blive overordentligt farligt for vores valutasystem,”

Merkel bekræfter: Ingen “tekniske og juridiske” muligheder for at forlade valutaunionen

Merkel gik videre om muligheden for at forlade unionen
” – Fra et teknisk og juridisk perspektiv findes den mulighed ikke. For ” …. ” dermed ville [vi] sætte en “domino-effelkt igang”

Dermed bekræfter regeringslederen i €uro-valutaunionens største stat åbenbart at de demokratiske løfter som €uro-tilhængerne i Danmark og Sverige spredte omkring sig inden folkeafstemningerne om tilslutning til valutaunionen ikke var en realistisk mulighed, men Ja-propaganda.
Merkel bekræfter også at både … . .. .

!*) Merkel´s udtalelser om at EURO´s fallit vil føre til EU´s fallit minder om de dommedagsklingende trusler om “afgrunden” som blev berygtet i Danmark, som et led i den liberale-socialdemokratiske SV-regerings skræmme-propaganda for at få folkelig accept for nedskæringer og realllønsnedang og dermed tvinge arbejderklassen og de fattige til at betale for den kapitalistiske krise som Danmark også var underlagt for tredive år siden.
Den socialdemokratisk-liberale SV-regering blev dannet i 1978, en “samarbejdsregering”, hvilket jo er en “god borgerlig” tradition i Danmark siden den pro-nazistiske kollaborationsregrring under krigen. SV- samarbejdsregeringen skulle sikre kapitalens profitter og “konkurrencekraft” på arbejderklassens bekostning i 1970 ´ernes Danmark.
*1) Hverken Rusland, Ukraine, Norge eller Schweiz er som bekendt medlemmer af EU. Tilsammen bor der i disse fire europæiske stater flere end 200 millioner mennesker.

Kilder :
Merkel wird unruhig > > > > > > > > > > > > > >
Angela Merkel ist wahrlich nicht dafür bekannt, hinsichtlich der europäischen Schuldenkrise mit Unruhe stiftenden Statements aufzuwarten.
Was Griechenland und Italien angeht, findet die Kanzlerin nun klare Worte. Beide Länder müssten sich mehr anstrengen, wird die CDU-Chefin deutlich. Sie ist gegen einen Austritt Griechenlands aus der Euro- Zone. Merkel befürchtet einen Dominoeffekt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag erneut entschiedene Reformanstrengungen in den beiden Euro-Ländern Italien und Griechenland angemahnt. “Die Lage ist extrem fragil”, sagte die Regierungschefin in der Sitzung der Unions- Bundestagsfraktion nach Angaben von Teilnehmern.
Bereits zuvor hatte sie im CDU-Präsidium gemahnt, die beiden hochverschuldeten Euro-Staaten müssten die versprochenen Reformen umsetzen. Einen Ausschluss Griechenlands aus der Euro-Zone hatte sie aber klar abgelehnt. “Ich glaube, dass wir damit einen Dominoeffekt einleiten könnten, der außerordentlich gefährlich für unser Währungssystem ist”, sagte Merkel nach der Sitzung. Dennoch sei es wichtig, dass Griechenland seine Zusagen als Gegenleistung für die Notkredite auch umsetze und einhalte.
Sie befasse sich nicht mit einem Ausschluss, äußerte Merkel. Dieser sei auch fachlich und rechtlich nicht möglich. “Ich halte politisch es für geboten, alle Länder, die im Euro-Bereich sind, als Mitgliedstaaten des Euro auch zu lassen.” Hintergrund sind zunehmende Forderungen auch aus den Koalitionsreihen nach einem Austritt Griechenlands.
In der christlich-liberalen Koalition war am Wochenende scharfe Kritik an Griechenland laut geworden, weil die Spar- und Reformbemühungen des hochverschuldeten Landes offenbar deutlich hinter den vereinbarten Zielen zurückbleiben. Der CDU- Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach und der liberale Bundestagsvizepräsident Hermann-Otto Solms hatten erneut ein Ausscheiden Griechenlands aus der Euro-Zone ins Gespräch gebracht.
Die Bundeskanzlerin rechnet weiter fest mit einer eigener Mehrheit der schwarz-gelben Koalition bei der Abstimmung des Bundestages über die Stärkung des Euro-Rettungsschirms EFSF. “Wir brauchen eine eigene Mehrheit”, sagte sie. “Ich bin zuversichtlich, dass wir die auch bekommen.”
Wichtige Rolle Finnlands
Auch EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy ist gegen einen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone. Dieser würde noch mehr Probleme schaffen, sagte er dem belgischen Radiosender VRT. Allerdings müsse Druck auf Länder wie Griechenland gemacht werden, damit im Gegenzug für internationale Milliardenhilfen vereinbarte Sparbemühungen umgesetzt würden, fügte der Belgier vor einem Treffen mit Merkel hinzu.
Vor dem Besuch bei Merkel stand ein Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Jyrki Katainen in Helsinki auf Van Rompuys Tagesordnung. Ebenso wie Deutschland kommt Finnland derzeit eine wichtige Rolle bei den Beratungen über einen Ausweg aus der Euro-Krise zu. Während Deutschland den größten Anteil der internationalen Milliardengarantien für angeschlagene Euro-Staaten stellt, blockiert eine Sondervereinbarung Helsinkis mit Athen die Ausarbeitung des im Juli beschlossenen zweiten Hilfspakets für Griechenland. Finnland hatte mit Griechenland als Gegenleistung für seine Beteiligung die Hinterlegung eines Barpfandes ausgehandelt. Diese Absprache ließ auch in anderen Euro-Staaten ähnliche Forderungen laut werden.
Plädoyer für Sanktionsmechanismen
Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hat die überraschende Abreise der Geldgeber von EU, IWF und Europäischer Zentralbank (EZB) aus Griechenland als “starkes Signal” für das verschuldete Land bezeichnet. Den Griechen müsse dies zu denken geben, weiter die Dinge umzusetzen, die zum Sparprogramm dazu gehörten, sagte der Bundeswirtschaftsminister und FDP-Chef.
Die Schritte zur Ausweitung des Euro-Rettungsschirms EFSF seien gleichwohl notwendig, um kurzfristig die Währung zu stabilisieren. Allerdings bedürfe es weiterer Maßnahmen. So reiche es nicht aus, Programme zu verabschieden und die Umsetzung zu verabreden. Notwendig seien auch “automatische starke Sanktionsmechanismen”, damit die Vorgaben auch eingehalten würden.
Rösler sagte, er mache sich bezüglich der Zustimmung der FDP-Fraktion zu den EFSF-Änderungen keine Sorge. Er unterstrich zugleich, seine Partei sehe die Zukunft der EU in einer “Stabilitätsunion”.

Cuba: en kvart million flere “selvansatte” i private virksomheder siden oktober

24. MAJ 2011

HABANNA (Granma)Ved udgangen af april måned må Cubas´s Arbejds- og- socialministerium konstatere at næsten en kvart million flere cubanere er blevet hvad den cubanske regering kalder “selvansatte”, altså “selvtændige erhvervsdrivende” som det hedder på dansk. Det fremgår af offentlig statistik fra Arbejds og socialministeriet i Habanna.
Antallet af “selvansatte” er nu oppe på 309 tusind 728 mennesker ifølge den sædvanligvis velorienterede avis Proletaren.

Det er en følge af den privatiserings-proces som Castro-regimet proklamerede i august sidste år. Ifølge Castro-regimets planer, som præsident Raul Castro fremlagde i en tale i august 2010, skal mere end en million arbejdspladser privatiseres i de kommende år
. . .. .. . . .

Kilder: Proletaren nr. 21/ 2011

22.juni 1941 :Nazi-Tyskland og dets danske allierede: “samarbejdspolitikens” kollaboratører overfalder Sovjetunionen

22.juni 1941-

Uden krigserklæring og med næsten hele Nazi-tysklands og dets europæiske allierede i Danmark, Italien, Spanien og andre landes militære styrker og fascistiske frikorps; sammenlagt over 5 (fem) millioner soldater indleder den tyske Wehrmacht idag for treds år sidem aggressions-krigen mod folkene i Sovjet-Unionen. Der er tale om en “Vernichtungskrieg” , “tilintetgøreleses-krig som Hitler- fascisterne kaldte den.

Operation BARBAROSSA

Den 30 marts 1941 taler Hitler til de højeste officerer i den tyske militære ledelse . Han taler om en “Vernichtungskrieg”: en udryddelsekrig mod de “slaviske, jøde-kommunistiske undermennesker” i Øst som det udtrykkes i de facistiske medier
Med det samlede Europas industrielle kraft i ryggen angreb de nazi-fascistiske styrker Sovjet-unionen den 22.juni tidligt om morgenen.
Ifølge Hitler skulle Sovjetunionen gennem Blitz-krigen være besejret på otte til ti uger.>
Krigen ville være afsluttet i begyndelsen af september samme år – det var de nazi-fascistiske lærdomme af krigen mod Tysklands kapitalistiske konkurrenter i Europa, som nu havde underlagt sig den tyske “überkommando”, med undtagelse af Storbritannien,Norge og delvis Sverige .
Derefter skulle fascisterne knuse den socialistiske stat og ”udrydde kommunismen”.
Og dermed virkeliggøre den kapitalistiske drøm om ”kommunismens død” og “lebenraum” for de europæiske kapitalister.

Sovjetunionen skulle ifølge de nazistiske planer deles ind i fire tyske provinser, hvis indbyggere skulle bruges som slavearbejdskraft i det nazistiske ”tusindårsrige”.
Store dele af Sovjetunionen skulle affolkes gennem mord, sult og isolering..
De største sovjetiske byer Moskva,Leningrad Kiev og mange andre skulle udraderes og fuldstændigt jævnes med jorden.

Ligesom vor tids imperialistiske stormagter taler om ”befrielse” når de beskriver deres militære overfald på andre lande og folk talte de tyske nazister og deres borgerlige-trotskistiske allierede om at ”befri” de sovjetiske folk ” fra det ”stalinistiske åg”.
I den nazi-tyske medier talte man også om det ”jøde-bolsjevikiske terrorcentrum i Moskva” som skal knuses.

Den tyske ØverstBefalende Halder skrev i sin krigsdagbog om Hitlers direktiver for krigen i øst: ”Dette er en tilintetgørelseskrig (“Vernichtungskrieg”) . . . . I øst bebuder grumheden idag godt for fremtiden”
Nazisterne var så sikre på en hurtig sejr i krigen mod de sovjetiske folk at de allerede i foråret 1941 begyndte at udarbejde detaljerede planer for at erobre Asien og Afrika, indvadere Storbritannien og forberede en invasion af Syd- og Nordamerika. En succesrig lynkrig mod Sovjetunionen var nøglen til forslavningen af hele verden.
. . . .. . … .

DEn socialdemokratisk-radikale regering anført af socialdemokraten Thorwald Stauning er som det udtrykkes “imponeret over de tyske sejre”.
Efter tyskernes angreb på Sovjetunionen i juni 1941 forbydes DKP, og en lang række kommunister, bl.a. Rigsdags-medlemmer, interneres. Det er et klart brud på grundloven.
Regeringen underskriver Anti-komintern-pagten, en alliance vendt mod Sovjetunionen, og et brud på neutralitetsprincippet.
I fuld forståelse med den borgerligt-socialdemokratiske Stauning-regering oprettes det pronazistiske Frikorps Danmark. Den tysk-fascistiske terrororganisation SS gennemfører store hvervekampagner i alle større danske byer. Stauning-regeingen giver officerer i den danske hær lov at indtræde i korpset, og samtidig ret til at vende tilbage til deres stilling i den danske hær. 12 tusind danskere melder sig til det fascistiske Firkorps Danmark for at deltage i Nazi-Tysklands aggressionskrig mod Sovjetunionens folk. DE fleste var nazister, men også borgerlige unge som var blevet hjernevasket med de nazistiske feberfantasier og propaganda mod Stalins Sovjet og ligesom i dag i Jugoslavien, Irak og Afghanistan unge eventyrlystne karrieremagere. Vi ved i dag, at de danske frivillige deltog i de tysk-nazistiske krigsforbrydelser i bl.a. Sovjetunionen, Jugoslavien og Polen. Godt to tusind af disse danske “frivillige i krigen mod jøde-kommunismen i Sovjet” omkommer.
Samarbejdspolitikken holder helt indtil 29. august 1943, hvor en folkelig opstand med arbejderklassen som den bærende kraft, tvinger samarbejdspolitikerne på tilbagetog.

Året inden, den 9.april 1940 er Danmark blevet invaderet af nazityske styrker i fuld forståelse med den danske kollaborationsregering. Nazi-tyskland behøver næsten ingen våben af betydning for ikke at tale om en femtekolonne for at forberede den militære invasion og besættelse. For Stauning-regeringen med støtte fra V og K valgte i stedet at samarbejde – eller kollaborere – som det hedder med et lidet flatterende udtryk.
Kollaboration er et dækkende ord, for det var hvad regeringen gjorde – lige fra indførelsen af rationeringskort over interneringen af kommunister til opfordringen til unge mænd om at gå i tysk tjeneste på Østfronten og kriminaliseringen af de Spaniens-frivillige.
Imens talte regeringen dunder imod sabotage og andre undergravende “terror-aktioner.”
Kollaborationspolitikerne fra det Radikale Venstre , Konservative, Socialdemokratiet og Venstre vedtager i RIGSDAGEN en række undtagelseslove.

Da de aggresive fascistiske besættelsesstyrker i november 1941 står 32 km udenfor Moskva holder Stalin tale på den Røde plads i anledning af 24 året for den Store Socialistiske Oktoberrevolution.

På tysk (Rote Fahne)

Hitlerfascisternes overfald på Sovjetunionen 1941

1. del: Baggrund og Forhistorie : Imperialismens væsen er stræben efter verdensherredømmet “, hedder det i de kommunistiske partiprogrammer
Kriege und Kriegsgefahr sind im staatsmonopolistischen Kapitalismus eine Gesetzmäßigkeit.
Aufgrund seiner späten Entwicklung drängte der deutsche Imperialismus mit besonderem Nachholbedarf auf die Weltherrschaft und wurde 1914 zum Hauptverantwortlichen für den ersten imperialistischen Weltkrieg. Die rechte Führung der SPD verriet damals die Arbeiterinteressen und unterstützte die Kriegsführung des Kaisers. Dagegen orientierten sich die revolutionär gebliebenen Kräfte um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg an dem Vorbild Lenins in Russland und riefen zur Umwandlung des Kriegs in einen Bürgerkrieg gegen
Nach seiner Niederlage und der Kapitulation 1918 wurde Deutschland im Vertrag von Versailles von den imperialistischen Konkurrenten ein Siegfrieden diktiert, der Reparationen, Gebietsabtretungen und den Verlust aller Kolonien erzwang, sowie Bewaffnung und Militärstärke begrenzte. So ungerecht der imperialistische Krieg war, so ungerecht war auch der nachfolgende Frieden, der für die deutsche Arbeiterklasse eine doppelte Ausbeutung bedeutete – sowohl durch die eigene Bourgeoisie wie durch die imperialistischen Siegermächte. Es entstand eine Revanchestimmung, die besonders unter den kleinbürgerlichen Massen den Nationalismus erzeugte, der von Hitler und seiner demagogisch als „nationalsozialistisch“ bezeichneten Partei angefacht wurde.
Ablehnung der sowjetischen Angebote
1922 war unter Lenins Führung der Rapallo-Vertrag zwischen der Sowjetunion und Deutschland geschlossen worden. Verschiedene Wirtschaftsabkommen brachten zahlreichen deutschen Arbeitern eine Beschäftigungssicherung. Die Rote Armee bot der Reichswehr auf sowjetischem Territorium zudem militärische Übungsmöglichkeiten. Führende Kräfte des Monopolkapitals verlangten jedoch eine andere Politik: Sie sahen im Bolschewismus die Bedrohung ihrer Klassenherrschaft und waren strikt gegen eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion.
In Hitler fanden sie den ihnen genehmen Politiker, der in dem 1924–26 verfassten Buch „Mein Kampf“ seine gegen den Sozialismus gerichtete Mission entwickelt hatte, die er in einem Bündnis mit England verwirklichen wollte.
Im Februar 1936 gewährte Hitler dem britischen Kulturphilosophen Arnold J. Toynbee (1889–1975) eine Audienz, die er zu einem über zweistündigen Vortrag nutzte. Toynbee schilderte später das Werben um die britische Partnerschaft gegen die „kommunistische Gefahr“, die Hitler als asiatische Bedrohung ausmalte: „Hitler begann mit einer Frage: ,Warum seid ihr Rußland so freundlich gesinnt? … Ich weiß, warum. Weil ihr euch vor Japan fürchtet. Aber wenn ihr einen Freund braucht, der euch gegen Japan hilft, warum sollte dann Rußland euer Freund sein? Warum sollte nicht ich der Freund sein, den ihr braucht? Natürlich, wenn ich euer Freund in der Not sein soll, dann müßt ihr mir meine Kolonien zurückgeben …‘“
Der Brite zeigte sich äußerst beeindruckt: „… seine Stimme war für mich unerwartet angenehm – menschlich in der Tonlage und in der Tonhöhe, das heißt solange er nicht über Rußland sprach. Sobald aber das Wort ,Rußland‘ über Hitlers Lippen kam, wurde seine Stimme rauh, und er kreischte heiser – ein Kreischen, das einen hatte zittern lassen, wenn man eine seiner aufpeitschenden, demagogischen Reden im Rundfunk hörte.“ ( citiret fra ugebladet „Der Spiegel“, Nr. 9/1967, S. 99/100)
Hitlers Umweg nach Osten
Die Monopole hatten Hitler 1933 zum Reichskanzler gemacht, als in der Folge der Weltwirtschaftskrise die SPD-Führung die Arbeiter nicht mehr bändigen konnte und eine Revolution unter kommunistischer Führung drohte. Die Herrschaftsform der bürgerlichen Demokratie wurde aufgegeben und der kreischende Antikommunist Hitler zum Retter der Kapitalsherrschaft erkoren. Arbeiterparteien und Gewerkschaften wurden verboten und ein Aufrüstungsprogramm begonnen, dass die Massenarbeitslosigkeit weitgehend beseitigte – auf die Gefahr eines neuen Krieges hin! „1939 stand die deutsche Gruppe vor einem Wendepunkt. Die deutsche Kriegsrüstung war im allgemeinen abgeschlossen. Es blieben der deutschen Wirtschaft nur drei Wege offen: 1. Umstellung auf normale Produktion und riesige Ausdehnung der Ausfuhr. Dieser Weg war infolge der hohen Zollmauern des Auslands undurchführbar. 2. Drosselung der Produktion und als Folge eine Millionen- Arbeitslosigkeit. Dieser Weg war aus innenpolitischen Gründen nicht gangbar. 3. Expansion zur Eroberung der notwendigen Rohstoff- und Absatzgebiete. Dieser Weg bedeutete Krieg, war aber für die deutsche Gruppe der einzig mögliche. Da nun die für die deutsche Industrie in Frage kommenden Rohstoff- und Absatzgebiete in Händen des englisch-französischen Kapitalismus lagen, mußte die Expansion nach dem Westen erfolgen.“ (Willi Dickhut, „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, S. 80)
Hitler bot der Sowjetunion einen Nichtangriffsvertrag an, den Stalin akzeptierte, nachdem er zuvor mehrere Jahre lang erfolglos versucht hatte, mit den Westmächten ein gemeinsames Vorgehen gegen die drei aggressivsten faschistischen Staaten – Deutschland, Japan, Italien – zustande zu bringen. Die Sowjetunion, die sich über Hitlers eigentliches Ziel vollkommen klar war, konnte damit auch Zeit für ihre eigene Aufrüstung gewinnen.
Am 7. September 1939, nachdem Hitler Polen überfallen und in der Folge England und
Frankreich ihm den Krieg erklärt hatten, machte Georgi Dimitrov, der Generalsekretär der Kommunistischen Internationale, folgende Notizen über Stalins Einschätzung der Lage: „Der Krieg wird zwischen zwei Gruppen von kapitalistischen Staaten geführt – (arme und reiche im Hinblick auf Kolonien, Rohstoffe usw.) um die Neuaufteilung der Welt, um die Weltherrschaft! – Wir haben nichts dagegen, daß sie kräftig aufeinander einschlagen und sich schwächen. – Nicht schlecht, wenn Deutschland die Lage der reichsten kapitalistischen Länder (vor allem England) ins Wanken brächte. – Hitler selbst zerrüttet und untergräbt, ohne es zu verstehen und zu wollen, das kapitalistische System …“ (Kilde: Georgi Dimitrov, „Tagebücher 1933–1943“, Berlin 2000, S. 273)
Willi Dickhut, der in seinen – 1941 bis 1945 während der illegalen Widerstandsarbeit angefertigten – Analysen zu exakt derselben Einschätzung kam, schrieb dazu, dass Hitler damit einen entscheidenden Fehler beging: So wie der deutsche Imperialismus im I. Weltkrieg irrtümlich Frankreich statt England als Hauptfeind betrachtete, so richtete er sich jetzt gegen England in Verkennung der Tatsache, dass die Sowjetunion sein Hauptfeind war. Das sollte sich bitter rächen, auch wenn Hitler durch den Bruch des Nichtangriffsvertrags und den Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 zunächst die Oberhand erlangte!


2. Del: Bedeutung und Bewertung

Im Dezember 1941 analysierte Willi Dickhut in seiner Anleitung für die illegale antifaschistische Widerstandsarbeit der Solinger KPD die Wandlung des 1939 begonnenen II. Weltkriegs: „Wenn bisher dieser Krieg ein rein imperialistischer Krieg war, eine kapitalistische Auseinandersetzung zur Eroberung von Rohstoff- und Absatzgebieten, ein Krieg, der die koloniale Neuaufteilung der Erde auf die Tagesordnung setzte, so trat durch den Angriff der deutschen Gruppe auf die Sowjetunion die kapitalistische Auseinandersetzung weit in den Hintergrund. Jetzt wurde der Krieg gekennzeichnet durch die große soziale Auseinandersetzung der aggressiven kapitalistischen Gruppen gegen die sozialistische Gruppe. Das war der Sinn der großen Wandlung…“ (KILDE;:Willi Dickhut – „Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg“, Düsseldorf 1987, S. 103)

War Stalin „abgetaucht“?

Der Bruch des zwischen Deutschland und der Sowjetunion bestehenden Nichtangriffsvertrags zu diesem Zeitpunkt traf die Sowjetunion überraschend. Die faschistischen Truppen konnten gewaltige Anfangserfolge erzielen. Die MLPD hat es zurecht als Fehler Stalins bezeichnet, dass er der Warnung, die durch den kommunistischen Kundschafter Richard Sorge aus Japan übermittelt wurde, keinen Glauben schenkte. Sorge hatte den Termin des Überfalls in der deutschen Botschaft in Japan erfahren und nach Moskau gefunkt. Stalin hatte jedoch auch Gründe für die Vermutung, es handle sich um eine Fehlinformation: Die Unterzeichnung eines Neutralitätspaktes mit Japan als deutschem Verbündeten am 13. April 1941 sprach seiner Meinung nach gegen einen bevorstehenden Krieg. Zudem hatte die britische Regierung kurz zuvor versucht, die „persönliche Mission“ des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß, der allein nach England geflogen war, um ein Friedensabkommen zu erreichen, gegen die Sowjetunion zu nutzen. Als sie dem sowjetischen Botschafter Maiski Anfang Juni mehrere Warnungen zukommen ließ, fasste Stalin das als Finte auf.

Von antikommunistischer Seite wurde diese Fehleinschätzung als „Versagen“ Stalins bezeichnet, der Revisionist Chruschtschow ging bei seinen Angriffen sogar soweit, ihn für die Verluste der Roten Armee persönlich verantwortlich zu machen. In seiner „Geheimrede“ auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 behauptete er, Stalin sei deprimiert, reaktions- und arbeitsunfähig gewesen. Als „Beweis“ dafür wurde seitdem immer wieder angeführt, dass er sich erst 14 Tage nach dem Überfall an das sowjetische Volk wandte – vorher sei er völlig verzweifelt „abgetaucht“. Der Historiker Geoffrey Roberts stellte 2006 dazu sachlich fest: „Wenn man Stalins persönliche Reaktion auf den deutschen Angriff herausfinden will, ist man vielleicht besser beraten, sich die zeitgenössischen Zeugnisse seines Handelns in den ersten Tagen des Krieges anzusehen. Nach seinem Terminkalender hielt Stalin, als der Krieg ausbrach, zahlreiche Besprechungen mit den Mitgliedern der militärischen und politischen Führung ab. Die ersten Kriegstage verlangten von ihm viele Entscheidungen. Am Tag, als der Krieg ausbrach, erließ er 20 unterschiedliche Befehle und Dekrete. Am 23. Juni richtete er eine Stavka (Hauptquartier) des Oberkommandos ein, eine gemischte politische und militärische Einrichtung – deren Vorsitz Verteidigungsminister Timoschenko übernahm –, um die strategische Leitung des Krieges zu beaufsichtigen. Am 24. Juni wurde beschlossen, einen Evakuierungsrat zu gründen, um Bevölkerung und Materialien aus der Kriegszone zu evakuieren. Außerdem wurde ein sowjetisches Informationsbüro (Sowinform) eingerichtet, mit der Aufgabe, die Kriegspropaganda zu koordinieren … Am 22. Juni begann der Tag in Stalins Büro um 5.45 Uhr, als Molotow mit der Nachricht der deutschen Kriegserklärung von einem Treffen mit Schulenburg zurückkam … Ein anderer früher Besucher in Stalins Büro an diesem Tag war der Leiter der Komintern, Georgi Dimitrov, der in seinem Tagebuch vermerkte: ‚Um sieben Uhr morgens wurde ich dringend zu Stalin in den Kreml gerufen… Bemerkenswerte Ruhe, Entschlossenheit, Vertrauen von Stalin und allen anderen…‘“. (Kilde:Geoffrey Roberts – „Stalins Kriege“, Berlin 2008, S. 111-112)

Stalin – ein „Dilettant“?

In der Besprechung der „FAZ“ zu einer aktuellen Neuerscheinung zum 70. Jahrestag des Überfalls wird zum x-ten Mal die Behauptung wiederholt: „Als Feldherren waren sie ‚gehörige Dilettanten‘, Stalin noch mehr als Hitler.“ (Christian Hartmann – „Unternehmen Barbarossa“, München 2011, siehe „FAZ“, 2. Mai 2011, S. 9) Den Angriff auf Stalin hatte der Verleumder Hruschtschov in die Welt gesetzt, als er in der „Geheimrede“ behauptete, Stalin habe die Frontoperationen anhand eines Globus geleitet. Nicht nur wurde das von dem sowjetischen Marschall Shukow, der zunächst Chruschtschow- Anhänger war, in seinen Memoiren ausführlich und konkret widerlegt. (siehe in G. K. Shukow – „Erinnerungen und Gedanken“, Berlin 1987, S. 360) Bekannt ist zudem, dass Stalin seine militärischen Führungsqualitäten nach der Oktoberrevolution im Bürgerkrieg gegen die Konterrevolution erlangte und seitdem zielgerichtet weiterentwickelte. John Thomas Murphy, Mitbegründer der KP Großbritanniens, schrieb dazu 1945 in seiner Stalin-Biographie:
„Stalin selbst hatte sich auf seinen als Heerführer im Interventionskrieg erworbenen Lorbeeren nicht ausgeruht. Er war es gewesen, der Michael Frunse in die Führung der Roten Armee berufen hatte. In der Anfangszeit der Revolution hatte sich Frunse als militärisches Genie erwiesen… Von Frunse, der 1925 starb, hat Stalin viel gelernt… Frunses Schriften wurden die offiziellen militärischen Lehrbücher der Roten Kriegsakademie. Aber es gab noch einen anderen Heerführer der Roten Armee, der gleichfalls mit einigem Recht als militärisches Genie bezeichnet wurde. Er heißt Marschall Boris Michailovitsch Schaposchnikow… Abgesehen von seinen militärischen Fähigkeiten ist er auch wissenschaftlicher Mathematiker. 1932 besuchte Stalin seine Vorlesungen und studierte mit ihm moderne Kriegsführung. Stalin hat nie etwas über diese Studien verraten, aber sie lehrten ihn gründliches Verständnis für die Theorie der Reserven und der Einkreisung, für den Bewegungskrieg und den totalen Charakter der modernen Kampfführung.“ (KILDE:J. T. Murphy – „Stalin“, Zürich 1945, S. 284–285)
In der Realität zeigte sich, dass die damals stärkste Militärmacht der Welt – der deutsche Faschismus auf dem Höhepunkt seiner Macht – nur durch eine Kraft zu stoppen war, durch die sozialistische Sowjetunion unter Stalins Führung! Willi Dickhut zeigte in seinen Analysen das sowjetische Vorgehen konkret auf und sagte bereits 1941 die Niederlage Hitlers voraus. Als die Faschisten im Dezember 1941 vor Moskau zum Stehen kamen, war der Krieg für sie faktisch schon verloren, wenn auch noch lange nicht beendet. Zurecht urteilt die MLPD deshalb heute unter der Überschrift „Unvergängliche Erfolge beim Aufbau des Sozialismus“: „Der Sieg der Sowjetunion über den deutschen Imperialismus war ein historischer Sieg der sozialistischen Gesellschaftsordnung über den Faschismus, über die brutalste Form der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die auf Antikommunismus, Rassismus und offenem Terror aufgebaut war.“ (Stefan Engel – „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“, Essen 2011, S. 107) (dk)

Amerikanerne gør tykt grin med Obama

Posted in INTERPRES by interpres on fredag, maj 6, 2011

Som en af Danmarks førende “public-service” nyhedskanaler, den politisk styrede DR allerede har opdaget så gør russerne “tykt grin” med deres politiske leder Vladimir Putin.

Som et led i alsidighedens og offentlighedens krav på balanceret og objektiv nyhedsformidlig har DR(R) undersøgt hvordan det står til på den anden side af Atlanten i Amerikas Forenede Stater, USA. Det viser sig at amerkanerne gør ligeså tykt grin med deres præsident som russerne gør.
Dog har amerikanerne meget at lære af russserne, for eksempel slår russerne amerikanerne flere gange når det handler om valgobservatører , idet der ifølge internationale medier var flere end et hundrede tusind (100.000) observatører ude for at “overvåge” det nyligt overståede præsidentvalg i Rusland. Selvom om de amerikanske politikere (eliten) ikke bryder sig om “valg-overvågning” og uafhængige observatører af valget i USA, især ikke optællingen af stemmer: Glem ikke “valget af Georg Bush II” , UDEN stemmeoptælling i år 2000; findes der jo en oplagt mulighed for at USA kan indhente Rusland i dette års præsidentvalg hvor “nyheden om “valget af Obama” jo allerede er lækket ud.
DERFOR: Send internationale valgobservatører til USA fra hele verden.

Obama confirms: The United Armed States will kill anybody , anywhere on this planet AND in Space (the Whole Universe) without asking anybody

Kilder:  1) DR(R) TV : Danmarks Rigtige Radio &TV korrespondent in the United Armed States of America ( UASA)
2) Assholes of the CIA

Læs The Obama-Putin Declaration : United we fight ,torture and kill the “terrorist” of Afghanistan (“More Bullshit from the UASA”)

Assange advarer mod “spion-maskinen facebook”

Posted in Danmark, Hvad koster kapitalismen ?, INTERPRES, Kapitalisme, USA by interpres on mandag, maj 2, 2011

2.Maj 2011 08:50

I et interview med RussiaToday
advarer Wikileaks- stifteren Julian Assange
mod hvad han kalder “spionmaskinen facebook” som giver USA´s statslige spionage- og overvågningstjenester adgang til millioner af menneskers private relationer, deres navne, deres adresser eller hvor de befinder sig, deres pårørende, venner og deres kommunikation med hinanden.
Den information som millioner af mennesker i “god tro” har overladt til den storkapitalistiske Facebook-koncern kontrolleres som bekendt fuldstændigt af medie-koncernen som har hovedsæde i USA, indenfor den “sidste supermagts” grænser og derfor også er udsat for pression fra supermagtens hemmelige politi, herunder de utallige statslige anti-terror organisationer oprettet af skiftende borgerlige-reformistiske regeringer (Bush/Obama). Blandt andet af den anledning spiller Facebook en birolle for indbyggerne i verdens folkerigeste land (Folkerepublikken Kina) eller for russerne (verdens største land). Heller ikke i Kejserriget Japan dominerer Facebook. I både Japan, Rusland og Kina findes individuelle medier ,også betegnet “sociale medier”, men de er udenfor Facebook-fyrstens, Mr. Fuckerberg´s kontrol. 1*)
Det var ikke tilfældigt at Mr.Zuckerberg ,”Facebook-fyrsten” blev udråbt til Person of the Year 2010 af det amerikanskle tidskrift Time, til trods for at facebook-milliardæren langt fra var læsernes favorit.
Men Time-redaktionen valgte at kåre Mr. Zuckerberg; kapitalistisk mediefyrste med de rigtige (borgerligt-liberale) holdninger og USA´s og den borgerlige medieverdens kæledægge til årets “helt” , til trods for at Facebook-fyrsten ikke engang nåede op på fem procent af læser-stemmerne.

JULIAN ASSANGE  fra WIKILEAKS

1*) Læs mere ; The biggest social networks in Japan, China and Russia are not Facebook

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.